V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER"

Transkript

1 VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R

2 Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende uro verden over. Interessen for alternative oppvarmingsmetoder handler ikke lengre bare om de store besparelsene de medfører, men også om de langsiktige fordelene for miljøet. I denne sammenheng er det naturligvis svært gledelig at bergvarme har blitt dokumentert som den oppvarmingsform som har minst påvirkning på drivhuseffekten. Hvis alle eneboliger i Norden installerte en varmepumpe, ville det totale energiforbruket minske med hele 43 %. Dette viser en undersøkelse foretatt av SIS Miljømerking. Videre ville CO 2 -utslippet minske med 36 %. Forklaringen er enkel. I motsetning til biobrensel og fjernvarme bruker ikke en varmepumpe forbrenning eller annen energi for å skape varme. Bergvarme er kun lagret solenergi. Man trenger bare hente den opp og omforme den til anvendbar varme med en varmepumpe. Hvert strømoppvarmet hus som går over til bergvarme minsker sitt el-forbruk til oppvarming og varmt vann med opp til %, og jo fler som bytter til bergvarme, desto mindre elektrisitet må kjøpes fra CO 2 - skapende kilder, som olje, gass osv. 2

3 V A R M E P U M P E R VARMEPUMPER OG VANNBÅREN VARME - EN OPTIMAL KOMBINASJON Vannbåren varme er den eneste løsningen som gir total fleksibilitet når det gjelder valg av varmekilde og uovertruffen komfort når den legges som gulvvarme. Ved å bruke hele gulvflaten som varmeflate kan man operere med lave vanntemperaturer som gir høyest mulig virkningsgrad (effektfaktor) for varmepumpen. FOR HVER kw VARMEPUMPEN BRUKER, VIL DEN AVGI OPP MOT 5 kw. Høiax væske/vann varmpumpe type Freedom VPM og VPK er bygget for å utnytte gratis jordvarme som energikilde, enten i form av varmekollektor i borehull eller jordslynger. Kollektoren kan også legges i fjord, sjø eller elv hvis dette er mulig utifra lokale forhold. Høiax Freedom VPM er en modulvarmepumpe beregnet for oppkobling mot separat bereder/akkumulator, eller eksisterende varmeanlegg. Høiax Freedom VPK er en kompaktvarmepumpe med innebygget rustfri varmtvannsbereder på 180 liter. Begge typer varmepumper er komplette inkludert sirkulasjonspumper, styring og el-kassett for tilsatsvarme. Høiax Freedom Luft-Vann Varmepumpe utnytter uteluften, slik at det ikke er nødvendig med borehull eller jordslynger. Høiax Freedom fungerer helt ned til -20 o C i utetemperatur, og er spesialdesignet for nordiske forhold. Den produseres i tre størrelser: 8, 10 og 14 kw i 230 og 400V. P U T T P Å E N K R O N E, O G F Å F E M T I L B A K E! Varmepumper er EU-klassifiserte som fornybare energikilder fordi solenergien som utvinnes, overstiger energien som forbrukes. 3

4 V A R M E P U M P E R PRINSIPP FOR VÆSKE/VANN VARMEPUMPER Varmepumpen henter sin energi fra grunnen, via en miljøvennlig frostvæske som sirkulerer i en slange (kollektor) plassert i et borehullet. Selv om dette har en lav temperatur (0-5 o C), er det mulig å hente ut energi og omsette denne til varme (vannbåren gulvvarme/radiatorer). Prinsippet er at den energi som tas fra grunnen, pluss kompressorenergien, er det man får ut på varm side av varmepumpen. Ved å benytte varmen i grunnen er man sikret en stabil varmekilde uavhengig av utetemperaturen. Selv når det er som kaldest ute, er varmen i grunnen nesten upåvirket. Denne energien kan også brukes til å produsere varmtvann, varme opp svømmebasseng, samt til kjøling på sommeren. Du kan få tilskudd ved installasjon av varmepumpe. Kontakt din kommune for informasjon om evt. lokale tilskuddsordninger. Enova har også en tilskuddsordning, hvor en viss prosentandel av kostnaden blir dekket ved installasjon av varmepumpe. For mer info, se eller ring

5 V A R M E P U M P E R SKJEMATISK SNITT AV ENERGIBRØNN Grunnvannsnivå Foringsrør min. 2m i fjell Total boredybde Tetning mellom foringsrør og fjell Borrsko Aktiv brønndybde Borehull Boredybden kan variere mellom 90 og 200 meter, avhengig av hvilken type pumpe man har valgt. Dette systemet kan benyttes i alle typer bygninger, store eller små, offentlige eller private. Det krever ikke mye plass og borehullet kan borres selv i den minste hage. 5

6 V A R M E P U M P E R F R E E D O M V P M O G V P K V Æ S K E / V A N N MODUL- OG KOMPAKTVARMEPUMPE VPM kan kombineres med de fleste eksisterende varmeanlegg for vannbåren varme. Mange opplegg er i dag i drift med dobbeltmantlet bereder som eneste varmekilde. og disse kan lett suppleres med en modulvarmepumpe. Varmepumpen kan også kombineres med oljekjel, gasskjel eller vedkjel. Alle Høiax Freedom VPM varmepumper har styring for varmtvannsprioritering opp til ca 60 o C og utekompensert styring av varme-anlegget (flytende kondensering). El-kassett for tilsatsvarme er innebygget i kabinettet. Kompressoren er dobbelt innkapslet for å sikre eksepsjonelt lavt lydnivå. Kompaktvarmepumpen har innebygd rustfri bereder på 180 liter, og passer der det er lite plass i teknisk rom og hvor varmepumpen ikke skal arbeide sammen med eksisterende varmeanlegg med f.eks en dobbelmantlet bereder. El-kassett for tilsatsvarme, utekompensering, styring og vekselventil for varmtvannsprioritering opp til ca 60 o C er inkludert og fabrikkmontert. Varmepumpen har en effektfaktor opp til 4,59 (COP ved 0/35 o C), og er meget stillegående. 6

7 V A R M E P U M P E R VARMEPUMPEN ER HJERTET I VARMESYSTEMET OG SØRGER FOR OPTIMAL DRIFT GJENNOM HELE ÅRET. Varmefaktor (COP) på opptil 4,59 ved 0/35 C (EN 14511) Display med tydelig fargeskjerm USB-uttak for enkel oppgradering av programvare og logging av data Med SMS 40 kan varmepumpen styres via SMS eller en APP. om du har en Androidtelefon. Med Mobus 40 kan varmepumpen styres av et overordnet styringssystem Innebygd el-kassett og varmtvannsstyring Høyt temperaturområde - Fremledning 65 C (70 C med tilleggsstrøm) - Returledning 58 C Tilpasset for frikjøling med tilbehør PCS 44 Tilpasset for styring av el, olje eller gasskjele med tilbehør AXC 40 Tilpasset for bassengoppvarming med Pool 40 Tilpasset for styring av opptil 4 varmesystemer med tilbehør ECS 40/41 Separat kapsling for kompressor og sirkulasjonspumper gir sikrere service og lavere lydnivå. Dette forenkler også arbeidet med å få pumpen båret inn i huset da vekten fordeles på 2 deler MARKEDETS MEST AVANSERTE VARMEPUMPE MARKEDETS MEST STILLEGÅENDE VARMEPUMPE MINSKER EL-FORBRUKET TIL VARME OG VARMTVANN MED OPP TIL % LEKKERT OG BRUKERVENNLIG DESIGN HØIAX VARMEPUMPER ER FREMTIDENS LØSNING Etter myndighetenes krav om energimerking av alle boliger, vil installasjon av varmepumpe bidra til å løfte boligen med minst en karakter, og øker verdien på boligen med minimum tilsvarende investeringskostnadene. 7

8 V A R M E P U M P E R 8

9 V A R M E P U M P E R VARMEPUMPE - DIN MEST LØNNSOMME INVESTERING Høiax Freedom Væske/Vann Varmepumper kan også benyttes til å varme opp ditt svømmebasseng på en økonomisk og miljøvennlig måte, eller til kjøling på varme sommerdager. 9

10 V A R M E P U M P E R F R E E D O M V P L L U F T - V A N N Høiax Freedom er en luft-vann varmepumpe som er spesielt beregnet på det nordiske klimaet. Høiax Freedom VPL utnytter uteluften, slik at det ikke er nødvendig med verken borehull eller slynger i bakken. Freedom VPL har en automatisk 2-trinns kapasitetsregulering av viften. Den er beregnet på installasjoner med vannbårne varmesystemer og kan brukes sammen med de fleste el-kjeler, oljekjeler eller tilsvarende. Avansert styring for optimal kontroll av varmepumpen er innebygd. Freedom VPL starter på signal fra en annen regulering eller termostat, og produseres i tre størrelser: 8, 10 og 14 kw, i 230 og 400V. LAGET I NORDEN FOR NORDISKE FORHOLD INGEN KJØLETEKNISK MONTASJE GIR OPP TIL 50 O C VED -20 O C UTETEMPERATUR EFFEKT FRA kw (INNTIL 9 STK. 14 kw I KASKADEKOBLING) INNEBYGGET STYRING MED TILSKUDDSEFFEKT SOM STANDARD 10

11 V A R M E P U M P E R DIMENSJONERING Høiax kan tilby komplett dimensjoneringsprogram for varmekollektor og varmepumpe. Varmepumpene finnes i en rekke størrelser som gjør at man får optimal drift av varmeanlegget. FORENKLET DIMENSJONERING - HVOR STOR VARMEPUMPE TRENGER DU? I normale eneboliger fra 80- og 90-tallet vil dimesjonerende effektbehov være ca 50W/m 2 til varme, ventilasjon og varmtvann. For boliger etter TEK007 vil tallet være mye lavere, ca 35W/m 2. Som tommelfingerregel skal varmepumpen dimensjoneres til 60% av dette, eller minimum ca 30W/ m 2 i litt eldre boliger. Dette tallet må selvfølgelig kontrolleres mot bygningens reelle behov og lokale forhold hva gjelder vær og grunnforhold, men det gir en pekepinn om hvor stor varmepumpe man trenger. Basert på dette kan man sette opp en enkel tabell over de forskjellige varmepumpene og hva de dekker av oppvarmet areal. Tabellen er basert på de nevnte forutsetninger, samt at varmepumpen er koblet mot vannbåren gulvvarme med turtemperatur på max 42 o C ved dimensjonerende utetemperatur og en kollektorkrets med årsmiddeltemperatur på 0 o C: Varmepumpetype (Nominell effekt) Boligareal m standard Effekt Retningsgivende verdier for kollektor *2) Opptatt *1) (kw) Avgitt (kw) Overflatejordvarme kollektorlengde Energibrønn Aktiv brønndybde ,13 4, m m ,38 6, m m ,65 7, x250 m m ,15 9, x300 m m ,77 11,74 2x250-2x350 m (2x130) m ,61 15,33 2x300-2x400 m (2x175) m ,08 16,78 2x350-3x300 m (2x190) m *1) 230 V VERSJON, KUN KOMPRESSOREFFEKT *2) GJELDER KOLLEKTORSLANGE PEM 40x2,4 PN 6,3 TABELLEN ER KUN RETNINGSGIVENDE OG MÅ ALLTID KONTROLLERES MED VARMEPUMPEKALKYLE. BASERT PÅ KLIMADATA FRA OSLO. HVA SPARER MAN? Ved ettermontasje av Høiax varmepumpe i ekstisterende hus har man en historikk å gå ut fra som kan danne grunnlag for å beregne hvor mye man sparer. Hvis man har benyttet elektrisk oppvarming til boligen, vil man kunne trekke fra ca 5000 kwt av totalforbruket som går til husholdningsstrøm og forbruk som ikke erstattes med varmepumpen. Resten av husets totalforbruk kan derfor sammenlignes med tallene i tabellen nedenfor. Har man benyttet oljefyring til varme og varmtvann, kan dette også danne grunnlag for å beregne hva man kan spare: Type Nåværende strømforbruk *1)(kWt/år) Besparelse * 2)(kWt/år) *1) NETTO EX. HUSHOLDNINGSSTRØM BASERT PÅ KLIMADATA FRA OSLO. *2) DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT DETTE ER GROVE ANSLAG SOM MÅ BEREGNES I HVERT TILFELLE. 11

12 V A N N B Å R E N V A R M E 12

13 V A N N B Å R E N V A R M E HØIAX KOMPLETTE GULVVARMESYSTEM - TRYGGERE FOR DEG Kunden i fokus Det er mange valg å ta når man skal bygge eller rehabilitere en bolig, og mange leverandører og håndverkere å forholde seg til. Dette har Høiax ønsket å gjøre noe med. Vi har derfor utarbeidet komplette løsninger for oppvarming og produksjon av varmt vann med optimale produktløsninger, slik at din hverdag som kunde blir enklere. Høiax tar ansvar for dimensjonering, og at alle komponenter passer perfekt sammen og fungerer som tiltenkt. Høiax er den eneste norske leverandøren som prosjekterer og leverer komplette løsninger for oppvarming og varmtvann til din bolig. I samarbeid med godkjente rørleggere kan vi finne akkurat den løsningen du ønsker i din bolig, uansett krav til energioptimalisering og komfort - dette gir optimal trygghet for boligeier og sikrer lang levetid på produktene. VÅR KUNNSKAP - DIN TRYGGHET 13

14 OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste varmtvannsberederprodusent. All produksjon foregår i våre m 2 store lokaler på Lisleby i Fredrikstad, hvor administrasjonslokalene også ligger. I tillegg har vi avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Høiax har i dag Norges bredeste produktsortiment innenfor rustfrie varmtvannsberedere vi dekker ethvert behov for varmt vann. Våre varmtvannsberedere har en meget effektiv isoleringsteknikk som sørger for markedets laveste varmetap og de er dermed svært økonomiske i bruk. Høiax beredere har også hele 12 års garanti på trykktanken, som er markedets lengste. I tillegg til å ha lang erfaring med produksjon av varmtvannsberedere, er vi i dag også en komplett systemleverandør for både varmtvannsberedere, rør-i-rør systemer, vannbåren varme og varmepumper. Høiax har investert i teknologi som muliggjør unike produksjonsprosesser og dermed også enestående produktkvalitet. Vi har har stort fokus på nyskaping, vi tar våre kunder på alvor og fokuserer på service. Høiax tenker på miljøet våre produkter inneholder ingen miljøskadelige stoffer og i tillegg har vi et effektivt retursystem for kasserte beredere. Med vår varmepumpesatsing gjør vi vårt beste for å minske skadelige CO 2 -utslipp. 14

15 OM HØIAX 15

16 T E K N I S K E D A T A V A R M E P U M P E R DATA FO R VPM/VPK VANN - VANN 230 Volt TYPE E ffektdata iht. E N Avgitt/tilført effekt ved 0/35 ºC (KW ) 4,65/1,13 6,05/1,38 7,86/1,75 9,46/2,15 11,74/2,77 15,33/3,61 16,78/4,08 C O P EN ,12 4,39 4,5 4,4 4,24 4,25 4,11 Avgitt/tilført effekt ved 0/45 ºC (KW ) 3,98/1,21 5,14/1,49 6,99/1,92 8,47/2,34 11,27/3,33 14,92/4,26 16,17/4,7 C O P EN ,29 3,45 3,63 3,62 3,39 3,5 3,44 E lektriske data Driftsspenning (V) Startstrøm kompressor (Arms) (med 1X 230V 230V 3 NAC 50HZ mykstart) (20,3) 57 (20,8) 65,5 (23) 73,5 82,5 84,5 Maks driftsstrøm kompressor (A) inkl. styresystem og sirkulasjonspumper 9,5 8,0 10,4 13,0 14,4 18,8 22,0 Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 2KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 18(20) 17,5 (20) 20 (20) 22 (25) 24 (25) 28 (32) 31 (32) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 4KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 27(32) 24 (25) 26 (32) 28 (32) 30 (32) 35 (40) 38 (40) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 6KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 36(40) 24 (25) 26 (32) 28 (32) 30 (32) 35 (40) 38 (40) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 7KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 40(40) - Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 9KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) - 36 (40) 38 (40) 40 (40) 42 (50) 46 (50) 49 (50) Effekt varmebærerpumpe (W ) Effekt kuldebærerpumpe (W ) R ør tilkoblinger Ansl. kald side, utv. diam. (mm) Ansl. varm side, utv. diam. (mm) Ansl. varmtvannsbr., utv. dia. (mm) K uldemediekrets Maks systemtrykk kuldebærer (bar) K uldemediemengde (R407C (K G) 1,4 1,8 2,3 3 2,5 2,2 2,4 2,4 K uldebærerkrets N ominell volumstrøm (l/s) 0,23 0,30 0,42 0,51 0,65 0,75 0,82 Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm (K Pa) Min. utgående K B-temp. Maks/min. innkommende K B-temp. V armebærerkrets Maks systemtrykk varmebærer (MPa) -10 Se diagram * 0,4 (4bar) N ominell volumstrøm (L/S) 0,10 0,13 0,18 0,22 0,27 0,36 0,4 Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm (K Pa) Maks/min. VB-temp. Mål og vekt Se diagram * Vekt (KG) VPM/VPK 140/ / / / / Mål VPM/VPK B:600 D:620 H:1500 / B:600 D:620 H:1800 N ødvendig oppstillingshøyde VPM/VPK 1670 / 1950 Volum bereder (liter) Nrf nr. VPM Nrf nr. VPK

17 T E K N I S K E D A T A V A R M E P U M P E R DATA FO R VPM/VPK VANN - VANN TYPE E ffektdata iht. E N Avgitt/tilført effekt ved 0/35 ºC (KW ) 400 Volt ,10/1,35 8,01/1,74 9,64/2,13 11,42/2,66 15,42/3,63 16,89/4,10 4,51 4,59 4,52 4,3 4,25 4,12 5,21/1,46 7,07/1,93 8,55/2,36 10,86/3,2 14,86/4,25 16,10/4,68 3,58 3,66 3,63 3,39 3,5 3,44 C O P EN14511 Avgitt/tilført effekt ved 0/45 ºC (KW ) C O P EN14511 E lektriske data Driftsspenning (V) 400V 3N AC 50HZ Startstrøm kompressor (Arms) Maks driftsstrøm kompressor (A) inkl. styresystem og sirkulasjonspumper 4,6 6,6 6,9 9,0 11,0 13,0 Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 1-2KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 13 (16) 15 (16) 15 (16) 18 (20) 20 (20) 22 (25) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 3-4KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 13 (16) 15 (16) 15 (16) 18 (20) 20 (20) 22 (25) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 5-6KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 13 (16) 15 (16) 15 (16) 18 (20) 20 (20) 22 (25) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 7KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 19 (20) 21 (25) 21 (25) 23 (25) 24 (25) 26 (30) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 9KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 19 (20) 22 (25) 22 (25) 24 (25) 26 (30) 28 (30) Effekt varmebærerpumpe (W ) Effekt kuldebærerpumpe (W ) R ør tilkoblinger Ansl. kald side, utv. diam. (mm) Ansl. varm side, utv. diam. (mm) Ansl. varmtvannsbr., utv. dia. (mm) a 28 K uldemediekrets Maks systemtrykk kuldebærer (bar) 3 Kuldemediemengd e (R407C (KG) 1,8 2,3 2,5 2,2 2,4 2,4 K uldebærerkrets N ominell volumstrøm (l/s) 0,30 0,42 0,51 0,65 0,75 0,82 Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm (KPa) Min. utgående KB-temp. -10 Maks/min. innkommende KB-temp. Se diagram V armebærerkrets * Maks systemtrykk varmebærer (bar) 4 N ominell volumstrøm (L/S) 0,13 0,18 0,22 0,27 0,36 0,4 Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm (KPa) Maks/min. VB-temp. Se diagram Mål og vekt * Vekt (KG) VPM/VPK 145/ / / / Mål VPM/VPK B:600 D:620 H:1500 / B:600 D:620 H:1800 N ødvendig oppstillingshøyde VPM/VPK 1670 / 1950 Volum bereder (liter) 180 liter - - Nrf nr. VPM Nrf nr. VPK * Vanntemperatur C kW Tur Retur Vanntemperatur C , 8, 10, 15, 17 kw C C Kuldebærer, temperatur inn Kuldebærer, temperatur inn 17

18 T E K N I S K E D A T A V A R M E P U M P E R DATA FO R VPL LUFT - VANN 230 Volt TYPE Freedom 8 Freedom 10 Freedom 14 Avgitt/tilført effekt* ved 2/35 ºC ** (kw) 7,6/2,1 9,4/2,5 12,7/3,5 Avgitt/tilført effekt* ved 7/35 ºC ** (kw) 8,7/2,1 10,7/2,7 14,5/3,7 Avgitt/tilført effekt* ved -7/45 ºC ** (kw) 5,7/2,2 7,1/2,8 9,6/3,8 Avgitt/tilført effekt* ved 0/45 ºC ** (kw) 7,0/2,3 8,6/2,9 11,7/4,0 Avgitt/tilført effekt* ved 7/45 ºC ** (kw) 8,4/2,4 10,3/3,1 14,1/4,3 Avgitt/tilført effekt* ved -7/50 ºC ** (kw) 5,6/2,5 7,0/3,1 9,5/4,2 Avgitt/tilført effekt* ved 2/50 ºC ** (kw) 7,2/2,6 8,8/3,2 12,2/4,5 Avgitt/tilført effekt* ved 7/50 ºC ** (kw) 8,2/2,6 10,0/3,3 13,9/4,6 Avgitt/tilført effekt* ved 15/50 ºC ** (kw) 9,9/2,7 12,2/3,5 16,6/4,8 Avgitt/tilført effekt* ved -20/50 ºC ** (kw) 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9 Startstrøm (A) Innstilling av motorvern (A) Driftsspenning 3 x 230 V + PE 50Hz Sikring (D-sikring) (A) Kapslingsgrad IP 24 Kompressor Scrollkompressor Nominell volumstrøm varmebærer (l/s) 0,2 0,25 0,34 Internt trykkfall ved nominell volumstrøm (kpa) 1,5 2,2 4,4 Min.-/maks. trykk varmebærersiden Volumstrøm (bar) (m3/h) 1700/2000 0,5/2,5 1700/ /3050 Nominell effekt, vifte (W ) 90/130 90/ /230 Maks. utgående varmebærertemperatur Kuldemediemengde (R404A) (ºC ) (kg) 2,2 58 2,2 2,3 T ilkobling varmebærer utv. Ø G1 (Ø 28mm) Avrimingssystem Hetgassavriming Trykkgr. pressostat HP Trykkgr. pressostat LP Differanse pressostat HP Differanse pressostat LP Høyde med stativ Bredde Dybde Vekt (bar) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (kg) , , Farge Rustfritt stål Laveste driftspunkt, uteluft/turledning Høyeste driftspunkt, uteluft/turledning NRF. Nr. (ºC ) (ºC ) /50 (- 7/58) 35/ * Kompressor, vifte og styring. Volumstrøm i henhold til EN 255. Avriming reduserer forholdet mellom tilført/avgitt effekt med cirka 10%. ** Utetemperatur/turledningstemperatur 18

19 T E K N I S K E D A T A V A R M E P U M P E R DATA FO R VPL LUFT - VANN 400 Volt TYPE Avgitt/tilført effekt* ved 2/35 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 7/35 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved -7/45 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 0/45 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 7/45 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved -7/50 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 2/50 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 7/50 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 15/50 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved -20/50 ºC ** Startstrøm Innstilling av motorvern Driftsspenning Sikring (D-sikring) K apslingsgrad Kompressor Nominell volumstrøm varmebærer Internt trykkfall ved nominell volumstrøm Min.-/maks. trykk varmebærersiden Volumstrøm N ominell effekt, vifte Maks. utgående varmebærertemperatur K uldemediemengde (R404A) T ilkobling varmebærer utv. Ø Avrimingssystem T rykkgr. pressostat HP T rykkgr. pressostat LP Differanse pressostat HP Differanse pressostat LP Høyde med stativ Bredde Dybde Vekt Farge Freedom 8 Freedom 10 Freedom 14 (kw) 8,1/2,1 9,4/2,5 12,9/3,8 (kw) 9,3/2,2 10,9/2,7 14,6/3,9 (kw) 5,8/2,3 7,1/2,7 10,0/4,1 (kw) 7,3/2,4 8,6/2,9 11,9/4,3 (kw) 8,8/2,6 10,4/3,0 14,2/4,5 (kw) 5,7/2,5 6,8/2,9 9,8/4,5 (kw) 7,4/2,7 8,9/3,2 12,4/4,8 (kw) 8,6/2,8 10,1/3,2 14,2/5,0 (kw) 10,1/2,9 11,8/3,3 16,6/5,1 (kw) 4,1/2,3 5,0/2,8 7,0/4,2 (A) (A) V 3NAC 50Hz (A) IP 24 Scrollkompressor (l/s) 0,2 0,25 0,34 (kpa) 1,5 2,2 4,4 (bar) 0,5/2,5 (m3/h) 1700/ / /3050 (W ) 90/130 90/ /230 (ºC ) (kg) 2,2 58 2,2 2,3 G1 (Ø 28mm) Hetgassavriming (bar) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (kg) , , Rustfritt stål (ºC ) (ºC ) Laveste driftspunkt, uteluft/turledning - 20/50 (- 7/58) Høyeste driftspunkt, uteluft/turledning 35/58 NRF. Nr. * K ompressor, vifte og styring. Volumstrøm i henhold til EN 255. Avriming reduserer forholdet mellom tilført/avgitt effekt med cirka 10% ** Utetemperatur/turledningstemperatur 197

20 for en fornybar fremtid Høiax AS Hovedkontor/Fabrikk Trippeveien Fredrikstad Telefon: Fax: Høiax avd. Oslo Kontor/Hentelager Nils Hansens vei OSLO Telefon: Fax: (att: Oslo) Høiax avd. Trondheim Kontor/Hentelager Holtermannsvei Trondheim Telefon: Fax: Høiax avd. Bergen Kontor/Hentelager Storbotn 5300 Kleppestø Telefon: Fax: (att: Tore)

VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT

VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT VARMT VANN SIDEN 1927 VARMT VANN SIDEN 1927 STAINLESS STEEL WATER HEATERS V ARME VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT Høiax er en komplett leverandør av systemer for varmt vann og vannbåren varme med introduksjon

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent IVT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent MILJØMERKET 359001 2 Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er det ekstra viktig å

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER

KATALOGEN PRODUKT- VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER RØR-I-RØRSYSTEMER 2 0 1 3 PRODUKT KATALOGEN 2. utgave Fra komponent til systemleverandør Utviklingen fra å være en håndverksbedrift i 1927 til å være en av de ledende industribedrifter innenfor vårt virksomhetsområde har

Detaljer

VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger

VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger VVS FRA OLJEFYR TIL varmepumpe Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger «Bruken av oljekjeler i husholdninger skal fases ut. Enova skal kunne gi tilskudd til husholdninger som vil skifte ut oljefyren.»

Detaljer

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no Produktkatalog 2010 www.energisentrum.no Hovedkatalog og Prisliste 2010 Varmepumper for bolig, Air Condition (AC), industriell kjøling (isvannmaskiner) og næring og industriforemål Energisentrum AS er

Detaljer

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper 2... det ligger noe i luften... Varme-energi med framtidspotensiale Oppstilling utendørs inntil 60 C turtemperatur Oppvarming Varmtvann AlphaWeb Varmepumper

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper

www.novemakulde.no Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Varmepumper Luft luft Luft vann Vann vann Avtrekk Viftekonvektorer Bolig varmepumper Dimensjonering Så lenge det er en temperaturforskjell mellom inne og ute så vil det være en lekkasje av varme, siden

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer