Kom jul igjen. Av: Olav Vik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom jul igjen. Av: Olav Vik"

Transkript

1 Nr 2 dessember 2010 Red edaktør: Gunnbj ørg g Ljussnes Å rgan ng 29 ~ lauss sal k r 20.- ~ Mot L ang gf oss ss--støl. Foto: Jarle e Kvå åle K olbeinse en Kl ypepost p en yns skjer a al l e le esarar ei sign na, f lott j ul ehøgtid d!

2 Kom jul igjen Av: Olav Vik Kvar kjem han frå, den gode tankegang? Kva opphav har vår juleklokkeklang? Kvar kjem det frå, det store hjartelag, Som overlever nådelause slag? Er ikkje livet berre strid om makt, Slå andre ned, og stå ved sitt på vakt? Ha nok av mat og drikke, store hus, For så til slutt å sige ned i grus? Kom jul igjen! Dal ned på engleveng Og gjev mitt hjarta all den trøyst det treng. Kom juleglede til mi hytte her. Kom ekte kjærleik frå ei onnor verd

3 MØTEPLASSER OG DE GODE SAMTALENE I (HVER)DAGEN Av: Kari Nesse Hetland..Som dagen er skal din styrke være, står det i Skriften. Men hvordan er dagene våre? Trenger vi å lande, ta time-out i hverdagens travelhet? Eller i pensjonist tilværelsen ha en møteplass der vi treffer gamle naboer eller klassekamerater fra tidligere år. Mimre, huske og le over påfunn og historier vi var i sammen om. Møteplassene kan også være et sted og få nye vennskap som igjen gir oss påfyll i (hver)dagen. Muligheten du har til å ta del i møteplasser kan sammenlignes med en togstasjon. Du står på perrongen og inn kommer en vogn med ditt navn på. Reisen har du ikke helt oversikten over. Du har mulighet for å gå om bord, utsette det eller avslå. Alle tre valgene har konsekvenser. Går du om bord kan du bli beriket med nye vennskap eller få se nye plasser. Bare omgivelsene utenfor togvinduet er en opplevelse i seg selv. Utsetter du det, kan andre forhold sette stopper for dette senere eller kanskje muligheten ikke kommer tilbake. Avslår du det helt, ja, så er toget gått. For to sommere siden fikk jeg en anledning som jeg grep med begge hender. Historieinteressert som jeg er, - Ei restaurert krambu. Tidligere møteplass i fjorden. Fikk fortalt at kafeen, som var åpen i juli, var startet av en ildsjel på bygda. En som så muligheter og ville gjøre noe med det. Jeg meldte meg frivillig sammen med de to minste jentene mine. Vi ville hjelpe til med å være kafèdamer. Visste ikke helt hva dette var, men tanken var å støtte ildsjelen med arbeidet. Vi fikk flere opplevelser tilbake. Mye mer enn vi gav. Fjordkafeen er som vogna på togstasjonen. Det stod navnet mitt på, og jeg hadde muligheten til å gå om bord, utsette det eller avslå. Jeg valgte å gå om bord. Jeg fikk oppleve Åkrafjordens storslåtte natur. Hørte på tilreisende eller folk som var hjemme for sommeren som hadde en historie å fortelle. Fikk se gamle kjente som koste seg i husveggen på Fjordkafeen med en kaffekopp eller en is i hånden. Jentene mine stod bak vaffeldisken. Minstejenta fikk støtte i regneferdighetene fra eldstemann. De fikk være med å bidra og støtte prosjektet til idlsjelen. Mat på grill og overnatting i et restuarert hønsehus på en gard høyt over Åkrafjorden ble også en bonus på turen. Jeg valgte å gå om bord på toget 3

4 krambua betydde for fjordfolket. Den var som navet i hjulet. Samlingspunktet der folk treftes, handlet og hørte nytt. I vår hverdag trengs det små møteplasser. Om det er restaurerte krambuer eller bedehus, så trenger folk å komme sammen. Møteplasser og de gode samtaler i (hver)dagen har mennesket behov for. Vi ser at møteplasser blir satt i stand av ildsjeler som ønsker å gi folket noe av tida studie. Dette fikk jeg se betydningen av på Fjordkafeen på Bjellandsnes for fire sommere tilbake. Nå står vi framfor ei ny julefeiring. Mange familier samles, men det er også dem som savner en møteplass, eller familie. Har du en mulighet for å invitere, ta tid til den gode samtalen med en som savner det du har. Personen som kommer i din veg kan være den muligheten (togvognen) som kommer med ditt navn på. Du kan være julens møteplass og den gode samtale for den som trenger akkurat det. Av et slikt møte kan du oppleve å få mye mer igjen enn du gav for husk: God jul! LANGFOSS OPP Laurdag 25. juni 2011 På finn du mykje om det andre Langfoss Opp. Me har no hatt første styremøte i eit ressurs-sterkt styre. Mange nye tiltak: * Merking av løypa pr 100 m og høgdemeter * Tidtaking med Champion chip * Dei 134 som fullførte i år får fyrsterett til påmelding i februar * 1. mars kl 0700 opnar me for påmelding for restplassar opp til 300 * Sterkt auka premiering kr for 1.pl., kr for 2. pl. 4

5 Rapport frå Trivselgrenda Stordalen og Sævareid Hovudfokus for Trivselgrenda nå framover er ballbingen som skal på plass i løpet av våren. Leiar i grendalaget, Bjørg Marit Ljusnes, opplyser at ein nå ventar på at kommunen skal få alt på plass (leverandør, etc.) før ein kan starta. Me vonar at mange har høve til å stilla på dugnad i tillegg til lokale entreprenørar når arbeidet kjem i gong. Den tradisjonelle grendakveldsen er sett til fredag 14. januar kl på Sævareid skule. Då håpar ein at mange let Ivar Dyrhaug, Skavlan og co driva med sitt, og heller samlast til hyggeleg kveldssamvær med god kveldsmat og drøs. Me er og heldige og får besøk av Steinar Aalvik frå Sørstranda, som på lunt og humoristisk vis held eit kåseri for oss. Sett av denne kvelden til ei hyggeleg samkome med naboar og grendafolk! ******************************************************************* Romjuls-bilete 2009 Godt innpakka for vinteren.. 5

6 Hilsen til Eikemofolket skoleåret 1962/63 Våren 1962 søkte jeg lærerstilling ved Eikemo skule den gang i Kvinnherad kommune. Det var en stor dag da jeg posta mine første søknader om jobb. Jeg avla eksamen artium denne våren, og tankene mine var mange om videre studier eller jobb. Far min, skulemester i Sveio, rådde meg til å ta et tenkeår gjerne i skolen skjønte jeg. Slik ble det til at jeg valgte å prøve meg som lærer. Det var med forventning og spenning jeg hentet posten vårdagene Ville jeg få svar på mine jobbsøknader? Det fikk jeg flere interessante tilbud et nytt problem! Hva skulle jeg velge? Far rådde meg til å ta imot lærerstillingen ved Eikemo skule, og slik ble det. En fin høstdag gikk jeg av bussen ved Lundals butikk på Markhus. Jeg var blitt fortalt at det skulle ligge skyssbåt ved kaien som ville ta meg inn til Eikemo. Det var ordnet med bosted for meg hos Ola Miljeteig som bodde på Tysse, noen hundre meter ovafor Eikemokaien. Det var en fordel å bo nære kaien, for to dager i uka skulle jeg undervise på Markhus, tre dager på Eikemo. Jeg bar bagasjen ned til skyssbåten, og fikk en fin tur innover fjorden til Eikemokaien. Der tok Ola Miljeteig imot meg, Tøssen som han ble kalt lokalt. Ola dreiv garden sin sammen med kona Inger, og de hadde ei kvikk og oppvakt sju år gammel jente Oddny Irene. Oddny Irene og jeg gikk skoleveien til Eikemo i lag ca 2 km hver vei. Jeg husker med glede disse turene. Vi skravlet om løst og fast gode livsminutter for begge vil jeg tro. Første kvelden på hybelen min følte jeg ensomhet. Det var ingen garder eller folk å se i nærheten fra der jeg bodde. Fjorden stengte mot bebodde områder. På andre siden av fjorden kunne jeg se busser kunne gå, gikk oppover mot fjellene og Eikemostølene. Uvant og underlig tilværelse for meg som hadde fem års skolegang i Haugesund bak meg. Ola var krinsformann og fortalte meg om mangt og mye vedrørende skolen på Eikemo. Det var så vidt jeg minnes - sju elever, fordelt på fem årstrinn dette året. De skulle gå sammen på skolen tre skoledager per uke udelt skole. Det ble en betydelig utfordring for meg som ufaglært lærer å tilrettelegge undervisningen i alle fag i alle timer for fem årstrinn hver dag. Heldigvis hadde far gitt meg god ballast på veien. Han snakket ofte om skoledagene sine eksemplifiserte. Noe av det viktigste han lærte meg var: Jeg skjønte at han la vekt på forskjellen mellom det å være barn og det å være elev. 6

7 Som lærer oppdaget jeg snart at elevene på de ulike alderstrinn fulgte med på hva alle i klassen gjorde mer eller mindre. Skriftlige oppgaver måtte alle gjøre hver for seg, men alt muntlig i klassen tok alles oppmerksomhet. Når de eldste hadde soga eller geografi, satt de yngste med store øyne og ører og fulgte med. Jeg syntes det var svært kjekt og fornuftig at alle sju elevene kunne samles om fellesområder, eks. soga, geografi, litteratur og kristendom. Utover i skoleåret ble det nok slik at det meste muntlige, ble felles for alle årstrinnene. Jeg fikk et rimelig godt korrektiv for dette underveis fra Oddny Irene. Hun gav tydelige utsagn for sine meninger og sine opplevelser av det meste. Takk Oddny Irene! I blant bestilte jeg filmer fra statens filmsentral til undervisningen. Dette var svært populært, men jeg måtte samtidig bestille kommunens filmfremviser. Den ble sendt fra skole til skole etter ønske. Krinsformann Ola kom da til meg og sa at det var stort ønske om kveldsframvisning av filmene barna hadde sett tidligere på dagen. Slik ble det filmkvelder om hinduisme, afrikanske savanner og annet seine - kveldstimer i skolestua på Eikemo med alle oppegående på Eikemo som tilskuere. Fellesskap! To ukedager dro jeg til Markhus for å undervise. Olav Djuve var skyssman. Elevene ble med bl.a engelsk. Bedehuset ble brukt som skolehus. Det var en opplevelsesrik og nyttig erfaring for meg å starte skolegjerningen skolevirksomhet i over 40 år. Jeg minnes ofte skoleåret , menneskene jeg møtte og jobben jeg utførte. Det er med glede jeg tenker på at alle jeg møtte på Eikemo arbeidssituasjonen ved Eikemo skule var positive, vennligsinna mennesker. Jeg undres på om det kunne ha noe med hendene deres å gjøre for alle hadde sterke arbeidshender. Både ansikter, ord/utsagn og hender hos Eikemofolket gav signaler om stødige, solide, arbeidsomme, godlynte og positive mennesker. Jeg fikk min første jobbopplevelse blant disse menneskene. De gav meg verdifulle signaler på livsveien videre. Takk til Eikemofolket Svein Reidarson 7

8 Gamle ord og uttrykk Nedskrivne av Reinert Frette. har gjort dette. Når eg nå går igjennom desse gamle notatene, så må eg innrømma at mange av orda var så godt som utgløymde av meg. Og eg har ikkje vore flink til å bruka dei. Men dette kan me sikkert retta på. Mange av desse gamle orda er altfor gode og presise til å gå i gløymeboka. Eg kan ikkje påstå at dette er lokale ord og uttrykk som berre er kjende her i Dalen. Av og til har eg tatt opp dette temaet i andre landsdelar, og det er forbausande kor mange av desse orda som også er godt kjende andre stader i landet (og kanskje også i andre land)? Sigrid J. Bjelland Henriksen hadde ein fin serie ord og uttrykk i Klypeposten nr Dette er dialektord frå nabolaget vårt, så det var ikkje uventa at me kjende til dei fleste orda. Men eg vil påstå at ein ikkje skal reisa så langt herifrå før mange yngre personar vil ha problem med å forstå desse orda. Ei utfordring vil det vera å definera rette tydinga av nokre av desse orda. Kan henda andre legg ein annan betydning i enkelte ord enn det eg gjer. Då hadde det vore fint å få ei tilbakemelding på dette. For eg har vore borti fleire ord som me ikkje finn korkje i ordlister, ordbøker eller i leksikon. Heller ikkje Ivar Aasen eller Hvidsten har nedteikna alle desse orda. Fleire av orda burde sikkert vore fletta inn i ein setning, ein samanheng, men det tykkjer eg vil bli altfor vidløftig i denne omgangen. Alur Ameras Amerodl Barkalkyle Bia Bidlun Bidne Bitta Bjønnsarv Daga Dagtjuv Dalga Dank Daualeit Gag = sjau, bråk = bal, strev = ståhei, mykje amerodl = stor ståhei = adamseplet/strupehovudet = venta Bia litt = vent litt = tolmod = øskja, skrin = binda, surra = jerv = ljosna av dag = dagdrivar, eller ein som gjer lite for løna han får = slå/slå til = å driva dank = er ikkje å gjera nokon ting = å ta ei veldig grundig leiting = open vinkel (T.d. vinkelen mellom orvet og ljåen) 8

9 Gje hals Godfjott Gome Hakkakjøt Hallstyving Handaklå Hega Hegda Heka Id Idig Kag Kaggjen Karsleg Kasen Kirren Labank Lakalyr Lagga Le/led Mankera Å mangla Maroder Maska på Minisera Naderen Namne Naudi Nerk Netthendt Opsen Orv = å kasta opp/spy = godtruen/truskuldig person = 1. fingertupp 2. tannkjøt = grov kjøttdeig = halvstyving (?) = ungdom. Gutar (tenåringsgut)? = ein som må fingra med allting = hit, hertil. Hegare = nærmare. På denne sida. = starten. = å vera i tvil = strev. Å iddast = å gidda = flittig, virksam, strevsam = sjukdom/illebefinnande (Kjem brått på). = tjukk og feit person eller dyr = vetlevaksen = trøytt, slapp og halvsjuk = frisk/glad = tverrtre for eksempel i ei dør eller ein flake/lem = ikkje noko til arbeidskar = å gå (eit spesielt gangalag)? = grind = å mangla/sakna = å odla. Å ta igjen ein eigedom på odel = sjuk/krank = å driva på = å minska = ingenting. Ikkje naderen = ingen ting i det heile tatt = sorten, slaget. Der var namne = der var litt. Ikkje namne = ikkje i det heile tatt. = med naudi = knapt nok. Lite og ingenting = kraft. Næring = flink med hendene. Gjer fint arbeid = å ha det travelt. På opsen (ofsen)? = å overdriva. = skaft til ljåen. Stuttorv til stuttljåen. 9

10 LANGS ÅKRAFJORDEN ~ Eit arrangement for alle ~ Den 14. august gjekk det åttande Langs Åkrafjorden av stabelen. Samarbeidsprosjektet mellom dei tre idrettslaga i fjorden er komen for å bli. Antall deltakarar har lege mellom personar. Det er framleis plass til fleire i denne spektakulære traseen. Utfordr gjerne nokon du kjenner for arrangementet som i 2011 blir den 13.august. Arrangørane satsa meir på løparar inn mot årets Langs Åkrafjorden. Dette gav mellom anna resultat i ein fantastisk ny løyperekord av Laban Siro frå Kenya, og eit startfelt med 44 spreke menn og kvinner. Arrangementet har med sin familievennlige profil klart å skapa ei fin ramme rundt det å ta dei 11 kilometrane på gamlevegen mellom Tjelmeland og Teigland i bruk. At ein både kan sykle, gå eller springe gjer sitt til at dei fleste kan delta. Det er nok ulike grunnar for at mange kommer igjen år etter år, men deltakarkrusa som alle som deltek får dei fem første åra samt dei 6000,- kronene som blir trekt ut blant alle, lokkar nok mange av oss. Nå nærmar det seg den tiande gongen, og mange undrar seg på kva som vil bli delt ut som jubileumsgåve for dei mest trufaste i At denne strekninga var vår europaveg fram til sommaren 2000 er mest ikkje til å tru. Åkrafjordtunnelen skulle stå ferdig i 1999 og Åkrafjordtunet som er Langs Åkrafjorden sitt målområde satsa jo "alt" på at så skulle skje. Men nei, eit års drift midt oppi provisoriske vegløysningar måtte til før tunellen omsider blei opna. Så ei lita klypepost-nøtt: Kva heitte den samferdsle-ministaren som opna Åkrafjord-parsellen i år 2000? Send/lever inn til: John Karsten Hustveit, Åkrafjordtunet 5590 Etne. Premie ventar ein av dei med riktig svar. Uansett om du kunne svaret eller ikkje så håpar me i Fjorda- alliansen å sjå dykk den laurdag 13. august Avtale? Løp: 44 Sykkel: 156 Turgåing: deltakarar - kjempebra! 9. gong: laurdag 13. august 2011 Krus fyrste 5 åra - så 10. gong Kr trekkast - blant alle 10

11 11

12 ØRESKOG ELLE TÅSJIBA.. Nå kjeme vinteren snart. Når klåkko rinje om måron e de tongt å badla seg utor gåsadyno. Storatåno te maen e sånn passele klaka, for an e for långe for si dyna. Her må udlo takast fram ja, de e sikkert! Maen masa om sånne varmepompa og han. Kjerinjo e slettes ikkje enige. Skojen vekse jo så aldrig før, de e vel denna lokala oppvarminjo så jere de sikkert. Ska de fortsetja sånn, ser me kje naboen for barre ør. Å ka i adle verdens dagar ska me snakka om då, visst me ikkje får følja me på ka naboen bala me..! Kjerinjo påpeika og te maen kor utruligt månjen gånger veen varma, før an kjeme så långt så i oven. Føsste ska me krekja oss åppijøno beite. Maen me sajo i eina håndo, ulja å bensin i andra å filo bakom øyra. An e så asjele oransje der an går atte de ska godt jerast å rota an vekk oppi skojen i adle fall. Kjeringo bere på kaffi å etanes, de o e go for. Nøtta kje å gå seg tomme på veaskojen, då blir de kje månge målo! Så ska treo ner på på bakkjenivå å kvistast. Kjerinjo ska sjølsagt rydda ittekvart, de e jo de o e lagde for. Ittepå e de kaffi, for kvart steg i denna omfattanes prosessen lyte planleggjast nøye. Itte ein kopp å tri å fira, blir strångane te kubbar. De e så om å jera å få så mången av dei oppi traktorskuffo så de e muligt. Effektivitet långs heila linjo..!? Men de enda allti me atte kjerinjo går bakom traktoren å pitla seg forderva på alt så dette tå på den hompette veien himette. Det e allti vansjele å finna ut kor de e luraste å tippa lasse. Kjerinjo vil ha de der de ligge mest muligt i veien, for då må de kløyvast me ein gång. Maen e kje enige. An finne seg ein krok der veen kan liggja å gojera seg både lenje å vel. Typisk! Så går de obligatoriska hallåre då, før de nesta lysa øyeblikkje kjeme. Veakløyvaren blir kobla på traktoren, å maen trer på seg den oransje hjelmen ijen. De jelle jo å kjøra Stihl...! Kjerinjo blir sette te å lø veen på paller, de e jo hu så har fagbrev i å laga system, kjeme der asjele tort i frå maen. Alt detta ståkje me denna veen, har lagt utruligt møkje varme, elle svettawatt så eg lika å kadla de. 12

13 Visst me teke me ein del øveoppheiting i håve i tillegg, sånn så når maen fekk ei buska midt i fleisen onda saginjo, vil eg tru atte detta utjere mångfåldige kilowatt, så E-laje lika å kadla de. De e rett å slett fasineranes, veen e kje kommen inn i Jøtulen ei gång! Å når an endele e kåmmen der, å de brenne å spraka, då e de kosele i himen då! De e slettes ikkje så romantisk å sitja i armkrokjen te maen onda ein svære duranes klomp så henje på veggjen. De hjelpe kje om an hete Tåsjiba aldrig så møkje. Nei, kom dåken på skojen fålkens! Elles håpa eg adle får ei varme å go, å jedna kvite jul! Kjerinjo te han oppante bakevjo. 13

14 14

15 15

16 16

17 Mårkatten i Bjørkestrandlia Av: Lars E. Lundal Dei fire mårkattungane som låg i den store ura under Bjørkestrandstølen var berre fire veker gamle. Dei hadde hatt ei fin tid, mykje god mjølk dei fyrste vekene, seinare hadde dei tatt til seg fast føde. Det var mykje mus og lemen i liene og i fjellheimen. Det er sjeldan at rovdyra har så godt grunnlag for å fø opp ungane sine. Men likevel, før sumaren var over var det berre tre att av ungane. Revemor, som hadde sine små utforbi Viskjerstøl hadde tatt éin. På seinsumaren måtte ungane klara seg sjølve, og det vart ei tung tid, og seinhaustes var det berre éin att av dei fire syskina. Den levde sitt liv i Bjørkestrandlia. Han hadde det godt, mat fann han, og det var sjeldan han måtte leggja seg svolten. Snøen kom tidleg denne hausten, og allereie i desember var det snøfast ned mot sjøkanten. Dette gjorde at mårungen fekk tyngre dagar. Han var framleis i nærområdet, men måtte etter kvart taka lengre turar for å finna maten han trong. Vinteren var hard, og i januar måtte han taka lange turar for å leita etter mat. Jaktområdet vart utvida utover Geitanuten og Horjo. Stundom var han heldig og kom over ei rypa, men det kunne gå dagar han ikkje fann mat. Ein marsdag kom han på lette føter utover mot Skålnes-stølen. Han kjende godlukt frå pipa som stakk opp frå hyttetaket. Han følte seg usikker, men sleppte seg likevel ned i pipa. Dette skulle han ikkje gjort. Pipa var glatt, og det var umulig å komma opp att. Han prøvde på mange måtar. Men vegen var stengd ned kom han heller ikkje vegen var stengd av ovnsdøra. Alfred, bonden frå Skålnes kom til stølen ein aprildag. Dagen var fin, men han ville likevel fyra opp i ovnen,. Etter ein lang vinter var det godt å fyra opp. Alfred var overraska over at det var så dårleg trekk, han prøvde å stappa or pipa, og vart overraska då det datt ein mårkatt ned i ovnen. Du må ha hatt ei vond tid han såg på den utsvolta måren. Naturen kan vera hard, tenkte han. 17

18 Rullestadvatnet rundt Turstig rundt Rullestadvatnet har vore på agendaen til Fjæra og Rullestad Idrettslag i mange år. Men når alt skal gjerast på dugnad, og det stadig dukkar opp ting som må ha første-prioritet, tek slike prosjekt lang tid. På årsmøtet i januar 2010 vart det endeleg terrengløp. Sidan det er mykje folk samla i bygda når fiskefestivalen blir arrangert, bestemte me oss for opning søndag 11. juli kl. 16:00. Dugnadsgjengen, som ikkje var fleire enn det måtte vera, var på synfaring for å finna ut kva arbeid som framleis måtte gjerast, og det var mange artige diskusjonar og kommentarar. Men arbeidet kom i gong, og me fekk god hjelp av SØK som flaug på plass gamle pålar som skulle nyttast til bruer. I alt blei det bygd tolv bruer, to trapper og det blei sett opp eit sikringsgjerde. Siste brua kom på plass kvelden før opninga. Og då var det ein nøgd arbeidsgjeng som kunne sjå tilbake på rundt 500 kjekke dugnadstimar. Opningsdagen var det meldt regn utpå ettermiddagen, og hadde det slått til, ville heile opninga blitt ein fiasko. Men vergudane heldt regnet igjen, sjølv om himmelen var svært mørk og truande. Start og mål var på Halvfjordingen, og folk strøymde til. Då Lars Øyre sa nokre velvalde ord og klippa snora, stod nesten 150 personar klar til å prøva den nye stigen. 21 av desse skulle springa på tid, medan resten gjekk og jogga i passande tempo. Stigen er ikkje like flat og fin heile tida, men det var mange gode tilbakemeldingar frå løparane, sjølv om det var ein del som fall og skrubba seg litt opp. Dei som tok det meir av vatnet. Dei tre beste jentene og gutane fekk fine premiar, og dessutan var det mange premiar som blei trekte på namna til dei som var med denne dagen. Berre tre jenter var med og sprang, så her er det plass til mange fleire om løpet blir arrangert fleire gonger. Opninga av stigen og løpet var i alle fall ein suksess, og FRI vil takka alle som gjorde denne dagen så minnerik. Resultatliste frå løpet: Jenter: 1. Sølvi Markhus Gutar: 1. Tom Steine Ragnhild Løyning Sondre Rullestad Maren Markhus Erik Rullestad

19 Inge Sævareid på Ramsvikegrønnut. Eg var så heldig å få vera med denne hyggelege og spreke karen. Farande Fant 2010 nedunder Skredkollen, like ved Krokavatnet. 19

20 EIGARSKIFTE PÅ KROA Klypeposten har i høve dette teke ein prat med Odd Sørhaug like før han overlet roret til nye eigarar. oss ned ved eit kafebord. Til nyttår takkar han og familien for seg og forlet Kroa etter 20 års drift. Kroa har vorte ein institusjon for grendene våre her har me og andre kunna kjøpa drivstoff, daglegvarer og ikkje minst har det vore ein samlingsplass. Når overtok de Kroa? Det var den 1. september i Me overtok etter ekteparet Hegelstad som hadde vore her ei kort tid.( Før det var det Svend Svendsen som var eigar). Før me flytta hit, budde me i Tysvær. Kona mi,gjertrud er frå Sveio. Sjølv er eg oppvaksen i Tysvær. Då me kom hit, hadde me sonen Mads på 2 år. Seinare kom Oddgeir, som vart fødd i 95. Korleis var det å driva på den tid? Gjertrud hadde erfaring frå butikkarbeid før me overtok Kroa, eg hadde arbeidd på bilverkstad. Det var travelt! Me delte på arbeidet og møttest ofte i døra ved vaktskifte. Det hadde ikkje gått å driva med dette utan pågangsmot og innsatsvilje frå begge, slår Odd fast. Me fekk og ei ekstra utfordring då me overtok i og med at Shell ikkje ville ha stasjon her lenger. Då var det å hiva seg rundt og få til avtale med eit anna selskap. Me investerte i pumper og tankar, og Fina vart leverandør av drivstoff og oljer. Nå er stasjonen med i Best, ei kjede av sjølveigde stasjonar. Statoil er leverandør av drivstoffet. Så starta vegutbygginga i Åkrafjorden, kva konsekvensar medførde dette? Ja, det vart ei tid med ein del utfordringar, hugsar Odd. Me hadde ope heile tida mens me bygde om, og fekk snudd stasjonen og lokala mot nye -vegen. Det var jo mykje som føregjekk på ein gong utanfor òg, til for- virring for bilistane. Eg hugsar det var bilar som kom kjørande inn på grov pukkstein i mot i nye lokale med kafé i tillegg. Men det hende også andre ting i denne tida? Ja, me selde huset her og familien flytta i 1999 til nybygd hus på Førland i Tysvær, i nærleiken av heimplassen min. Så heretter vart det pendling for oss. 20

21 Tilværet som pendlar? Det har nå gått greitt, mange her i området har jo like lang pendling. Men det tek mykje tid og krefter med såpass lang kjøring gjennom mange år. Ein arbeidsdag på 7.5 til 8 timar kan fort verta 10 medrekna køyring. Kva tankar gjer du deg om betydninga av å ha denne bedrifta i lokalmiljøet? Eg vil tru det er eit gode å ha høve til å få tak i drivstoff og daglegvarer i kaffikopp, litt å bita i, og ein god drøs. Me har sett pris på at grendafolk og andre har hatt Kroa som eit samlingspunkt. Julafta har me hatt som tradisjon å servera kake for dei som har tid å komma innom då. I tillegg er jo dette einaste bensinutsalet mellom Odda/Røldal og Etne. Kjem du på spesielle hendingar frå tida her? Det var jo litt spesielt i byrjinga, då me i ein storm opplevde at taket vart rive av motellbygninga. Det vart gjort skader på bilar som stod her, men elles gjekk det bra. Ein familie måtte også overnatta hjå oss på grunn av at bilen vart skada. Eg har også opplevd dei som har komme innom og spurt ugsar du meg at ein har kunna vore til hjelp i ulike høve, smiler Odd. Dei første ti åra var me òg plaga med ein del innbrot på stasjonen. Med betre sikring av lokala då me bygde om, har me faktisk vore sparte for dette etter den tid. 21

22 Men no har du altså bestemt deg for sal? Ja, nå er stasjonen seld til Oszam Mestany, som overtek Han driv kaféverksemd i Haugesund, der han og familien bur. Han kjem vel til å ha nokonlunde lik drift, men med meir tilbod i kafeen. Kva planar har du vidare, etter at du nå forlet Kroa? Vera heima og stella for kåno! Kjem det kjapt og lattermildt frå Odd. I første omgang skal eg ta fri i ein periode, vera heime, og bruke litt tid til å finne ut kva eg ønskjer å gjera vidare. Det vert nok ein jobb på dagtid, utan lang pendling og helgejobbing! Og familien elles, kva driv dei med i dag? Oddgeir går på ungdomsskulen, Mads har teke utdanning innan sjøfart. Men han vart nok kanskje påverka av anleggstida her, så nå arbeider han som gravemaskinkøyrar. Gjertrud måtte trappa ned arbeidet på Kroa for nokre år sidan av helsemessige årsaker, og er i dag heimeverande. Odd og familien ønskjer til slutt å retta ei stor takk til alle kundane, Kroagjengen og grendafolket for godt og triveleg samarbeid i desse åra dei har drive Kroa Me ønskjer lukke til med nye oppgåver framover, og grendafolket vil takka Odd, Gjertrud, Mads og Oddgeir for desse åra dei har gjort det mogeleg for oss å ha bensinstasjon, daglegvarebutikk og ein triveleg samlingsplass i nærmiljøet vårt! Ein kunde kjem innom og Odd er kjapt på plass bak disken. Det er Hilde Gutubø som er innom for å kjøpa avis til pappa. Ho stiller velvillig opp til fotografering. 22

23 Eirik Ripel Jensen, f , bur på Flåte i Stordalen. Foreldre : Ann Therese Ripel Jensen og Eivind Jensen **************************************************************** Klypeposten og heile IF Klypetussen ynskjer tillukke! Gerd Toril Lindevik Arnestad og Svein Olav Arnestad 23

24 Juleverkstad med julegrantenning Laurdag 4. desember var det samla rundt 20 forventningsfulle ungar til juleverkstad på ungdomshuset på Frette. Dei fleste hadde med mor og far, gledeleg var det at så mange fedre stilte opp! Også fleire besteforeldre var med for å hjelpa dei små med julepynten. Dette er 4. året ein lagar til juleverkstad, og er eit samarbeid mellom Grendalaget og Ungdomslaget. Alle vart vart fordelte på ulike stasjonar, der ein bytte bord når ein var ferdig på ein stad. Arbeidet gjekk unna med iver og glede. Det vart klipt, limt og malt, og resultatet vart mykje flotte juleting, m.a. pynta julelys, julekort, kuler og diverse annan pynt. Rundt kl. 4 kom det fleire til, og det vart servert risgraut m/saft, kaffi og kaker. I alt var 60 stk samla til ei god matøkt, song julesongar og var med å tenne julegrana ute på plassen. Eit flott tiltak, som samlar både store og små til førjulskos og hygge! 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Entvedt skole Av: Sidsel Reimers (født Djuve) Entvedt skole ble anlagt ca 1912, etter at det hadde vært omgangsskole i over 100 år. Læreren vekslet mellom å undervise på gardene Entvedt og Djuve. De fikk en liten sum av kommunen til å dekke utgiftene til et skolehus. De satte selv opp Entvedt skole. Det var ingen uenighet om dette. Min far, Torkjell Larssønn Djuve, født på Djuve 1903, var lærer på skolen (som lå midtveis mellom Djuve og Entvedt) i Det var hans første jobb som lærer. Han startet da sangkor og avholdslag i fjorden. Fars farfar het or Entvedt og farmor var Marta Djuve, datter av Ole Olsson Djuve. Og Gunhild Teigland. Fars far var Lars T. Djuve og moren hans var Maria Knutiane Knuts-datter Markhus. Han var forlovet med Hanna Håheim, som han traff da han gikk på seminariet på Stord. Hanne var også lærer. Hun døde av tuberkulose i 1928/1929. Far forlot da fjorden i sin store sorg, og fikk jobb hos morbroren Knut Markhus, som da var skoledirektør i Trondheim. Senere dro far til Oslo, hvor han traff min mor Signe Winsvold og stiftet familie. Siste 15 år av yrkeslivet var han rektor ved Munkerud barneskole. Men han hadde formsans og håndverksevne i arven fra Djuve, og spesifiserte seg i forming, som han underviste både i barne og framhaldsskole. Dette skrev Sidsel Reimers under et kort besøk på Fjordkafeen på Bjellandsnes i Yrande liv på Fjordkafeen

30 Stadnamn i Stordalen og Åkrafjorden. Klarar du løyse desse rebusane finn du stadnavn frå lokalmiljøet slått + rike 2. Ras + åsen 3. Engstykket + stat 4. Etter + spørjeord (dialekt ) 5. Trener + odde 6. Drikk + svar 7. Maxi + gamal mynt ar Solgud + pronomen 9. Kon-ti-ki 10. Smart + tone + passasje 11. Gamalt ord for spørje 12. Eng + bolig 13. Snar + smell 14. Tre + vokal + slette 15. Husdyr + plag + tone 16. Trille + by 17. Sid + vassfall 18. Oss + flu 19. Mannsnavn + s + toppen 20. Tre + vokal + bukt Send svara til: Sigrid Løvereide, Håland, 5590 Etne eller: Vinnaren får ein kg brunost i premie! 30

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer