Saksfremlegg REHABILITERING GRATANGSBOTN SKOLE - ANBUD VALG AV KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK - VALG AV ENTREPRENØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg REHABILITERING GRATANGSBOTN SKOLE - ANBUD VALG AV KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK - VALG AV ENTREPRENØRER"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/912 REHABILITERING GRATANGSBOTN SKOLE - ANBUD VALG AV KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK - VALG AV ENTREPRENØRER Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Med bakgrunn i saksdokument, tilrår rådmannen at Gratangen kommunestyre gjør slikt Vedtak: 1. Gratangen kommunestyre vedtar følgende kostnadsbesparende tiltak ved Gratangsbotn skole basert på tilbud med laveste pris innen alle fagfelt. Ved å trekke ut enkelte tiltak økes økonomirammen tilsvarende. a. Belegg og vegger beholdes som de er i klasserom som ikke ombygges. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Eksisterende gulvbelegg beholdes samt att vegger beholdes som de er, ingen oppgradering, varierende kvalitet på rom, vanskeligere forhold for rengjøringspersonale mht til rengjøring av gulv. Påvirker driftskostnadene. b. Lås og beslag endres fra automatisk system med kortnøkkel til manuelt nøkkelsystem. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Samme nøkkelvelde som tidligere, problem når nøkler kommer på avveie. Påvirker driftskostnadene. c. Bytte ut vedlikeholdsfri Cemberitt kledning til vanlig trepanel med beis. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Ikke vedlikeholdsfri fasade, må beises ca hvert 5. år. Alternativt: Bytte ut vedlikeholdsfri Cemberitt kledning til Hardy plank. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Vedlikeholdsfri fasade.

2 d. Demontering og remontering av skolekjøkken utføres av vaktmestre i Gratangen kommune. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Ingen. e. Rømningstrapp med dør fra nytt skolekjøkken utgår. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva. Konsekvens: Ingen. Ikke pålegg i forhold til branngodkjenning. f. Trekke pellets anlegg ut av tilbud og kommunen anskaffer anlegget selv. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Kommunen må selv anskaffe direkte fra leverandør. Kostnad lagt inn med kr. 1,2 millioner kroner. Får en oppvarming som halverer energikostnadene sett i forhold til areal. Med et lite aggregat kan varmesystemet fungere selv om strømmen er utkoblet. g. Gratangen kommune holder byggestrøm: Kostnadsreduksjon: ,00 Konsekvens: Kommunens energikostnader ved Gratangsbotn skole halveres i driftsåret. Energikostnad ca. kr ,- pr. år ved normal drift. h. Forslag fra entreprenørene som omfatter endring av taktekke fra Dekra til papp/folie tekke. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva. Konsekvens: Dekra er et sterkere tak i vårt klima og mindre sårbart i forhold til skade. Folietekke brukes i stor utstrekning på næringsbygg. i. Gratangen kommune river gjerde og feller trær. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva. Konsekvens: Ingen j. Varmestrips i tak, Gymsal, monteres ikke. Kostnadsreduksjon. Kr ,00 eks. mva. Konsekvens: Det er i dag to varmepumper luft til luft montert som holder temperaturen. k. Reduksjon av datakabling, bruk av rutere. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva. 2. Gratangen kommunestyre vedtar forskottering av tilskudd til Biobrenselanlegg med Kr ,00. Forskotteringen dekkes innenfor vedtatt økonomiramme på 30 millioner kroner for rehabilitering av skolebygg i Gratangen. 3. Gratangen kommunestyre vedtar å inngå kontrakt, NS 8405, med følgende

3 entreprenører etter klagefristens utløp den 27. september 2010 : Nor-Team AS, Finnsnes. Entreprise E01, Bygg T. Olsen Rør AS, Bardufoss. Entreprise E02, Sanitær og varme Mesterteknikk AS, Bardu. Entreprise E03, Ventilasjon Jensen Elektriske AS, Sjøvegan. Entreprise E04, Elektro Nevnte entreprenører har laveste tilbud innen sine fag. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Saksopplysninger: 1. Innledning 1.1 Vedtak i saken Kommunestyret har tidligere fattet vedtak vedrørende framtidig skolestruktur i Gratangen kommune. Det er tidligere fattet følgende vedtak vedrørende saken: - vedtak i møte den , saksnr: 0032/06 - Evaluering skolestruktur Gratangen kommune - vedtak i møte den , saksnr: 0044/07 - Evaluering skolestruktur i Gratangen kommune Fase 2 Pedagogisk plattform - vedtak i møte den , saksnr: 0021/08 - Evaluering skolestruktur i Gratangen kommune Fase 3 - Mulighetsanalyse og forstudie merknadsbehandling. - vedtak i møte den , saksnr: 0052/08 - Rehabilitering av skolebygg og svømmehall i Gratangen kommune - vedtak i møte den , saksnr: 0027/09 - Rehabilitering av skolebygg i Gratangen kommune - vedtak i møte den , saksnr: 2/10 Rehabilitering av skolebygg i Gratangen - vedtak i møte den , saksnr: 15/10 Anbudsdokumenter Gratangsbotn skole 2. Status I møte den , saksnr: 15/10 vedtok kommunestyret grunnlaget for utarbeidelse av anbudsdokumenter for rehabiliteringstiltak for Gratangsbotn skole. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: 1. Gratangen kommunestyre vedtar anbefalte rehabiliteringstiltak for Gratangsbotn skole i henhold til saksframlegget. 2. Overstiger tilbudene på anbudskonkurransen den økte rammen på totalt 21,5 millioner kroner, fremmer rådmannen egen sak til kommunestyret med forslag til kuttetiltak. 3. Gratangen kommunestyre godkjenner fremforhandlede kontrakter.

4 Konkurransegrunnlaget ble lagt ut i Doffin, som anskaffelsesprosedyre forhandlet ett trinns, den med tilbudsfrist den Konkurransegrunnlaget var delt på 4 entrepriser E01-bygg, E02-sanitær og varme, E03ventilasjon og E05- elektro. Flere av de påmeldte tilbyderne ba om forlengelse av tilbudsfristen og dette ble akseptert og ny tilbudsfrist ble satt til kl Ved tilbudsfristens utløp ble det mottatt 4 tilbud på entreprise E01, 3 tilbud på entreprise E02, 6 tilbud på entreprise E03 og 2 tilbud på entreprise E03. Ingen tilbud ble avvist. Følgende bedrifter leverte tilbud innen fristens utløp: Entreprise E01, bygg: Nor-Team AS, Finnsnes Skanska Norge AS, Tromsø Ni-Entreprenører AS, Sjøvegan IBV AS, Narvik Entreprise E02, sanitær og varme: Rørlegger n AS, Narvik T. Olsen Rør AS, Målselv Mesterteknikk AS, Bardu Entreprise E03, ventilasjon: Klimaservice AS, Bardu Entek, Harstad AS, Harstad Mathiassen Ventilasjon AS, Finnsnes AS Nor-Klima AS, Tromsø Harstad Luftteknikk AS, Harstad Mesterteknikk AS, Bardu Entreprise E04, elektro: Harstad Elektro AS, Harstad Jensen Elektriske AS, Sjøvegan Oppsummert på alle entrepriser, kontrollregnet og laveste tilbud, var tilbudssummen kr ,90 eks. mva. Utgangspunkt for forhandlingene er budsjett for entreprisene på 17,8 millioner kroner som vist i budsjett side 8 i saksutredningen. På bakgrunn av vedtak i kommunestyresak 15/10 ble det

5 invitert til anbudsforhandlinger i henhold til anskaffelsesprosedyren med mål om å ligge innenfor budsjett og økonomiramme. I anbudsforhandlingene må laveste tilbud, totalt for alle fag, reduseres med 4,9 millioner kroner. 3. Anbudsforhandlinger Med unntak av entreprise E04 ble de to tilbyderne med lavest tilbudspris, innen hver entreprise, invitert til forhandlinger. På entreprise E04 ble en tilbyder invitert. Følgende bedrifter ble invitert til anbudsforhandlinger: Entrprise E01, bygg: Nor-Team AS Skanska Norge AS Entreprise E02, sanitær og varme: Mesterteknikk AS T. Olsen Rør AS Entreprise E03, ventilasjon: Mesterteknikk AS Klimaservice AS Entreprise E04, elektro: Jensen Elektriske AS Før anbudsforhandlingene startet ble følgende liste over mulige kostnadsreduserende tiltak utarbeidet: 1. Belegg og vegger beholdes som de er i klasserom som ikke endres Konsekvens: Eksisterende gulvbelegg beholdes samt att vegger beholdes som de er, ingen oppgradering, varierende kvalitet på rom, vanskeligere forhold for rengjøringspersonale mht til rengjøring av gulv. Påvirker driftskostnadene. 3. Lås og beslag endres fra automatisk system med kortnøkkel til manuelt nøkkelsystem. Konsekvens: Samme nøkkelvelde som tidligere, problem når nøkler kommer på avveie. Påvirker driftskostnadene 2. Bytte ut vedlikeholdsfri Cemberitt kledning til vanlig trepanel med beis. Konsekvens: Ikke vedlikeholdsfri fasade, må beises ca hvert 5. år.

6 3. Bytte ut vedlikeholdsfri Cemberitt kledning til Hardy plank. Konsekvens: Vedlikeholdsfri fasade, men noe mer krevende å legge. 4. Demontering og remontering av skolekjøkken utføres av vaktmestre i Gratangen kommune. Konsekvens: Ingen. 6. Rømningstrapp med dør fra nytt skolekjøkken utgår. Konsekvens: Ingen. Ikke pålegg i forhold til branngodkjenning. 7. Kvalitetsendring på gulvbelegg. Konsekvens: Ingen store. 8. Trekke pellets anlegg ut av tilbud og kommunen anskaffer anlegget selv. Konsekvens: Kommunen må selv anskaffe direkte fra leverandør. Får en oppvarming som halverer energikostnadene sett i forhold til areal. Med et lite aggregat kan varmesystemet fungere selv om strømmen er utkoblet. 9. Gratangen kommune holder byggestrøm: Konsekvens: Kommunens energikostnader ved Gratangsbotn skole halveres i driftsåret. Energikostnad ca ,- pr. år ved normal drift. 10. Forslag fra entreprenørene som omfatter endring av taktekke fra Dekra til papp/folie tekke. Konsekvens: Dekra er et sterkere tak i vårt klima og mindre sårbart i forhold til skade. 11. Gratangen kommune river gjerde og feller trær selv. 12. Varmestrips i tak, Gymsal, monteres ikke. Konsekvens: Det er i dag to varmepumper luft til luft montert som holder temperaturen. 4. Kostnader Vedtatt økonomiramme for Gratangsbotn skole er 21,5 millioner kroner hvor 1,5 millioner er bassert på tilskudd fra fylkeskommunen til bibliotek. Ved etablering av nytt varmeanlegg basert på biobrensel vil dette være tilskuddsberettiget fra ENOVA i størrelsesorden 1 1,5 millioner kroner. I utgangspunktet er tilskudd fra ENOVA begrenset oppad til 50 % av investeringskostnad relatert til redusert energibruk. Da tilskuddene både til bibliotek og nytt fyringsanlegg ikke er kjent før kontraktssignering med entreprenørene må kommunen eventuelt forskuddtere nevnte beløp. Gjennom anbudsforhandlinger er følgende kostnadsreduksjoner framkommet:

7

8 Forskuddtering av eventuelle tilskudd Byggetiden for rehabilitering av skolebyggene i Gratangen vil strekke seg over tre år 2010, 2011 og 2012, noe som muliggjør søknad om tilskudd i 2010 og 2011 for Gratangsbotn skole og eventuelt 2011 og 2012 for Nord-Gratangen skole. En eventuell forskuddtering av tilskudd kan gjøres innenfor vedtatt ramme for rehabilitering av skolebygg i Gratangen kommune. Vedlikehold og drift I forbindelse med rehabiliteringen av Gratangsbotn skole er det lagt vekt på energibesparende tiltak og valg av mest mulig vedlikeholdsfrie materialer. Ut fra erfaring fra andre steder er det å anbefale oppvarmingsanlegg basert på biobrensel. Det er derfor lagt inn anskaffelse av pelletsanlegg til oppvarming i saken. Dette anlegget kan også varme opp barnehagen dersom det er ønskelig på sikt. For Gratangsbotn skole vil energikostnaden halveres i forhold til arealet. Dagens energikostnad ved skolen utgjør ca. kr ,00. Selv om arealet fordobles i forbindelse med rehabiliteringen vil energikostnadene ikke øke. En eventuell framtidig økning i prisen på pellets vil, ut fra dagens forhold, følge endringer i prisen på annen 0energi slik at forholdet vil bli det samme. I forbindelse med rehabiliteringen av Gratangsbotn skole vil energikostnaden i byggeåret reduseres med ca. kr ,00 selv om kommunen holder byggestrøm. Ved å benytte vedlikeholdsfrie materiale vil vedlikeholdskostnadene kunne holdes lave i årene framover. Under alle omstendigheter vil et nyrehabilitert bygg kreve mindre ressurser til vedlikehold i de nærmeste år. Inntekter kulturarealer Ved å etablere bibliotek og kulturarealer i skolebygget vil dette kunne medføre inntekter for kommunen i form av utleie av arealene til kulturelle aktiviteter. Videre får kommunen

9 et bibliotek som er universelt tilpasset for bevegelseshemmede noe som nåværenede ikke er. Det er ikke lagt inn noen form for inntektsside i budsjettet for Gratangsbotn skole. Videre er det ikke vurdert hvilke kostnader som eventuelt ville ha påløpt ved en eventuell universell tilpassning av nåværende arealer for bibliotek. 5. Kontrahering Bassert på laveste tilbudspris innen hvert fagfelt anbefales det at det inngås kontrakt, NS 8405, med følgende entreprenører: Nor-Team AS, Finnsnes. Entreprise E01, Bygg T. Olsen Rør AS, Bardufoss. Entreprise E02, Sanitær og varme Mesterteknikk AS, Bardu. Entreprise E03, Ventilasjon Jensen Elektriske AS, Sjøvegan. Entreprise E04, Elektro 6. Rådmannens tilrådning Med bakgrunn i saksdokkument, tilrår rådmannen at Gratangen kommunestyre gjør slikt Vedtak: 1. Gratangen kommunestyre vedtar følgende kostnadsbesparende tiltak basert på tilbud med laveste pris innen alle fagfelt. Ved å trekke ut enkelte tiltak økes økonomirammen tilsvarende. a. Belegg og vegger beholdes som de er i klasserom som ikke ombygges. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Eksisterende gulvbelegg beholdes samt att vegger beholdes som de er, ingen oppgradering, varierende kvalitet på rom, vanskeligere forhold for rengjøringspersonale mht til rengjøring av gulv. Påvirker driftskostnadene. b. Lås og beslag endres fra automatisk system med kortnøkkel til manuelt nøkkelsystem. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Samme nøkkelvelde som tidligere, problem når nøkler kommer på avveie. Påvirker driftskostnadene c. Bytte ut vedlikeholdsfri Cemberitt kledning til vanlig trepanel med beis. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Ikke vedlikeholdsfri fasade, må beises ca hvert 5. år. Alternativt: Bytte ut vedlikeholdsfri Cemberitt kledning til Hardy plank. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva

10 Konsekvens: Vedlikeholdsfri fasade. d. Demontering og remontering av skolekjøkken utføres av vaktmestre i Gratangen kommune. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Ingen. e. Rømningstrapp med dør fra nytt skolekjøkken utgår. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva. Konsekvens: Ingen. Ikke pålegg i forhold til branngodkjenning. f. Trekke pellets anlegg ut av tilbud og kommunen anskaffer anlegget selv. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva Konsekvens: Kommunen må selv anskaffe direkte fra leverandør. Kostnad lagt inn med kr. 1,2 millioner kroner. Får en oppvarming som halverer energikostnadene sett i forhold til areal. Med et lite aggregat kan varmesystemet fungere selv om strømmen er utkoblet. g. Gratangen kommune holder byggestrøm: Kostnadsreduksjon: ,00 Konsekvens: Kommunens energikostnader ved Gratangsbotn skole halveres i driftsåret. Energikostnad ca. kr ,- pr. år ved normal drift. h. Forslag fra entreprenørene som omfatter endring av taktekke fra Dekra til papp/folie tekke. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva. Konsekvens: Dekra er et sterkere tak i vårt klima og mindre sårbart i forhold til skade. Folietekke brukes i stor utstrekning på næringsbygg. i. Gratangen kommune river gjerde og feller trær. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva. Konsekvens: Ingen j. Varmestrips i tak, Gymsal, monteres ikke. Kostnadsreduksjon. Kr ,00 eks. mva. Konsekvens: Det er i dag to varmepumper luft til luft montert som holder temperaturen. k. Reduksjon av datakabling, bruk av ruetre. Kostnadsreduksjon: kr ,00 eks. mva. 2. Gratangen kommunestyre vedtar forskuddtering av tilskudd til Biobrenselanlegg med Kr ,00. Forskuddteringen dekkes innenfor vedtatt økonomiramme på 30 millioner kroner for rehabilitering av skolebygg i Gratangen.

11 3. Gratangen kommunestyre vedtar å inngå kontrakt NS 8405 med følgende entreprenører etter klagefristens utløp den 27. september 2010 : Nor-Team AS, Finnsnes. Entreprise E01, Bygg T. Olsen Rør AS, Bardufoss. Entreprise E02, Sanitær og varme Mesterteknikk AS, Bardu. Entreprise E03, Ventilasjon Jensen Elektriske AS, Sjøvegan. Entreprise E04, Elektro Nevnte entreprenører har laveste tilbud innen sine fag. 7. Alternativ innstilling Med bakgrunn i saksdokkument, tilrår rådmannen at Gratangen kommunestyre gjør slikt Vedtak: 1. Gratangen kommunestyre vedtar en gjennomføring av rehabilitering av Gratangsbotn skole i henhold til mottatte laveste tilbud innen hvert fagfelt med totalt kr ,00 eks. mva. 2. Gratangen kommunestyre vedtar å øke økonomirammen for Gratangsbotn skole med 4,0 millioner kroner til kr ,00. I summen er pelletsanlegg trukket ut og kommunen anskaffer anlegget direkte fra leverandør samt generelle prisreduksjoner. Gratangen kommune, 22. september 2010 Bjørnar Storeng Rådmann... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Elling Kvernmo (1. varamedlem) Ordfører Rådmannen Revisjon Midt-Norge IKS

Elling Kvernmo (1. varamedlem) Ordfører Rådmannen Revisjon Midt-Norge IKS Orkdal kommune Møteinnkalling Arkivsak: 409/2010 (KonSek) Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: Møterom 3215 (2. etg.), Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tid: 12:45 Møtedeltakere fra KU: Nils Prestmo (leder) John Atle

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2.

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende generalentreprise om utvendig renovering av trygdeboliger. Klagenemnda kom til at Hemne kommune hadde utvist

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 15/2155 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 ANBUD PÅ REVISJONSTJENESTER 2016-2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Kontrollutvalgets

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-14/15778-15 26495/15 26.03.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for ombygging og utvidelse av Bakke skole, samt rehabilitering av tilstøtende

Detaljer