VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT"

Transkript

1 VARMT VANN SIDEN 1927 VARMT VANN SIDEN 1927 STAINLESS STEEL WATER HEATERS V ARME VARMT VANN V ARME ENERGI KONSEPT Høiax er en komplett leverandør av systemer for varmt vann og vannbåren varme med introduksjon av fullsortiment av varmepumper og komponenter for vannbåren gulvvarme.

2 VARMT VANN SIDEN 1927 STAINLESS STEEL WATER HEATERS HØIAX VARMT VANN SIDEN 1927 NÅ SYSTEMLEVERANDØR Høiax er i 2005 en komplett leverandør av systemer for varmt vann og vannbåren varme med introduksjon av fullsortiment av varmepumper og komponenter VARMT for vannbåren VANN SIDEN gulvvarme Som komplett leverandør fra varmekilde til romstyring tar Høiax ansvar for hele systemets oppbygging fra komplett teknisk rom til gulvkonstruksjon og varmeavgivende flater. VARMT VANN SIDEN 1927 Egen produksjon gir unike muligheter for optimale tilpasninger mellom varmekilde og varmesystem. Nytt kompetansesenter for varmeprodukter og beredere er åpnet på Bryn i Oslo. I tillegg til å være hentelager for beredere og varmepumper og øvrige systemvarer for vannbåren varme, tilbys opplæring i installasjon, oppstart og drift i nytt showroom VARMT VANN SIDEN 1927 og varmelaboratorium i Nils Hansens vei 13. STAINLESS STEEL WATER HEATERS

3 VARMEPUMPER VARMEPUMPER OG VANNBÅREN VARME EN OPTIMAL KOMBINASJON Vannbåren varme er den eneste løsning som gir total fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde og uovertruffen komfort når den legges som gulvvarme.ved å bruke hele gulvflaten som varmeflate kan man operere med lave vanntemperaturer som gir høyest mulig virkningsgrad (effektfaktor) for varmepumpen. FOR HVER KW SOM VARMEPUMPEN BRUKER VIL DEN AVGI OPP TIL 5 KW * Høiax væske/vann varmepumpe type VPM og VPK er bygget for å utnytte jordvarmen som energikilde, enten i form av varmekollektor i borehull eller jordslynger. Kollektoren kan også legges i fjord, sjø eller elv hvis dette er mulig ut fra lokale forhold. Høiax VPM er en modulvarmepumpe beregnet for oppkobling mot separat bereder/akkumulator eller eksisterende varmeanlegg. Høiax VPK er en kompaktvarmepumpe med innbygget rustfri varmtvannsbereder på160/45 liter. Begge typer varmepumper er komplette inkludert sirkulasjonspumper, styring og el-kassett for tilsatsvarme. * Se tekniske data 3

4 VARMEPUMPER PRINSIPP FOR VÆSKE/VANN VARMEPUMPER Varmepumpen henter sin energi fra grunnen via grunnvannet i borehullet. Selv om dette har lav temperatur 0-5ºC er det mulig å hente ut energi ved å kjøle ned grunnen ytterligere og transformere opp temperaturen i varmepumpen. Prinsippet er at den energi som tas fra grunnen pluss kompressorenergien er det man får ut på varm side av varmepumpen.ved å benytte varmen i grunnen er man sikret en stabil varmekilde uavhengig av utetemperaturen. Selv når det er som kaldest ute er varmen i grunnen nesten upåvirket. SKJEMATISK SNITT AV ENERGIBRØNN KOLLEKTORRØR BRØNNLOKK FORINGSRØR LØSMASSE TETNING MELLOM FORINGSRØR OG FJELL GRUNNVANNSSPEIL FJELL AKTIV BRØNNDYBDE HØIAX VARMEPUMPE VPK 4

5 VARMEPUMPER MODULVARMEPUMPE HØIAX VPM VPM kan kombineres med de fleste eksisterende varmeanlegg for vannbåren varme. Mange varmeanlegg er i dag i drift med dobbeltmantlet bereder som eneste varmekilde og disse kan lett suppleres med en modulvarmepumpe. Varmepumpen kan også kombineres med oljekjel, gasskjel eller vedkjel, jf montasje og driftsinstruksen side Alle Høiax VPM varmepumper har styring for varmtvannsprioritering opp til 60/70ºC * og utekompensert styring av varmeanlegget (flytende kondensering). El-kassett for tilsatsvarme er inkludert innbygget i kabinettet. Kompressoren er dobbelt innkapslet for å sikre et eksepsjonelt lavt lydnivå. Mikroprosessorstyring Høiax varmepumper har et lettbetjent styringspanel basert på mikroprosessor for å sikre riktig kontroll og drift av varmepumpen. Alle temperaturer i varme- og kjølekretsen kan leses av på et tolinjers display og gjør at det ikke er nødvendig med eksterne termometre. * Se tekniske data Mål: BxDxH = 598x625x1105mm, alle anslutninger på topp. 5

6 VARMEPUMPER KOMPAKTVARMEPUMPE HØIAX VPK Kompaktvarmepumpen har innbygd en rustfri dobbelmantlet bereder på 160/45 L og passer der hvor det er lite plass i teknisk rom og hvor varmepumpen ikke skal arbeide sammen med eksisterende varmeanlegg med f.eks en dobbeltmantlet bereder. El-kassett for tilsatsvarme, utekompensering, styring og vekselventil for varmtvannsprioritering opp til 60/70ºC * er inkludert og fabrikkmontert. Alle Høiax varmepumper VPM og VPK leveres med et monteringssett med nødvendige deler som filterventiler, slanger for vibrasjonsdempning, nivåkar for kollektor, temperaturfølere, rørkoblinger osv. Se tekniske data og prisliste. * Se tekniske data Mål: BxDxH = 598x625x1840mm 6

7 VARMEPUMPER DIMENSJONERING Høiax kan tilby komplett dimensjoneringsprogram for varmekollektor og varmepumpe.varmepumpene finnes i en rekke størrelser som gjør at man får optimal drift av varmeanlegget. FORENKLET DIMENSJONERING HVOR STOR VARMEPUMPE TRENGER DU? I normale eneboliger vil dimensjonerende effektbehov være ca 50W/m2 til varme, ventilasjon og varmtvann. Som en tommelfingerregel skal varmepumpen dimensjoneres til 60% av dette eller minimum ca 30W/m2 Dette tallet må selvfølgelig kontrolleres mot bygningens reelle behov og lokale forhold hva gjelder vær og grunnforhold, men gir en pekepinn om hvor stor varmepumpe man trenger. Basert på dette kan man ta sette opp en enkel tabell over de forskjellige varmepumpene og hva de dekker av oppvarmet areal. Tabellen er basert på de nevnte forutsetninger, samt at varmepumpen er koblet opp mot vannbåren gulvvarme med 35 ºC turtemperatur og en kollektorkrets med inngående temperatur på 0ºC (iht. EN 255): VARMEPUMPE TYPE (NOMINELL EFFEKT) BOLIGAREAL M EFFEKT RETNINGSGIVENDE VERDIER FOR KOLLEKTOR *2 OPPTATT *1 (KW) 1,05 1,3 1,9 2,2 2,5 3,1 3,7 AVGITT (KW) 4,8 6,0 8,8 10,3 11,7 14,6 17,0 OVERFLATEJORDVARME KOLLEKTORLENGDE M M 325-2X250M 400-2X300M 2X250-2X350M 2X300-2X400M 2X350-3X300M ENERGIBRØNN AKTIV BRØNNDYBDE 70-90M M M M M 2X100-2X120M 2X110-2X140M *1) 230V VERSJON, KUN KOMPRESSOREFFEKT *2) GJELDER KOLLEKTORSLANGE PEM 40 X 2,4 PN 6,3. SE FORØVRIG SIDE 10 I MONTERINGS- OG BRUKEVEILEDNING 7

8 VARMEPUMPER HVA SPARER MAN? Ved ettermontasje av Høiax varmepumpe i eksisterende hus har man en historikk å gå ut fra som kan danne grunnlag for å beregne hvor mye man sparer. Hvis man har benyttet elektrisk oppvarmning av boligen, vil man kunne trekke fra ca 20 % av totalforbruket som går til husholdningsstrøm og forbruk som ikke erstattes med varmepumpen. Ca 80 % av husets totalforbruk kan derfor sammenlignes med tallene for strømforbruk i tabellen nedenfor. Har man benyttet oljefyring til varme og varmtvann, kan dette også danne grunnlag for å beregne hva man kan spare: TYPE FORBRUK FYRINGS- OLJE (M 3 /ÅR) 2, ,5 NÅVÆRENDE STRØMFORBRUK (KWT/ÅR) BESPARELSE* KWT/ÅR * DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT DETTE ER GROVE ANSLAG SOM MÅ BEREGNES I HVERT TILFELLE. HØIAX HEATING KOMPLETTE GULVVARMESYSTEMER Høiax har et komplett system for vannbåren varme basert på bruk av PEX-c rør. Dette materialet er gjennomprøvd og har bevist sine gode aldringsegenskaper gjennom lang tids bruk. I forhold til andre materialer har PEX overlegen styrke og levetid ved høye temperaturer. Alle rør for bruk i varmesystemer har oksygensperre for å hindre korrosjon i anlegget. Oksygensperren ligger beskyttet av et ytre lag av PEX. PEX-C GULVVARMERØR LEVERES I DIMENSJONENE 17 OG 20MM I KVEILER PÅ 120, 240 OG 500M PEX-A TILFØRSELSRØR LEVERES I DIMENSJON 25X2,3MM FERDIG MED VARERØR 34MM I KVEILER PÅ 50M. PEX-A TILFØRSELSRØR I DIMENSJON 32X2,9MM LEVERES I KVEILER PÅ 100M. LØSE VARERØR I DIMENSJON 54MM KAN LEVERES I KVEILER PÅ 50M. 8

9 VANNBÅREN VARME HØIAX HEATING KOMPLETTE GULVVARMESYSTEMER Høiax lagerfører et komplett høykvalitetsprogram for vannbåren gulvvarme fra PEX-rør og festemateriell via fordelere til shuntgrupper og systemer for styring av romtemperaturen, både trådløse systemer og vanlig trådstyrte, med og uten nattsenkningsmuligheter. TRÅDLØS ROMTERMOSTAT OG MOTTAGER TRÅDSTYRT TERMOSTAT OG KOBLINGSBOKS 9

10 VANNBÅREN VARME HØIAX HEATINGS UNIKE GULVVARMEFORDELER Fordeleren er produsert eksklusivt for Høiax As og bærer vårt varemerke. Fordeleren er selve hjertet i et gulvvarmeanlegg. Her styres vannmengden og varmen til hvert rom og produktegenskapene er som følger: Produseres i forniklet heltrukket messing i størrelser fra 2 til 12 kurser. Leveres komplett som vist på bildet på gummidempede braketter. Alle deler har o-ring tetning, ingen hamping. Hver kurs har mengdemåler (flowmeter) som viser mengden fra 0-6 liter/min. Det unike flowmeteret kan stenges og åpnes uten å forandre innstillingene. Glasset i flowmeteret kan demonteres for rengjøring uten å tappe ned anlegget. Reguleringsventilen står på returmanifolden for å gi støyfri regulering. 10

11 VANNBÅREN VARME HØIAX FORDELERSKAP FOR INNBYGNING ELLER UTENPÅLIGGENDE MONTASJE Fordelerskapene lagerføres for utvendig montasje som vist eller for innbygning med nisjedybde 100mm. Fordelerne kan leveres med vinkelkoblinger som vist på bildet for å få bedre plass til tilkobling av tilførselsrørene. By-pass sett med fjærbelastet overstrømningsventil er også montert og leveres som vist. Skapene leveres i to bredder 600 og 900mm for henholdsvis inntil 7 kurser og 12 kurser. Utvendig fordelerskap BxDxH=600x130x760mm med fordeler 6 kurser, by-pass og vinkelkoblinger 11

12 TEKNISKE DATA FOR HØIAX VARMEPUMPER MODULVARMEPUMPE TYPE VPM STANDARD KOBLING MED DOBBELTMANTLET BEREDER OG AKKUMULATOR ( L) Flytende kondensering og varmtvannsprioritering.tilsatsvarme fra El-kassett innbygd i varmepumpen. UG SVENT NK EXP AV FB AV VXV ELVVB AV SVENT FB VVG AV AV AV BK / JK FG ELK VVB AKK VIRKEMÅTE: VPM prioriterer oppvarming av varmtvann via vekselventil (VXV).Ved fullt oppvarmet bereder veksler (VXV) til varmekretsen via akkumulatortanken. Da styres varmepumpen av utetemperaturgiveren (UG) i kombinasjon med den innebygde turledningsgiveren (TG). Den innebygde el-kassetten (ELK) på 6kW kobles automatisk inn når energibehovet overstiger varmepumpens kapasitet. Hvis det ikke er behov for varme på varmeanlegget (stengte varmekurser) vil varmepumpen arbeide upåvirket mot akkumulatoren. Se for øvrig side 24 i monterings og driftsinstruksen. 12

13 VPM DATA FOR VPM I 230V UTFØRELSE VPM / 230V TYPE AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/35 ºC ** (KW) AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/50 ºC** (KW) DRIFTSSPENNING (V) STARTSTRØM KOMPRESSOR (A) MAKS. DRIFTSSTRØM KOMPRESSOR (A) MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 4KW (A) MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 6KW (A) EFFEKT VARMEBÆRERPUMPE (W) EFFEKT KULDEBÆRERPUMPE (W) ANSLUTNING KALD SIDE, UTV. DIAM. (MM) ANSLUTNING VARM SIDE, UTV. DIAM. (MM) KULDEMEDIEMENGDE (R407C (KG) SIRKULERT MENGDE, KULDEBÆRER (L/S) TRYKKFALL I FORDAMPER (KPA) TILGJENGELIG TRYKK, KOLLEKTORKRETS (KPA) MAKS. DRIFTSTRYKK, KOLLEKTORKRETS (BAR) DRIFTSTEMPERATUR, KOLLEKTORKRETS (ºC) SIRKULERT MENGDE,VARMEBÆRER (L/S) TRYKKFALL I KONDENSATOR (KPA) MAKS.TEMPERATUR TUR/RETUR (ºC) TRYKKGR. PRESSOSTAT HT (BAR) DIFFERANSE PRESSOSTAT HT (BAR) TRYKKGR. PRESSOSTAT LT (BAR) DIFFERANSE PRESSOSTAT LT (BAR) KAPSLINGSKLASSE VEKT (KG) NRF NR. 5 4,8/1,05 3,8/1,2 1X230V * BARE KOMPRESSOREFFEKT ** GJELDER KULDEBÆRER INN/VARMEBÆRER UT IFLG EN 255 *** KOMPRESSOREN LEVERER OPP TIL 65 ºC, RESTEN BESØRGES MED TILLEGGSVARME. 39 9,0 26,7 35, ,4 0, ,10 2,7 70***/ ,0/1,3 4,8/1, ,3 31, ,7 0, ,13 2, ,8/1,9 7,1/2, ,7 33,3 2,2 0, ,18 3, ,3/2,2 8,5/2, ,3 35, ,4 0, ,22 3, ,7/2,5 9,9/2,9 2X230V + PE 50HZ TIL ,5 +1,5 IP 21 60/ ,9 38, ,4 0, ,26 4, ,6/3,1 12,6/3, ,9 41, ,5 0, ,31 3, ,0/3,7 14,8/4, ,9 45, ,6 0, ,36 4,

14 VPM DATA FOR VPM I 400V UTFØRELSE VPM / 400V TYPE AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/35 ºC** (KW) AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/50 ºC** (KW) DRIFTSSPENNING (V) STARTSTRØM KOMPRESSOR (A) MAKS. DRIFTSSTRØM KOMPRESSOR (A) MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 4KW (A) MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 6KW (A) EFFEKT VARMEBÆRERPUMPE (W) EFFEKT KULDEBÆRERPUMPE (W) ANSLUTNING KALD SIDE, UTV. DIAM. (MM) ANSLUTNING VARM SIDE, UTV. DIAM. (MM) KULDEMEDIEMENGDE (R407C) (KG) SIRKULERT MENGDE, KULDEBÆRER (L/S) TRYKKFALL I FORDAMPER (KPA) TILGJENGELIG TRYKK, KOLLEKTORKRETS (KPA) MAKS. DRIFTSTRYKK, KOLLEKTORKRETS (BAR) DRIFTSTEMPERATUR, KOLLEKTORKRETS (ºC) SIRKULERT MENGDE,VARMEBÆRER (L/S) TRYKKFALL I KONDENSATOR (KPA) MAKS.TEMPERATUR TUR/RETUR (ºC) TRYKKGR. PRESSOSTAT HT (BAR) DIFFERENSE PRESSOSTAT HT (BAR) TRYKKGR. PRESSOSTAT LT (BAR) KAPSLINGSKLASSE VEKT (KG) NRF NR ,43/1,3 5,22/1,49 8,22/1,66 6,97/1,93 9,98/1,98 8,66/2,37 11,7/2,5 9,9/2,9 14,6/3,1 12,6/3,6 17,0/3,7 14,8/4,3 3X400V + N + PE 50HZ 21 4,5 13,6 17, ,5 15,5 19, , ,9 18,5 22, ,6 23, ,6 25, ,8 0,35 6,8 40 2,2 0,48 7,9 58 2,4 0,58 8, ,4 0, ,5 0, ,6 0, TIL +20 0,13 2,6 70***/ ,18 3,4 70***/ ,22 3,2 70***/ ,26 4,4 60/ ,31 3,1 60/ ,36 4,1 60/ ,5 +1, * BARE KOMPRESSOREFFEKT ** GJELDER KULDEBÆRER INN/VARMEBÆRER UT IFLG EN 255 *** KOMPRESSOREN LEVERER OPP TIL 65 ºC, RESTEN BESØRGES MED TILSATSVARME 14

15 VPM MEDFØLGENDE MONTASJESETT FOR VPM (INKL. I PRISEN) Til varmepumpen medfølger et komplett monteringssett med alle nødvendige deler for å sikre korrekt montasje under alle forhold og koblingsalternativer. For å sikre problemfri drift og vedlikehold er det benyttet kombinerte filtre og kuleventiler (Filterball) som kan renses uten søl og tap av vann eller kollektormedie. Alle delene er nærmere spesifisert i montasje- og driftsinstruksen. Høiax Heating lagerfører også alle deler som skal til for et komplett teknisk rom, så som ekspansjonskar, opphengskonsoller, mikrobobbleutskillere, kuleventiler, messingfittings, strupeventiler med flowmetre for direkte avlesning av vannmengde, manometre, hydrotermometre, beredere og akkumuleringstanker.. MEDFØLGENDE MONTASJESETT FOR VPM (INKL. I PRISEN) NRF NR VARE UTEFØLER NIVÅKAR MED SIKKERHETSVENTIL TEMPERATURGIVERE FILTERBALL, 1 KULEVENTIL/FILTER, 5-10KW FILTERBALL, 1 KULEVENTIL/FILTER, 12-17KW FILTERBALL, 5/4 KULEVENTIL/FILTER, 12-17KW 28MM UNION, , 5-10KW 28MM UNION, , 12-17KW 35MM UNION, , 12-17KW ALUMINIUMSTAPE ISOLERINGSTAPE RØR FOR GIVERE SLANGE 28MM, , 5-10KW SLANGE 35MM, , 12-17KW SLANGE 28MM, , 12-17KW ANTALL 1STK 1STK 4STK 1STK 1STK 4STK 1STK 1STK 3STK 4STK 15

16 VPM MEDFØLGENDE MONTASJESETT FOR VPM (INKL. I PRISEN) TEMPERATURGIVERE MED STIFT ISOLERTEIP ALUMINIUMSTEIP NIVÅKAR MED SIKKERHETSVENTIL FILTERBALL VPM 5-10 kw, 2 stk. R25 VPM kw, 1 stk. R25, 1 stk. R32 UTETEMPERATURGIVER CONEX-KOBLINGER VPM 5-10 kw, 4 stk. (ø28xr25 inv.) VPM kw. 2 stk. (ø28xr25 inv.), 2 stk. (ø35xr32 inv.) SLANGER (vibrasjonsdempere) VPM 5-10 kw, 4 stk. 28 mm VPM kw, 2 stk. 28 mm, 2 stk. 35 mm RØR FOR GIVER 16

17 VPK DATA FOR KOMPAKTVARMEPUMPE VPK I 230V UTFØRELSE VPK / 230V TYPE AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/35 ºC** (KW) AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/50 ºC** (KW) DRIFTSSPENNING (V) STARTSTRØM KOMPRESSOR (A) MAKS. DRIFTSSTRØM KOMPRESSOR (A) MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 4KW (A) MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 6KW (A) EFFEKT KULDEBÆRERPUMPE (W) EFFEKT VARMEBÆRERPUMPE (W) ANSLUTNING KALD SIDE, UTV. DIAM. (MM) ANSLUTNING VARM SIDE, UTV. DIAM. (MM) NØDVENDIG HØYDE FOR OPPREISING (MM) VOLUM VANNVARMER (LITER) VOLUM YTTERMANTEL (LITER) MAKS TRYKK I VANNVARMER (MPA) MAKS TRYKK I YTTERMANTEL (MPA) KULDEMEDIEMENGDE (R407C) (KG) SIRKULERT MENGDE, KULDEBÆRER (L/S) TRYKKFALL I FORDAMPER (KPA) TILGJENGELIG TRYKK, KOLLEKTORKRETS (KPA) MAKS. DRIFTSTRYKK, KOLLEKTORKRETS (BAR) DRIFTSTEMPERATUR, KOLLEKTORKRETS (ºC) SIRKULERT MENGDE,VARMEBÆRER (L/S) TRYKKFALL I KONDENSATOR (KPA) MAKS.TEMPERATUR TUR/RETUR (ºC) TRYKKGR. PRESSOSTAT HT (BAR) DIFFERANSE PRESSOSTAT HT (BAR) TRYKKGR. PRESSOSTAT LT (BAR) KAPSLINGSGRAD VEKT (KG) NRF NR ,8/1,05 3,8/1,2 1X230V 39 9,0 26,7 35, ,0/1,3 4,8/1, ,3 31, ,8/1,9 7,1/2,2 3X230V + PE 50HZ ,3 33, *** ,3/2,2 8,5/2, ,3 35,3 11,7/2,5 9,9/2, ,9 38, ,4 0, ,7 0, ,9 0,25 2,2 0, ,4 0, ,4 0, ,10 2,7 70****/ ,5 0,13 2,6-5TIL+20 0,18 3,4 60/ ,5 IP 21 0,22 3,2 0,26 4, * BARE KOMPRESSOREFFEKT ** GJELDER KULDEBÆRER INN/VARMEBÆRER UT IFLG EN 255 *** UTEN FØTTER OG RØRKOBLINGER ER HØYDEN CA 1890MM **** KOMPRESSOREN LEVERER OPP TIL 65 ºC, RESTEN BESØRGES MED TILSATSVARME 17

18 VPK DATA FOR KOMPAKTVARMEPUMPE VPK I 400V UTFØRELSE VPK / 400V TYPE AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/35 ºC** (KW) AVGITT/TILFØRT EFFEKT* VED 0/50 ºC** (KW) DRIFTSSPENNING (V) STARTSTRØM KOMPRESSOR (A) MAKS. DRIFTSSTRØM KOMPRESSOR (A) MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 6KW (A) MAKS. DRIFTSSTRØM INKL EL. KOLBE 9KW (A) EFFEKT KULDEBÆRERPUMPE (W) EFFEKT VARMEBÆRERPUMPE (W) ANSLUTNING KALD SIDE, UTV. DIAM. (MM) ANSLUTNING VARM SIDE, UTV. DIAM. (MM) NØDVENDIG HØYDE FOR OPPREISING (MM) VOLUM VANNVARMER (LITER) VOLUM YTTERMANTEL (LITER) MAKS TRYKK I VANNVARMER (MPA) MAKS TRYKK I YTTERMANTEL (MPA) KULDEMEDIEMENGDE (R407C) (KG) SIRKULERT MENGDE, KULDEBÆRER (L/S) TRYKKFALL I FORDAMPER (KPA) TILGJENGELIG TRYKK, KOLLEKTORKRETS (KPA) MAKS. DRIFTSTRYKK, KOLLEKTORKRETS (BAR) DRIFTSTEMPERATUR, KOLLEKTORKRETS (ºC) SIRKULERT MENGDE,VARMEBÆRER (L/S) TRYKKFALL I KONDENSATOR (KPA) MAKS.TEMPERATUR TUR/RETUR (ºC) TRYKKGR. PRESSOSTAT HT (BAR) DIFFERANSE PRESSOSTAT HT (BAR) TRYKKGR. PRESSOSTAT LT (BAR) DIFFERANSE PRESSOSTAT LT (BAR) KAPSLINGSGRAD VEKT (KG) NRF NR. 6,43/1,3 5,22/1,49 * BARE KOMPRESSOREFFEKT ** GJELDER KULDEBÆRER INN/VARMEBÆRER UT IFLG EN 255 *** UTEN FØTTER OG RØRKOBLINGER ER HØYDEN CA 1890MM **** KOMPRESSOREN LEVERER OPP TIL 65 ºC, RESTEN BESØRGES MED TILSATSVARME ,5 13,6 17,9 30 1,7 0,35 6,8 40 0,13 2,6 70****/ ,22/1,66 6,97/1, ,5 15,5 19,8 2,2 0,48 7,9 58 0,18 3,4 70****/ ,98/1,98 8,66/2,37 3X400V + N + PE 50HZ *** ,9 0, TIL ,5 +1,5 IP ,0 16,7 21,0 2,4 0,58 8,1 53 0,22 3,2 70****/ ,7/2,5 9,9/2,9 30 7,9 18,5 22, ,4 0, ,26 4,4 60/

19 VPK MEDFØLGENDE MONTASJESETT FOR VPK (INKL. I PRISEN) Til varmepumpen medfølger et komplett monteringssett med alle nødvendige deler for å sikre korrekt montasje under alle forhold og koblingsalternativer. For å sikre problemfri drift og vedlikehold er det benyttet kombinerte filtre og kuleventiler (Filterball) som kan renses uten søl og tap av vann eller kollektormedie. Alle delene er nærmere spesifisert i montasje og driftsinstruksen. NRF NR DIMENSJON UTEFØLER NIVÅKAR MED SIKKERHETSVENTIL FESTEKLAMMER FILTERBALL, 1 KULEVENTIL/FILTER 28MM UNION, MM UNION, DEKKPLATER KULDEBÆRER TILKOBLINGSRØR KALD SIDE, ISOLERT SLANGE 28MM, SLANGE 22MM, ESKE 1STK 1STK GULVVARME I PRAKSIS INSTALLASJON AV HØIAX HEATING GULVVARMEØR FESTET PÅ EPS ISOLASJON MED U-SKINNER OG FESTEKRAMPER. Rørenes farge gjør det lett å fotodokumentere leggemønsteret mot den hvite isolasjonen. Bruk av u-skinner og festekramper gjør at armeringen kommer på riktig sted i påstøpen, nemlig over rørene. 19

20 VPK MEDFØLGENDE MONTASJESETT FOR VPK (INKL. I PRISEN) UTEGIVER FESTEKLEMMER TIL TILKOBLINGSRØR KULDEBÆRER CONEX-KOBLINGER 2 stk. x 2 stk. DEKKPLATER (kuldebærer) SLANGER (vibrasjonsdempere) 2 stk. x 2 stk. FILTERBALL 2 stk. R25 TILKOBLINGSRØR KULDEBÆRER MED ISOLASJON NIVÅKAR MED SIKKERHETSVENTIL 20

21 VPM / VPK TILLEGGSUTSTYR TIL VARMEPUMPER Til varmepumpene kan det leveres følgende tilleggsutstyr, se forøvrig montasjeanvisningen for VPM side 65 og VPK side 57.Til hver av utstyrspakkene leveres egen montasjeanvisning. VARMTVANNSSTYRING VST 11 PÅFYLLINGSSATS Maks 10 kw ROMGIVER RG 10 MÅLETRAFO FOR EFFEKTVAKT ROMTERMOSTAT RT 10 EKSTRA SHUNT ESV 20 BASSENGSETT POOL 11 21

22 LEVERINGSBETINGELSER: Høiax varmesystemer selges via installasjonsbedrifter med ansvarsrett for rørinstallasjoner og energi-installasjoner etter bransjens felles leveringsbetingelser FL-VVS-2001.

23

24 Høiax AS Hovedkontor/fabrikk Trippeveien Fredrikstad Telefon: Fax: Høiax avd.trondheim Kontor/hentelager Klæbuveien 196 B 7037 TRONDHEIM Telefon: Høiax Heating Avd. Oslo Kontor/hentelager Nils Hansensvei OSLO Telefon: (att: Heating) Høiax avd. Bergen v/tore Strøm Kontor/hentelager Storbotn 5300 KLEPPESTØ Telefon: (att:tore Strøm)

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Varme. Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp. Oppvarming

Varme. Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp. Oppvarming Valg av oppvarming for svømmebasseng og badestamp Har du ett utendørs svømmebasseng eller en badestamp så vil man normalt ønske en form for tileggsvarme utover det naturen klarer å prestere på egenhånd.

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger

VVS FRA OLJEFYR TIL. Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger VVS FRA OLJEFYR TIL varmepumpe Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger «Bruken av oljekjeler i husholdninger skal fases ut. Enova skal kunne gi tilskudd til husholdninger som vil skifte ut oljefyren.»

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer