Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015."

Transkript

1 Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

2 Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris uten EKG-funn. Ustabil angina pectoris med ST-senkning i EKG under anfall. Akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI) - Subendokardielt infarkt Akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon i EKG (STEMI)-Transmuralt infarkt Ved akutt koronarsyndrom er TID en kritisk faktor. Pasienten trenger medisinsk overvåkning og behandling så raskt som mulig. Mer enn halvparten av alle dødsfall ved hjerteinfarkt skjer på grunn av tidligkomplikasjoner og i løpet av den første timen. Ventrikkelflimmer er den hyppigste årsaken til prehospital død.

3 Symptomer og funn. Akutt koronarsyndrom Ustabil angina pectoris. (UAP) Angina symptomer med minst ett av følgende tilleggskjennetegn: Symptomene har oppstått i hvile (eller ved minimale anstrengelser). symptomene har vart mer enn 15 min. Symptomene er annerledes enn tidligere. (kraftigere, hyppigere eller varer lenger enn før). Symptomene responerer dårlig eller kortvarig på nitroglysering sl. Det er første gang pasienten har slike symptomer. Denne tilstanden er klinisk umulig og skille fra infarkt. Situasjonen skal oppfattes som «truende infarkt». Pasienten skal øyeblikkelig innlegges i sykehus. Ved ustabil angina er det EKG forandringer hos 30-50% (ST-hevning, ST-senkning og/eller inversjon av T-bølger. Forandringer i Ekg indikerer økt risiko.

4 Akutt koronarsyndrom NSTEMI ( non ST-elevasjonsmyokardinfarkt): Klinisk uatskillelig fra UAP. Diagnosen stilles på sykehus når blodprøver (troponin, eventuelt CK-MB) påviser myokardskade hos en pasient med tegn på UAP. STEMI (ST-elevasjonsmyokardinfarkt): Symptomene er i prinsippet som ved angina, men de er som regel kraftigere og varer lenger. Ingen eller bare moderat smertelindring av hvile og/eller nitroglycerin. I typiske tilfeller er det akutt sykdomsdebut og betydelig smertepåvirkning. (mer om symptomer kommer). For øvrig ofte ingen objektive kliniske funn, med mindre det tilkommer komplikasjoner. Som Hypotensjon, Sinustachycardi, cyanose eller perikardiell gnidningslyd. Det kan ta fler timer før infarktforandringene blir synlige på EKG.

5 Tiltak. Akutt koronarsyndrom Ro. Sørg for at pasienten er i fysisk ro. Berolige pasient, pårørende, kollegaer og deg selv. Ring 113. Raskest mulig EKG-diagnostikk, fortrinnsvis av ambulansepersonell som kan sende EKG til sykehuset for vurdering. Man må vurdere hvordan pasienten kan få tatt EKG raskest mulig. I Ambulanse? Luftambulanse? Hjemmebesøk? På legevakt eller på sykehus? Ved ST-elevasjonsinfarkt (STEMI). Man skal alltid konferere med sykehuset. I hovedsak ambulanse personell som gjør dette når de har kommet. Nå planlegger man om det blir direkte transport til angiosenter for koronarangiografi. PCI er anbefalt primærbehandling om den kan komme i gang i løpet av 90 min. Rask innleggelse. Alle med infarktsuspekte brystsmerter skal innlegges raskest mulig. Pasienten bør følges av lege.

6 Akutt koronarsyndrom Hold pasienten fastende. Da det kan bli aktuelt med rask koronarundersøkelse. Oksygentilførsel. Via maske eller nesekateter. Man kan også sette pasienten i et luftig område. Medisiner. Dette kommer som regel ambulansepersonell med. Det er også de som administrer dette. Acetylsalisylsyre. Alle pasienter får 300 mg acetylsalisylsyre. Fortrinnsvis brusetbl (Dispril) for å sikre rask effekt. Nitroglycerin. Gi sl smeltetbl eller munnspray. Gjenta om effekten uteblir etter 5 min. ( Dette har gjerne pasienten selv om de har kjent hjertehistorie) Morfin. Morfin har en smertedempende og angstdempende effekt. God medisin i behandling for akutt hjerteinfarkt. Dette kan gjentas intill smertelindring. Antimetikum. Både infarkt og morfin kan gi kvalme, gi derfor kvalmestillende. Unngå brekninger/oppkast da dette er en påkjenning for hjertet. Andre platehemmere. Dette starter man alltid med ved mistanke om hjerteinfarkt. Pasienten får 300 mg plavix som engangsdose eller 180 mg Brilique som engangsdose.

7 Hjerteinfarkt EKG-morfologien ved hjerteinfarkt forandrer seg med tid etter inntrådt celleskade: Truende eller ferskt hjerteinfarkt (STEMI): EKG-forandringer som indikerer infarktutvikling (obs det kan ta flere timer før infarktforandringene blir synlige): Kvinner: ST-hevning 1,5 mm i V 1 V 3, 1 mm i øvrige avledninger. Menn: ST-hevning 2 mm i V 1 V 3, 1 mm i øvrige avledninger. Alternativt nyoppstått venstre grenblokk: QRS >0,12 sekunder, V 6 : RSR. Etablert infarkt: Nye, patologiske Q-takker i flere påfølgende EKG. Patologisk Q har bredde > 40 ms (0,04 s) og dybde > 25 % av R-takk i samme avledning. EKG-forandringer etter hjerteinfarkt Lokalisering av infarkt: Fremreveggsinfarkt: Forandringer i prekordial-avledninger, I og avl. Nedreveggsinfarkt: Forandringer i II, III, avf. Bakreveggsinfarkt: Resiproke forandringer i V 1 og V 2 : ST-depresjon, høy R, bred R.

8 Hjerteinfarkt. Avstengningen av koronararterien over tid fører til ischemi i det området som arterien forsyner. Hjerteinfarktet begynner sin utvikling etter minutter med alvorlig ischemi. hjertemuskelen utvikler da irreversible forandringer med nekrose. Infarktet når full størrelse innen 3-6t. Troponinene kan påvises i serum først etter 3-6 timer, når sitt maksimumsnivå etter timer og holder seg i plasma over flere døgn (5-10 døgn for troponin I) Troponiner kan også stige etter en angiografiundersøkelse. Etter seks timer har reperfusjon ingen effekt på infarktstørrelsen. Muskelvevet som mottar sin blodforsyning fra den tette blodåren, dør og vil etter dager og uker omdanne seg til arrvev, og mister evnen til å trekke seg sammen. Etter et hjerteinfarkt kan derfor hjertet bli svekket. Omfanget av svekkelsen avhenger av omfanget av tapt muskelvev.

9

10 Sirkulasjonsystemet. Hjertet er en muskelstruktur som består av fire hulrom, et venstre og et høyre forkammer (atrium) og et venstre og et høyre hjertekammer (ventrikkel). Det venøse blodet fra kroppen kommer inn til høyre forkammer fra den øvre og nedre store hulvenen (vena cava superior og vena cava inferior). Derfra pumpes blodet gjennom tricuspidalklaffen til høyre hjertekammer, og derfra gjennom pulmonalklaffen og ut i lungearterien (arteria pulmonalis) til det lille kretsløp (også kalt lungekretsløpet eller pulmonalkretsløpet). Via det lille kretsløpet blir blodet tilført oksygen fra lungene, og det oksygenerte blodet kommer så tilbake til hjertet i venstre forkammer fra lungevenene (venae pulmonales). Blodet pumpes så ut i venstre ventrikkel gjennom mitralklaffen, for så å bli pumpet ut gjennom aortaklaffen og ut i aorta thoracalis.

11

12 Typiske symptomer på hjerteinfarkt: Smerte midt i (vanligst) eller til venstre i brystet. Den typiske smerte oppleves som et trykk, press eller en snørende følelse i brystet. Ofte utstråling til en eller begge armer, særlig venstre, og til hals og underkjeve, eventuelt til øvre del av ryggen, av og til sitter smertene bare et eller fler av disse stedene eller helt øverst i magen. Smertene er vanligvis sterke og lindres ikke av hvile eller ved bruk av nitroglyserin. Smertene er oftest konstante, men kan komme og gå. Kvalme og brekninger er vanlig. Kaldsvetting og/eller uforklaring kortpusthet er også veldig vanlig. Utypiske infarktsymptomer er vanligst hos eldre, diabetikere og hos kvinner enn. Derfor skal man alltid ta anfall med uforklarlig, dårlig allmenntilstand tas alvorlig.

13 Symptomer på hjerteinfarkt Husk at ingen er like. Noen kan faktisk ha hjerteinfarkt uten smerter. Grunnen til at man kan få stråling til armer, hals, kjeve etc. er at nervebanene til disse områdene går ut i fra samme område i ryggmargen som nervene til hjertet. Hjernen klarer ikke å tolke at smertene kommer fra hjertet fordi det ikke er vanlig. Derfor fyrer den av impulser til denne nervebunten som igjen sender signaler til andre steder enn bare hjertet. Graden av smerter noen opplever under et infarkt har ingen betydning for hvor stor skade hjertemuskelen får.

14

15 Tiltak. Få oversikt bruke det kliniske blikket. Opptre rolig. Forlat aldri pasienten. Tilkall hjelp TID ER HJERTEMUSKEL. Skal raskt til sykehus. Behandling i ambulanse MONA Sende EKG til vurdering.

16 Tiltak. Nitroglyserin, Gi sublingval smeltetablett eller munnspray. Gjenta hvis uteblitt effekt etter 5 minutter. Morfin- 5 7,5 mg langsomt intravenøst hvis oksygen og nitroglycerin ikke gir smertelindring. Kan gjentas én eller flere ganger. Antiemetikum. Både infarktet og morfin kan gi opphav til kvalme og brekninger. Gi profylaktisk kvalmestillende (Afipran eller Primperan ), 10 mg (1 ampulle) intravenøst. Gjentas ved behov. ASA. Alle pasienter gis 300 mg acetylsalisylsyre, fortrinnsvis brusetabletter (Novid, Dispril ) for å sikre rask effekt. Platehemmer Plavix 300 mg som engangsdose eller Brilique 180 mg som engangsdose. Væske? Viktig ved nedreveggsinfarkt (forandringer i II, III og avf) fordi pasientene er utsatt for hypotensjon. Diazepam? Angst og uro representerer koronar fare i seg selv. Vurder diazepam, for eksempel Stesolid, 5 10 mg (1/2 1 ampulle) langsomt intravenøst (5 mg/minutt). Atropin. Gis ved bradykardi. Dose: 0,5 mg langsomt intravenøst. Kan gjentas etter 10 minutter ved manglende effekt. O2 behandling. Raskt EKG- repiterende. Ta blodprøver Troponin. PCI trombolysebehandling, evnt ACB-opr.

17 Koronarangiografi. - PCI Koronarangiografi er den absolutt beste undersøkelsen for å påvise trange partier eller blokkeringer i koronararteriene. Koronaranfiografi er en undersøkelse som foregår inni arteriene. En koronarangiografi undersøkelse er den beste undersøkelse for å bestemme videre behandling. Da bestemmer man om man skal blokke koronararterien med en stent, eller ballong. Man tar også avgjørelser om man bare skal behandle videre med medisiner eller om pasienten skal bli henvist videre til en bypass operasjon.

18 Koronarangiografi. Åpning av en tett arterie ved hjelp av stent.

19 Så, hva gjør dere om dere mistenker et hjerteinfarkt hos pasienten? Observasjoner? Behandling? Tiltak?

20 Pause!

21 Hjertesvikt. Hjertesvikt skyldes at hjertets pumpeevne er redusert. Dette medfører enkelt at hjertet ikke klarer og dekke kroppens behov for oksygen. Hjertesvikt kommer spesielt til utrykk ved fysisk anstrengelse.

22 New York Heart Association. (NYHA) Alvorlighetsgraden av hjertesvikt deles inn i 4 klasser. NYHA I: Asymptomatisk hjertesvikt. Pasienten har ingen symptomer på hjertesvikt ved vanlig fysisk aktivitet. NYHA II: Lett hjertesvikt. Pasienten opplever dyspnoe og tretthet ved moderat til høy grad av fysisk aktivitet. ( f.eks gange i oppoverbakke, trappegang opp 3 etasjer, tyngre husarbeid, snømåking) NYHA III: Moderat hjertesvikt. Pasienten opplever dyspnoe og tretthet kun ved lett fysisk aktivitet som gange på flat mark. Pasienten klarer ikke gå over 200 meter på flat mark uten å få symptomer. NYHA VI: Alvorlig hjertesvikt. Pasienten opplever dyspnoe og tretthet i hvile. Pasienten får økende symptomer ved små anstrengelser, som for eksempel av- og påkledning. Her er pasientene ofte sengeliggende.

23 Symptomer på hjertesvikt. Hovedsymptomene ved hjertesvikt er: Dyspnoe Ødemer Tretthet Redusert fysisk yteevne Nedsatt arbeidskapasitet.

24 Symptomer ved hjertesvikt forts. Dyspnoe skyldes at hjertet ikke klarer og pumpe videre det blodet som skal til hjertet fra lungene. Dette fører til at det blir kø av blod i lungene. Dette gir et økt trykk i blodårene og væske kan sive ut i lungevevet. Det er dette som gir seg utrykk som dyspnoe ved anstrengelse. Orthophnoe betyr dyspnoe som utløses i liggende stilling. Kan hjelpe med ekstra pute, eller hjertebrett i sengen. Redusert yteevne og tretthet skyldes at hjertet ikke pumper nok blod til muskler og viktige organer. Pasientene vil føle at behovet for søvn og hvile øker. Væskeopphopning oppstår på grunn av nedsatt blodforsyning til nyrene. Urinproduksjonene avtar og væske hoper seg opp i kroppen. Dette viser seg først som ødemer i bena, men væsken kan også samle seg i brysthulen eller i bukhulen og kan være opphav til dyspnoe, magesmerter, forstoppelse og vektøkning Nocturi betyr nattlig vannlatning. Pasienten skiller ut overskuddsvæske som har samlet seg opp i løpet av dagen.

25 Inndeling av hjertesvikt. Akutt og kronisk hjertesvikt: Akutt hjertesvikt (Acute Heart Failure - AHF) Karakterisert av lungestuvning, lungeødem,kardiogent sjokk. Det er en akutt, livstruende tilstand. Lungeødem kjennetegnes av akutt dyspné, surklende respirasjon, hoste med skummende ekspektorat (eventuelt rosafarget), takypné, tachykardi og eventuelt cyanose, klam hud, uttalt angst og uro. Kardiogentsjokk ser man systolisk blodtrykk <90 mmhg, tachycardi, redusert perifer sirkulasjon, symptomer fra sentralnervesystemet og redusert nyrefunksjon. Kronisk hjertesvikt (Chronic Heart Failure - CHF) brukes om hjertets sviktende pumpeevne over tid. Er oftest et resultat av gjennomgått hjerteinfarkt, AF, hypertensjon eller kardiomyopatier. Starter ofte med uspesifikke plager: Pasienten orker mindre, svimmelhet, søvnproblemer, redusert appetitt, dyspnoe eller vektøkning.

26 Høyre og venstresidig hjertesvikt. Dette er en klassisk inndeling av hjertesvikt, som man i dag tillegger mindre betydning. Svikt av pumpefunksjon i høyre ventrikkel gir: Deklive ødemer, ascites og lever- og halsvenestuvning, pleuravæske og nokturi. Isolert høyresidig hjertesvikt sees ved primær eller sekundær pulmonal hypertensjon Svikt av pumpefunksjon i venstre ventrikkel gir: Lungestuvning og lungeødem. I de fleste tilfeller foreligger svikt av begge ventrikler. Venstre ventrikkelsvikt medfører sekundert høyre ventrikkelsvikt.

27 Systolisk og diastolisk svikt. Baserer seg på nyere patofysiologiske prinsipper og har fått større betydning i den senere tid. Systolisk funksjonsforstyrrelse oppstår når hjertets pumpeevne er nedsatt og gir lavt minuttvolum pga redusert kontraktilitet eller tapt muskelmasse. Diastolisk funksjonsforstyrrelse skyldes stiv og lite ettergivelig hypertrofisk ventrikkel. Dette krever høyere fylningstrykk, det vil si høyt endediastolisk trykk (EDP)

28 Årsaker til hjertesvikt. De vanligste årsaker til hjertesvikt er Gjennomgått hjerteinfarkt (åreforkalkning) Hypertensjon ( høyt blodtrykk) Klaffefeil Kardiomyopati Høy alder

29 Årsaker til hjertesvikt. Åreforkalkning- Vil gi redusert blodtilførsel til større eller mindre deler av hjertemuskelen. Fører/kan føre til hjerteinfarkt. Skaden etter hjerteinfarkt vil føre til redusert pumpeevne. Dette kan man fastslå ved å måle hvor mye blod hjerte pumper ut ved hvert hjerteslag. Det finner man bare på ECCO undersøkelse. Høyt blodtrykk- Høyt blodtrykk fører til at hjertet må pumpe mot økt motstand. Over tid gir dette økt belastning på hjertet. Hjertemuskelen blir tykkere og kan føre til hjertesvikt. Derfor viktig med behandling for å tilstrebe normalt blodtrykk i hjertesvikt behandling. Klaffefeil- Hjertet har 4 kamre og 4 klaffer. Klaffenes oppgave er å åpne seg for å slippe blodet gjennom, for deretter og lukke seg for å hindre tilbakestrømning av blodet. Sykdom kan angripe klaffene så de ikke åpner og lukker seg som normalt. Lekkasje i klaffene betyr at blodet lekker tilbake i stedet for å pumpes videre. Dette er ingen optimal pumpefunksjon og kan gi symptomer på hjertesvikt.

30

31 Årsaker til hjertesvikt forts. Kardiomyopati- Dette er den vanligste årsaken til hjertesvikt blant yngre personer. Dette er en sykdom som rammer hjertemuskelcellene, og gjør at disse mister evnen til og trekke seg ordentlig sammen. Dette gir redusert pumpekraft. Høy alder- Normalt avtar hjertets pumpefunskjon med alderen. Eldre mennesker kan derfor få lett grad av hjertesvikt som ledd i den naturlige aldringsprosessen. En rekke tilstander og sykdommer som ikke direkte rammer hjertet kan forverre eller fremkalle hjertesvikt. Som f,eks, anemi, arytmier, infeksjonsykdommer, overvekt, hypertensjon og endring i stoffskiftet. Ved forverring av en stabil hjertesvikt prøver man alltid og finne ut om disse faktorer er en medvirkende årsak.

32

33 Behandling av hjertesvikt. Målet med behandling av hjertesvikt er å lindre plagene pasienten har, øke livskvaliteten, hindre videre utvikling av sykdommen og å øke overlevelsesmuligheten. For å oppnå dette er behandlingen tredelt: Ikke medikamentell behandling. Egenbehandling. Medisinsk behandling Annen behandling

34 Ikke-medikamentell behandling -Egenbehandling. Å leve med hjertesvikt vil for mange bety begrensinger i det daglige liv, og dermed gi redusert livskvalitet. Derfor er det bra for den enkelte pasient, og de rundt han og ha kunnskap om enkle prinsipper som kan lindre plagene. Det at man hjelper pasienten til og ta ansvar for egen sykdom og følger råd som gis med tanke på egenbehandling, vil den behandlingen være den viktigste enkelt-årsak til at man kan unngå hyppige innleggelser.

35 Egenbehandling. Vektkontroll- unødvendige kilo er en belastning for hjertet, derfor er om nødvendig vektreduksjon gunstig. I oppstarten av hjertesvikt behandling vi vekten gå ned pga økt utskillelse av vann. I stabile faser bør vekten endres minst mulig. Ukentlige vektkontroller (noe hyppigere i ustabile perioder) er noe av det viktigste man kan gjøre i egenbehandlingen. Vektøkning kan bety at væske hoper seg opp og at dosen vanndrivende bør i samråd med lege økes noen dager. Vektreduksjon kan bety at dosen med vanndrivende er for høy, og bør derfor reduseres for å unngå dehydrering. Man bør tilstrebe at vekten ikke varierer mer enn +- 1 kg i løpet av noen dager. Kosthold- kosthold til hjertesvikt pasienter er ikke så forskjellig som det kostholdet man anbefaler til befolkning forøvrig. Men det er visse ting man kan være mer forsiktig med. Som blant annet salt og væske. Saltreduksjon- kroppen holder tilbake salt og vann ved hjertesvikt. Salt binder vann i kroppen, og et høyt saltinntak bidrar til at mer vann holdes tilbake. Dette kan gi økt hjertesvikt symptomer. Redusert saltinntak er viktig for å redusere ødemer.

36 Egenbehandling forts. Væskerestriksjon- væskerestriksjon kan være nødvendig hos pasienter med ødemer. Der ødemene gjør at pasientene har vansker med og gå, bør man vurdere væskerestriksjon. Da er det vanlig med en maksimal drikkemengde på 1,2 l om dagen. Dersom helsepersonell forklarer viktigheten med dette, er det lettere for pasienten og klare dette. Det er anbefalt å veie pasienten daglig. Om vekten går ned og ødemer avtar kan det være nødvendig å redusere dosen vanndrivende. Pasientene kan under vanndrivende behandling oppleve munntørrhet. De opplever tørste, derfor kan det være lurt og tilby spyttproduserende tbl, isbiter eller et syrlig drops. Røyking- Røyking øker innholdet av CO2 i blodet. CO2 binder seg sterkere til de røde blodlegemene enn O2 og hindrer O2 transporten. Ved hjertesvikt klarer ikke hjertet og dekke behovet for O2 til alle organene. Derfor vil røyking forverre situasjonen ytterligere. Derfor er det sterkt anbefalt for hjertesvikt pasienter og slutte å røyke.

37 Egenbehandling forts. Nervøse plager- Søvnvasker og angst forekommer hyppig hos pasienter med hjertesvikt. Nattlig dyspnoe og vannlatning som vekker pasienten kan være svært plagsomt. Bedre sviktbehandling kan hjelpe disse pasientene. Det er viktig for pasientene at de lærer seg og leve med sykdommen. God kommunikasjon med hjemmesykepleie/helsepersonell kan hjelpe på dette. Det er også viktig at eventuelle partnere har kunnskap om dette. Sovetbl kan være gunstig i perioder. Feber og infeksjoner- Hjertesvikt foreverres ofte av feber og infeksjoner. Derfor bør sviktpasienter bruke febernedsettende og ta kontakt med helsepersonell eller lege ved infeksjonstegn. Hjertesvikt pasienter bør også vaksineres mot influensa og pneumokokkinfeksjoner. Hjemmesykepleie og kommunal hjelp- Pasienter med alvorlig svikt vil ofte trenge hjelp fra kommunen. Blant annet kan det være ønskelig med hjelp til medisinbruk og diverse andre behov i hverdagen.

38 Medikamentell behandling. Hjertesvikt bør med noen unntak- behandles medikamentelt. Det er usikkert om pasienter med NYHA I vil ha noen nytte av sviktbehandling om de har tilnærmet normal EF. Prinsippet for behandling er i størst grad og bruke medisiner med effekt på symptomer og prognose.

39 ACE-hemmer. Medisiner ved hjertesvikt. ACE-hemmer har gunstig effekt på hjertesvikt. Denne medisin er førstehåndsmiddel i behandlingen. Disse medisinene bedrer leveutsiktene ved alvorlig hjertesvikt. De lindrer symptomer og gir en bedre livskvalitet. I tillegg reduserer de behovet for sykehusinnleggelser. ACE-hemmer bør kombineres med vanndrivende medikamenter. De fleste pasienter med hjertesvikt bør ha disse medisinene som livslang behandling. Det er viktig og starte med en lav dose som etter hvert økes. Hoste er en uttalt bivirkning. Vanndrivende. Vanndrivende medikamenter øker utskillelsen av vann og salt i nyrene og reduserer væske opphopning (ødmer). Diuretika dosen bør justeres etter behov. Øking av dosen kan være nødvendig ved tegn på økende symptomer. Dosen bør reduseres ved vekttap og svimmelhet (som kan skyldes lavt bt). Viktig med elektrolyttprøver da det kan oppstå forstyrrelser i elektrolyttbalansen. Betablokker. Betablokkere ved hjertesvikt bedrer symptomer, reduserer sjansen for sykehusinnleggelser, forlenger livet og bedrer livskvaliteten. Dette er den eneste gruppen av medikamenter som reduserer risikoen for plutselig død.

40 Medisiner forts. Noen pasienter kan føle seg verre straks etter oppstart av medikamentet. Bedring sees ofte ikke før etter 3 mnd behandling. Væskeopphopning og forverring av svikt kan forekomme i oppstarten men kan unngår om startdosen er lav og heller økes etter hvert. Lurt og veie pasienten daglig og ved tegn på vektøkning kan man øke dosen vanndrivende. Aldesteronantagonister. Disse medisiner viser reduksjon av dødelighet og antall sykehusinnleggelser. Denne tbl er også noe vanndrivende og et godt medikament i sviktbehandling. Acetylsalisylsyre Motvirker blodproppdannelse og reduserer sjansen for hjerteinfarkt og hjerneslag hos pasienter med åreforkalkning. Denne tbl gis også til pasienter med AP og tideligerer hjerteinfarkt. Kolesterolsenkende Forebyggende effekt på utvikling av hjertesvikt hos pasienter med AP eller hjerteinfarkt.

41 Medikamenter som bør unngås hos pasienter med hjertesvikt. Betennelsesdempende medisiner reduserer effekten av vanndrivende og ACE hemmer. Slike medisiner kan forverre både hjerte og nyre funksjon og bør helst unngås. Selv om disse medisiner er reseptfrie bør pasienter ikke bruke disse uten og snakke med lege. Trenger man smertestillende, er det bedre og tilby pasienter paracetamol.

42 Annen behandling. Kirurgi- Vurdering for kirugisk behandling hører alltid med. De aller fleste med hjertesvkt bør før eller senere få gjennomført en koronarangiografi for å se på blodforsyningen til hjertet. Det bør også vurderes om det er behov for klaffekirurgi om det er sykdom i klaffene. Biventrikulær PM (Kardial resynkroniseringsbehandling- CRT)- Hos pasienter med NYHA III-VI og redusert venstre ventrikkel funksjon vil en slik PM bedre arbeids- og livskvalitet, antall sykehusinnleggelser og dødeligheten vil reduseres.

43 Akutt sviktbehandling utenfor sykehus. Årsaken til akutt hjertesvikt bør klarlegges så langt det går. Dette, sammen med pasientens allmenntilstand og eventuelle tilleggslidelser vil være avgjørende for om pasienten bør legges inn på sykehus som øyeblikkelig hjelp eller om pasienten skal behandles i hjemmet eller på kommunal plass. Førstehjelp før uansett iverksettes. Heving av overkropp til halv sittende stilling. Nitroglyserin sl Innleggelse av veneflon eller sc nål (om man har mulighet og i samråd med lege). Morfin iv/sc (også i samråd med lege om man har mulighet for det) Diuretikum iv/sc

44 Den terminale pasient. Som kjent er hjertesvikt en sykdom med til dels dårlig prognose. Dette gjelder da pasienter med alvorlig hjertesvikt, eldre pasienter og pasienter med tilleggsykdommer (AP, Nyresvikt, Lungesvikt, Hjerneslag m.fl). Endel hjertesvikt pasienter kan dø plutselig av arytmier. Men mange vil dø av progredierende svikt. Alle som behandler sviktpasienter vil komme borti terminalpleie. Mange av disse pasientene blir innlagt på sykehus for terminalpleie, men mange ønsker også å få være hjemme så lenge som mulig. Derfor er det viktig med et godt opplegg og samarbeid mellom hjemmesykepleie, lege, pasient og pårørende. Den terminale pasient har mange plager både psykisk og fysisk. De kan oppleve forsterket symptomer, som f.eks økende dyspnoe og engstelse. I denne fasen er det ren symptomatisk behandling som hjelper pasienten.

45 Takk for meg.

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Til deg som skal hjerteopereres Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Foto: Oslo universitetssykehus HF Dette informasjonsheftet er en orientering til deg som skal hjerteopereres. Vi håper du har anledning

Detaljer

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Lang eller kort transport tid, stor eller liten tjeneste Likheter, forskjeller og behov for kompetanse Basert på ambulansepraksis fra Sandnes og Egersund

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Formål med heftet... 5 Hva er en ryggmargsskade?... 6 ryggmargen og nervesystemet anatomi og funksjoner...

Detaljer

LHL VEST NR. 01 2014 Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom

LHL VEST NR. 01 2014 Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 01 2014 Rådgiver Hilde S. Hauge: - Vi gir øyeblikkelig hjelp der tilstanden ikke er kritisk (Side 6) Tips mot hjertesykdom Fysioterapeut Iren M. Jensen - Betydelige forbedringer

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer