Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016"

Transkript

1 Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Intuitiv coach utdannelsen er en utdanning med høyt nivå av selvutvikling og der du lærer å veilede andre gjennom deres åpning og transformasjon. Dette er en utdannelse med forskjellige aspekter som til sammen utfyller hverandre for å gi deg de beste verktøyene til å veilede deg selv og andre i deres selvutvikling, transformasjon og vei i livet. Utdannelsen er utformet for å gi deg verktøy, innsikt og kunnskap til å håndtere og hjelpe ved både menneskelige, sjelelige og åndelige utfordringer og skal gi deg det du trenger for å sette i gang din egen praksis. Utdannelsen er lagt opp slik at du kan ta den samtidig med annet arbeid. Deler av undervisningen går også over internett, slik at du kan ta det fra der du er når det måtte passe deg. I tillegg er udannelsen utformet slik at du skal få utbytte av den uansett bakgrunnserfaring. På den måten vil dette være utdannelsen for deg uansett om du allerede jobber som coach eller terapeut eller er helt ny i dette. Innholdet i utdannelsen Som coach og terapeut vil du møte mennesker med veldig forskjellige behov og problemer. Årsaken til disse problemene kan være veldig forskjellig, og løsningen vil derfor også kunne være forskjellig. Derfor trenger vi som skal hjelpe dem også forskjellige innfallsvinkler og "verktøy" som kan hjelpe dem til å transformere problemet og komme videre i livet. Utdannelsen er utformet med flere deler med forskjellig innhold for å imøtekomme dette. Her er oversikten over innholdet i utdanningen (inndelt i kategorier): Mindfulness, livsformål og skaperkraft For at du skal kunne hjelpe andre, trenger du først selv å være tilstede - i deg selv og med hva som skjer med den du hjelper. Denne undervisningen vil blant annet gi deg: Grunnleggende Mindfulness metoder for å være tilstede. En mengde metoder og innfallsvinkler til å slippe stress, uro og forstyrrende tanker, følelser og reaksjoner i deg selv og den du hjelper. Dette kan du både benytte i hverdagen din (i møter med kollegaer, partner, barna dine, familiemedlemmer, livssitusjoner, osv) og i sammenheng med å hjelpe andre. Mange av disse metodene vil også kunne hjelpe deg til å bedre konsentrasjonen og effektiviteten av det du gjør, samt gi deg mer glede i livet. Få indre kontakt med hvem du virkelig er, hva du virkelig vil, dine ressurser og hvordan du kan leve det livet du dypest sett ønsker å leve. Metoder for å forstå den dypere intensjonen eller større formålet (sjelsformålet) med utfordringer, mønstre og erfaringer i livet ditt (og andres liv). En forståelse av sinnets mekanikk, slik at du kan forstå forskjellen mellom den faktiske situasjonen og vår fortolkning av den. Forstå hvorfor du eventuelt opplever ting du ikke ønsker skal skje - og hvordan du kan endre dette. Hvordan du kan velge dine reaksjoner. Bli bevisst livets grunnleggende prinsipper, og hvordan du kan bli samstemt med dem. Hvordan du kan hjelpe andre med alt det som er nevnt ovenfor.

2 Undervisningen er delt inn i følgende 3 deler med forskjellig innhold: 1) Mindfulness Del 1 (nettkurs) 2) Mindfulness Del 2 (nettkurs) 3) Livsformål, sjelskontakt og skaperkraft - (nettkurs) Etter å ha vært gjennom dette vil du ha en mengde innsikter og metoder å benytte i ditt eget liv og i coaching- eller terapisammenheng der du veileder andre til å få mer klarhet, selvinnsikt og glede i livet. Intuisjon og klarsyn - fysisk og åndelig Skal du virkelig kunne hjelpe andre mennesker med akkurat det de har behov for, trenger du å vite og forstå hva som er er den virkelige årsaken til problemet. Men hvordan skal du vite det? Årsaken og hva som trengs for å forløse problemet deres kan ligge på flere nivåer - fysisk, emosjonelt, mentalt, sjelelig, åndelig, energetisk, osv. Ofte har ikke personen selv klarhet i hva som er årsaken eller løsningen på problemet eller utfordringen deres - det er jo derfor de kommer til deg! Det er her den intuitive og klarsynte delen kommer inn som en viktig ressurs. Ved å utvikle og bruke dine intuitive og klarsynte evner knyttet til temaet personen tar opp med deg, kan du gi han eller henne helt nye perspektiver og forståelse av både problemet deres, årsaken til problemet og hva som skal til for å løse det opp. I denne delen vil du lære blant annet åpne og utvikle ditt klarsyn og dine intuitive sanser til å: Intuitivt avlese den fysiske kroppen (følelser, tanker, celler, mikroorganismer, gener, tungmetaller og annet i kroppen). Skille mellom hva som er deres egne mønstre og hva de har arvet (og som sitter i familiesystemet) eller plukket opp fra andre. Intuitivt avlese og kommunisere med dyr og små barn Få kontakt og kommunisere med en persons sjel og høyere selv. Få kontakt med tidligere liv (og hvordan dette eventuelt påvirker dette livet) og livet mellom livene. Få kontakt og kommunisere med den åndelige verden (skytsengler, engler, hjelpere, avdøde foreldre, slektninger og venner, med flere) (noen ganger er det å få kontakt og kommunisere med disse det personen trenger for forsoning inni seg). Merke energetiske tilkoblinger til andre mennesker eller kollektiveog gruppebevisstheter, hva som skaper og opprettholder slike tilkoblinger, og hvordan du kan fri deg eller personen fra dette. Avlese og plukke opp informasjon fra auraer og energifelt. Få kontakt med vår kosmiske tilknytning og multidimensjonale aspekter Denne undervisningen er delt inn i følgende 3 deler med forskjellige innhold: 1) Intuitiv avlesning (Oppstartshelgen - 2 ½ dager) 2) Åndelig kontakt og kommunikasjon (en helg - 2 ½ dager) 3) Kosmisk bevissthet - (en helg - 2 dager) (frivillig)

3 Transformasjon og healing De to førstnevnte kategoriene er bygd opp for å få mest mulig utbytte av de andre delene av utdannelsen. Denne kategorien (transformasjon og healing) består av 2 hoveddeler: 1) Rask Personlig Transformasjon (RPT) som er en internasjonalt anerkjent metode for rask og varig transformasjon av plager og tilstander og 2) Energihealing RPT er spesielt utviklet for å gi rask, trygg og varig forløsning av utfordringer. Du vil blant annet lære: Å forløse negative tanker, følelser, traumer og mønstre Gi slipp på tanker, følelser og traumer bak fysiske tilstander (metafysikk) Identifisere og slippe skjulte, ubevisste fordeler av å holde på tilstandene og mønstrene Hvordan du kan hjelpe deg selv og andre til å få tilgang til iboende ressurser (som egenkjærlighet, kraft, egenverd, indre klarhet, osv), i stedet for å være i en reaksjonstilstand (som frykt, stress, sinne, sjenerthet, osv). Hvordan få en varig endring, i stedet for kun en midlertidig forbedring. Lære kunsten å lede et menneske gjennom transformasjon og til større selvinnsikt (til forskjell fra å kun utøve en teknikk). Å strukturere en konsultasjon slik at klienten (og du) får de resultatene de ønsker. RPT er en metode som er et "must" om du vil hjelpe mennesker med å varig transformere deres utfordringer og komme videre i livet. I tillegg vil du lære en hel del teknikker for energihealing som vil være nyttige og virkningsfulle der problemet sitter i energistrukturen til personen mer enn i personligheten og det fysiologiske. Du vil lære å åpne og bruke dine egne healingevner og lære teknikker fra forskjellige metoder. Dette vil kunne utfylle det du gjør med RPT for å sikre gode resultater for de du hjelper. Denne undervisningen er delt inn i følgende 3 deler med forskjellige innhold: 1) RPT Nivå 1 (en helg - 3 dager) 2) RPT Nivå 2 (en langhelg 4 dager) 3) Energihealing (en helg 3 dager) Intuitiv coaching I denne delen vil du blant annet lære og utvikle følgende egenskaper (for å veilede andre gjennom sine prosesser til større klarhet og selvinnsikt): Å lytte på en måte som gjør at du kan forstå menneskers problemer og de underliggende årsakene. Stille spørsmål som vil gi deg og klienten din større forståelse for de underliggende årsakene til utfordringene og et større perspektiv. Sanse og forstå menneskers dypere behov. Å bruke din intuisjon til å sanse og få større klarhet om temaet.

4 Å vite hva en person trenger for å forløse sine vanskeligheter eller komme gjennom sine utfordringer. Innholdet i denne delen vil komme naturlig inn i flere av de andre delene av undervisningen nevnt ovenfor. I tillegg vil det bli undervisning i intuitiv coaching gjennom webseminar og som en del av nettkurset. Etter å ha vært gjennom alt dette vil du ha verktøy, erfaring og kunnskap til å bringe deg selv og klienter inn i dypere tilstedeværelse for å få kontakt med deres dypere behov og underliggende årsaker til utfordringene som oppleves. Du vil ha metoder og utviklet evner til å sanse intuitivt det som trengs i situasjonen, samt verktøy og en gjennomprøvd struktur for å sikre gode resultater for klienten (og deg selv). Du vil ha lært å mestre det å coache og transformere andre og deg selv! Du vil få mye oppfølging og praksis Du vil få mye oppfølging og praksis gjennom hele utdannelsen. Her er en oversikt over de viktigste komponentene: Vi møtes for undervisning og praktisering Vi møtes til undervisning og praktisering sammen med de andre deltagerne. Her vil Azaris gi deg det beste og siste oppdateringene innen de forskjellige emnene som gås gjennom, det er tid og rom for spørsmål og svar og dere vil praktisere det dere har lært. Du vil også få se og oppleve "live" demonstrasjoner av det du lærer. Nettkurs Deler av undervisningen egner seg som fjernundervisning. Dette innebærer at deler av undervisningen blir gjennom nettkurs i stedet for å møte opp personlig. På denne måten blir det færre helger å reise bort og du kan gjennomføre undervisningen når det måtte passe deg der du er. Du vil få detaljerte veiledninger gjennom egne hefter, videoer og lydspor som en del av nettkurset. Webseminarer Det vil bli arrangert to typer webseminarer (direktesendt over internett) gjennom utdannelsen. Dette er: 1. Webseminarer med faglig undervisning Her vil Azaris undervise i forskjellige, relevante temaer knyttet til utdanningen og svare på spørsmål på direkten. Har du ikke tid til å delta direkte, kan du sende inn spørsmål på forhånd og se opptak av webinaret senere. 2. Egne webseminarer for spørsmål og svar I perioden mellom de gangene vi møtes og under praksisen av det du har lært, vil det typisk oppstå interessante spørsmål du måtte ha. For å imøtekomme dette behovet og svare deg på dine konkrete spørsmål, settes det opp webseminarer der du kan stille dine spørsmål som Azaris vil svare deg på direkten. Du kan også her sende inn spørsmålene dine på forhånd og se opptak av webseminaret senere.

5 Egen praktiseringsgruppe For at du skal bli god og trygg på det du lærer, trenger du å praktisere. Alle som er med vil bli delt inn i små grupper på 4-6 personer. I denne gruppen vil dere ha mulighet til å praktisere det dere har lært sammen, diskutere og gå dypere inn i temaene, lære av hverandre og hjelpe og få hjelp. Denne gruppen vil gi deg en ekstra støtte og vekstpotensiale gjennom hele utdanningen (og kanskje videre etterpå) og er en enorm ekstraressurs. Personlig oppfølging av praktiseringsgruppene For at du og din gruppe skal få oppfølging av det som er aktuelt for dere, vil Azaris personlig ha nettmøter med dere. Her vil Azaris støtte og hjelpe dere videre i deres utvikling og praksis. Og for at dere skal kunne få nye impulser og lære av hva de andre gruppene foretar seg, settes disse møtene opp med to grupper sammen (8-10 personer). Praktiseringskvelder med de andre deltagerne For å få praktisert med andre utenfor din egen praktiseringsgruppe, kommer det til å bli arrangert egne praktiseringskvelder for alle deltagerne i utdannelsen. Azaris vil være der og veilede dere, komme med faglig og inspirerende påfyll og svare på spørsmål. Disse praktiseringskveldene kommer til å bli arrangert med oppmøte, men også gjennom internett (praktisk for de som ikke bor i nærheten av møtelokalet). Egen lukket facebookgruppe Du vil bli med i en egen lukket facebook gruppe for alle i utdannelsen der du kan få daglig inspirasjon. I denne gruppen kan du dele dine utfordringer og bli hørt, utveksle erfaringer, innsikter og kunnskap, få støtte og støtte andre i deres prosesser. Azaris er også med og støtter deg i denne gruppen. Personlig oppfølging (en til en) For å sikre at du blir møtt i dine behov, fulgt opp personlig og får den støtten du trenger, setter vi opp to separate samtaler med deg. Her vil du kunne få oppfølging og privatundervisning av materialet fra utdanningen og annen relevant hjelp til å få mest mulig utbytte av undervisningen. Du kan også få en intuitiv coaching eller avlesning av en livssituasjon du står oppe i eller ønsker klarhet rundt. Fordypningshelg i transformasjon, healing og intuitiv coaching Det vil bli arrangert en egen fordypningshelg i transformasjon, healing og intuitiv coaching. Under denne helgen kommer du til å både se demonstrasjoner, lære forskjellige måter å håndtere forskjellige klienter, temaer og utfordringer, få hjelp til egne temaer og praktisere det du har lært. Praktisering på eksterne klienter Når du er klar for det, vil du få muligheten til å praktisere på eksterne mennesker som ikke er med på utdanningen. Dette vil hjelpe deg til å ta nye klienter og starte din egen praksis etter utdannelsen.

6 Mindfulness- og meditasjonshelg Utdannelsen avsluttes med en mindfulness- og meditasjonshelg der du kan praktisere og kommer dypere i din tilstedeværelse. Denne helgen er dedikert til å praktisere det du har lært innen mindfulness og meditasjon og skape veien videre i livet. Det vil bli veiledning og rom for spørsmål. Garantert fornøyd og trygg For at alle som er med skal bli helt fornøyd og trygg på at dere får det dere ønsker og trenger i utdannelsen, kan undervisningen og opplegget endres for å tilpasse gruppens behov og ønsker. På denne måten skal du få det du trenger, og utdannelsen vil være noe du får utbytte av resten av livet. Praktiske detaljer om utdannelsen Hele utdannelsen starter med åpningshelg august 2015, og avsluttes med sertifiseringshelg mai Undervisningen med oppmøte er lagt til helger, slik at utdanningen kan kombineres med annet arbeid. All undervisning, praktisering og oppfølging nevnt nedenfor (og ovenfor) er inkludert i utdannelsen. Du vil også få eget hefte til alle de forskjellige undervisningshelgene med praktiske og detaljerte instruksjoner. På denne måten kan du raskt og enkelt fortsette praktiseringen etter hver enkelt undervisningshelg. I tillegg vil du få detaljerte veiledninger gjennom egne hefter, videoer og lydspor som en del av nettkurset. Her er en oversikt over datoene for utdannelsen : Undervisning med oppmøte: 1. Oppstart av utdannelsen Intuitiv avlesning (en helg - 2 1/2 dager) august RPT Nivå 1 (3 dager) oktober 3. RPT Nivå 2 (4 dager) november 4. Åndelig kontakt og kommunikasjon (en helg - 2 1/2 dager) januar Energihealing (3 dager) februar Kosmisk bevissthet (en helg - 2 dager) mars 2016 (frivillig) 7. Fordypningshelg i transformasjon, healing og intuitiv coaching april Sertifiseringssamling / fordypningshelg i mindfulness og meditasjon mai 2016 All undervisningen skjer i sine egne lokaler på Årnes (5 mil nord for Oslo), eller andre egnede lokaler i Oslo / Akershus området.

7 Annen undervisning, praksis og oppfølging (gjennom hele utdannelsen): Nettkurs (hjemmestudie) (blant annet Mindfulness Del 1 og 2; Livsformål, sjelskontakt og skaperkraft; og Intuitiv coaching) Webseminarer med faglig innhold (ca månedlig) Webseminarer for spørsmål og svar (ca månedlig) Praktiseringskvelder (etter mange av undervisningshelgene) Praktisering med praktiseringsgruppen din (så ofte dere vil) Deling og læring av hverandre gjennom den lukkede Facebook gruppen Personlig oppfølging av praktiseringsgruppene Personlig oppfølging (en til en) Ekstra bonuser: Bonus 1: Manifestering av din virkelighet Hvordan skaper du det livet du ønsker deg? Azaris vil dele noen viktige og praktiske hemmeligheter i det å manifestere din virkelighet og få dine drømmer i oppfyllelse. Bonus 2: Hvordan sette i gang egen praksis Azaris vil dele med deg hans egen erfaring med hva som er viktig når du skal starte din egen praksis, hva du bør huske på, hvordan markedsføre deg, lovregler å følge og annet relevant. Alt dette er inkludert Du vil med andre ord få svært mye undervisning, kunnskap, innsikt og verktøy for å klargjøre deg til å sette i gang din egen praksis etter fullført utdannelse.

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Leadership by Heart Coachutdannelse går over 10 måneder. Vi har som målsetning å sette deg i stand til å løfte andre igjennom deres utviklingsprosess.

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for oktober 2008. Hvorfor er ILIANA livsveiledning læring og ikke terapi? Eller er det begge deler?

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for oktober 2008. Hvorfor er ILIANA livsveiledning læring og ikke terapi? Eller er det begge deler? ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for oktober 2008 Hvorfor er ILIANA livsveiledning læring og ikke terapi? Eller er det begge deler? Det er

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for desember 2008

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for desember 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for desember 2008 Alternative profetier om verdens undergang eller muligheter? Arrangør av Alternativmessene

Detaljer

Program for helgen: Fredag 18:00 21:00. Presentasjon av kursleder og kursdeltagere. Forventninger. Teori. Lesing av aura. Reading. Lørdag 10:00 16:00

Program for helgen: Fredag 18:00 21:00. Presentasjon av kursleder og kursdeltagere. Forventninger. Teori. Lesing av aura. Reading. Lørdag 10:00 16:00 Program for helgen: Fredag 18:00 21:00 Presentasjon av kursleder og kursdeltagere Forventninger Teori Lesing av aura Reading Lørdag 10:00 16:00 Meditasjon Reading Lunch ca kl 13:00 Reading Kanalisering

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for november 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for november 2008 Kan man være et uperfekt vanlig menneske og en god ILIANA Livsveileder? Det kan være vanskelig

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for januar 2009. ofte er skapt for lenge siden - i en situasjon som er glemt men som sitter fast i vår underbevissthet.

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for januar 2009. ofte er skapt for lenge siden - i en situasjon som er glemt men som sitter fast i vår underbevissthet. ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for januar 2009 ILIANA livsveiledning Det kan virke som ren magi det som noen ganger kan skje hos en ILIANA

Detaljer

Nyhetsbrevet for april 2008

Nyhetsbrevet for april 2008 ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for april 2008 SELVutvikling basert på ILIANA modellen dreier seg om å øke evnen til tilstedeværelse. Å

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

KristusPortalen gpg metoden 1. KristusPortalen 2005. Revidert 2010

KristusPortalen gpg metoden 1. KristusPortalen 2005. Revidert 2010 KristusPortalen gpg metoden 1 Guddommelig Psyko Genetisk metode KristusPortalen 2005 Revidert 2010 Websider: www.gpgmetoden.org og www.kristusportalen.org E-post: post@gpgmetoden.org eller post@kristusportalen.org

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual Healing Nivå 2 INNHOLDSFORTEGNELSE CHIOS HEALING NIVÅ 2 Introduksjon side 1 Chios symbolene og hvordan de brukes til å kalle inn energi 4 Enkle energidefekter i aura

Detaljer

Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret

Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret +post@nlpcenteret.no INNHOLD INNLEDNING... 3 OM NLP CENTERET... 4 OM NLP UTDANNELSE... 5 UTDANNINGSSTRUKTUR, ALLE UTDANNELSER... 6 NLP PRACTITIONER... 7 NLP MASTER

Detaljer

MANUAL FOR MØTER I TRANSFORMASJONSTEAM. www.transformasjontilenhet.no

MANUAL FOR MØTER I TRANSFORMASJONSTEAM. www.transformasjontilenhet.no 1 MANUAL FOR MØTER I TRANSFORMASJONSTEAM NOVEMBER 2013 www.transformasjontilenhet.no 2 FORORD Metoden som beskrives i dette heftet er resultat av teamarbeid. Over en periode på 3 år har ca. 70 personer

Detaljer

Prosjektoppgave. Parforhold. AV Ragnar G. Grøn. Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold

Prosjektoppgave. Parforhold. AV Ragnar G. Grøn. Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold Prosjektoppgave Parforhold Familiekonstellasjons arbeid innen temaet parforhold AV Ragnar G. Grøn Sertifiseringsutdannelse familiekonstellasjoner Hellinger instituttet i Norge AS 2010-2012 1 Innledning:

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for september 2008. Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og Fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for september 2008 HVA ER DET MED ENERGIARBEID SOM GJØR DET SÅ SPENNENDE? Første gang jeg selv opplevde

Detaljer

NYHETSBREV FEBRUAR. Vi arbeider og underviser i et holistisk, innsikts- og ressursorientert konsept basert på ILIANA modellen. www.iliana.

NYHETSBREV FEBRUAR. Vi arbeider og underviser i et holistisk, innsikts- og ressursorientert konsept basert på ILIANA modellen. www.iliana. ILIANA NYHETSBREV FEBRUAR ILIANA AKADEMIET ILIANA akademiet er en av Norges mest seriøse og anerkjente aktør på markedet innen SELVutvikling i dag. Vi har kurset flere tusen mennesker fra 1983. Vi arbeider

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet.

Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet. Fokus Det travle menneskets guide til fokus, effektivitet og balanse i livet. Heine Kolltveit 2.0 Coaching (2null.no) 1. utgave 1 Copyright med et smil Om du har kjøpt denne boken så oppfordrer jeg deg

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual Healing Nivå 3 Innholdsfortegnelse Chios Healing trinn 3 Del en Mester healerens verktøy Del 1 Mester healerens verktøy...3 Introduksjon...3 Mester Healeren som kanal

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Internasjonal coachsertifisering

Internasjonal coachsertifisering Internasjonal coachsertifisering Vi skaper en bedre verden gjennom å utvikle individer og organisasjoner. Meta- partner er det første og eneste firmaet i Norge som tilbyr internasjonal coachutdanning og

Detaljer

Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika,

Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika, Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika, Åpent informasjonsmøte for alle som vil bli kjent med Allison og de kursene hun skal holde her. Onsdag 6. mai på Fargetuva. 1. Bevisst Kanalisering,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer