LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL."

Transkript

1 Side: 1... å k k e l b e y L Nummer 3 av 5 for årgang Juni 2005 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lyefjell Vellag Lyedagen 2005 Fra hoppeslottet ved ungdomsskolen Lyedagen 2005 Søndag 5. juni ble det aller første Lyedagen arrangert. Lyedagen / MUSAK 2005 er et samarbeid mellom Lyefjell vellag og Lye musikkorps. Det ble en vellykket dag med mange kjekke aktiviteter for både store og små. Vi satser på at dette vil bli et årlig arrangement. Les mer på side 3 og 5 Trampettgruppen fra Hognestad IL Radiostyrte konkurransebiler fra Klepp RC Klubb I dette nummer. På side: 2 - Fra Vellaget. 3 - Lyedagen Besøk på utsikten 4 - Ytringer. Vedlikehold av feltet 5 - MUSAK 2005 på Lyedagen. Besøk på utsikten Barna ville opp på det høyeste punktet på Utsikten. Her måtte de hjelpe hverandre for å komme opp til toppen. Flott samarbeid dette. Etterpå var det godt med en pust i bakken. Les mer på side Saker fra møtet med Time kommune 7 - Fortsettelse fra forrige side. Lyeblekkå på internett! 8 - Annonser med mer.

2 Side: 2 Hei igjen. Fra Vellaget. Lyedagen 2005 Lyedagen ble arrangert for første gang søndag den 5. juni. Dette er et samarbeid mellom Lye Skolekorps og Lyefjell Vellag. Vi ønsker sammen å tilby innbyggere på Lyefjell en dag hvor vi kan vise frem og tilby ulike aktiviteter. På menyen i år var det både sang og musikk, og mange aktiviteter for store og små. (se også side 3 og side 5) Vi kan med glede konstantere at dagen ble meget vellykket. Vi har og fått mange positive tilbakemeldinger på dette initiativet. Vi ønsker å gjøre dette til et årlig tiltak. Form og innhold på Lyedagen kan dere være med å påvirke. Det er bare å ta kontakt. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Lye Skolekorps og spesielt Ingvar Hafver for godt samarbeid. Det samme gjelder for konferansier Richard Budeng. Vi setter også pris på den positive innstilling og velvilje som ble vist av rektor Marit Sørensen når vi hadde bruk for tilgang til både ute områder, kjøkken, strøm, og toaletter ved ungdomsskolen. Vellaget ser frem til videre samarbeid med dere alle. Ballbingen kommer! Ballbingen som er planlagt ved Ragnastølsberget er blitt tildelt kr i tippemidler. Vi kommer tilbake med mer info om dette etter ferien. Innkjøringen til feltet Tegningene over planlagt oppgradering av innkjøringen til feltet er til godkjenning hos vegmyndighetene. Vellaget har hatt god hjelp fra Arvid Søyland, som er formann i driftskomiteen i kommunen. Driftskomiteen ser på mulighetene å flytte midler som var planlagt brukt på Bryne til å bruke for å få orden på plenarealene samt legging av kantstein ved innkjøringen til feltet. Vi håper å starte dette arbeidet etter ferien. Medlemskontigent 2005/2006 Har du fått betalt din medlemskontingent i Lyefjell Vellag? Alle husstander på Lyefjell har fått bankgiro i posten. Vi håper at alle har mulighet å betale de kr. 150,- for sitt medlemskap. Du betaler pengene til konto Pengene blir brukt til arbeid som er til felles nytte for oss som bor på Lyefjell. GOD SOMMER Kjell Salte Vil du ha Lye-buen som kunde? Har firmaet ditt ønskje om å nå ut til alle innbyggjarane på Lye? Bruk Lyeblekkå til dette! Vellaget treng annonseinntekter for at Lyeblekkå ikkje skal gå med tap! Me har allereie mange gode samarbeidspartnarar, men me har plass til fleire! Lyeblekkå kjem ut 5 gonger i året. For annonse i løpet av eit år har me desse priseksempla: Ca. 5 x 9 cm 1.800,- pr. år (kr. 360/utgåve.) Ca. 9 x 12 cm 4.500,- pr. år (kr. 900/utgåve.) Ta kontakt med: Kjell Salte, tlf e-post:

3 Side: 3 Lyedagen 2005 / MUSAK 2005 Sundag 5. juni vart det for fyrste gong arrangert Lyedag. Lye vellag og Lye skulekorps hadde førebudd og gjennomførte ein felles opplevings dag på Lyefeltet. Ein dag med opplevingar for store og små. Lye skulekorps opna dagen med musikk i Lyeparken. Vi som var til stades var noko i tvil om årstida. Me såg at det var somar fordi det var blomar i parken og grøne plenar, men me kjende ein kald vind. Men det finst ikkje dårleg ver, bare dårlege klede. Det var fleire aktivitetar for lyefolka. *Hoppeslott for barn mellom 2-10 år. Det var populært, det var stort sett kø heile dagen. *Ri på hest var og eit tilbod. Laland rideklubb var der med 3 svært barnevenlege hestar. *Sal av Bosnisk mat. Maten var god og varm i det kalde veret. *Oppvisning frå Klepp R.C. klubb. *Sal av brus og kaffe. *Rebusløp. Gruppevis gjekk familiar og løyste oppgåver. *Rosseland skulekorps spela. *Hognestad trampett gruppe underheld med hopp og sprett. Det var kor, det var lappesteiking, det var is og det var pølse og hamburger. Se også på side 5 Besøk på Utsikten Ein dag det var ganske bra ver, ville ungane i barnehagen gå på tur. Me ville alle på tur til Utsikten på Lye. Me snakka på førehand om at på Utsikten kunne me sjå langt, kanskje til Bryne og Kverneland. Kanskje til England var det ein som trudde. Me pakka mat og sitteunderlag og gjekk av garde. Fyrst eit stykke på bil vegen, så opp nokre bakkar, så opp nokre bakkar til, forbi eit vatn og gjennom ein liten skog og så var vi der. Her var det mange nye utfordringar. Alle barna ville opp på nokre store steinar. Sjå bilde. Dei som ikkje klarde det, fekk hjelp av andre. Alle ville opp. Motorisk trening. Når alle var oppå steinen, kunne vi sjå til Amerika. Tenk på det. Måltidet vart innteke på sitteunderlag og ved bord. Tenk at det var bord heilt oppå fjellet Skjeve og skorpe for i barna og dei vaksne. For ein matlyst.

4 Side: 4 Ytringer Etter lang tids jobbing for å få installert lys i dam området, ser det endelig ut til at vi kan få kommet i gang for alvor. En gruppe fra parkstyret har etter befaring og samspill med impliserte parter fra kommunen og Lyse, klart å sy sammen en finansieringspakke som kan løse stillstanden som har rådet en tid. Etter ferien har vi derfor planer om å sette gang i det praktiske arbeidet for å få dette på plass. Når den tid kommer vil vi være nødt til å innhente rå muskelkraft fra den som måtte ha anledning og interesse av et opplyst område på mørke høstkvelder. Slipper Vellaget å henge arbeidslamper i trærne dette året, under tenningen av julegrana? Hvordan kan parken få en ansiktsløftning hva angår farger og frodig vegetasjon? Har noen en god ide' som parkstyret kan arbeide mot? Det hadde også vært hyggelig om vi kunne fått til et flott inngangsparti til parken. Har noen en ide? Kontakt en eller annen i styret for parken slik at vi kan vise at kreativiteten blomstrer på Lye. For parkstyret Ingvar Hafver Vedlikehaldet av Lyefeltet Mange stader på Lyefeltet trengs det ekstra vedlikehald og beskjering/ luking. Dette er eit kommunalt ansvar. Lye vellag har møte med kommunen to gonger i året. På siste møte, den 22. april, vart mellom anna beskjering og luking tatt opp. Kommunen gav då uttrykk om at det er lite resursar til vedlikehald. Mellom anna er skogen iferd med å vekse seg veldig høg enkelte stadar. Kor høg skal han bli?! Enkelte synest nok det greitt med skog som gjer det lunare når vinden tek som verst. Det eg kunne ønske er ei rydding og uttynning av skogen, og muligens ei kutting av høgda enkelte stadar. Enkelte skogsområde er så tette at det knapt er mulig å bevege seg i dei. Det kunne vore greitt med ein plan over dette, for sidan eit tre er levande materiale vil det jo vekse! Kommunen med sine knappe ressursar ser tydelegvis ikkje at dei skal utføre dette arbeidet no. Dersom folk på Lye ser at beskjering eller rydding bør utførast i sitt nærmiljø, og har vilje og evne til det, er det berre positivt. Enkeltpersonar eller grupper av naboar kan gå saman om dette. Arbeidet bør utførast på ein kvalitetsmessig bra måte, og folk i nærområdet bør vere einige om det som skal gjerast. De kan gjerne ta kontakt med vellaget om det er spørsmål om dette. I fjor føregjekk det ei viss beskjering, mellom anna langs Lyevegen. No har nettopp denne vegstrekninga blitt utskjemt etter at eit planteområde har blitt flytta frå eitt område til eitt anna. Ikkje spesielt vellukka. Etter mi meining er det eit stort behov for ei oppgradering ved forsamlingshuset, i skuleområdet, grusbane og ved Lyefjell barnehage. I dette området kjem det også mange på besøk i samband med idrettsarrangement og liknande. Enkelte av desse har også gitt uttrykk for kor lite vedlikehald det er her. Vellaget ynskjer å komme fram til løysingar for å betre dette området. Det er ein del av vårt sentrumsområde, og kunne vore gjort mykje trivelegare. Vi har vore i kontakt med FAU og barneskulen, og vil arbeide vidare med dette til hausten. Vellaget bør holde et påtrykk for at kommunen skal gjere jobben sin på ein betre måte. Men eg trur og at dugnad trengs i desse tider med knappe kommunale ressursar. Medan vi ser mange forbetringar på Bryne, kjenner vi at vi blir litt gløymde her oppe. Det er ein flott plass å bu med ei fantastisk utsikt utover Jæren. Kanskje kan vi vise at vi har ei god dugnads ånd? Sjølvsagt er dei kommunale ressursane også viktige til vedlikehald av skule, barnehage og friområde. Ei anna sak eg vil ta opp er forsøplinga vi ser på Lye. Det er nettopp i sentrum det er spesielt ille. Det verkar som enkelte tykkjer det er helt ok å kaste søppel i naturen. Eg går ut frå at dei fleste foreldre prøve lære barna sine gode haldningar i høve til dette. Vi bør alle ta oss sjølv i nakken og forbetre oss på dette området. Og for oss som har barn og ungdom i huset, ta ein prat med dei. Ta gjerne kontakt med Vellaget om de har synspunkt. Det er positivt for oss å vite kva meiningar de har om dette. Ingvild Eikrem. Lyefjell Vellag.

5 Side: 5 Musak 2005/Lyedagen 2005 Søndag avviklet Lye Skulekorps sammen med Lye Vellag en felles musikk og aktivitetsdag. Dagen startet med regn og surt vær mens vi fikk opp teltet som vi hadde skaffet til veie for anledningen. Utover formiddagen slo derimot været om slik at det ble den rammen rundt dagen som vi håpet på. At slike arrangement er liv laga på Lye blei klart etter som dagen skred frem. Selv med problemer med strømtilførselen en periode, må jeg si at tilhørerne viste stor forståelse for problemet. Men snarrådige medarbeidere og gode naboer til parken fikk sørget for nødvendig kapasitet på strømnettet. Men, bortsett fra det ble dagen avviklet etter tidsplanen som vår eminente konferansier hadde sydd sammen. Musikk og presentasjoner av aktivitetene i naturlige pauser fra scenen. Tusen takk Richard, for glimrende utført oppdrag. Uten støtte fra lokalt næringsliv som villig sørget for at Korpset fikk den økonomiske tryggheten som vi trengte, ville dette vært mye tyngre å ro i land. Hvert bidrag var like viktig for dette i og med at dette var første året. Det er rimelig sikkerhet at vi fortsetter denne type arrangement også neste år. Lye Skulekorps takker derfor alle bidragsyterne for glimrende samarbeid. Trampettgruppa fra Hognestad Idrettslag viste oss hvordan hopp og sprett for viderekomne skal utføres. Vi takker også Rosseland Skulekorps som gav oss en flott oppvisning i korpsmusikk. Slikt skjerper konkurranseinstinktet for andre musikanter. Lye s eget kor Luka s, sørget for musikalsk vidde med sin glade opptreden. Vi gler oss til neste gang vi får høre koret. Lokale musikk og sangkrefter fra Time Musikkskule supplerte med sine bidrag for om mulig å spenne bogen enda høyere til neste år. Takk til Hege Orstad, Ane Søyland og Lye s egen Kavitha Jeyesseland, for en flott musikalsk opptreden med sangstemmer som holder i masevis. Takk til Torstein Bjorland for akkompagnering på piano. Ny aktivitet på Lye vart introdusert ved Klepp Bueskytterklubb. Dette såg ut til å bli godt mottatt og vi ønsker derfor å følge denne suksessen også neste år, dersom det lar seg gjennomføre. Einar hadde spikret sammen en flott natursti som også blei flittig besøkt av mange og dyktige lærde folk. Glimrende utført! Takker også Storståva, Horpestad Plantesalg, Tullin Ree & sønner, Lyerevyen, Jysk Sengetøylager, Målfrid og Roald Bore, Lye Taxi, Prix Lye og ellers alle som bidrog for å ro dagen i land. Sist men ikke minst må jeg berømme våre egne musikanter som den senere tiden har hatt et rotteres av musikalske utskeielser. Maken til entusiasme skal en lete lenge etter. Dette bidrar også til fortsatt kreativitet i styret. Tusen takk Lye Vellag, og alle involverte. Med musikalsk hilsen fra Lye skulekorps Ingvar Hafver ( arrangementskommiteen).

6 Side: 6 Referat frå møte mellom Lyefjell Vellag og Time Kommune Tilstades: Forfall: Kjell Salte, Lye vellag Frederik Aalo Flood, Time kommune, kommunalteknikk Stian Langeland, Time kommune, fritid Jan Oskar Haugen, Time kommune, kommunalteknikk Saker: Sak 1/05 Gjennomgang av referatet frå møtet den 8. oktober Pkt. Ønskjer søppeldunkar ved Tjoatjørn. Det vil bli satt ut eit stativ og ein søppelsekk ved Tjoatjørn medio mai (Ved evt. gjentatt hærverk vil vi vurdere å ta stativet vekk!) Pkt. Oppgradering av leikeplassar. Vellaget hevda at ordninga med skifting av sand i sandkasser ikkje har fungert, medan kommunen ikkje kan sjå at det har kome inn førespurnader om dette. Vi er innstilt på å få denne ordninga til å fungere skikkeleg, men pga. prioritering av ressursar og arbeidsoppgåver vil dette arbeidet hovudsakleg bli utført haust og vinter. Vi ber om at førespurnader om denne ordninga rettast direkte til Jan Oskar Haugen, tlf Gjerdet må forlengast ½ meter i begge retningar v/mårv. 7. Dette vil bli utført i løpet av sommaren d.å. Pkt. Utnytting av bygningen til gamle Prix? Tomta er selt til SBBL. I utkastet til reguleringsplan, som førebels ikkje har vore oppe til politisk behandling, er det foreslått å rive bygningen. Referatet vart elles godkjent utan merknader. Sak 2/05 Innkøyringa til Lyefjell. Vellaget hevdar at innkøyringa til Lyefjell er i elendig forfatning. Lyse sine betongsoklar har ført til ytterlegare sår og slitasje på grøntområda, på begge sider av Lyevegen. Slitasjen skuldast og noko uvetting køyring og parkering inne på grøntområda. Det er verst på høgre side, sett inn mot Lyefjell. Behovet for oppgradering av området/fasaden er stort! Vellaget har fått utarbeidd ei skisse, som kommunen fekk overlevert, på korleis innkøyringa til Lye kan verta. Skissa over arbeidet som skal gjerast er kostnadsrekna til kr I vårt brev til vellaget, datert , vart det påpeikt at det ikkje er avsett midlar til dette formålet i inneverande økonomiplanperiode, men at ein vil vurdera dette nærmare ved behandling av økonomiplanen Området vi snakkar om ligg dessutan i direkte tilknyting til riksvegen til Ålgård og Lyevegen, som er fylkesveg. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for drift og vedlikehald av desse vegane. Det vil m.a. si at skissa som vellaget har fått utarbeidd må samkøyrast med Vegvesenet sine retningsliner for utbetring av områder som dette! Både vellaget og kommunen er samde om at noko bør gjerast for å betre innkøyringa til Lye, men før vi kan gå i gang må det avsettast midlar til formålet og planane må drøftast med m.a. Statens vegvesen, jf. avsnitta ovanfor. Sak 3/05 Sonar for parkering og fartsgrenser, samt fartshumpar. Parkeringssoner: Her vil vi vurdere å sette opp skilt som viser at berre privatbilar kan parkere på dei offentlege parkeringsplassane. Dette for å få bukt med problemet med parkering av tilhengarar, campingvogner, lastebilar ol. I tillegg kan vi evt. vurdere å sette opp parkeringforbudt skilt i enkelte sonar. Fartsgrense på 30 km. Dei fleste områda på Lye vil få fartsgrense på 30 km. Skilta er på plass! Dei skal berre skruast opp! Fartshumpar: Fartsmålingar er ein føresetnad for å få fartshumpar. Kommunen har allereie søknader liggjande inne for Lyefeltet. Vellaget ville gjerne ha ein oversikt over desse! Det var og ønskje frå vellaget om å fornye fleire av dei gamle vegnamnskilta. Planen er at om lag 10 skilt på Lye skal fornyast i Skilting av akebakke på Lye! Meininga var at kommunen skulle sette opp stenger, slik at Vellaget kan få på plass akeskiltet dei har kjøpt inn! fortsetter på neste side >

7 Side: 7 Sak 4/05 Taggeprosjekt Vellaget hadde tankar om å få tagga undergangane ved Fjellv/Lyev og den som går under Kvernfallv. Vi gav klarsignal for tagging av den førstnemnde undergangen. Vellaget tek fullt og heilt ansvar for dette. Sak 5/05 Næringsområdet ved innkøyringa til Lyefeltet! Vellaget stilte spørsmål om kvifor framdrifta vedrørande etablering av den nye butikken har stoppa opp. Vi kan opplyse om at byggesaka i høve den nye butikken nettopp er ferdigbehandla. Sak 6/05 Graving for legging breiband Krav til reasfaltering? Det er ikkje krav til at heile vegen vert reasfaltert etter gravearbeid. Hovudregelen er difor at vegane vert lappa. Lyse operer i eit fritt konkurranseutsett marknadssystem og kommunen har blandar seg difor ikkje inn i høve til legging av breibandkabel! Kommunen stiller derimot klare krav til at Lyse ryddar skikkeleg opp etter seg, der dei har arbeidd! Sak 7/05 Ballbinge Lyefjell. Søknaden om spelemidlar, på kr , til ballbingen er repetert og vart sendt på nytt til Fylkeskommunen innan fristen Det er godt håp om at det vert løyvd midlar d.å. Endeleg svar får vi i mai/juni. I tillegg er det avsett kr på kommunens årsbudsjett for Sak 8/05 Leikeplassar/Lys i Lyeparken? Når det gjeld vedlikehald/utbetring av leikeplassar på Lye viser vi til følgjande vedtak i Driftskomiteen, sak 006/05: Prosjekt 5903 Utbetring av leikeplassar Det er sett av kr til utbetring av kommunale leikeplassar i Rådmannen tilrår følgjande prioritering av avsette midlar: 1. Utviding av ballbinge ved Bryne ungdomsskule kr Leikeområde ved Rosseland skule kr Leikeområde ved Lye skule kr Ådalen barnehage kr Austbø barnehage kr Leikeplass Sentervollen kr Leikeplass Granittvegen kr Leikeplass Svalevegen kr Leikeplass Dueringen kr Diverse mindre reparasjonar av leikeplassar kr Når det gjeld lys i Lyeparken er parkstyret i dialog med kommune Sak 09/05 Informasjonstavle i svingen ved Lyev./Fjellv. Vellaget ønskjer å sette opp eit postkasseliknande stativ i svingen ved Lyev./Fjellv. Stativet er tenkt brukt som ei informasjonstavle. Kommunen har mottatt førespurnad om dette, og denne er vidaresendt til Statens vegvesen for behandling/ godkjenning.. Vellaget vil få svar så fort vi får tilbakemelding frå Vegvesenet. Sak 10/05 Eventuelt. Vellaget tok opp følgjande problemstillingar: Rett bak busskuret i Fjellv. er det eit hol i bakken der søppel samlar seg! Beplantinga på Lye vert ikkje tilstrekkeleg vedlikehalde. Dette gjeld særleg den eldste delen av feltet. I støyvollen langs Lyev. er det eit hol, grunna tidlegare planar om busshaldeplass. Holet er berre delvis tetta igjen! P.g.a. mykje anleggstrafikk på Lye er det stort behov for soping av vegane. Stian Langeland fritidsjef Kopi: Jan Oskar Haugen, Frederik Aalo Flood, Bjørn Meling.

8 Våre samarbeidspartnere. Side: 8 BRYNE BIL & MC SKOLE TLF Internettadresse: Tlf Faks Vi gir våre tidligere elever et godt tilbud! Teorikurs bil 22. august / Teorikurs mc 16. august Trafikal grunnkurs 28. juni TA KONTAKT GOD SOMMER TIL ALLE Sommerhilsen fra Lye Fritidsklubb Hallo godt folk. Jeg vil ønske alle små og store en riktig god sommerferie. Så vil jeg Takke alle de positive foreldre som har stilt opp på fritidsklubben og som natteravn på Lye. Det er et kjempe viktig arbeid dere har gjort. Tusen takk. Sammen kan vi gjøre Lye til en trygg og fint sted å vokse opp Sommer hilsen fra Hildegunn Leder på Lye fritidsklubb. Husk å betale bankgiro for ditt medlemskap i Lyefjell Vellag Lyeblekkå kommer ut 5 ganger pr. år. Neste nummer kommer ca. 15. september Stoff som skal med i neste nummer, ønskes innen 1. sept. Redaksjonen: Kjell Salte. GOD SOMMER

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Nummer 1 av 5 for 2005-3. årgang Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag Februar 2005 Nye Prix Lye. Vi har nå fått tegninger av den nye butikken. Les mer på side 5. Utsikten. Benkene

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl

Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl. 20.00 Til stades: Hilde Furland Frostad (representant valt av kommunestyret), Toril Hollingsæter Alvsåker (driftsleiar), foreldre og

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer