V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER"

Transkript

1 VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R

2 Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende uro verden over. Interessen for alternative oppvarmingsmetoder handler ikke lengre bare om de store besparelsene de medfører, men også om de langsiktige fordelene for miljøet. I denne sammenheng er det naturligvis svært gledelig at bergvarme har blitt dokumentert som den oppvarmingsform som har minst påvirkning på drivhuseffekten. Hvis alle eneboliger i Norden installerte en varmepumpe, ville det totale energiforbruket minske med hele 43 %. Dette viser en undersøkelse foretatt av SIS Miljømerking. Videre ville CO 2 -utslippet minske med 36 %. Forklaringen er enkel. I motsetning til biobrensel og fjernvarme bruker ikke en varmepumpe forbrenning eller annen energi for å skape varme. Bergvarme er kun lagret solenergi. Man trenger bare hente den opp og omforme den til anvendbar varme med en varmepumpe. Hvert strømoppvarmet hus som går over til bergvarme minsker sitt el-forbruk til oppvarming og varmt vann med opp til %, og jo fler som bytter til bergvarme, desto mindre elektrisitet må kjøpes fra CO 2 - skapende kilder, som olje, gass osv. 2

3 V A R M E P U M P E R VARMEPUMPER OG VANNBÅREN VARME - EN OPTIMAL KOMBINASJON Vannbåren varme er den eneste løsningen som gir total fleksibilitet når det gjelder valg av varmekilde og uovertruffen komfort når den legges som gulvvarme. Ved å bruke hele gulvflaten som varmeflate kan man operere med lave vanntemperaturer som gir høyest mulig virkningsgrad (effektfaktor) for varmepumpen. FOR HVER kw VARMEPUMPEN BRUKER, VIL DEN AVGI OPP MOT 5 kw. Høiax væske/vann varmpumpe type Freedom VPM og VPK er bygget for å utnytte gratis jordvarme som energikilde, enten i form av varmekollektor i borehull eller jordslynger. Kollektoren kan også legges i fjord, sjø eller elv hvis dette er mulig utifra lokale forhold. Høiax Freedom VPM er en modulvarmepumpe beregnet for oppkobling mot separat bereder/akkumulator, eller eksisterende varmeanlegg. Høiax Freedom VPK er en kompaktvarmepumpe med innebygget rustfri varmtvannsbereder på 180 liter. Begge typer varmepumper er komplette inkludert sirkulasjonspumper, styring og el-kassett for tilsatsvarme. Høiax Freedom Luft-Vann Varmepumpe utnytter uteluften, slik at det ikke er nødvendig med borehull eller jordslynger. Høiax Freedom fungerer helt ned til -20 o C i utetemperatur, og er spesialdesignet for nordiske forhold. Den produseres i tre størrelser: 8, 10 og 14 kw i 230 og 400V. P U T T P Å E N K R O N E, O G F Å F E M T I L B A K E! Varmepumper er EU-klassifiserte som fornybare energikilder fordi solenergien som utvinnes, overstiger energien som forbrukes. 3

4 V A R M E P U M P E R PRINSIPP FOR VÆSKE/VANN VARMEPUMPER Varmepumpen henter sin energi fra grunnen, via en miljøvennlig frostvæske som sirkulerer i en slange (kollektor) plassert i et borehullet. Selv om dette har en lav temperatur (0-5 o C), er det mulig å hente ut energi og omsette denne til varme (vannbåren gulvvarme/radiatorer). Prinsippet er at den energi som tas fra grunnen, pluss kompressorenergien, er det man får ut på varm side av varmepumpen. Ved å benytte varmen i grunnen er man sikret en stabil varmekilde uavhengig av utetemperaturen. Selv når det er som kaldest ute, er varmen i grunnen nesten upåvirket. Denne energien kan også brukes til å produsere varmtvann, varme opp svømmebasseng, samt til kjøling på sommeren. Du kan få tilskudd ved installasjon av varmepumpe. Kontakt din kommune for informasjon om evt. lokale tilskuddsordninger. Enova har også en tilskuddsordning, hvor en viss prosentandel av kostnaden blir dekket ved installasjon av varmepumpe. For mer info, se eller ring

5 V A R M E P U M P E R SKJEMATISK SNITT AV ENERGIBRØNN Grunnvannsnivå Foringsrør min. 2m i fjell Total boredybde Tetning mellom foringsrør og fjell Borrsko Aktiv brønndybde Borehull Boredybden kan variere mellom 90 og 200 meter, avhengig av hvilken type pumpe man har valgt. Dette systemet kan benyttes i alle typer bygninger, store eller små, offentlige eller private. Det krever ikke mye plass og borehullet kan borres selv i den minste hage. 5

6 V A R M E P U M P E R F R E E D O M V P M O G V P K V Æ S K E / V A N N MODUL- OG KOMPAKTVARMEPUMPE VPM kan kombineres med de fleste eksisterende varmeanlegg for vannbåren varme. Mange opplegg er i dag i drift med dobbeltmantlet bereder som eneste varmekilde. og disse kan lett suppleres med en modulvarmepumpe. Varmepumpen kan også kombineres med oljekjel, gasskjel eller vedkjel. Alle Høiax Freedom VPM varmepumper har styring for varmtvannsprioritering opp til ca 60 o C og utekompensert styring av varme-anlegget (flytende kondensering). El-kassett for tilsatsvarme er innebygget i kabinettet. Kompressoren er dobbelt innkapslet for å sikre eksepsjonelt lavt lydnivå. Kompaktvarmepumpen har innebygd rustfri bereder på 180 liter, og passer der det er lite plass i teknisk rom og hvor varmepumpen ikke skal arbeide sammen med eksisterende varmeanlegg med f.eks en dobbelmantlet bereder. El-kassett for tilsatsvarme, utekompensering, styring og vekselventil for varmtvannsprioritering opp til ca 60 o C er inkludert og fabrikkmontert. Varmepumpen har en effektfaktor opp til 4,59 (COP ved 0/35 o C), og er meget stillegående. 6

7 V A R M E P U M P E R VARMEPUMPEN ER HJERTET I VARMESYSTEMET OG SØRGER FOR OPTIMAL DRIFT GJENNOM HELE ÅRET. Varmefaktor (COP) på opptil 4,59 ved 0/35 C (EN 14511) Display med tydelig fargeskjerm USB-uttak for enkel oppgradering av programvare og logging av data Med SMS 40 kan varmepumpen styres via SMS eller en APP. om du har en Androidtelefon. Med Mobus 40 kan varmepumpen styres av et overordnet styringssystem Innebygd el-kassett og varmtvannsstyring Høyt temperaturområde - Fremledning 65 C (70 C med tilleggsstrøm) - Returledning 58 C Tilpasset for frikjøling med tilbehør PCS 44 Tilpasset for styring av el, olje eller gasskjele med tilbehør AXC 40 Tilpasset for bassengoppvarming med Pool 40 Tilpasset for styring av opptil 4 varmesystemer med tilbehør ECS 40/41 Separat kapsling for kompressor og sirkulasjonspumper gir sikrere service og lavere lydnivå. Dette forenkler også arbeidet med å få pumpen båret inn i huset da vekten fordeles på 2 deler MARKEDETS MEST AVANSERTE VARMEPUMPE MARKEDETS MEST STILLEGÅENDE VARMEPUMPE MINSKER EL-FORBRUKET TIL VARME OG VARMTVANN MED OPP TIL % LEKKERT OG BRUKERVENNLIG DESIGN HØIAX VARMEPUMPER ER FREMTIDENS LØSNING Etter myndighetenes krav om energimerking av alle boliger, vil installasjon av varmepumpe bidra til å løfte boligen med minst en karakter, og øker verdien på boligen med minimum tilsvarende investeringskostnadene. 7

8 V A R M E P U M P E R 8

9 V A R M E P U M P E R VARMEPUMPE - DIN MEST LØNNSOMME INVESTERING Høiax Freedom Væske/Vann Varmepumper kan også benyttes til å varme opp ditt svømmebasseng på en økonomisk og miljøvennlig måte, eller til kjøling på varme sommerdager. 9

10 V A R M E P U M P E R F R E E D O M V P L L U F T - V A N N Høiax Freedom er en luft-vann varmepumpe som er spesielt beregnet på det nordiske klimaet. Høiax Freedom VPL utnytter uteluften, slik at det ikke er nødvendig med verken borehull eller slynger i bakken. Freedom VPL har en automatisk 2-trinns kapasitetsregulering av viften. Den er beregnet på installasjoner med vannbårne varmesystemer og kan brukes sammen med de fleste el-kjeler, oljekjeler eller tilsvarende. Avansert styring for optimal kontroll av varmepumpen er innebygd. Freedom VPL starter på signal fra en annen regulering eller termostat, og produseres i tre størrelser: 8, 10 og 14 kw, i 230 og 400V. LAGET I NORDEN FOR NORDISKE FORHOLD INGEN KJØLETEKNISK MONTASJE GIR OPP TIL 50 O C VED -20 O C UTETEMPERATUR EFFEKT FRA kw (INNTIL 9 STK. 14 kw I KASKADEKOBLING) INNEBYGGET STYRING MED TILSKUDDSEFFEKT SOM STANDARD 10

11 V A R M E P U M P E R DIMENSJONERING Høiax kan tilby komplett dimensjoneringsprogram for varmekollektor og varmepumpe. Varmepumpene finnes i en rekke størrelser som gjør at man får optimal drift av varmeanlegget. FORENKLET DIMENSJONERING - HVOR STOR VARMEPUMPE TRENGER DU? I normale eneboliger fra 80- og 90-tallet vil dimesjonerende effektbehov være ca 50W/m 2 til varme, ventilasjon og varmtvann. For boliger etter TEK007 vil tallet være mye lavere, ca 35W/m 2. Som tommelfingerregel skal varmepumpen dimensjoneres til 60% av dette, eller minimum ca 30W/ m 2 i litt eldre boliger. Dette tallet må selvfølgelig kontrolleres mot bygningens reelle behov og lokale forhold hva gjelder vær og grunnforhold, men det gir en pekepinn om hvor stor varmepumpe man trenger. Basert på dette kan man sette opp en enkel tabell over de forskjellige varmepumpene og hva de dekker av oppvarmet areal. Tabellen er basert på de nevnte forutsetninger, samt at varmepumpen er koblet mot vannbåren gulvvarme med turtemperatur på max 42 o C ved dimensjonerende utetemperatur og en kollektorkrets med årsmiddeltemperatur på 0 o C: Varmepumpetype (Nominell effekt) Boligareal m standard Effekt Retningsgivende verdier for kollektor *2) Opptatt *1) (kw) Avgitt (kw) Overflatejordvarme kollektorlengde Energibrønn Aktiv brønndybde ,13 4, m m ,38 6, m m ,65 7, x250 m m ,15 9, x300 m m ,77 11,74 2x250-2x350 m (2x130) m ,61 15,33 2x300-2x400 m (2x175) m ,08 16,78 2x350-3x300 m (2x190) m *1) 230 V VERSJON, KUN KOMPRESSOREFFEKT *2) GJELDER KOLLEKTORSLANGE PEM 40x2,4 PN 6,3 TABELLEN ER KUN RETNINGSGIVENDE OG MÅ ALLTID KONTROLLERES MED VARMEPUMPEKALKYLE. BASERT PÅ KLIMADATA FRA OSLO. HVA SPARER MAN? Ved ettermontasje av Høiax varmepumpe i ekstisterende hus har man en historikk å gå ut fra som kan danne grunnlag for å beregne hvor mye man sparer. Hvis man har benyttet elektrisk oppvarming til boligen, vil man kunne trekke fra ca 5000 kwt av totalforbruket som går til husholdningsstrøm og forbruk som ikke erstattes med varmepumpen. Resten av husets totalforbruk kan derfor sammenlignes med tallene i tabellen nedenfor. Har man benyttet oljefyring til varme og varmtvann, kan dette også danne grunnlag for å beregne hva man kan spare: Type Nåværende strømforbruk *1)(kWt/år) Besparelse * 2)(kWt/år) *1) NETTO EX. HUSHOLDNINGSSTRØM BASERT PÅ KLIMADATA FRA OSLO. *2) DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT DETTE ER GROVE ANSLAG SOM MÅ BEREGNES I HVERT TILFELLE. 11

12 V A N N B Å R E N V A R M E 12

13 V A N N B Å R E N V A R M E HØIAX KOMPLETTE GULVVARMESYSTEM - TRYGGERE FOR DEG Kunden i fokus Det er mange valg å ta når man skal bygge eller rehabilitere en bolig, og mange leverandører og håndverkere å forholde seg til. Dette har Høiax ønsket å gjøre noe med. Vi har derfor utarbeidet komplette løsninger for oppvarming og produksjon av varmt vann med optimale produktløsninger, slik at din hverdag som kunde blir enklere. Høiax tar ansvar for dimensjonering, og at alle komponenter passer perfekt sammen og fungerer som tiltenkt. Høiax er den eneste norske leverandøren som prosjekterer og leverer komplette løsninger for oppvarming og varmtvann til din bolig. I samarbeid med godkjente rørleggere kan vi finne akkurat den løsningen du ønsker i din bolig, uansett krav til energioptimalisering og komfort - dette gir optimal trygghet for boligeier og sikrer lang levetid på produktene. VÅR KUNNSKAP - DIN TRYGGHET 13

14 OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste varmtvannsberederprodusent. All produksjon foregår i våre m 2 store lokaler på Lisleby i Fredrikstad, hvor administrasjonslokalene også ligger. I tillegg har vi avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Høiax har i dag Norges bredeste produktsortiment innenfor rustfrie varmtvannsberedere vi dekker ethvert behov for varmt vann. Våre varmtvannsberedere har en meget effektiv isoleringsteknikk som sørger for markedets laveste varmetap og de er dermed svært økonomiske i bruk. Høiax beredere har også hele 12 års garanti på trykktanken, som er markedets lengste. I tillegg til å ha lang erfaring med produksjon av varmtvannsberedere, er vi i dag også en komplett systemleverandør for både varmtvannsberedere, rør-i-rør systemer, vannbåren varme og varmepumper. Høiax har investert i teknologi som muliggjør unike produksjonsprosesser og dermed også enestående produktkvalitet. Vi har har stort fokus på nyskaping, vi tar våre kunder på alvor og fokuserer på service. Høiax tenker på miljøet våre produkter inneholder ingen miljøskadelige stoffer og i tillegg har vi et effektivt retursystem for kasserte beredere. Med vår varmepumpesatsing gjør vi vårt beste for å minske skadelige CO 2 -utslipp. 14

15 OM HØIAX 15

16 T E K N I S K E D A T A V A R M E P U M P E R DATA FO R VPM/VPK VANN - VANN 230 Volt TYPE E ffektdata iht. E N Avgitt/tilført effekt ved 0/35 ºC (KW ) 4,65/1,13 6,05/1,38 7,86/1,75 9,46/2,15 11,74/2,77 15,33/3,61 16,78/4,08 C O P EN ,12 4,39 4,5 4,4 4,24 4,25 4,11 Avgitt/tilført effekt ved 0/45 ºC (KW ) 3,98/1,21 5,14/1,49 6,99/1,92 8,47/2,34 11,27/3,33 14,92/4,26 16,17/4,7 C O P EN ,29 3,45 3,63 3,62 3,39 3,5 3,44 E lektriske data Driftsspenning (V) Startstrøm kompressor (Arms) (med 1X 230V 230V 3 NAC 50HZ mykstart) (20,3) 57 (20,8) 65,5 (23) 73,5 82,5 84,5 Maks driftsstrøm kompressor (A) inkl. styresystem og sirkulasjonspumper 9,5 8,0 10,4 13,0 14,4 18,8 22,0 Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 2KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 18(20) 17,5 (20) 20 (20) 22 (25) 24 (25) 28 (32) 31 (32) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 4KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 27(32) 24 (25) 26 (32) 28 (32) 30 (32) 35 (40) 38 (40) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 6KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 36(40) 24 (25) 26 (32) 28 (32) 30 (32) 35 (40) 38 (40) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 7KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 40(40) - Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 9KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) - 36 (40) 38 (40) 40 (40) 42 (50) 46 (50) 49 (50) Effekt varmebærerpumpe (W ) Effekt kuldebærerpumpe (W ) R ør tilkoblinger Ansl. kald side, utv. diam. (mm) Ansl. varm side, utv. diam. (mm) Ansl. varmtvannsbr., utv. dia. (mm) K uldemediekrets Maks systemtrykk kuldebærer (bar) K uldemediemengde (R407C (K G) 1,4 1,8 2,3 3 2,5 2,2 2,4 2,4 K uldebærerkrets N ominell volumstrøm (l/s) 0,23 0,30 0,42 0,51 0,65 0,75 0,82 Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm (K Pa) Min. utgående K B-temp. Maks/min. innkommende K B-temp. V armebærerkrets Maks systemtrykk varmebærer (MPa) -10 Se diagram * 0,4 (4bar) N ominell volumstrøm (L/S) 0,10 0,13 0,18 0,22 0,27 0,36 0,4 Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm (K Pa) Maks/min. VB-temp. Mål og vekt Se diagram * Vekt (KG) VPM/VPK 140/ / / / / Mål VPM/VPK B:600 D:620 H:1500 / B:600 D:620 H:1800 N ødvendig oppstillingshøyde VPM/VPK 1670 / 1950 Volum bereder (liter) Nrf nr. VPM Nrf nr. VPK

17 T E K N I S K E D A T A V A R M E P U M P E R DATA FO R VPM/VPK VANN - VANN TYPE E ffektdata iht. E N Avgitt/tilført effekt ved 0/35 ºC (KW ) 400 Volt ,10/1,35 8,01/1,74 9,64/2,13 11,42/2,66 15,42/3,63 16,89/4,10 4,51 4,59 4,52 4,3 4,25 4,12 5,21/1,46 7,07/1,93 8,55/2,36 10,86/3,2 14,86/4,25 16,10/4,68 3,58 3,66 3,63 3,39 3,5 3,44 C O P EN14511 Avgitt/tilført effekt ved 0/45 ºC (KW ) C O P EN14511 E lektriske data Driftsspenning (V) 400V 3N AC 50HZ Startstrøm kompressor (Arms) Maks driftsstrøm kompressor (A) inkl. styresystem og sirkulasjonspumper 4,6 6,6 6,9 9,0 11,0 13,0 Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 1-2KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 13 (16) 15 (16) 15 (16) 18 (20) 20 (20) 22 (25) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 3-4KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 13 (16) 15 (16) 15 (16) 18 (20) 20 (20) 22 (25) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 5-6KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 13 (16) 15 (16) 15 (16) 18 (20) 20 (20) 22 (25) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 7KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 19 (20) 21 (25) 21 (25) 23 (25) 24 (25) 26 (30) Maks driftsstrøm inkl. el.kolbe 9KW (A) (anbefalt sikring ) (C-sikring) 19 (20) 22 (25) 22 (25) 24 (25) 26 (30) 28 (30) Effekt varmebærerpumpe (W ) Effekt kuldebærerpumpe (W ) R ør tilkoblinger Ansl. kald side, utv. diam. (mm) Ansl. varm side, utv. diam. (mm) Ansl. varmtvannsbr., utv. dia. (mm) a 28 K uldemediekrets Maks systemtrykk kuldebærer (bar) 3 Kuldemediemengd e (R407C (KG) 1,8 2,3 2,5 2,2 2,4 2,4 K uldebærerkrets N ominell volumstrøm (l/s) 0,30 0,42 0,51 0,65 0,75 0,82 Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm (KPa) Min. utgående KB-temp. -10 Maks/min. innkommende KB-temp. Se diagram V armebærerkrets * Maks systemtrykk varmebærer (bar) 4 N ominell volumstrøm (L/S) 0,13 0,18 0,22 0,27 0,36 0,4 Maks eksternt tilgj. trykk ved nom. volumstrøm (KPa) Maks/min. VB-temp. Se diagram Mål og vekt * Vekt (KG) VPM/VPK 145/ / / / Mål VPM/VPK B:600 D:620 H:1500 / B:600 D:620 H:1800 N ødvendig oppstillingshøyde VPM/VPK 1670 / 1950 Volum bereder (liter) 180 liter - - Nrf nr. VPM Nrf nr. VPK * Vanntemperatur C kW Tur Retur Vanntemperatur C , 8, 10, 15, 17 kw C C Kuldebærer, temperatur inn Kuldebærer, temperatur inn 17

18 T E K N I S K E D A T A V A R M E P U M P E R DATA FO R VPL LUFT - VANN 230 Volt TYPE Freedom 8 Freedom 10 Freedom 14 Avgitt/tilført effekt* ved 2/35 ºC ** (kw) 7,6/2,1 9,4/2,5 12,7/3,5 Avgitt/tilført effekt* ved 7/35 ºC ** (kw) 8,7/2,1 10,7/2,7 14,5/3,7 Avgitt/tilført effekt* ved -7/45 ºC ** (kw) 5,7/2,2 7,1/2,8 9,6/3,8 Avgitt/tilført effekt* ved 0/45 ºC ** (kw) 7,0/2,3 8,6/2,9 11,7/4,0 Avgitt/tilført effekt* ved 7/45 ºC ** (kw) 8,4/2,4 10,3/3,1 14,1/4,3 Avgitt/tilført effekt* ved -7/50 ºC ** (kw) 5,6/2,5 7,0/3,1 9,5/4,2 Avgitt/tilført effekt* ved 2/50 ºC ** (kw) 7,2/2,6 8,8/3,2 12,2/4,5 Avgitt/tilført effekt* ved 7/50 ºC ** (kw) 8,2/2,6 10,0/3,3 13,9/4,6 Avgitt/tilført effekt* ved 15/50 ºC ** (kw) 9,9/2,7 12,2/3,5 16,6/4,8 Avgitt/tilført effekt* ved -20/50 ºC ** (kw) 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9 Startstrøm (A) Innstilling av motorvern (A) Driftsspenning 3 x 230 V + PE 50Hz Sikring (D-sikring) (A) Kapslingsgrad IP 24 Kompressor Scrollkompressor Nominell volumstrøm varmebærer (l/s) 0,2 0,25 0,34 Internt trykkfall ved nominell volumstrøm (kpa) 1,5 2,2 4,4 Min.-/maks. trykk varmebærersiden Volumstrøm (bar) (m3/h) 1700/2000 0,5/2,5 1700/ /3050 Nominell effekt, vifte (W ) 90/130 90/ /230 Maks. utgående varmebærertemperatur Kuldemediemengde (R404A) (ºC ) (kg) 2,2 58 2,2 2,3 T ilkobling varmebærer utv. Ø G1 (Ø 28mm) Avrimingssystem Hetgassavriming Trykkgr. pressostat HP Trykkgr. pressostat LP Differanse pressostat HP Differanse pressostat LP Høyde med stativ Bredde Dybde Vekt (bar) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (kg) , , Farge Rustfritt stål Laveste driftspunkt, uteluft/turledning Høyeste driftspunkt, uteluft/turledning NRF. Nr. (ºC ) (ºC ) /50 (- 7/58) 35/ * Kompressor, vifte og styring. Volumstrøm i henhold til EN 255. Avriming reduserer forholdet mellom tilført/avgitt effekt med cirka 10%. ** Utetemperatur/turledningstemperatur 18

19 T E K N I S K E D A T A V A R M E P U M P E R DATA FO R VPL LUFT - VANN 400 Volt TYPE Avgitt/tilført effekt* ved 2/35 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 7/35 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved -7/45 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 0/45 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 7/45 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved -7/50 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 2/50 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 7/50 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved 15/50 ºC ** Avgitt/tilført effekt* ved -20/50 ºC ** Startstrøm Innstilling av motorvern Driftsspenning Sikring (D-sikring) K apslingsgrad Kompressor Nominell volumstrøm varmebærer Internt trykkfall ved nominell volumstrøm Min.-/maks. trykk varmebærersiden Volumstrøm N ominell effekt, vifte Maks. utgående varmebærertemperatur K uldemediemengde (R404A) T ilkobling varmebærer utv. Ø Avrimingssystem T rykkgr. pressostat HP T rykkgr. pressostat LP Differanse pressostat HP Differanse pressostat LP Høyde med stativ Bredde Dybde Vekt Farge Freedom 8 Freedom 10 Freedom 14 (kw) 8,1/2,1 9,4/2,5 12,9/3,8 (kw) 9,3/2,2 10,9/2,7 14,6/3,9 (kw) 5,8/2,3 7,1/2,7 10,0/4,1 (kw) 7,3/2,4 8,6/2,9 11,9/4,3 (kw) 8,8/2,6 10,4/3,0 14,2/4,5 (kw) 5,7/2,5 6,8/2,9 9,8/4,5 (kw) 7,4/2,7 8,9/3,2 12,4/4,8 (kw) 8,6/2,8 10,1/3,2 14,2/5,0 (kw) 10,1/2,9 11,8/3,3 16,6/5,1 (kw) 4,1/2,3 5,0/2,8 7,0/4,2 (A) (A) V 3NAC 50Hz (A) IP 24 Scrollkompressor (l/s) 0,2 0,25 0,34 (kpa) 1,5 2,2 4,4 (bar) 0,5/2,5 (m3/h) 1700/ / /3050 (W ) 90/130 90/ /230 (ºC ) (kg) 2,2 58 2,2 2,3 G1 (Ø 28mm) Hetgassavriming (bar) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (mm) (kg) , , Rustfritt stål (ºC ) (ºC ) Laveste driftspunkt, uteluft/turledning - 20/50 (- 7/58) Høyeste driftspunkt, uteluft/turledning 35/58 NRF. Nr. * K ompressor, vifte og styring. Volumstrøm i henhold til EN 255. Avriming reduserer forholdet mellom tilført/avgitt effekt med cirka 10% ** Utetemperatur/turledningstemperatur 197

20 for en fornybar fremtid Høiax AS Hovedkontor/Fabrikk Trippeveien Fredrikstad Telefon: Fax: Høiax avd. Oslo Kontor/Hentelager Nils Hansens vei OSLO Telefon: Fax: (att: Oslo) Høiax avd. Trondheim Kontor/Hentelager Holtermannsvei Trondheim Telefon: Fax: Høiax avd. Bergen Kontor/Hentelager Storbotn 5300 Kleppestø Telefon: Fax: (att: Tore)

VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT

VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT VARMT VANN SIDEN 1927 VARMT VANN SIDEN 1927 STAINLESS STEEL WATER HEATERS V ARME VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT Høiax er en komplett leverandør av systemer for varmt vann og vannbåren varme med introduksjon

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N PRODUKTFORDELER Høy monteringsvennlighet 12 års garanti på trykktanken Lavt

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013 Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper Prisliste Januar 2013 80 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Prisene er oppført uten mva. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. NIBE

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge:

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge: MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD Importør i Norge: - intelligent varmepumpeteknologi tilpasset store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet er merkevarenavnet for produktene innenfor luft til vann løsningene

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning 2011 AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE vert HUS hvert HUS har betydning PANASONIC VaRME- Og kjølesystemer TEKNologi FoR DINe BEHOV Panasonic forstår hva som kreves av varmepumper i et nordisk klima. Panasonic

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

www.dahl.no EFFEKTBEHOV

www.dahl.no EFFEKTBEHOV EFFEKTBEHOV Varmebok 1 Effektbehov Vi må vite byggets største effektbehov for å bestemme hvor stor oppvarmingskilden skal være. Eksempler på oppvarmingskilder er: dobbeltmantlet bereder, varmepumpe, oljekjele,

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann For mer informasjon, besøk vårt nettsted: www.klimawebsiden.no Miljøvennlig CO2 som kuldemedium Q-TON LUFT-VANN HISTORIE Q-ton

Detaljer

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 2 Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet og produsert varme Pumper for

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Terralun - energilagring i grunnen - brønner

Terralun - energilagring i grunnen - brønner Terralun - energilagring i grunnen - brønner Månedens tema, Grønn Byggallianse Nær nullenergibygg 13.3.2013 Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak og NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Per Daniel Pedersen,

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

DET LØNNER SEG ALLTID

DET LØNNER SEG ALLTID DET LØNNER SEG ALLTID i Luften er fr ØKONOMI VARME ENKELHET MILJØ TRYGGHET Luften er fri LUFT-LUFTVARMEPUMPER FRA INNOVA Innova er utviklet og markedsføres av Ahlsell Sverige AB, et svensk firma som driver

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER. Renovering - oppvarming - varmt vann

OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER. Renovering - oppvarming - varmt vann OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER Renovering - oppvarming - varmt vann DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER LØSNINGEN MED TANKE PÅ FREMTIDEN Ønsker du å fornye oppvarmingssystemet og

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG Altherma er et produkt produsert av Daikin VARMEPUMPETEKNOLOGI PÅ SITT BESTE Daikin Altherma er et komplett system for oppvarming og kjøling. Systemet er basert

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare strøm på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene

Detaljer

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp.

Denne varmen kan en bergvarmepumpe foredle til varme. Ved å bore ett eller flere hull 80-300 meter ned i fjellet hentes varmen opp. Varmepumpe brukt mot energibrønn. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

energibrønner vs. uteluft

energibrønner vs. uteluft energibrønner vs. uteluft som energikilde til varmepumper Oppdragsgiver Norsk brønnborerforening Bjørn Halvorsen Oppdragstaker Futurum Energi AS Bjørn Gleditsch Borgnes Sted / Dato Asker 31.03.09 Futurum

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99 Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Siste års økende forbruk av elektrisk energi har rettet fokus på andre energikilder. Bruk av elektrisitet

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet.

Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe. En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. Kjøpsveileder luft/luft-varmepumpe En veileder fra Enova og Miljødirektoratet. 1 Hva er en luft/luft-varmepumpe? En luft/luft-varmepumpe henter ut varmeenergi fra uteluften, tilfører noe elektrisitet og

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 1 INTRODUKSJON 2 KAPASITETER OG HOVEDKARAKTERSTIKK 3 BRUKSOMRÅDER 1 INTRODUKSJON I mer enn 30 år har TECHNIBEL designet og produsert varmepumper for private

Detaljer

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann

NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME. Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell. Luft til Vann NYSKAPENDE LØSNING FOR BOLIGVARME Høyeffekt modell Komfort modell Kompakt modell Luft til Vann Økonomisk og Miljøvennlig Varmepumpe OPPVARMING Varmtvann er et effektivt varmesystem som bruker varmepumpe-teknologi

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer