Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:"

Transkript

1 Kursplan trener 2

2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Delmål: Deltakeren skal: - Være i stand til å planlegge, lede, evaluere og justere trening i et langsiktig perspektiv for å skape en sunn og riktig utvikling for dansere - Kjenne til de vanligste idrettskadene i dans og kunne de viktigste prinsippene for forebygging og opptrening av slike skader. - Ha grunnleggende kjennskap om hva et anbefalt kosthold for dansere består i, samt kunnskap om spiseforstyrrelser (hvordan man forebygger, og hva man gjør hvis man er bekymret for en utøver) - Ha kjennskap til hvordan faktorer som alder, kjønn og fysiske-, psykiske-, sosiale- og kulturelle forutsetninger påvirker, og kunne tilrettelegge treningen ut fra dette. - Ha kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping. - Ha en helhetlig forståelse av dansens egenart (didaktikk). - Ha grunnleggende kunnskap om basisteknikker innen mental trening - Ha dypere kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til dans. - Videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, samt tekniske/taktiske ferdigheter for egne danseutøvere. - Være en utviklingsorientert og prosessfokusert trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner. - Videreutvikle pedagogiske egenskaper med utgangspunkt i prinsippene fra Trener 1. - Observere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre. - Utarbeide enkle målsettinger og handlingsplaner i samarbeid med utøverne. - Utvikle en treneratferd som møter utøvernes behov, herunder kunne benytte flere coachende metoder og verktøy for utvikling av utøvere. - Ha grunnleggende kunnskap om de viktigste undervisningsmetodene i dans. - Være i stand til å tilpasse kommunikasjon med ulike utøvere. - Være i stand til å tilpasse treningen for personer med nedsatt funksjonsevne og ha grunnleggende kunnskap om dans for funksjonshemmede. - Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle. - Utvikle dansere ut fra klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidé. - Ha kjennskap til idrettens, og Norges Danseforbunds regelverk og retningslinjer. - Kjenne til støtteordninger fra klubb, region og forbund.

3 Målgruppe: Målgruppen er trenere med erfaring fra begynnernivå, som ønsker å videreutvikle seg og få kunnskap og kompetanse til å trene dansere på et viderekommende nivå. Omfang: Trener 2 vil bestå av 40 timer med syntesefag som er obligatorisk for alle deltakere uavhengig av hvilke dansegrener de ønsker å spesialisere seg innen. De grenspesifikke delkursene der deltakeren velger dansegren vil være på minimum 35 timer i alle grener. Moduloppbygging: Delkurs 1: Dansetreneren 12 timer Modul 1 Trenerrollen og pedagogikk Teori/praksis 5 t. Modul 2 Coaching som metode Teori/praksis 3 t. Modul 3 Mentale treningsteknikker Teori/praksis 3 t. Delkurs 2: Sunn danseidrett 13 t. Modul 4 Klubbtreneren Teori 3 t. Modul 5 Etiske verdier Teori 2 t. Modul 6 Integrering Teori 2 t. Modul 7 Idrettsernæring Teori 3 t. Modul 8 Spiseforstyrrelser Teori 2 t Modul 9 Anti- doping E- læring 1 t. Delkurs 3: Treningslære-, planlegging og skadefri danseidrett 15 timer Modul 10 Treningslære, anatomi og Teori og praksis 6 t. fysiologi Modul 11 Idrettsskader og Teori 3 t. skadeforebygging Modul 12 Treningsplanlegging Teori/praksis 3 t. Modul 13 Aldersrelatert trening E-læring 3 t. Delkurs 4: Dans og musikklære 15 timer Innholdet i delkurs 4 vil variere fra gren til gren. Men felles i alle grener er at trenerne skal få en stor forståelse for hvordan musikken og dansen henger sammen. De skal få kunnskap til å

4 kunne velge ut musikk som passer til dansene de underviser i, og få kunnskap til å kunne trene viderekommende utøvere i valgt dansegren. Delkurs 5: Koreografi og instruksjon i praksis 15 timer Innholdet i delkurs 5 vil variere fra gren til gren. Men felles i alle grener er at trenerne skal bruke kunnskapen fra delkurs 4, og lære seg å sette sammen dette til koreografier. Trenerne vil også få godt med trening i å instruere, og lære bort dans og koreografier til dansere på et viderekommende nivå. Delkurs 6: Eksamen 5 timer Teoretisk eksamen fra delkurs 1-3, og fagprøve i valgt dansegren. (Omfanget på delkurs 4-6 vil kunne variere noe fra gren til gren, men minimumsomfang er 35 timer) Kategori 1 D6 Eksamen D5 Koreografi D4 Dans og musikklære D3 Sunn, skadefri danseidrett D2 Klubbtreneren D1 Dansetreneren Innhold i modulene, delkurs 1-3 Modul 1, Trenerrollen og pedagogikk: Blir en naturlig videreføring av det deltakerne har lært på trener 1. Modul 2, Coaching som metode: På trener 1 bli deltakerne introdusert for begrepet coaching. På trener 2 ønsker vi å gå mer i dybden og gi trenerne nødvendig kunnskap til å kunne benytte en coachende metode på sine utøvere. Modul 3, Mentale treningsteknikker: Dansere som ønsker å satse er avhengig av mental trening for å kunne nå toppen. I denne modulen vil trenerne få grundig opplæring i mentale basisteknikker. Modul 4, Treningsplanlegging: Blir en videreføring fra treningsplanlegging på T1. Nå skal deltakerne lære å planlegge trening i et langsiktig perspektiv Modul 5, Klubbtreneren: I denne modulen går vi gjennom trenerens rolle i klubben og hvordan treneren kan bidra til at klubben når sine mål.

5 Modul 6, Etiske verdier: Her vil det settes fokus på uønsket oppførsel i idretten, og hva treneren skal gjøre hvis uønskede situasjoner oppstår (Rusfri idrett, mobbing, seksuell trakassering, homohets, rasisme) Modul 7, Integrering: Hvordan tilpasse trening for utøvere med nedsatt funksjonsevne, og en innføring i klassifisering. Modul 8, Aldersrelatert trening: NIFs e- læring Modul 9, Treningslære, anatomi og fysiologi: På trener 1 får man en god innføring i treningslære, på trener 2 bygger vi videre på dette så trenerne får en større forståelse for trening, og hvordan det påvirker kroppen. Modul 10, Idrettsskader og skadeforebygging: Trenerne lærer hvordan de behandler de mest vanlige skadene i dans, og hvordan disse skadene forebygges. Modul 11, Idrettsernæring: En grundig innføring i hva dansere som trener mye bør spise. Modul 12, Spiseforstyrrelser: Trenerne lærer hvilke faresignaler de bør se etter, og hva de skal gjøre hvis de er bekymret for en utøver. Modul 13, Anti- doping: E-læring Organisering Delkurs 4-6 i de 7 dansegrenene det kan velges mellom blir utviklet av arbeidsgrupper på 3-5 medlemmer. Prosjektgruppen har utviklet delkurs 1-3, og følger opp og veileder arbeidsgruppene. Styringsgruppen består av oppnevnte hovedstyremedlemmer som får jevnlige rapporter om hvordan arbeidet går, og kan komme med innspill.

6 Styringsgruppe Prosjektgruppe Freestyle/Disco & Performing Arts Hip pop/streetdance CWCDL Salsa Swing & Rock n` Roll Sportsdans Sportsdrill Ansvar for kurs og gjennomføring Norges Danseforbund har ansvar for kurs og gjennomføring av disse. Delkurs 1 Dansetreneren Delkurs 2 Klubbtreneren Delkurs 3 Sunn, skadefri danseidrett Delkurs 4 Dans og musikklære Delkurs 5 Koreografi og instruksjon i praksis Delkurs 6 Eksamen Vi vil bruke både NDs kurslærere og hente kompetanse fra NIF og olympiatoppen. Vi vil bruke både NDs kurslærere og hente kompetanse fra NIF og olympiatoppen. Vi vil bruke både NDs kurslærere og hente kompetanse fra NIF og olympiatoppen. De som sitter i arbeidsgruppene blir automatisk kurslærere for kursene de har utviklet. Kurslærerkurs settes opp. De som sitter i arbeidsgruppene blir automatisk kurslærere for kursene de har utviklet. Kurslærerkurs settes opp. Prosjektgruppen er ansvarlig for teoretisk eksamen delkurs 1-3, arbeidsgruppen er ansvarlig for fagprøve i dansegrenen Vurdering og eksamen Teoretisk eksamen fra delkurs 1-3 og fagprøve i dansegrenen graderes med: Ikke bestått, Akseptabelt, Bra, Meget bra. Fagprøven teller 60 %, teoretisk eksamen 40 % på samlet karakter. Både teoretisk eksamen og fagprøve må være bestått for å få trener 1- sertifisering.

7 Praksiskrav Krav om 75 timer praksis for å bli sertifisert trener 2 Kursbevis (diplom) og merke til å sy på treningsoverdel sendes ut til trenere så fort praksis er godkjent. Krav til obligatorisk undervisning For å bli godkjent trener 1 må 80 % av kurset være gjennomført. Norges Danseforbund anbefaler at kursdeltakeren gjennomfører alle modulene. Pensum - Kompendium: Dansetreneren - Kompendium: Klubbtreneren - Kompendium: Sunn, skadefri danseidrett - Kompendium: Dans og musikklære ( 7 grener, 7 kompendier) - Kompendium: Koreografi og instruksjon i praksis ( 7 grener, 7 kompendier) Krav for opptak - Nedre aldersgrense på trener 2 er det året man fyller 16 år. - Deltakeren må være medlem i en av NDs medlemsklubber. - Deltakeren må være autorisert trener 1. Det er krav om at man har gjennomført delkurs 1-3 før man melder seg på delkurs 4. Delkurs 4-6 skal tas i rekkefølge. Registrering av kurs i sportsadmin Norges Danseforbund benytter seg av SportsAdmin til kursregistrering

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012 Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

KICKBOXER. Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling NORGES KICKBOXING FORBUND. Mai 2012

KICKBOXER. Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling NORGES KICKBOXING FORBUND. Mai 2012 KICKBOXER NORGES KICKBOXING FORBUND Mai 2012 Glede - Fellesskap - Utfordring - Utvikling Innhold 3 4 5 Familien Norsk landslagstrener Gianpaolo Calajò er opptatt av at klubben er et sted for alle faser

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer