PROSJEKTRAPPORT JORDMOR TIDLIG HJEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTRAPPORT JORDMOR TIDLIG HJEM"

Transkript

1 PROSJEKTRAPPORT JORDMOR TIDLIG HJEM Utarbeidet av kommunejordmor Gry Prebensen, Tvedestrand kommune Prosjektperiode:

2 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Innhold Innledning... 1 Prosjektbeskrivelse... 3 Spørreskjemaene... 4 Registrering/systematisering og analyse av svarene... 4 Resultater fra spørreskjema Presentasjon av resultatene... 5 Spesielt om amming Eksempler på informantenes kommentarer i spørreskjema Oppsummering, kommentarer til svarene i spørreskjema Resultater fra spørreskjema Presentasjon av resultatene Spesielt om amming Oppsummering, kommentarer til svarene i spørreskjema Oppsummering/diskusjon Avslutning Liste over vedlegg... 22

3 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 1 Innledning Tvedestrand kommune, ved kommunejordmor Gry Prebensen, fikk i september 2014 tildelt prosjektet Jordmor hjem fra Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) ved Sørlandet sykehus. Prosjektets hovedmål var å belyse om tidlig hjemmebesøk av jordmor etter fødsel kan bidra til: - Unngå reinnleggelse av mor og barn. - Forebygge depresjon hos mor. - Øke ammefrekvens. - Øke brukertilfredsheten. Bakgrunnen for prosjektet er Helsedirektoratets nye retningslinjer der jordmor skal på tidlig hjemmebesøk 1, den store undersøkelsen fra Kunnskapssenteret der barselomsorgen har minst fornøyde brukere 2, delavtalen 8 punkt Barselomsorgen 3, samt at fagutvalget for jordmortjenesten i OSS ønsket prosjektet gjennomført. Tidlig hjemmebesøk av jordmor er et punkt i de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet Nytt liv og trygg barseltid for familien Pkt.5.6 For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet/lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første-andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreise. For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel/hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen "Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslike for barselsomsorgen." Helsedirektoratet "Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen. Nasjonale resultater." Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, PasOpp-rapport Nr "Samarbeid om jordmortjenester", delavtale nr 8 mellom Sørlandet Sykehus helseforetak (SSHF) og kommunene.

4 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 2 Retningslinjene ble publisert av Helsedirektoratet i Svært få kommuner har ressurser til å følge opp retningslinjenes anbefaling om at jordmor skal dra på tidlig hjemmebesøk. Dette har vært, og er, et aktuelt tema i media over hele landet denne våren. Sørlandet Sykehus delavtale 8 punkt Barselomsorgen Fødeinstitusjonen kan selv avgjøre når mor og barn er utskrivningsklare. Liggetiden på sykehus er vanligvis 2-3 dager. Mange skrives ut før ammingen er etablert. Felles ansvar å sikre at overgangene er gode. Det varierer i Agder hvor raskt helsestasjonene får beskjed om at kvinnen reiser fra barsel. I noen kommuner går det raskt siden epikrisene går elektronisk mellom SSHF og helsestasjonene. I de kommunene der epikrisene sendes per post, avhenger rask informasjon til kommunen av at sykehuset eller kvinnene selv tar kontakt. Postgangen tar inntil en uke. Mandat for OSS fagutvalg for jordmortjenesten: - Utvikle gode pasientforløp. - Foreslå tiltak som kan samordne jordmortjenesten mellom kommune- og helseforetak. - Bidra til utvikling av tjenesten i henhold til nasjonale standarder/veiledere, og mer enhetlig prosedyrer og retningslinjer for Agder.

5 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 3 Prosjektbeskrivelse Prosjektjordmor økte sin stilling med 30 % i 2015 for gjennomføring av prosjektet. Hun gjennomførte tidlig hjemmebesøk til alle førstegangsfødende i Tvedestrand, i alt 24 familier, i perioden Samtidig inngikk hun avtale med kommunejordmor i Lillesand, som allerede praktiserer tidlig hjemmebesøk. Jordmor i Lillesand inkluderte sine førstegangsfødende i prosjektet, i alt 22 kvinner. I Grimstad gjennomføres ikke tidlige hjemmebesøk. For å få en kontrollgruppe etablerte prosjektet derfor samarbeid også med kommunejordmor der. Dette resulterte i en kontrollgruppe på i alt 47 kvinner. Kommunens ledelse i både Lillesand og Grimstad var positive til å delta i prosjektet. Alle kvinnene ble forespurt og informert muntlig og skriftlig (vedlegg 1,2,3) i forkant av utsendelsen av spørreskjemaene og undertegnet på at de var villige til prosjektdeltagelse. Deltagelsen var anonym. Alle kvinnene i de tre kommunene fikk spørreskjemaer sendt i posten tre måneder (spørreskjema 1, vedlegg 6 (Lillesand og Tvedestrand) og 8 (Grimstad) og seks måneder (spørreskjema 2, vedlegg 10) etter hjemreise. Spørreskjemaene ble utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets mål. Andelen som besvarte varierte noe mellom kommunene, og det ble sendt nye skjemaer og purret med SMS for å få flest mulig skjema returnert. Svarandelen fra kvinnene som fikk hjemmebesøk var høyre enn fra dem som ikke fikk. Etter siste utsendelser av spørreskjema i april 2016 var besvarelsen av spørreskjema 1 slik: - Tvedestrand: 22 av 24 kvinner besvarte spørreskjemaene. 3 ble tatt ut pga keisersnitt, 2 ikke besvart. (90 % besvarelse) - Lillesand: 20 av 22 kvinner besvarte spørreskjemaene. 2 ikke besvart. (90 % besvarelse) - Grimstad: 37 av 47 kvinner besvarte spørreskjemaene. 2 ble tatt ut pga keisersnitt, 10 har ikke besvart. (78 % besvarelse)

6 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 4 Besvarelse av spørreskjema 2: - Tvedestrand: 19 av 21 (inkluderte kvinner) kvinner besvarte skjema 2. (90% besvarelse) - Lillesand: 17 av 22 kvinner besvarte skjema 2. (77 % besvarelse) - Grimstad: 29 av 45 (inkluderte kvinner) kvinner besvarte skjema 2. (64 % besvarelse) Spørreskjemaene Spørreskjemaene ble utarbeidet av prosjektjordmor og godkjent av OSS fagutvalg for jordmortjenesten i forkant av utsendelsene. Tvedestrand og Lillesand ble tilsendt samme spørreskjema 1 (vedlegg 6), mens Grimstad fikk eget (vedlegg 8). Spørreskjema 2 som ble sendt etter 6 mnd. var felles for alle de 3 kommunene (vedlegg 10). Besvarelsene ble utført ved bruk av avkrysning, samt mulighet for personlige kommentarer. Registrering/systematisering og analyse av svarene Informantens svar på spørreskjemaene, inklusive deres kommentarer ble systematisert og registrert i regneark. Regnearkene er utgangspunkt for presentasjonen av resultatene i søylediagram.

7 Svar i % Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 5 Resultater fra spørreskjema 1 Presentasjon av resultatene Jeg velger å presentere resultatene fra sju av spørsmålene i spørreskjema 1 ved bruk av søylediagram. Resultater knyttet til amming, og personlige kommentarer fra kvinnene, presenteres i slutten av kapitlet. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Tvedestrand (n=19) Lillesand (n=20) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 1: Tvedestrand og Lillesand: Respondentenes vurdering av påstanden Det var viktig og godt for meg å få snakket med jordmor kort etter fødselen om hvordan jeg opplevde den. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Grimstad (n=34) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 2: Grimstad: Respondentenes vurdering av påstanden Det hadde vært godt for meg å få snakket med kommunejordmor kort etter fødselen om hvordan jeg opplevde den

8 Svar i % Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 6 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Tvedestrand (n=19) Lillesand (n=20) 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Helt enig Figur 3: Tvedestrand og Lillesand: Respondentenes vurdering av påstanden Samtalen med jordmor kort etter fødselen var viktig for mine psykiske reaksjoner i barseltiden. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Grimstad (n=34) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 4: Grimstad: Respondentenes vurdering av påstanden En samtale med jordmor kort etter fødselen hadde vært viktig for mine psykiske reaksjoner i barseltiden.

9 Svar i % Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 7 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Tvedestrand (n=19) Lillesand (n=20) 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 5: Respondentens vurdering av påstanden: "Jeg hadde behov for å samtale om/få kontroll av min fysiske helse (sting, blødning, kjenne på livmor) etter fødselen. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Grimstad (n=34) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 6: Respondentenes vurdering av påstanden: "Jeg hadde behov for å samtale om/få kontroll av min fysiske helse (sting, blødning, kjenne på livmor) av kommunejordmor kort tid etter at jeg var kommet hjem etter fødselen."

10 Svar i % Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 8 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Tvedestrand (n=19) Lillesand (n=20) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 7: Respondentens vurdering av påstanden: "Vennligst besvar dette dersom du ammet når du kom hjem: Jordmors besøk kort tid etter fødsel var viktig for at jeg skulle lykkes med ammingen." 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Grimstad (n=34) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 8: Respondentens vurdering av påstanden: "Vennligst besvar dette dersom du ammet når du kom hjem: Det hadde vært nyttig for meg med besøk av jordmor kort tid etter fødsel for å få hjelp til å lykkes med ammingen."

11 Svar i % Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 9 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Tvedestrand (n=19) Lillesand (n=20) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 9: Respondentenes vurdering av påstanden: "Besøket av jordmor kort etter fødselen var viktig for oppfølgingen av barnets vekt." 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Grimstad (n=34) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 10:Respondentenes vurdering av påstanden: "Det hadde vært nyttig for meg med besøk av jordmor kort tid etter fødselen for oppfølgningen av barnets vekt."

12 Svar i % Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 10 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Tvedestrand (n=19) Lillesand (n=20) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 11: Respondentenes vurdering av påstanden: "Det var viktig for meg å få veiledning om stell av barnet og om tilknytning mor-barn kort etter fødselen." 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Grimstad (n=34) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 12: Respondentenes vurdering av påstanden: "Det hadde vært viktig for meg å få veiledning om stell av barnet og om tilknytning mor-barn kort etter fødselen."

13 Svar i % Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 11 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Tvedestrand (n=19) Lillesand (n=20) 10,0 0,0 Helt uten betydning Av liten betydning Av en viss betydning Av stor betydning Av svært stor betydning Figur 13: Respondentenes vurdering av påstanden: "Alt i alt vurderer jeg at hjemmebesøk av jordmor kort etter hjemreise etter fødsel har vært:" 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Grimstad (n=34) 10,0 0,0 Helt Uenig Verken enig eller Figur 14: Respondentenes vurdering av påstanden: "Det hadde, alt i alt, vært betydningsfullt for meg å få besøk av jordmor i kommunen kort etter hjemkomst." Spesielt om amming De som hadde sluttet å amme hadde mulighet for å krysse av hvorfor og skrive kommentar. I Tvedestrand og Lillesand var det til sammen 13 av 39 (33 %) som krysset av på at de ikke ammet. De har krysset av flere årsaker: - Urolig barn: 6

14 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 12 - Brystbetennelse: 3 - Såre bryster: 3 - Vanskelig å legge til/ ikke få tak: 4 - Ikke nok melk/vanskelig å vite om det er nok melk: 6 I Grimstad var det 6 av 32 (19 %) som krysset av på at de ikke ammet. Også her er det oppgitt flere årsaker: - Urolig barn: 4 - Brystbetennelse: 1 - Vanskelig å legge til/ikke få tak: 2 - Ikke nok melk/vanskelig å vite om det er nok melk: 4 Eksempler på informantenes kommentarer i spørreskjema 1 Tvedestrand og Lillesand: - Tryggere å dra hjem når jordmor kommer kort tid etter, og snakke med en som jeg har relasjon til, god "avslutning". - Hyggelig med jordmor-besøk, nok viktig der det ikke går bra. - Godt tilbud, trygghet å vite at hun kan se barnet hjemme, trygghet hvis man lurer på noe, håper på varig tiltak. - Synes alle burde får tilbud av hjemmebesøk av jordmor så tidlig som mulig. Far satte også pris på dette. - Takk til jordmor for veldig god oppfølgning. - Betryggende å vite at jordmor kom 2 dager etter hjemreise. - Betryggende å vite i forkant at jordmor kom, betryggende at en med erfaring skulle komme, betryggende for usikker førstegangsfødende. Best nytte av spørsmål om baby, vektkontroll, positivt å få hjemmebesøk fordi skummelt å reise hjem etter fødsel. - Bra at alle får hjemmebesøk dersom det ikke går like greit som for oss. - Viktig med samtale i etterkant fordi fødsel har gått inn på meg. - Man blir overlatt til seg selv med ansvar for en nyfødt etter bare 3 dager, godt å få bekreftet at alt står bra til. Grimstad: - Var en ekstra dag på sykehuset for å få til amming. Dersom ikke dette hadde jeg hatt behov for hjelp hjemme. - Innom legevakt 2 ganger. - Evt kan det bli et valg om man trenger besøk eller ikke.

15 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 13 - Skulle hatt mer info om hvordan kroppen er/kan være etter fødsel, psykisk og fysisk. - Sterkt ammepress fra helsestasjon, sleit mye og var deprimert - Jeg fikk besøk av helsesøster kort tid etter fødsel, hun kunne svare på mine spørsmål. - Mor på sykehus pga stopp av vannlatning, mye stress og bekymring i starten. - Innom sykehus for vektkontroll, eget initiativ. Gjerne hatt ammeveil. Sliten, hadde vært bra å snakke med noen. - Trygghet m/jordmor på hjemmebesøk, spesielt førstegangsfødende. Sluttet å amme pga urolig barn. - Lenge å vente 2 uker på helsesøster, ønsket besøk før, slet med barseltårer første uka. Amming var utrolig vanskelig. Mye vondt nedentil etter fødsel. - Amming gikk fint. Ikke forberedt på første tiden, ingen å spørre. - Vanskelig å legge til, urolig barn, vanskelig å vite om barnet fikk nok melk. Hadde kontakt med helsesøster, trengte bekreftelse og hjelp til amming. Oppsummering, kommentarer til svarene i spørreskjema 1 Undersøkelsen viser at 90 % kvinnene som har hatt besøk av jordmor synes det er viktig å få snakket om fødselen og opplevelsen av den i etterkant. Kvinnene i denne undersøkelsen (Lillesand og Tvedestrand) fikk hjemmebesøk av samme jordmor som hadde fulgt dem opp i svangerskapet. Jordmor og kvinne kjente derfor hverandre godt allerede før hjemmebesøket. 90 % av kvinnene i Grimstad utrykker at det er et behov for å snakke med jordmor om fødselen i etterkant. Informantenes vurdering av viktigheten av samtale med jordmor for psykiske reaksjoner i barseltiden viser også et høyt behov for slike samtaler, men en noe høyere andel er verken er enig eller på dette punktet. I de nye retningene for barselomsorgen vurderes dette slik: For å forebygge depresjon anbefales individuelt tilpasset støtte fremfor gruppebaserte og/eller rutinemessige tiltak. En intensiv og fleksibel støtte, gjerne hjemmebesøk, kan trolig gi færre kvinner med depresjon. Dokumentasjon: Lav til moderat. Sterk anbefaling.

16 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 14 Dersom det er en kjent jordmor som reiser hjem til kvinnen har de to allerede etablert en relasjon. Jordmor vil på forhånd ha et grunnlag for å vurdere om kvinnen er i risiko for å utvikle en barseldepresjon og ha et godt utgangspunkt for å avdekke. Det er viktig at jordmor overlapper med helsesøster, som følger familien videre. Ca. halvparten av kvinnene som fikk hjemmebesøk hadde behov for samtale/kontroll av fysisk helse som sting, blødning ol. Samtidig viser undersøkelsen at halvparten av dem som ikke fikk besøk uttrykte behov for dette. Kvinnen drar ofte hjem to-tre dager etter fødsel, og det kan oppstå fysiske plager som kvinnen trenger at en jordmor undersøker. Kvinnen kan også ha spørsmål som jordmor kan besvare omkring de normale endringene etter en fødsel. Over 50 % av kvinnene som fikk hjemmebesøk synes hjemmebesøket var viktig i forhold til ammehjelp, og 77 % av kvinnene som ikke fikk synes de hadde behov for tidlig hjemmebesøk i forhold til ammehjelp. Ammingen er stort sett ikke etablert ved hjemreise, og mange kvinner møter utfordringer i oppstart av amming. 85 % av kvinnene som fikk hjemmebesøk synes det var viktig at jordmor hadde med vekt på hjemmebesøket. 75 % av de som ikke mottok hjemmebesøk hadde et behov for dette. De fleste kvinner opplever at melkeproduksjonen kommer i gang først etter hjemreise. Noen reiser hjem uten at barnet har snudd i vekt, og det kan derfor være betryggende å følge barnets vekt kort tid etter hjemreise. 55 % av kvinnene som fikk hjemmebesøk synes det var viktig med veiledning i forhold til tilknytning mellom mor og barn kort tid etter fødselen. 65 % av kvinnene uten hjemmebesøk synes de hadde behov. Viktigheten av god tilknytning mellom mor og barn får et stadig økende fokus i fagmiljøet. 90 % av kvinnene som mottok hjemmebesøk vurderer at besøket er av stor/svært stor betydning, og 90 % av dem som ikke mottok oppgir at det hadde vært av stor/svært stor betydning.

17 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 15 Kommentar til punktet: Sluttet å amme : Undersøkelsen viser at nesten dobbelt så mange av kvinnene som har fått hjemmebesøk har sluttet å amme etter tre måneder sammenlignet med de som ikke har fått ammehjelp. Det ville vært naturlig å anta dette skulle vært motsatt. Kvinnene i begge gruppene oppgir de samme årsakene til hvorfor de slutter. Urolig barn og usikkerhet om nok melk/lite melk er de årsakene flest angir. Amming blir belyst nærmere i spørreskjema 2.

18 Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 16 Resultater fra spørreskjema 2 Presentasjon av resultatene Jeg har valgt å presentere resultatene fra spørreskjema 2 på samme måte som skjema 1. For å illustrere eventuelle forskjeller mellom kommunene presenteres de hver for seg Tvedestrand Lillesand Grimstad Ja Nei Figur 15: Respondentenes svar på spørsmålet: "Har du og/eller barnet vært innlagt på sykehuset etter utskrivelse fra barselavdelingen?"

19 Svar i % "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side Ja Nei 20 0 Tvedestrand Lillesand Grimstad Figur 16: Respondentenes svar på spørsmålet: "Når barnet var 6 uker svarte du på en kartlegging om barseldepresjon. Har du hatt/har du behov for hjelp og oppfølgning av barseldepresjon?" Spesielt om amming Kartlegging av amming ved 6 måneder Ammefrekvensen ved 6 mnd. viser at 8 av 36 (22 %) i gruppa som har mottatt hjemmebesøk fullammer og 14 av 36 (39 %) ammer delvis. Dvs. at 61 % av kvinnene som har mottatt hjemmebesøk ammer ved 6 mnd. I gruppa uten hjemmebesøk er andelen noe høyere. 9 av 29 (31 %) fullammer og 11 av 29 (38 %) ammer delvis. 69 % av kvinnene som ikke fikk hjemmebesøk ammer således fortsatt ved 6 mnd. De som har sluttet å amme oppgir at de sluttet etter gjennomsnittlig: - Tvedestrand/Lillesand: 13,7 uker - Grimstad: 14,5 uker Årsakene kvinnene oppgir til at de har sluttet å amme er: Tvedestrand/Lillesand: - Ønsket å slutte: 3

20 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 18 - Ikke mett/ikke opp i vekt: 7 - Brystbetennelse: 2 - Fikk det ikke til: 1 Grimstad: - Ønsket å slutte: 1 - Ikke mett/ikke opp i vekt: 4 - Brystbetennelse: 2 - Fikk det ikke til: 3 - Kan ikke: Tvedestrand Lillesand Grimstad Ja Nei Ubesvart Figur 17: Respondentenes svar på spørsmålet: "Opplever du at du har fått tilstrekkelig med hjelp for å kunne lykkes med ammingen?" Oppsummering, kommentarer til svarene i spørreskjema 2 Undersøkelsen viser at det er lav forekomst av innleggelser fra alle de tre kommunene etter utskrivelse, og forekomsten mellom kommuner med og uten hjemmebesøk er ganske lik.

21 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 19 Fra Tvedestrand har 3 kvinner/barn vært innlagt. Årsakene oppgis å være: en oppgir at ikke barnet ville spise, en oppgir at hun fjernet en hemoroide, og en oppgir betennelse i livmor og behov for antibiotikabehandling i sykehus. Fra Grimstad oppgir to kvinner/barn at de var innlagt. 1 tappet/fjernet en abcess i brystet, 1 fikk innlagt kateter pga. urinretensjon etter fødsel. Andel kvinner som oppgir at de har hatt barseldepresjon er også lav i begge grupper. Ingen i gruppen som har mottatt hjemmebesøk oppgir at de har hatt barseldepresjon. 2 av 29 (7 %) kvinner fra Grimstad som har besvart skjema 2 svarer ja og kommenterer: jeg var veldig nær en depresjon, hadde samtale med helsesøster/psykisk helse pga dette. Amming ved 6 måneder: I begge gruppene opplever mor i høy grad at hun har fått tilstrekkelig hjelp til amming, men i gruppa som har hatt hjemmebesøk opplever 100 % av de som har svart at de har fått tilstrekkelig hjelp. I gruppa som ikke har hatt hjemmebesøk har 4 kvinner krysset nei. Kommentarene er: stort ammepress på barsel, allikevel lite hjelp å få, påtvunget ammeskjold, ønsket hjelp uten, følte press/nederlag. En kvinne fra Lillesand har krysset nei og sier: ikke god hjelp på sykehus eller helsestasjon. Ammefrekvensen ved seks måneder er lavere enn ved tre måneder i begge gruppene. På samme måte som i skjema 1 ser vi at ammefrekvensen er høyere i gruppa som ikke har hatt hjemmebesøk. I begge gruppene oppgir mødrene at ikke mett/ikke opp i vekt er den hovedårsaken til at de sluttet.

22 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 20 Oppsummering/diskusjon Jeg vil se resultatene fra spørreundersøkelsen i forhold til målene satt fra OSS, som var: - Unngå reinnleggelse av mor og barn. - Forebygge depresjon hos mor. - Øke ammefrekvens. - Øke brukertilfredsheten. Det var ingen stor forskjell i gruppene som fikk hjemmebesøk og de som ikke fikk i forhold til reinnleggelse av mor og barn. Ingen i gruppa som fikk hjemmebesøk oppgav at de hadde hatt barseldepresjon, mens to kvinner som ikke hadde hatt hjemmebesøk svarte ja på dette spørsmålet. Denne undersøkelsen viser ingen tydelig forskjell mellom gruppene med hensyn til reinnleggelse og depresjon. Fordi det er et lite antall kvinner som har besvart undersøkelsen og forskjellene i svarene er så små, gir ikke denne undersøkelsen noe svar på om hjemmebesøk av jordmor kort etter fødsel leder til lavere forekomst av reinnleggelser og/eller fødselsdepresjoner. Ammefrekvensen er bedre i gruppa uten hjemmebesøk når en ser på antallet kvinner som fullammer og delvis ammer. Som nevnt tidligere er det et uventet resultat. Undersøkelsen sier ikke noe om grunnen til at kvinnene i Grimstad ammer mer enn kvinnene i Lillesand/Tvedestrand. Skal man få svar på dette må det kartlegges spesielt. Det må bemerkes i oppsummeringen at andelen kvinner uten hjemmebesøk som bevarte spørreundersøkelsen er lavere enn besvarelsesprosenten til kvinnene som fikk hjemmebesøk. Opplevelsen av å få den hjelpen man trenger er derimot høyere i gruppa som fikk hjemmebesøk. Det framgår tydelig både av avkryssingen og kommentarene kvinnene har gitt. Det bør også bemerkes at kvinnene som har deltatt i prosjektet har født ved føde-barsel i Arendal og Kristiansand. Begge avdelingene praktiserer fortsatt en liggetid på barsel på 2-3 dager. Ved andre sykehus i Norge praktiseres enda kortere opphold på barsel.

23 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 21 Vi vet at ammingen påvirkes av mange faktorer, ikke bare den hjelp som trengs og mottas. Slike faktorer kan være: eget ønske/motivasjon for å amme før fødsel, hvilken hjelp du mottar, hvor motivert mor er for og «holde ut» hvis det oppstår problemer, hvilken holdning far, øvrig familie, venner og miljøet rundt har til amming, om de andre venninnene rundt ammer, hva media belyser rundt amming der og da. Det som kommer tydelig ut av prosjektet er at brukertilfredsheten øker ved tidlig hjemmebesøk av jordmor. Både avkrysning og kommentarene fra kvinnene bekrefter dette. Trygghet, bekreftelse, forutsigbarhet og mulighet for å få hjelp er svært viktig for kvinnene. Avslutning Jeg vil rette en takk til OSS som startet prosjektet og lot meg gjennomføre det slik jeg hadde mulighet for som jordmor i en liten kommune. Personlig opplevdes det nyttig å reise tidlig hjem til de 24 kvinnene. De oppga først og fremst at det var en trygghet for dem å vite på forhånd at jeg kom hjem tidlig etter hjemreise fra barsel. De nye retningslinjene for barselomsorgen har klare føringer for jordmødre og helsesøstres arbeid med familien i barseltiden. Foreløpig er det få kommuner som følger disse retningslinjene, og da spesielt de som sier at jordmor bør dra på tidlig hjemmebesøk. Samtidig opplever mange sykehus press på å skrive ut familiene tidlig fra barsel, og overgang mellom sykehus og hjem blir vanskelig for mange, spesielt førstegangsfødende. Jeg vil rette en stor takk til Alf Reiar Berge i Tvedestrand kommune for hjelp til metodikk for dataregistrering og behandling og utforming av prosjektrapporten. Jeg vil også takke kommunejordmødrene Maria Ringheim og Kari Ann Jørdre for medvirkning med å identifisere informanter.

24 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Side 22 Liste over vedlegg Vedlegg 1: Skriv om deltagelse i prosjekt, Tvedestrand Vedlegg 2: Skriv om deltagelse i prosjekt, Lillesand Vedlegg 3: Skriv om deltagelse i prosjekt, Grimstad Vedlegg 4: Infoskriv 1 til deltagere i Tvedestrand Vedlegg 5: Infoskriv 1 til deltagere i Lillesand Vedlegg 6: Spørreskjema 1 til deltagere i Tvedestrand og Lillesand Vedlegg 7: Infoskriv 1 til deltagere i Grimstad Vedlegg 8: Spørreskjema 1til deltagere i Grimstad Vedlegg 9: Infoskriv 2 til deltagere i Tvedestrand, Lillesand og Grimstad Vedlegg 10: Spørreskjema 2 til deltagere i Tvedestrand, Lillesand og Grimstad

25 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 1 TIL FØRSTEGANGSFØDENDE I TVEDESTRAND KOMMUNE TIL DELTAGER I PROSJEKT JORDMOR TIDLIG HJEM Tvedestrand kommune vil i 2015 gjennomføre prosjektet Jordmor tidlig hjem til alle førstegangsfødende. Dette er et resultat av Helsedirektoratets nye retningslinjer for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien. Et nytt punkt i disse retningslinjene er at alle fødende skal ha tilbud om hjemmebesøk av jordmor. Dette innebærer at din familie vil få tilbud om hjemmebesøk av meg første - andre døgn etter hjemreise fra sykehuset, så langt det lar seg gjennomføre med hensyn til helg, helligdager og ferie. Dersom det er behov kan jeg komme på ytterligere hjemmebesøk den første uken. Helsesøster vil som før gjennomføre sitt hjemmebesøk dag etter fødsel. Jordmor og helsesøster vil samarbeide om oppfølgningen. Jeg vil notere på helsekortet ditt dersom du ønsker å delta i prosjektet, så sykehuset er orientert. Det er viktig at du sender meg melding i løpet av tiden på barsel at du har født, så kontakter jeg deg. I etterkant vil du motta et skjema med spørsmål om hvordan du har opplevd denne oppfølgningen. Dette skjemaet sendes ut etter 3 og 6 mnd. etter fødsel. Når prosjektet er ferdig skal jeg skrive en rapport. Ingen vil kunne lese ut av rapporten hvem som har deltatt, og hva de har svart. Lykke til med siste del av svangerskapet og med fødsel. Ser frem til å treffe dere etter hjemreise. Hilsen Gry Prebensen, Kommunejordmor Tvedestrand og proskjetansvarlig for Jordmor Tidlig Hjem

26 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 2 side 1 TIL FØRSTGANGSFØDENDE I LILLESAND KOMMUNE TIL DELTAGER I PROSJEKT JORDMOR TIDLIG HJEM Tvedestrand kommune vil i 2015 gjennomføre prosjektet Jordmor tidlig hjem til alle førstegangsfødende. Dette er et resultat av Helsedirektoratets nye retningslinjer for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien. Et nytt punkt i disse retningslinjene er at alle fødende skal ha tilbud om hjemmebesøk av jordmor. Lillesand kommune har vært i forkant av retningslinjene, så de fleste fødende i Lillesand får tidlig hjemmebesøk av kommunejordmor. Jeg trenger data fra deg om opplevelsen av dette til min rapport som jeg skal skrive i etterkant av prosjektet. Hvis du kunne tenke deg å delta, betyr det at du vil få tilsendt et spørreskjema 3 og 6 mnd. etter fødsel i posten til besvarelse. Jeg sender med frankerte konvolutter. Ingen vil kunne lese ut av rapporten hvem som har deltatt, og hva de har svart. Kommunejordmor Maria Ringheim vil notere deg som deltager og overbringe dine personopplysninger så jeg kan sende deg spørreskjemaene. Håper du har mulighet til å være deltager. Lykke til med siste del av svangerskapet og med fødsel. Hilsen Maria Ringheim, kommunejordmor i Lillesand Gry Prebensen kommunejordmor i Tvedestrand

27 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 2 side 2 PROSJEKTET "JORDMOR TIDLIG HJEM" Svarskjema Vennligst sett kryss dersom du vil delta: Jeg er villig til å delta gjennom å besvare spørreskjema ca 3 og ca 6 måneder etter fødselen. Sted:... Dato:... Underskrift Termin/dato for fødsel:. Adresse, mail og telefon :.....

28 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 3 side 1 TIL FØRSTEGANGSFØDENDE I GRIMSTAD KOMMUNE: KAN DU TENKE DEG Å BIDRA MED DINE ERFARINGER? Tvedestrand kommune vil i 2015 gjennomføre prosjektet Jordmor tidlig hjem. Det betyr at alle førstegangsfødende i kommunen, som en forsøksordning, vil få tilbud om hjemmebesøk av jordmor kort tid etter fødselen. Prosjektet er en oppfølging av Helsedirektoratets nye retningslinjer for barselomsorgen, Nytt liv og trygg barseltid for familien, der slike hjemmebesøk er tatt med. Leder for prosjektet er kommunejordmor i Tvedestrand, Gry Prebensen. I etterkant av prosjektperioden skal det skrives en rapport med bla vurdering av om det er viktig å satse på slike hjemmebesøk. For å kunne vurdere dette skal de som har fått hjemmebesøk i Tvedestrand spørres om hva de mener. Men for å kunne sammenlikne er det også nødvendig å få tilbakemeldinger fra førstegangsfødende som ikke har fått slike hjemmebesøk av jordmor. Dette er grunnen til at du får denne henvendelsen. Hvis du er villig til å bidra med dine erfaringer, vil Gry Prebensen i Tvedestrand sende et spørreskjema i posten til deg, og ferdig adressert og frankert svarkonvolutt ca 3 måneder og ca 6 måneder etter fødselen. Når spørsmålene er besvart, ber vi om at skjemaene legges i svarkonvolutten og sendes tilbake til Gry. Prosjektrapporten skal skrives slik at det ikke vil være mulig å lese ut av den hvem som har bidratt med informasjon, og hva de har svart. De utfylte spørreskjemaene vil bli makulert så snart rapporten er ferdig skrevet. Jeg ber om at du fyller ut vedlagte svarskjema og returnerer til meg. Dersom du er villig til å bidra med dine erfaringer sender jeg informasjon om dette til Gry, slik at hun så kan sende deg spørreskjemaene i passe tid. Jeg håper du kan tenke deg å bidra til prosjektet med dine erfaringer! De vil være svært verdifulle når en skal vurdere om et tilbud om hjemmebesøk av jordmor kort tid etter fødselen skal gjøres til et fast tilbud til alle førstegangsfødende. Lykke til med den siste delen av svangerskapet, og med fødselen! Hilsen Kari Ann Jørdre, Kommunejordmor i Grimstad Gry Prebensen Kommunejordmor i Tvedestrand

29 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 3 side 2 PROSJEKTET "JORDMOR TIDLIG HJEM" Svarskjema Vennligst sett kryss dersom du vil delta: Jeg er villig til å delta gjennom å besvare spørreskjema ca 3 og ca 6 måneder etter fødselen. Sted:... Dato:... Underskrift Termin/dato for fødsel:. Adresse, mail og telefon :.....

30 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 4 PROSJEKT JORDMOR TIDLIG HJEM Kjære deltager i prosjekt Jordmor tidlig hjem i Tvedestrand. Nå har det gått 12 uker siden du hadde hjemmebesøk av meg etter hjemreise fra føde-barselavdelingen. Tiden er inne for besvarelse av første spørreskjema. Vennligst fyll ut dette, og send det så raskt du kan tilbake til meg i ferdig frankert konvolutt som følger med. Jeg skal etter prosjektets slutt skrive en rapport der jeg bruker data fra besvarelsene jeg får. Det vil ikke bli mulig å lese ut av rapporten hvem som har deltatt og hva de har svart. 6 måneder etter fødsel vil du få et nytt spørreskjema fra meg med nye spørsmål. Er det noe du lurer på, så ring meg gjerne. Beste hilsen jordmor Gry Prebensen i Tvedestrand kommune. Kommunejordmor Gry Prebensen Fritz Smiths gate Tvedestrand Telefon:

31 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 5 PROSJEKT JORDMOR TIDLIG HJEM Kjære Lillesand-deltager i prosjekt Jordmor tidlig hjem. Nå har det gått 12 uker siden du kom hjem fra føde-barselavdelingen og hadde hjemmebesøk av kommunejordmor Maria Ringheim. Takk for at du sa ja til å delta i mitt prosjekt Jordmor tidlig hjem i Tvedestrand. Tiden er inne for besvarelse av første spørreskjema. Vennligst fyll ut dette, og send det så raskt du kan tilbake til meg i ferdig frankert konvolutt som følger med. Jeg skal etter prosjektets slutt skrive en rapport der jeg bruker data fra besvarelsene jeg får. Det vil ikke bli mulig å lese ut av rapporten hvem som har deltatt og hva de har svart. 6 måneder etter fødsel vil du få et nytt spørreskjema fra meg med nye spørsmål. Er det noe du lurer på, så ring meg gjerne. Beste hilsen jordmor Gry Prebensen i Tvedestrand kommune. Kommunejordmor Gry Prebensen Fritz Smiths gate Tvedestrand Telefon:

32 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 6 side 1 ID.NR.. SPØRRESKJEMA JORMOR TIDLIG HJEM Hvor lenge etter fødselen fikk du hjemmebesøk av jordmor? Svar:... Hvor mange hjemmebesøk fikk du totalt av jordmor? Svar Ble du og/eller barnet innlagt på sykehuset igjen etter hjemreise? Svar.. Hvis svaret er ja, hva var årsaken? (Sett kryss.) Barnet tok til seg for lite mat Barnet hadde gulsott Jeg fikk brystbetennelse Komplikasjoner etter fødsel Annet, beskriv..

33 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 6 side 2 Marker med et kryss i riktig rute hvor enig eller du er i disse påstandene: 1. Det var viktig og godt for meg å få snakket med jordmor kort etter fødselen om hvordan jeg opplevde den Helt Uenig Verken enig eller 2. Samtalen med jordmor kort etter fødselen var viktig for mine psykiske reaksjoner i barseltiden Helt Uenig Verken enig eller 3. Jeg hadde behov for å samtale om/få kontroll av min fysiske helse (sting, blødning, kjenne på livmor) etter fødselen Helt Uenig Verken enig eller 4. Vennligst besvar dette dersom du ammet når du kom hjem: Jordmors besøk kort tid etter fødsel var viktig for at jeg skulle lykkes med ammingen Helt Uenig Verken enig eller 5. Vennligst besvar dette dersom du har sluttet å amme: Sluttet du å amme før du ønsket, og i tilfellet hvorfor? Kryss av. Du kan krysse av for flere alternativ. Det var vanskelig å legge barnet til brystet Jeg ble sår på brystene Jeg var vanskelig å vite om barnet fikk nok mat Barnet var urolig Annen grunn:.

34 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 6 side 3 6. Besøket av jordmor kort etter fødselen var viktig for oppfølgingen av barnets vekt Helt Uenig Verken enig eller 7. Det var viktig for meg å få veiledning om stell av barnet og om tilknytning morbarn kort etter fødselen Helt Uenig Verken enig eller Alt i alt vurderer jeg at hjemmebesøk av jordmor kort etter hjemkomst etter fødselen har vært: Helt uten betydning Av liten betydning Av en viss betydning Av stor betydning Av svært stor betydning Eventuelle kommentarer til den første tiden hjemme: Takk for besvarelsen Jeg håper at du sender den så raskt som mulig til jordmor Gry Prebensen i Tvedestrand kommune. Bruk gjerne svarkonvolutten som kom sammen med dette skjemaet. Lykke til videre!

35 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 7 PROSJEKT JORDMOR TIDLIG HJEM Kjære Grimstad-deltager i prosjekt Jordmor tidlig hjem. Nå har det gått 12 uker siden du kom hjem fra fødebarselavdelingen. Takk for at du sa ja til å delta i kontrollgruppen i forbindelse med mitt prosjekt Jordmor tidlig hjem i Tvedestrand. Tiden er inne for besvarelse av første spørreskjema. Vennligst fyll ut dette, og send det så raskt du kan tilbake til meg i ferdig frankert konvolutt som følger med. Jeg skal etter prosjektets slutt skrive en rapport der jeg bruker data fra besvarelsene jeg får. Det vil ikke bli mulig å lese ut av rapporten hvem som har deltatt og hva de har svart. 6 måneder etter fødsel vil du få et nytt spørreskjema fra meg med nye spørsmål. Er det noe du lurer på, så ring meg gjerne. Beste hilsen jordmor Gry Prebensen i Tvedestrand kommune. Kommunejordmor Gry Prebensen Fritz Smiths gate Tvedestrand Telefon:

36 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 8 side 1 ID.NR SPØRRESKJEMA TIL DELTAGERE I GRIMSTAD (KONTROLLGRUPPE) PROSJEKT JORMOR TIDLIG HJEM I TVEDESTRAND Ble du og/eller barnet innlagt på sykehuset igjen etter hjemreise? Svar.. Hvis svaret er ja, hva var årsaken? (Sett kryss.) Barnet tok til seg for lite mat Barnet hadde gulsott Jeg fikk brystbetennelse Komplikasjoner etter fødsel Annet, beskriv.. Marker med et kryss i riktig rute hvor enig eller du er i disse påstandene: 8. Det hadde vært godt for meg å få snakket med kommunejordmor kort etter fødselen om hvordan jeg opplevde den Helt Uenig Verken enig eller 9. En samtale med jordmor kort etter fødselen hadde vært viktig for mine psykiske reaksjoner i barseltiden Helt Uenig Verken enig eller

37 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 8 side Jeg hadde behov for å samtale om/få kontroll av min fysiske helse (sting, blødning, kjenne på livmor) av kommunejordmor kort tid etter at jeg var kommet hjem etter fødselen Helt Uenig Verken enig eller 11. Vennligst besvar dette dersom du ammet når du kom hjem: Det hadde vært nyttig for meg med besøk av jordmor kort tid etter fødsel for å få hjelp til å lykkes med ammingen Helt Uenig Verken enig eller 12. Vennligst besvar dette dersom du har sluttet å amme: Sluttet du å amme før du ønsket, og i tilfellet hvorfor? Kryss av. Du kan krysse av for flere alternativ. Det var vanskelig å legge barnet til brystet Jeg ble sår på brystene Jeg var vanskelig å vite om barnet fikk nok mat Barnet var urolig Annen grunn:. 13. Det hadde vært nyttig for meg med besøk av jordmor kort tid etter fødselen for oppfølgningen av barnets vekt Helt Uenig Verken enig eller 14. Det hadde vært viktig for meg å få veiledning om stell av barnet og om tilknytning mor-barn kort etter fødselen Helt Uenig Verken enig eller

38 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 8 side 3 Det hadde, alt i alt, vært betydningsfullt for meg å få besøk av jordmor i kommunen kort etter hjemkomst: Helt Uenig Verken enig eller Ble barnet født ved: Vanlig fødsel Vacum/tang Keisersnitt Eventuelle kommentarer til den første tiden hjemme: Takk for besvarelsen Jeg håper at du sender den så raskt som mulig til jordmor Gry Prebensen i Tvedestrand kommune. Bruk gjerne svarkonvolutten som kom sammen med dette skjemaet. Lykke til videre!

39 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 9 PROSJEKT JORDMOR TIDLIG HJEM Kjære deltager i prosjekt Jordmor tidlig hjem. Nå har det gått 6 måneder siden du kom hjem fra fødebarselavdelingen. Håper dere har det fint! Tiden er inne for besvarelse av andre spørreskjema. Vennligst fyll ut dette, og send det så raskt du kan tilbake til meg i ferdig frankert konvolutt som følger med. Jeg skal etter prosjektets slutt skrive en rapport der jeg bruker data fra besvarelsene jeg får. Det vil ikke bli mulig å lese ut av rapporten hvem som har deltatt og hva de har svart. Tusen takk for at du har deltatt i prosjektet! Er det noe du lurer på, så ring meg gjerne. Beste hilsen jordmor Gry Prebensen i Tvedestrand kommune. Gry Prebensen Fritz Smiths gate Tvedestrand Telefon:

40 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 10 side 1 ID.NR.. SPØRRESKJEMA NR 2 JORMOR TIDLIG HJEM 1. Har du og/eller barnet vært innlagt på sykehuset etter utskrivelse fra barselavdelingen? Svar.. Hvis svaret er ja, hva var årsaken? (Sett kryss.) Barnet har vært syk, beskriv Jeg fikk brystbetennelse Komplikasjoner etter fødsel Annet, beskriv.. 2. Når barnet var 6 uker svarte du på en kartlegging om barseldepresjon. Har du hatt/har du behov for hjelp og oppfølgning av barseldepresjon? Nei Ja, beskriv.. 3. Kartlegging av amming ved 6 mnd. a) Ammer du barnet ditt? Ja (fullammer, barnet får kun brystmelk/pumpemelk alene og eventuelt smaksprøver av mat) Delvis, får morsmelkerstatning og/eller grøt og annen mat i tillegg

41 "Jordmor tidlig hjem" prosjektrapport juni 2016 Vedlegg 10 side 2 Nei, jeg har aldri ammet Nei, jeg sluttet etter. (skriv antall uker) b) Hvis svaret ditt er nei, vennligst kryss av for følgende (du kan sette flere kryss): Det oppstod vanskeligheter, beskriv. Barnet ble ikke mett og trengte tillegg Barnet gikk ikke tilfredsstillende opp i vekt Jeg fikk brystbetennelse Jeg ønsket å slutte Jeg ønsket ikke å amme Beskriv med egne ord. c) Opplever du at du har fått tilstrekkelig med hjelp for å kunne lykkes med ammingen? Ja, beskriv Nei, beskriv Takk for besvarelsen Jeg håper at du sender den så raskt som mulig til jordmor Gry Prebensen i Tvedestrand kommune. Bruk gjerne svarkonvolutten som kom sammen med dette skjemaet. Lykke til videre!

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Regionalt Perinataltkurs Tromsø 28.april Innhold Bakgrunn Barsel

Detaljer

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør Trøndelag Fylkesmannens time Kommunesamling for ledere og helsepersonell i helsestasjoner og skolehelsetjenesten 10.juni 2014 Seniorrådgiver helsesøster Jorunn Lervik Tema Retningslinje

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Rådgiver/Jordmor, Kjersti Kellner Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale 4.3.9 Delavtale om jordmortjenester - sammenhengende svangerskap-, fødsel- og barselomsorg (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Opprinnelig dokument gjelder fra: Vedtatt i styret for

Detaljer

Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016.

Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016. Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016. Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/2002-2003) har som mål at føde/barselavdelinger drives

Detaljer

Til deg som nylig har født!

Til deg som nylig har født! Til deg som nylig har født! 2011/ 2012 Undersøkelse om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Hensikten med dette spørreskjemaet er å kartlegge hvordan kvinner som nylig har født opplever

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Velkommen til Barselhotellet

Velkommen til Barselhotellet Velkommen til Barselhotellet Jordmødre og barnepleiere er tilgjengelig for dere døgnet rundt. Ta kontakt på telefon Jordmor/barnepleier 69316 Jordmor/barnepleier vil være behjelpelig, veilede og undervise

Detaljer

JORDMOR HEIM I FJELL. Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim

JORDMOR HEIM I FJELL. Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim JORDMOR HEIM I FJELL Helsesøsters erfaringer før og etter Jordmor Heim FØR JORDMOR HEIM Fødselsmeldingen. Informasjonsflyten Hjemmebesøket. Helsesøstre ser denne som en viktig del av barselomsorgen. Blir

Detaljer

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole.

TIL FORELDRENE. Jeg ønsker/ønsker ikke at min sønn/datter i klasse.. skal delta i gruppe for barn som. har to hjem ved... Skole. TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for ungdommer med to hjem. Disse ungdommene har ikke nødvendigvis større problemer enn andre, men vi vet at noen har det vanskelig

Detaljer

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars En gledelig begivenhet Høringskonferanse NSH 9. mars St. meld. Nr 12 er en gledelig begivenhet - men vi er fortsatt i startfasen.. Det finnes mange dokumenter og anbefalinger innen feltet, omsetting i

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 7-2015. Prosjektets tittel: Amming rett fra starten

Sluttrapport for POP gruppe nr: 7-2015. Prosjektets tittel: Amming rett fra starten Sluttrapport for POP gruppe nr: 7-2015 Prosjektets tittel: Amming rett fra starten Prosjektgruppen har bestått av: Rachel Myr, SSK, prosjektleder Lene Kristin Krabbesund, SSA Janne Listog, brukerrepresentant

Detaljer

Vil ha tryggere barselomsorg

Vil ha tryggere barselomsorg 44 Norske kvinner: Vil ha tryggere barselomsorg Norske kvinner krever bedre barselomsorg. De vil ikke lenger finne seg i jordmormangel, sommerstengte fødeavdelinger og dårlig oppfølging etter fødselen.

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Nye retningslinjer for helsestasjonen

Nye retningslinjer for helsestasjonen Nye retningslinjer for helsestasjonen Foreldres psykiske helse: Foreldre bør få spørsmål om egen psykiske helse og trivsel (sterk anbefaling) Foreldrenes psykiske helse bør tas opp på hjemmebesøk 7 10

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune "Samarbeid Delavtale nr. 8 om jordmortjenester" Forhandlet 30.05.2012 Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester"

IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND. Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune. Delavtale nr. 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 8 trendorhandlet 22.lJ.2iit2 rt I kommune IIII III 0 2 0 P 8 94220 2010 13725-16 ND Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 8 "Samarbeid om jordmortjenester" Side

Detaljer

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP

GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP GJENNOMGANG AV PASIENTFORLØP Forberedelse til deltakelse i læringsnettverket IHI Institute for Healthcare Improvement i USA har nyttige erfaringer med å intervjue 5 pasienter som har blitt reinnlagt i

Detaljer

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for barn med to hjem. Vi vet at disse barna ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn, men at noen har det vanskelig

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet

Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet VEDLEGG III STUDIEOPPLEGG TIL VIDEOEN "BRYST ER BEST" Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet Denne undervisningsvideoen fra Helsetilsynet(tidligere Statens helsetilsyn) er blitt svært positivt

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

«Et friskere liv med forebygging»

«Et friskere liv med forebygging» «Et friskere liv med forebygging» Et prosjekt i Agder i regi av helsedirektoratet Ved prosjektleder Vest Agder: Trygve Waldeland Forebyggende hjemmebesøk i Agder Midler fra helsedirektoratet til utviklingssentrene

Detaljer

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Innledning: Det er en glidende overgang mellom normalbruk og problemfylt bruk av rusmidler. Folkehelseperspektivet kan være utgangspunktet for å

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester

Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Tjøme kommune Sykehuset i Vestfold SØR-OST Delavtale i) mellom Tjøme kommune og Sykehuset Vestfold Helseforetak (SIV HF) om Samarbeid om jordmortjenester Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Prosjektplan for perioden 01.04.16-01.04.18. Styrking av jordmortjenesten i Narvik kommune

Prosjektplan for perioden 01.04.16-01.04.18. Styrking av jordmortjenesten i Narvik kommune Prosjektplan for perioden 01.04.16-01.04.18 Styrking av jordmortjenesten i Narvik kommune Styrking jordmortjenesten i Narvik kommune 01.04.2016-01.04.18 Innledning og bakgrunn for prosjektet Retningslinjene

Detaljer

Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt, evaluering NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Agenda Presentasjon av prosjekt og resultater Anbefaling til ASU Drøfte implementering og fagrådets rolle Fagrådets

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Nasjonale føringer og krav

Nasjonale føringer og krav Jordmor i farta! Evaluering av prosjektene «Jordmor der mor bor» i Tinn og «Jordmortjenesten i Vest-Telemark» Av Christine Hvitsand Telemarksforsking Telemarksforsking Nasjonale føringer og krav Stortingsmelding

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 7/0 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 48 3. etg. Møtetid: torsdag 4. oktober 200 kl. 7.5 Sekretariat: 2347604 TILLEGGSSAKSKART Saker

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Innholdsfortegnelse 1. Parter...2 2. Bakgrunn...2 3. Formål...2 4. Virkeområde...2 5.

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene

Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørreskjema (ved inklusjon) om din helse og om behandlingen de siste 6 månedene Spørsmålene er om hvordan du du har det, hva som er viktig for deg, og behandlingen du har fått de siste 6 månedene. Vennligst

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide 1 Helsedirektoratet v/rådgiver Kjersti Kellner Dato 4. februar 2014 Deres ref.: 13/10865-1 Kjersti Kellner Vår ref.: MPH Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for helsestasjonstjenesten 0-5 år Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelse... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Tidlig samtale med gravide. Livet i mors liv

Tidlig samtale med gravide. Livet i mors liv Tidlig samtale med gravide Livet i mors liv MODELLKOMMUNEFORSØKET Regjeringens satsning på barn 0-6 år av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, samt vold i nære relasjoner. 2007-2014 Ser du mæ? http://bekymretforbarn.bodo.kommune.no/

Detaljer

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Oppdrag og mandat Fagråd tjenesteavtale 8 Tjenesteavtale 8; avtale mellom helseforetaket og kommunene Samarbeid om svangerskaps,-

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale. Samarbeid om jordmortjenester mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo XX kommune mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjeldende fra 01.07.2012, (evaluert 2016) Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016 3 7 Oppdatert mht nasjonal,

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil

Høgskolen i Ålesund Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Høgskolen i Ålesund Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil JordmoraHeim mødrene sine erfaringar 3. august 213 Randi Bergem Møreforsking/Høgskulen i Volda Bakgrunn VRI midlar (Virkemiddel for regional

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature barn? Masteroppgave i psykisk helsearbeid Grete Rønning Bakgrunn Mai 2012 prosjektet; Nyfødt

Detaljer

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Søknadsskjema 2015 Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Sett kryss hvis du søker på én bestemt leir. Prioriter med tall dersom du har flere alternativer. Leir 1 23.06-03.07 Alder:

Detaljer

Brukererfaringer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater for Sykehuset Innlandet HF. PasOpp-rapport Nr 6 2013

Brukererfaringer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater for Sykehuset Innlandet HF. PasOpp-rapport Nr 6 2013 Brukererfaringer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Resultater for Sykehuset Innlandet HF PasOpp-rapport Nr 6 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Brukererfaringer i svangerskaps-,

Detaljer

ELEKTRONISK FØDSELSMELDING. Grete Verløy, Oslo kommune KS ehelsedag 1. mars 2017

ELEKTRONISK FØDSELSMELDING. Grete Verløy, Oslo kommune KS ehelsedag 1. mars 2017 ELEKTRONISK FØDSELSMELDING Grete Verløy, Oslo kommune KS ehelsedag 1. mars 2017 Innhold Bakgrunn Faglige retningslinjer for barselomsorgen Nå-situasjon Mål Utfordringer Elektronisk meldingsutveksling KomUT

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

Dialogkonferanse. Kjersti Kellner, seniorrådgiver Avd. Allmennhelsetjenester. Helsedirektoratet

Dialogkonferanse. Kjersti Kellner, seniorrådgiver Avd. Allmennhelsetjenester. Helsedirektoratet Kjersti Kellner, seniorrådgiver Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift for det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Første etterkontroll/hofte (3 mnd)

Første etterkontroll/hofte (3 mnd) Initialer Personnummer: Første etterkontroll/hofte (3 mnd) Dato:.. Navn: Operasjonsdato:.. Operasjon Primæroperasjon Reoperasjon Høyre side Venstre side Bilateralt Reiste etter utskrivelsen fra sykehuset

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Informasjonsperm, Barselenheten, KK, UNN 26.02.2007 INFORMASJONSPERM BARSEL

Informasjonsperm, Barselenheten, KK, UNN 26.02.2007 INFORMASJONSPERM BARSEL INFORMASJONSPERM BARSEL Gratulerer med den nyfødte! Ved barselenheten jobber det jordmødre og barnepleiere. Vi er tilgjengelig for dere døgnet rundt. På hver vakt vil det alltid være en fast pleier som

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Behandlingslinje for normalt svangerskap, fødsel og barseltid Fra unnfangelse til ammetåke

Behandlingslinje for normalt svangerskap, fødsel og barseltid Fra unnfangelse til ammetåke Behandlingslinje for normalt svangerskap, fødsel og barseltid Fra unnfangelse til ammetåke Vi ønsket å videreføre arbeidet som var startet i 2010 hvor vi hadde sett på utfordringene i forløpet til friske

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal

- et forsøksprosjekt i fire kommuner. Ole K Hjemdal Screening av gravide - et forsøksprosjekt i fire kommuner Ole K Hjemdal Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen: Vi anbefaler foreløpig ikke jordmor eller lege å bruke screeningverktøy for å

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Helseundersøkelsen 2013 for oppdrettere

Helseundersøkelsen 2013 for oppdrettere for oppdrettere I disse dager er det sendt ut et spørreskjema til alle som har oppdrettet et eller flere kull siden 2006. Spørreskjemaet er sendt ut i tre puljer så det er ikke sikkert at alle har mottatt

Detaljer

Forespørsel om å inkludere xx kommune i en undersøkelse knyttet til forholdet mellom politikk og administrasjon.

Forespørsel om å inkludere xx kommune i en undersøkelse knyttet til forholdet mellom politikk og administrasjon. VEDLEGG Vedlegg 1 Brev med forespørsel til 8 kommuner i Østfold Til xx kommune v/ rådmann og ordfører Forespørsel om å inkludere xx kommune i en undersøkelse knyttet til forholdet mellom politikk og administrasjon.

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: merkes saksnr. 16/16933 og sendes postmottak@helsedir.no Vennligst

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

ELEKTRONISK FØDSELSMELDING. Grete Verløy, Oslo kommune Infobruks datakurs 10. februar 2017

ELEKTRONISK FØDSELSMELDING. Grete Verløy, Oslo kommune Infobruks datakurs 10. februar 2017 ELEKTRONISK FØDSELSMELDING Grete Verløy, Oslo kommune Infobruks datakurs 10. februar 2017 Innhold Bakgrunn for invitasjonen Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen Nå-situasjon Mål Elektronisk

Detaljer

Evaluering av JordmorHeim

Evaluering av JordmorHeim Fjell kommune Evaluering av JordmorHeim SLUTTRAPPORT 31. mai 2012 Oppdragsgiver: Fjell kommune Rapportnr.: R7586-2 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Evaluering av JordmorHeim

Detaljer

«Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer

«Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer «Gått vaksin, trygg alderdom» Forebyggende hjemmebesøk for 75 åringer Bakgrunn, mål, innhold, ressursbruk, erfaringer så langt 1 Lysbildetittel 2 Bakgrunn: Verbalforslag i kommunestyrets budsjettbehandling

Detaljer

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet.

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet. TJENESTEA VT ALE MELLOM KO MMUNE, ST. OLA VS HOSPIT AL OG R U SBEHAND LING MID T - NOR GE OM TJENESTER INNEN SV AN GERSKAPSOMSOR G, FØDS ELS HJELP OG BARSELSOMSOR G. TJENESTEA VT ALEN OMF A TTER SAMARBEIDET

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer:

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer: Pilot Evaluering av spørreskjema om barrierer: Takk for at du vil hjelpe oss med å prøve ut spørreskjemaet om barrierer for ernæring av kritisk syke pasienter. Når du fullfører spørreskjemaet, vær vennlig

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer