Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer."

Transkript

1 Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks

2 Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer bruksanvisningen Luft/vann varmepumper utvendig oppstilling. I tillegg til denne Apparatinformasjonen må bruksanvisningen Luft/vann varmepumper utvendig oppstilling stå til Deres disposisjon. Fordi Apparatinformasjonen er laget for flere apparattyper, er det veldig viktig at De overholder parametrene som gjelder for den aktuelle apparattypen. Apparatinformasjonen gjelder kun for de personene som arbeider med apparatet. Alle deler av bruksanvisningen er konfidensielle. De er beskyttet gjennom opphavsretten. De må ikke, verken helt eller delvis i en annen form, reproduseres, overføres, mangfoldiggjøres, lagres i elektroniske systemer eller oversettes til andre språk uten produsentens tillatelse. NO805/0 Driftinstruks

3 Inholdsfortegnelse Informasjon for brukeren og kvalifisert fagpersonale Vennligst les dette først... Tekniske data / Leveransens innhold Tekniske data / Leveransens innhold LWD 50ASX, LWD 70ASX... Effektdiagrammer LWD 50ASX... LWD 70ASX...7 Strømløpsskjemaer Vedlegg EF-konformitetserklæring... NO805/0 Driftinstruks

4 Tekniske data / Leveransens innhold Modellbetegnelse Varmepumpetype Væske/vann ı Luft/vann Vann/vann passer ı passer ikke Oppstillingssted Inne ı Ute passer ı passer ikke Samsvar Effektdata Varmeeffekt/COP ved A7/W5 A7/W5 A/W5 A0/W5 A-7/W5 A-5/W5 Normpunkt etter EN5 Normpunkt etter EN5 Driftspunkt etter EN5 Driftspunkt etter EN5 Driftspunkt etter EN5 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE Bruksbegrensninger Varmekrets C Varmekilde C Ekstra driftspunkter C Støy Lydtrykknivå inne (gjennomsnittsmåling i fritt område i m avstand rundt maskinen) db (A) Lydtrykknivå ute (gjennomsnittsmåling i fritt område i m avstand fra lufttilkoblingene) (x m original, rett luftkanal) db (A) Lyd inne db(a) Lyd ute db(a) Varmekilde Luftvolumstrøm ved maksimalt eksternt trykk m³/h Maksimalt eksternt trykk Pa Varmekrets Volumstrøm: minimal gjennomstrømning ı nominell gjennomstrømning A7/W5 EN5 ı maksimal gjennomstrømning l/t Trykktap varmepumpe p ı Volumstrøm bar ı l/t Eksternt trykk varmepumpe p ı Volumstrøm bar ı l/t Innhold akkumulator l -veisventil oppvarming/tappevarmtvann... Generelle data Dimensjoner (se måltegning for angitt modell) Dimensjon Samlet vekt kg Tilkoblinger Varmekrets Tappevarmtvannskrets Kuldemedium Kuldemediumtype ı fyllmengde ı kg Fritt tverrsnitt luftkanaler mm Tverrsnitt kondensatvannslange / lengde ut av apparat mm ı m Elektroteknikk Spenningskode ı allpolet sikring varmepumpe **) ı A Spenningskode ı allpolet styrespenning **) ı A Spenningskode ı sikring elektrisk varmeelement **) ı A Varmepumpe Faktisk effektopptak i normpunktet A7/W5 jfr. EN5: Effektopptak ı Strømopptak ı cosφ kw ı A ı Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene A Startstrøm: direkte ı med mykstarter A ı A Beskyttelsesklasse IP Effekt elektrisk varmeelement ı ı faset kw ı kw ı kw Komponenter Sirkulasjonspumpe ved nominell gjennomstrømning: Effektopptak ı strømopptak kw ı A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetsmodul varmeanlegg ı Sikkerhetsmodul varmekilde med i leveransen: ja nei Oppvarmings- og varmepumpekontroll med i leveransen: ja nei Styre- og følerledning med i leveransen: ja nei Strømledning til apparatet med i leveransen: ja nei Elektronisk mykstarter integrert: ja nei Ekspansjonsbeholdere Varmekrets: Leveringsomfang ı Volum ı Fortrykk ja nei ı l ı bar Overløpsventil integrert: ja nei Vibrasjonsdempere Varmekrets med i leveransen: ja nei NO857 *) avhengig av komponenttoleranser og gjennomstrømning **) lokale forskrifter må overholdes i.p. = ikke påviselig e.e.v. = etter eget valg ¹) Returløp varmtvann ²) Turløp varmtvann NO805/0 Driftinstruks

5 LWD 50ASX ı ı ı LWD 70ASX ı ı ı,8 ı,,5 ı,5 5,5 ı,8 7,0 ı,7,5 ı,00 0¹ 0² -0 5 A> -7 / 70² ı 00 ı 500 0,0 ı 00 ı G R90 ı 0,95 ı,5 ı 0,9 ı 0, ı 5 ı ı ı ı ı ı 85 9, ı, 8,9 ı,5 7, ı,9 0, ı,58, ı,70 0¹ 0² -0 5 A> -7 / 70² ı 00 ı 000 0,055 ı 00 ı G R90 ı, ı, ı 5,9 ı 0, 8 ı 5 ı ı ı ı ı ı 85 NO805/0 Driftinstruks 5

6 LWD 50ASX 0 Qh (kw) COP Effektdiagrammer Temp ( C) Pe (kw) 5 C 50 C 5 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) 0,5 0, 0, 0, 0, p 0,0 0,0,0,0,0 (m³/h) 87 Legende: DE89L/7008 Tegnforklaring: NO89L/7008 Volumenstrom Heizwasser Temp Volumstrøm Temperatur varmtvann Wärmequelle QhTemp Temperatur Heizleistung varmekilde PeQh Varmeeffekt Leistungsaufnahme COP Pe Effektbehov Coefficient of performance / Leistungszahl p COP Coefficient Druckverlust of performance Wärmepumpe / effektfaktor VD p Trykktap Verdichter varmepumpe VD Kompressor(er) Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP00-0 / Mödder / 8..0 Bezeichnung: Leistungs-Druckverlustkurven Seite: / LWD 50A/SX Zeichnungsnummer: 87 Datei: 87 Leistungs- Druckverlustkurven LWD 50ASX.xls NO805/0 Driftinstruks

7 Effektdiagrammer LWD 70ASX Qh (kw) 8 COP Temp ( C) 8 Pe (kw) 5 C 50 C 5 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) 0, 0, 0, 0, p 0,0 0,0,0,0,0,0 (m³/h) 88 Legende: DE89L/7008 Tegnforklaring: Temp Temp Qh NO89L/7008 Volumenstrom Heizwasser Volumstrøm Temperatur varmtvann Wärmequelle Temperatur Heizleistung varmekilde Qh Pe Varmeeffekt Leistungsaufnahme Pe COP Effektbehov Coefficient of performance / Leistungszahl COP p Coefficient Druckverlust of performance Wärmepumpe / effektfaktor p VD Trykktap varmepumpe Verdichter VD Kompressor(er) Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP00-0 / Mödder / 8..0 Bezeichnung: Seite: / Leistungs-Druckverlustkurven LWD 70A/SX Zeichnungsnummer: 88 Datei: 88 Leistungs- Druckverlustkurven LWD 70ASX.xls NO805/0 Driftinstruks 7

8 Strømløpsskjemaer LWD 50ASX, LWD 70ASX Kretsskjema / E0 N Reg /. /. -F -Q /.5 5 -Q /. 5 -F -Q /. -C R RC L S ON N -Q -G PE -M sw br gr PE L N C S R PE M M -E0 -G -M PE L N PE X7 ~N/PE/0V/50Hz Forklaring: Driftsmiddel ~N/PE/0V/50Hz NO878 Funksjon Innmating effekt kompressor C Driftskondensator fortetter E0 Sumpoppvarming fortetter F Sikring Ventilator F Sikring startstrøm begrenser G VENT Ventilator M VD Kompressor Q VD Relé kompressor Q VENT Beskyttelse ventilator Q Startstrøm begrensning kompressor X7 Innmating effekt kompressor X0 Klemmlist i byterskap varmepumpe LWD V 878 Blatt-Nr. Bl von Anz / - PEP 00/ Achim Pfleger Datum NO805/0 Driftinstruks

9 I I Kretsskjema / LWD 50ASX, LWD 70ASX Zustand Änderung Datum Name Bearb. Achim Pfleger - PEP 00/ Achim Pfleger Datum Bl von Anz / LWD V 878 Blatt-Nr. /.7 /. /.7 /. Forklaring: NO878 Driftsmiddel Funksjon 5 /.7 5 /. ~N/PE/0V/50Hz B0 HD Høytrykksensor B ND Lavtrykksensor F HDP Høytrykkspressostat K0 K Avfrysningsventil K Q VD Q VENT R TSG R TVD R TWE R THG Varmegassføler R5 TSG R9 CW X0 PE b c HDP P PE N L - + X0 a ~N/PE/0V/50Hz -F -K -K PE LIN /LIN/V Green Yellow white Brown -B0 HD -B ND PE N L -X0 -R ϑ TSG TVD TWE THG CW TSG P P sw -F bl rt -R ϑ -R ϑ -R ϑ -R9 -R5 ϑ /.5 N Reg -Q VD A -Q VENT A A A /.5 E0 -X -X PE N L DI OUT N OUT OUT OUT5 L.. L.. L.. -X -X B/ A A/ B -X7 NT NT NT NT NT9 NT5 -X8 AIN AIN -X 5 0VAC -K NO805/0 Driftinstruks 9

10 0 NO805/0 Driftinstruks

11 EF-konformitetserklæring Undertegnede bekrefter at det (de) nedenfor betegnete apparatet (apparater) oppfyller de harmoniserte EG-direktivenes krav, EG-sikkerhetsstandarder og de produktspesifikke EG-standardene, i den form som vi har levert det (de). Denne erklæringen blir ugyldig hvis apparetet (apparatene) endres uten at det er avstemt med oss. Apparatets/Apparatenes betegnelse Varmepumpe Apparattype Nummer Apparattype Nummer LWD 50A* HMD LWD 70A* HMD LWD 50A/SX* HMD /S LWD 70A/SX* HMD /S EU-Direktiver Harmoniserte EN * Trykkapparatkomponentgruppe Kategori II Modul A Nevnte sted: TÜV-SÜD Industrie Service GmbH (Nr.:00) Firma: Sted, dato: Underskrift: Jesper Stannow Teknisk sjef NO805/0 Driftinstruks

12

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

for væske/vann varmepumper Professionell

for væske/vann varmepumper Professionell Bruksanvisning NO Passive kjølepakker for væske/vann varmepumper Professionell WTK 1 WTK 2 WTK 3 WTK 4 WTK 5 WTK 6 ed forbehold om tekniske endringer. 83018500bNO Oversettelse av original bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper 2... det ligger noe i luften... Varme-energi med framtidspotensiale Oppstilling utendørs inntil 60 C turtemperatur Oppvarming Varmtvann AlphaWeb Varmepumper

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende

Detaljer

Luft/vann og væske/vann varmepumper. Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti

Luft/vann og væske/vann varmepumper. Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti Luft/vann og væske/vann varmepumper Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti geotherm arotherm Fremtidens energiforsyning begynner i husene våre Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Varmepumpen for din fremtid

varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Varmepumpen for din fremtid varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Produktutvalg Luft/Vann Varmepumper for utendørs montasje LWD 50A - 70A LW 71A - 81A LW 81A/X LW 81A/SX LW 101A LW 121A LW 121A/SX

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent IVT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent MILJØMERKET 359001 2 Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er det ekstra viktig å

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey no Monterings- og driftsveiledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning 1.1 Om dette dokumentet Den

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no Produktkatalog 2010 www.energisentrum.no Hovedkatalog og Prisliste 2010 Varmepumper for bolig, Air Condition (AC), industriell kjøling (isvannmaskiner) og næring og industriforemål Energisentrum AS er

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

B 2 12b 1 18 15 16 18 17 14 11 10 12a 9 13 C D 20 11

B 2 12b 1 18 15 16 18 17 14 11 10 12a 9 13 C D 20 11 BOY mobile S A 8 3 2 1 14 10 13 5 4 19 19 6 7 B 1 12b 2 18 15 16 18 17 14 11 10 12a 9 13 C D 11 20 NO NO Bruksanvisning Les bruksanvisningen før produktet tas i bruk første gang. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler...4.. Symboler som blir brukt i instruksen...4.. Symboler som blir brukt på utstyret...4.

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer