LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL."

Transkript

1 Side: 1... å k k e l b e y L Nummer 3 av 5 for årgang Juni 2005 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lyefjell Vellag Lyedagen 2005 Fra hoppeslottet ved ungdomsskolen Lyedagen 2005 Søndag 5. juni ble det aller første Lyedagen arrangert. Lyedagen / MUSAK 2005 er et samarbeid mellom Lyefjell vellag og Lye musikkorps. Det ble en vellykket dag med mange kjekke aktiviteter for både store og små. Vi satser på at dette vil bli et årlig arrangement. Les mer på side 3 og 5 Trampettgruppen fra Hognestad IL Radiostyrte konkurransebiler fra Klepp RC Klubb I dette nummer. På side: 2 - Fra Vellaget. 3 - Lyedagen Besøk på utsikten 4 - Ytringer. Vedlikehold av feltet 5 - MUSAK 2005 på Lyedagen. Besøk på utsikten Barna ville opp på det høyeste punktet på Utsikten. Her måtte de hjelpe hverandre for å komme opp til toppen. Flott samarbeid dette. Etterpå var det godt med en pust i bakken. Les mer på side Saker fra møtet med Time kommune 7 - Fortsettelse fra forrige side. Lyeblekkå på internett! 8 - Annonser med mer.

2 Side: 2 Hei igjen. Fra Vellaget. Lyedagen 2005 Lyedagen ble arrangert for første gang søndag den 5. juni. Dette er et samarbeid mellom Lye Skolekorps og Lyefjell Vellag. Vi ønsker sammen å tilby innbyggere på Lyefjell en dag hvor vi kan vise frem og tilby ulike aktiviteter. På menyen i år var det både sang og musikk, og mange aktiviteter for store og små. (se også side 3 og side 5) Vi kan med glede konstantere at dagen ble meget vellykket. Vi har og fått mange positive tilbakemeldinger på dette initiativet. Vi ønsker å gjøre dette til et årlig tiltak. Form og innhold på Lyedagen kan dere være med å påvirke. Det er bare å ta kontakt. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Lye Skolekorps og spesielt Ingvar Hafver for godt samarbeid. Det samme gjelder for konferansier Richard Budeng. Vi setter også pris på den positive innstilling og velvilje som ble vist av rektor Marit Sørensen når vi hadde bruk for tilgang til både ute områder, kjøkken, strøm, og toaletter ved ungdomsskolen. Vellaget ser frem til videre samarbeid med dere alle. Ballbingen kommer! Ballbingen som er planlagt ved Ragnastølsberget er blitt tildelt kr i tippemidler. Vi kommer tilbake med mer info om dette etter ferien. Innkjøringen til feltet Tegningene over planlagt oppgradering av innkjøringen til feltet er til godkjenning hos vegmyndighetene. Vellaget har hatt god hjelp fra Arvid Søyland, som er formann i driftskomiteen i kommunen. Driftskomiteen ser på mulighetene å flytte midler som var planlagt brukt på Bryne til å bruke for å få orden på plenarealene samt legging av kantstein ved innkjøringen til feltet. Vi håper å starte dette arbeidet etter ferien. Medlemskontigent 2005/2006 Har du fått betalt din medlemskontingent i Lyefjell Vellag? Alle husstander på Lyefjell har fått bankgiro i posten. Vi håper at alle har mulighet å betale de kr. 150,- for sitt medlemskap. Du betaler pengene til konto Pengene blir brukt til arbeid som er til felles nytte for oss som bor på Lyefjell. GOD SOMMER Kjell Salte Vil du ha Lye-buen som kunde? Har firmaet ditt ønskje om å nå ut til alle innbyggjarane på Lye? Bruk Lyeblekkå til dette! Vellaget treng annonseinntekter for at Lyeblekkå ikkje skal gå med tap! Me har allereie mange gode samarbeidspartnarar, men me har plass til fleire! Lyeblekkå kjem ut 5 gonger i året. For annonse i løpet av eit år har me desse priseksempla: Ca. 5 x 9 cm 1.800,- pr. år (kr. 360/utgåve.) Ca. 9 x 12 cm 4.500,- pr. år (kr. 900/utgåve.) Ta kontakt med: Kjell Salte, tlf e-post:

3 Side: 3 Lyedagen 2005 / MUSAK 2005 Sundag 5. juni vart det for fyrste gong arrangert Lyedag. Lye vellag og Lye skulekorps hadde førebudd og gjennomførte ein felles opplevings dag på Lyefeltet. Ein dag med opplevingar for store og små. Lye skulekorps opna dagen med musikk i Lyeparken. Vi som var til stades var noko i tvil om årstida. Me såg at det var somar fordi det var blomar i parken og grøne plenar, men me kjende ein kald vind. Men det finst ikkje dårleg ver, bare dårlege klede. Det var fleire aktivitetar for lyefolka. *Hoppeslott for barn mellom 2-10 år. Det var populært, det var stort sett kø heile dagen. *Ri på hest var og eit tilbod. Laland rideklubb var der med 3 svært barnevenlege hestar. *Sal av Bosnisk mat. Maten var god og varm i det kalde veret. *Oppvisning frå Klepp R.C. klubb. *Sal av brus og kaffe. *Rebusløp. Gruppevis gjekk familiar og løyste oppgåver. *Rosseland skulekorps spela. *Hognestad trampett gruppe underheld med hopp og sprett. Det var kor, det var lappesteiking, det var is og det var pølse og hamburger. Se også på side 5 Besøk på Utsikten Ein dag det var ganske bra ver, ville ungane i barnehagen gå på tur. Me ville alle på tur til Utsikten på Lye. Me snakka på førehand om at på Utsikten kunne me sjå langt, kanskje til Bryne og Kverneland. Kanskje til England var det ein som trudde. Me pakka mat og sitteunderlag og gjekk av garde. Fyrst eit stykke på bil vegen, så opp nokre bakkar, så opp nokre bakkar til, forbi eit vatn og gjennom ein liten skog og så var vi der. Her var det mange nye utfordringar. Alle barna ville opp på nokre store steinar. Sjå bilde. Dei som ikkje klarde det, fekk hjelp av andre. Alle ville opp. Motorisk trening. Når alle var oppå steinen, kunne vi sjå til Amerika. Tenk på det. Måltidet vart innteke på sitteunderlag og ved bord. Tenk at det var bord heilt oppå fjellet Skjeve og skorpe for i barna og dei vaksne. For ein matlyst.

4 Side: 4 Ytringer Etter lang tids jobbing for å få installert lys i dam området, ser det endelig ut til at vi kan få kommet i gang for alvor. En gruppe fra parkstyret har etter befaring og samspill med impliserte parter fra kommunen og Lyse, klart å sy sammen en finansieringspakke som kan løse stillstanden som har rådet en tid. Etter ferien har vi derfor planer om å sette gang i det praktiske arbeidet for å få dette på plass. Når den tid kommer vil vi være nødt til å innhente rå muskelkraft fra den som måtte ha anledning og interesse av et opplyst område på mørke høstkvelder. Slipper Vellaget å henge arbeidslamper i trærne dette året, under tenningen av julegrana? Hvordan kan parken få en ansiktsløftning hva angår farger og frodig vegetasjon? Har noen en god ide' som parkstyret kan arbeide mot? Det hadde også vært hyggelig om vi kunne fått til et flott inngangsparti til parken. Har noen en ide? Kontakt en eller annen i styret for parken slik at vi kan vise at kreativiteten blomstrer på Lye. For parkstyret Ingvar Hafver Vedlikehaldet av Lyefeltet Mange stader på Lyefeltet trengs det ekstra vedlikehald og beskjering/ luking. Dette er eit kommunalt ansvar. Lye vellag har møte med kommunen to gonger i året. På siste møte, den 22. april, vart mellom anna beskjering og luking tatt opp. Kommunen gav då uttrykk om at det er lite resursar til vedlikehald. Mellom anna er skogen iferd med å vekse seg veldig høg enkelte stadar. Kor høg skal han bli?! Enkelte synest nok det greitt med skog som gjer det lunare når vinden tek som verst. Det eg kunne ønske er ei rydding og uttynning av skogen, og muligens ei kutting av høgda enkelte stadar. Enkelte skogsområde er så tette at det knapt er mulig å bevege seg i dei. Det kunne vore greitt med ein plan over dette, for sidan eit tre er levande materiale vil det jo vekse! Kommunen med sine knappe ressursar ser tydelegvis ikkje at dei skal utføre dette arbeidet no. Dersom folk på Lye ser at beskjering eller rydding bør utførast i sitt nærmiljø, og har vilje og evne til det, er det berre positivt. Enkeltpersonar eller grupper av naboar kan gå saman om dette. Arbeidet bør utførast på ein kvalitetsmessig bra måte, og folk i nærområdet bør vere einige om det som skal gjerast. De kan gjerne ta kontakt med vellaget om det er spørsmål om dette. I fjor føregjekk det ei viss beskjering, mellom anna langs Lyevegen. No har nettopp denne vegstrekninga blitt utskjemt etter at eit planteområde har blitt flytta frå eitt område til eitt anna. Ikkje spesielt vellukka. Etter mi meining er det eit stort behov for ei oppgradering ved forsamlingshuset, i skuleområdet, grusbane og ved Lyefjell barnehage. I dette området kjem det også mange på besøk i samband med idrettsarrangement og liknande. Enkelte av desse har også gitt uttrykk for kor lite vedlikehald det er her. Vellaget ynskjer å komme fram til løysingar for å betre dette området. Det er ein del av vårt sentrumsområde, og kunne vore gjort mykje trivelegare. Vi har vore i kontakt med FAU og barneskulen, og vil arbeide vidare med dette til hausten. Vellaget bør holde et påtrykk for at kommunen skal gjere jobben sin på ein betre måte. Men eg trur og at dugnad trengs i desse tider med knappe kommunale ressursar. Medan vi ser mange forbetringar på Bryne, kjenner vi at vi blir litt gløymde her oppe. Det er ein flott plass å bu med ei fantastisk utsikt utover Jæren. Kanskje kan vi vise at vi har ei god dugnads ånd? Sjølvsagt er dei kommunale ressursane også viktige til vedlikehald av skule, barnehage og friområde. Ei anna sak eg vil ta opp er forsøplinga vi ser på Lye. Det er nettopp i sentrum det er spesielt ille. Det verkar som enkelte tykkjer det er helt ok å kaste søppel i naturen. Eg går ut frå at dei fleste foreldre prøve lære barna sine gode haldningar i høve til dette. Vi bør alle ta oss sjølv i nakken og forbetre oss på dette området. Og for oss som har barn og ungdom i huset, ta ein prat med dei. Ta gjerne kontakt med Vellaget om de har synspunkt. Det er positivt for oss å vite kva meiningar de har om dette. Ingvild Eikrem. Lyefjell Vellag.

5 Side: 5 Musak 2005/Lyedagen 2005 Søndag avviklet Lye Skulekorps sammen med Lye Vellag en felles musikk og aktivitetsdag. Dagen startet med regn og surt vær mens vi fikk opp teltet som vi hadde skaffet til veie for anledningen. Utover formiddagen slo derimot været om slik at det ble den rammen rundt dagen som vi håpet på. At slike arrangement er liv laga på Lye blei klart etter som dagen skred frem. Selv med problemer med strømtilførselen en periode, må jeg si at tilhørerne viste stor forståelse for problemet. Men snarrådige medarbeidere og gode naboer til parken fikk sørget for nødvendig kapasitet på strømnettet. Men, bortsett fra det ble dagen avviklet etter tidsplanen som vår eminente konferansier hadde sydd sammen. Musikk og presentasjoner av aktivitetene i naturlige pauser fra scenen. Tusen takk Richard, for glimrende utført oppdrag. Uten støtte fra lokalt næringsliv som villig sørget for at Korpset fikk den økonomiske tryggheten som vi trengte, ville dette vært mye tyngre å ro i land. Hvert bidrag var like viktig for dette i og med at dette var første året. Det er rimelig sikkerhet at vi fortsetter denne type arrangement også neste år. Lye Skulekorps takker derfor alle bidragsyterne for glimrende samarbeid. Trampettgruppa fra Hognestad Idrettslag viste oss hvordan hopp og sprett for viderekomne skal utføres. Vi takker også Rosseland Skulekorps som gav oss en flott oppvisning i korpsmusikk. Slikt skjerper konkurranseinstinktet for andre musikanter. Lye s eget kor Luka s, sørget for musikalsk vidde med sin glade opptreden. Vi gler oss til neste gang vi får høre koret. Lokale musikk og sangkrefter fra Time Musikkskule supplerte med sine bidrag for om mulig å spenne bogen enda høyere til neste år. Takk til Hege Orstad, Ane Søyland og Lye s egen Kavitha Jeyesseland, for en flott musikalsk opptreden med sangstemmer som holder i masevis. Takk til Torstein Bjorland for akkompagnering på piano. Ny aktivitet på Lye vart introdusert ved Klepp Bueskytterklubb. Dette såg ut til å bli godt mottatt og vi ønsker derfor å følge denne suksessen også neste år, dersom det lar seg gjennomføre. Einar hadde spikret sammen en flott natursti som også blei flittig besøkt av mange og dyktige lærde folk. Glimrende utført! Takker også Storståva, Horpestad Plantesalg, Tullin Ree & sønner, Lyerevyen, Jysk Sengetøylager, Målfrid og Roald Bore, Lye Taxi, Prix Lye og ellers alle som bidrog for å ro dagen i land. Sist men ikke minst må jeg berømme våre egne musikanter som den senere tiden har hatt et rotteres av musikalske utskeielser. Maken til entusiasme skal en lete lenge etter. Dette bidrar også til fortsatt kreativitet i styret. Tusen takk Lye Vellag, og alle involverte. Med musikalsk hilsen fra Lye skulekorps Ingvar Hafver ( arrangementskommiteen).

6 Side: 6 Referat frå møte mellom Lyefjell Vellag og Time Kommune Tilstades: Forfall: Kjell Salte, Lye vellag Frederik Aalo Flood, Time kommune, kommunalteknikk Stian Langeland, Time kommune, fritid Jan Oskar Haugen, Time kommune, kommunalteknikk Saker: Sak 1/05 Gjennomgang av referatet frå møtet den 8. oktober Pkt. Ønskjer søppeldunkar ved Tjoatjørn. Det vil bli satt ut eit stativ og ein søppelsekk ved Tjoatjørn medio mai (Ved evt. gjentatt hærverk vil vi vurdere å ta stativet vekk!) Pkt. Oppgradering av leikeplassar. Vellaget hevda at ordninga med skifting av sand i sandkasser ikkje har fungert, medan kommunen ikkje kan sjå at det har kome inn førespurnader om dette. Vi er innstilt på å få denne ordninga til å fungere skikkeleg, men pga. prioritering av ressursar og arbeidsoppgåver vil dette arbeidet hovudsakleg bli utført haust og vinter. Vi ber om at førespurnader om denne ordninga rettast direkte til Jan Oskar Haugen, tlf Gjerdet må forlengast ½ meter i begge retningar v/mårv. 7. Dette vil bli utført i løpet av sommaren d.å. Pkt. Utnytting av bygningen til gamle Prix? Tomta er selt til SBBL. I utkastet til reguleringsplan, som førebels ikkje har vore oppe til politisk behandling, er det foreslått å rive bygningen. Referatet vart elles godkjent utan merknader. Sak 2/05 Innkøyringa til Lyefjell. Vellaget hevdar at innkøyringa til Lyefjell er i elendig forfatning. Lyse sine betongsoklar har ført til ytterlegare sår og slitasje på grøntområda, på begge sider av Lyevegen. Slitasjen skuldast og noko uvetting køyring og parkering inne på grøntområda. Det er verst på høgre side, sett inn mot Lyefjell. Behovet for oppgradering av området/fasaden er stort! Vellaget har fått utarbeidd ei skisse, som kommunen fekk overlevert, på korleis innkøyringa til Lye kan verta. Skissa over arbeidet som skal gjerast er kostnadsrekna til kr I vårt brev til vellaget, datert , vart det påpeikt at det ikkje er avsett midlar til dette formålet i inneverande økonomiplanperiode, men at ein vil vurdera dette nærmare ved behandling av økonomiplanen Området vi snakkar om ligg dessutan i direkte tilknyting til riksvegen til Ålgård og Lyevegen, som er fylkesveg. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for drift og vedlikehald av desse vegane. Det vil m.a. si at skissa som vellaget har fått utarbeidd må samkøyrast med Vegvesenet sine retningsliner for utbetring av områder som dette! Både vellaget og kommunen er samde om at noko bør gjerast for å betre innkøyringa til Lye, men før vi kan gå i gang må det avsettast midlar til formålet og planane må drøftast med m.a. Statens vegvesen, jf. avsnitta ovanfor. Sak 3/05 Sonar for parkering og fartsgrenser, samt fartshumpar. Parkeringssoner: Her vil vi vurdere å sette opp skilt som viser at berre privatbilar kan parkere på dei offentlege parkeringsplassane. Dette for å få bukt med problemet med parkering av tilhengarar, campingvogner, lastebilar ol. I tillegg kan vi evt. vurdere å sette opp parkeringforbudt skilt i enkelte sonar. Fartsgrense på 30 km. Dei fleste områda på Lye vil få fartsgrense på 30 km. Skilta er på plass! Dei skal berre skruast opp! Fartshumpar: Fartsmålingar er ein føresetnad for å få fartshumpar. Kommunen har allereie søknader liggjande inne for Lyefeltet. Vellaget ville gjerne ha ein oversikt over desse! Det var og ønskje frå vellaget om å fornye fleire av dei gamle vegnamnskilta. Planen er at om lag 10 skilt på Lye skal fornyast i Skilting av akebakke på Lye! Meininga var at kommunen skulle sette opp stenger, slik at Vellaget kan få på plass akeskiltet dei har kjøpt inn! fortsetter på neste side >

7 Side: 7 Sak 4/05 Taggeprosjekt Vellaget hadde tankar om å få tagga undergangane ved Fjellv/Lyev og den som går under Kvernfallv. Vi gav klarsignal for tagging av den førstnemnde undergangen. Vellaget tek fullt og heilt ansvar for dette. Sak 5/05 Næringsområdet ved innkøyringa til Lyefeltet! Vellaget stilte spørsmål om kvifor framdrifta vedrørande etablering av den nye butikken har stoppa opp. Vi kan opplyse om at byggesaka i høve den nye butikken nettopp er ferdigbehandla. Sak 6/05 Graving for legging breiband Krav til reasfaltering? Det er ikkje krav til at heile vegen vert reasfaltert etter gravearbeid. Hovudregelen er difor at vegane vert lappa. Lyse operer i eit fritt konkurranseutsett marknadssystem og kommunen har blandar seg difor ikkje inn i høve til legging av breibandkabel! Kommunen stiller derimot klare krav til at Lyse ryddar skikkeleg opp etter seg, der dei har arbeidd! Sak 7/05 Ballbinge Lyefjell. Søknaden om spelemidlar, på kr , til ballbingen er repetert og vart sendt på nytt til Fylkeskommunen innan fristen Det er godt håp om at det vert løyvd midlar d.å. Endeleg svar får vi i mai/juni. I tillegg er det avsett kr på kommunens årsbudsjett for Sak 8/05 Leikeplassar/Lys i Lyeparken? Når det gjeld vedlikehald/utbetring av leikeplassar på Lye viser vi til følgjande vedtak i Driftskomiteen, sak 006/05: Prosjekt 5903 Utbetring av leikeplassar Det er sett av kr til utbetring av kommunale leikeplassar i Rådmannen tilrår følgjande prioritering av avsette midlar: 1. Utviding av ballbinge ved Bryne ungdomsskule kr Leikeområde ved Rosseland skule kr Leikeområde ved Lye skule kr Ådalen barnehage kr Austbø barnehage kr Leikeplass Sentervollen kr Leikeplass Granittvegen kr Leikeplass Svalevegen kr Leikeplass Dueringen kr Diverse mindre reparasjonar av leikeplassar kr Når det gjeld lys i Lyeparken er parkstyret i dialog med kommune Sak 09/05 Informasjonstavle i svingen ved Lyev./Fjellv. Vellaget ønskjer å sette opp eit postkasseliknande stativ i svingen ved Lyev./Fjellv. Stativet er tenkt brukt som ei informasjonstavle. Kommunen har mottatt førespurnad om dette, og denne er vidaresendt til Statens vegvesen for behandling/ godkjenning.. Vellaget vil få svar så fort vi får tilbakemelding frå Vegvesenet. Sak 10/05 Eventuelt. Vellaget tok opp følgjande problemstillingar: Rett bak busskuret i Fjellv. er det eit hol i bakken der søppel samlar seg! Beplantinga på Lye vert ikkje tilstrekkeleg vedlikehalde. Dette gjeld særleg den eldste delen av feltet. I støyvollen langs Lyev. er det eit hol, grunna tidlegare planar om busshaldeplass. Holet er berre delvis tetta igjen! P.g.a. mykje anleggstrafikk på Lye er det stort behov for soping av vegane. Stian Langeland fritidsjef Kopi: Jan Oskar Haugen, Frederik Aalo Flood, Bjørn Meling.

8 Våre samarbeidspartnere. Side: 8 BRYNE BIL & MC SKOLE TLF Internettadresse: Tlf Faks Vi gir våre tidligere elever et godt tilbud! Teorikurs bil 22. august / Teorikurs mc 16. august Trafikal grunnkurs 28. juni TA KONTAKT GOD SOMMER TIL ALLE Sommerhilsen fra Lye Fritidsklubb Hallo godt folk. Jeg vil ønske alle små og store en riktig god sommerferie. Så vil jeg Takke alle de positive foreldre som har stilt opp på fritidsklubben og som natteravn på Lye. Det er et kjempe viktig arbeid dere har gjort. Tusen takk. Sammen kan vi gjøre Lye til en trygg og fint sted å vokse opp Sommer hilsen fra Hildegunn Leder på Lye fritidsklubb. Husk å betale bankgiro for ditt medlemskap i Lyefjell Vellag Lyeblekkå kommer ut 5 ganger pr. år. Neste nummer kommer ca. 15. september Stoff som skal med i neste nummer, ønskes innen 1. sept. Redaksjonen: Kjell Salte. GOD SOMMER

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Nummer 5 for 2004-2. årgang November 2004 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag Tenning av Julegrana i parken Vi tenner julegrana i parken 1. søndag i advent kl. 17:00. Vi håper

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap SØRa-BRÅdEt Innhold Frå redaksjonen 2 Sumarhelsing fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Frode Kleiveland, prosj. leder 6 Lars Kjærgaard, prosj.

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune

internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune internavis nr. 2 2014 Tu skule Klepp kommune Innhold Frå redaksjonen 2 Fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Kenneth Skrettingland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder 7 Espen Woldstad,

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b.

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b. 0 varhaug Marken 1, og 2, juni.,.ristins 17. mai-tale o Tønes kiæme til marken. Husk ongaløpet på fredag. 'nnonsgbilag med mange gode tilbud side 10-17 + baksida -,b.iii d,ffi[ l Varhaugmarken Fre. Lør.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011. Arbeidernes rettigheter. Bjørn Sigurd Svingen (t.v.) og Jørgen Strande.

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011. Arbeidernes rettigheter. Bjørn Sigurd Svingen (t.v.) og Jørgen Strande. Sommersider 20-21 www.avisa-valdres.no 23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 Sommerpraten: Oddrun Haadem Dagens rose: Tone Meisdalen Vi er ikkje borte torsdag Nr. 104 109. årg. løssalg

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE ME VIL SEIE AT. Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill - 2009

HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE ME VIL SEIE AT. Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill - 2009 HER E ME FORSLAG FRÅ ÅKKE Kommunedelplan for Eiken Barn og unges innspill - 2009 ME VIL SEIE AT Kommunedelplan for Eiken. Barn og unges innspill - 2009 FORORD FNs barnekonvensjon, Plan- og bygningsloven

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer