7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target."

Transkript

1 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt

2 Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller, innstillinger eller annen bruk som ikke er beskrevet i brukerveiledningen kan forårsake farlig laserstråling. Unngå direkte eksponering av stråler. Apparatets kabinett må ikke åpnes. Risiko for usynlige laserstråler ved åpning når sikkerhetsbryter er ute av funksjon. Unngå å forsøke å se inn i apparatet når det er påslått da dette kan medføre skade. Bruk kun anbefalt tilleggsutstyr Alt servicearbeid skal utføres av autorisert serviceverksted. DVD-spilleren må ikke brukes i fuktige eller dampfylte rom eller på steder med kraftige vibrasjoner, ekstreme høye eller lave temperaturer, sterkt sollys eller mye skitt. ADVARSEL: Bruk av kontroller, innstillinger eller annen bruk som ikke er beskrevet i brukerveiledningen kan forårsake farlige laserstråling. DENNE SPILLEREN ER BEREGNET FOR UAVBRUTT BRUK. FOR Å FORHINDRE BRANN ELLER ELEKTRISK STØT OG FORSTYRRELSER, BRUK BARE ANBEFALT TILLEGGSUTSTYR. ADVARSEL: For å forhindre brann eller elektrisk støt, ikke bruk skjøteledning Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk støt og føre til personskade. Advarsel: Utstyret må ikke utsettes for regn eller fuktighet fordi dette kan medføre farlige situasjoner. Ikke sett beholdere med vann på apparatet, som f.eks. blomstervaser Symbolet med utropstegn varsler om at brukerveiledningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig informasjon som må følges. Sikkerhetsinstruksjonene skal alltid følges når det gjelder bruk av elektronisk utstyr, spesielt er dette viktig når barn er tilstede. Advarsel: Vær sikker på at apparatet er koblet fra eksterne strømkilder for å unngå elektrisk sjokk i forbindelse med flytting, service eller rengjøring. 1

3 Instruksjoner før bruk Ikke bruk spilleren i nærheten av vann. Ikke tak- eller veggmonter spilleren. Bruk spilleren som beskrevet i bruksanvisningen. Ikke plasser spilleren i nærheten varmekilder, som f eks radiatorer, varmeovner, komfyrer eller andre enheter (inkludert forsterkere) som produserer varme. Strømledningen må plasseres slik at det er liten fare for at den blir tråkket på eller at den ikke kommer i klemme under gjenstander som settes på eller inntil den. Trekk ut strømpluggen ved tordenvær, eller hvis spilleren ikke skal brukes på en stund. Spilleren må ikke utsettes for regn eller fuktighet fordi dette kan medføre farlige situasjoner. Ikke sett beholdere med vann på apparatet, som for eksempel blomstervaser. Spilleren må ikke brukes i fuktige eller dampfylte rom eller på steder med kraftige vibrasjoner, ekstreme høye eller lave temperaturer, sterkt sollys eller mye skitt. Ikke forsøk å undersøke eller reparere spilleren selv. Spillerens kabinett skal ikke åpnes. Alt servicearbeid skal utføres av autorisert serviceverksted. Ikke plasser magnetisk utstyr som f. eks. høyttalere i nærheten av spilleren. VIKTIG OM LASER Dette apparatet bruker ett optisk laserstråle system som inneholder en innebygd sikkerhetsbryter i CD mekanismen. Ikke forsøk å deaktivere denne. Direkte eksponering av usynlige laserstråler kan være skadelig for øynene. Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller, innstillinger eller annen bruk som ikke er beskrevet i brukerveiledningen kan forårsake farlige laserstråling. Denne DVDspilleren skal ikke modifiseres eller repareres av andre enn kvalifisert service personell. Laser mekanismen her tilsvarer stiften (nålen) på en platespiller. Det er trygt å bruke spilleren selv om denne bruker et laserhode, så fremt man følger instruksene. MERK: Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV-forstyrrelser forårsaket av uautorisert modifikasjoner. Slike endringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. 1)Bruk kontroller og brytere som beskrevet i manualen. 2) Før du slår på strømmen for første gang, må du kontrollere at strømledningen er riktig installert. 3) Lagre plater på et kjølig område for å unngå skader fra varme. Batteri håndtering og bruk MERK: Denne typen spiller inneholder oppladbare Lithium-batterier. Fjernkontrollen bruker batteri av type CR ) Kast aldri batterier i åpen ild. Ikke utsett batteriene for brann eller andre varmekilder. 2) Når det oppladbare batteriet har nådd slutten av sin levetid, må du fjerne det fra spilleren og kaste det på nærmeste resirkulering. For å fjerne batteriet må du forsiktig skru opp batterilokket på DVD spilleren, løsne deretter hovedkortet og koble fra ledningene. 2

4 Platehåndtering og vedlikehold Forholdsregler for håndtering Hold platen i kantene slik at overflaten ikke blir tilsmusset med fingeravtrykk. Fingeravtrykk, skitt og riper kan forårsake hopp og forvrengning. Ikke skriv på etikettsiden med en markeringspenn eller andre tusjer. Ikke bruk rensevæske, bensin, tynner eller væske for forebygging av statisk elektrisitet. Platen må ikke bøyes eller mistes i gulvet. Ikke legg fler enn 1 plate i DVD-spilleren. Pass på at CD/DVD-platen ligger korrekt i spilleren før den lukkes. Sørg for å oppbevare platen i et cover når den ikke er i bruk. Dersom overflaten er skitten Tørk forsiktig platen med en myk, fuktig klut (bare vann). Når man tørker plater, skal man alltid flytte kluten fra senterhullet mot ytterkant, som ikke vil føre til forvrengning. (Hvis man tørker av plater ved hjelp av en sirkelbevegelse, oppstår sirkulære riper, noe som vil føre til forvrengning). Hvis platen hentes fra et kaldt til et varmt miljø, kan fuktighet oppstå på platen Tørk denne fuktigheten vekk med en myk, tørr og lofri klut før du bruker platen. Feil oppbevaring av plater Du kan skade plater hvis du lagrer dem på følgende steder: Områder som er utsatt for direkte sollys Fuktige eller støvete områder Områder direkte utsatt for en varmekilde Vedlikehold Pass på å koble fra strømforsyning før vedlikehold av spilleren. Tørk av spilleren med en tørr, myk klut. Hvis flatene er ekstremt møkkete, tørker du av med en lett fuktig klut med mildt såpevann, og tørk deretter på nytt med en tørr klut. Bruk aldri alkohol, bensin, tynner, rensevæske eller andre kjemikalier. Bruk ikke trykkluft for å fjerne støv. Tilbehør Fjernkontroll 1 Batteri (CR-2025) til fjernkontroll 1 AV kabel 1 Strømforsyning 1 Bruksanvisning 1 Lighterkabel 1 3

5 Innholdsfortegnelse Komme i gang Sikkerhetsinformasjon 1-2 Instruksjoner før bruk 3 Tilbehør 3 Spesifikasjoner 3 Oversikt over funksjoner 6-7 Tilkoblinger 8-10 Klargjøring av fjernkontroll 11 Normalt bruk: Hvordan starte avspilling 12 Stoppe avspilling 13 Hvordan hoppe fremover og bakover i avspillingen 13 Spole fremover og bakover 13 Pause eller start avspilling 13 Sakte avspilling [DVD/VCD] 14 MP3 avspilling 14 MP4 avspilling 15 JPEG CD Bruk av Video CD med avspillingsfunksjoner 17 Avspilling av USB 18 Avspilling av minnekort 19 Skjerm meny 20 Avansert bruk: Programmering av avspilling 20 Repeter avspilling 21 Repeter visning 21 A-B repeter avspilling 21 TFT modus 21 Go to 21 Språkvalg undertekster 22 ZOOM avspilling 22 Audio språk (DVD/VCD) 22 Endre kamera vinkel (kun DVD) 23 Grunnoppsett: Generelle innstillinger Audio innstillinger 24 Oppretting av passord Diverse: Ordliste 26 Spesifikasjoner 27 Feilsøking Regionale innstillinger 29 4

6 Oversikt 7" TFT skjerm Denne spilleren har en innebygd 7" TFT skjerm, for klar visning og med lav stråling Innebygget Lithium batteri USB / KORTLESER Spilleren kan lese USB /SD /MMC kort med filtyper VCD/SVCD/DVD/MP3/WMA/MP4/JPEG/CD format. BILDEFREMVISNING I 17 MODUS TV-SYSTEM Spilleren STØTTER både PAL og NTSC fargesystem AUDIOSPRÅK Spilleren støtter opp til 8 forskjellige audiospråk (Antall audiospråk er avhengig av software) UNDERTEKSTSPRÅK Spilleren støtter opp til maksimalt 32 undertekstspråk, avhengig av software. KAMERAVINKEL Denne funksjonen lar deg velge kameravinkelen på opptak av scener fra en rekke forskjellige vinkler. (Begrenset til DVD innspilt med flere kameravinkler.) FORELDREKONTROLL Forhindrer avspilling av DVD-plater som ikke egner seg for barn DISK FORMAT SOM SPILLEREN STØTTER Spilleren støtter plater med følgende merking: MILJØINFORMASJON Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall 5

7 Produktoversikt Hovedenhet 1. TFT skjerm For avspilling og visning av DVD og CD 2. Innebygget høyttaler 3. PLAY/PAUSE Trykk denne for å starte eller pause avspilling 4. STOP - Trykk her for å stoppe avspilling 5. VOLUME + - Trykk denne for å øke volum på avspilling 6. VOLUME - - Trykk denne for å dempe volum på avspilling 7. OPEN Knapp for åpning av CD lokk 8. Sensor for fjernkontroll 9. LCD ON/OFF - Slå av/på skjerm 10. SETUP - Trykk her for oppsettsmeny 11. MENU - Trykk denne for å komme tilbake til hoved menyen(dvd) eller slå av/på PBC(VCD) 12. OK Trykk denne for å bekrefte valg. 13. UP/PREV Trykk UP/PREV for å gå opp, hvis du holder knappen inne i mer enn 2 sekunder, vil spilleren hoppe tilbake til forrige kapittel eller tittel(dvd) eller spor (CD) 14. LEFT/ FR - Trykk LEFT for å spole tilbake, hvis du holder knappen inne mer enn 2 sekunder, vil spilleren spole bakover med hastigheter: x2, x4, x8, x16 og x RIGHT/FF - Trykk RIGHT for å spole frem, holder du knappen mer enn 2 sekunder, vil spilleren spole fremover med hastigheter; x2, x4, x8, x16 og x DOWN/NEXT - Trykk DOWN for å gå ned, hvis du holder knappen inne i mer enn 2 sekunder, vil spilleren hoppe frem til neste kapittel eller tittel(dvd) eller spor (CD) 17. Av/På bryter 18. Strømtilkobling 19. Lade lampe 20. Indikasjonslys for tilkoblet strøm 21. Utgang hodetelefon Kople til hodetelefoner for uforstyrret avspilling. 22. AV Utgang Kobles til TV eller annet eksternt utstyr hvis man ønsker å bruke spilleren som avspillingsenhet. 23. USB tilkobling. 24. SD/MMC kortleser sett inn SD/MMC kort for å avspille filer på disse. 6

8 Oversikt over funksjoner Fjernkontroll 1 TFT MODE knapp Trykk TFT MODE for å velge lysstyrke, kontrast, skarphet eller metning, fargetone eller 16:9 / 4:3 modus. Velg så venstre eller høyre knapp for å justere til ønsket innstilling. 2 Nummertaster trykk på disse knappene for å velge for eksempel spor, kapittelnummer osv. 3 FR knapp trykk FR for å spole bakover med hastigheter: x2, x4, x8, x16 og x32. 4 FF knapp trykk FF for å spole fremover med hastigheter: x2, x4, x8, x16 og x32. 5 ZOOM knapp trykk ZOOM for å forstørre bilde størrelse. Forstørr til maks. 4x størrelse, og forminske til min. 1/4x. 6 SLOW knapp trykk SLOW for avspilling i sakte film, velg i mellom hastigheter: 1/2, 1/4, 1/8, og 1/16. 7 PROGRAM knapp trykk PROGRAM for å stille inn rekkefølgen i avspillingsminnet for kapitler og titler (DVD) eller spor (VCD/CD). 8 ANGLE knapp trykk ANGLE for å vise antall kameravinkler, eller bytte i mellom de forskjellige vinklene. 9 STEP knapp Trykk STEP for å gå ett og ett bilde frem. 10 L/R knapp Trykk L/R for å velge lydbilde: Venstre mono, høyre mono, mix mono eller stereo. 11 MENU Trykk MENU for å komme tilbake til root menyen(dvd) eller slå av/på PBC(VCD). 12 SUBTITLE knapp Trykk SUBTITLE for å vise og endre undertekstspråk (Bare DVD). 13 LANGUAGE knapp Trykk LANGUAGE for å velge ønsket språk (DVD). 14 USB/CARD/DVD Trykk USB/CARD/DVD for å veksle i mellom USB, kortleser og DVD modus. 15 N/P knapp Trykk N/P for å velge i mellom NTSC eller PAL fargesystem (Bare DVD). 16 OSD knapp Trykk OSD repeterende under avspilling for å vise avspillingsinfo, som f. eks. avspilt tid, gjenstående tid osv. 17 GOTO knapp Trykk GOTO for å stille inn spilleren til å starte avspilling av plater fra et forhåndsbestemt sted. 18 PLAY/PAUSE knapp Trykk PLAY/PAUSE for å starte eller pause avspilling. 19 STOP knapp Trykk STOP for å avbryte avspilling. 20 NEXT knapp Trykk NEXT for å hoppe til neste kapittel (DVD) eller spor (VCD/CD). 21 PREV knapp Trykk PREV for å hoppe tilbake til forrige kapittel (DVD) eller spor (VCD/CD). 22 REPEAT knapp Trykk REPEAT for å repetere ett kapittel eller en tittel (DVD), eller repetere nåværende spor eller for å repetere alle sporene (VCD/CD). 23 A B knapp Trykk A-B for å repetere avspilling mellom 2 forhåndsbestemte punkt (A-B). 24 SETUP knapp Trykk SETUP for oppsettsmeny. 25 ENTER knapp Trykk ENTER for å bekrefte valg. 26 Navigeringsknapper Trykk disse for å navigere opp, ned, venstre eller høyre. 27 MENU knapp Trykk MENU for å komme tilbake til hovedmenyen.(dvd) eller for å slå av PBC (VCD). 28 VOLUME + knapp Trykk VOLUME + for å justere lyden opp. 29 VOLUME knapp Trykk VOLUME for å justere lyden ned. 30 MUTE knapp Trykk MUTE for å koble vekk lyden. 7

9 Tilkoblinger Alle kabler må være utkoblet fra apparatet før du kobler til strømforsyningen via adapteret Les igjennom alle instruksjoner før tilkobling av eksternt utstyr De oppladbare batteriene må ikke lades mens spilleren benytter disse som strømkilde Tilkobling av strøm adapter Spilleren Stikkontakt Merk: Strøm adapter POWER ON/OFF må være i OFF-posisjon før ekstern strøm tilkobles Bruk av oppladbare batterier Spilleren har innebygget oppladbare Lithium batterier Batteriets brukstid er omtrent 2 timer ved korrekt bruk 1. Ladning av batteri - Koble adapteren til strømtilkoblingen, sett deretter spilleren i POWER ON for full ladning (normal ladetid) - Eller sett spilleren på POWER OFF for full ladning (hurtig ladning) Mens spilleren lader, lyser indikatoren rødt. Når denne lyser grønt, er spilleren fulladet og kan kobles fra. 2. Ladetid for batteri Lade- og spilletiden for apparatet avhenger av batteripakkens kapasitet og temperaturforhold. Generelt sett trenger batteriet å bli ladet i cirka 3 timer i hurtig ladning (FAST CHARGE) og i cirka 12 timer i normal ladning (SLOW CHARGE). 3. Bruk og vedlikehold av oppladbare batteri - Normale temperaturer under bruk er mellom 0 til 45 grader pluss - Husk og alltid å plugge ut strømforsyningen fra spilleren når denne ikke er i bruk MERK: En ny batteripakke som ikke har vært brukt eller som ikke har vært brukt i mer enn en måned, kan synes og ikke ha full kapasitet. Dette er da karakteristisk for dette batteriet og er ikke en feil. Batteriet må i så tilfelle lades to eller tre ganger før første gangs bruk. Det trenger mer enn 6 timer å lade batteriet mens du spiller plater. Støy kan oppstå under ladning. Dersom dette er sjenerende, bruk en stikkontakt lengre unna. Batteriet må ikke lades opp eller lades ut i nærheten av et varmeelement som en ovn eller i direkte sollys. 8

10 Tilkoblinger - Det er anbefalt å tilkoble et TV som støtter flere fargesystemer. - Koble ut strømforsyningen før tilkobling til TV. - Spillenes ventilasjon må ikke tildekkes og disse må ha fri luftsirkulasjon så lenge spilleren er i bruk eller lades. - Les gjennom bruksanvisning før tilkobling av eksternt utstyr. - Legg merke til farge koder ved tilkobling av lyd og video kabler. Merk: Ved tilkobling til TV og avspilling av DVD, kan lyden være lavere enn ved TV sending og lignende. Hvis så skjer, juster volum til ønsket nivå. Dersom spilleren er koblet til TV via en videospiller, kan det være at bildet ikke vises korrekt med enkelte DVDfilmer. I så fall bør ikke spilleren kobles via en videospiller. Tilkobling til TV TV Til video via phono tilkobling (gul) Til audio via phono tilkobling (rød, hvit) Audio/video kabel 9

11 Tilkoblinger Tilkobling til lyd anlegg Lyd anlegg Til audio phono tilkobling (rød, hvit) Audio/video kabel Tilkobling hodetelefoner 1. Koble til hodetelefoner Juster volum for å dempe lydstyrke Koble hodetelefoner til hodetelefonutgang Phone hodetelefonutgang 10

12 Klargjøring av fjernkontroll Installering av batteri Sett inn batteriene i henhold til merkingen. (+) og (-) må stemme overens på batterier og på fjernkontrollen. (fig.1) Levetid for batterier Batterienes levetid er normalt omtrent ett år avhengig av hvor ofte og på hvilken måte fjernkontrollen brukes Dersom fjernkontrollen ikke vil virke selv om den holdes nærme spilleren, må batteriene byttes Bruk kun CR2025 batterier i fjernkontrollen Merk: Bruk ikke oppladbare batterier Ikke forsøk å lade, kortslutte, demontere, varm opp eller kast batteriene i åpen ild Ikke mist, tråkk på eller på annen måte skad fjernkontrollen. Dette kan ødelegge innmaten eller føre til at den ikke fungerer som den skal Dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over en lengre periode, ta da ut batteriene Bruk av fjernkontrollen 1. Ta bort den beskyttende plastbiten før fjernkontrollen tas i bruk (fig. 1) 2. Ikke hold fjernkontrollen mer enn 6 meter fra sensoren, og den må ikke vinkles bort mer enn 60 fra fronten (fig. 2) Merk: Lyset i rommet kan avgjøre rekkevidden til fjernkontrollen Ikke rett skarpt lys rett mot fjernkontrollens sensor Det må ikke stå noe mellom fjernkontrollen og sensoren på spilleren Fjernkontrollen skal ikke brukes samtidig med en fjernkontroll til et annet produkt 11

13 Hvordan starte avspilling av DVD eller VCD/CD Menyspråket på din spiller er forhåndsinnstilt til Nederlandsk Hvis du vil endre menyspråket til et annet språk, gå til Initial settings > General setup > OSD lang I forklaringen nedenfor er det antatt at engelsk er valg som menyspråk. Normalt bruk 1. Slå på spilleren ved å trykke på POWER. 2. Trykk på OPEN knapp for å åpne CD lokket 3. Legg en plate i spilleren uten å røre overflaten, plasser platen med billedsiden opp. Sørg for at platen er riktig satt i. 4. Etter at lokket er lukket, starter spilleren å lese platen umiddelbart. 5. Når en meny vises på skjermen, flytt til ønsket posisjon ved hjelp av navigerings-knappene eller nummertastene. Velg ønsket spor og bekreft valget med ENTER. 6. Når menyen vises i nytt skjermbilde, trykk NEXT å komme til neste bilde, eller PREV for forrige bilde. MERK: Da oppbyggingen av software titler varierer, vil NEXT funksjonen ikke alltid virke 7. For å stoppe avspilling og komme tilbake til hovedmenyen, trykk TITLE eller MENY knapp. 12

14 Stopp avspilling Trykk på STOP-knappen for å stoppe avspillingen av en CD. Merk: Når spilleren har stoppet, husker den hvor den ble stoppet (Resume-funksjon). Ved å trykke Play igjen vil avspillingen fortsette der hvor den stoppet. Dersom spilleren åpnes eller Stop trykkes en gang til, oppheves Resumefunksjonen. Hoppe frem eller tilbake Hoppe frem Trykk Next knappen mens avspilling pågår Et kapittel (DVD) eller spor (VCD/CD) hoppes frem hver gang knappen trykkes på. Hoppe tilbake Trykk Prev knappen mens avspilling pågår Et kapittel (DVD) eller spor (VCD/CD) hoppes tilbake hver gang knappen trykkes på. Spole fremover/bakover Mens avspilling pågår, trykk FF >> knapp eller FR << knapp for å spole fort frem eller tilbake. Trykk Play for å stanse spoling og spille av i normal hastighet. Pause eller starte avspilling (Play) Under avspilling, trykk Play/Pause > knappen og avspilingen settes på pause. For å gå tilbake normal avspilling, trykk Play 13

15 Sakte avspilling (DVD/VCD) Trykk Slow-knappen under avspilling. 1) Spiller av platen i halv hastighet i forhold til normal avspilling. For hver gang knappen trykkes på, vil avspillingen gå til 1/4, 1/8, 1/16 hastighet. 2) Trykk Play knappen for å gå tilbake til normal hastighet. MP3 avspilling 1) Sett inn platen som har Mp3-filer for avspilling, etter få sekunder vil skjermen på spilleren vise alle mappene på platen: 2) Velg den mappen du ønsker å spille av ved å bruke navigasjonstastene og trykk Enter for å bekrefte. 3) Filene i denne mappen vil komme frem og ønsket sang kan velges med navigasjonsknappene, trykk så Play for å starte avspillingen. 4) Trykk Next eller Prev knappen for å gå til valg meny side eller neste meny side 5) Trykk Repeat knappen for å forandre avspillingsmodus - Shuffle: Alle filene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilket spor som blir avspilt - Single: Spiller av kun ett valgt spor - Repeat one: Ett valgt spor blir avspilt flere ganger - Repeat folder: Alle filene i denne mappen blir avspilt flere ganger 14

16 Mp4 avspilling 1) Sett inn platen som har Mp4-filer for avspilling, etter få sekunder vil skjermen på spilleren vise alle mappene på platen: 2) Velg den mappen du ønsker å spille av ved å bruke navigasjonstastene og trykk Enter for å bekrefte. 3) Filene i denne mappen vil komme frem og ønsket sang kan velges med navigasjonsknappene, trykk så Play for å starte avspillingen. 4) Trykk Next eller Prev knappen for å gå til valg meny side eller neste meny side 5) Trykk Repeat knappen for å forandre avspillingsmodus - Shuffle: Alle filene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilket spor som blir avspilt - Single: Spiller av kun ett valgt spor - Repeat one: Ett valgt spor blir avspilt flere ganger - Repeat folder: Alle filene i denne mappen blir avspilt flere ganger Merk: Spilleren kan kun avspille plater med MPEG-4 15

17 JPEG CD For Cd med JPEG bilder, velg mappen du ønsker å se med navigasjonstastene og trykk Enter knappen for å bekrefte valget Filene i denne mappen vil komme opp og du kan velge dine bilder ved å bruke opp/ned navigasjonstastene og trykk Enter knappen for å starte visning. Miniatyrvisning av bilde vil komme frem når du ruller over filens navn Speilvende eller snu bilder Trykk Up navigasjonsknapp for å snu bildet vertikalt Trykk Down navigasjonsknapp for å snu bilde horisontalt Når en mappe eller en fil er valgt, vil bildet komme frem på skjermen Merk: Tiden det tar å laste opp bilde, avhenger av filens størrelse Under avspilling, trykk Meny knappen for å returnere til valgt mappe eller Stop knappen for å komme til forhåndsvisning Trykk Repeat knappen for å forandre avspillingsmodus - Shuffle: Alle bildene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilket bilde som blir vist - Single: Viser kun ett valgt bilde - Repeat one: Ett valgt bilde blir avspilt flere ganger - Repeat all: Alle bildene i denne mappen blir avspilt flere gangen - Folder off: Stopper repeteringsmodus Forstørre/krympe bilder Trykk Zoom knappen for å komme til forstørring Trykk FF knappen for å forstørre bildet til 100 %, 125 %, 150 % eller 200 % Trykk FR for å krympe bilde til 50 %, 75 % eller 100 % Dersom bildet er forstørret, kan du trykke på navigasjonsknappene for å se bilde i annen størrelse Hopp til neste/forrige bilde Trykk Next knappen for å hoppe til neste bilde eller Prev for å hoppe til forrige bilde. Dersom ingen knapper trykkes i løpet av 5 sekunder, vil spilleren gå til neste bilde automatisk Roterende bilder Trykk høyre navigasjonstast for å rotere bilde med klokken Trykk venstre navigasjonsstast for å rotere bilde mot klokken 16

18 JPEG CD Effekter lysbildefremvisning Trykk på Program knappen for å velge en av effektene når fremvisningen går fra ett bilde til ett annet: 1 Skli opp 2 Skli ned 3 Skli til venstre 4 Skli til høyre 5 Diagonalt skli opp til venstre 6 Diagonalt skli opp til høyre 7 Diagonalt skli ned til venstre 8 Diagonalt skli ned til høyre 9 Forleng fra høyre sentrum 10 Forleng fra venstre sentrum 11 Komprimer fra høyre sentrum 12 Komprimer fra venstre sentrum 13 Vindu fra høyre 14 Vindu fra venstre 15 Skli fra kant til sentrum 16 Flytt fra toppen 17 Ingen Bruk av Video CD med avspillingsfunksjoner Når det avspilles VCD 2,0 med PBC, vil spilleren vise VCD versjonen og PBC status på skjermen Etter noen få sekunder, vil en meny komme opp på skjermen Trykk på tall-tastene for å velge tilsvarende spor, dersom spor-nummeret er under 10, velg en av tall-knappene 0~9 Dersom spor-nummeret er over 10, trykk 10+ knappen først, deretter tall-knappene 0~9 Trykk Next knappen eller Prev knappen og spilleren vil spille av neste eller forrige spor i planlagt rekkefølge fra platen 17

19 Avspilling av USB 1. Sett inn en USB enhet som inneholder musikk-filer, bilder eller filmer i ett format som kan avspilles 2. Trykk USB/CARD/DVD knapp for å bytte spillerens innstillinger til USB modus 3. Skjermen vil vise følgende: 4. Etter noen sekunder vil alle mappene på USB enheten komme frem på skjermen 4. Velg den mappen du ønsker å spille ved å bruke navigasjonstastene og trykk Enter for å bekrefte valget 5. Filene i denne mappen vil komme frem, og du kan velge ønsket fil med navigasjonstastene og trykke Enter for å starte avspillingen 6. Trykk Next eller Prev knappen for å bytte fra en side i menyen til neste eller forrige side 7. Trykk Repeat knappen for å bytte til repeterende avspillingsmodus - Shuffle: Alle filene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilken fil som blir avspilt - Single: Spiller av kun en valgt fil - Repeat one: En valgt fil blir avspilt flere ganger - Repeat folder: Alle filene i denne mappen blir avspilt flere ganger - Folder: Alle filene i mappen blir avspilt 18

20 Avspilling av minnekort 1. Sett inn kort (SD/MMC) som innholder filene med VCD(DAT)/SVCD(DAT)/DVD(VOB)/MP3/ WMA/JPEG CD format for å bli avspilt. 2. Trykk USB/CARD/DVD knapp for å bytte spillerens innstillinger til å lese i kort-modus 3. Etter noen sekunder vil alle mappene på kortet komme frem på skjermen 4. Velg den mappen du ønsker å spille ved å bruke navigasjonstastene og trykk Enter for å bekrefte valget 5. Filene i denne mappen vil komme frem og du kan velge ønsket fil med navigasjonstastene, og trykk Enter for å starte avspillingen 6. Trykk Next eller Prev knappen for å bytte fra en side i menyen til neste eller forrige side 7. Trykk Repeat knappen for å bytte repeterende avspillingsmodus - Shuffle: Alle filene vil bli tilfeldig sortert og avspilt slik - Random: Spilleren velger tilfeldig hvilken fil som blir avspilt - Single: Spiller av kun en valgt fil - Repeat one: En valgt fil blir avspilt flere ganger - Repeat folder: Alle filene i denne mappen blir avspilt flere ganger - Folder: Alle filene i mappen blir avspilt 8. Trykker du Stop knappen under avspilling så vil du komme til forhåndsvisningsmodus 9. Trykk Menu knappen for å returnere til fil-meny 10. Trykk høyre/venstre knapp for å rotere bilde med klokken/mot klokken under bildeavspilling 11. Trykk høyre/venstre knapp for å snu bildet horisontalt/vertikalt under bildeavspilling 12 Trykk Zoom knappen for å gå til forstørring/krymping - trykk FF for å forstørre bilde til 100 %, 125 %, 150 % og 200 % - trykk FR for å minske bilde til 50 %, 75 % og 100 % 19

21 Skjerm meny Trykk OSD knapp for å vise informasjon om avspilling Programmering av avspilling Spilleren avspiller filene i ønsket rekkefølge 1. Trykk Program knappen og skjermen vil vise programmeringsmeny 2. Trykk på navigasjonstastene for å velge minne-oversikt og trykk deretter Enter knappen for å starte programmering. Sett inn ønskede titler/kapitlers nummer ved å bruke tall-knappene. De valgte titlene/kapitlene vil bli lagret i minne. Velg Next i menyer for å se neste side. Opp til 20 minner kan lagres. MERK: Dersom spornummeret er mer enn 10, trykk da 10+ og neste tall For eksempel: Spor 12 trykk 10+ og tallet 2 Spor 21 trykk 10+ to ganger og deretter tallet 1 3. Velg Start fra menyen og trykk Enter knappen for å starte programmert avspilling eller velg Exit fra menyen og trykk Enter for å gå ut uten å spille av noe. 4. For å nullstille programmering, rull navigasjonstasten til ikonet som skal slettes og trykk Enter knappen. Valg spor blir da slettet. 5. For å stoppe programmeringen, trykk Program knappen, velg Stop fra menyen og trykk Enter knappen. 20

22 Repeter avspilling Trykk Repeat knappen under avspilling og spilleren vil repetere ett kapittel eller en tittel (på DVD plate), eller ett spor (på VCD/CD) Repeter kapittel Repeter tittel Repeter alle VCD/CD plate (dette er når PBC modus er av) Repeter spor Repeter alle A-B repeter avspilling Repeter seksjoner mellom to spesifikke punkter (A-B repeter) 1. Trykk A-B Repeat knappen under avspilling på det punktet hvor du ønsker at repeterende avspilling skal starte (A) 2. Trykk A-B Repeat knappen på det punket hvor du ønsker at repeterende avspilling skal slutte (B). Repeterende avspilling av denne seksjonen mellom punkt A og B starter 3. Trykk A-B Repeat knappen en gang til for å returnere til normal avspilling. TFT Modus Trykk TFT Mode knappen, knappen til høyre for skjermen vil vises som bildet til høyre: Trykk knappen gjentatte ganger for å velge mellom Brightness (lysstyrke), Contrast (kontrast), Sharpness (skarphet), Saturation (metning), Hue (fargetone) eller skjerm-modus (16:9/4:3). Så trykker du høyre eller venstre navigasjonstast for å justere nivå her. Merk: Nivået på lysstyrke, kontrast, skarphet, metning eller fargetone kan justeres fra -20 til +20. Og skjerm modus kan bytte mellom 16:9 og 4:3. Trykk TFT Mode knappen for å komme ut av menyen og returnere til ordinært skjerm modus. Go to Trykk Go to knappen og skjermen vil vise en meny hvor du kan gå opp eller ned med navigasjonstastene, og gå direkte til tidspunkt, kapittel eller spor og avspillingen vil starte fra valgt punkt. Trykk Go to knappen igjen for å komme ut av menyen 21

23 Språkvalg undertekster (kun DVD) Det er mulig å forandre språket på undertekster til ett annet språk enn det som er valgt i grunnoppsett. (Denne tjenesten virker kun på plater hvor undertekstene er lagret på flere språk) 1. Trykk Subtitle knappen under avspilling og skjermen vil vise gjeldende språk 2. Trykk Subtitle knappen igjen for å forandre språket eller slå av underteksten Merk: Hvis ingen undertitler er lagret på platen, vil denne knappen være uvirksom. Forandre språk undermeny ZOOM avspilling Denne funksjonen lar deg zoome på skjermbilde. Trykk Zoom knappen under avspilling og skjermen vil vise følgende Trykk Navigasjonsknappen for å rulle over det forstørrede bildet Audio språk (DVD/VCD) Det er mulig å forandre språket fra det originale oppsettet og til et annet. (Denne funksjonen virker bare på plater som har flere lydspråk lagret.) Trykk Language knappen under avspilling av DVD og skjermen vil vise de tilgjengelige språk. Trykk knappen igjen og språket bytter til neste på listen Trykkes L/R knappen under avspilling av VCD/CD, vil lyden veksle mellom forskjellige modus, Mono venstre, Mono høyre, Mix-mono eller Stereo lyd. Merk: Dersom ingen alternative språk er lagret, vil denne knappen være uvirksom. Når strømmen slås på eller platen er fjernet, vil språket gå tilbake til det originale oppsettet. 22

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

(5) (6) (7) Spesifikasjoner CD frekvens respons 20 Hz - - 20 KHz Avvik i hastighet Under målbart nivå Signalbehandling 44.1 KHz D / A konvertering 16-bit DAC Metode for feilkorrigering Cross-Interleave

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Bruksanvisning MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Sikkerhetsinstruksjoner Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

DVD 363 BRUKSANVISNING

DVD 363 BRUKSANVISNING DVD 363 BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse Instrukser for sikkerhet ADVARSEL: Dette symbolet er et faresignal som varsler deg om farlig spenning inne i produktet. Innholdsfortegnelse 1 Instrukser for sikkerhet

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Brukerveiledning DVD 7089. DVD-spiller

Brukerveiledning DVD 7089. DVD-spiller Brukerveiledning DVD 7089 DVD-spiller Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon... 3 Egenskaper... 4 Beskrivelse Produktoversikt... 5 Frontpanel... 5 Bakpanel... 5 Fjernkontroll... 6 Tilkoblinger

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Clatronic DVD-spiller 592

Clatronic DVD-spiller 592 Clatronic DVD-spiller 592 Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

DP-1020 Digital Fotoramme

DP-1020 Digital Fotoramme DP-1020 Digital Fotoramme Bruksanvisning For informasjon og support, www.lenco.eu Introduksjon Gratulerer med ditt valg av 10,4 Digital bilderamme, modell DP-1020. Før du bruker enheten, må bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerveiledning. United DVD 7090. DVD-spiller

Brukerveiledning. United DVD 7090. DVD-spiller Brukerveiledning United DVD 7090 DVD-spiller Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon... 3 Egenskaper... 4 Beskrivelse Produktoversikt... 5 Frontpanel... 5 Bakpanel... 5 LED Display... 6 Fjernkontroll...

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING DVH-7784 VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. www.facebook.com/denverelectronics VIKTIGE SIKRINGSTILTAK For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 DPR-36 instruksjon N DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 Viktige instrukser for sikkerhet 1. Les denne instruksjonen nøye. 2. Ta godt vare på denne instruksjonen. 3. Følg alle advarsler.

Detaljer

Bomann hjemmekinoanlegg

Bomann hjemmekinoanlegg Generelle forsiktighetsregler Bomann hjemmekinoanlegg Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer