FutureBuilt konseptet skaper fremtidsrettet arbeidsmiljø SIDE 6-8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FutureBuilt konseptet skaper fremtidsrettet arbeidsmiljø SIDE 6-8"

Transkript

1 Nr. 1 - Mars Åpningen av Østensjøveien 27 FutureBuilt konseptet skaper fremtidsrettet arbeidsmiljø SIDE 6-8 Besøk som gleder Spennende prosjekt av Røde Kors i Trondheim SIDE Bruken av nytte - kostnadanalyse - i prioritering av veiprosjekter SIDE Presentasjon av IPMA sertifiserte prosjektledere Høsten 2013 SIDE 28-31

2 ntnu.no/mm Å lykkes med prosjekter er ingen selvfølge ta kurs eller en mastergrad fra NtNU! Praktisk prosjektledelse Strategier for program- og porteføljestyring Risikostyring i prosjekter Ekstern kommunikasjon i prosjektering - presse- og mediastrategi Globale prosjekter og suksessfaktorer Fra behov til prosjekt Ledelse og organisering av prosjektarbeid Strategisk samhandling med eksterne aktører i prosjekter Bærekraft og etikk i prosjekter Søknadsfrister 10. juni og 10. desember. NTNU tilbyr: Kurs for deg som er i arbeid Nettbasert med korte samlinger Små grupper som gir tett kommunikasjon Valgfrihet til å ta ett eller flere kurs (7,5 studiepoeng) Lærekrefter fra forskningsmiljøer på NTNU og SINTEF Telefon: / E-post: ntnu.no/videre ntnu.no/mm NTNU videre Hent ny kunnskap der den skapes Jobbnorge.no Innhold God eller dårlig prosjektledelse har stor betydning for landets økonomi. Det er derfor på høy tid at oppdragsgiverne til store prosjekter blir langt mer opptatt av å få dokumentasjon på den kompetansen utførende bedrifter har og ikke minst den de ansvarlige i prosjektledelsen har. Milliarder på milliarder av kroner havner på minussiden i prosjektregnskapene i løpet av et år og får i mediene betegnelsene sprekk, overskridelser og feilberegninger. Det er mange dyktige og høyt utdannede i våre prosjektledermiljøer, men det er fremdeles skremmende få som kan dokumentere sin nåværende kompetanse. Ikke bare sin tekniske utdannelse og ferdighet, men sin erfaring, egnethet og dyktighet som ledere. Det er skremmende! Og kostbart! Det tilbys kurser for prosjektledere i hopetall og ulike typer sertifiseringsstandarder. De fleste er helt sikkert nyttige. Det vi er mer skeptiske til er å benytte seg av sertifiseringstilbud som egentlig bare er kurs hvor du kan lese deg til et godt resultat. Det har mindre verdi for oppdragsgiverne når det gjelder ledelse av prosjekter. Heller ikke for en selv og sin egen karriere. Et sertifikat skal dokumentere din evne til å anvende din nåværende praktiske erfaring, din metodekompetanse og ikke minst din adferd som leder. Spør etter det, neste gang du blir tilbudt sertifisering. Å bli sertifisert skal ikke bare være et kurs, det skal være et bevis på din reelle kompetanse, ikke minst hvordan du fungerer som leder. Det er både interessant, nyttig og betimelig å lese artikkelen til Morten Welde i denne utgaven av Prosjektledelse. Han avslutter slik: «I Norge tror vi gjerne at byråkrater og politikere fatter rasjonelle beslutninger, ikke minst når det handler om såpass ikke-kontroversielle, tekniske saker som infrastruktur. Når det så viser seg at beslutningsprosessen ikke skiller seg fra det som skjer i et lotteri, er det kanskje ikke rart at folk blir opprørt.» God, nyttig og interessant lesing! Sverre Aamodt Redaktør Leder Prosjekt Norge s 5-6 Intervju med Christian Hvass s 6-9 Nyhetsbrev s 9 Besøk som gleder, Prosjekt ved Røde kors s Om olympiske leker s Prosjektveiviseren s 20 Bruken av nytte- kostnadsanalyse s Prosjektlederen og redskaberne s Intervju med Sven Nicolaisen s IPMA sertifiserte/ resertifiserte prosjekt ledere 2012 s Prosjektledelse Utgitt av Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) TilknyttetTekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli 0201 Oslo Telefon Sekretær Line Beathe Skjølsvik Lilly Kristin Langnes NFPs hjemmeside Redaktør Sverre Aamodt Telefon Årsabonnement 4 utgivelser pr.år - Kr.400,- Annonser og artikler Sverre Aamodt. Red. Grafisk produksjon og trykk Sorbé AS Styret 2012/2013 Styreleder NFP: Ernst Midtun, Sandefjord kommune Nestleder: Pernille Dørstad Styremedlemmer: Per Otto Moe, Siemens Timm Sanders, CGI Torill Iversen, Flytoget AS Tom Haugstad Knut M. Heier, COMPAS Consultants as Leder Oslo avdeling Catherine Brun-Lie, CBL Projects Redaksjonen tar ikke ansvar for det faglige innholdet i artiklene. Forsidebilde: Foto: Jean Lorentzen/FutureBuilt. Copyright: Kopiering, opptrykk eller annen bruk av stoffet kun etter skriftlig samtykke fra utgiver NFP. 3

3 Styrets leder har ordet Leder Ernst R. Midtun, Styreleder NFP Er den Prosjektorienterte Bygg- og anleggsbransjen konservative? Ingen bransje i Norge er så prosjektorientert, som Bygg- og anleggsbransjen. De er organisert med store stabsfunksjoner, med kun det ene formålet og betjene prosjektarbeidet best mulig og til enhver tid. Jeg startet min karriere i Bygg og anleggsbransjen med 10 år i Selmer AS. Selmer eksisterer ikke lenger, men var i sin tid en fantastisk arbeidsplass for en ivrig wannabe Prosjektleder. I den avdelingen jeg arbeidet og sikkert i mange av de andre avdelingene også, så besto læretiden som Prosjektleder i at man ble satt i lære sammen med en erfaren formann eller ingeniør, og fulgte han i arbeidet i et halvt til ett helt år. Deretter ble man kastet ut på dypet. Her endte karrieren til en del mer eller mindre ambisiøse ingeniører, og noen greide svømmeknappen og fortsatte med tittelen Prosjektleder. Etter hvert som man beviste sin dugelighet som Prosjektleder, og maktet å ta seg fram i organisasjonen, så fikk man i ledige stunder ta de kursene man ville, og mer eller mindre systematisk almen-trening som var opplegg fra en utmerket HR avdeling. HR avdelingen Praktisk prosjektledelse av Per Willy Hetland var en støttefunksjon, som var svært godt utviklet i å bistå de ansatte i mange sammensatte situasjoner. Du kunne stole på dem, og de fungerte ofte som buffer i mer eller mindre alvorlige konflikter mellom den enkelte ansatte og ledelsen. Jeg tror jeg kan si at Selmer var en organisasjon vi ansatte var stolte av å jobbe i. Miljøet var godt og motivasjonen for å gjøre en god jobb var stor. Det at fortjenesten var lavere enn bankrenten, syntes ikke å forstyrre noen, til tross for at Bygg- og anleggsbransjen er en av de største risiko-takerne i norsk business. Når det gjelder systematisk opplæring av Prosjektledere ser vi i dag at de fleste større firmaer innen Bygg- og anleggsbransjer har utviklet egne opplegg for utvikling av Prosjektledere. Dette gjør at man finner en varierende prosjektlederkultur, avhengig av hvilket firma man jobber i. Dette er slik vi gjør det her hos oss, er omkvedet. Da kommer vi endelig til poenget. Bedriftene ansetter ingeniører fra skoler og universiteter som har gjennomgått samme type undervisning, Prosjektledelse som fag har gjennomgått en rivende utvikling fra kvantitative metoder til ledelse av forandringsprosesser. Prosjekter er oppgaver som er eller behandles som unike. Dette krever spesielle organisatoriske løsninger av temporær karakter. Prosjektorganisasjoner har kort livssyklus og opererer i ukjent terreng. Prosjektlederens makt er basert på innflytelse mer enn formell autoritet. Prosjektenes unike og flyktige karakter gjør prosjektlederen avhengig av et administrativt støtteapparat, spesialister innen planlegging og styring. En vellykket prosjektgjennomføring forutsetter en effektiv kommunikasjon mellom prosjektlederen og prosjektledelses spesialistene, Disse må ha et felles kompetansenivå - i teori såvel som handling. Denne boken, bind I dekker behovet for et felles teoretisk fundament. Den er blitt etterfulgt av bind II, Anvendelser, med praktiske eksempler fra et spektrum av ulike prosjekter. men når de skal ut i det virkelige arbeidslivet så opplever man at hvert enkelt firma har sitt eget opplegg for utvikling av prosjektledere? Opplæringen blir på en måte kultur. Det er slik vi gjør det her. Dette til tross for at vi vet svært mye om hva en god prosjektleder bør kunne, og at vi har sertifiseringssystemer som kan analysere på hvilket nivå i utviklingen Prosjektlederen befinner seg. Hvorfor i all verden samordner man ikke denne utviklingen/utdannelsen. NFP arbeider på idealistisk grunnlag med å styrke faget Prosjektledelse. Vi er ikke kommersielle. Vi formidler IPMA sertifisering på 4 nivåer. En gjennomprøvd internasjonal sertifisering, som vi mener er den beste, men også mest krevende sertifiseringen av Prosjektledere. Den legger hovedvekten på ledelsesaspektet og vurderer ellers metodikk, alt relatert til erfaringslengde. Hva er det som holder igjen Bygg- oganleggs- bransjen iå bruke denne muligheten til samordning på et kvalitativt nivå hvor cost/benefit er særdeles god? Jeg vil gjerne ha svar, og jeg lover god spalteplass til seriøse innlegg. Norges fremste prosjektbransje, la oss få høre! skriv til oss. Det nye styret i Prosjekt Norge. Prosjekt Norge er i gang 23 av Norges ledene virksomheter startet Prosjekt Norge i samarbeid med NTNU, BI og SINTEF Senterets formål er å utvikle og spre ny kunnskap innenfor prosjektrettet aktivitet. Styreleder Harald Lundqvist Dette skal gjøres gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsdeling mellom næringsliv, forvaltning og de akademiske institusjonene. Prosjekt Norge favner energisektorene (Det Norske, Statoil, Statnett, Gassco), byggsektoren (Jernbaneverket, Statsbygg, Skanska, Reinertsen og Kruse Smith), konsulentbransjen (Faveo, Opak, Terramar, HrProsjekt, Dovre group, Multiconsult, Rambøll m.fl.) og It/telecom (Telenor), samt Forsvaret og bransjeforeningene inne Arkitektur og bygg/anlegg. Prosjekt Norge representerer noe nytt ved at mange bedrifter fra så vidt forskjellige bransjer som her er representert, går sammen om å lære, utvikle og dele sine erfaringer som prosjektvirksomheter. Framfor å etablere mange fragmenterte sentre på hver sin tue, så viser næringslivet og akademia ett ønske om etablere et felles senter. 27. januar gikk startskuddet for prosjekt Norge ved at partnermøtet ble avholdt i Handelshøyskolens BI s lokaler i Nydalen. Her ble styret for de kommende tre år valgt; Harald Lundqvist fra Telenor. Lundqvist fremhever at dette er en kraftsatsing for å løfte frem beste praksis innen prosjektrettet virksomhet, samt å utvikle og spre nyttig kunnskap for å bedre 4 5

4 >> Intervju prosjektgjennomføringen og øke verdiskaping. Mer enn 25 % av BNP skapes i dag gjennom prosjekter, så dette er en arbeidsform som virkelig står for betydelig verdiskaping. Prosjekt Norge er en arena hvor virksomheter som ønsker å bli bedre eller forbedre sin bransje møtes og samarbeider om felles utvikling og spredning av kompetanse. Prosjekt Norge har med seg mye god ballast fra Norsk senter for prosjektledelse, men representerer også mye nytt. Det er en utvidelse med hensyn til flere fakulteter hos NTNU og bredere involvering fra BI. Videre skal byggeprosessinitiativet operasjonaliseres gjennom et FOU-program (avstemt med bl.a. BA 2015 og Bygg 21) og det jobbes med SFI-søknad på dette området. Det diskuteres om det skal etableres en bransjeklynge for IKT. Også på dette området jobbes det med en SFI-søknad. Videre er det viktig å sikre god involvering og påvirkningsmulighet for de ulike medlemskategoriene. Det bør også sees på hvordan rådgiverbedriftene kan trekkes inn i større grad i forskningsprosjektene, gitt deres erfaring med hva som fungerer i praksis. På spørsmålet om hva som er det viktigste for ham som styreleder, svarer Lundqvist tydelig; I og med det er såpass mange nye partnere, er jeg opptatt av at åpenhet og tillit blir fundamentet vi etablerer senteret på. Det blir mange hensyn og balansere i det nye styret: mellom ulike bransjer, ulike akademiske miljøer, og rådgivere/praktikere, hvor mye av aktivitetene som skal være på tvers og hvor mye som skal være bransjevis osv. Det er viktig nå å etablere suksesskriterier og meislet ut strategien. Deretter må vi sikre at vi organiserer det hele effektivt og at vi har de beste ressurser involvert. Les mer om Prosjekt Norge på senterets hjemmeside: Miljøvennlige grep med Christian Hvass. Utviklingssjef hos NCC Property Development AS, Oslo NCC Property Development er en ledende aktør innen eiendomsutvikling, har ca. 130 ansatte i Norden, hvorav 13 i Norge, og er den del av NCC-konsernet. Selskapet utvikler fremtidsrettede næringseiendommer med siktemål å skape inspirerende arbeidsmiljø, økt trivsel og derigjennom bedre resultater for sine leietakere. De søker etter nye prosjekter, deretter kjøp av eiendom, utvikling, utleie, bygging, drift/forvaltning og til slutt salg til langsiktige eiere. AV SVERRE AAMODT, NFP Prosjektledelse var til stede på åpningen av Østensjøveien 27 som er et forbildeprosjekt i FutureBuilt konseptet (se faktaboks) og sertifisert etter BREAM standard (et verdensomspennende miljøklassifiseringssystem). Christian Hvass forteller litt om bakgrunnen: Østensjøveien går gjennom et gammelt kontor- og industriområde som har potensiale for transformasjon. Det har derfor vært et krav til oss at deler av bygget skal kunne omformes til boliger på sikt. Eiendommen ble kjøpt allerede i Tre år senere ble det innført et bygg- og deleforbud av Oslo kommune. Først i 2010 fikk vi dispensasjon fra forbudet, og i denne sammenheng kom vi også i forbindelse med FutureBuilt, for at bygget skulle bygges i miljøriktig retning. Mange prøver å bygge «miljøriktig», hva mer leggere dere i begrepet? Etter idé fra FutureBuilt ble det innbudt til en begrenset arkitektkonkurranse som danske Henning Larsen Architects vant og resulterte i et bygg med fokus på energieffektivitet og gode kontorløsninger. Trivsel, effektivitet og fleksibilitet er stikkord for bygget, som møter morgendagens krav til en moderne arbeidsplass. Videre var det ikke nok at eiendommen skulle utvikles til å være et miljøbygg, forteller Hvass, men å være en attraksjon i seg selv og gi opplevelse av å være et bygg, ikke bare et sted å være. Bygg i fremtiden må ha dette perspektivet, Bygget er BREEAM-sertifisert var det enkelt? Østensjøveien 27 ligger an til å få karakteren «Very good» forteller en begeistret utviklingssjef. Bygget ble utviklet som såkalt passivhus (bygg med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard) og det er lagt vekt på klimavennlige bygningsmaterialer. Dette er et pilotprosjekt og den internasjonale BREEAM-sertifisering har under prosjektettiden fått en norsk versjon, BREEAM-NOR som også er nytt. Vi måtte finne helt nye løsninger, fordi BREEAM internasjonalt ikke er tilpasset norske krav og standarder. Vi laget faktisk presedens for videre arbeid. Christian Hvass, Utviklingssjef hos NCC Property Development AS, Oslo. ( Foto: Privat.) Var leverandørene familiære med BREEAM standardene? Mange av dem kunne ikke dokumentere gjennom tester sine miljøprodukter, så det ble en øvelse i å finne frem til leverandører som kunne levere riktige produkter med god nok dokumentasjon. Det var til tider mye frustrasjon, men god læring, tross at tid og penger rant ut. Det er lettere nå, fortsetter Hvass, for utviklingen i bransjen har vært positiv i de siste tre årene, fra at våre krav var «spesielle» til å bli normalen. Vi har hatt et godt samarbeid med det leverandører som ble med på laget og hadde det samme målet som vi. Hvordan drev dere utviklingen i planlagt retning? Det er motstridende interesser som ofte driver utviklingen videre. Vi ønsket oss f.eks. at mest mulig dagslys skulle gjennomstrømme bygget, hvilket krever store glassfasader som igjen er motstridende med vanlig tanke for effektiv energiøkonomisering. Løsningen for å finne frem til nye og gode løsninger er tverrfaglig samarbeid. I arbeidet med dette bygget har integrert energidesign hatt en avgjørende betydning for bygningens endelige form, disponering, organisering av funksjoner, plassering, osv. Vi har stått på våre mål, hatt godt samarbeidsklima i prosjektet og ikke minst tydelig fokus hele veien. 6 7

5 Fakta Østensjøveien 27 Areal: m2 (oppvarmet BRA) Energikilder: Varmepumpe vann-vann, Fjern-/ nærvarmeanlegg, Solfanger - termisk (Varmtvann) Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701) Kostnader og støtte 187,5 MNOK. Prosjektstøtte Enova: Ca. 4,8 MNOK. Prosjektbeskrivelse Østensjøveien 27 ligger sentralt på Bryn i Oslo. Prosjektet er utviklet av NCC Property Development, med NCC Construction som totalentreprenør. Østensjøveien 27 ble solgt videre like etter ferdigstillelse, og NCC leier nå rundt halvparten av arealet. Resten er utleid til eksterne. Prosess NCC gjennomførte en innbudt konkurranse hvor prosjektene ble vurdert ut i fra seks ulike kriterier: arkitektur, utleie/salgbarhet, byggekostnad, energi, fleksibilitet og tomteutnyttelse. Henning Larsen Architects vant oppdraget og i vurderingen heter det at «Henning Larsens prosjekt gir rikelig med dagslys, men med kontroll av uønsket varmetilskudd. Byggets utforming og tekniske egenskaper ivaretar de fleste energihensyn». Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Bygningen er en del av FutureBuilt og er et forbildeprosjekt innenfor BREEAM NOR. Økonomi Samlet prosjektkostnad (merkostnad i forhold til forskriftskrav og støtte til rådgivning): kr Samlet merkostnad per m² oppvarmet BRA: 1350 kr Total byggekostnad for prosjektet: ca kr Total byggekostnad per m² oppvarmet BRA: ca kr Østersjøveien, med sin sentrale beliggenhet på Bryn i Oslo er et flott skue. Foto: Jean Lorentzen/FutureBuilt. Et godt samarbeidsklima hva ligger til grunn? Våre verdier er bl.a. ærlighet, tillit og respekt. Det har vært viktig i all kommunikasjon og i valg av alle samarbeidspartnere at disse verdier etterleves. Vi velger også samarbeidspartnere ut fra mere enn laveste pris det viktigste er at de vil ha et eierskap til selve prosjektet. Rent filosofisk er det smartere å spørre hvordan produsenten lager varene i stedet for hva den koster, for da må de tenke optimalisering for å få leveransen. Alt må optimaliseres, hele tiden, sier Hvass. I utviklingsfasen er det lettere å få alle «om bord» med på samme verdisett, samme tankesett, enn senere i prosessen hvor tid og penger mer og mer blir knapphetsfaktorer. I gjennomføringsfasen er det derfor større utfordringer, men her er det viktig å kommunisere mål, få aksept og derigjennom eierskap. Det er viktig! Jeg vil si at NCC er veldig flinke til nettopp det, sier Hvass, som erfarer at hele NCC har en fremover-lent arbeidskultur. Hva er målet deres med å bygge slike bygg, utenom de rent tekniske nyvinningene? Det er ikke gulv og vegger vi bygger, men hjem, kontorer, oppholdsplasser. Vi skaper bygg hvor mennesker skal oppholde seg i mange timer i døgnet. Ingen skal i ettertid kunne si «det ble bare sånn». Nei, det blir ikke bare sånn, det blir slik jeg tillater det å bli som ansvarlig for prosjektet. Derfor har det vært viktig for meg og for oss å beholde perspektivet hele veien for det vi skaper nemlig inspirerende, bærekraftige og skreddersydde arbeidsmiljøer. Foto: Jean Lorentzen/FutureBuilt. Gruppebilde i Vilnius ved Nordnet Board Meeting og de Baltiske foreningene Nyhetsbrev Nr. 1/2014 Nordnet bestående av de nordiske prosjektlederforeningene (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island) avholdt styremøte 7. 8.februar Fordi de Baltiske land har ytret ønske om et samarbeid med Nordnet ble møtet avholdt i Vilnius, Litauen. Det ble en nyttig informasjonsrunde og foreløpig avklaring om samarbeidsform som således skal konkluderes senere til høsten. Årets Nordnet konferanse vil finne sted november 2014 i Espoo, Finland (ca 12 km utenfor Helsinki). Hovedtema for konferansen vil være «Success in Leadership, in Projects and in Business der alle de Nordiske land vil bidra med foredragsholdere. For oversikt over program og påmelding henvises til hjemmesiden til Project Management Association Finland Også i år arrangeres IPMA Advanced Courses i København. Det er i perioden mars. Dette er en fin mulighet til å møte delta på mange interessante kurs, inkludert forberedelse for IPMA sertifisering på nivå B og A. Kursene er normalt veldig godt besøkt med mange internasjonale foredragsholdere og deltagere slik at nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt er en del av «gevinsten» ved å delta. For fullt program og påmelding henvises til www. ipmacourse.com. De tre Baltiske foreningene arrangerer årlig en prosjektkonferanse Baltic Project Management days som alternerer mellom landene. I 2013 var dette i Riga, og år finner dette sted mai i Vilnius. For videre informasjon henvises til For nasjonale halvdagsmøter i Norge henvises til Nyhetsbrev nr

6 Om forfatterne «Besøk som gleder!» et prosjekt gjennomført av Trondheim Røde Kors Veronica Sve: Veronica Sve er ansatt som rådgiver i Sør-Trøndelag Røde Kors. Hun har en mastergrad i Afrikastudier fra NTNU. Veronica jobber med omsorgsfeltet i Røde Kors, og administrativ støtte til styrer og råd i organisasjonen. Fra ledet hun prosjekt «besøk som gleder!» i Trondheim Røde Kors ( Dette prosjektet fokuserte på å utvikle nye metoder for å kunne hjelpe flere brukere til å unngå sosial isloasjon og dermed forebygge helseproblemer knyttet til ensomhet. Artikkelen forteller om hvordan prosjektet ble organisert og gjennomført. AV VERONICA SVE, MARITA HOEL FOSSEN OG SIVA EKAMBARAM Introduksjon Marita Hoel Fossen: Marita Hoel Fossen er assisterende daglig leder i Sør-Trøndelag Røde Kors og i Trondheim Røde Kors. Hun har bakgrunn fra ledelsesstudier ved Høgskolen i Lillehammer, samt ledelse av ulike prosjekter i næringslivet så vel som i frivillig sektor ( Siva Ekambaram: Siva Ekambaram er ansatt som forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse. Han har en doktoringeniørgrad fra NTNU med spesialisering innen prosjektledelse og kunnskapsoverføring i organisasjoner. Han har vært frivillig i Trondheim Røde Kors Besøkstjeneste siden ( 10 Mandatet til Røde Kors er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse - mandatet er stort og vidt. I hverdagen prioriterer Røde Kors gjennom hovedprogram og årlige handlingsplaner, og det er viktig å vite hvor man skal ta fatt, hvilke behov en skal respondere på og når. Derfor er det viktig å ha god kjennskap til lokale forhold og behov, slik at man kan fange opp nye, men også se om behovene har endret seg. Dette har Røde Kors i Norge mulighet og kompetanse til, gjennom sine vel 400 lokalforeninger. Vi har et samfunn som preges av at våre verdimønster er i bevegelse, ting endres raskt, nye relasjoner skapes og andre avsluttes. Røde Kors opplever at mange føler seg ensomme, så mange som en av fem. Storfamiliene og menneskers sikkerhetsnett ift familie er ikke lengre så vanlig. I tillegg opplever Røde Kors at endringer i klima skaper utfordringer for samfunnet med hensyn til ras, stormer og flommer. Befolkningstettheten i sentrumskjerner skaper endrede utfordringer i forhold til evakuering, for eksempel. I tillegg til ekstremvær og katastrofer av ulik art responderer fortsatt Røde Kors på ulykker, ved søk og redning, ved influensaepidemier og ellers når uforutsette hendelser skjer. Nye behov oppstår, og det krever at organisasjonen tilpasser seg ved, og må være opptatt av nytenkning og smidighet. Denne artikkelen beskriver et prosjekt som Trondheim Røde Kors gjennomførte i forbindelse med sine omsorgsaktiviteter prosjektet «Besøk som gleder!». Prosjektet fokuserte på å utvikle nye metoder for å kunne hjelpe flere brukere til å unngå sosial isolasjon og dermed forebygge helseproblemer knyttet til ensomhet. Artikkelen presenterer først en kort beskrivelse av et rammeverk (veiledning, betingelser, osv.) som Røde Kors benytter for å gjennomføre sine prosjekter. Deretter forteller artikkelen om hvordan prosjektet ble organisert og gjennomført. Rammeverk for prosjektet Prosjekter som er gjennomført i Røde Kors må forholde seg til Røde Kors sine mål og strategier. Disse mål og strategier fungerer 11

7 som et rammeverk for å strukturere og lede prosjekter i Røde Kors. Her skal vi beskrive rammeverket. Hvilke aktiviteter det lokale Røde Kors skal drive med styres av lokale behov. Aktivitetene blir derfor forskjellige i ulike lokalsamfunn verden over. Det er et stort sprang fra for eksempel ambulansetjenesten i Syria til Besøkstjenesten i Orkdal. Likevel er det en forutsetning at alt arbeid Røde Kors utfører skal være innenfor rammene av mandatet, og på bakgrunn av Røde Kors sine syv prinsipper. Disse grunnleggende prinsippene utgjør Røde Kors sitt felles verdigrunnlag, og gir organisasjonen rammer, verktøy å jobbe med, og mål å realisere. Røde Kors har nasjonalforeninger i 186 land, og prinsippene er like for alle våre foreninger over hele verden: Bilde: Olav A. Saltbones, Norges Røde Kors Frivillige i Røde kors Frivillige i det lokale Røde Kors må daglig prioritere hvilke behov de skal gå inn for å dekke. Flere års erfaringer med behovsanalyser løftet Røde Kors behov for et vurderingsredskap i det daglige Røde Korsarbeidet. For å sikre at Røde Kors, over hele landet, styres i samme retning vedtok Landsmøtet i 2008 å bruke Røde Kors vurderingen. Dette bidrar til å gjøre det enklere å ta stilling til nye innspill om behov Prosjekt «Besøk som gleder!» - Fire faser i lokalsamfunnet, for eksempel fra myndigheter, samarbeidspartnere eller enkeltindivider. Den er også nyttig, når en med jevne mellomrom, skal vurdere eksisterende aktiviteter. De 4 trinnene i Røde Kors - vurderingen er som følger (Røde Kors hovedprogram ): 1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner. 2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper. 3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring. 4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven Project Management Institute (PMI) gir følgende definisjon av prosjekt: Humanitet et mål Prinsippet om humanitet er hovedmålet for Røde Kors arbeid i alle land. Dette prinsippet ble første gang formulert i 1955 på følgende måte: «Røde Kors skal bekjempe lidelse og død. Røde Kors skal kreve at mennesket under enhver omstendighet skal behandles humant.» Humanitet betyr å vise godhet mot et annet menneske. Både i vårt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors for å forebygge, hindre og lindre menneskelig lidelse, og å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. Upartiskhet et mål Prinsippet om upartiskhet i møte med ulike grupper er også et mål for vårt arbeid, ved siden av målet om å gi humanitær hjelp. Røde Kors skal hjelpe uten hensyn til nasjonalitet, rase, religion, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Nøytralitet et middel Prinsippet om nøytralitet er et middel for å nå målene om upartisk humanitær hjelpeinnsats i Norge og resten av verden. For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. Uavhengighet et middel Prinsippet om uavhengighet er også et middel for å nå våre hovedmål om å yte upartisk humanitær hjelp. Uavhengighet betyr frihet fra andre organisasjoners eller myndigheters kontroll av hva Røde Kors skal gjøre. Røde Kors bestemmer selv hvem de vil arbeide sammen med. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. Røde Kors må likevel kunne inngå samarbeidsavtaler med offentlige myndigheter, private eller humanitære organisasjoner om utøvelsen av humanitært arbeid. Frivillighet - en metode Frivillige er bærebjelken i Røde Kors verdensomspennende arbeid. Frivillige som stiller opp uten betaling og gir av sin tid er en svært effektiv metode for å nå bredest mulig ut med hjelp til mange ulike grupper. Mange som mottar hjelp fra Røde Kors setter stor pris på at det utføres av nettopp frivillige, ikke ansatte. Det er frivillig å melde seg inn i Røde Kors. I forståelsen av prinsippet om frivillighet ligger det også at Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon uten formål om økonomiske fordeler av sitt humanitære arbeid. Enhet en metode Et felles verdigrunnlag, felles retningslinjer og felles rolleforståelse gjør oss gjenkjennbare overalt i Norge og i verden. I hvert land kan det bare være én Røde Korsorganisasjon, og vi utfører humanitær virksomhet over hele landet. Universalitet en metode Røde Kors finnes i nesten to hundre stater. Samtlige av de nasjonale foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre Røde Kors har et universelt oppdrag og mandat. Det betyr at organisasjonen skal omfatte alle mennesker i alle land. Fase 1: Etablering Prosjekt «Besøk som gleder!» ble startet i Trondheim Røde Kors Besøkstjeneste i 2008 og avsluttet i Prosjektet ble finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering med Extramidler. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å bidra til økt livskvalitet og trivsel hos voksne og eldre mennesker som av ulike årsaker er sosialt isolerte og har vanskelig for å knytte nettverk i lokalsamfunnet. Besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors startet allerede høsten 1950 den gang ble tjenestens frivillige kalt pasientvenner. Ettersom behovene i samfunnet har endret seg har også Besøkstjenesten i Trondheim endret seg i takt med behovene og etter hvert ble det ikke bare utført besøk på institusjoner, men også i private hjem. Besøkstjenesten har siden starten rekruttert hundrevis av kvinner og menn til frivillig innsats for ensomme voksne og eldre på institusjon og i private hjem. Ukentlig kommer nye henvendelser fra brukere, pårørende og hjelpeapparatet med forespørsler om bistand fra Besøkstjenesten. Det økte behovet for bistand i gruppen voksne og eldre i Trondheim underbygges i behovsanalysen «Frivillig arbeid i Trondheim» (Berg & Molden, 2006). Trondheim Røde Kors Besøkstjeneste er organisert av og med frivillige og det er en betydelig innsats som hvert år legges ned av frivillige hender i Besøkstjenesten. De siste årene har man likevel sett et økt behov for administrativ bistand til organisering av tjenesten. Frivillige organisasjoner har de siste årene opplevd en utvikling i den norske frivilligheten der det blir stadig vanskeligere å rekruttere frivillige til administrative oppgaver. Dette stiller krav til nytenkning og videreutvikling av Besøkstjenesten innen flere områder som det var ønskelig å arbeide med i dette prosjektet. Trondheim Røde Kors tok sikte på å etablere et prosjekt som fokuserer på å rekruttere flere frivillige til Besøkstjenesten i Trondheim, samt å kvalitetssikre tilbudet tjenesten har overfor brukerne ved å utarbeide nye metoder og rutiner for følgende områder: Organisering Markedsføring Rekruttering Opplæring Kvalitetssikring av kobling mellom bruker og frivillig Formalisere samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet Sikring av overføring av prosjektet til frivillige Prosjektet vektla utvikling av metoder som i størst mulig grad kan videreføres av frivillige etter endt prosjektperiode. Fase 2: Planlegging / organisering Prosjektet var treårig, fra , med en forlengelse ut februar Det overordnede målet gjennom hele prosjektperioden var å bruke frivillige som ressurs for ensomme voksne og eldre utvikling av nye metoder og rutiner for å hjelpe flere. Prosjektleder ble ansatt i 100 % stilling for å sørge for gjennomføring av prosjektet i henhold til prosjektbeskrivelsen. Samtidig kom det på plass følgende: Prosjektgruppe: Aktivitetsutvalget til besøkstjenesten i Trondheim Røde fungerte som prosjektgruppe sammen prosjektleder i hele prosjektperioden. Styringsgruppe: Lokalråd Omsorg i Trondheim Røde Kors fungerte som 12 13

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23

Årets prosjektleder. Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side 7. Innføring av ny prosjektmodell for Statoils FoU prosjekt side 23 Nr. 2 2002 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder Jan Frode Larsen - side 15 Bedre styring av statlige prosjekter side 33 Bedre prosjekter i Forsvaret nå! side

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter

PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring av prosjekter Norsk Forening for Prosjektledelse se www.prosjektledelse.org Nr. 2 mai 2009 PROSJEKTARBEIDSFORMENS POPULARITET- VÅR TIDS PARADOKS? Side 22 Leaders; Born or made??side 30 Strategisk og operativ porteføljestyring

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009 Tema: Beredskap i nærmiljøet Hver femte kommune mangler reservestrøm Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges Kvinneandelen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET Forsknings og oppdragssenter Krafttaket På sporet av et bedre arbeidsliv for seniorer? Refleksjoner fra nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Detaljer