Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger Generelt Om DVD Andre spillbare formater Disponible surround-lydformater Forberedelse Pakke ut apparatet Innsetting av batterier i fjernkontrollen Tilkoblinger og tilkoblingsmuligheter Plassering av apparatet DVD-spillerens koblinger Koblingsmuligheter mellom DVD-spiller og TV Hjemmekino-forbindelse med analog lydoverføring Nettilkobling Valgfritt: Tilkobling av hodetelefon Tastenes funksjoner Styring av apparatet med fjernkontrollen Innkobling/standby/utkobling TV-standarder Legg inn disken Avspillingsfunksjoner Søkefunksjon Gjentagelsesfunksjon Programmering av avspillingsrekkefølge - PROGRAM Direktvalg av spor/tid - SEARCH Lage et "bokmerke" - MARK RANDOM og INTRO (kun CD) Bildefunksjon Lydbildet TITLE MENU, DVD MENU AUDIO og SUBTITLE MENU PBC-funksjon (kun VCD 2.0) Navigere på MP3-CDer JPEG-CDer Innstillinger i SETUP-menyen GENERAL SETUP-menyen SPEAKER SETUP AUDIO SETUP PREFRENCES PAGE (preferanser) Hvis det oppstår feil Teknisk informasjon DVD PLAYER MD

2 SIKKERHETSANVISNINGER Til denne bruksanvisningen Les nøye gjennom sikkerhetsanvisningene før du tar apparatet i bruk. Ta hensyn til advarslene på apparatet og i brukerhåndboken. Oppbevar denne brukerhåndboken lett tilgjengelig. Hvis du selger eller gir eller låner bort apparatet er det viktig at bruksanvisningen følger med. Elektriske apparater skal holdes borte fra barn La aldri barn bruke elektriske apparater uten tilsyn. Batterier og ladere kan være livsfarlige hvis de svelges. Oppbevar derfor apparat og batterier utilgjengelig for barn. Dersom noen skulle ha svelget et batteri, må det søkes øyeblikkelig legehjelp. Pass også på at barn ikke leker med innpakningsfolien. Fare for kvelning. Sikker plassering av apparatet Plasser apparatet på en fast og jevn flate. Det er ikke beregnet på bruk i rom med høy luftfuktighet (f.eks. baderom). Pass på at det alltid er sørget for tilstrekkelig utluftning; ingen direkte varmekilder (f.eks. varmeovner) virker inn på apparatet; apparatet ikke utsettes for direkte sollys; det unngås kontakt med fuktighet, vann og vannsprut (plasser f.eks. ikke en blomstervase oppå apparatet); apparatet ikke står i umiddelbar nærhet av magnetfelt (f.eks. TV eller andre høytalere); det ikke fiinnes åpen ild (f.eks. brennende stearinlys) i nærheten av apparatet. La nettilkoblingen alltid være tilgjengelig Koble apparatet til en kontakt (230 V ~ 50 Hz) som er lett å komme til og som befinner seg nær stedet apparatet plasseres. Det er viktig at kontakten ikke er tildakket slik at du kan trekke ut støpselet dersom situasjonen krever det. Bruk ikke skjøteledning; fare for at noen snubler. 4

3 SIKKERHETSANVISNINGER Gjør aldri reparasjoner selv Dersom det oppstår skade på støpselet, nettledningen eller selve apparatet må støpselet straks trekkes ut av kontakten. Forsøk aldri å åpne apparatet og/eller reparere det på egen hånd. Fare for elektrosjokk. Ved driftsfeil ber vi om at du henvender deg til vårt servicesenter eller et annet egnet fagverksted. Tordenvær Ved lengre tids fravær bør støpsel og antenneledning trekkes ut. CD-spilleren CD-spilleren er et laserprodukt i klasse 1. Apparatet er utstyrt med et sikkerhetssystem som hindrer utstråling av farlige laserstråler når apparatet er i normal bruk. For å unngå øyenskader er det viktig at du ikke gjør endringer på eller skader sikkerhetssystemet i apparatet. Miljøbevisst behandling av batteriavfall Batterier som er utladet, skal ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Batteriene tilføres kildesorteringen slik lokale forskrifter tilsier. Rengjøring av apparatet Før apparatet gjøres rent må nettkabelen trekkes ut av kontakten. Til rengjøring brukes en tørr, myk klut. Unngå bruk av kjemiske løse- eller rengjøringsmidler siden de kan skade overflaten og/eller tekstmarkeringene på apparatet. DVD PLAYER MD

4 GENERELT Om DVD En DVD - Digital Versatile Disc (engelsk for "allsidig digital disk") er et digitalt lagringsmedium for informasjon. DVDer kjennetegnes med et av disse symbolene. Det finnes forskjellige typer DVDer med forskjellig lagringskapasitet, avhengig av typen informasjon som lagres. DVD oppbygning Video-DVDer er delt opp i titler og scener. På en DVD kan det finnes flere titler som i sin tur kan være delt opp i scener. Titler og scener er nummerert fortløpende: Språk og tekst Synsvinkel Vanligvis inneholder den første tittelen på en DVD opplysninger om lisensrettigheter og produsent. Deretter kommer som oftest den tittelen som inneholder selve filmen. Andre titler kan f.eks. være "Making-Of"- reportasjer, trailere eller informasjon om skuespillerne. På DVDer kan det lagres opptil 8 språk med teksting på maks. 32 språk. Språk og teksting kan kombineres fritt. På mange DVDer er det til og med mulig å velge mellom flere synsvinkler. Dette krever imidlertid at filmen har blitt tatt opp med forskjellige kameraposisjoner. Regionale koder Forskjellige strategier for salg og distribusjon rundt i verden har ført til utvikling av et DVD kodesystem som kun tillater avspilling på apparater kjøpt i en bestemt geografisk region. Systemet som disse kodene tar utgangspunkt i, deler verden inn i seks soner. Europa tilhører sone 2. På din DVD-spiller kan det altså kun vises DVDer med regionalkode 2. Regionalkoden er trykket utenpå DVD-coveret (se logoen på siden). Bortsett frs DVDer med regionalkode 2 er det kun DVDer med regionalkode 0 (tilpasset alle typer DVD-spillere) som kan spilles av på dette apparatet. Dersom det oppstår problemer med avspillingen av en DVD, bør det først kontrolleres at den er beregnet på sone 2 eller 0. 6

5 GENERELT Andre spillbare formater MP3 MP3-formatet er et Windows kompresjonsformat for audio-data. MP3-filer må ha filsluttegnet *.mp3 for å kunne leses. I motsetning til tradisjonelle audio-cder kan MP3er - på samme måte som data-cder for computere - deles inn i directories (mapper, album) og filer (spor, titler). Dette apparatet leser inntil 999 titler. Mapper og titler leses inn i alfabetisk rekkefølge. MPEG4 og DiVX MPEG4 er en type kompresjonsteknologi for mulitmedia- og video-data ("MPEG" = "Moving Picture Experts Group"). DiVX er merkenavnet på en video-komprimering/dekomprimeringsteknologi, basert på MPEG4-formatet. Dette apparatet støtter DiVX 4 og DiVX 5. Disponible surround-lydformater Apparatet leser to surround-lydformater. Dolby Digital 5.1 Audiomaterialet lagres i lysformatet Dolby-Digital. I denne prosessen lagres inntil fem separate fullfrekvens-kanaler (foran venstre og høyre, senter, bak venstre og høyre) samt en effekt- eller basskanal (5.1). Lydbærere i Dolby-Digital-format er merket med symbolet ved siden av her. Siden hver kanal er helt uavhengig, skapes det et realistisk "tredimensjonalt" klangbilde som gir lyden distanse, bevegelse og en realtiv plassering i rommet. Apparatet ditt leser eller dekoder disse audiodataene og gjengir dem gjennom 5.1-utgangene. Originalsignalet kan også føres via digitalutgangene til en ekstern dekoder/forsterker. dts (Digital Theater Systems) Bak denne forkortelsen skjuler det seg et hittil lite brukt lydformat som også lagrer inntil seks (5.1) separate kanaler på én lydbærer. Lydbærere i dts-format er merket med symbolet ved siden av her. Apparatet ditt leser disse audiodataene og fører dem videre til de digitale utgangene for dekodering ("DIGITAL OUT"). DVD PLAYER MD

6 FORBEREDELSE Pakke ut apparatet Fjern alt forpakningmateriale, også beskyttelsesfoliene på forsiden av apparatet. ADVARSEL! La ikke små barn leke med foliene. Fare for kvelning! Kontroller at leveransen er fullstendig Når du pakker ut apparatet, må du kontrollere at følgende deler er med: DVD-spiller SCART-kabel Fjernkontroll 2 mignonbatterier (1,5 V; størr. AAA) Bruksanvisning og garantidokumenter Innsetting av batterier i fjernkontrollen To 1,5V mignonbatterier er levert med til fjernkontrollen (størr. AAA). Trykk klipsen på lokket over batterirommet innover til lokket løsner. Sett inn batteriene slik at minuspolen på batteriene ligger mot fjærene. Sett lokket over batterirommet tilbake på plass. ADVARSEL! De vedlagte batteriene må ikke lades opp, tas fra hverandre, kastes inn i åpen ild eller kortsluttes. Hvis de svelges kan batterier være livsfarlige. Av denne grunn er det viktig at batterier og fjernkontroll oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom noen skulle ha svelget et batteri, må det søkes øyeblikkelig legehjelp. 8

7 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Det finnes mange muligheter for tilkobling av apparatet til andre inn- og utgangsapparater: til en TV til en videospiller til en receiver, f.eks. et stereoanlegg Pass på at alle apparater er skrudd av før du kobler dem sammen. Apparatene kobles først til nettet når alle sammenkoblingene er på plass. Plassering av apparatet Sett apparatet på en jevn, fast overflate. Pass på at: det alltid er tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet ingen direkte varmekilder virker inn på apparatet det ikke faller direkte sol på apparatet det unngås kontakt med fuktighet eller vann apparatet ikke plasseres i umiddelbar nærhet av magnetfelt (f.eks. TV eller andre høytalere). Enkelte typer møbel-lakk kan angripe gummiføttene på apparatet. Legg evt. noe under apparatet. DVD-spillerens koblinger Spilleren har standard-video-, SCART-, S-video og komponent-utganger. En S-videokabel overfører bedre bildekvalitet enn en video-cinch/rcakabel, mens en SCART-kabel gir bedre bildekvalitet enn en S-video-kabel. Dersom TVen din har en såkalt "progressive scan"-funksjon oppnås best kvalitet med komponent-utgangene. Med progressive scan overføres en forhøyet bildefrekvens. Dette reduserer flimmer til et minimum og bevegelser gjengis mer flytende. Forutsetning for slik gjengivelse er naturligvis at TVen din kan bearbeide dette formatet. PROGRESSIVE SCAN fungerer ikke med SCART- eller andre typer video-forbindelser. PROGRESSIVE SCAN Grunninnstilling av video-modus Fra fabrikken er grunninnstillingen for video-modusen (tast V-MODE) VIDEO. Avhengig av tilkoblingstype må evt. en annen video-modus stilles inn.(se Video-modus, s. 14). Dersom du, etter å ha koblet til DVD-spilleren og valgt video-kanal, ikke har noe bilde eller et bilde som er fordreid eller med gale farger, må du bruke V-MODE-tasten og velge en annen video-modus. DVD PLAYER MD

8 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Koblingsmuligheter mellom DVD-spiller og TV Tilkobling til TV med SCART-kabel SCART-kabelen er den enkleste forbindelsen mellom DVD-spiller og TV. Forutsatt at TVen din kan bearbeide RGB-signaler, gir denne koblingen svært god bildekvalitet. Tilkobling til TV med S-VHS-kabel Dersom TVen din ikke har noen SCART-utgang kan du forbinde den med apparatet ved hjelp av en S-VHS-kabel (S-VIDEO-uttak). Slik oppnås god bildekvalitet. Pass på fargekodingen for høyre/venstre på Cinch/RCA-pluggene. Merk: Cinch/RCA-kabelen kan kobles til et Dolby-Surround-anlegg (stereoanlegg) i stedet for TVen. For avspilling av STEREO lyd settes downmix-opsjonen i SPEAKER SETUPmenyen på STEREO. 10

9 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Tilkobling til TV med video-chinch/rca-kabel Dersom TVen din ikke har hverken SCART-tilkobling eller en S-Videoutgang, kan du koble det til apparatet med en video-cinch/rca-kabel.. Pass på fargekodingen for høyre/venstre på Cinch/RCApluggene. For avspilling av STEREO-lyd settes downmix-opsjonen i SPEAKER SETUP-menyen på STEREO. Tilkobling av komponenter (YUV-fargeformat) Hvis TVen din har såkalte komponenttilkoblinger (Y, Cb, Cr), kan du bruke disse koblingene til å koble apparatet til TVen eller til en beamer: Trepolet video-cinch/rca-kabel (bildeoverføring): Forbind Y-, Pb- og Pr-uttaket på apparatet med tilsvarende kobling på TV eller beamer. Med YUV-fargeformat oppnås like god bildekvalitet som i RGB-format. DVD PLAYER MD

10 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Hjemmekino-forbindelse med analog lydoverføring En fordel med DVD er at flerkanalslyd kan lagres og gjengis. For gjengivelse av 5.1-lyd gir DVD-spilleren mulighet til dette i 5.1 Dolby Digital-utgangen. For avspilling med 5.1 Dolby Digital-lyd settes downmix-opsjonen i AUDIO-menyen på AV: 12

11 TILKOBLINGER OG TILKOBLINGSMULIGHETER Nettilkobling Når alle tilkoblinger er gjort, settes støpselet i kontakten (230 V ~ 50 Hz). Valgfritt: Tilkobling av hodetelefon På apparatets forside finner du uttaket for hodetelefon (PHONE). Kobles til hodetelefonen med en 6,3 mm plugg. Hodetelefonen har individuell volumkontroll. ADVARSEL! Før du setter på deg hodetelefonen bør volumet stilles på minimum! DVD PLAYER MD

12 TASTENES FUNKSJONER Styring av apparatet med fjernkontrollen Taster på apparatets forside Taster på fjernkontrollen Med tastene på fronten kan du aktivere apparatets vesentligste funksjoner. Du kan altså spille disker, avbryte og stoppe samt hoppe ("skippe") forover og bakover. I tillegg til disse grunnfunksjonene har fjernkontrollen en rekke betjeningselementer som gir deg mulighet til å utnytte alle apparatets muligheter. Legg spesielt merke til at menyene som vises på TV-skjermen kun kan manøvreres med fjernkontrollen. Siden fjernkontrollen inneholder alle apparatets funksjoner, vil denne bruksanvisningen ta utgangspunkt i tastene på denne. Dersom det refereres til tastene på selve apparatet blir det sagt spesielt fra. I denne veiledningen er OSD-språket ("On-Screen-Display") på engelsk. Du kan velge mellom engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, dansk og nederlansk. Innkobling/standby/utkobling DVD-spilleren kobles inn når den kobles til nettet. IDisplayet viser "Load". Apparatet forsøker å lese inn disken. Dersom det ikke er lagt inn noen disk, vises NO DISC. Er det lagt inn en disk, vises disken i displayet. TVen går selv over på AV-kanalen. Dersom det ligger i en disk, vil den vanligsvis starte automatisk. Ligger det ikke i noen disk, vises DVDspillerens faste bilde. Standby/utkobling Trykk STANDBY ON (på apparatet eller fjernkontrollen) for å koble apparatet om til standby-modus. Displayet slukner og standby-led lyser. Hvis du vil koble apparatet helt ut, trekker du ut støpselet. TV-standarder Video-modus Ved å trykke flere ganger på V-MODE- tasten finner du riktig video-modus. Denne er igjen avhengig av måten TV og DVD-spiller er koblet sammen på: Kobling med SCART-kabel (RGB): Velg video-modus RGB. Kobling med video- eller S-video-kabel: Velg video-modus VIDEO. Dersom en funksjon ikke er mulig eller ikke er tilgjengelig i aktuell modus, vises symbolet ved siden av på bildeskjermen. 14

13 TASTENES FUNKSJONER Kobling med trepolet video-cinch/rca-kabel til komponentutgangene Y/Cb/Cr: Velg video-modus YUV. Dersom TVen i tillegg til komponentutgangene har en Progressive- Scan-funksjon, velger du video-modus PROGR TV. IDersom det velges en video-modus som TVen din ikke støtter, vil det ikke vises noe bilde, eller det vil være fordreid eller ha unormal farge. Fargesystem Med tasten SYSTEM kan du velge mellom fargesystemene PAL og NTSC og innstillingen MULTI-SYSTEM (se TV TYPE, s. 27). Legg inn disken Pass på at det er ca. 15 cm plass foran apparatet, slik at skuffen ikke hindres når den kjøres ut. Med innkoblet apparatet trykkes OPEN/CLOSE. Displayet viser OPEN. Legg en disk med skriften opp inn i skuffen. Vær nøye med å legge disken midt i fordypningen slik at den ikke kommer i klem når skuffen lukkes. Trykk OPEN/CLOSE. Skuffen lukkes. I displayet vises CLOSE og etter et par sekunder LOAD. Etter et par sekunder begynner vanligvis DVD-avspillingen automatisk. Eventuelt må du trykke PLAY, eller det kommer opp en meny der du velger med navigasjonstastene. Avspillingsfunksjoner PAUSE Avspillingen avbrytes når du trykker PAUSE. (PAUSE). Bildeskjermen viser STEP (enkeltvis avspilling av bildene) Trykk gjentatte ganger på STEP for å gå videre ett bilde av gangen. Bildeskjermen viser STEP. Normal avspilling fortsettes med PLAY eller RESUME. PLAY For å fortsette avspillingen trykker du PLAY. Bildeskjermen viser PLAY. STOP Trykk (STOP) én gang for å stoppe avspillingen. Bildeskjermen viser PRESS PLAY TO CONTINUE. I denne modusen kan du fortsette avspillingen med enten PLAY eller RESUME. Trykk en gang til for å stoppe DVDen helt. Apparatet er nå i stopp-modus. DVD PLAYER MD

14 TASTENES FUNKSJONER Søkefunksjon SKIP Mens DVDen spilles, trykker du tasten eller (SKIP), for å hoppe fram- eller bakover (DVDer: fra scene til scene; CDer: fra tittel til tittel). På bildeskjermen vises kort på hvilket sted på disken du befinner deg. Bemerk at man på mange DVDer ikke kan hoppe over titlene/scenene som vises før starten på den egentlige filmen (lisens-informasjon). På DivX-CDer er det ikke mulig å bruke REPEAT-funksjonen. Hurtigspoling Mens DVDen spilles, trykker du tasten eller (FAST), for å starte hurtigspoling for- eller bakover. På bildeskjermen vises FF(forover) eller FR (bakover) samt hastigheten: Trykk eller én gang: dobbelt hastighet (2x) Trykk eller to ganger: firegangers hastighet (4x) Trykk eller tre ganger: seksgangers hastighet (6x) Trykk eller fire ganger: åttegangers hastighet (8x) Med det femte tastetrykket eller PLAY kommer du tilbake til normal avspillingshastighet. Sakte visning - SLOW Mens DVDen spilles, trykker du tasten SLOW for å gå for- eller bakover i sakte tempo. Bildeskjermen viser hastighetsnivået: Trykk SLOW én gang: 1/2 hastighet forover (SF 2x) Trykk SLOW to ganger: 1/4 hastighet forover (SF 4x) Trykk SLOW tre ganger: 1/8 hastighet forover (SF 8x) Trykk SLOW fire ganger: 1/2 hastighet bakover (SR 2x) Trykk SLOW fem ganger: 1/4 hastighet bakover (SR 4x) Trykk SLOW seks ganger: 1/8 hastighet bakover (SR 8x) Med PLAY kommer du tilbake til normal avspillingshastighet. Bemerk at SLOW-funksjonen ikke er mulig på audio-cder eller DiVX- Disker. DISPLAY Ved å trykke display-tasten flere ganger kan du få fram avspilt og gjenværende spilletid på den aktuelle disken. Hvert tastetrykk tilsvarer en melding på bildeskjermen: DVD: TITLE (z. B. 02/04) / CHAPTER (z. B. 009/015) > TITLE REMAIN > CHAPTER ELAPSED > CHAPTER REMAIN > Display av. CD: SINGLE ELAPSED > SINGLE REMAIN > TOTAL ELAPSED > TOTAL REMAIN > OFF. MP3: CHAPTER ELAPSED > CHAPTER REMAIN > OFF. VCD/DiVX: SINGLE ELAPSED > SINGLE REMAIN > OFF. Avspilt tid vises helt til DISPLAY trykkes igjen. 16

15 TASTENES FUNKSJONER Gjentagelsesfunksjon Gjentagelse REPEAT Mens DVDen spilles, trykker du tasten REPEAT. På bildeskjermen vises den scenen som skal gjentas (teksten forsvinner etter et par sekunder): DVD: CHAPTER REPEAT ON > TITLE REPEAT ON > REPEAT OFF ; CD: REP ONE > REP ALL > REPEAT OFF; Repeat-funksjonen er ikke mulig på MP3-CDer, Video-CDer eller DivX-CDer. REPEAT A - B (DVD, CD) Du kan gjenta en egendefinert scene. Mens DVDen spilles, trykker du tasten A - B, for å fastlegge starten av sekvensen som skal gjentas. På bildeskjermen vises A TO B - SET A. Trykk A - B, igjen, for å bestemme slutten på sekvensen som skal gjentas. På bildeskjermen vises A TO B REPEAT ON. Nå gjentas den definerte sekvensen i det uendelige. Trykk A - B for tredje gang for å avslutte den gjentatte avspillingen av sekvensen. På bildeskjermen vises A TO B CANCELLED. REPEAT A-B funksjonen er ikke mulig på MP3-CDer eller DivX-CDer. Programmering av avspillingsrekkefølge - PROGRAM Programmeringsfunksjonen er kun mulig på audio-cd. Denne funksjonen gir deg mulighet til å spille inntil 99 spor i den rekkefølge du selv ønsker. Apparatet må befinne seg i stopp-modus; hvis CDen går, trykker du først på STOP. Trykk PROGRAM. På bildeskjermen vises teksten PROGRAM P00:00. Bruk nummer-tastene på fjernkontrollen til å gi inn det sporet som skal ligge på programplass 01, f.eks. B.5. Bildeskjermen viser P01:05. Gi inn det sporet som skal ligge på programplass 02 osv. Hvis du vil gi inn et spor med et tosifret tall (f.eks. 14) trykker du først på 10+ tasten (1-vises), deretter det andre sifferet (her: 4). For å starte avspillingen av listen trykker du PLAY. Bildeskjermen viser PROG. I den selvvalgte listen kan pause-, SKIP- og gjentagelses-funksjonene brukes på samme måte som ved normal avspilling. For å slette listen trykker du først STOP og deretter PROGRAM. REPEAT funksjonen er ikke mulig på MP3-CDer, Video-CDer eller DivX-CDer. DVD PLAYER MD

16 TASTENES FUNKSJONER Direktvalg av spor/tid - SEARCH Med SEARCH-tasten kan du gå direkte til en scene, et spor eller et tidspunkt på disken mens avspilling pågår. Utvalget endres med hvert tastetrykk. Disken hopper straks til valgt sted. Nummer-taster Nummer-tastene er tastene 1-0/10 på fjernkontrollen. Hvis du vil gi inn et tosiffret tall trykker du først 10+ tasten. Gjenta trykkingen for å øke tiersifferet (ett trykk: 1-, to trykk: 2- osv.). Det tiende trykket gir hundresiffer. Tallet "0" gir du inn med 0/10 tasten. DVD Trykk SEARCH én gang: TITLE (f. eks. 01/04) CHAPTER (f. eks. 01/15). - Bruk nummer-tastene til å gi inn ønsket scene. Trykk SEARCH to ganger: TITLE (f. eks. 01/04) TIME --:--:--. Bruk nummer-tastene tid å gi inn ønsket tid i tittelen. CD Trykk SEARCH én gang: GO TO --:--:--. Bruk nummer-tastene til å gi inn ønsket til i tittelen (f. eks. 00:03:12). Du velger et spor ved å trykke tilsvarende tall på fjernkontrollen. MP3 Lage et "bokmerke" - MARK Tidsangivelse er ikke mulig på MP3-CDer. Gi evt. inn nummeret på ønsket tittel med nummer-tastene. Du har mulighet til å sette inntil tre "bokmerker" for å kunne starte en DVD om igjen på bestemte steder. Mens DVDen spilles, trykker du tasten MARK. På bildeskjermen vises STORE MARK 1. På det stedet du vil merke av, trykker du PLAY. Hvis du vil lage et "bokmerke" nummer to eller tre, trykker du først MARK og deretter navigasjonstasen, for å velge MARK 2 eller MARK 3. Igjen trykker du PLAY på ønsket sted. Hente "bokmerker" For å kalle opp et bokmerke trykker du MARK to ganger. GO TO MARK 1 vises. Hvis du vil kalle opp bokmerkene 2 eller 3, trykker du eller. Trykk PLAY, for å hoppe til det avmerkede stedet. 18

17 TASTENES FUNKSJONER RANDOM og INTRO (kun CD) Tilfeldig avspilling Disken må befinne seg i stop-modus; hvis den spilles, trykker du først på STOP. Trykk RANDOM. Bildeskjermen viser SHUFFLE ON. Trykk PLAY, titlene spilles i tilfeldig rekkefølge. For å koble ut RANDOM-funksjonen trykker du først STOP og deretter RANDOM. Bildeskjermen viser SHUFFLE OFF. Intro-funksjon Disken må befinne seg i stopp-modus; hvis den spilles, trykker du først på STOP. Trykk INTRO. Bildeskjermen viser fire meldinger. Trykk nummer-tast 1 for INTRO. De første to sekundene av hver tittel spilles. Bildeskjermen viser INTRO. Trykk STOP for å avbryte INTRO-funksjonen. Bildefunksjon Forstørre/forminske bilde - ZOOM Trykk ZOOM. Bildeskjermen viser forstørrelsesfaktoren. Bildet forstørres fra midten. Trykk ZOOM én gang til: forstørrelsesfaktor x1.5 Trykk ZOOM én gang til: forstørrelsesfaktor x2 Trykk ZOOM én gang til: forstørrelsesfaktor x3. Fjerde gang du trykker ZOOM kommer du tilbake til normal bildegjengivelse. DivX-CDs har en forstørrelsesfaktor på 2. Bruk navigasjonstasten til å velge et utsnitt av det forstørrede bildet. Kameraposisjon- ANGLE (kun DVD) På noen DVDer er enkelte scener tatt opp fra forskjellige kameraposisjoner. Trykk ANGLE for å aktivere denne funksjonen. Dersom en scene har forskjellige synsvinkler, angis symbolet samt aktuell synsvinkel / totalt antall synsvinkler. Trykk ANGLE på nytt for å bytte til neste kameraposisjon. Etter få sekunder endres bildet. Det forutsettes at det i menyen GENERAL SETUP velges > ANGLE MARK > ON. DVD PLAYER MD

18 TASTENES FUNKSJONER Lydbildet TITLE MENU, DVD MENU Lyd av MUTE Trykk MUTE for å koble ut lyden. Bildeskjermen viser MUTE. Trykk MUTE igjen for å koble lyden inn igjen. Bildeskjermen viser MUTE OFF. Volum VOLUME Trykk VOLUME + eller VOLUME - gjentatte ganger for å øke eller minske lydvolumet. VOLUME-knappen på apparatet regulerer lydstyrken i eventuelle hodetelefoner (PHONES). 3D-klang Med CDer som er kodert i formatene Dolby Pro Logic, Dolby Digital eller dts, kan du oppnå en 3D- eller surround-effekt. I høytaler-menyen må DOWNMIX-opsjonen settes på STEREO. Trykk 3D -tasten gjentatte ganger for å kalle opp en av disse klangeffektene: : Ingen effekt : Surround-effekt med vocal-tyngdepunkt : Surround-effekt trinnvis forsterket. Bruk ikke disse funksjonene hvis det er koblet til flere enn to høytalere, hvis du bruker koaksialkabel eller optical digital output for digitalt lydbilde, hvis det er aktivert surround effekt på et tilkoblet apparat. Klangmodus (kun audio-cder) Trykk CHANNEL gjentatte ganger for å velge mellom disse gjengivelsesmulighetene: MONO LEFT, MONO RIGHT, STEREO. Avhengig av disken som er lagt i kan det også vises andre muligheter. DVD-menyer En DVD vil vanligvis inneholde én eller flere menyer som hjelper deg til å navigere disken. Navnene på disse menyene avhenger av DVDen; de kan f.eks. hete. "DVD-meny", "Disk-meny", "Hoved-meny", "Tittel-meny", "Root-meny" eller "Stamm-meny". Menyen på DVD-spilleren din derimot (SETUP-Menyen), kaller du opp med SETUP tasten. Med tastene TITLE/PBC og MENU kaller du opp menyene på DVDen. Punktene i DVD-menyene velges med navigasjonstastene. Bekreft hvert valg med ENTER. 20

19 TASTENES FUNKSJONER Bemerk at det er avhengig av DVDen hvilken meny som kommer opp etter hvilken kommando. F.eks. har mange DVDer kun én meny som vil komme opp uansett hvilken av de to tastene som brukes. AUDIO og SUBTITLE MENU Forutsatt at de finnes på DVDen, er disse to tastene den enkleste måten å velge andre språk på. Men bemerk at ikke alle DVDer har denne funksjonen. Velge språk, - tale Trykk AUDIO MENU gjentatte ganger for å velge et av de andre talte språkene som finnes på DVDen. Omstillingen skjer umiddelbart og må ikke bekreftes. Velge språk, - tekst Trykk SUBTITLE gjentatte ganger for å velge et av de språk som finnes i tekstform på DVDen. Omstillingen skjer umiddelbart og må ikke bekreftes. Meldingen forsvinner etter få sekunder. PBC-funksjon (kun VCD 2.0) Enkelte VCDer av typen 2.0 har tittel/scenestruktur og gir mulighet for playback-controls. Med PBC (Tast PBC > PBC ON) gis det flere muligheter for aktivering av tittel/scene, som f.eks. direkte valg av tittel/scene SKIP-funksjon Bemerk at det avhenger av VCDen hvilke funksjoner som faktisk står til disposisjon. Navigere på MP3-CDer På MP3-CDer kan musikk-titlene samles i directories (mapper) på samme måte som på en data-cd. Når PREFERENCES > SMARTNAVI i SETUP-Menyen er satt på NO MENU, spilles MP3-CDen som en vanlig CD. Når WITH MENU er stilt inn, ser du datastrukturen slik det beskrives nedenfor: Legg inn en MP3-CD. På bildeskjermen vises en meny med den øverste directory-strukturen på CDen. Dersom CDen inneholder directories, føres de opp til venstre i menyen (se illustrasjonen ved siden av). Aktiv directory er markert. Bruk en av navigasjonstastene eller til å gå inn i et directory og bekreft med PLAY. DVD PLAYER MD

20 TASTENES FUNKSJONER Evt. åpner du et sub-directory. I så fall kan du gå tilbake til den overordnede menyen via det øverste menypunktet på venstre side eller med tast. For å høre en tittel eller se et bilde, velger du den/det ut og bekrefter med PLAY. Direkte valg med nummer-tastene Trykk en nummer-tast for å kalle opp en tittel i det aktive directoryet (ved to- eller tresiffrede tall trykkes først 10+ flere ganger). Etter et par sekunder spilles den valgte tittelen. JPEG-CDer Navigasjon i JPEG-menyen er identisk med MP3-menyen; se foregående kapittel. På JPEG-CDer kan bildene samles i directories (mapper) på samme måte som på data-cder. Legg inn en JPEG-CD. Ønsket bilde i directory-strukturen velges med PLAY. Dersom CDen ikke har noen directory-struktur starter gjengivelsen automatisk. Hvert bilde vises i et par sekunder. Manipulering av JPEG-bilder Dersom du trykker navigasjonstastene mens bildet vises, endrer du retningen på det aktuelle bildet: Trykk på høyre navigasjonstast gjentatte ganger: bildet dreier hver gang 90 i urvisernes retning; Trykk på venstre navigasjonstast gjentatte ganger: bildet dreier hver gang 90 mot urvisernes retning; Trykk navigasjonstast speiler bildet horisontalt. Trykk navigasjonstast speiler bildet vertikalt. Bildet blir stående i dreid eller speilet form på bildeskjermen. For å gjenoppta visningen trykker du PLAY. 22

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:36 PM Kontrollere tilbehør Når du pakker ut prosjektøren og tilbehøret, må du kontrollere at følgende enheter følger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

FORORD. Konformitetserklæring

FORORD. Konformitetserklæring 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den. FORORD Takk for at

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Video i Praksis. Tillegg i andre utgave. om å lage DVD-fi lm. Skrevet og illustrert av Jarle Leirpoll. utdrag fra ISBN 82-993648-2-5

Video i Praksis. Tillegg i andre utgave. om å lage DVD-fi lm. Skrevet og illustrert av Jarle Leirpoll. utdrag fra ISBN 82-993648-2-5 Video i Praksis Tillegg i andre utgave om å lage DVD-fi lm Skrevet og illustrert av Jarle Leirpoll utdrag fra ISBN 82-993648-2-5 Jarle Leirpoll 2002-2003 Bokas hjemmeside: www.leirpoll.com/vip/ Lag din

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer