Statuskontroll av Leverandør X, 16 snitts CT skanner, Sykehus X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statuskontroll av Leverandør X, 16 snitts CT skanner, Sykehus X"

Transkript

1 Statuskontroll av Leverandør X, 16 snitts CT skanner, Sykehus X Seksjon for diagnostisk fysikk Intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus

2 2 Rapport statuskontroll Laboratorium: X Sykehus: X Dato: Fysikere: Ola Nordmann Radiografer: Kari Nordmann Seksjon for diagnostisk fysikk Intervensjonssenteret Klinikk for diagnostikk og intervensjon Innhold 1. Konklusjon Innledning Mottakskontroll Opptaksteknikk Bordbevegelse Samsvar mellom indre og ytre laserlys Visuell kontroll av laserlys Posisjonering av CatPhan Snittsensitivitetsprofil CT-tall i leverandørens fantom (CT-tall til vann) CT-tall: absoluttverdi og linearitet Homogenitet Støy Høykontrastoppløsning CTDI W, 32 og CTDI W, CTDI Fritt i luft Referanser For materialer og metoder henvises det til Metodebok Kvalitetskontroller CT, Seksjon for diagnostisk fysikk, Intervensjonssenteret 2010.

3 3 1. Konklusjon Utvidet konstanskontroll av X, Sykehus X viser følgende: Bordbevegelse: Samsvaret mellom oppgitt og målt bordbevegelse er mindre enn ± 1 mm. Samsvar mellom indre og ytre laserlys: Samsvaret mellom nullpunktet definert av indre og ytre laserlys er bedre enn 2 mm. Visuell inspesjon av laserlys: De to koronale lysene treffer hverandre i samme punkt. De aksiale lysene definerer en enkelt linje. Posisjonering av CatPhan: CatPhan står rett på aksene til CTens koordinatsystem. Snittsensitivitetsprofil: Snittsensitivitetsprofilen tilfredsstiller IEC sine krav for samtlige totalkollimeringer. CT tall i leverandørs fantom (CT tall til vann): CT tall til vann ble målt i leverandørens fantom med leverandørens protokoll. Resultatene viser at CT tall til vann er innenfor leverandørens spesifikasjoner. CT tall i CatPhan s homogenitetsmodul er målt og brukes som utgangsverdier ved senere kontroller for å sjekke CT tall til vann. CT tall; absoluttverdi og linearitet: Lineariteten til CT tallene er ved 120 kvp på kropp, hode og helikal modus. Absoluttverdien til CT tallene er noe utenfor spesifikasjonene i CatPhan manualen. Dette vil følges opp. Homogenitet: Forskjellen i CT tall innenfor ett snitt i leverandørens fantom er innenfor grenseverdiene. Forskjellen i CT tall innenfor et snitt i CatPhan s homogenitetsmodul er mindre enn 4 HU. Støy målt i leverandørens fantom: Absoluttverdien av støy målt i leverandørens fantom er innenfor leverandørens grenseverdier. Støyen i enkeltsnitt i leverandørens fantom avviker mindre enn 10 % av middelverdien til alle snittene. Absoluttverdier til støy i CatPhan er målt og utgangsverdier er etablert. Forskjellen i støy mellom ulike bildesnitt innenfor en totalkollimering ligger innenfor toleransegrensen på 10 %. Høykontrastoppløsning: Høykontrastoppløsning ble målt i Catphan med protokoll oppgitt i leverandørs manual. Høykontrasten har mindre avvik enn 10 % fra leverandørens spesifikasjoner. Dosemålinger i fantom: Målte verdier av CTDI W,32 og CTDI W,16 er innenfor ± 20 % av verdien rapportert i manualen og på konsollen. Dosemålinger fritt i luft: Utgangsverdier er etablert for videre kontroller. Seksjonsleder Seksjon for diagnostisk fysikk Intervensjonssenteret Ola Nordmann Medisinsk fysiker Seksjon for diagnostisk fysikk Intervensjonssenteret

4 4 2. Innledning Statuskontroll av XX, Sykehus X, er gjennomført i hht Seksjon for diagnotisk fysikk s metodebok for kvalitetskontroll av CT, mai Det henvises til denne for nærmere informasjon om prosedyrer, opptaksparametre og toleransegrenser. 3. Mottakskontroll 3.1 Opptaksteknikk Alle opptak er gjort i henhold til Metodebok Kvalitetskontroll CT, SDF, Bordbevegelse Toleransegrenser: ± 1 mm [1]: Samsvaret mellom angitt og målt bordbevegelse var innenfor ± 1 mm. Bordbevegelsen er ok. 3.3 Samsvar mellom indre og ytre laserlys Toleransegrense: ± 2 mm [1]: Samsvaret mellom nullpunktet definert av indre og ytre laserlys er bedre enn 2 mm. Dette betyr at samsvaret mellom indre og ytre laserlys er ok. 3.4 Visuell kontroll av laserlys De to koronale lysene treffer hverandre i samme punkt. De aksiale lysene definerer en enkelt linje. Dette betyr at den visuelle kontrollen av laserlysene er godkjent. 3.5 Posisjonering av CatPhan CatPhan står rett på aksene til CTens koordinatsystem. 3.6 Snittsensitivitetsprofil Toleransegrenser ved aksiale opptak[1]: snitt > 2 mm avvik ± 1 mm 1 mm < snitt < 2 mm avvik ± 50 % snitt < 1 mm avvik ± 0,5 mm Målt rekonstruert snittykkelse og nominell snittykkelse skal samsvare i hht. toleransegrensene angitt over. Resultatene er gjengitt i tabell 1.

5 5 Kollimering Kant/ Senter Total Nominell Toleransegrense Resultat Avvik kollimering Snittykkelse Fra Til Akseptert 16 x 1,5 Senter 24 1,50 1,43 4,7 % 0,75 2,25 OK 16 x 1,5 Kant 24 1,50 1,60 6,7 % 0,75 2,25 OK 16 x 1,5 Senter 24 2,50 2,80 12,0 % 1,50 3,50 OK 16 x 1,5 Senter 24 5,00 5,77 15,4 % 4,00 6,00 OK 4 x 4,5 Senter 18 4,50 4,25 5,6 % 3,50 5,50 OK 4 x 4,5 Kant 18 4,50 4,24 5,8 % 3,50 5,50 OK 16 x 0,75 Senter 12 0,75 0,80 6,7 % 0,25 1,25 OK 16 x 0,75 Kant 12 0,75 1,02 36,0 % 0,25 1,25 OK 4 x 1,5 Senter 6 1,50 1,43 4,7 % 0,75 2,25 OK 4 x 0,75 Senter 3 0,75 0,81 8,0 % 0,25 1,25 OK 2 x 0,6 Senter 1,2 0,60 0,63 5,0 % 0,10 1,10 OK Resultat: Snitt sensitivitetsprofil For rekonstruert snittykkelse på: >= 2 mm er kravet ± 1 mm, > 1 mm < 2 mm er kravet ± 50 % og <= 1 mm er kravet ± 0,5 mm Godkjent Tabell 1: Måling av snittykkelse for samtlige tilgjengelige totalkollimeringer på scanneren. Samtlige totalkollimeringer tilfredsstiller IEC sine krav med hensyn på snittykkelse. 3.7 CT tall i leverandørens fantom (CT tall til vann) Toleransegrenser: Om leverandørfantomet består av vann skal CT tall for vann skal være 0 ± 4 HU [1] eller strengere om leverandøren spesifiserer dette. Om leverandørfantomet ikke består av vann skal CT tallet tilfredsstille leverandørens krav. CT tall for vann ble målt i leverandørs fantom med protokolloppsett gitt i leverandørs manual. Tabell 2 viser hvordan middel, maks og minimumsverdien til CT tallene forholder seg i forhold til leverandørens krav. Figur 1 og 2 illustrerer variasjonen i CT tall for samtlige bilder i opptaket av leverandørens fantom i kropp og hodemodus i forhold til leverandørens grenseverdier. Tabell 3 viser resultatene fra CT tall målinger i homogenitetsmodulen i CatPhan. Målingene er gjort i en kropp og en hodeprotokoll spesifisert i Metodebok Kvalitetskontroll CT, SDF, Figur 3 og 4 illustrerer variasjonen i CT tallene for samtlige detektorrader i homogenitetsmodulen i CatPhan. CT Tall målt i leverandørfantom Teknikk Målt CT Tall CT Tall krav Marginer til andre kontroll Akseptert Middelverdi Maksverdi Minverdi Øvre Nedre Opp Ned Body 106,72 107,66 105, Ok 2,34 3,89 Head 0,90 1,03 0, Ok 2,97 4,81 Resultat: CT tall til vann skal være innenfor leverandørens eller internasjonale krav. Godkjent Tabell 2: CT tall målt i leverandørens fantom med leverandørens protokoll i kropp og hodemodus.

6 6 CT tall (HU) 111,00 110,00 109,00 108,00 107,00 106,00 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 CT tall Leverandørfantom body Figur 1: Måling av CT tall i leverandørens fantom for kroppsprotokoll spesifisert av leverandøren. De orange stiplede linjene viser grenseverdiene spesifisert av leverandør. CT tall (HU) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 CT tall Leverandørfantom head Figur 2: Måling av CT tall i leverandørens fantom for hodeprotokoll spesifisert av leverandøren. De orange stiplede linjene viser grenseverdiene spesifisert av leverandør. CT Tall målt i CatPhan's homogenitetsmodul Teknikk Målte CT Tall Body 14,49 Head 18,82 CT Tall i homogenitetsmoduelen brukes til å sjekke CT Tall til vann uten å bruke leverandørens fantom ved fremtidige konstanskontroller. Tabell 3: Måling CT tall målt i CatPhans homogenitetsmodul med kropp og hodeprotokoll spesifisert i Metodebok Kvalitetskontroll CT, SDF, 2010.

7 7 22,00 20,00 CT tall CatPhan body modus CT tall (HU) 18,00 16,00 14,00 12, Figur 3: Måling av CT tall i homogenitetsmodulen i CatPhan for kroppsprotokoll spesifisert i Metodebok for Kvalitetskontroll CT, SDF, ,00 20,00 CT tall CatPhan head modus CT tall (HU) 18,00 16,00 14,00 12, Figur 4: Måling av CT tall i homogenitetsmodulen i CatPhan for hodeprotokoll spesifisert i Metodebok for Kvalitetskontroll CT, SDF, Resultatene viser at CT tallene målt i leverandørens fantom er innenfor leverandørens grenseverdier. Målingene gjort i homogenitetsmodulen i CatPhan utgjør referanseverdier for neste års kontroll av CT tall i leverandørens fantom. 3.8 CT tall: absoluttverdi og linearitet Toleransegrenser: Ved en gitt rørspenning skal CT tallene til forskjellige materialer være lineære med

8 8 massetettheten. Hvis det registreres store avvik i linearitet bør dette følges opp. CT tallet for de målte materialene skal ikke variere med mer enn ± 10 % fra estimert verdi fra CatPhan manualen. Tabell 4 viser CT tall for materialene i CatPhan 504 ved 120 kvp for et standard kroppsopptak. Tabell 4 viser også CT tall i CatPhan 504 for 120 kvp for et standard hode og helikalt opptak. CatPhan 504 Filter kvp Luft Teflon Delrin (kl. Akryl Polystyren LDPE PMP Lineær korr. (kl. 18) (kl. 19) 19) (kl. 23) (kl. 13) (kl. 15) (kl. 17) Koeff. (R 2 ) Akseptert Body ,8 916,2 340,1 122,1 31,5 85,2 173,2 0,9983 OK Head ,8 864,9 292,1 126,2 30,7 86,2 176,9 0,9981 OK Helikalt ,5 914,7 340,4 122,7 30,8 84,9 172,5 0,9983 OK µ ved 60 kev 0,000 0,395 0,260 0,227 0,196 0,181 0,164 Avvik fra Nominelle verdier i CatPhan 504 Estimerte verdier, CatPhan Akseptert Body 120 3,7 % 7,5 % 0,0 % 1,8 % 9,9 % 14,8 % 13,4 % Ikke akseptert Head 120 1,5 % 12,6 % 14,1 % 5,2 % 12,2 % 13,8 % 11,5 % Ikke akseptert Helikalt 120 4,0 % 7,6 % 0,1 % 2,2 % 12,1 % 15,1 % 13,7 % Ikke akseptert CT tall skal ha en lineær sammenheng med µ ved 60 kev. Grensen er valgt til at korrelasjonskoeffisienten er > 0,99. Resultat: CT Tall linearitet og absoluttverdi CT tallets verdi skal ikke avvike mer enn ± 10 % fra estimerte verdier angitt i CatPhan sin brukermanual. Lineariteten er ok. Målte CT tall avviker for mye fra estimerte verdier fra CatPhan manualen. Tabell 4: Måling av CT talls linearitet og absoluttverdi for materialene i CatPhan 504. Målingene er gjort for 120 kvp på et standard kroppsopptak og på 120 kvp på et standard hode og helikalt opptak. Resulatene viser at lineariteten til CT tallene er god for 120 kvp på kroppsopptak og ved 120 kvp på hode og helikalt opptak. Absoluttverdiene til CT tallene målt på 120 kvp ved kropp, hode og helikalt opptak er ikke innenfor ± 10 % fra estimert verdi fra CatPhan manualen. Dette må følges opp. 3.9 Homogenitet Toleransegrense: Forskjellen mellom CT målt i sentrum og periferien av leverandørens fantom skal ikke være større enn grenseverdien spesifisert av leverandøren. Forskjellen mellom midlere CT tall i sentrum og periferi skal ikke være over 4 HU [1]. Homogeniteten måles ved å måle CT tall i fire perifere punkter og i senter i et aksialt snitt tatt av et homogent materiale. Homogeniteten ble målt i leverandørens fantom med en kropp og hodeprotokoll spesifisert av leverandøren. Homogeniteten ble også målt i en kropps, hode og helikal protokoll spesifisert i Metodebok Kvalitetskontroll CT, SDF, Målingene av homogeniteten er gjort på bilder fra detektorelementer i senter og ytterkant av detektoren på alle aksiale opptak av leverandørfantomet og CatPhan. Tabell 5 viser resultatene fra målingene for både leverandørfantomet og CatPhan.

9 9 Body Head Body Head Opptaksmodus Opptaksmodus Detektor posisjon CT tall (HU) kl. 12 CT tall (HU) kl. 15 Homogenitet Leverandørens fantom CT tall (HU) CT tall (HU) kl. kl CT tall (HU) senter Avvik (ΔHU) Grense (ΔHU) Senter 106,8 107,3 107,7 107,4 108,0 1,26 16,00 Ok Ytterkant 108,6 108,8 108,2 108,7 110,5 2,31 16,00 Ok Senter 2,3 1,8 1,7 1,9 0,1 2,36 16,00 Ok Ytterkant 1,7 1,7 1,7 1,8 1,0 0,79 16,00 Ok CatPhan 504 Detektor CT tall (HU) CT tall (HU) CT tall (HU) CT tall (HU) kl. CT tall (HU) posisjon kl. 12 kl. 15 kl senter Avvik (ΔHU) Grense (ΔHU) Akseptert Senter 12,9 12,7 13,0 12,7 12,9 0,26 4,00 Ok Ytterkant 14,8 15,1 15,3 14,8 16,2 1,44 4,00 Ok Senter 17,3 17,3 17,4 17,7 18,7 1,37 4,00 Ok Ytterkant 17,7 18,0 18,1 18,0 19,8 2,04 4,00 Ok Helikalt N.A. 13,5 13,6 13,8 13,5 14,6 1,17 4,00 Ok Forskjellen i CT tall målt i ett snitt i leverandørens fantom skal ikke overstige leverandørens krav til bildehomogenitet. Forskjellen i CT tall målt i ett snitt i CatPhan skal ikke overstige 4 HU. Resultat: Godkjent Tabell 5: Resultater fra målinger av homogenitet i leverandørens fantom og CatPhan for kropp, hode og helikale protokoller. Resultatene viser at samtlige opptak er innenfor grenseverdiene spesifisert av leverandør og Metodebok Kvalitetskontroll CT, SDF, Støy Toleransegrenser: Støyen målt i leverandørens fantom med leverandørens protokoll skal være innenfor leverandørens spesifikasjoner. Forskjellen i støy mellom ulike bildesnitt innenfor en totalkollimering skal være mindre enn ± 10 % fra middelverdien til alle bildesnittene [3]. Støy defineres som standardavviket i en ROI i bildet. Det ble målt støy i hvert enkeltsnitt i et opptak av leverandørens fantom med en kropps og hodeprotokoll spesifisert av leverandøren. Resultatet ble testet mot tilhørende grenseverdier. I tillegg skal forskjellen i støy mellom hvert bildesnitt være mindre enn ± 10 % av middelverdien til alle bildesnittene. Tabell 6 viser resultatene for støymålingene i leverandørfantomet. Figur 5 og 6 illustrerer støynivå samt grenseverdiene for hhv. kropp og hode opptak. Det ble i tillegg målt støy i CatPhan med en kropps, hode og helikal protokoll spesifisert i Metodebok Kvalitetskontroll CT, SDF, Forskjellen i støy i ulike bilde snitt skal være mindre enn ± 10 % fra middelverdien til alle bildesnittene. Absoluttverdien av støyen danner en referanseverdi for støynivå for fremtidige kontroller. Tabell 7 viser resultatene fra støymålingene i CatPhan. Figur 7, 8 og 9 illustrerer støynivået samt grenseverdier for hhv. kropp, hode og helikalt opptak. Akseptert

10 10 Leverandørens fantom Teknikk Støy Leverandørkrav Støyhomogenitet Middelverdi Maksverdi Minverdi Øvre grense Nedre grense Akseptert Øvre grense Nedre grense Akseptert Body 12,28 12,49 11,87 14,60 11,30 Ok 13,51 11,05 Ok Head 4,48 4,54 4,42 5,10 3,70 Ok 4,93 4,03 Ok Absoluttverdien av støyen skal være innenfor leverandørens krav. Støyen i hvert snitt skal ikke variere mer enn 10 % fra middelverdien. Resultat: Body Head Godkjent Godkjent Støymålinger leverandørfantom Tabell 6: Støymålinger gjort i leverandørfantom for kropps og hodeprotokoll. Resultatene er testet mot gjeldende grenseverdier. 15,00 Støy Leverandørfantom body Støy s.d. (HU) 14,00 13,00 12,00 11,00 10, Figur 5: Støy målt i hvert snitt for kroppsprotokollen spesifisert av leverandøren. De oransje stiplede linjene markerer leverandørens grenseverdier. De røde linjene markerer avviksgrensen på 10 % av gjennomsnittlig støy i snittene.

11 11 5,50 Støy Leverandørfantom head Støy s.d. (HU) 5,00 4,50 4,00 3,50 3, Figur 6: Støy målt i hvert snitt for hodeprotokollen spesifisert av leverandøren. De oransje stiplede linjene markerer leverandørens grenseverdier. De røde linjene markerer avviksgrensen på 10 % av gjennomsnittlig støy i snittene. Støymålinger CatPhan CatPhan 504 Teknikk Støy Støyhomogenitet Middelverdi Maksverdi Minverdi Øvre grense Nedre grense Akseptert Body 7,48 7,76 7,13 8,23 6,73 Ok Head 6,03 6,34 5,76 6,63 5,43 Ok Helikal 3,99 4,04 3,94 4,38 3,59 Ok Absoluttverdien av støyen er etablert som en baseline. Støyen i hvert snitt skal ikke variere mer enn 10 % fra middelverdien. Resultat: Body Head Helikal Støy i body modus er godkjent. Støy i head modus er godkjent. Støy i helikal modus er godkjent. Tabell 7: Støymålinger gjort i CatPhan for kropps, hode og helikalprotokoll. Resultatene er testet mot gjeldende grenseverdier.

12 12 9,00 Støy CatPhan body modus 8,50 Støy s.d. (HU) 8,00 7,50 7,00 6,50 6, Figur 7: Støy målt i hvert snitt for kroppsopptaket av CatPhan. De røde linjene markerer avviksgrensen på 10 % av gjennomsnittlig støy i snittene. 7,50 Støy CatPhan head modus 7,00 Støy s.d. (HU) 6,50 6,00 5,50 5,00 4, Figur 8: Støy målt i hvert snitt for hodeopptaket av CatPhan. De røde linjene markerer avviksgrensen på 10 % av gjennomsnittlig støy i snittene.

13 13 5,00 Støy CatPhan helikal modus Støy s.d. (HU) 4,50 4,00 3,50 3, Figur 9: Støy målt i hvert snitt for det helikale opptaket av CatPhan. De røde linjene markerer avviksgrensen på 10 % av gjennomsnittlig støy i snittene. Resultatene viser at støynivået i målt i leverandørens fantom ligger innenfor leverandørens grenseverdier. Resultatene viser også at for alle opptakene ligger støynivået i hvert enkeltsnitt innenfor ± 10 % av middelverdien av støyen i alle snittene Høykontrastoppløsning Toleransegrense: Målt 50 % og 10 % av MTF skal være innenfor 0,5 lp/cm eller ± 10 % av verdien spesifisert i leverandørs manual [1]. MTF er målt med leverandørens oppsett med leverandørens metoder med protokolloppsett som gitt i leverandørens manual. Resultatene er presentert i tabell 8. Protokoll MTF 50 % Krav MTF 10 % Krav Resultat MTF Øvre Nedre Øvre Nedre 50 % Head 1 8,7 12,1 7,2 Ok Ok Head 2 10,8 16,5 8,1 Ok Ok Head 3 14, ,8 Ok Ok Body 7,9 13,2 6,75 Ok Ok Resultat: MTF 50 % MTF 10 % Høykontrastoppløsning (MTF) Målt MTF skal være innenfor leverandørens spesifikasjoner. Godkjent Tabell 8: Høykontrastoppløsning målt i CatPhan. Resultat MTF 10 % Resultatene viser at høykontrasten på skanneren er innfor verdiene som leverandøren spesifiserer.

14 CTDIW, 32 og CTDIW, 16 Toleransegrense: Målt CTDI w skal være innenfor ± 20 % av oppgitt CTDI w i leverandørs manual [1]. Målt CTDI w skal være innenfor ± 20 % av oppgitt CTDI vol eller CTDI w på konsoll [1]. CTDI W ble målt i hht. IEC standarden, og sjekket opp mot grenseverdiene gitt i leverandørens manual og på leverandørens konsoll. Resultatene er vist i tabell 9. CTDI 32 og CTDI 16 Fantom Topp Høyre Målinger Avvik fra CTDI Nede Venstre Senter W konsoll (%) CTDI Body 54,6 51,01 44,9 51,48 25,77 17,61 4,18 % CTDI Head 72,28 74,04 65,11 71,75 63,63 28,50 2,90 % Fantom Krav CDTI W fra manual Krav CDTI W fra konsoll Marginer Høy Lav Høy Lav Opp Ned Akseptert CTDI Body 18,8 12,53 20,28 13,52 6,35 % 30,22 % Ok CTDI Head 30,8 20,53 33,24 22,16 7,46 % 28,62 % Ok CTDI W skal være innenfor ± 20 % av verdien oppgitt i manualen og på konsollen. Resultat: CTDI Body: Godkjent CTDI Head: Godkjent Tabell 9: Resultat fra målinger av CTDI W, 32 og CTDI W, 16 med grenseverdier. Det er godt samsvar mellom målt CTDI og CTDI angitt i leverandørens manual og på konsollen. Toleransegrenser for fremtidige avvik i CTDI W målinger er etablert. Resultatene viser at CTDI 32 er 4,2 % høyere og CTDI 16 er 2,9 % høyere enn det som er angitt på konsollen CTDIFritt i luft Tabell 10 viser målte verdier for CTDI Fritt i luft for alle totalkollimeringer, alle kvp og alle filtere. CTDI Fritt i luft Kollimering kvp Filter Måling CTDI Fritt i Luft Normert til standardprot. 16 x 1,5 120 Body 110,6 46, % 4 x 4,5 120 Body 83,0 46, % 16 x 0, Body 62,3 51, % 4 x 1,5 120 Body 34,9 58, % 4 x 0, Body 24,6 82, % 2 x 0,6 120 Body 8,4 70, % 16 x 1,5 90 Body 49,4 20,60 45 % 16 x 1,5 140 Body 163,2 68, % 16 x 1,5 120 Head 110,6 46, % Ingen, resultatene brukes ved senere kontroller. Tabell 10: Resultat fra målinger av CTDI Fritt i luft. Utgangsverdier er etablert.

15 15 4. Referanser [1] International standard IEC Evaluation and routine testing in medical imaging departments Part 3 5: Acceptance tests Imaging performance of computed tomography X ray equipment. First edition, aug [2] International standard IEC Evaluation and routine testing in medical imaging departments Part 2 6: Constancy tests Imaging performance of computed tomography X ray equipment. Second edition, nov [3] IPEM (Institute of Physics and Engineering in Medicine), Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X Ray Imaging Systems. Report No. 91. IPEM, Fairmont house, 230 Tadcaster Road, York YO24 1ES, 2005 [4] Catphan 500 and 600 Manual. The Phantom Laboratory, New York, USA, 2006 [5] GE Healthcare. Lightspeed Lightspeed QX/i Technical Reference Manual, Revision 7 (07/05), [6] Erlend Peter Skaug Sande Referanseverdier og interscannervariasjoner for CT tall I Catphanfantomet Masteroppgave i biofysikk og medisinsk fysikk, Universitetet i Oslo 2008

For å få opp bildene benyttes ImageJ. Vær vennlig å se egen bruksanvisning for dette programmet.

For å få opp bildene benyttes ImageJ. Vær vennlig å se egen bruksanvisning for dette programmet. Arbeidskrav 5: Bildekvalitetsparametere Vi har laget noen oppgaver som skal gi trening i å kunne skille bildekvalitetsparametere fra hverandre, og raskt kunne si hva som skal til for å framheve disse.

Detaljer

Konstanskontroller flatrøntgen (DR) Sykehuset i Vestfold. Alle radiografer ved SiV og medisinsk fysiker Bente Konst

Konstanskontroller flatrøntgen (DR) Sykehuset i Vestfold. Alle radiografer ved SiV og medisinsk fysiker Bente Konst Konstanskontroller flatrøntgen (DR) Sykehuset i Vestfold Alle radiografer ved SiV og medisinsk fysiker Bente Konst Konstanskontroll Lysfelt / strålefelt AEC Homogenitet (Kliniske bilder) Metode Gjøres

Detaljer

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF Kvalitetskontroll ved UUS Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF KDF - røntgen 5,5 stillinger 18 sykehus 250 modaliteter sjekkes hvert år CT Gjennomlysning

Detaljer

Bildekvalitet i Røntgendiagnostikk. Bjørn Helge Østerås Medisinsk Fysiker Bilde og Intervensjonsklinikken Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Bildekvalitet i Røntgendiagnostikk. Bjørn Helge Østerås Medisinsk Fysiker Bilde og Intervensjonsklinikken Oslo Universitetssykehus, Ullevål Bildekvalitet i Røntgendiagnostikk Bjørn Helge Østerås Medisinsk Fysiker Bilde og Intervensjonsklinikken Oslo Universitetssykehus, Ullevål Innhold Emner Kontrast. Støy. Kontrast/støyforhold. Detaljoppløsning

Detaljer

Momenter. Dosimetri og bildekvalitetsparametre. Støy

Momenter. Dosimetri og bildekvalitetsparametre. Støy Momenter Dosimetri og bildekvalitetsparametre Medisinsk fysiker Hilde Kjernlie Sæther Kompetansesenter for diagnostisk fysikk Støy og lavkontrastoppløsning Høykontrastoppløsning, Z-sensitivitet Parametre

Detaljer

Kvalitetskontroll MR

Kvalitetskontroll MR Kvalitetskontroll MR Tone Elise Døli Orheim Seksjon for diagnostisk fysikk Disposisjon MR-systemet Kvifor kvalitetskontroll? Ulike typer kvalitetskontroll Våre testar så langt Vegen vidare MR-systemet

Detaljer

Karakterisering av CT rekonstruksjonsfiltre ved måling av halvverdibreddeog

Karakterisering av CT rekonstruksjonsfiltre ved måling av halvverdibreddeog Karakterisering av CT rekonstruksjonsfiltre ved måling av halvverdibreddeog støy Wibeke Nordhøy, Arne Skretting og Kristine Eldevik Diagnostisk fysikkmøte på Gardermoen, 2.11.09 Oppløsningsevne i CT bilder

Detaljer

Optimalisering av CTundersøkelser. Protokolloptimalisering CT. Hva er det lurt å starte med? Avdelingsleder Anne Catrine Martinsen

Optimalisering av CTundersøkelser. Protokolloptimalisering CT. Hva er det lurt å starte med? Avdelingsleder Anne Catrine Martinsen Optimalisering av CTundersøkelser Avdelingsleder Anne Catrine Martinsen Kompetansesenter for diagnostisk fysikk, Bilde- og intervensjonsklinikken Protokolloptimalisering CT Strålevern-krav i Norge fra

Detaljer

Hvordan påvirker valg av glattingsfilter PET-avbdildning av små svulster? Eksperimenter og simuleringer

Hvordan påvirker valg av glattingsfilter PET-avbdildning av små svulster? Eksperimenter og simuleringer Hvordan påvirker valg av glattingsfilter PET-avbdildning av små svulster? Eksperimenter og simuleringer Arne Skretting 1, Otto Glomset 1, Trond V Bogsrud 1 Seksjon for diagnostikkfysikk Avdeling for nukleærmedisin,

Detaljer

The possibilities of reducing radiation dose and improve image quality in CT diagnostics using advanced image processing

The possibilities of reducing radiation dose and improve image quality in CT diagnostics using advanced image processing The possibilities of reducing radiation dose and improve image quality in CT diagnostics using advanced image processing Anne Catrine Trægde Martinsen Doctoral Thesis Faculty of Medicine, University of

Detaljer

Automatisk dosemodulering CT

Automatisk dosemodulering CT Bakgrunn Automatisk dosemodulering CT Kirsten Nygaard Bolstad Medisinsk fysiker, Helse Bergen Toshiba: Sentrering av pasient er viktig Feil sentrering -> utvidet SFOV -> økt dose Toshiba: Ved automatikk:

Detaljer

IMR Erfaringer med en ny iterativ rekonstruksjonsmetode for CT

IMR Erfaringer med en ny iterativ rekonstruksjonsmetode for CT IMR Erfaringer med en ny iterativ rekonstruksjonsmetode for CT MedFys 2016 Siri Fløgstad Svensson Fysiker, røntgen og CT, Intervensjonssenteret E-post: sirifl@ous-hf.no sirifl@so-hf.no Ulike typer iterativ

Detaljer

Innledning. Innledning. Skantid,, matrise, bildekvalitet. Skantid. Pixel og Voxel. En enkel sinuskurve. Faseforskyvning

Innledning. Innledning. Skantid,, matrise, bildekvalitet. Skantid. Pixel og Voxel. En enkel sinuskurve. Faseforskyvning Innledning Skan,, matrise, bildekvalitet Rune Sylvarnes Hvordan kode posisjon til ulike deler av signalet? Matrise Skan Signal-til-støy-forhold (kontrast) Radiografutd., HiTø NORUT Informasjonsteknologi

Detaljer

Pustestyrt strålebehandling ved St. Olavs Hospital. Medfys 2016 Jomar Frengen

Pustestyrt strålebehandling ved St. Olavs Hospital. Medfys 2016 Jomar Frengen Pustestyrt strålebehandling ved St. Olavs Hospital Medfys 2016 Jomar Frengen Lang prosess mot oppstart Nedsatt arbeidsgruppe i mai 2010. Klinikkbesøk ved Stavanger, Uppsala og Ullevaal for å vurdere utstyr.

Detaljer

Dental Cone Beam CT. Gerald Torgersen. Kvalitetskontrollarbeid (QA) - optimalisering og dosereduksjon

Dental Cone Beam CT. Gerald Torgersen. Kvalitetskontrollarbeid (QA) - optimalisering og dosereduksjon Gerald Torgersen Dental Cone Beam CT Kvalitetskontrollarbeid (QA) - hvilke parametere måler vi - hvorfor måler vi de og hva brukes resultatene til? - optimalisering og dosereduksjon - litt om doser Parametere

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i computertomografi

Studieplan for videreutdanning i computertomografi Studieplan for videreutdanning i computertomografi Advanced Course in Computed Tomography 30 studiepoeng Kull 2012-13 Institutt for radiografi og tannteknikk Fakultet for helsefag Vedtatt av styret ved

Detaljer

Innledning. Skantid, matrise, bildekvalitet. Pixel og Voxel. Innledning. En enkel sinuskurve. Faseforskyvning

Innledning. Skantid, matrise, bildekvalitet. Pixel og Voxel. Innledning. En enkel sinuskurve. Faseforskyvning Innledning Skan, matrise, bildekvalitet Rune Sylvarnes Hvordan kode posisjon til ulike deler av signalet? Matrise Skan Signal-til-støy-forhold (kontrast) Radiografutd., HiTø NORUT Informasjonsteknologi

Detaljer

Videreutdanning i computertomografi

Videreutdanning i computertomografi Videreutdanning i computertomografi Further Education in Computed Tomography 30 studiepoeng Deltid Godkjent av: Styret ved Høgskolen i Oslo 29.8.2002 Siste endringer godkjent av prodekan ved Fakultet for

Detaljer

Dosimetri av CT-skanner. Behov for anbefalinger

Dosimetri av CT-skanner. Behov for anbefalinger Dosimetri av CT-skanner. Behov for anbefalinger Hans Bjerke Gardermoen, 18.11.2014 www.nrpa.no CTDI 100, c Dosimetry in CT ICRU REPORT 87 CTDI 100, p 1 cm CTDI a C K 1 N T K a z dz CTDI w C K,PMMA,w CT

Detaljer

NFTR Protokoll 3: HRCT Thorax. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll 3: HRCT Thorax. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll 3: HRCT Thorax Om indikasjoner for protokollen Protokollen benyttes i tilfeller hvor det ønskes optimal fremstilling av lungenes interstitium og luftveier. For å optimalisere parenkymfremstillingen

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i CT

Studieplan for videreutdanning i CT Studieplan for videreutdanning i CT Advanced Course in Computed Tomography 30 Studiepoeng KULL 2011-12 Fakultet for helsefag Godkjent av Styret ved Høgskolen i Oslo 29. august 2002 med siste endring vedtatt

Detaljer

Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser. Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk

Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser. Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Forskriftskrav (m/veiledere) 31 Virksomheten skal ha oversikt over representative

Detaljer

NFTR Protokoll 2: CT lunger / HRCT Thorax. Om indikasjoner for protokollen. Generelt Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll 2: CT lunger / HRCT Thorax. Om indikasjoner for protokollen. Generelt Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll 2: CT lunger / HRCT Thorax Om indikasjoner for protokollen Protokollen innebærer primært en lungeundersøkelse, dosen er lavere enn ved standard CT thorax, og gir dårligere fremstilling av

Detaljer

CT-teknikk. CTbilder Historikk. ViCT Kristin Jensen Kompetansesenter for diagnostisk fysikk. Toshiba

CT-teknikk. CTbilder Historikk. ViCT Kristin Jensen Kompetansesenter for diagnostisk fysikk. Toshiba CT-teknikk ViCT 16.10.07 Kristin Jensen Kompetansesenter for diagnostisk fysikk Toshiba CTbilder Historikk Kilde: Kalender, 2000 Allan Cormack matematiske grunnlaget Sir Godfrey Hounsfield ingeniørarbeidet

Detaljer

Fantomopptak med ACR-fantom

Fantomopptak med ACR-fantom Fantomopptak med ACR-fantom Hvis spørsmål/problemer: Kontakt Ingeborg Nakken, mob:48023327, epost: inakken@hotmail.com/ ingeborg.nakken@stolav.no NB! I tillegg til scanparameter er fantomplassering, snittlegging

Detaljer

Optimalisering av CT lungeundersøkelser på Toshiba Aquillion One og GE Lightspeed VCT

Optimalisering av CT lungeundersøkelser på Toshiba Aquillion One og GE Lightspeed VCT ! Optimalisering av CT lungeundersøkelser på Aquillion One og GE Lightspeed VCT Yngvil Fadnes Kvaale Masteroppgave ved gruppen for biofysikk og medisinsk fysikk Fysisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Juni

Detaljer

mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater

mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater mylife Unio : nøyaktig, presis og brukervennlig Aktuelle studieresultater Ved riktig bruk gir blodsukkermålesystemer mennesker med diabetes mulighet til å kontrollere sin behandling og hjelper til at man

Detaljer

Fysiker på besøk eller med fast arbeidssted ved foretaket

Fysiker på besøk eller med fast arbeidssted ved foretaket Fysiker på besøk eller med fast arbeidssted ved foretaket Etter initiativ fra Helse Nord ble det opprettet KDF (Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk) i Tromsø 2008. Denne løsningen ble valgt bl.a. etter

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll konstanskontroller for digitale mammografisystemer

Teknisk kvalitetskontroll konstanskontroller for digitale mammografisystemer StrålevernRapport 2009:5 Teknisk kvalitetskontroll konstanskontroller for digitale mammografisystemer Referanse: Pedersen K, Landmark ID, Bredholt K, Hauge IHR. Teknisk kvalitetskontroll - konstanskontroller

Detaljer

Representative aktiviteter/diagnostiske referansenivåer (DRN) innen nukleærmedisin

Representative aktiviteter/diagnostiske referansenivåer (DRN) innen nukleærmedisin Representative aktiviteter/diagnostiske referansenivåer (DRN) innen - Noen foreløpige resultater fra årets innsamling Gardermoen, 17.11.2008 Jan Frede Unhjem Definisjon av DRN (Council Directive 97/43

Detaljer

ERFARINGER MED STRÅLEBRUKSUNDERVISNING FOR OPERASJONSPERSONELL. Av Ingvild Dalehaug, fysiker ved Haukeland Universitetssykehus

ERFARINGER MED STRÅLEBRUKSUNDERVISNING FOR OPERASJONSPERSONELL. Av Ingvild Dalehaug, fysiker ved Haukeland Universitetssykehus ERFARINGER MED STRÅLEBRUKSUNDERVISNING FOR OPERASJONSPERSONELL Av Ingvild Dalehaug, fysiker ved Haukeland Universitetssykehus Nyansatt fysiker innen CT og røntgen ved seksjon for medisinsk fysikk i Bergen.

Detaljer

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Anders Widmark 1,2, Reidun Silkoset 1, Hilde M. Olerud 1,3 1 Statens strålevern: Reidun.Silkoset@nrpa.no 1, 2 Høgskolen i Gjøvik: Anders.Widmark@nrpa.no 1,

Detaljer

NFTR Protokoll 1: CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll 1: CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll 1: CT Thorax rutine Om indikasjoner for protokollen Protokollen er generell og kan brukes som rutine-ct på mange indikasjoner hvor det ønskes optimal fremstilling av mediastinum, lunger

Detaljer

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt.

Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir utført på samme dataprogram, og utseendet av rapportene blir derfor tilnærmet likt. Dato: 25/3 2010 Rapportveileder for 2300 Hormoner A 2301 Hormoner B 2050 Medisinsk biokjemi, 2 nivå 2700 Tumormarkører 2150 Ammonium ion Generelt Databehandlingen for de ovennevnte EKV programmene blir

Detaljer

Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre?

Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre? Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre? Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Innhold Medisinsk

Detaljer

RÅD STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING

RÅD STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING NO9200017 MSN M03-2130 RÅD 1981 :1 NEI-NO--197 STRÅLEHYGIENE FOR PASIENT I RØNTGENDIAGNOSTIKK GONADESKJERMING PUBLIKASJONSSERIEN SIS RÅD Publikasjonsserien SIS RÅD fra Statens institutt for strålehygiene

Detaljer

Om strålevernet Om den nye forskriften. Om dosestørrelser knyttet til ulike modaliteter Hvem tar utfordringen?

Om strålevernet Om den nye forskriften. Om dosestørrelser knyttet til ulike modaliteter Hvem tar utfordringen? Ny strålevernslovgivning og behov for IT løsninger der RiS/PACS leverandørene vil være en sentral aktør. Hilde M. Olerud, dr.ing seksjonssjef, Statens Strålevern Om strålevernet Om den nye forskriften

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen

Tilsynsrapport. Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen Tilsynsrapport Värref.: Saksbehandler: Dato: 16/00809 Reidun D. Silkoset 22. november 2016 Tilsyn ved Betanien sykehus Bergen 1. INNLEDNING Statens strålevern gjennomførte tilsyn ved Betanien sykehus 9.

Detaljer

CT doser i stråleterapien. Noe å bekymre seg for?

CT doser i stråleterapien. Noe å bekymre seg for? CT doser i stråleterapien Noe å bekymre seg for? Diagnostikkfysikere Wibeke Nordhøy og Ellinor Bilet Strålefysiker Maria Sastre Stråleterapeut med videreutdanning i CT Lise Mette Sandli Strålevernsmøte

Detaljer

Lasermåling - Homogenitet

Lasermåling - Homogenitet Lasermåling - Homogenitet 07.10.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Lasermåling - Homogenitet Varige Veger 03.11.2014 Erik Espe, erik@viatech.no Viatech har laget lasermåleutstyr for veg siden 2005 Statens

Detaljer

CT Computertomografi. Optimalisering av protokoller fra radiologs synsvinkel. Radiologiske modaliteter

CT Computertomografi. Optimalisering av protokoller fra radiologs synsvinkel. Radiologiske modaliteter CT Computertomografi Optimalisering av protokoller fra radiologs synsvinkel Radiologiske modaliteter 250809 Trond Mogens Aaløkken. Radiologisk avdeling Bildekvalitet, radiografi Lavkontrastoppløsning Støy

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares SENSORVEILEDNING Del 1 Oppgave 1 eller 2 besvares 40 poeng Oppgave 1) En 53 år gammel overvektig kvinne blir innlagt med plutselige, skarpe brystsmerte som forverres ved dyp innpust og hoste. Kvinnen er

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk

Studieplan for videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk Studieplan for videreutdanning i strålevern innen røntgendiagnostikk Advanced Course in Radiation Safety 15 studiepoeng Deltidsstudium Avdeling for helsefag 2010 Godkjent av rektor 17.3.2005 med siste

Detaljer

NFTR Protokoll 4: CT pulmonal angiografi. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll 4: CT pulmonal angiografi. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll 4: CT pulmonal angiografi Om indikasjoner for protokollen Protokollen benyttes i tilfeller hvor det ønskes optimal fremstilling av pulmonalkretsløpet, og inkluderer en supplerende serie

Detaljer

Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt

Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt -resultater fra NORDISTEMI Nisha, Sigrun Halvorsen, Pavel Hoffmann, Carl Müller, Ellen Bøhmer, Sverre E. Kjeldsen, Reidar Bjørnerheim Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

MR MS. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

MR MS. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Kontroll /utredning MS, ADEM henvist fra nevrolog med spesifikk mistanke om demyeliniserende lidelse. Generell utredning for andre sykdommer i hvit substans. Ved kontroller er det som regel

Detaljer

NFTR Protokoll CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll CT Thorax rutine Om indikasjoner for protokollen Protokollen er generell og kan brukes som rutine-ct på mange indikasjoner hvor det ønskes optimal fremstilling av mediastinum, lunger og

Detaljer

CT albue. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

CT albue. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Generelt ved behov for mer detaljert skjelettfremstilling og leddstilling enn hva konvensjonell røntgen kan yte. Fraktur. Ostesyntesemateriell ved tvil om stilling. Vurdering av frakturtilheling.

Detaljer

MDCT Abdomen -erfaringer fra Rikshospitalet

MDCT Abdomen -erfaringer fra Rikshospitalet Skandinavisk symposium Budapest 4. Juni 2004 MDCT Abdomen -erfaringer fra Rikshospitalet Trond Mogens Aaløkken MDCT abdomen, teknikk Kontrastmiddel peroralt og rektalt Kontrastmiddel intravenøst Radiografi

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13

Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13 Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13 Kopi: Verneombud Tilbakemelding etter hørselstester og støykartlegging 2013 Denne rapporten

Detaljer

Erfaringer fra oppbygging av regional fysikertjeneste

Erfaringer fra oppbygging av regional fysikertjeneste Erfaringer fra oppbygging av regional fysikertjeneste Kompetansesenteret for diagnostisk fysikk (KDF) Ullevål universitetssykehus Seksjonsleder Anne Catrine Martinsen Bakgrunn for opprettelse av kompetansesenter

Detaljer

EN LITEN INNFØRING I USIKKERHETSANALYSE

EN LITEN INNFØRING I USIKKERHETSANALYSE EN LITEN INNFØRING I USIKKERHETSANALYSE 1. Forskjellige typer feil: a) Definisjonsusikkerhet Eksempel: Tenk deg at du skal måle lengden av et noe ullent legeme, f.eks. en sau. Botemiddel: Legg vekt på

Detaljer

CT IS-ledd. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar. MB Bechterew. Artritt. MR er vanligvis førstevalg. Ingen. Craniocaudal.

CT IS-ledd. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar. MB Bechterew. Artritt. MR er vanligvis førstevalg. Ingen. Craniocaudal. Indikasjoner MB Bechterew. Artritt. MR er vanligvis førstevalg. Generelt Pasientforberedelse Ingen. Posisjonering Feet first - supine. Armene over hodet eller på magen. Scanretning Craniocaudal. Opptaksområde

Detaljer

Miljøvennlige vegdekker resultater fra støymålinger

Miljøvennlige vegdekker resultater fra støymålinger Miljøvennlige vegdekker resultater fra støymålinger 2005-2008 Av Forsker Truls Berge SINTEF IKT, avd. akustikk 7465 Trondheim truls.berge@sintef.no Sluttseminar Miljøvennlige vegdekker, Teknologidagene

Detaljer

Utvikling av en realistisk gelmodell for kontroll av nøyaktigheten til en ny algoritme for automatisk bestemmelse av svulstoverflate fra PET bilder

Utvikling av en realistisk gelmodell for kontroll av nøyaktigheten til en ny algoritme for automatisk bestemmelse av svulstoverflate fra PET bilder Utvikling av en realistisk gelmodell for kontroll av nøyaktigheten til en ny algoritme for automatisk bestemmelse av svulstoverflate fra PET bilder Arne Skretting 1, Jan F Evensen 2, Karsten Eilertsen

Detaljer

Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 3. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS

Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 3. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 3. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Denne artikkelserien handler om statistisk behandling av kalibreringsresultatene. Denne artikkelen har kalibreringskurve

Detaljer

CT hofte/lår. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

CT hofte/lår. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Generelt ved behov for mer detaljert skjelettfremstilling og leddstilling enn hva konvensjonell røntgen kan yte. Fraktur. Ostesyntesemateriell ved tvil om stilling. Proteseløsning. Vurdering

Detaljer

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Heldigitalisert radiologi Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern HelsIT 2012 Trondheim, torsdag 20.

Detaljer

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune

Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune Rapport etter kartlegging av lys og ventilasjonsstøy ved Skaug oppvekstsenter, Bodø kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Bodø kommune v/frid Lie Strømseth og BK Eiendommer KF v/odd Erik Svensen

Detaljer

MR oropharynx, nasopharynx, collum. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar. Utredning og kontroll tumor/infeksjon i hode-hals området.

MR oropharynx, nasopharynx, collum. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar. Utredning og kontroll tumor/infeksjon i hode-hals området. Indikasjoner Utredning og kontroll tumor/infeksjon i hode-hals området. Generelt Parameter Teknikk Kommentar Pasientforberedelse PVK. Pasientene bør få beskjed i innkallingsbrev om at de ikke skal ha på

Detaljer

Stråledoser ved undersøkelser av abdomen Nasjonalt strålevernsmøte 5. november 2013

Stråledoser ved undersøkelser av abdomen Nasjonalt strålevernsmøte 5. november 2013 Stråledoser ved undersøkelser av abdomen Nasjonalt strålevernsmøte 5. november 13 Anita Fosterud Reitan Strålevernkontakt BDA Camilla Lunder Jensen Strålevernkoordinator Stråledoser ved undersøkelser av

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Hurtigtest femords setninger

Hurtigtest femords setninger 10. Hurtigtest femords setninger CD2 spor 13 16 Formål For måling i frittfelt med eller uten støy. Er et alternativ til måling med treords ytringer. For måling av høreterskel for tale ved en hurtig og

Detaljer

Protokoll for kontroller av digitale mammografisystemer

Protokoll for kontroller av digitale mammografisystemer Protokoll for kontroller av digitale mammografisystemer Mål Samle ei arbeidsgruppe for å komme fram til en nasjonal protokoll for kontroller av digitale mammografisystemer Mammografiscreening og Strålevernet

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer?

HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? HbA1c Kvalitetskrav og enheter - hva skjer? NKK-møtet Solstrand, den 13. mars 2014 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for klinisk medisin, UiO

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll konstanskontroller for digitale mammografisystemer

Teknisk kvalitetskontroll konstanskontroller for digitale mammografisystemer StrålevernRapport 2009:5 Teknisk kvalitetskontroll konstanskontroller for digitale mammografisystemer Referanse: Pedersen K, Landmark ID, Bredholt K, Hauge IHR. Teknisk kvalitetskontroll - konstanskontroller

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 NORGE [NO] (51) Int. Ci. 2 G Ol N 23/00, G 01 M 3/00, G 01 V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) lnngitl (23j Løpedag 763137 14.09.76

Detaljer

Om Strålevernets roller

Om Strålevernets roller Om Strålevernets roller Hilde M. Olerud, Dr.ing. Seksjonssjef, Statens strålevern fører tilsyn med bruk av strålekilder og spaltbart materiale koordinerer beredskap mot atomulykker og radioaktivt nedfall

Detaljer

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus proton Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus nøytron Anriket oksygen (O-18) i vann Fysiker Odd Harald Odland (Dr. Scient. kjernefysikk, UiB, 2000) Radioaktivt fluor PET/CT scanner

Detaljer

Nye avbildningsprotokoller ved OUS

Nye avbildningsprotokoller ved OUS 10.02.2012 Nye avbildningsprotokoller ved OUS Hege Krogvig Bergstrand Eva Stabell Bergstrand 10.02.2012 Avbildning/feltkontroll/EPI på linak Feltkontroll er avbildning av pasient på linaki forbindelse

Detaljer

EMG-Biofeedback mot stressnakke blant kontorarbeidere i DNB

EMG-Biofeedback mot stressnakke blant kontorarbeidere i DNB EMG-Biofeedback mot stressnakke blant kontorarbeidere i DNB Fra 13. januar til 16. mars 2016 Av Thomas Jakobsen Prosjektmål: undersøke virkningen av EMG-biofeedback i forhold til rapporterte smerter i

Detaljer

Biofysikk og Medisinsk fysikk - BMF

Biofysikk og Medisinsk fysikk - BMF Biofysikk og Medisinsk fysikk - BMF - der FYSIKK møter medisin, kjemi, biologi, informatikk Kjemibygningen, 3.etg vest Radiumhospitalet Rikshospitalet / Intervensjonssenteret http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/grupper/biofysikk/

Detaljer

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:...

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:... Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU og planprogram Harstad skipsindustri Del: KU - Havnivåstigning Dato: 2013-07-02 Skrevet av: Lars Andre Uttakleiv (kartmodell av Kristen Fjeldstad)

Detaljer

L Kan lage ringartefakter J Bedre kollimering av spredt

L Kan lage ringartefakter J Bedre kollimering av spredt CT-foredrag i Drammen, 30.9-1.10.1997 Side 1 av 7 Computer Tomografi - "The one and only" Rune Sylvarnes Innledning CT=Computer tomograf (Snittbilder også med MR og SPECT/PET) Hoveddeler Røntgenrør (og

Detaljer

CT skulder/overarm. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

CT skulder/overarm. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Generelt ved behov for mer detaljert skjelettfremstilling og leddstilling enn hva konvensjonell røntgen kan yte. Fraktur. Ostesyntesemateriell ved tvil om stilling. Vurdering av frakturtilheling.

Detaljer

God nøyaktighet er en kombinasjon av riktighet og presisjon.

God nøyaktighet er en kombinasjon av riktighet og presisjon. Jo mer nøyaktig informasjon jeg får, jo mer trygg er jeg på at jeg setter riktig insulindose. Og blir reguleringen av blodsukkeret bedre, kan det føre til et lavere langtidsblodsukker. Nå finnes det en

Detaljer

9. Femords setninger CD2 spor 2 11

9. Femords setninger CD2 spor 2 11 9. Femords setninger CD2 spor 2 11 Formål For måling i frittfelt med eller uten støy. Er et alternativ til måling med treords ytringer. For måling av høreterskel for tale. Kan også anvendes for å måle

Detaljer

Exposure index. Novembermøtet 18.11.2014, Gardemoen. Ingvild Dalehaug, fysiker ved Haukeland Universitetssjukehus

Exposure index. Novembermøtet 18.11.2014, Gardemoen. Ingvild Dalehaug, fysiker ved Haukeland Universitetssjukehus Exposure index Novembermøtet 18.11.2014, Gardemoen Ingvild Dalehaug, fysiker ved Haukeland Universitetssjukehus Et lite tilbakeblikk: radiografisk Før vi fikk digitale detektorer: Film/folie. Overlag med

Detaljer

Sakkyndig vurdering av. Strategy Group for Medical Image Science and Visualization. Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008

Sakkyndig vurdering av. Strategy Group for Medical Image Science and Visualization. Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008 Sakkyndig vurdering av Strategy Group for Medical Image Science and Visualization Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008 Innledning Bakgrunn for vurderingen er dokumentene i mappen med

Detaljer

CT ankel/fot. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

CT ankel/fot. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Generelt ved behov for mer detaljert skjelettfremstilling og leddstilling enn hva konvensjonell røntgen kan yte. Fraktur. Utredning ved osteochondrale defekter. Ostesyntesemateriell ved tvil

Detaljer

Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009. Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF

Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009. Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009 Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF Levanger/Namsos Representative doser FULLDIGITALISERT! Mye jobb men nyttig "Problemlab" med mangelfull registrering av doser

Detaljer

Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar CT Thorax med lever Helse Vest RHF Om indikasjoner for protokollen Moderat til høy sannsynlighet for malignitet i thorax hvor man også ønsker å se etter metastaser i lever og eller binyrer. Metoden innebærer

Detaljer

CT håndledd/håndrot/underarm. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

CT håndledd/håndrot/underarm. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Generelt ved behov for mer detaljert skjelettfremstilling og leddstilling enn hva konvensjonell røntgen kan gi. Fraktur. Ostesyntesemateriell ved tvil om stilling. Vurdering av frakturtilheling.

Detaljer

PET-senteret. Strålevern ved Norges første PET-senter. PET Positron Emisjons Tomografi. Etablering av PET-senteret. Strålevernhensyn ved PET-senteret

PET-senteret. Strålevern ved Norges første PET-senter. PET Positron Emisjons Tomografi. Etablering av PET-senteret. Strålevernhensyn ved PET-senteret Åpnet oktober 2006 PET-senteret Strålevern ved Norges første PET-senter Skjerming og sikkerhetssystem Berit Brosvik Teknisk leder Etablering av PET-senteret Investert 128 mill kr GE Healthcare (25 MNOK)

Detaljer

Nasjonal holdbarhetsdatabase

Nasjonal holdbarhetsdatabase Nasjonal holdbarhetsdatabase hvordan kan vi finne ut hvor lenge prøvene er holdbare? Preanalyse 10. 11.mai 2017 Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk Protokoll med beskrivelse av

Detaljer

Representative doser ved bildediagnostiske undersøkelser i

Representative doser ved bildediagnostiske undersøkelser i Representative doser ved bildediagnostiske undersøkelser i Norge Reviderte/nye referanseverdier Årsaker til dosevariasjon Eva G. Friberg og Anders Widmark Seksjon Dosimetri og medisinsk strålebruk Statens

Detaljer

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r Forskriftsrevisjon Versjon 26.10.07 Tor Wøhni F o r 2 Saklig virkeområde Forskriften gjelder ikke elektriske apparater og komponenter som frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Benevning Forklaring. Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser

Benevning Forklaring. Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser Begrep Benevning Forklaring A-veid lydtrykknivå dba Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA, angitt i dba). Lydtrykknivå er den

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Taleaudiometri i lydfelt. Hvilken støytype gir maksimal "Spatial Release from Masking" Jon Øygarden, NAS 2015

Taleaudiometri i lydfelt. Hvilken støytype gir maksimal Spatial Release from Masking Jon Øygarden, NAS 2015 Taleaudiometri i lydfelt. Hvilken støytype gir maksimal "Spatial Release from Masking" Jon Øygarden, NAS 2015 HiST taleaudiometri Hva er taleaudiometri Diagnostisk i klinikken måles med hodetelefoner Høreterskel

Detaljer

Nr. 54/173 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Tillegg 8. Glødelamper i gruppe HB 4 HB 4. (Dimensjoner i millimeter) Plan C( 11 )

Nr. 54/173 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Tillegg 8. Glødelamper i gruppe HB 4 HB 4. (Dimensjoner i millimeter) Plan C( 11 ) Nr. 54/173 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 Tillegg 8 Glødelamper i gruppe HB 4 HB 4 /1 55,0 maks. (Dimensjoner i millimeter) ( 10 ) ( 6 ) Plan C( 11 ) Ø 19,81 maks. ( 2

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

11. Binaural test CD2 spor og 28 36

11. Binaural test CD2 spor og 28 36 11. Binaural test CD2 spor 18 26 og 28 36 Formål En hodetelefontest for å kartlegge binaural lyttefunksjon. Innhold Binaural test målesett A mm:ss 17 1000 Hz sinus -18.5 dbfssq 00:10 18 Liste 16 binauralt

Detaljer

AKTUELLE GRENSEVERDIER...

AKTUELLE GRENSEVERDIER... INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE GRENSEVERDIER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 T-1442... 3 3 MÅLSETTING... 4 4 BESKRIVELSE AV BEREGNINGSMETODE OG FORUTSETNINGER... 5 4.1 STØYKILDER OG STØYDATA... 5 4.2 METODE

Detaljer