Kvalitetskontroll røntgen Dose til homogent fantom. Jacob Nøtthellen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetskontroll røntgen Dose til homogent fantom. Jacob Nøtthellen 18.11.2008"

Transkript

1 Kvalitetskontroll røntgen Dose til homogent fantom Jacob Nøtthellen

2 A.Bakgrunn B.Metodikk C.Resultater D.Spin-off

3 A.Bakgrunn

4 Spørsmål fra radiolog etter kontroll av røntgenlab rundt 1990: Er dosene OK? Svar: Vi har ikke målt dosene.

5 Etter hvert som tiden gikk: Faren for å bruke for høye doser økte. De høye dosene skyldes den kv, mas og filtrering som brukes, ikke avviket mellom nominelle verdier og sanne verdier.

6 Etter hvert som tiden gikk: Dose til detektor og DAP ble dårligere indikatorer for effektiv dose til pasient enn tidligere fordi det brukes mer og varierende filtrering (Al og/eller Cu).

7 Jeg trengte en metode til å måle doser. Metoden tok det 10 år å utvikle. Nå er metoden utprøvd i fire år.

8 B.Metodikk

9 Dose til homogent fantom Plassér x cm PMMA Velg US Eksponér med AEC Beregn energi avsatt (energy imparted) i homogent fantom [mj/m²]

10 Dose til homogent fantom PMMA 21cm x 27 cm Felt Diameter 15 cm Vann Diameter 24 cm Felt Diameter 10 cm

11 Input 1. Modell av røntgenspekteret 2. Måling med Barracuda MPD 3. PMMA AEC kv, mas 4. Dose til vann (Monte Carlo ) Output 1. ESD [mgy] 2. Omregning fra DAP til avsatt energi 3. Avsatt energi i fantom [mj/m²]

12 Input 1. Modell av røntgenspekteret 2. Måling med Barracuda MPD 3. PMMA AEC kv, mas 4. Dose til vann (Monte Carlo ) Output 1. ESD [mgy] 2. Omregning fra DAP til avsatt energi 3. Avsatt energi i fantom [mj/m²]

13 PHYS. MED. BIOL., 1979, Vol. 24, No. 3: Computation of Bremsstrahlung X-ray Spectra and Comparison with Spectra Measured with a Ge(Li) Detector (R. BIRCH and M. MARSHALL). Spektrene er på formen I N A T T 0 1 T m c 0 2 Q dt dx 1 exp C 2 2 T T cot dt 0 og derfor upraktiske i bruk.

14 BIRCH & MARSHALL-spektrum I N N D A T A kv : 90 mas : 4 Kalibreringsfaktor : 1,000 Anodevinkel er 10 cm : 100 Filtrering : mm Be mm C mm Al mm Cu mm Pb cm PMMA cm vann cm luft cm muskel cm ben mm I 0,0 0,0 3,50 0,10 0,000 0,0 0, ,0 0,0 U T D A T A Luftkerma : 0,13343 mgy 15,28 mr ) Fotoner/mm² : 3,368E+06 3,057E-03 mj/cm² Fotoner/mm²mGy : 2,524E+07 22,91 mj/gycm² Middelenergi : 53,1 kev HVL : 5,535 mm Al HVL : 0,238 mm Cu

15 Parametrisering av K A og T Cu K A 4 i0 4 j0 a ( TF U er spenningen (kv). TF er totalfiltrering eksklusiv eventuelt Cu-filter (mm Al). ij U i ) j T e Cu i0 j0 k1 a ijk U i ( TF ) j ( Cu ) k T Cu er transmisjon gjennom Cu-filter referert til K A. U er spenningen (kv). TF er totalfiltrering eksklusiv eventuelt Cu-filter (mm Al). Cu er tilleggsfiltrering ( mm Cu).

16 Input 1. Modell av røntgenspekteret 2. Måling med Barracuda MPD 3. PMMA AEC kv, mas 4. Dose til vann (Monte Carlo ) Output 1. ESD [mgy] 2. Omregning fra DAP til avsatt energi 3. Avsatt energi i fantom [mj/m²]

17 K A

18 % GF FF fl mf % Lab 7 Siemens FD Her beregnes totalfiltrering og 0 mmal mmal kalibreringsfaktor som brukes til GF GF FF FF doseberegning. fl fl mf mf 16 % 3 % Barracuda-målinger Modell Barracu -14 % -5 % Dato SDD /cm mm Al mm Cu fokus kv ma ms mas pps kv ms K A /μgy TF HVL T Cu DF μ Gy (1m) % μ Gy %kv m² FEIL VEKT FF FF % 0 % FF % 0 % FF % 0 % FF % 1 % FF GF FF % 3 % GF FF % 0 % GF FF % 0 % GF FF % 0 % FF % 1 % GF FF % 0 % FF % -5 % GF FF % 0 % GF FF % -1 % FF % 0 % GF % FF % GF FF % -4 % FF GF FF % 0 % FF GF % -1 % GF Hi.TF FF % 0 % FF % GF FF % 02 % GF FF % 1 % GF % GF Hi.TF % -3 0 % FF % -1 % FF FF % -1 1 % FF % 0 % FF % -2 % FF % -2 %

19 Input 1. Modell av røntgenspekteret 2. Måling med Barracuda MPD 3. PMMA AEC kv, mas 4. Dose til vann (Monte Carlo ) Output 1. ESD [mgy] 2. Omregning fra DAP til avsatt energi 3. Avsatt energi i fantom [mj/m²]

20 PMMA AEC kv, mas Plassér x cm PMMA Velg US Eksponér med AEC Les av kv mas eventuell tilleggsfiltrering

21 Input 1. Modell av røntgenspekteret 2. Måling med Barracuda MPD 3. PMMA AEC kv, mas 4. Dose til vann (Monte Carlo ) Output 1. ESD [mgy] 2. Omregning fra DAP til avsatt energi 3. Avsatt energi i fantom [mj/m²]

22 Parametrisering av energifluens ( U, E ) 3 i0 4 j 1 a ij U i (1 E U ) j Ψ beskriver energispekteret U er spenningen (kv) E er fotonenergien (kev)

23 0 ( U, E ) 3 i 0 4 j 1 a ij U i (1 E U ) j I N N D A T A kv : 90 mas : 4 Kalibreringsfaktor : 1,000 Anodevinkel er 10 cm : 100 Filtrering : mm Be mm C mm Al mm Cu mm Pb cm PMMA cm vann cm luft cm muskel cm ben mm I 0,0 0,0 3,50 0,10 0,000 0,0 0, ,0 0,0 U T D A T A Luftkerma : 0,13343 mgy 15,28 mr ) Fotoner/mm² : 3,368E+06 3,057E-03 mj/cm² Fotoner/mm²mGy : 2,524E+07 22,91 mj/gycm² Middelenergi : 53,1 kev HVL : 5,535 mm Al HVL : 0,238 mm Cu kev

24 Monte Carlo, vannfantom, sylindrisk geometri

25 Parametrisering av MC-data K A og T Cu er allerede parametrisert. / TF K A TF 3 i0 Al 3 j0 a TF ij Cu U i ( TF ) [mmal j ] TF Cu [ mmal ] Cu 3 i0 Da er energifluens inn på fantomet parametrisert. a i U i

26 Parametrisering av MC-data Deretter beregnes T P (referert til energifluens) for vannfantom med tykkelse t. T e P 2 i2 2 j 2 a ij ( K A ) i t j (1 10 ) Da gjenstår bare energy imparted i forhold til (1-T P ).

27 Parametrisering av MC-data Energy imparted beregnes separat for primærfotoner og sekundærfotoner etter samme parametriseringsformel. EI 2 i0 3 j0 a ij ( U i ( t t U 10 ) i1 )( K A ) j

28 Input 1. Modell av røntgenspekteret 2. Måling med Barracuda MPD 3. PMMA AEC kv, mas 4. Dose til vann (Monte Carlo ) Output 1. ESD [mgy] 2. Omregning fra DAP til avsatt energi 3. Avsatt energi i fantom [mj/m²]

29 ESD [mgy] K A SSD = 70 cm BSF = 1,3

30 Input 1. Modell av røntgenspekteret 2. Måling med Barracuda MPD 3. PMMA AEC kv, mas 4. Dose til vann (Monte Carlo ) Output 1. ESD [mgy] 2. Omregning fra DAP til avsatt energi 3. Avsatt energi i fantom [mj/m²]

31 Omregning fra DAP til energi μgym² kg/m² = μj mgy kg/m² = mj/m² Praktisk enhet: g/cm² Omregning fra DAP til avsatt energi

32 Input 1. Modell av røntgenspekteret 2. Måling med Barracuda MPD 3. PMMA AEC kv, mas 4. Dose til vann (Monte Carlo ) Output 1. ESD [mgy] 2. Omregning fra DAP til avsatt energi 3. Avsatt energi i fantom [mj/m²]

33 Avsatt energi i fantom [mj/m²] Etter noe prøving og feiling ble denne størrelsen foretrukket fremfor mj og mj/kg.

34 Rund kollimator på toppen av PMMA. Eksponer/gjennomlys og registrer eksponeringsverdier. Husk å registrere SPD, SID og protokoll. Her brukes totalfiltrering og kalibreringsfaktor til doseberegning. Lab 7 BORD Siemens FD Målinger mmal GF FF μgy og m² refererer til fantomets exit surface Luft ESD Vann Dato mm Al mm Cu Fokus kv ma ms mas pps PMMA Dose Felt SPD SID T Cu DF μgy μgy g/cm² mgy H 2 O mj/m² g/cm² g/cm² P ut Pei Sei 1-P ut E avs P E avs S E avs FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

35 Birch & Marshall INPUT PARAMETRISERING OUPUT SPEKTRUM10 PARAMETRISERING av spektrum. Monte Carlo PARAMETRISERING av primær K A. PARAMETRISERING av sekundær K A. PARAMETRISERING av primær og sekundær K W. EXCEL-ark for tilbakespredt stråling. EXCEL-ark for Barracuda EXCEL-ark for avsatt energi i vannfantom. Barracuda PMMA-fantom

36 C.Resultater

37 Omregningsfaktor fra DAP til avsatt energi i 20 cm fantom Philips INTEGRIS g/cm² Lavdose Normaldose Høydose

38 Energi avsatt i homogent 12 cm tykt fantom THORAX Lab 4M CR Front 125 kv Lab 1 Thoravision 150 kv Lab 6M Revolution 120 kv Lab 1 Definium 120 kv 0 Cu mj/m²

39 Effektiv dose / msv Effektiv dose for skolioseeksponeringer Lab Felt/cm² Felt/cm² år kg cm PMMA AP LAT Barn Medium Barn Stor Ungdom Liten Ungdom Medium Ungdom Stor Voksen Liten Voksen Medium Voksen Stor Stor Stor MediumMedium Liten Liten Stor Stor MediumMedium Liten Liten Stor Stor MediumMedium AP LAT AP LAT AP LAT AP LAT AP LAT AP LAT AP LAT AP LAT Voksen Voksen Voksen Voksen Voksen Voksen UngdomUngdomUngdomUngdomUngdomUngdom Barn Barn Barn Barn

40 D.Spin-off

41 K A = f ( kv, mas, avstand, mm Al, mm Cu) Funksjonen f er en fysisk lov. Den er nå kjent og parametrisert for en anodevinkel på 10. Barracuda-målinger blir noe helt annet enn før da funksjonen f var ukjent. Sammenligner målt K A og modellens K A Stråleutbytte blir indirekte måling av mas Målingene kan tilpasses dosemålingene Umiddelbar informasjon om feilmåling Spin-off fordi det ikke var meningen å ta med modellene inn på lab en.

42 Ellinor fortsetter....

En oppsummering med enkelte highlights, men solformørkelse på badet. Jacob Nøtthellen 2010

En oppsummering med enkelte highlights, men solformørkelse på badet. Jacob Nøtthellen 2010 En oppsummering med enkelte highlights, men solformørkelse på badet. Jacob Nøtthellen 2010 Presentasjon av NTH-studenten Jacob Hatet ioniserende stråling Elsket biokjemi Drømte om jobb ved samlebåndet

Detaljer

StrålevernRapport 2007:2. Representative doser i Helse Øst

StrålevernRapport 2007:2. Representative doser i Helse Øst StrålevernRapport 7: Representative doser i Helse Øst Representative doser for røntgendiagnostikk rapportert fra virksomheter i Helse Øst høsten Referanse: Avset Sundby Berit, Widmark Anders. Representative

Detaljer

StrålevernRapport 2009:10. Dosimetrikontroll med radiokromisk film. Resultater og analyse fra 10 stråleterapisentra i Norge

StrålevernRapport 2009:10. Dosimetrikontroll med radiokromisk film. Resultater og analyse fra 10 stråleterapisentra i Norge StrålevernRapport 2009:10 Dosimetrikontroll med radiokromisk film Resultater og analyse fra 10 stråleterapisentra i Norge Referanse: Mauring Alexander. Dosimetrikontroll med radiokromisk film: Resultater

Detaljer

5 Gy i huddose gjør det noe da? Steinar Tveiten Sentral strålevernkoordinator / Medisinsk fysiker Sørlandet sykehus HF

5 Gy i huddose gjør det noe da? Steinar Tveiten Sentral strålevernkoordinator / Medisinsk fysiker Sørlandet sykehus HF 5 Gy i huddose gjør det noe da? Steinar Tveiten Sentral strålevernkoordinator / Medisinsk fysiker Sørlandet sykehus HF Registrering og oppfølging av høye pasientdoser ved intervensjonsprosedyrer Prosedyren

Detaljer

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Dosimetri av CT-skanner. Behov for anbefalinger

Dosimetri av CT-skanner. Behov for anbefalinger Dosimetri av CT-skanner. Behov for anbefalinger Hans Bjerke Gardermoen, 18.11.2014 www.nrpa.no CTDI 100, c Dosimetry in CT ICRU REPORT 87 CTDI 100, p 1 cm CTDI a C K 1 N T K a z dz CTDI w C K,PMMA,w CT

Detaljer

KVALITETSSIKRING I MAMMOGRAFI

KVALITETSSIKRING I MAMMOGRAFI NO9200103 RÅD 1N2:1 NEI-NO--305, KVALITETSSIKRING I MAMMOGRAFI Sw v> - I v viw"*»*.*» 14* J< PUBLIKASJONSSERIEN SIS RAD Publikasjonsserien SIS Råd fra Statens institutt for strålehygiene vil omfatte varierande

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6624-2014. Utsynkingsforsøk med flokkulert avgang fra Engebøfjellet

RAPPORT L.NR. 6624-2014. Utsynkingsforsøk med flokkulert avgang fra Engebøfjellet RAPPORT L.NR. 6624-2014 Utsynkingsforsøk med flokkulert avgang fra Engebøfjellet Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 BESTANDIGE BETONGKAIER DEL 2: Praktiske retningslinjer for bestandighetsprosjektering

Detaljer

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde

Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Radioaktiv stråling Av Arve Aksnes og Kai Håkon Sunde Kort omtale av programmet På VilVite går vi gjennom ulike typer stråling med elevene, starter med bakgrunnsstråling, stålingsdoser

Detaljer

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Gastrointestinalkanalen består av en serie hulrom fra leppene til anus som har varierende kaliber og lengde. Vi er avhengige av disse

Detaljer

Månedsbrev fra Harestua. Februar/mars 2015

Månedsbrev fra Harestua. Februar/mars 2015 Månedsbrev fra Harestua Februar/mars 2015 I februar har vi vært opptatt av snø, snømann, fugler og Ormåsen-leker. Vi har vært ute og lekt mye i snøen, både med aking i bakken, kjøring på akebrett og basing

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Implementering av IEC 61508 og IEC 61511:

Implementering av IEC 61508 og IEC 61511: Implementering av IEC 61508 og IEC 61511: Oppfølging av pålitelighet i driftsfasen Mary Ann Lundteigen (NTNU/SINTEF) Technology and Society ESRA seminar 3. februar 2010 1 Formålet med presentasjonen: Gi

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og

1. Registrering / Login. Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og 1. Registrering / Login Når du klikker på Logg inn kan du velge enten og - logge inn med ditt brukernavn og passord fra en tidigere registrering i denne nettbutilkken eller - registrere dig som ny nettbutikk

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer