FRA SØKNAD TIL LOKAL REALFAGSSTRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRA SØKNAD TIL LOKAL REALFAGSSTRATEGI"

Transkript

1 FRA SØKNAD TIL LOKAL REALFAGSSTRATEGI Oppstartsamling for Realfagkommunesatsingen Marit C. Synnevåg/mcs:consult

2 KORT OM MEG Konsulent i 13 år mcs:consult siden 2005 Faglig bakgrunn: Siviløkonom og Master i kunnskapsledelse Oppdrag i offentlig sektor, mest utdanningssektoren Rådgiver og prosjektleder program- og prosjektutvikling Utviklingsprosjekter og utviklingsprosesser Nå: MatemaVkkMOOC, ewer- og videreutdanningsvlbud i matemavkkdidakvkk strategi- og organisasjonsutvikling digitalisering i utdanningen For UDIR: KunnskapsløXet fra ord Vl handling Nå: FYR- satsingen, Veilederkorpset 2014, Rådgivning i skolen MCS

3 DISPOSISJON 13:45-15:45 I. Innledning Om strategiprosessen noen råd Om å skape newverk med sammenhengskrax Lærende newverk som virkemiddel II. Dere starter arbeidet.. MCS

4 Kilde: Kilde: Elever fra Skavanger skole, Kongsberg besøker NISE, HVA SKAL DERE 34 REALFAGSKOMMUNER SKAPE? MCS

5 HVA SIER UDIRs RAMMEVERK? MCS

6 STRATEGI: HVA, HVEM OG HVORDAN? Elever Lokalt næringsliv Skoleog bhg ledere Skoleog Bhg. eiere Lærere Førskole -lærere UH/LU Fore -satte Andre komp. miljøer MCS

7 STRATEGI VS. HANDLINGSPLAN? 1. Strategi er å velge retning velge INNSATSOMRÅDER med MÅL i et giw Vdsrom 2. Strategien kan også inkludere konkrete Vltak 3. Strategi og Vltak kan være to dokumenter Strategi og handlingsplan Dere må velge! MCS

8 SUMMEOPPGAVE Jobbing 2 og 2: Hva tenker dere er de tre vikvgste suksesskriteriene for en lokal realfagsstrategi i din kommune? Kort plenumsrunde MCS

9 SUKSESS HVA ER DET? Kilde: MCS

10 KUNSTEN Å FÅ TIL EN GOD OPPSTART MCS

11 10 RÅD I STRATEGIARBEIDET Kilde: MCS

12 Råd 1: Bevisst valg av strategimetode Råd 2: Kombinasjon av plan og involvering Råd 3: Strategiledelse skole- og barnehageeier må eie prosessen. Ikke undervurder at det må ressurser Vl dewe! Råd 4: Strategiprosessen må organiseres og struktureres Råd 5: Faseinndeling, grov Vdsplan og en mal. Råd 6: Mobiliser et newverk i starhasen som medskapere Råd 7: Velg metoder for involvering, medskaping og forankring Råd 8: Begrensningens kunst - prioritering må Vl! Råd 9: Møte hverandre, etablere Vllit og fellesskap fra starten av Råd 10: Bruk også digitale verktøy/sosiale medier for dialog og dokumentasjon MCS

13 RÅD 4: STRATEGIPROSESSEN MÅ ORGANISERES OG STRUKTURERES Kommunen er bestiller/eier Realfagskoordinator i kommunen Styringsgruppe (SE, skole- og BHG ledere Referansegruppe? BHG-representant Barneskolen 1-4 / 5-7 Ungdomsskolen Lokalt næringsliv og Interesseorg Eksempel: Strategigruppen MCS

14 RÅD 5: OM FASER FOR EKSEMPEL Involvering og forankringsprosesser Fase 1: Hva sa vi i søknaden? Avklaring og organisering Fase 2: Strategiprosessen starter. Hvordan? Involveringsmetoder velges Fase 3: Velge/utdype innsatsområder og SMARTE mål for Fase 4: Tiltaks- og tidsplan/ Handlingsplan Fase 5: Implementering starter Evaluering og refleksjon underveis MCS

15 INVOLVERING OG FORANKRING Hver realfagskommune har med et ulikt antall skoler og barnehager. Omfanget varierer. Kompleksiteten øker med antall aktører Hvilke involveringsprosesser er mulige og hensiktsmessige? Stormøter Dialogkonferanser Torgmøter- torgvandring- torgkafé Læringsarena Høringer NeWverksmøter PoliVsk forankring MCS

16 MULIG STRATEGIMAL (1) FORMÅL: Hvorfor skal vår kommune ha en realfagsstrategi? SITUASJONSBESKRIVELSE: uhordringer og muligheter HOVEDMÅL: Hva vil vi oppnå overordnet sew? (sjekk søknad) INNSATSOMRÅDER: Hvilke vil vi prioritere i ? Hva sa vi i søknaden? Var vi presise nok? SMARTE MÅL per innsatsområde: hva vil vi oppnå? HOVEDMÅLGRUPPER: Hvem skal vi nå? MEDSPILLERNE: Hvem skal vi samarbeide med? MCS

17 MULIG STRATEGIMAL (2) TILTAK kan inngå i strategien, eller i en egen handlingsplan Når gjør vi hva, og hvem har ansvaret (fremdrixsplan) OG HVORDAN JOBBER VI SÅ MED STRATEGIEN? Strategiarbeid er en læringsprosess Organisering & dokumentasjon Relasjonsbygging - internt og eksternt Lærende newverk - møteplasser MCS

18 EKSEMPLER PÅ INNSATSOMRÅDER Rekruttering Kompetanse-utvikling- EVU i fag og didaktikk Utstyr og læringsressurser Lærende nettverk Høyt presterende elever Svakt presterende elever Bruke nasjonale satsinger: KfK, DVM, MatematikkMOOC, Rektorskolen etc Næringslivs-samarbeid MCS

19 MÅL: VANLIGE FEIL Å DVELE LITT VED Vi blander formål og mål: Hvorfor gjør vi dewe? vs. Hva skal vi oppnå? Vi blander mål og strategi ( Vi skal ha 5 % bedre karakterer i matemavkk ungdomsskolen gjennom å jobbe med elevenes movvasjon ) Vi glemmer å svlle skarpt! På målgruppe På Vdspunkt Er vi kvanvtavve? Er vi kvalitavve? Kilde: themonsteruniversitynetwork.tumblr.com MCS

20 HVORDAN FORMULERE SMARTE MÅL KNYTTET TIL INNSATSOMRÅDENE? Spesifikke - Er målet tydelig? Målbare - Hvordan vet vi om målet er nådd? Aksepterte Ambisiøse RealisVske - Er målet akseptert av dem som skal nå det? Er de noe å strekke seg ewer? - Er målet realisvsk? Tidsbestemte - Er det saw et Vdspunkt for når målet skal være nådd? Evaluerbare MCS Er det mulig å evaluere målene? KvanVtaVvt eller kvalitavvt 20

21 UDIRs RAMMEVERK SIER MCS

22 RÅD 6: MOBILISER NETTVERK I STARTFASEN SOM MEDSKAPERE I STRATEGIEN Sammenhængskraft Kilde: MCS

23 LÆRENDE NETTVERK: Hvorfor newverksorganisering? " Et virkemiddel for kunnskapsdeling og læring " Synergi mer enn subopvmalisering " FagneWverk og praksisnewverk " Tillit skapes: Makt og avhengighet balanseres " Det handler om relasjoner " SammenhengskraX kan utvikles

24 VANLIGE SUKSESSFAKTORER FOR NETTVERK Noen erfaringer " = Gjensidige forpliktelser felles løx/agenda " NeWverksledelse må prioriteres. Går ikke av seg selv. " Backing fra ledelsen " Mandat er lurt! Klare rammer, roller og forventninger. Hva skal newverket gjøre? Når? " Opplevd mening og merverdi gjennom samarbeid " Bevissthet om hva newverket kan lære av hverandre ( Lærende og nærende, ikke tærende)

25 MYE MER OM LÆRENDE NETTVERK PÅ NESTE SAMLING!! Torbjørn Lund, førsteamanuensis UiT/lærerutdannningen November 2015 MCS

26 OPPGAVER I KOMMUNEGRUPPER: 1. Ta for dere de målene eller innsatsområdene dere har skissert i søknaden Vl Udir u Hvordan kan målene spisses enda bedre? Diskuter om dere har for mange mål Test ut SMARTE mål- metodikken Har dere blandet mål og strategi/vltak? u Hvordan kan innsatsområdene forbedres? Kan de slås sammen? I så fall hvordan? Kan de gjøres tydeligere? Bør de avgrenses? 2. Involveringsprosesser: Hvilke idéer har dere per i dag for å sikre nok involvering og skape eierskap Vl strategien? Beskriv disse og når i prosessen dere tenker at de er vikvge. MCS

27 ET EKSTRA RÅD 80% er godt nok! MCS

28 Takk for oppmerksomheten! Lykke Vl med videre arbeid! MCS

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR?

Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Hvordan utøve godt prosjekteierskap i ByR? Nasjonal Nettverkssamling Stjørdal 4. november 2014 12.11.2014 Torbjørn Wekre - Distriktssenteret og Wiggo Hustad - Deloitte Hvorfor sette fokus på dette temaet?

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Nettverk som mulighet for læring i og mellom skoler og lærebedrifter

Nettverk som mulighet for læring i og mellom skoler og lærebedrifter Nettverk som mulighet for læring i og mellom skoler og lærebedrifter Torbjørn Lund, Universitetet i Tromsø torbjorn.lund@uit.no Dette innlegget skal handle om Hva som er viktig å tenke på i etablering

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Hvordan organiseres og gjennomføres spesialundervisningen til det beste for elevenes opplæring ved Røyken vgs? Eksterne vurderere: Elisabeth

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER

PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER PLP-Utviklingsledelse for utviklingsprogrammer INNOVASJONS- MILJØER Fakta om PLP 1 2 Dette programmet er tilpasset detaktuelle omstillingsområdet og fokuserer på de viktigste områder som omstillingsledelsen

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland

Detaljer

SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp SAMMEN OM VESTFOLDS FRAMTID Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Sammendrag 6 Innledning 8 Kvalitet på opplæringen 12 Overganger i opplæringsløpet 13 Handlingsområder

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer