Organisasjonen. Voksne for Barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonen. Voksne for Barn"

Transkript

1 Organisasjonen Voksne for Barn

2 Hvem er Voksne for Barn? Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi er en frivillig, ideell medlemsorganisasjon som arbeider for at alle barn og unge i Norge skal få en oppvekst preget av trygghet og trivsel. Voksne for Barn har tilbud for: Barn og unge Foreldre og omsorgspersoner Alle som jobber med barn og unge Voksne for Barn, Stortorvet 10, 0155 Oslo, Tlf: , ww.vfb.no

3 Ta barn på alvor! Barn og unge har behov for å bli tatt vare på og respektert både i hjemmet, blant fagfolk som jobber med barn og når beslutninger tas. Voksne for barns visjon: At hele samfunnet skal prioritere barndommen - sette barn og unge først! Voksne for Barn, Stortorvet 10, 0155 Oslo, Tlf: , ww.vfb.no

4 Voksne for Barn ønsker å bidra til: økt kunnskap, innsikt og mestringsevne hos foreldre og omsorgspersoner økt kunnskap, innsikt og mestringsevne hos barn og unge økt kompetanse for dem som arbeider med barn og unge at beslutningstakere i større grad prioriterer barn og unge

5 STEP er et forebyggende miljøtiltak for og med ungdom, der ungdom selv arbeider aktivt med det psykososiale miljøet på sin skole. Hovedmålet er å utvikle og utnytte ungdoms egne resurser i forhold til å mestre egen livssituasjon og engasjere seg i andres. STEP er etablert som valgfag på flere videregående skoler og kan også tas i bruk i andre settinger hvor ungdom møtes innenfor strukturerte rammer. Voksne for Barns tiltak og tilbud: STEP ungdom møter ungdom

6 Arena opplæring av talspersoner for barn og unge Brukere har rett til innflytelse ved utvikling av tjenestetilbud. Barn og unge er en stor brukergruppe av offentlige tjenester. Likevel kan det være vanskelig for unge brukere å bli hørt og nå fram med sine synspunkter. Derfor har VfB etablert et nettverk av talspersoner. Talspersonene skal ivareta barn og unges rett til å delta og uttrykke sin mening i saker som angår dem, enten direkte eller gjennom talspersonene.

7 Zippys venner Undervisningsprogram beregnet på 5 til 8-åringer. Målet med programmeter er å lær barna å mestre hverdagsproblemer, identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere dem på.

8 Røtter og Vinger - om ungdomstid og foreldrerollen Røtter og vinger er et tiltak fra Voksne for Barn som setter ungdomstiden og voksenrollen på dagsorden. Her finner du tema som er aktuelle for de fleste tenåringsforeldre, samt spørsmål til hvert temaområde. Spørsmålene kan være utgangspunkt for diskusjon i samtalegrupper eller til egen refleksjon.

9 Vi arrangerer høringer: For å få førstehåndskjennskap til barn og unges egne erfaringer, arrangerer Voksne for Barn høringer for barn og unge på ulike temaer innen psykisk helse. Vi benytter verktøy og metoder spesielt tilpasset denne gruppen, og tilbyr også opplæring i dette i samarbeid med Forandringsfabrikken.

10 Samtalegrupper Voksne for Barn utdanner gruppledere og tilbyr opplegg til forskjellige samtalegrupper. Blant annet kan vi bistå foreldregrupper for foreldre med spesielle utfordringer I forhold til sine barn. - SMARTE FORELDRE - Barn av psykisk syke

11 Foredrag, kurs og seminarer Vi tilbyr en rekke ulike foredrag, kurs og seminarer som primært retter seg mot foreldre, omsorgspersoner og fagfolk. Blant annet har vi et opplæringsprogram for fagpersoner som ønsker å starte grupper for barn med psykisk syke foreldre. Se våre nettsider for fullstendig oversikt.

12 Bekymringstelefonen Voksne for Barn ( ) Bekymringstelefonen er et tilbud til foreldre og omsorgspersoner som har behov for råd og veiledning i forhold til barn og unge, spesielt i forhold som angår deres psykiske helse. Bekymringstelefonen betjenes av kvalifiserte fagpersoner, som også svarer på henvendelser på e-post

13 Magasinet Voksne for Barn Magasinet Voksne for Barn bringer gode reportasjer og fagartikler for foreldre og andre som omgås barn og unge. Magasinet har spesiell vekt på psykisk helse hos barn og unge, og formidler både gode eksempler og forhold vi finner kritikkverdige. Bladet kommer ut 5 ganger I året, til VfBs medlemmer og abonnenter.

14 Temahefter Gjennom VfBs nettbutikk kan du kjøpe temahefter om ulike temaer vedrørende barn og ungdom. Se oversikt på der heftene også kan bestilles.

15 Oppvekstbanken Nettside som gir deg oversikt over, og gode eksempler på tilbud og prosjekter i arbeidet for barn og unges psykiske helse i kommunal og regional regi. Se

16 Rapporten Barn i Norge Hvert år utarbeider Voksne for Barn rapporten Barn i Norge som synliggjør behovet for hjelp og følger utviklingen av tilbudet til barn og unge.

17 Fakta om barn og unge i Norge: barn er storforbruker av helsetjenester grunnet livsstil, press, krav og stress (Unghubro) Ca barn og unge har behov for hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien men får det ikke ( Barn i Bergen 2004) Ungdom opplever at konsekvensene av deres psykiske problemer øker med alderen, selv om problemene minker i antall (Helseprofilen for barn og ungdom i Akershus, 2004)

18 Fakta om barn og unge i Norge (forts.) Minst 5 % av norske barn har atferdsforstyrrelser. Atferdsforstyrrelser er fire ganger mer vanlig hos gutter enn hos jenter (Pål Zeiner, Senter for barne- og ungdomspsykiatri, Oslo) En av 10 jenter har skadet seg selv med vilje, og fenomenet øker i omfang (Mette Ystgaard, Senter for Selvmordsforbygging og selvmordsforskning, Universitetet i Oslo) barn og unge bor sammen med mor eller far som er psykisk syk (SINTEF Helse) Rundt barn lider under foreldrenes rusmisbruk i Norge (anslag fra Arbeids- og sosialdepartementet)

19 Ta barn på alvor! Voksne for Barn, Stortorvet 10, 0155 Oslo, Tlf: ,

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Nytt verktøy mot svart arbeid

Nytt verktøy mot svart arbeid Nytt verktøy mot svart arbeid SPLEISELAGET Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) jobber bl.a med holdningsskapende arbeid. SMSØ står bak Spleiselaget som hvert år møter over halvparten av alle elever i videregående

Detaljer

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK GRAN KOMMUNE Tema : Hva med tiden? Barneoppdragelsens hovedutfordring? Barns levekår har i løpet av 80 og 90-tallet endret seg mye på noen områder. Noen av disse får større

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

Tvangsekteskap og psykisk helse. Ota Ogie. Mental Helse Sør-Trøndelag

Tvangsekteskap og psykisk helse. Ota Ogie. Mental Helse Sør-Trøndelag Hva er Tvang? Det å tvinge; ufrihet, press, mot ens vilje Tvangsekteskap og psykisk helse Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2009 Hva er Tvangekteskap Arrangert marriage er vanlig i mange kulturer og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2014 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer