Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger Generelt Om DVD Andre spillbare formater Disponible surround-lydformater Forberedelse Pakke ut apparatet Innsetting av batterier i fjernkontrollen Tilkoblinger og tilkoblingsmuligheter Plassering av apparatet DVD-spillerens koblinger Koblingsmuligheter mellom DVD-spiller og TV Hjemmekino-forbindelse med analog lydoverføring Nettilkobling Valgfritt: Tilkobling av hodetelefon Tastenes funksjoner Styring av apparatet med fjernkontrollen Innkobling/standby/utkobling TV-standarder Legg inn disken Avspillingsfunksjoner Søkefunksjon Gjentagelsesfunksjon Programmering av avspillingsrekkefølge - PROGRAM Direktvalg av spor/tid - SEARCH Lage et "bokmerke" - MARK RANDOM og INTRO (kun CD) Bildefunksjon Lydbildet TITLE MENU, DVD MENU AUDIO og SUBTITLE MENU PBC-funksjon (kun VCD 2.0) Navigere på MP3-CDer JPEG-CDer Innstillinger i SETUP-menyen GENERAL SETUP-menyen SPEAKER SETUP AUDIO SETUP PREFRENCES PAGE (preferanser) Hvis det oppstår feil Teknisk informasjon DVD PLAYER MD

2 SIKKERHETSANVISNINGER Til denne bruksanvisningen Les nøye gjennom sikkerhetsanvisningene før du tar apparatet i bruk. Ta hensyn til advarslene på apparatet og i brukerhåndboken. Oppbevar denne brukerhåndboken lett tilgjengelig. Hvis du selger eller gir eller låner bort apparatet er det viktig at bruksanvisningen følger med. Elektriske apparater skal holdes borte fra barn La aldri barn bruke elektriske apparater uten tilsyn. Batterier og ladere kan være livsfarlige hvis de svelges. Oppbevar derfor apparat og batterier utilgjengelig for barn. Dersom noen skulle ha svelget et batteri, må det søkes øyeblikkelig legehjelp. Pass også på at barn ikke leker med innpakningsfolien. Fare for kvelning. Sikker plassering av apparatet Plasser apparatet på en fast og jevn flate. Det er ikke beregnet på bruk i rom med høy luftfuktighet (f.eks. baderom). Pass på at det alltid er sørget for tilstrekkelig utluftning; ingen direkte varmekilder (f.eks. varmeovner) virker inn på apparatet; apparatet ikke utsettes for direkte sollys; det unngås kontakt med fuktighet, vann og vannsprut (plasser f.eks. ikke en blomstervase oppå apparatet); apparatet ikke står i umiddelbar nærhet av magnetfelt (f.eks. TV eller andre høytalere); det ikke fiinnes åpen ild (f.eks. brennende stearinlys) i nærheten av apparatet. La nettilkoblingen alltid være tilgjengelig Koble apparatet til en kontakt (230 V ~ 50 Hz) som er lett å komme til og som befinner seg nær stedet apparatet plasseres. Det er viktig at kontakten ikke er tildakket slik at du kan trekke ut støpselet dersom situasjonen krever det. Bruk ikke skjøteledning; fare for at noen snubler. 4

3 SIKKERHETSANVISNINGER Gjør aldri reparasjoner selv Dersom det oppstår skade på støpselet, nettledningen eller selve apparatet må støpselet straks trekkes ut av kontakten. Forsøk aldri å åpne apparatet og/eller reparere det på egen hånd. Fare for elektrosjokk. Ved driftsfeil ber vi om at du henvender deg til vårt servicesenter eller et annet egnet fagverksted. Tordenvær Ved lengre tids fravær bør støpsel og antenneledning trekkes ut. CD-spilleren CD-spilleren er et laserprodukt i klasse 1. Apparatet er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer utstråling av farlige laserstråler når apparatet er i normal bruk. For å unngå øyenskader er det viktig at du ikke gjør endringer på eller skader sikkerhetssystemet i apparatet. Miljøbevisst behandling av batteriavfall Batterier som er utladet, skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Batteriene tilføres kildesorteringen slik lokale forskrifter tilsier. Rengjøring av apparatet Før apparatet gjøres rent må nettkabelen trekkes ut av kontakten. Til rengjøring brukes en tørr, myk klut. Unngå bruk av kjemiske løse- eller rengjøringsmidler siden de kan skade overflaten og/eller tekstmarkeringene på apparatet. DVD PLAYER MD

4 GENERELT Om DVD En DVD - Digital Versatile Disc (engelsk for "allsidig digital disk") er et digitalt lagringsmedium for informasjon. DVDer kjennetegnes med et av disse symbolene. Det finnes forskjellige typer DVDer med forskjellig lagringskapasitet, avhengig av typen informasjon som lagres. DVD oppbygning Video-DVDer er delt opp i titler og scener. På en DVD kan det finnes flere titler som i sin tur kan være delt opp i scener. Titler og scener er nummerert fortløpende: Språk og tekst Synsvinkel Vanligvis inneholder den første tittelen på en DVD opplysninger om lisensrettigheter og produsent. Deretter kommer som oftest den tittelen som inneholder selve filmen. Andre titler kan f.eks. være "Making-Of"- reportasjer, trailere eller informasjon om skuespillerne. På DVDer kan det lagres opptil 8 språk med teksting på maks. 32 språk. Språk og teksting kan kombineres fritt. På mange DVDer er det til og med mulig å velge mellom flere synsvinkler. Dette krever imidlertid at filmen har blitt tatt opp med forskjellige kameraposisjoner. Regionale koder Forskjellige strategier for salg og distribusjon rundt i verden har ført til utvikling av et DVD kodesystem som kun tillater avspilling på apparater kjøpt i en bestemt geografisk region. Systemet som disse kodene tar utgangspunkt i, deler verden inn i seks soner. Europa tilhører sone 2. På din DVD-spiller kan det altså kun vises DVDer med regionalkode 2. Regionalkoden er trykket utenpå DVD-coveret (se logoen på siden). Bortsett frs DVDer med regionalkode 2 er det kun DVDer med regionalkode 0 (tilpasset alle typer DVD-spillere) som kan spilles av på dette apparatet. Dersom det oppstår problemer med avspillingen av en DVD, bør det først kontrolleres at den er beregnet på sone 2 eller 0. 6

5 GENERELT Andre spillbare formater MP3 MP3-formatet er et Windows kompresjonsformat for audio-data. MP3-filer må ha filsluttegnet *.mp3 for å kunne leses. I motsetning til tradisjonelle audio-cder kan MP3er - på samme måte som data-cder for computere - deles inn i directories (mapper, album) og filer (spor, titler). Dette apparatet leser inntil 999 titler. Mapper og titler leses inn i alfabetisk rekkefølge. MPEG4 og DiVX MPEG4 er en type kompresjonsteknologi for mulitmedia- og video-data ("MPEG" = "Moving Picture Experts Group"). DiVX er merkenavnet på en video-komprimering/dekomprimeringsteknologi, basert på MPEG4-formatet. Dette apparatet støtter DiVX 4 og DiVX 5. Disponible surround-lydformater Apparatet leser to surround-lydformater. Dolby Digital 5.1 Audiomaterialet lagres i lysformatet Dolby-Digital. I denne prosessen lagres inntil fem separate fullfrekvens-kanaler (foran venstre og høyre, senter, bak venstre og høyre) samt en effekt- eller basskanal (5.1). Lydbærere i Dolby-Digital-format er merket med symbolet ved siden av her. Siden hver kanal er helt uavhengig, skapes det et realistisk "tredimensjonalt" klangbilde som gir lyden distanse, bevegelse og en realtiv plassering i rommet. Apparatet ditt leser eller dekoder disse audiodataene og gjengir dem gjennom 5.1-utgangene. Originalsignalet kan også føres via digitalutgangene til en ekstern dekoder/forsterker. dts (Digital Theater Systems) Bak denne forkortelsen skjuler det seg et hittil lite brukt lydformat som også lagrer inntil seks (5.1) separate kanaler på én lydbærer. Lydbærere i dts-format er merket med symbolet ved siden av her. Apparatet ditt leser disse audiodataene og fører dem videre til de digitale utgangene for dekodering ("DIGITAL OUT"). DVD PLAYER MD

6 FORBEREDELSE Pakke ut apparatet Fjern alt forpakningmateriale, også beskyttelsesfoliene på forsiden av apparatet. ADVARSEL! La ikke små barn leke med foliene. Fare for kvelning! Kontroller at leveransen er fullstendig Når du pakker ut apparatet, må du kontrollere at følgende deler er med: DVD-spiller SCART-kabel Fjernkontroll 2 mignonbatterier (1,5 V; størr. AAA) Bruksanvisning og garantidokumenter Innsetting av batterier i fjernkontrollen To 1,5V mignonbatterier er levert med til fjernkontrollen (størr. AAA). Trykk klipsen på lokket over batterirommet innover til lokket løsner. Sett inn batteriene slik at minuspolen på batteriene ligger mot fjærene. Sett lokket over batterirommet tilbake på plass. ADVARSEL! De vedlagte batteriene må ikke lades opp, tas fra hverandre, kastes inn i åpen ild eller kortsluttes. Hvis de svelges kan batterier være livsfarlige. Av denne grunn er det viktig at batterier og fjernkontroll oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom noen skulle ha svelget et batteri, må det søkes øyeblikkelig legehjelp. 8

7 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Det finnes mange muligheter for tilkobling av apparatet til andre inn- og utgangsapparater: til en TV til en videospiller til en receiver, f.eks. et stereoanlegg Pass på at alle apparater er skrudd av før du kobler dem sammen. Apparatene kobles først til nettet når alle sammenkoblingene er på plass. Plassering av apparatet Sett apparatet på en jevn, fast overflate. Pass på at: det alltid er tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet ingen direkte varmekilder virker inn på apparatet det ikke faller direkte sol på apparatet det unngås kontakt med fuktighet eller vann apparatet ikke plasseres i umiddelbar nærhet av magnetfelt (f.eks. TV eller andre høytalere). Enkelte typer møbel-lakk kan angripe gummiføttene på apparatet. Legg evt. noe under apparatet. DVD-spillerens koblinger Spilleren har standard-video-, SCART-, S-video og komponent-utganger. En S-videokabel overfører bedre bildekvalitet enn en video-cinch/rcakabel, mens en SCART-kabel gir bedre bildekvalitet enn en S-video-kabel. Dersom TVen din har en såkalt "progressive scan"-funksjon oppnås best kvalitet med komponent-utgangene. Med progressive scan overføres en forhøyet bildefrekvens. Dette reduserer flimmer til et minimum og bevegelser gjengis mer flytende. Forutsetning for slik gjengivelse er naturligvis at TVen din kan bearbeide dette formatet. PROGRESSIVE SCAN fungerer ikke med SCART- eller andre typer video-forbindelser. PROGRESSIVE SCAN Grunninnstilling av video-modus Fra fabrikken er grunninnstillingen for video-modusen (tast V-MODE) VIDEO. Avhengig av tilkoblingstype må evt. en annen video-modus stilles inn.(se Video-modus, s. 14). Dersom du, etter å ha koblet til DVD-spilleren og valgt video-kanal, ikke har noe bilde eller et bilde som er fordreid eller med gale farger, må du bruke V-MODE-tasten og velge en annen video-modus. DVD PLAYER MD

8 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Koblingsmuligheter mellom DVD-spiller og TV Tilkobling til TV med SCART-kabel SCART-kabelen er den enkleste forbindelsen mellom DVD-spiller og TV. Forutsatt at TVen din kan bearbeide RGB-signaler, gir denne koblingen svært god bildekvalitet. Tilkobling til TV med S-VHS-kabel Dersom TVen din ikke har noen SCART-utgang kan du forbinde den med apparatet ved hjelp av en S-VHS-kabel (S-VIDEO-uttak). Slik oppnås god bildekvalitet. Pass på fargekodingen for høyre/venstre på Cinch/RCA-pluggene. Merk: Cinch/RCA-kabelen kan kobles til et Dolby-Surround-anlegg (stereoanlegg) i stedet for TVen. For avspilling av STEREO lyd settes downmix-opsjonen i SPEAKER SETUPmenyen på STEREO. 10

9 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Tilkobling til TV med video-chinch/rca-kabel Dersom TVen din ikke har hverken SCART-tilkobling eller en S-Videoutgang, kan du koble det til apparatet med en video-cinch/rca-kabel.. Pass på fargekodingen for høyre/venstre på Cinch/RCApluggene. For avspilling av STEREO-lyd settes downmix-opsjonen i SPEAKER SETUP-menyen på STEREO. Tilkobling av komponenter (YUV-fargeformat) Hvis TVen din har såkalte komponenttilkoblinger (Y, Cb, Cr), kan du bruke disse koblingene til å koble apparatet til TVen eller til en beamer: Trepolet video-cinch/rca-kabel (bildeoverføring): Forbind Y-, Pb- og Pr-uttaket på apparatet med tilsvarende kobling på TV eller beamer. Med YUV-fargeformat oppnås like god bildekvalitet som i RGB-format. DVD PLAYER MD

10 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Hjemmekino-forbindelse med analog lydoverføring En fordel med DVD er at flerkanalslyd kan lagres og gjengis. For gjengivelse av 5.1-lyd gir DVD-spilleren mulighet til dette i 5.1 Dolby Digital-utgangen. For avspilling med 5.1 Dolby Digital-lyd settes downmix-opsjonen i AUDIO-menyen på AV: 12

11 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Nettilkobling Når alle tilkoblinger er gjort, settes støpselet i kontakten (230 V ~ 50 Hz). Valgfritt: Tilkobling av hodetelefon På apparatets forside finner du uttaket for hodetelefon (PHONE). Kobles til hodetelefonen med en 6,3 mm plugg. Hodetelefonen har individuell volumkontroll. ADVARSEL! Før du setter på deg hodetelefonen bør volumet stilles på minimum! DVD PLAYER MD

12 TASTENES FUNKSJONER Styring av apparatet med fjernkontrollen Taster på apparatets forside Taster på fjernkontrollen Med tastene på fronten kan du aktivere apparatets vesentligste funksjoner. Du kan altså spille disker, avbryte og stoppe samt hoppe ("skippe") forover og bakover. I tillegg til disse grunnfunksjonene har fjernkontrollen en rekke betjeningselementer som gir deg mulighet til å utnytte alle apparatets muligheter. Legg spesielt merke til at menyene som vises på TV-skjermen kun kan manøvreres med fjernkontrollen. Siden fjernkontrollen inneholder alle apparatets funksjoner, vil denne bruksanvisningen ta utgangspunkt i tastene på denne. Dersom det refereres til tastene på selve apparatet blir det sagt spesielt fra. I denne veiledningen er OSD-språket ("On-Screen-Display") på engelsk. Du kan velge mellom engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, dansk og nederlansk. Innkobling/standby/utkobling DVD-spilleren kobles inn når den kobles til nettet. IDisplayet viser "Load". Apparatet forsøker å lese inn disken. Dersom det ikke er lagt inn noen disk, vises NO DISC. Er det lagt inn en disk, vises disken i displayet. TVen går selv over på AV-kanalen. Dersom det ligger i en disk, vil den vanligsvis starte automatisk. Ligger det ikke i noen disk, vises DVDspillerens faste bilde. Standby/utkobling Trykk STANDBY ON (på apparatet eller fjernkontrollen) for å koble apparatet om til standby-modus. Displayet slukner og standby-led lyser. Hvis du vil koble apparatet helt ut, trekker du ut støpselet. TV-standarder Video-modus Ved å trykke flere ganger på V-MODE- tasten finner du riktig video-modus. Denne er igjen avhengig av måten TV og DVD-spiller er koblet sammen på: Kobling med SCART-kabel (RGB): Velg video-modus RGB. Kobling med video- eller S-video-kabel: Velg video-modus VIDEO. Dersom en funksjon ikke er mulig eller ikke er tilgjengelig i aktuell modus, vises symbolet ved siden av på bildeskjermen. 14

13 TASTENES FUNKSJONER Kobling med trepolet video-cinch/rca-kabel til komponentutgangene Y/Cb/Cr: Velg video-modus YUV. Dersom TVen i tillegg til komponentutgangene har en Progressive- Scan-funksjon, velger du video-modus PROGR TV. IDersom det velges en video-modus som TVen din ikke støtter, vil det ikke vises noe bilde, eller det vil være fordreid eller ha unormal farge. Fargesystem Med tasten SYSTEM kan du velge mellom fargesystemene PAL og NTSC og innstillingen MULTI-SYSTEM (se TV TYPE, s. 27). Legg inn disken Pass på at det er ca. 15 cm plass foran apparatet, slik at skuffen ikke hindres når den kjøres ut. Med innkoblet apparatet trykkes OPEN/CLOSE. Displayet viser OPEN. Legg en disk med skriften opp inn i skuffen. Vær nøye med å legge disken midt i fordypningen slik at den ikke kommer i klem når skuffen lukkes. Trykk OPEN/CLOSE. Skuffen lukkes. I displayet vises CLOSE og etter et par sekunder LOAD. Etter et par sekunder begynner vanligvis DVD-avspillingen automatisk. Eventuelt må du trykke PLAY, eller det kommer opp en meny der du velger med navigasjonstastene. Avspillingsfunksjoner PAUSE Avspillingen avbrytes når du trykker PAUSE. (PAUSE). Bildeskjermen viser STEP (enkeltvis avspilling av bildene) Trykk gjentatte ganger på STEP for å gå videre ett bilde av gangen. Bildeskjermen viser STEP. Normal avspilling fortsettes med PLAY eller RESUME. PLAY For å fortsette avspillingen trykker du PLAY. Bildeskjermen viser PLAY. STOP Trykk (STOP) én gang for å stoppe avspillingen. Bildeskjermen viser PRESS PLAY TO CONTINUE. I denne modusen kan du fortsette avspillingen med enten PLAY eller RESUME. Trykk en gang til for å stoppe DVDen helt. Apparatet er nå i stopp-modus. DVD PLAYER MD

14 TASTENES FUNKSJONER Søkefunksjon SKIP Mens DVDen spilles, trykker du tasten eller (SKIP), for å hoppe fram- eller bakover (DVDer: fra scene til scene; CDer: fra tittel til tittel). På bildeskjermen vises kort på hvilket sted på disken du befinner deg. Bemerk at man på mange DVDer ikke kan hoppe over titlene/scenene som vises før starten på den egentlige filmen (lisens-informasjon). På DivX-CDer er det ikke mulig å bruke REPEAT-funksjonen. Hurtigspoling Mens DVDen spilles, trykker du tasten eller (FAST), for å starte hurtigspoling for- eller bakover. På bildeskjermen vises FF(forover) eller FR (bakover) samt hastigheten: Trykk eller én gang: dobbelt hastighet (2x) Trykk eller to ganger: firegangers hastighet (4x) Trykk eller tre ganger: seksgangers hastighet (6x) Trykk eller fire ganger: åttegangers hastighet (8x) Med det femte tastetrykket eller PLAY kommer du tilbake til normal avspillingshastighet. Sakte visning - SLOW Mens DVDen spilles, trykker du tasten SLOW for å gå for- eller bakover i sakte tempo. Bildeskjermen viser hastighetsnivået: Trykk SLOW én gang: 1/2 hastighet forover (SF 2x) Trykk SLOW to ganger: 1/4 hastighet forover (SF 4x) Trykk SLOW tre ganger: 1/8 hastighet forover (SF 8x) Trykk SLOW fire ganger: 1/2 hastighet bakover (SR 2x) Trykk SLOW fem ganger: 1/4 hastighet bakover (SR 4x) Trykk SLOW seks ganger: 1/8 hastighet bakover (SR 8x) Med PLAY kommer du tilbake til normal avspillingshastighet. Bemerk at SLOW-funksjonen ikke er mulig på audio-cder eller DiVX- Disker. DISPLAY Ved å trykke display-tasten flere ganger kan du få fram avspilt og gjenværende spilletid på den aktuelle disken. Hvert tastetrykk tilsvarer en melding på bildeskjermen: DVD: TITLE (z. B. 02/04) / CHAPTER (z. B. 009/015) > TITLE REMAIN > CHAPTER ELAPSED > CHAPTER REMAIN > Display av. CD: SINGLE ELAPSED > SINGLE REMAIN > TOTAL ELAPSED > TOTAL REMAIN > OFF. MP3: CHAPTER ELAPSED > CHAPTER REMAIN > OFF. VCD/DiVX: SINGLE ELAPSED > SINGLE REMAIN > OFF. Avspilt tid vises helt til DISPLAY trykkes igjen. 16

15 TASTENES FUNKSJONER Gjentagelsesfunksjon Gjentagelse REPEAT Mens DVDen spilles, trykker du tasten REPEAT. På bildeskjermen vises den scenen som skal gjentas (teksten forsvinner etter et par sekunder): DVD: CHAPTER REPEAT ON > TITLE REPEAT ON > REPEAT OFF ; CD: REP ONE > REP ALL > REPEAT OFF; Repeat-funksjonen er ikke mulig på MP3-CDer, Video-CDer eller DivX-CDer. REPEAT A - B (DVD, CD) Du kan gjenta en egendefinert scene. Mens DVDen spilles, trykker du tasten A - B, for å fastlegge starten av sekvensen som skal gjentas. På bildeskjermen vises A TO B - SET A. Trykk A - B, igjen, for å bestemme slutten på sekvensen som skal gjentas. På bildeskjermen vises A TO B REPEAT ON. Nå gjentas den definerte sekvensen i det uendelige. Trykk A - B for tredje gang for å avslutte den gjentatte avspillingen av sekvensen. På bildeskjermen vises A TO B CANCELLED. REPEAT A-B funksjonen er ikke mulig på MP3-CDer eller DivX-CDer. Programmering av avspillingsrekkefølge - PROGRAM Programmeringsfunksjonen er kun mulig på audio-cd. Denne funksjonen gir deg mulighet til å spille inntil 99 spor i den rekkefølge du selv ønsker. Apparatet må befinne seg i stopp-modus; hvis CDen går, trykker du først på STOP. Trykk PROGRAM. På bildeskjermen vises teksten PROGRAM P00:00. Bruk nummer-tastene på fjernkontrollen til å gi inn det sporet som skal ligge på programplass 01, f.eks. B.5. Bildeskjermen viser P01:05. Gi inn det sporet som skal ligge på programplass 02 osv. Hvis du vil gi inn et spor med et tosifret tall (f.eks. 14) trykker du først på 10+ tasten (1-vises), deretter det andre sifferet (her: 4). For å starte avspillingen av listen trykker du PLAY. Bildeskjermen viser PROG. I den selvvalgte listen kan pause-, SKIP- og gjentagelses-funksjonene brukes på samme måte som ved normal avspilling. For å slette listen trykker du først STOP og deretter PROGRAM. REPEAT funksjonen er ikke mulig på MP3-CDer, Video-CDer eller DivX-CDer. DVD PLAYER MD

16 TASTENES FUNKSJONER Direktvalg av spor/tid - SEARCH Med SEARCH-tasten kan du gå direkte til en scene, et spor eller et tidspunkt på disken mens avspilling pågår. Utvalget endres med hvert tastetrykk. Disken hopper straks til valgt sted. Nummer-taster Nummer-tastene er tastene 1-0/10 på fjernkontrollen. Hvis du vil gi inn et tosiffret tall trykker du først 10+ tasten. Gjenta trykkingen for å øke tiersifferet (ett trykk: 1-, to trykk: 2- osv.). Det tiende trykket gir hundresiffer. Tallet "0" gir du inn med 0/10 tasten. DVD Trykk SEARCH én gang: TITLE (f. eks. 01/04) CHAPTER (f. eks. 01/15). - Bruk nummer-tastene til å gi inn ønsket scene. Trykk SEARCH to ganger: TITLE (f. eks. 01/04) TIME --:--:--. Bruk nummer-tastene tid å gi inn ønsket tid i tittelen. CD Trykk SEARCH én gang: GO TO --:--:--. Bruk nummer-tastene til å gi inn ønsket til i tittelen (f. eks. 00:03:12). Du velger et spor ved å trykke tilsvarende tall på fjernkontrollen. MP3 Lage et "bokmerke" - MARK Tidsangivelse er ikke mulig på MP3-CDer. Gi evt. inn nummeret på ønsket tittel med nummer-tastene. Du har mulighet til å sette inntil tre "bokmerker" for å kunne starte en DVD om igjen på bestemte steder. Mens DVDen spilles, trykker du tasten MARK. På bildeskjermen vises STORE MARK 1. På det stedet du vil merke av, trykker du PLAY. Hvis du vil lage et "bokmerke" nummer to eller tre, trykker du først MARK og deretter navigasjonstasen, for å velge MARK 2 eller MARK 3. Igjen trykker du PLAY på ønsket sted. Hente "bokmerker" For å kalle opp et bokmerke trykker du MARK to ganger. GO TO MARK 1 vises. Hvis du vil kalle opp bokmerkene 2 eller 3, trykker du eller. Trykk PLAY, for å hoppe til det avmerkede stedet. 18

17 TASTENES FUNKSJONER RANDOM og INTRO (kun CD) Tilfeldig avspilling Disken må befinne seg i stop-modus; hvis den spilles, trykker du først på STOP. Trykk RANDOM. Bildeskjermen viser SHUFFLE ON. Trykk PLAY, titlene spilles i tilfeldig rekkefølge. For å koble ut RANDOM-funksjonen trykker du først STOP og deretter RANDOM. Bildeskjermen viser SHUFFLE OFF. Intro-funksjon Disken må befinne seg i stopp-modus; hvis den spilles, trykker du først på STOP. Trykk INTRO. Bildeskjermen viser fire meldinger. Trykk nummer-tast 1 for INTRO. De første to sekundene av hver tittel spilles. Bildeskjermen viser INTRO. Trykk STOP for å avbryte INTRO-funksjonen. Bildefunksjon Forstørre/forminske bilde - ZOOM Trykk ZOOM. Bildeskjermen viser forstørrelsesfaktoren. Bildet forstørres fra midten. Trykk ZOOM én gang til: forstørrelsesfaktor x1.5 Trykk ZOOM én gang til: forstørrelsesfaktor x2 Trykk ZOOM én gang til: forstørrelsesfaktor x3. Fjerde gang du trykker ZOOM kommer du tilbake til normal bildegjengivelse. DivX-CDs har en forstørrelsesfaktor på 2. Bruk navigasjonstasten til å velge et utsnitt av det forstørrede bildet. Kameraposisjon- ANGLE (kun DVD) På noen DVDer er enkelte scener tatt opp fra forskjellige kameraposisjoner. Trykk ANGLE for å aktivere denne funksjonen. Dersom en scene har forskjellige synsvinkler, angis symbolet samt aktuell synsvinkel / totalt antall synsvinkler. Trykk ANGLE på nytt for å bytte til neste kameraposisjon. Etter få sekunder endres bildet. Det forutsettes at det i menyen GENERAL SETUP velges > ANGLE MARK > ON. DVD PLAYER MD

18 TASTENES FUNKSJONER Lydbildet TITLE MENU, DVD MENU Lyd av MUTE Trykk MUTE for å koble ut lyden. Bildeskjermen viser MUTE. Trykk MUTE igjen for å koble lyden inn igjen. Bildeskjermen viser MUTE OFF. Volum VOLUME Trykk VOLUME + eller VOLUME - gjentatte ganger for å øke eller minske lydvolumet. VOLUME-knappen på apparatet regulerer lydstyrken i eventuelle hodetelefoner (PHONES). 3D-klang Med CDer som er kodert i formatene Dolby Pro Logic, Dolby Digital eller dts, kan du oppnå en 3D- eller surround-effekt. I høytaler-menyen må DOWNMIX-opsjonen settes på STEREO. Trykk 3D -tasten gjentatte ganger for å kalle opp en av disse klangeffektene: : Ingen effekt : Surround-effekt med vocal-tyngdepunkt : Surround-effekt trinnvis forsterket. Bruk ikke disse funksjonene hvis det er koblet til flere enn to høytalere, hvis du bruker koaksialkabel eller optical digital output for digitalt lydbilde, hvis det er aktivert surround effekt på et tilkoblet apparat. Klangmodus (kun audio-cder) Trykk CHANNEL gjentatte ganger for å velge mellom disse gjengivelsesmulighetene: MONO LEFT, MONO RIGHT, STEREO. Avhengig av disken som er lagt i kan det også vises andre muligheter. DVD-menyer En DVD vil vanligvis inneholde én eller flere menyer som hjelper deg til å navigere disken. Navnene på disse menyene avhenger av DVDen; de kan f.eks. hete. "DVD-meny", "Disk-meny", "Hoved-meny", "Tittel-meny", "Root-meny" eller "Stamm-meny". Menyen på DVD-spilleren din derimot (SETUP-Menyen), kaller du opp med SETUP tasten. Med tastene TITLE/PBC og MENU kaller du opp menyene på DVDen. Punktene i DVD-menyene velges med navigasjonstastene. Bekreft hvert valg med ENTER. 20

19 TASTENES FUNKSJONER Bemerk at det er avhengig av DVDen hvilken meny som kommer opp etter hvilken kommando. F.eks. har mange DVDer kun én meny som vil komme opp uansett hvilken av de to tastene som brukes. AUDIO og SUBTITLE MENU Forutsatt at de finnes på DVDen, er disse to tastene den enkleste måten å velge andre språk på. Men bemerk at ikke alle DVDer har denne funksjonen. Velge språk, - tale Trykk AUDIO MENU gjentatte ganger for å velge et av de andre talte språkene som finnes på DVDen. Omstillingen skjer umiddelbart og må ikke bekreftes. Velge språk, - tekst Trykk SUBTITLE gjentatte ganger for å velge et av de språk som finnes i tekstform på DVDen. Omstillingen skjer umiddelbart og må ikke bekreftes. Meldingen forsvinner etter få sekunder. PBC-funksjon (kun VCD 2.0) Enkelte VCDer av typen 2.0 har tittel/scenestruktur og gir mulighet for playback-controls. Med PBC (Tast PBC > PBC ON) gis det flere muligheter for aktivering av tittel/scene, som f.eks. direkte valg av tittel/scene SKIP-funksjon Bemerk at det avhenger av VCDen hvilke funksjoner som faktisk står til disposisjon. Navigere på MP3-CDer På MP3-CDer kan musikk-titlene samles i directories (mapper) på samme måte som på en data-cd. Når PREFERENCES > SMARTNAVI i SETUP-Menyen er satt på NO MENU, spilles MP3-CDen som en vanlig CD. Når WITH MENU er stilt inn, ser du datastrukturen slik det beskrives nedenfor: Legg inn en MP3-CD. På bildeskjermen vises en meny med den øverste directory-strukturen på CDen. Dersom CDen inneholder directories, føres de opp til venstre i menyen (se illustrasjonen ved siden av). Aktiv directory er markert. Bruk en av navigasjonstastene eller til å gå inn i et directory og bekreft med PLAY. DVD PLAYER MD

20 TASTENES FUNKSJONER Evt. åpner du et sub-directory. I så fall kan du gå tilbake til den overordnede menyen via det øverste menypunktet på venstre side eller med tast. For å høre en tittel eller se et bilde, velger du den/det ut og bekrefter med PLAY. Direkte valg med nummer-tastene Trykk en nummer-tast for å kalle opp en tittel i det aktive directoryet (ved to- eller tresiffrede tall trykkes først 10+ flere ganger). Etter et par sekunder spilles den valgte tittelen. JPEG-CDer Navigasjon i JPEG-menyen er identisk med MP3-menyen; se foregående kapittel. På JPEG-CDer kan bildene samles i directories (mapper) på samme måte som på data-cder. Legg inn en JPEG-CD. Ønsket bilde i directory-strukturen velges med PLAY. Dersom CDen ikke har noen directory-struktur starter gjengivelsen automatisk. Hvert bilde vises i et par sekunder. Manipulering av JPEG-bilder Dersom du trykker navigasjonstastene mens bildet vises, endrer du retningen på det aktuelle bildet: Trykk på høyre navigasjonstast gjentatte ganger: bildet dreier hver gang 90 i urvisernes retning; Trykk på venstre navigasjonstast gjentatte ganger: bildet dreier hver gang 90 mot urvisernes retning; Trykk navigasjonstast speiler bildet horisontalt. Trykk navigasjonstast speiler bildet vertikalt. Bildet blir stående i dreid eller speilet form på bildeskjermen. For å gjenoppta visningen trykker du PLAY. 22

Clatronic DVD-spiller 592

Clatronic DVD-spiller 592 Clatronic DVD-spiller 592 Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918786

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918786 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

DVD 363 BRUKSANVISNING

DVD 363 BRUKSANVISNING DVD 363 BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse Instrukser for sikkerhet ADVARSEL: Dette symbolet er et faresignal som varsler deg om farlig spenning inne i produktet. Innholdsfortegnelse 1 Instrukser for sikkerhet

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Bomann hjemmekinoanlegg

Bomann hjemmekinoanlegg Generelle forsiktighetsregler Bomann hjemmekinoanlegg Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

DVD-spiller. Europastyle supertynn. Bruksanvisning

DVD-spiller. Europastyle supertynn. Bruksanvisning DVD-spiller Europastyle supertynn Bruksanvisning 1 Oppstart Sikkerhetsinformasjon 3 Informasjon 5 Plater som støttes av spilleren 5 Frontpanel 6 Fjernkontroll 6 Kople til TV og lyduttak 7 Digitale lydtilkoplinger

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Clatronic DVD-spiller DVD 659

Clatronic DVD-spiller DVD 659 Clatronic DVD-spiller DVD 659 Bruksanvisning Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren. Spilleren skal bare brukes under normale temperaturforhold. Den skal

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning DVD 7089. DVD-spiller

Brukerveiledning DVD 7089. DVD-spiller Brukerveiledning DVD 7089 DVD-spiller Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon... 3 Egenskaper... 4 Beskrivelse Produktoversikt... 5 Frontpanel... 5 Bakpanel... 5 Fjernkontroll... 6 Tilkoblinger

Detaljer

Brukerveiledning. United DVD 7090. DVD-spiller

Brukerveiledning. United DVD 7090. DVD-spiller Brukerveiledning United DVD 7090 DVD-spiller Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon... 3 Egenskaper... 4 Beskrivelse Produktoversikt... 5 Frontpanel... 5 Bakpanel... 5 LED Display... 6 Fjernkontroll...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CLATRONIC HJEMMEKINOANLEGG DVD 552 HC

BRUKERVEILEDNING CLATRONIC HJEMMEKINOANLEGG DVD 552 HC BRUKERVEILEDNING CLATRONIC HJEMMEKINOANLEGG DVD 552 HC 1 INNHOLD Dolby Digital og Dolby Surround side 3 Plassering av komponentene side 3-4 Plassering av DVD-spiller Plassering av høyttalere Uttak og tilkopling

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Bruksanvisning MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Sikkerhetsinstruksjoner Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVD633 http://no.yourpdfguides.com/dref/3420055

Din bruksanvisning PHILIPS DVD633 http://no.yourpdfguides.com/dref/3420055 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 8600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918788

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 8600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

Beskytte strømledningen Les dette nøye for å unngå skader på spilleren, samt beskytte mot elektrisk sjokk, brann eller skade på person:

Beskytte strømledningen Les dette nøye for å unngå skader på spilleren, samt beskytte mot elektrisk sjokk, brann eller skade på person: AEG hjemmekinoanlegg Bruksanvisning Informasjon - Denne spilleren må kun koples til 230 V, 50 Hz. - Spilleren inneholder laser. Hold øynene borte fra åpningen. - For å unngå risiko for brann, må denne

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVD1010/001 http://no.yourpdfguides.com/dref/999592

Din bruksanvisning PHILIPS DVD1010/001 http://no.yourpdfguides.com/dref/999592 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Rebeck DVD-spiller med kortleser

Rebeck DVD-spiller med kortleser Rebeck DVD-spiller med kortleser Modell DV-228DC Les bruksanvisningen nøye før bruk! DVD-spilleren støtter følgende plater: Type plate Diameter Avspillingstid Dataformat Merknader USB og kortleser - -

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning DVP 01C In Car Video Bruksanvisning 30 1 29 28 2 7 21 24 23 18 15 19 26 14 27 8 31 32 33 34 35 36 Pin 1 +VCC (IR) 2 IR-data 3 Ground (IR signal and cable remote control) 4 Signal (cable remote control)

Detaljer

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Bruksanvisning Oversikt over kontroller og komponenter 1. VFD-display 2. Sensor til fjernkontroll 3. Knapp til radioinnstilling 4. Høyttalerdeksel

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

BRUKSANVISNING DPU3390

BRUKSANVISNING DPU3390 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUKSANVISNING DPU3390 P b Pb Free Før du kobler opp, bruker eller justerer dette produktet, ber vi deg lese hele denne bruksanvisningen

Detaljer

STIKKORDREGISTER. Numerics. innstillinger 50, 51 med VR 44 meny 24

STIKKORDREGISTER. Numerics. innstillinger 50, 51 med VR 44 meny 24 STIKKORDREGISTER Numerics 2 høyttalere 64 3D Now! 93 4 høyttalere 65 5.1 kanaler 65 6 høyttalere 65 7 høyttalere 65 8 høyttalere 65 A A3D definisjon av 93 AMD 93 anamorfe DVDer 93 åpne DVD-filer på harddisk

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Mobilt DVD Videosystem

Mobilt DVD Videosystem DVD185 BRUKERMANUAL NORSK Mobilt DVD Videosystem Spiller CD, DVD, VCD, CD-R, CD-RW og MP3 12/220V adapter og tilkoblingsplugg for lighteruttak medfolger Dolby Digital og TDS IR fjernkontroll med integrert

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

INNHOLD. Sikkerhetstiltak. Sikkerhetsregler. Hovedfunksjoner. Oversikt over enheten. Fjernkontrollen. Bruke fjernkontrollen.

INNHOLD. Sikkerhetstiltak. Sikkerhetsregler. Hovedfunksjoner. Oversikt over enheten. Fjernkontrollen. Bruke fjernkontrollen. Takk for at du valgte vår bærbare DVD-spiller. Den har en bredskjerm på 7 tommer og en DVD-spiller. Enheten har den nyeste og mest avanserte elektronikken og er konstruert for bruk hjemme, i hoteller og

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Før du starter oppgraderingen

Før du starter oppgraderingen Innledning Denne CD-ROM-platen inneholder programvare for oppgradering av systemprogramvaren (firmware) i førstegenerasjons DVD-opptakere fra Philips. Med oppgraderingen får man mulighet for opptak på

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG XENARO GDP 5120 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918784

Din bruksanvisning GRUNDIG XENARO GDP 5120 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7850 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918787

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7850 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918787 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3035576

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3035576 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DVD-SPILLER BRUKSANVISNING. Modell : RN-6500 DV4551E-NOR

DVD-SPILLER BRUKSANVISNING. Modell : RN-6500 DV4551E-NOR DV455E-NOR DVD-SPILLER BRUKSANVISNING Modell : RN-6500 Før tilkobling, betjening eller justering av dette produktet bør denne bruksanvisningen nøye gjennomleses. SIDE INNLEDNING Sikkerhetsforanstaltninger

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP XL-E171DVH http://no.yourpdfguides.com/dref/4578107

Din bruksanvisning SHARP XL-E171DVH http://no.yourpdfguides.com/dref/4578107 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501. Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER

AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501. Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501 Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER 1 Innholdsliste Sikkerhetsinformasjon 4 Generelle forsiktighetsregler 4 Viktig! 4 Strømforsyning 4 Fuktighet 4 Plassering

Detaljer

NORSK. XL-E171DVH DVD Hi Fi komponentsystem som består av XL-E171DVH (hovedenhet) og CP-E171 (høyttalersystem). Introduksjon

NORSK. XL-E171DVH DVD Hi Fi komponentsystem som består av XL-E171DVH (hovedenhet) og CP-E171 (høyttalersystem). Introduksjon XL-E171DVH DVD Hi Fi komponentsystem som består av XL-E171DVH (hovedenhet) og CP-E171 (høyttalersystem). Introduksjon Takk for at du kjøpte dette SHARP-produktet. For å få det beste ut av dette produktet

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

KH /KH DVD-spiller Bruksanvisning

KH /KH DVD-spiller Bruksanvisning KH 6508/KH 6509 DVD-spiller Bruksanvisning DVD-spilleren Silvercrest KH 6508 /KH 6509 inneholder en teknologi for beskyttelsen av opphavsrettigheter som beskyttes av prosesskrav av bestemte US-patenter

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Brukerhåndbok Plextalk Poesi Gratulerer med din nye Plextalk Poesi! Dette er en CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med bæreveske, eliminator, og ett oppladbart

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Lag din egen DVD-film

Lag din egen DVD-film Lag din egen DVD-film Det har alltid vært vanlig å brenne hjemme, og aldri har det vært så populært som etter at DVD-brenneren kom. Nå kan alle med PC og Mac lage sine egne DVD-filmer uten å bli ruinert.

Detaljer

Installering Før installering: Hvis du har et internt lydkort, deaktiverer du det på hovedkort-bios og fjerner tilknyttet programvare og drivere.

Installering Før installering: Hvis du har et internt lydkort, deaktiverer du det på hovedkort-bios og fjerner tilknyttet programvare og drivere. Produktinformasjon A: Analoge innganger og utganger B: Digital S/PDIF-inngang og utgang C: Intern analog inngang C A B Installering Før installering: Hvis du har et internt lydkort, deaktiverer du det

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING FOR FREMTIDIG REFERANSE. Viktig Informasjon

GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING FOR FREMTIDIG REFERANSE. Viktig Informasjon E6BJ0ED(NO).fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 8:19 PM DVD-SPILLER Brukerveiledning GRATULERER MED DITT NYE PRODUKT! Merke: FUNAI Modell nr.: DVP-7200 VENNLIGST OPPBEVAR DENNE VEILEDNING FOR FREMTIDIG REFERANSE

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVP630 http://no.yourpdfguides.com/dref/999661

Din bruksanvisning PHILIPS DVP630 http://no.yourpdfguides.com/dref/999661 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerveiledning TV og Moviebox

Brukerveiledning TV og Moviebox Brukerveiledning TV og Moviebox TV og Moviebox fra NextGenTel Denne veiledningen gir deg en oversikt over de mest brukte tjenestene og innstillingene. Du får også en oversikt over hvordan du navigerer

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVD733/051

Din bruksanvisning PHILIPS DVD733/051 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Innhold. Innledning. Oversikt. Forberedelser. Bruk. Tilgangskontroll. Før du kontakter service

Innhold. Innledning. Oversikt. Forberedelser. Bruk. Tilgangskontroll. Før du kontakter service Innhold Innledning Philips DVD-video --------------------------------------- 146 Ved levering ----------------------------------------------- 146 Sette batteriene i fjernkontrollen---------------------

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer