SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i Formannskapssalen. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/08 08/850 NORDLYSBADET KOMMUNALT GARANTIVEDTAK - GARANTIENS LENGDE Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 NORDLYSBADET KOMMUNALT GARANTIVEDTAK - GARANTIENS LENGDE Saksbehandler: Knut Krane Arkiv: 614 D23 Arkivsaksnr.: 08/850 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/08 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret aksepterer at kostnadsrammen for Nordlysbadet AS økes til inntil 170 mill.kr. og at anbudsarbeidene igangsettes snarest mulig. 2. Kommunestyret ber om at politisk ledelse blir holdt fortløpende orientert om prosjektets utvikling. Vedlegg: Notat til styremøte Revidert etter styremøte og forhandlinger Bakgrunn/vurdering: Styret i Nordlysbadet AS fattet i styremøte følgende vedtak; Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av ny kostnadsramme på inntil 170 mill.kr. inkl. mva. vedtar styret at kontrakt for betongentreprisen vedrørende Nordlysbadet tildeles Bjørn Bygg AS med en kontraktssum på kr ,- eks. mva og eks. prisstigning. Videre gir styret under samme forutsetning prosjektleder fullmakt til å inngå avtale på følgende entrepriser; Vannbehandlingsanlegg tildeles HOH Birger Christensen AS med kontraktssum på kr ,- eks. mva Heve-/senkebunn inkl. delebrygge tildeles Malmsten AB med kontraktssum på kr eks. mva Vannsklie tildeles Hydrosport AB med kontraktssum på ,- eks. mva. Side 2 av 5

3 Det vises for øvrig til orienteringen formannskapet fikk etter forrige styremøte i Nordlysbadet AS hvor anbudskonkurransen ble avlyst og anbyderne anmodet om forhandlinger. Forhandlingene er nå avsluttet. Det vises for øvrig til vedlagte notat til styret i Nordlysbadet revidert etter forhandlingene. Etter kontrollregning av de innkomne anbud, fikk styret synliggjort en totalkostnad på ca 173,9 mill.kr. inkl. mva. Etter forhandlingene kan denne kostnad på dette tidspunkt reduseres med ca 5,4 mill.kr. inkl. mva. til en foreløpig totalkostnad på ca 168,5 mill.kr. inkl. mva. Det er til nå innhentet priser inkl. konsulenttjenester som utgjør ca 57% av kostnadene eks. byggeherrekostnader på 10,5 mill.kr., merverdiavgift og reserver/marginer. Anbud for de resterende arbeider er planlagt utsendt til høsten slik at kostnadsbildet ikke vil være tilnærmet komplett før på dette tidspunkt. Manglende anbud utgjør iht. konsulentenes beregninger ca 51,5 mill.kr. eks. mva. I kostnadsrammen på 168,5 mill.kr. er det da en reserve/margin på ca 7,9 mill.kr. for å dekke eventuelle overraskelser. Rådmannen vil presisere at det er usikkerhet knyttet til de resterende anbud, og at det er en uløst tilleggskrav fra konsulentene. Rådmannen anser ikke avslutning av prosjektet med tilbakefylling som et realistisk alternativ. Reduksjon av attraktiviteter og derved areal har tidligere vært diskutert og belyst bl.a. i ksak Nordlysbadet planløsning finansiering og forkastet av styret. Rådmannen er orientert om disse diskusjoner og slutter seg til styrets vurdering. Med utgangspunkt i ovenstående får man følgende finansieringsbehov/løsning; * egenkapital 39,39 mill.kr. * gaver 1,5 * spillemidler 18,75 * refusjon mva 30,00 89,64 mill.kr. * lån med kommunegaranti 78,86 168,5 mill.kr. Lån med kommunegaranti holder seg derved innenfor vedtatt begrensning på 85 mill.kr. Rådmannen vil med bakgrunn i ovenstående anbefale at kommunestyret godkjenner en ramme på inntil 170 mill.kr. Det forutsettes at politisk ledelse blir holdt løpende orientert om utviklingen. I saksutredningen til kommunestyrets sak 73/07 Nordlysbadet planløsning finansiering) hvor det bl.a ble fattet vedtak om en kostnadsramme på 160 mill.kr. inkl.mva, utvidelse av egenkapital og simpelt forløfte for et låneopptak på inntil 85 mill.kr., ble det skrevet følgende om driftsbudsjett; Side 3 av 5

4 Driftsbudsjett Det driftsbudsjett som lå til grunn for kommunestyrets behandling , konkluderte med et kommunalt tilskuddsbehov på ca 3,0 mill.kr basert på en kostnad på ca 80 mill.kr. (vedlegg 4) Nordlysbadets styre har i samarbeid med leder av Badelandene.no og en representant for Noodt & Reiding fått utarbeidet to nye alternative budsjett (vedlegg 5 og 6) Budsjettene har begge som utgangspunkt et lånebehov på ca 85 mill.kr., rentenivå på 5,25 %, 40 års nedbetaling og 5 års avdragsfrihet. For øvrige forhold er brukt erfaringstall fra lignende prosjekt. Antall årlige besøk er i det ene tilfellet satt til 62500, snittpris pr. besøk kr. 85,- og varesalg pr. gjest kr. 30,-. Det andre tilfellet opererer med besøkende, snittpris kr. 90,- og varesalg kr. 25,-. Alternativet med lavest besøkstall gir ut fra dette et økt tilskuddsbehov på ca 2,0 mill.kr. de første 5 årene økende til ca 3,5 mill.kr. etter dette. Alternativet med høyest besøkstall gir tilsvarende et økt tilskuddsbehov på ca 1 mill.kr. de første 5 årene økende til ca 2,5 mill.kr. etter dette. Rådmannen vil tilføye at det knyttes usikkerhet til fremtidig rentenivå. Nordlysbadet A/S vil med kommunal garanti kunne oppta lån i kommunens bankforbindelse. Betingelsene er NIBOR + 0,05 prosentpoeng nå tilsvarende ca 4,75% på pt. lån og ca 1% høyere for 5 års binding. Rådmannen har i sin vurdering lagt til grunn et lånebehov på mill.kr., en beregnet rente på 6% og 30 års nedbetaling. Dette innebærer at tilskuddsbehovet øker for begge alternetiver med fra 0,4 til 0,8 mill.kr. avhengig av om man har forskudds- eller etterskudds annuitet. Det er ikke lett å anslå hvilket besøk anlegget vil få. Sammenligning med ulike eksisterende prosjekt, for eksempel Dampsaga i Steinkjer, kan indikere et høyere besøkstall enn det høyeste av de ovennevnte. Det er heller ikke enkelt å vurdere snittpris pr. besøk og hvilken pris som er uakseptabel. Sammenligning med andre gir ingen gode holdepunkter da enkelte inkluderer skolebesøk og andre ikke. En pris pr. voksen på vel kr.100,- er imidlertid neppe unormal. I de beskrevne budsjetter er det ikke tatt med at prosjektet har visse muligheter for utleie. Dette gjelder ca 150 m2 på hovedplan og tilsvarende i kjeller. I tillegg er ikke reklame og evt. utleie av kafe/møterom inkludert. Dette vil i beste fall gi en inntekt på +/- 0,5 mill.kr. I denne sammenheng må det også nevnes at evt. inntekter knyttet til utleie/salg av mulig påbygde etasjer (inntil 3) totalt ca 2100 m2 for deler av bygget ikke er vurdert. Det er ikke umulig at denne eventualiteten må legges inn for å få økt egenkapitalen. Rådmannen vil ut fra ovenstående anta at et besøkstall på og et lånebehov på ca 80 mill.kr. vil gi et samlet tilskuddsbehov på inntil 5 5,5 mill.kr. økende til 6,5 7 mill.kr. etter 5 år. Økt nedbetalingstid til 40 år for bygningsmassen og tilsvarende reduksjon for teknisk utstyr vil ikke gi store forandringer. Av de nøkkeltall som er nevnt i saksfremlegget i sak 73/07 angående driftsbudsjettet, kan følgende nevnes. Side 4 av 5

5 det er innhentet tilbud på lån bl.a. fra KommunalbankenNorge og på tilbudstidspunktet lå renten lavere enn det rentenivå som lå til grunn for budsjettallene som ble presentert kommunestyret (ca 5,05 mot 5,25). Budsjettberegningene tok utgangspunkt i et låneopptak på 85 mill.kr. Behovet er på nåværende tidspunkt lavere enn dette. I tillegg må nevnes at utbyggingsretten for to etasjer over badet hver på ca 750 m2 er solgt til hhv. Rica Hotels og Alta Kraftlag AL. Salgssummen inngår i oppgitt egenkapital. De øvrige parametere som besøkstall, snittpris og varesalg pr. gjester er det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for andre vurderinger enn de som på det tidspunkt ble gitt. Rådmannen har anmodet styret om å utarbeide revidert budsjett straks kostnadstallene er sikrere. Side 5 av 5

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5191 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer