norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid"

Transkript

1 norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid

2 Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk varme eller olje og gassoppvarming er forbi. Stadig stigende energipriser og klimaendringer fører til at alternativene er mer etterspurt enn noen gang. Dette kommer oppvarming med varmepumper til gode. Stadig flere byggherrer går over til den renere, gjennvunnet energi, miljøvarme. Varmepumpemarkedet har utviklet seg betydelig i hele Europa de siste årene. Årlige markedsøkninger på -5 prosent og mer taler sitt tydelige språk. Vi tror likevel at det skjuler seg et enda større potensiale i varmemarkedene. For bruk av miljøvennlig energi på naturens premisser fra luft, jord og vann til oppvarming, varmtvann og til og med avkjøling er mer enn bare en mote. Dette er fremfor alt et effektivt tiltak for å redusere CO -utslippene. Dagens generasjon har ansvaret for morgendagen. Til dette hører også at man tar vare på og beskytter miljøet. Dessuten er olje og gass som råstoff altfor verdifullt til at man kan fortsette å bruke brensel til lavverdige behov som oppvarming. Dette har også politikerne innsett. ye undersøkelser i forbindelse med å innføre nye lover og forskrifter som har som mål å redusere CO -utslippene, dokumenterer at varmepumper er spesielt fordelaktige, sett fra et helhetlig energisynspunkt. Vår varmepumpe-guide gir arkitekter, rådgivere, leverandører og installatører et pålitelig og brukervennlig verktøy for rådgivning, planlegging og utførelse. I tillegg til generelle fysiske og tekniske grunnlag, inneholder vår varmepumpe-guide også mange brukertips. Varmepumpesystemer fra Alpha-InoTec har et meget godt rykte. Takket være meget effektiv og innovativ utvikling når det gjelder varmepumpeteknikk, vokser vi kraftig i Europa. Vårt fokus ligger på kompakte og brukervennlige systemer, høyintegrerte produkter, som kombinerer alle nødvendige komponenter, samt varmtvannstilberedning og passiv kjøling i ett og samme produkt. Fremfor alt får kjølefunksjonen stadig større betydning, og den er et slagkraftig argument i forhold til bruk av fossilt brennstoff. For at varmepumpen skal arbeide så effektiv og rimelig som mulig, må man være oppmerksom på noen grunnleggende aspekter. Alt dette er detaljert forklart og beskrevet på en praktisk måte i varmepumpe-guiden fra Alpha-InnoTec. Uansett om du ønsker å skaffe deg en kort oversikt over temaet eller om du er på utkikk etter en detaljert beskrivelse av hvordan en varmepumpe plasseres: I varmepumpe-guiden fra Alpha-InnoTec finner du det du trenger. Bruk oppslagsverket som teknisk referanse, som praktisk bruksanvisning eller som støtte i rådgivningsarbeidet ditt. Varmepumpen er ikke lenger noe nisjeprodukt, den er blitt et inventar i hjem verden over. Derfor ser vi på GUIDE også som et grenseoverskridende arbeid, og vi ønsker samtidig å takke vår partner for alle hjelp, tilpasning av alle nødvendige standarder og landspesifikke data, samt det stimulerende samarbeidet. Vi ønsker at alle leserne får mye informasjon og får mye glede av håndboken. Wolfgang Herold Leder internasjonalt salg Svein A. Torgersen Daglig leder Alpha-InnoTec orge AS

3 Kvalitet har et navn. Luft/vann varmepumpe... Varmekilde luft... 4 Luft/vann oppstilling utendørs... 6 Hydraulikktårn...4 Luft/vann oppstilling innendørs... 9 Luft/vann Compact... 4 Luft/vann Standard Væske/vann varmepumpe...9 Varmekilde jord... 9 Væske/vann varmesentral Væske/vann Compact SWC 6H - SWC 7H...7 Væske/vann Compact SWC - SWC... Væske/vann Professionell...9. Styring av varmepumpesystemet Varmepumpestyring Luxtronik Elektrisk tilkobling... 5 Sammenkobling med varmesystemet... 6 Varmtvannsberedning Varmepumper med varmtvannsberedning Sammenkobling med gjenvinnbar energi... 74

4

5 Innhold - luft/vann varmepumpe. Luft/vann varmepumpe Typeoversikt... 4 Oppstilling utendørs... 6 Oppstillingsanvisning...6 Oppstillingsplaner...7 Støy... Hydraulikktårn...4 Hydraulisk tilkobling...5 Tekniske data... Effektfaktor-kurver... Måltegninger...7 Oppstiling innendørs... 9 Oppstillingsanvisning... 9 Compact... 4 Kanaloversikt...4 Hydraulisk tilkobling...47 Tekniske data... 5 Effektfaktor-kurver...5 Målbilder... 5 Standard Kanaloversikt Hydraulisk tilkobling... 7 Tekniske data...76 Effektfaktor-kurver... Målbilder... 5

6 Typeoversikt - oppstiling utendørs ) alle opplysninger i hht. E 45 Oppstilling utendørs Kapasitet ) Standard Høytemperatur A/W5 kw LW 7A 6,9 LW A, LW AS 7,7 LW AS 7,7 LW A/SX 7,7 LW 5HA 9, LW 5H-A/SX 9, LW A, LW A,5 LW AS,4 LW A/SX,4 LW 5A 5, LW 9A, LW 9AX 7,5 LW 5A, LW HA, LW A, 4

7 Typeoversikt - oppstilling innendørs Kapasitet ) Compact Standard Høytemperatur A/W5 kw LWC 6 6, LWC, LW 5H 9, LW 5HL 9, LW 5H/SX 9, LW, LWC,4 LW,5 LW SX,4 LWC,9 LW 5 5, LW 9 LW H, LW HL, LW 5,5 LW 5L,5 LW, LW L, ) alle opplysninger i hht. E 45 5

8 Oppstilling utendørs Luft/vann varmepumper for oppstilling utendørs trenger ikke noe luftekanalsystem. Det stilles relativt enkle krav til fundamentet på oppstillingsstedet og plasseringen av varmerørene. LW HA Varmepumpene LW A til LW A samt LW 5H-A og LW H-A leveres i ny type pumpehus. Elektrisk tilleggsoppvarming finnes integrert: LW A til 9A LW 5H-A og LW H-A Varmepumpene LW 7A og LW A sitter i kvadratiske pumpehus. Den kompakte konstruksjonen gjør at oppstillingsflaten som trengs er minimal. år varmepumpen dimensjoneres er det viktig å kontrollere om den integrerte ekstraoppvarmingen er tilstrekkelig. ødvendig tilbehør til alle varmepumper for oppstilling utendørs er hydraulikktårn eller veggkontroll Luxtronik. samt ferdigkappede styre- og følerledninger. Styre- og følerledninger leveres i lengder på 5-6 meter. LW 7A I denne serien føres luften diagonalt gjennom fordamperen. Oppstillingsanvisninger og minsteavstander må overholdes. Elektrisk tilleggsoppvarming med 6 kw effekt finnes integrert i apparatet. 6

9 Oppstilling utendørs Oppstilingsplan LW 7A, LW A A 5 4 C 5 74 LE LA 7 LE LA DE995d Alle mål i mm. A Front C Sett ovenfra Minimumsavstander Utsparing i sokkelen ærvarmerør for tur/returløp varmebærer *) Trekkerør for elektrisk kabel > diameter 7 mm *) 4 Kondensvannutløp > diameter 5 mm *) 5 Sokkel LE Luftinntak LA Luftutløp *) Se måltegning 7

10 Oppstilling utendørs Oppstillingsplan LW - A, LW 5A-H A 4 > 6 5 C >6 95 LR 5 > DE9d Alle mål i mm. A Front C Sett ovenfra Minimumsavstander Utsparing i sokkelen ærvarmerør for tur/returløp varmebærer Trekkerør for elektrisk kabel diameter minst 7 mm 4 Kondensvannutløp diameter minst 5 mm 5 Vanngjennomtrengelig flate (f.eks. grus) i luftutløpsområdet 6 Sokkel LR Luftretning

11 Oppstilling utendørs Oppstilingsplan LW 5A og LW 9A A 6 > 4 C LR 4 5 > > DE99d Alle mål i mm. A Front C Sett ovenfra Minimumsavstander Utsparing i sokkelen ærvarmerør for tur/returløp varmebærer Trekkerør for elektrisk kabel diameter minst 7 mm 4 Kondensvannutløp diameter minst 5 mm 5 Vanngjennomtrengelig flate (f.eks. grus) i luftutløpsområdet 6 Sokkel LR Luftretning 9

12 Oppstilling utendørs Oppstillingsplan LW 5A/LW H-A A 4 > 6 C > 5 LR 5 > DE99d Alle mål i mm. A Front C Sett ovenfra Minimumsavstander Utsparing i sokkelen ærvarmerør for tur/returløp varmebærer Trekkerør for elektrisk kabel diameter minst 7 mm 4 Kondensvannutløp diameter minst 5 mm 5 Vanngjennomtrengelig flate (f.eks. grus) i luftutløpsområdet 6 Sokkel LR Luftretning

13 Oppstilling utendørs Oppstillingsplan LW A A 4 > C > 5 5 LR > DE96e Alle mål i mm. A Front C Sett ovenfra Minimumsavstander Utsparing i sokkelen ærvarmerør for tur/returløp varmebærer Trekkerør for elektrisk kabel diameter minst 7 mm 4 Kondensvannutløp diameter minst 5 mm 5 Vanngjennomtrengelig flate (f.eks. grus) i luftutløpsområdet 6 Sokkel LR Luftretning

14 Oppstilling utendørs Støy Alle Alpha-Inno Tec varmepumper er konstruert for støysvak drift. Likevel bør oppstillingsstedet velges på slik måte at personer som er følsomme ovenfor denne type støy ikke sjeneres. Grenseverdiene som er bestemt i DI 5 og regelverk om støybelastning må overholdes. Regelverket angir en maksimal støybelastning i boligområder på 5 til 4 db (A). Ta rede på de bestemmelser som gjelder på stedet der varmepumpen skal stilles opp. Planleggingsverdi Lr i db (A) Boligområde (ES II) 45 Blandingsområde (ES III) 5 Med økende avstand til støykilden vil lydenergien»tynnes ut» og dermed også forurense mindre. Avhengig av støykilden vil nedgangen være mer eller mindre utpreget. Diagrammet viser forholdet mellom lydnivå-senkning og avstand. I praksis vil lydnivå-senkningen befinne seg et sted mellom de to kurvene. De angitte lydtrykknivåene er målt i fritt lende. I praksis kan lyden reflekteres slik at lydtrykknivået forsterkes. Lydtrykknivået til de forskjellige varmepumpene er angitt i tabellen nedenfor For å unngå støybelastning bør disse punktene tas hensyn til: vinduer til støy-sensible rom, f.eks. soverom. to vegger; refleksjonen vil lett kunne øke lydtrykket. støy. lydtrykknivået. Man kan gå ut fra et økt lydtrykk på ca. db (A) for hver ekstra enhet. mumsverdien på 5 db (A) ved nabohuset overholdes (ta hensyn til lydnivå-senkningen - se tabell). 4 Lydnivåmåling avhengig av avstand Lydtrykknivå (i frifelt) 5 Uten refleksjon m m 5 m 5 5 m 5 5 m m ivåregistrering (db) 5 Reflektion teilweise W W 5 W S S 5 O O 5 O W W 5 W S S 5 O O 5 O Avstand til støykilde (m) S LW 7A LW A, A/SX, AX, AS S LW A LW A, A/SX, AS LW 5H-A, H-A/SX LW 5A LW 9A, AX LW 5A, LW A LW HA

15 Oppstilling utendørs Varmepumpe db (A) LW 7A LW A, A/SX, AX, AS LW A LW A, A/SX, AS LW 5H-A, H-A/SX LW 5A LW 9A, AX O db (A) S db (A) W db (A) 5 db (A) O 5 db (A) S 5 db (A) W 5 db (A) db (A) O db (A) S db (A) LW 5A, LW A LW HA W db (A)

16 Oppstilling utendørs Hydraulikktårn Leveransen inneholder varmeanlegg varmeanlegg; HT 5 l,,5 bar fortrykk, HT 5 l,,5 bar fortrykk Hydraulikktårnet er optimalt tilpasset varmepumpene for oppstilling utendørs med en kapasitet på opptil 9 kw. Hydraulikktårnet holder det ryddig Her er alt samlet på ett sted: Varmepumpestyring Luxtronik., varmtvannsbereder og akkumulator samt optimalisert sirkulasjonspumpe. Med avstemte komponenter forenkles planlegging og installering av luft/vann varmepumpen. integrert romtermostater Varmtvannsbereder til maks. x EHZ 45 F, akkumulator, varmeanlegg til maks. x EHZ 6 Varmtvannsbeholder Bypassventil Sikkerhetsventil Sirkulasjonspumpe Sikkerhetskomponenter Styringskretskort re -veis-vekselventil selv ventil Akkumulator Hydraulikktårn HT HT Tilbehør til varmepumpetype LW 7 - LW LW... - LW 9... Oppstillingssted Inne Ute Samsvar CE Varmeanlegg Eksternt trykk varmeanleggspumpe volumstrøm bar l/h,44,5 Maks. tillatt driftsovertrykk bar Volum akkumulator l 9 9 -veisventil oppvarming/varmeanleggspumpe Varmtvannsbereder ominelt volum l 95 5 Tillatt driftsovertrykk bar Areal varmeveksler for varmepumpe m,5 Generelle data Dimensjoner (se måltegningene til aktuell størrelse) Dimensjon Samlet vekt kg 9 5 Tilkoblinger Varmeanlegg... R " R ¼" Kaldtvann... R " R " Varmtvann... R " R " Sirkulasjon... RP ¾" RP ¾" Elektroteknikk Spenningskode ı sikring av styrespenning *)... A ~//V/5Hz B ~//V/5Hz B Faktisk effektbehov i varme- / kw,9,9 Varmtvannspumpe Beskyttelsesklasse IP Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetskomponenter varmeanlegg Sikkerhetskomponenter varmekilde Varme- og varmepumpekontroll Ekspansjonsbeholdere Varmeanlegg: Leveringsomfang Volum Fortrykk Bypassventil Fabrikkinnstilling (tilpasses anlegget ved oppstart) bar,, Støy Støynivå i fritt lende/lydledningsnivå db(a) db(a) *) følg lokale forskrifter 4

17 Oppstilling utendørs Hydraulisk tilkobling Hydraulikktower D ZIP B TBW HUP 46 6 A BUP B 6 AB J TA A 7 ZWE Legende: Se innbretten på omslaget DE94 5

18 Oppstilling utendørs Oppstillingsplan hydraulikktårn 9 RH OKF D D 5 >5 FS >9 6 D99 Alle mål i mm. RH Romhøyde min. mm OKF Overkant ferdig gulv D mm avstand til neste objekt. FS Skravert flate fritt rom for servicearbeider.

19 Oppstilling utendørs Måltegning hydraulikktårn A B E ~ ~ ~ D95 Alle mål i mm. A Front B Sett fra venstre E Bakside Pos. Betegnelse HT HT Betjening Sikkerhetskomponentgruppe følger med R " R " Gjennomføringer for elektrisk-/følerkabel 4 Varmtvann R " R " 5 Varmtvanns-inntak (tilbakeløp) R " R ¼" 6 Varmtvanns-utløp (forløp) R " R ¼" 7 Sirkulasjon Rp ¾" Rp ¾" Kaldtvann R " R " 9 Varmtvannsutløp (til varmepumpen) R " R ¼" Varmtvannsinnløp (fra varmepumpen) R " R ¼" 7

20 Oppstilling utendørs Hydraulisk tilkobling Monoenergetisk drift D B TBW 5 4 ZIP BUP HUP J 6 TA A 7 ZWE Legende: Se innbretten på omslaget DE94

21 Oppstilling utendørs Hydraulisk tilkobling Bivalent drift D B TBW 5 4 ZIP BUP 9 HUP 4 7 MK 9 5 ZWE 6 J 6 TA A 7 ZWE Legende: Se innbretten på omslaget DE6 9

22 Oppstilling utendørs Oversikt: Luft/vann varmepumper for oppstilling utendørs Modellbetegnelse Varmepumpetype Væske/vann Luft/vann Vann/vann Oppstillingssted Inne Ute Samsvar Effektdata Kapasitet/COP ved A7/W5 ormpunkt jfr. E 45 A7/W45 ormpunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-7/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-5/W65 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE Bruksbegrensninger Varmeanlegg C Varmekilde C Støy Lydtrykknivå inne (målt i en avstand på m rundt maskinen) db (A) Lydtrykknivå ute (målt i en avstand på m rundt lufttilkoblingene) db (A) Varmekilde Luftvolumstrøm ved maksimalt eksternt trykk m /h Varmeanlegg Maksimalt eksternt trykk Volumstrøm: Minimal gjennomstrømning nomin. gjennomstrømning maksimal gjennomstrømning l/t Trykktap varmepumpe p Volumstrøm bar l/h Eksternt trykk varmepumpe p Volumstrøm bar l/h Innhold akkumulator l -veisventil oppvarming/varmtvann... Pa Generelle data Dimensjoner (se måltegning for angitt modell) Dimensjon Samlet vekt kg Tilkoblinger Varmeanlegg varmtvannskrets Kuldemedium Kuldemediumtype fyllmengde kg Fritt tverrsnitt luftkanaler Tverrsnitt kondensvannslange / lengde ut av apparat mm mm m Elektroteknikk Spenningskode sikring av varmepumpens poler **) A Spenningskode Sikring av styrespenning **) A Varmepumpe Spenningskode Sikring av elektrisk varmekolbe **) A Faktisk effektopptak i normpunktet A7/W5 jfr. E45: Effektopptak Strømopptak cosφ Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene Startstrøm: direkte med mykstarter Beskyttelsesklasse Effekt elektrisk varmekolbe faset kw A A A A IP kw kw kw Komponenter Sirkulasjonspumpe ved nominell volumstrøm: Effektopptak Strømopptak kw A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetskomponenter Varmeanlegg Sikkerhetskomponenter varmekilde Varme- og varmepumpekontroll Styre- og følerledning Strømledning til apparatet Elektronisk mykstarter Ekspansjonsbeholdere Varmeanlegg: Leveringsomfang Volum Fortrykk Bypassventil Vibrasjonsdempere røranlegg Varmeanlegg *) Avhengig av toleransen mellom komponenten og gjennomstrømningen **) Følg offentlige forskrifter i.p. = ikke påviselig e.e.v = etter eget valg

23 Oppstilling utendørs LW 7A LW A 7,,7 7,9, 6,9, 9, 4, 5,5,5 9,4,9 9,,,,, 4, 6,,4 5 (6)* ) 5 (6)* ) ,9 5, R AG R AG R44A, R44A, ~//4V/5Hz ı C ~//4V/5Hz ı C ~///V/5Hz B ~///V/5Hz B ~///4V/5Hz C ~///4V/5Hz C, 4,,75,4 4,6,75 7,7, f 4-e

24 Oppstilling utendørs Oversikt: Luft/vann varmepumper for oppstilling utendørs Modellbetegnelse Varmepumpetype Væske/vann Luft/vann Vann/vann Oppstillingssted Inne Ute Samsvar Effektdata Kapasitet/COP ved A7/W5 ormpunkt jfr. E 45 A7/W45 ormpunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-7/W5 Driftspunkt jfr. E 45 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE A-5/W65 Bruksbegrensninger Varmeanlegg C Varmekilde C Støy Lydtrykknivå inne (målt i en avstand på m rundt maskinen) db (A) Lydtrykknivå ute (målt i en avstand på m rundt lufttilkoblingene) db (A) Varmekilde Luftvolumstrøm ved maksimalt eksternt trykk m /h Varmeanlegg Maksimalt eksternt trykk Volumstrøm: Minimal gjennomstrømning nomin. gjennomstrømning maksimal gjennomstrømning l/t Trykktap varmepumpe p Volumstrøm bar l/t Eksternt trykk varmepumpe p Volumstrøm bar l/t Innhold akkumulator l -veisventil oppvarming/varmtvann... Pa Generelle data Dimensjoner (se måltegning for angitt modell) Dimensjon Samlet vekt kg Tilkoblinger Varmeanlegg Varmtvann Kuldemedium Kuldemediumtype fyllmengde kg Fritt tverrsnitt luftkanaler Tverrsnitt kondensvannslange / lengde ut av apparat mm mm m Elektroteknikk Spenningskode sikring av varmepumpens poler **) A Spenningskode Sikring av styrespenning **) A Spenningskode Sikring av elektrisk varmekolbe **) A Varmepumpe Faktisk effektopptak i normpunktet A7/W5 jfr. E45: Effektopptak Strømopptak cosφ Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene Startstrøm: direkte med mykstarter Beskyttelsesklasse Effekt elektrisk varmekolber faset kw A A A A IP kw kw kw Komponenter Sirkulasjonspumpe ved nominell volumstrøm: Effektopptak Strømopptak kw A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetskomponenter varmeanlegg Sikkerhetskomponenter varmekilde Varme- og varmepumpekontroll Styre- og følerledning Strømledning til apparatet Elektronisk mykstarter Ekspansjonsbeholdere Varmeanlegg: Leveringsomfang Volum Fortrykk Bypassventil Vibrasjonsdempere røranlegg Varmeanlegg *) Avhengig av toleransen mellom komponenten og gjennomstrømningen **) Følg offentlige forskrifter i.p. = ikke påviselig e.e.v = etter eget valg

25 Oppstilling utendørs LW A LW A LW 5A LW 9A LW 5A LW A,,,4,,,,9 4,,,6,5,9,,,5,, 4, 9,,6 6,,4,7,6 6,,,, 5,, 9,,,,5,6,,5,7 7,5, 9,,5,4,6 9,,9,,,,,6,,,7,7,9 5,,6,,7 6,,,,4 5,6,7,7,9,,,,,5,6 4,6,,,5 9,9,7 6, 4,,5 5, 6,7,, 4,,, 9,,9, 4,, 5, 5,,,7, 5 (6)*) 5 (6)*) 5 (6)*) 5 (6)*) 5 (6)*) 5 (6)*) ,9,,5,, 45, R"UG R"UG R5/4"AG R5/4"AG R5/4"AG R6/4"AG R44A 4, R44A 4,5 R44A 5,4 R44A 5,4 R47C 6, R44A, ~//4V/5Hz ı C ~//4V/5Hz ı C6 ~//4V/5Hz ı C6 ~//4V/5Hz ı C ~//4V/5Hz ı C5 ~//4V/5Hz ı C ~///V/5Hz B ~///4V/5Hz C6 ~///V/5Hz B ~///4V/5Hz C6, 6,,75, 7,,75 ~///V/5Hz B ~///4V/5Hz C6 4, (,) 9, (5,),75 (,75) ~///V/5Hz B ~///4V/5Hz C6 5,5 (,),6 (6,),75 (,75) ~///V/5Hz B ~///4V/5Hz C6 7,9 (,9) 5, (7,5),75 (,75) ~///V/5Hz B,6 (4,) 6,5 (7,9),75 (,75) 9,7 4, 5, e 5 6-f 7-d 7-e 7-d

26 Oppstilling utendørs Oversikt: Luft/vann varmepumper for oppstilling utendørs Modellbetegnelse Varmepumpetype Væske/vann Luft/vann Vann/vann Oppstillingssted Inne Ute Samsvar Effektdata Kapasitet/COP ved A7/W5 ormpunkt jfr. E 45 A7/W45 ormpunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-7/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-5/W65 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE Bruksbegrensninger Varmeanlegg C Varmekilde C Støy Lydtrykknivå inne (målt i en avstand på m rundt maskinen) db (A) Lydtrykknivå ute (målt i en avstand på m rundt lufttilkoblingene) db (A) Varmekilde Luftvolumstrøm ved maksimalt eksternt trykk m /h Varmeanlegg Maksimalt eksternt trykk Volumstrøm: Minimal gjennomstrømning nomin. gjennomstrømning maksimal gjennomstrømning l/t Trykktap varmepumpe p Volumstrøm bar l/t Eksternt trykk varmepumpe p Volumstrøm bar l/t Innhold akkumulator l -veisventil oppvarming/varmtvann... Pa Generelle data Dimensjoner (se måltegning for angitt modell) Dimensjon Samlet vekt kg Tilkoblinger Varmeanlegg Tappevarmtvannskrets Kuldemedium Kuldemediumtype fyllmengde kg Fritt tverrsnitt luftkanaler Tverrsnitt kondensvannslange / lengde ut av apparat mm mm m Elektroteknikk Spenningskode sikring av varmepumpens poler **) A Spenningskode Sikring av styrespenning **) A Varmepumpe Spenningskode Sikring av elektrisk varmelement **) A Faktisk effektopptak i normpunktet A7/W5 jfr. E45: Effektopptak Strømopptak cosφ Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene Startstrøm: direkte med mykstarter Beskyttelsesklasse Effekt elektrisk varmeelement faset kw A A A A IP kw kw kw Komponenter Sirkulasjonspumpe ved nominell volumstrøm: Effektopptak Strømopptak kw A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetskomponenter varmeanlegg Sikkerhetskomponenter varmekilde Varme- og varmepumpekontroll Styre- og følerledning Strømledning til apparatet Elektronisk mykstarter Ekspansjonsbeholdere Varmeanlegg: Leveringsomfang Volum Fortrykk Bypassventil Vibrasjonsdempere røranlegg Varmeanlegg *) Avhengig av toleransen mellom komponenten og gjennomstrømningen **) Følg offentlige forskrifter i.p. = ikke påviselig e.e.v = etter eget valg 4

27 Oppstilling utendørs LW 5HA LW HA,,4,6, 9,,,7,6,, 7,7,4,5,,,4 9,,,5,,, 9,,,,6,6,7 5,,7,, 4,9, 7,,4 6 (65)*) 6 (65)*) ,7 7, R"UG R5/4"AG R47C 4, R47C 7,5 ~//4V/5Hz ı C6 ~//4V/5Hz ı C5 ~///V/5Hz B ~///V/5Hz B ~///4V/5Hz C6 ~///4V/5Hz C6,9 5,7,75 5,6 (,9), (5,7),75 (,75) c 7-d 5

28 Oppstilling utendørs Tekniske data: Luft/vann varmepumper oppstilling utendørs (spesialutføringer) Modellbetegnelse Varmepumpetype Væske/vann Luft/vann Vann/vann Oppstillingssted Inne Ute Samsvar Effektdata Kapasitet/COP ved A7/W5 ormpunkt jfr. E 45 A7/W45 ormpunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-7/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-5/W65 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE Bruksbegrensninger Varmeanlegg C Varmekilde C Støy Lydtrykknivå inne (målt i en avstand på m rundt maskinen) db (A) Lydtrykknivå ute (målt i en avstand på m rundt lufttilkoblingene) db (A) Varmekilde Luftvolumstrøm ved maksimalt eksternt trykk m /h Varmeanlegg Maksimalt eksternt trykk Volumstrøm: Minimal gjennomstrømning nomin. gjennomstrømning maksimal gjennomstrømning l/t Trykktap varmepumpe p Volumstrøm bar l/t Eksternt trykk varmepumpe p Volumstrøm bar l/t Innhold akkumulator l -veisventil oppvarming/varmtvann... Pa Generelle data Dimensjoner (se måltegning for angitt modell) Dimensjon Samlet vekt kg Tilkoblinger Varmeanlegg Varmtvann Kuldemedium Kuldemediumtype fyllmengde kg Fritt tverrsnitt luftkanaler Tverrsnitt kondensvannslange / lengde ut av apparat mm mm m Elektroteknikk Spenningskode sikring av varmepumpens poler **) A Spenningskode Sikring av styrespenning **) A Varmepumpe Spenningskode Sikring av elektrisk varmekolbe **) A Faktisk effektopptak i normpunktet A7/W5 jfr. E45: Effektopptak Strømopptak cosφ Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene Startstrøm: direkte med mykstarter Beskyttelsesklasse Effekt elektrisk varmekolber faset kw A A A A IP kw kw kw Komponenter Sirkulasjonspumpe ved nominell volumstrøm: Effektopptak Strømopptak kw A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetskomponenter varmeanlegg Sikkerhetskomponenter varmekilde Varme- og varmepumpekontroll Styre- og følerledning Strømledning til apparatet Elektronisk mykstarter Ekspansjonsbeholdere Varmeanlegg: Leveringsomfang Volum Fortrykk Bypassventil Vibrasjonsdempere røranlegg Varmeanlegg *) Avhengig av toleransen mellom komponenten og gjennomstrømningen **) Følg offentlige forskrifter i.p. = ikke påviselig e.e.v = etter eget valg 6

29 Oppstilling utendørs LW A/S LW A/SX LW A/X 9,,7 9,, 7,7,, 4, 6,,4 9,,7 9,, 7,7,, 4, 6,,4 9,,7 9,, 7,7,, 4, 6,,4 5 (6)*) 5 (6)*) 5 (6)*) ,7 6,7 6, R"UG R"UG R"UG R44A, R44A, R44A, ~///V/5Hz C ~///V/5Hz C ~//4V/5Hz ı C ~///V/5Hz B ~///V/5Hz B ~///V/5Hz B ~///V/5Hz C ~///V/5Hz C ~///4V/5Hz C,5,,5,,4 4,,75 7,4 7,4, b 55-c 57-b 7

30 Oppstilling utendørs Tekniske data: Luft/vann varmepumper oppstilling utendørs (spesialutføringer) Modellbetegnelse Varmepumpetype Væske/vann Luft/vann Vann/vann Oppstillingssted Inne Ute Samsvar Effektdata Kapasitet/COP ved A7/W5 ormpunkt jfr. E 45 A7/W45 ormpunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-7/W5 Driftspunkt jfr. E 45 A-5/W65 kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor kompressorer kompressor CE Bruksbegrensninger Varmeanlegg C Varmekilde C Støy Lydtrykknivå inne (målt i en avstand på m rundt maskinen) db (A) Lydtrykknivå ute (målt i en avstand på m rundt lufttilkoblingene) db (A) Varmekilde Luftvolumstrøm ved maksimalt eksternt trykk m /h Varmeanlegg Maksimalt eksternt trykk Volumstrøm: Minimal gjennomstrømning nomin. gjennomstrømning maksimal gjennomstrømning l/t Trykktap varmepumpe p Volumstrøm bar l/t Eksternt trykk varmepumpe p Volumstrøm bar l/t Innhold akkumulator l -veisventil oppvarming/varmtvann... Pa Generelle data Dimensjoner (se måltegning for angitt modell) Dimensjon Samlet vekt kg Tilkoblinger Varmeanlegg Varmtvannskrets Kuldemedium Kuldemediumtype fyllmengde kg Fritt tverrsnitt luftkanaler Tverrsnitt kondensvannslange / lengde ut av apparat mm mm m Elektroteknikk Spenningskode sikring av varmepumpens poler **) A Spenningskode Sikring av styrespenning **) A Varmepumpe Spenningskode Sikring av elektrisk varmekolbe **) A Faktisk effektopptak i normpunktet A7/W5 jfr. E45: Effektopptak Strømopptak cosφ Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene Startstrøm: direkte med mykstarter Beskyttelsesklasse Effekt elektrisk varmekolber faset kw A A A A IP kw kw kw Komponenter Sirkulasjonspumpe ved nominell volumstrøm: Effektopptak Strømopptak kw A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetskomponenter varmeanlegg Sikkerhetskomponenter varmekilde Varme- og varmepumpekontroll Styre- og følerledning Strømledning til apparatet Elektronisk mykstarter Ekspansjonsbeholdere Varmeanlegg: Leveringsomfang Volum Fortrykk Bypassventil Vibrasjonsdempere røranlegg Varmeanlegg *) Avhengig av toleransen mellom komponenten og gjennomstrømningen **) Følg offentlige forskrifter i.p. = ikke påviselig e.e.v = etter eget valg

31 Oppstilling utendørs LW A/S LW A/SX LW 5 H-A/SX LW 9 AX,4,,,9,4,,4,6 9,,4,4,,,9,4,,4,6 9,,4,,4,6,9 9,,,7,5 7,,6,,,,4 7,, 9,9,9 7,5, 9,6, 9,4,5,5,6 4,,4,,5 5 (6)*) 5 (6)*) 6 (65)*) 5 (6)*) ,,,7 7, R"AG R"AG R"AG R5/4"AG R44A,95 R44A,95 R47C 4,5 R44A 5,4 ~///V/5Hz C ~///V/5Hz C ~///V/5Hz C ~//4V/5Hz ı C ~///V/5Hz B ~///V/5Hz B ~///V/5Hz B ~///V/5Hz B ~///V/5Hz C4 ~///V/5Hz C4 ~///V/5Hz C4 ~///4V/5Hz C6, 6,7, 6,7,, 5, (,),6 (5,6),75 (,75) 9,5 6, e 64-b 6-c 5-d 9

32 Oppstilling utendørs Effektfaktor-kurver LWA-Serie 47

33 Oppstilling utendørs Effektfaktor-kurver LWA(H)-Serie 49

34 Oppstilling utendørs Effektfaktor-kurver LWA(H)-Serie 49

35 Oppstilling utendørs Effektfaktor-kurver spesialutføringer LW AS 6 Qh (kw) C VD 5 C VD Temp WQ ( C) LW AX 6 Qh (kw) C VD 5 C VD Temp WQ ( C) 4

36 Oppstilling utendørs Effektfaktor-kurver spesialutføringer LW A/SX 6 Qh (kw) C VD 5 C VD Temp ( C) WQ 5 LW AS 6 Qh (kw) C VD 5 C VD Temp ( C) WQ

37 Oppstilling utendørs Effektfaktor-kurver spesialutføringer LW A/SX 6 Qh (kw) C VD 5 C VD Temp ( C) WQ 9 LW 5H-A/SX Qh (kw) C VD 5 C VD 65 C VD Temp ( C) WQ 5

38 Oppstilling utendørs Effektfaktor-kurver spesialutføringer LW 9 AX 4 Qh (kw) C VD 5 C VD 5 C VD 5 C VD Temp ( C) WQ 4 6

39 Oppstilling utendørs Måltegninger LW 7 - A, LW A/SX, AX, AS A B C DE995g Alle mål i mm. A Front B Profil C Sett ovenfra Utgående varmebærer (turløp) R Inngående varmebærer (returløp) R Kondensvannslange diameter 6 mm Luftinntak Luftutløp 7

40 Oppstilling utendørs LW - A, LW A/SX, AS LW 5H-A, H-A/SX, LW 9AX og LW H-A Måltegninger A B6 B 746 H B4 B B B C B5 T T T 5 T4 DE994c A Front B Profil C Sett ovenfra LR Varmtvanns-utløp (forløp) Varmtvanns-inntak (tilbakeløp) Kondensvannslange diameter 6 mm LR Luftretning Varmepumpe B B B B 4 B 5 B 6 T T T T 4 H H LW A LW A, A/SX, AS R " R " LW 5H-A, H-A/SX LW 5A LW 9A, AX R ¼" R ¼" LW 5A LW HA R ¼" R ¼" LW A R ½" R ½" Alle mål i mm.

41 Oppstiling innendørs Oppstillingssted Oppstillingsrommet må være frostfritt og tørt. Varmepumpen må plasseres på vannrett underlag med tilstrekkelig bæreevne. Varmepumpens bunnramme må ligge an mot underlaget. Ved høye krav til lyddemping i bygningen anbefales oppstilling på vibrasjonsdempende underlag slik at overføring av flankelyd unngås. Varmepumpen bør ikke plasseres på PU-kjele-sokkel. Betjeningselementene på varmepumpen må til enhver tid være tilgjengelig for service og vedlikehold. LW 9 Hvis det ikke er mulig å stille opp varmepumpen utendørs kan den også plassers inne i bygningen. I så fall er det nødvendig med luftkanaler som fører luft utenfra inn i varmepumpen og ut igjen. Varmtvannstilkobling Vibrasjonsdemping oppnås med fleksible tilkoblingsstykker mellom varmepumpen og tur-/returslangene for varmtvannet. Rørdiameter og sirkulasjonspumpe skal dimensjoneres ut fra følgende minimumskrav til varmtvannsgjennomstrømning. Type Min. varmtvannsgj. strømning Varmtvannstilkobling LWC 6 9 l/t Flat-tetn. " AG LWC 9 l/t Flat-tetn. " AG LWC l/t Flat-tetn. " AG LW l/t Flat-tetn. " AG LWC l/t Flat-tetn. " AG LW, LW SX l/t Flat-tetn. " AG LW 5 6 l/t Flat-tetn. ¼" AG LW 9 l/t Flat-tetn. ¼" AG LW 5 l/t Flat-tetn. ¼" AG LW 4 l/t Flat-tetn. ½" AG H-Serie LW 5H; LW 5H/ 7 l/t Flat-tetn. " AG SX LW H 6 l/t Flat-tetn. ¼" AG Oppstillingsanvisning Luft/vann varmepumper må plasseres på et tørt og frostfritt sted. Gjennom varmepumpen og luftkanalene føres kald luft utenfra med temperatur ned til - C. Dersom manglende utlufting eller tilskudd av fuktighet (tøytørking, planter) gjør at luftfuktigheten i enkelte rom blir for høy, kan det i punkter med lave overflatetemperaturer (innsug/utløp varmebærer) samles kondensvann (overmetning av luften) som igjen kan medføre muggdannelse. Mugg kan ofte unngås med riktig lufting. år det luftes varmes den kalde og relativt tørre luften utenfra opp til romtemperatur. Denne oppvarmingen tar opp ekstra fuktighet som ellers ville satt seg på vegger eller gjenstander i rommet. Avhengig av rommets funksjon og fuktighetsnivå bør det altså luftes vidt åpent og med jevne mellomrom. Ved oppstilling på etasjenivå må takets bæreevne kontrolleres. Vibrasjonsdempningen må planlegges nøye slik at overføring av flankelyd kan unngås. Vi anbefaler ikke oppstilling på tregulv. Varmepumpene i Compact-serien leveres med ferdig montert sirkulasjonspumpe. Kondensutløp Driftsbetinget kondensvann må føres frostfritt ut av systemet. For problemfritt avløp må varmepumpen stå vannrett. For også å kunne slippe ut større mengder kondensvann - det kan dannes inntil 5 l kondensvann pr. dag - må avløpsrøret ha minst 5 mm diameter. Kondensutløpet føres via en sifong ut i kanalisasjonen. Hvis dette ikke er mulig vil det være nødvendig med en kondenspumpe. år varmepumpen stilles opp skal avløpstilkoblingen ikke sitte høyere enn 4 cm (uten bruk av underbygd akkumulatortank). Ved bruk av underbygd akkumulatortank skal avløps-tilkoblingshøyden ikke sitte høyere enn 75 cm. Det samme gjelder for LWC-apparater (se oppstillingsplanene). 9

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstiling innendørs LW 0 LW LW 00H Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper

oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper standard-serien Miljøvennlig varme på enkelt vis! AlphaWeb Varmepumper med PC tilkobling og klargjort for overvåkning pr. internett Luft/vann varmepumpe

Detaljer

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper 2... det ligger noe i luften... Varme-energi med framtidspotensiale Oppstilling utendørs inntil 60 C turtemperatur Oppvarming Varmtvann AlphaWeb Varmepumper

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Luft/vann Varmepumper

Luft/vann Varmepumper Bruksanvisning NO Luft/vann Varmepumper Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

Nyhetsbrev Varmepumper. Varmepumpe, moderne energiteknikk. Hete varmepumper erstatter oljekjelen. Utgave 1/2006. videre side 6. Side 4.

Nyhetsbrev Varmepumper. Varmepumpe, moderne energiteknikk. Hete varmepumper erstatter oljekjelen. Utgave 1/2006. videre side 6. Side 4. Utgave 1/2006 Nyhetsbrev Varmepumper Vagletoppen barnehage holder varmen med utelufta som varmekilde side 2 Optimal luft-vann varmepumpe for Norsk klima: Den nye serie korrosjonsikre Solair LW/X Side 3

Detaljer

varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Varmepumpen for din fremtid

varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Varmepumpen for din fremtid varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Produktutvalg Luft/Vann Varmepumper for utendørs montasje LWD 50A - 70A LW 71A - 81A LW 81A/X LW 81A/SX LW 101A LW 121A LW 121A/SX

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

Luft/vann og væske/vann varmepumper. Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti

Luft/vann og væske/vann varmepumper. Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti Luft/vann og væske/vann varmepumper Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti geotherm arotherm Fremtidens energiforsyning begynner i husene våre Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent IVT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent MILJØMERKET 359001 2 Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er det ekstra viktig å

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no Produktkatalog 2010 www.energisentrum.no Hovedkatalog og Prisliste 2010 Varmepumper for bolig, Air Condition (AC), industriell kjøling (isvannmaskiner) og næring og industriforemål Energisentrum AS er

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 O Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller...

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller... Innhold Innhold Hvorfor varmepumpe?...7 Ordliste...7 Litteraturkilder...9 Tegn...9 Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10 Omregningstabeller...10 1 Velge og dimensjonere varmepumper...11 1.1 Dimensjonere

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer