Atrieflimmer, Hjertesvikt,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Atrieflimmer, Hjertesvikt,"

Transkript

1 Hjertesykdommer Angina, Hjerteinfarkt, Atrieflimmer, Hjertesvikt, Lungeødem, ACB/ventil-opr., Pacemaker v/else Aune 1

2 Angina - AP O2 behovet er større enn tilbudet ischemi Årsak Aterosklerose Trombose Spasme i karveggen 2

3 Risikofaktorer Røyking Kosthold Høyt BT DIA Overvekt Lite aktivitet Stress 3

4 Risikofaktorer til AP forts. Arv Kjønn Alder 4

5 Symptomer til AP Smerter - type? Hvor sitter de? Når kommer de? Varighet? Angst Forhøyet BT og P OBS stum angina Inndeling i klasser - NYHA I - IV 5

6 Diagnose AP Klinikk Smertekarakteristikk og debut EKG Blodprøver CKmb + Troponin T Sykling AKG COAGR Myokardschintegrafi 6

7 Behandling AP Ved anfall Innleggelse i sykehus Nitroglyserin subl., spray, iv. T. Novoid (ASA) sc. Klexane x 2, etter vekt T. Plavix 7

8 Medikamentell behandling AP Utrede årsak Betablokkere Calsiumantagonister ACE-hemmere Angiotensin II antagonister Nitropreparater Videre utredning ved gjentatte anfall 8

9 Hjerteinfarkt AMI Tilstopping av koronarkar skadet hjerte muskel NSTEMI - STEMI Hva skjer? Aterosklerose Akutt tilstopping Gradvis tillukning Ischemi 9

10 Risikofaktorer ved Hjerteinfarkt Likt som ved Angina Røyking Kosthold og overvekt Dia Høyt BT og stress Lite aktivitet Arv, kjønn og alder 10

11 Symptomer på Hjerteinfarkt Forvarsel i form av AP Tiltagende smerter Intense smerter med stråling til ve. arm Smerter strålende til kjeve el. rygg Dyspnoe Kvalme, brekninger Klam og kaldsvett 11

12 Diagnose Hjerteinfarkt Klinikk EKG-forandringer Sammenligne med tidligere EKG ST-hevninger? Endringer? Hjertemarkører blodprøver CKmb og Troponin T 12

13 Differensial diagnoser Hjerteinfarkt Disekerende aorta aeurysme Intercostal smerter Artrose i sternoclavikulær leddet Ryggsmerter Kronisk øsofagitt el ulcus ventrikuli Pneumoni Perikarditt Spontan pneumothorax 13

14 Komplikasjoner Hjerteinfarkt Kommer an på hvor Hjerteinfarktet sitter Arytmier BT fall Akutt lungeødem 14

15 Behandling Hjerteinfarkt Før sykehusinnleggelse I sykehus Trombolytisk behandling Heparin + blodplatehemmer NG iv, smertelindring, O2 Overvåkes, - rytme, BT og P, EKG, SpO2 RTH, EKKO cor Videre behandling - PCI? 15

16 Øvrig behandling Hjerteinfarkt Sengeleie første døgn Antikoagulasjon - fast Hjerte medikamenter - som ved AP bør ha Betablokker Kolesterolsenkende Informasjon Angstforebygging 16

17 Etter utskrivelsen Hjerteinfarkt Sykemelding Kontroll Kost, vekt og trim Alkohol Fysisk aktivitet Førerkort Flytur ikke 2 først mnd. 17

18 Atrieflimmer Uregelmessig hjertefrekvens Utgangspunkt i atriene Langsom / rask Bortfall av atrienes pumpefunksjon Dårlig fylning av coronarkarene Ved fysisk aktivitet økt frekvens Akutt AF / Kronisk AF 18

19 Årsak til AF Forstørret atrie Mitralstenose - MI Feber Etter opr. Reentry tachycardi sløyfe som stimulerer hjertet Annen hjertesykdom - hjertesvikt Andre sykdommer - infeksjoner 19

20 Diagnose AF Pulspalpasjon EKG 20

21 Behandling av AF Behandling kun hvis pasienten får symptomer - alder Alder prognose Medikamentell behandling Antiarytmika, Digitalis, Betablokker, Pacemaker El-konvertering - >48 t? -antikoagulering Opr reentery tachykardi 21

22 Hjertesvikt Svikt i hjertets funksjon Klarer ikke å levere nok blod O2 - i f.t. behov fra indre organer og muskler Nedsatt arbeidskapasitet tegn til lungestuvning og organdysfunksjon Forekomst ca 2 % av befolkningen Inndeling NYHA klasse i - IV 22

23 Patofysiologi Hj. svikt Ond sirkel - volum og trykk Lavt minuttvolum Skadet hjertemuskel AMI Høy pumpemotstand aortaklaff stenose Ve. ventrikkel hypertrofi - hj.svikt Fall i minuttvolum Kompensasjonsmekanismene utløses 23

24 Kompensasjonsmekanismer Hj.svikt Utløses for å opprettholde hjertets minuttvolum Skadelig ved langvarig aktivering skyter over mål Økt hjertefrekvens Økt sammentrekning kontraktilitet Økt påfylningstrykk - preload Økt hypertrofi hjertet vokser 24

25 Kompensasjonsmekanismer - fort Utløses av Vevs hormoner RAAS, ADH Nevrohormonelle mekanismer - katakolaminer Fører til Vasokonstriksjon redistribusjon av blod og vann Salt og vann retensjon 25

26 Inndeling av hjertesvikt Akutt eller kronisk hjertesvikt Høyresidig eller venstresidig hjertesvikt Elektrisk eller mekanisk hjertesvikt Systolisk eller diastolisk hjertesvikt 26

27 Årsak til Hjertesvikt Ischemisk hjertesykdom - AP, AMI Hypertensjon Klaffefeil - MI, AS Kardiomyopati Medfødt hjertefeil Lungesykdom Avleiringssykdommer Legemiddelbivirkninger - antiarytmika 27

28 Tilstander som kan forverre Hjertesvikten Anemi Infeksjon Feber For stort væske eller saltinntak Hypertensjon - utilstrekkelig behandlet Hjerterytmeforstyrrelser - tachy / brady Leversvikt 28

29 Tilstander som kan forværre Hjertesvikten forts. Nyresvikt Thyroidea sykdommer Lungesvikt Overvekt Stort alkoholforbruk Legemiddelbivirkninger Graviditet 29

30 Symptomer på Hjertesvikt Dyspnoe Nattlig vannlatning Redusert arbeidstoleranse Andre Hoste, tretthet, slapp Dårlig matlyst, vekttap Konsentrasjonsvansker, svimmel, ustø, Hjertebank 30

31 Diagnose Hj.svikt Blodprøver Hjertesvikt markør pro ANF EKG / AKG RTH Spirometri EKKO cor Utredning bakenforliggende årsak 31

32 Behandling Hj.svikt Ikke medikamentell behandling Salt og væske restriksjon - vekt Alkoholforbruk Røyking Fysisk aktivitet Nervøse plager Leggkramper Feber og infeksjoner Informasjon 32

33 Behandling forts. Medikamentell behandling ACE- hemmer Diuretika Digitalis Betablokker Langtidsvirkende nitrater ASA Marevan 33

34 Behandling forts. Antiarytmika Kalsiumblokkere Angiotensin II reseptor blokkere Aldosteronantagonister Statiner 34

35 Hva skal du passe på? Har pas. kjent hjertesykdom? EKG Hjertesvikt pas. - RTH og vekt Blodprøver - K Se hvor mye væske pas. har fått under / etter opr. og at denne væsken kommer ut - VÆSKEREGNSKAP!! Føres i kurven! 35

36 Hva skal du passe på? Hvis pas. blir tung i pusten Sette pas. opp i senga - knekkseng Gi O2 på brillekateter (obs KOLS) Kontakte lege - lytte på pas. Hvis pas. får brystsmerter EKG før smertestillende Måle BT og P Gi O2 på brillekateter - 5 liter (obs KOLS) 36

37 Hva skal du passe på? Hva gjør jeg ved nyoppstått ur.puls? Måle BT og P EKG Kontakte lege - nyoppstått AF skal El- konverteres innen 48 t Husk å veie hjertesviktpas. gjerne ved mobilisering - daglig behov for en ekstra T. Diural? 37

38 Lungeødem Ekstrem form for dyspnoe Væske lekker ut i alveolene Akutt LØ tyder på venstre ventrikkel svikt 38

39 ACB - opr. Akutt Coronar Bypass Forsnevring i hjertets kransårer Venehøsting fra legg Bypass med A. Mamaria Interna Får ofte AF i ettertid Ikke bruke begge armer over hodet etter opr 8 uker 39

40 ACB-opr forts. Sår og hygiene Opptrening viktig Ikke bli sittende i godstolen Hostekraft unngå pneumoni Kosthold Informasjon, angstforebygging Pårørende Yrke 40

41 Ventil opr. Grunnsykdom? AMI, aldringsprosess Hvor påvirket er pas før opr? Stenose eller insufisiens Utviklet hjertesvikt? Lenger forløp enn bypass opr Krever langsommere opptrening 41

42 Pacemaker Ulike typer Atrie, ventrikkel, atrie/ventrikkel, bi ventrikulær, ICD (intra cardiell defibrillator) Hvilken type pas får avhenger av grunnsykdommen Ikke løfte hånda over hodet før 6 uker Kontroll 42

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009

INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009 INSTRUKTØRNYTT Utgave 3 Desember 2009 Avholdt DHLR kurs Det ble 12. desember avhold instruktørkurs i bruk av hjertestarter i Bergen. Her deltok 8 instruktører hvorpå alle bestod kurset. Så nå har selskapet

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG

Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Norsk forening for slagrammede Faktaark HJERTEFLIMMER OG HJERNESLAG Atrieflimmer (hjerteflimmer) også kalt forkammerflimmer er den vanligste formen for rytmeforstyrrelse i hjertet, og kan føre til hjerneslag.

Detaljer

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital

BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER. Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital BRYSTSMERTER DIFFERENSIALDIAGNOSER Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling St.Olavs Hospital Brystsmerter Definisjon: Smerter av alle typer som pasienten opplever er lokalisert i brysthulen Hva tenker

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Kols Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13 Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Hva forbinder du med Kols? Stigmatisering Mange føler seg stigmatisert. Ingen «poppis-diagnose» å få. «Man har skyld

Detaljer

INFORMASJON OM BYPASS- OG KLAFFEOPERASJON:

INFORMASJON OM BYPASS- OG KLAFFEOPERASJON: HVA ER HJERTEKRAMPE (Angina Pectoris): Forsnevring eller tilstopping av hjertets kransårer fører til at hjertemuskelaturen får for lite blod og dermed for lite oksygen. Dette kan gi smerter (angina pectoris),

Detaljer

historisk perspektiv

historisk perspektiv Nasjonal Paramedic Utdanning Kull 2 Høyskolen i Lillehammer 2004 2006 Avsluttende hovedoppgave Skrevet av: Dagfinn Karsrud og Ragnar Kristiansen Emne: Prehospital behandling av hjertepasienter i et historisk

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Råd ved medisinske tilstander på reise. Petter Thornam Sentrum Reisemedisin

Råd ved medisinske tilstander på reise. Petter Thornam Sentrum Reisemedisin Råd ved medisinske tilstander på reise Petter Thornam Sentrum Reisemedisin Agenda Generelt Medikamenter Psykisk sykdom Diabetes Hjerte-kar Lunge Kreft Sentrum Reisemedisin Generelt Flere reiser/flere dør

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS11 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

Pasientinformasjon. Radiofrekvensablasjon (RFA) mot atrieflimmer

Pasientinformasjon. Radiofrekvensablasjon (RFA) mot atrieflimmer Pasientinformasjon no Radiofrekvensablasjon (RFA) mot atrieflimmer Hjerteflimmer, forkammerflimmer og atrie flimmer er alle betegnelser for samme hjerterytmeforstyrrelse. Hos oss kaller vi det atrieflimmer.

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Hjertrud får pacemaker

Hjertrud får pacemaker Hjertrud får pacemaker Informasjon til familier med barn som trenger pacemaker Pacemaker et trygt hjelpemiddel I denne brosjyren får du informasjon om og svar på det du bør vite for å gi barnet og deg

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR TRANGE BLODÅRER I BEINA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi 03.02.2015 Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hvordan forsnevring

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Klinikk for thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi Velkommen! Dette er et informasjonshefte til deg som skal hjerteopereres. Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer