Luft/vann varmepumper Innendørs installasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luft/vann varmepumper Innendørs installasjon"

Transkript

1 Luft/vann varmepumper Innendørs installasjon

2 Komfortvarmesentralen KHZ LW Oversikt: KHZ LW 60 6 kw eller 8 kw luft/vann varmepumpe Kontrollert balansert ventilasjon med 90 % varmegjenvinning Innebygd 265 l varmtvannsbereder for varmtvann til husholdningen Tar lite plass, med nær alt i ett kabinett Enkel installasjon, Plug & Heat Delt konstruksjon for enkel transport KHZ LW 60 Solar: Optimert for tilkobling til et solvarmeanlegg for varmtvannsberedning Solvarmeveksler er innebygd Underlagsplate og solsensorer + Oppvarming Motstrøm Varmtvannsbereder for varmtvann til husholdningen KHZ LW 60 Solar Tilkobling for solenergi Komfortvarmesentralen er komplett utstyrt for en moderne bolig: Oppvarming, ventilasjon med luftavkjøling via sommerfunksjonen, kombinert med en jordvarmeveksler, varmegjenvinning og varmtvannsbereder for husholdningen. Alt i ett kabinett! Varmepumpen KHZ LW er utstyrt med luft/vann varmepumpe, og du kan velge mellom 6 kw- eller 8 kw-modeller for forskjellige boligstørrelser. Et HKFK-fritt kuldekretsløp og scrollkompressor garanterer høy effekt. Mange systemkomponenter er allerede integrert i Compact-serien av varmepumper: 265 l varmtvannsbereder til husholdningen, sirkulasjonspumpe for varmeanlegg kombinert med vekselventil for prioritert varmtvannsproduksjon, akkumulatortank, trykkstyrt bypassventil, 12 l ekspansjonskar (systemkapasitet på 300 l på 40 ºC) for varmeanlegget, 6 kw elektrisk varmeelement for tilskuddsoppvarming og varmtvann til husholdningen i monoenergisk driftsart, sikkerhetsventil og trykkmanometer. Kabinettet er delt i to deler for enkel transport. Kontrollert balansert ventilasjon Det integrerte balanserte ventilasjonsanlegget sikrer den ønskede luftutvekslingen og trekker ut den brukte luften av boligen. Den effektive varmeveksleren gjenvinner opptil 90 % energi fra avtrekksluften, energi som ved avtrekkssystemer går tapt. Den gratis gjenvunnede energien overføres til den nye friske, rensede tillufta. En radialvifte av likestrømstype sikrer optimal energieffektivitet på ventilasjonsanlegget. Innebygd varmtvannsbereder for husholdningen Den integrerte varmtvannsberederen for husholdningen er på 265 liter og varmes opp av den effektive luft/vann varmepumpen som sikrer konstant tilgjengelighet på miljøvennlig og økonomisk oppvarmet varmtvann (opptil omkr ºC). Selvsagt legionellasikres varmtvannet ukentlig med elektrisk varmeelement for størst mulig sikkerhet. Energisparing om vinteren, mild frikjøling om sommeren Kombinasjonen av integrert balansert ventilasjonsanlegg og en jordvarmeveksler (EWT)* sikrer komfortabel varme om høsten og vinteren, og et forfriskende klimatisert inneklima om sommeren. Luften ute blir renset av et filter og føres gjennom bakken i plastrør på en dybde av omkr. 1,0 til 1,5 meter (for energiopptak). Den avkjøler luften om sommeren og forvarmer uteluften om vinteren for ytterligere energibesparelse. Full kontroll Varmesentralene er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll. Kontrollens lett forståelige menysystem gir mange praktiske funksjoner, slik som et klimakompensert varmeprogram, en intelligent systemovervåkning, hurtig og enkel betjening, varmtvann til husholdningen, styring av ventilasjonsanlegget etc. Installasjon Komfortvarmesentralene leveres 2-delt for lett inntransportering til montasjestedet. Den høye graden av integrert utstyr sikrer minimalt installasjonsarbeid på stedet. Koble til og ganske enkelt, ferdig! Dobbelt opp med solenergi KHZ LW 60 Solar benytter seg ikke bare av lagret solvarme i luften til oppvarming, den kan også kombineres med et supplerende termisk solkollektoranlegg for varmtvannsoppvarming. Dette er ren solvarme, og solvarmeveksler er allerede innebygd i varmtvannsberederen. Nødvendig reguleringsteknikk integreres i Luxtronik regulator. * lagt ved tilleggsutstyr Med forbehold om tekniske endringer

3 Varmesentral WZ L WZ L 80 Oppvarming Oversikt: + Varmtvannsbereder for varmtvann til husholdningen Tilkobling for solenergi Solvarmekollektor på taket, varmesentral i boligen Alpha-InnoTec luft/vann varmesentraler er de ideelle varmepumper for nye bygninger, bygd i samsvar med de nye kravene til energieffektive boliger som spres utover hele Europa og Norge. Oppvarming, varmtvannstilførsel til husholdningen og solenergi alt i ett kabinett! Varmepumpen WZ L er utstyrt med en luft/vann varmepumpe. Etter husets størrelse kan man velge mellom en effekt på 6 eller 8 kw. Mange deler er allerede bygd inn i varmesentralen: En varmtvannsbereder til husholdningen med en kapasitet på omkr. 290 liter, sirkulasjonspumpe for varmeanlegg kombinert med vekselventil for prioritert varmtvannsproduksjon, akkumulatortank, trykkstyrt bypassventil, 12 l ekspansjonskar (systemkapasitet på 300 l på 40 ºC) for varmeanlegget, 6 kw elektrisk varmeelement for tilskuddsoppvarming og varmtvann til husholdningen i monoenergisk driftsart, sikkerhetsventil og trykkmanometer og varmeveksler for solvarme. Dobbel virkning i ett kabinett Varmepumpen gir varmekomfort, og solenergi gir gratis energi til varmtvannssystemet for husholdningen. Solvarmesystemer med en kollektorflate på mellom 4 m 2 til 6 m 2 kan kobles til. Solkollektoren reguleres av Luxtronik regulatoren. Virkningen er et betydelig redusert energiforbruk i husholdningens varmtvannforbruk, som naturligvis igjen har en positiv effekt på varmekostnadene. Integrert varmtvannsbereder for husholdningen Den integrerte varmtvannsberederen for husholdningen er på 290 l, og sikrer konstant tilgang på miljøvennlig og økonomisk oppvarmet varmtvann (opptil omkr. 48 ºC). Full kontroll Varmesentralene er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll. Kontrollens lett forståelige menysystem gir mange praktiske funksjoner, slik som et klimakompensert varmeprogram, en intelligent systemovervåkning, hurtig og enkel betjening, varmtvann til husholdningen etc. Innstillinger og de diagnostiske funksjonene for både temperaturkontroll og solenergisystemkontroll er forhåndsprogrammert. Montering Varmesentralen kan deles opp når den skal transporteres inn i huset. På grunn av den sterke integrasjonen av de nødvendige byggedelene, er arbeidsmengden ved installasjon minimert. Hvordan henter varmepumpen uteluften inn i huset? Det å tilføre nødvendig luft utenfra til luft/ vann varmepumpene installert inne i bygningen, krever spesielle luftkanaler. Luft utenfra blir trukket inn via luftkanalene og føres inn i varmepumpens fordamper. Straks varmen er hentet ut av luften, blir den avkjølte luften ført ut via luftkanalene til utsiden. Luftkanalene er spesielt godt lyd- og luftisolert for å unngå sjenanse. 6 eller 8 kw luft/vann varmepumpe Integrert 290 l varmtvannsbereder for husholdningen Optimalisert for solvarmeenergi Krever lite plass, da en komplett energisentral er i ett kabinett Enkel installasjon, Plug & Heat Delt design for enkel transport Installasjonseksempel: Varmesentral WZ L i kjeller med luftinntak og utløp gjennom lysgraver Luftkanal Varmesentral WZ L Lysgrav min. 600 x 800 Luftretning Fasade Lysgrav min. 600 x 800 Luftkanal Alpha-InnoTec GmbH

4 Kompakt varmepumpe LWC 60 og LWC 80 LWC 60 Oppvarming Varmtvann To overbevisende kjennetegn på Compactserien av høyeffektive varmepumper er deres imponerende design og den kompakte størrelsen på kabinettene. Varmepumpen Compact-serien luft/vann varmepumper er en løsning det er lett å installere og har en avgitt effekt på 6 eller 8 kw, med minimal planlegging og installasjonskrav. Compact betyr: Minimalt plassbehov med høy grad av integrasjon av systemkomponenter som ved normale varmepumper behøver plass på utsiden av kabinettet. Denne løsningen reduserer i tillegg tiden som behøves for installasjon og øker samtidig systemsikkerheten. Alle komponenter er fabrikktestet og optimalt tilpasset hverandre. Selvsagt kan varmtvann for husholdingen produseres av varmepumpen med varmtvannsberedere på kapasiteter fra 300 til 500 liter. Ferdig innebygd Sirkulasjonspumpe for varmeanlegget og vekselventil for varmtvannsproduksjon til husholdningen, ventilator og sikkerhetsventil for varmeanlegget, trykkstyrt bypassventil for varmeanlegget, akkumulatortank, 6 kw elektrisk varmeelement til reserve oppvarming og varmtvann til anlegget i monoenergisk driftsmodus, 12 l ekspansjonskar (maks. systemkapasitet 300 l på 40 C) med sikkerhetsventil og trykkmanometer for varmeanlegget. Full kontroll Varmesentralene er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll. Kontrollens lett forståelige menysystem gir mange praktiske funksjoner, slik som et klimakompensert varmeprogram, en intelligent systemovervåkning, hurtig og enkel betjening, varmtvann til husholdningen etc. Installasjon Komfortvarmesentralene er montasjevennlige varmepumper som forenkler installasjonen. Den høye graden av integrert utstyr sikrer minimalt installasjonsarbeid på stedet. Koble til og ganske enkelt, ferdig! For å muliggjøre forskjellige installasjonsmuligheter, er kabinettene tilgjengelige med luftkobling både til venstre og høyre.* LWC 80 med luftavkast til venstre og ekstern bereder for 300 l varmtvann til husholdningen Oversikt: 6 kw eller 8 kw luft/vann varmepumpe Tar liten plass, ett kabinett med nødvendige systemkomponenter Enkel installasjon, Plug & Heat * Viktig. Må angis med bestilling. Kan ikke forandres i etterkant.! Med forbehold om tekniske endringer

5 Kompakt varmepumpe LWC 100 og LWC 120 LWC 100 Oppvarming Varmtvann Installasjon, oppstart, varme! Luft/vann varmepumpen i LWC-serien fra Alpha-InnoTec for oppvarming og varmtvannberedning blir stadig kraftigere. Den installasjonsvennlige løsningen for innendørs montering er nå også tilgjengelig med kapasiteter på 10 og 12 kw. Med alle viktige komponenter integrert er planleggings- og installasjonsarbeidet redusert til et minimum med denne kompakte varmepumpesentralen. Liten oppstillingsflate gir tilgjengelighet for vedlikehold forfra. Usedvanlig og kraftig LWC 100 og LWC 120 gir moderne varmepumpeteknikk med lite plassbehov. Avansert design koblet med gjennomført utførelse gir flere fortrinn, og med de gode ytelsene fra varmepumpen oppnås svært økonomisk drift. Alle komponenter er testet på fabrikken og er optimalt avstemt mot hverandre. Dermed gir varmepumpen optimal ytelse for bruk både i eksisterende anlegg og i nybygg. Den stille gangen overbeviser Med den helt moderne ventilatoren for lave lydnivå kombinert med det lyddempede kabinettet oppnås svært rolig gange med de nye LWC varmepumpene. Fleksibel luftretning Det er ganske usedvanlig: På monteringsstedet kan luftretningen velges fritt; til ven- stre eller høyre. Med det nye designet kan luftretning for tilkobling til uteluft fritt velges til høyre eller venstre. Dermed kan varmepumpen enkelt tilpasses den stedlige installasjonen. En komplett løsning Innvendig overbeviser den nye LWC like sterkt som sine mindre søsken. Varmepumpen inneholder det meste av utstyret som behøves for et komplett varmeanlegg så som: sirkulasjonspumpe, vekselventil for prioritert varmtvannsproduksjon, 9 kw elektrisk varmekolbe for tilskuddseffekt, 24 liters ekspansjonskar med ekspansjonssentral og med vibrasjonsdempende tilkoblinger til varmeanlegget. Mykstart av kompressoren er selvsagt standardutstyr, og en godt isolert akkumulator bidrar til å gi varmepumpen stabile driftsbetingelser. For varmtvannsproduksjon kan varmepumpen tilkobles eksterne varmtvannsberedere med integrert varmeveksler (spiral) som varmer varmtvann hele året. Gled deg over fordelene Med luft/vann varmepumpe LWC 100 og 120 oppnås god besparelse kombinert med pene installasjoner uten utendørs synlige komponenter. Varmepumpen installeres enkelt og effektivt med svært små ekstra materiellbehov. Gled deg over prinsippet for Plug & Heat - installasjon. Oversikt: for utendørs luft Innendørs montering Oppvarming og varmtvannsberedning Svært gode COP-verdier Spesialventilator for svært stille drift 10 eller 12 kw luft/vann varmepumpe Luftretningen kan velges venstre eller høyre Lite plassbehov Installasjonsvennlig Plug & Heat LWC 100 Alpha-InnoTec GmbH

6 Luft/vann varmepumpe for innendørs oppvarming Luft/vann varmepumpe innedørs 19 kw (LW 190M-I) Oppvarming Varmtvann H-seriens 65 ºC Luft/vann varmepumpe innendørs Varmepumpeaggregatene for montasje innendørs er tilgjengelig i 7 effekttrinn med ytelse fra 10 til 33 kw. Varmepumpene fungerer til og med ved så lave utetemperaturer som -20 C og kan levere turtemperaturer på opptil 58 C. Spesielt for radiatoranlegg Med H-serien har vi utviklet kraftige luft/ vann varmepumper spesielt for radiatoranlegg. Varmepumpene er konstruert med spesialkompressorer. Denne kompressoren gir varmepumpen ytelser ut over det vanlige midtvinters når kvikksølvet kryper nedover og vanlige varmepumper ikke strekker til i radiatoranlegget. Akkurat da gir disse varmepumpene ytelser og temperaturer utover det som standard varmepumper kan makte. Varmepumpen i H-serien kan enkelt integreres med eksisterende oljekjeler og passer for behov opptil 32 kw. Fleksibel og kraftig Luft/vann varmepumpe kan behøve tilskuddsvarme på årets kaldeste dager, da vil varmepumpen kunne arbeide parallelt med enten eksisterende oljekjel eller levere tilskuddsvarme fra den fabrikkintegrerte elektriske varmekolben. Som en opsjon kan varmepumpen også integreres med ved eller pelletskjeler. Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med den smarte, menystyrte Turn & Tip-regulatoren Luxtronik. Den selvforklarende menykontrollen gjør styringen av varmepumpen til en glede. Varmtvann og akkumulator I kombinasjon med en Alpha-InnoTec varmtvannstank som er optimalt avstemt med varmepumpen, er luft/vann varmepumpen den ideelle partneren for oppvarming og varmtvannsberedning. For å gi en ekstra effektiv avfrosting av varmepumpen benyttes en akkumulator i varmeanlegget som også bidrar positivt med bedre drifstbetingelser i hele varmepumpeanlegget. Installasjon Med innedørs monterte luft/vann varmepumper suges uteluften inn via en kanal, energien hentes ut og den nedkjølte uteluften ledes ut igjen med dertil egnede kanaler. Varmepumpen kan plasseres under terreng i teknisk rom i kjeller hvor uteluften ledes med lysgraver eller over terreng på egnet montasjested. Det er alltid en fordel å søke å plassere varmepumpen i et hjørne, da dette forenkler montasjen. Det må også tas hensyn til vinduer i nærheten, så det ikke oppstår uønsket støy som følge av en varmepumpeinstallasjon. Luft/vann varmepumpe, innendørs 26 kw (LW 260M-1) Eksempel på hjørneinstallasjon i kjeller Oversikt: For oppvarming og varmtvannsberedning Innendørs montering Lite installasjonsarbeid Lufttilførsel gjennom luftekanaler For hus med én eller flere familier Egnet for modernisering med radiatorer Svært effektive For monoenergetisk eller bivalent drift Med forbehold om tekniske endringer

7 Tekniske data Komfortvarmesentral KHZ KHZ-LW 60 KHZ-LW 60 Solar KHZ-LW 80 Avgitt effekt/cop ved UL2/VB35 iht. EN kw/- 6,0 / 3,0 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1 ved UL7/VB35 iht. EN kw/- 6,7 / 3,3 6,7 / 3,3 9,2 / 3,5 Maks/minimal turvannstemperatur C 25 til 58 (60)* 25 til 58 (60)* 25 til 58 (60)* Maks/minimal utelufttemperatur C -20 til til til 35 Dimensjoner bredde x lengde x høyde (uten tilkoblinger) mm 1250 x 700 x x 700 x x 700 x 1800 Vekt, inkludert transportinnpakning kg Sirkulert vannmengde, minimum/nominelt/maksimum l/t 900 / 1200 / / 1200 / / 1500 / 2000 Maks. tillatt trykkfall for varmeanlegget bar 0,3 0,3 0,2 3-veis vekselventil for varme/varmtvann til husholdningen innebygd innebygd innebygd Luftmengde ved maksimalt ekstern trykkfall m 3 /t Maksimalt tillatt eksternt trykkfall varmekilde Pa Varmtvannsbereder Kapasitet l Ventilasjonsmodul Luftmengde min./maks. m 3 /t / m 3 /t 60 / / / 400 Maks. luftmengde ved 100 Pas eksternt trykkfall m 3 /t Varmegjenvinning/virkningsgrad på UL -5ºC for ventilasjonsanlegg % Tilført effekt/opptatt effekt/cosw på UL2/VB35 kw / A / - 2,0 / 4,4 / 0,75 2,0 / 4,4 / 0,75 2,6 / 4,9 / 0,75 Varmekolbe 3 fas 400 V (2 faser/1 fase) kw (kw/kw) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) * avhengig av komponenttoleranse og massestrøm Varmesentral WZ L WZ L 60 WZ L 80 Avgitt effekt/cop ved UL2/VB35 iht. EN kw/- 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1 ved UL7/VB35 iht. EN kw/- 6,7 / 3,3 9,2 / 3,6 Maks/minimal turvannstemperatur C 25 til 58 (60)* 25 til 58 (60)* Maks/minimal utelufttemperatur C -20 til til 35 Dimensjoner bredde x lengde x høyde (uten tilkoblinger) mm 1250 x 700 x x 700 x 1800 Vekt, inkludert transportinnpakning kg Sirkulert vannmengde, minimum/nominelt/maksimum l/t 900 / 1200 / / 1500 / 2000 Maks. tillatt trykkfall for varmeanlegget bar 0,3 0,2 3-veis vekselventil for varme/varmtvann til husholdningen innebygd innebygd Luftmengde ved maksimalt eksternt trykkfall m 3 /t Maksimalt tillatt eksternt trykkfall varmekilde Pa Varmtvannsbereder Kapasitet l Tilført effekt/opptatt effekt/cosw på UL2/VB35 kw/a/- 2,0 / 4,4 / 0,75 2,6 / 4,9 / 0,75 Varmekolbe 3 fas 400 V (2 faser/1 fase) kw (kw/kw) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) * avhengig av komponenttoleranse og massestrøm Med forbehold om tekniske endringer

8 Tekniske data Kompakt luft/vann varmepumpe (LWC) LWC 60M-I LWC 80M-I LWC 80M-I/SX Avgitt effekt/cop ved UL2/VB35 iht. EN kw/- 6,0 / 3,0 8,0 / 3,1 7.7 / 3.0 ved UL7/VB35 iht. EN kw/- 6,7 / 3,3 9,2 / 3,5 9.1 / 3.5 Maks/minimal turvannstemperatur C 25 til 58 (60)* 25 til 58 (60)* 25 to 58 (60)* Maks/minimal utelufttemperatur C -20 til til to 35 Dimensjoner bredde x lengde x høyde (uten tilkoblinger) mm 577 x 700 x x 700 x x 700 x 1800 Vekt, inkludert transportinnpakning kg Sirkulert vannmengde, minimum,/nominelt/maksimum l/t 900 / 1200 / / 1500 / / 1500 / 2000 Maks. tillatt trykkfall for varmeanlegget bar 0,3 0,15 0,15 3-veis vekselventil for varme/varmtvann til husholdningen tilvalg tilvalg tilvalg Luftmengde ved maksimalt eksternt trykkfall m 3 /t Maksimalt tillatt eksternt trykkfall varmekilde Pa Tilført effekt/opptatt effekt/cosw på UL2/VB35 kw/a/- 2,0 / 4,4 / 0,75 2,6 / 4,9 / 0, / 11.3 / 1 Varmekolbe 3 fas 400V/1 fas 230V (2 faser/1 fase) kw (kw/kw) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) 6 * avhengig av komponenttoleranse og massestrøm Kompakt luft-vann varmepumpe (LWC) LWC 100M-I LWC 120M-I Avgitt effekt/cop ved UL2/VB35 iht. EN kw/- 10,4 / 3,4 11,9 / 3,4 ved UL7/VB35 iht. EN kw/- 12,2 / 4,1 13,7 / 4,2 Maks/minimal turvannstemperatur C 25 til 58 (60)* 25 til 58 (60)* Maks/minimal utelufttemperatur C -20 til til 35 Dimensjoner bredde x lengde x høyde (uten tilkoblinger) mm 845 / 745 / / 745 / 1860 Vekt, inkludert transportinnpakning kg Sirkulert vannmengde, minimum/nominelt/maksimum l/t 1200 / 2000 / / 2500 / 3000 Maks. tillatt trykkfall for varmeanlegget bar 0,5 0,45 3-veis vekselventil for varme/varmtvann til husholdningen integrert integrert Luftmengde ved maksimalt eksternt trykkfall m 3 /t Maksimalt tillatt eksternt trykkfall varmekilde Pa Tilført effekt/opptatt effekt/cosw på UL2/VB35 kw / A / - 2,9 / 5,5 / 0,79 3,3 / 6,3 / 0,75 Varmekolbe 3 fas 400V/1 fas 230V (2 faser/1 fase) kw (kw/kw) 9 / 6 / 3 9 / 6 / 3 * avhengig av komponenttoleranse og massestrøm Alpha-InnoTec GmbH

9 Tekniske data Varmepumpe M-serien, innendørsinstallasjon LW 100M-I LW 120M-I LW 120M-I/ SX 1) LW 150M-I LW 190M-I LW 260M-I LW 330M-I Avgitt effekt/cop ved UL2/VB35 2 kompressorer kw/- 15,0 / 3,0 18,0 / 3,1 23,8 / 3,0 33,0 / 3,8 1 kompressor kw/- 10,3 / 3,3 11,5 / 3, / 3.0 8,7 / 3,1 10,6 / 3,2 12,2 / 3,1 19,0 / 3,9 ved UL7/VB35 2 kompressorer kw/- 16,3 / 3,3 19,3 / 3,5 26,0 / 3,3 36,0 / 4,2 1 kompressor kw/- 12,0 / 3,8 13,0 / 3, / ,7 / 3,4 11,4 / 3,6 13,2 / 3,4 20,5 / 5,0 Maks/minimal turvannstemperatur C 25 bis 58 (60)* 25 bis 58 (60)* 25 til 58 (60)* 25 bis 58 (60)* 25 bis 58 (60)* 25 bis 58 (60)* 25 bis 58 (60)* Maks/minimal utelufttemperatur C -20 bis bis til bis bis bis bis 35 Dimensjoner bredde x lengde x høyde (uten tilkoblinger) mm 746x846x x846x x848x x748x x748x x1050x x1258x1887 Vekt, inkludert transportinnpakning kg Sirkulert vannmengde, minimum/nominelt/maksimum l/t 1000/1800/ /2200/ /1400/ /2800/ /3300/ /4500/ /6000/10000 Luftmengde ved maksimalt eksternt trykkfall m 3 /t Varmekolbe 3 fas 400V/1 fas 230V (2 faser/1 fase) kw (kw/kw) 6 (4 / 2) 6 (4 / 2) 6 9 (6 / 3) 9 (6 / 3) 9 (6 / 3) - Tilført effekt/opptatt effekt/cosw ved UL2/VB35 1 kompressor kw/a/- 3,2 / 6,2 / 0,75 3,75 / 7,2 / 0, / 16.7 / 1 3,1 / 6,1 / 0,75 3,2 / 6,2 / 0,75 3,8 / 7,9 / 0,75 4,1 / 7,9 / 0,75 2 kompressorer kw/a/- 4,95 / 9,5 / 0,75 5,6 / 10,8 / 0,75 8,0 / 15,4 / 0,75 8,68 / 16,7 / 0,75 * avhengig av komponenttoleranse og massestrøm 1) Avgitt effekt/cop iht. EN14511 Varmepumpe H-serien, innendørsinstallasjon LW 150H-I LW 150H-I/SX 1) LW 320H-I Avgitt effekt/cop ved UL2/VB35 2 kompressorer kw/- 18,0 / 3,1 1 kompressor kw/- 9,1 / 3,2 9,1 / 3.1 9,1 / 3,2 ved UL7/VB35 2 kompressorer kw/- 18,5 / 3,3 1 kompressor kw/- 10,0 / 3,4 10,0 / ,0 / 3,4 Maks/minimal turvannstemperatur C 25 til 63 (65)* 25 til 63 (65)* 25 til 63 (65)* Maks/minimal utelufttemperatur C -20 til til til 35 Dimensjoner bredde x lengde x høyde (uten tilkoblinger) mm 746 x 846 x x 848 x x 1050 x 1780 Vekt, inkludert transportinnpakning kg Sirkulert vannmengde, minimum/nominelt/maksimum l/t 700 / 1700 / / 1700 / / 3200 / 4000 Luftmengde ved maksimalt eksternt trykkfall m 3 /t Varmekolbe 3 fas 400V/1 fas 230V (2 faser/1 fase) kw (kw/kw) 9 (6 / 3) 9 9 (6 / 3) Tilført effekt/opptatt effekt/cosw ved UL2/VB35 1 kompressor kw/a/- 2,88 / 5,9 / 0,75 3,0 / 13,1 / 1 5,6 / 10,8 / 0,75 * avhengig av komponenttoleranse og massestrøm 1) Avgitt effekt/cop iht. EN14511 Med forbehold om tekniske endringer

10 NORGE Alpha-InnoTec Norge AS Langgaten Sandnes Gjør det riktig valget med Alpha-InnoTecs varmepumper! Tlf.: Faks.: E-post: Alpha-InnoTec har det europeiske kvalitetsstempelet for varmepumper Avdeling Oslo Besøksadresse: Ringeriksveien Vøyenenga Avdeling Bergen Besøksadresse: Salhusvien Nyborg Alpha-InnoTecs produksjon blir kontrollert av TÜV Din kontaktpartner Alpha-InnoTec A_111_08 10/2008 AIT Med forbehold om tekniske endringer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper

oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper oppstiling innendørs Luft/vann varmepumper varmepumper standard-serien Miljøvennlig varme på enkelt vis! AlphaWeb Varmepumper med PC tilkobling og klargjort for overvåkning pr. internett Luft/vann varmepumpe

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper

oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper oppstilling utendørs Luft/vann Varmepumper varmepumper 2... det ligger noe i luften... Varme-energi med framtidspotensiale Oppstilling utendørs inntil 60 C turtemperatur Oppvarming Varmtvann AlphaWeb Varmepumper

Detaljer

Nyhetsbrev Varmepumper. Varmepumpe, moderne energiteknikk. Hete varmepumper erstatter oljekjelen. Utgave 1/2006. videre side 6. Side 4.

Nyhetsbrev Varmepumper. Varmepumpe, moderne energiteknikk. Hete varmepumper erstatter oljekjelen. Utgave 1/2006. videre side 6. Side 4. Utgave 1/2006 Nyhetsbrev Varmepumper Vagletoppen barnehage holder varmen med utelufta som varmekilde side 2 Optimal luft-vann varmepumpe for Norsk klima: Den nye serie korrosjonsikre Solair LW/X Side 3

Detaljer

varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Varmepumpen for din fremtid

varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Varmepumpen for din fremtid varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Produktutvalg Luft/Vann Varmepumper for utendørs montasje LWD 50A - 70A LW 71A - 81A LW 81A/X LW 81A/SX LW 101A LW 121A LW 121A/SX

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

Luft/vann og væske/vann varmepumper. Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti

Luft/vann og væske/vann varmepumper. Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti Luft/vann og væske/vann varmepumper Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti geotherm arotherm Fremtidens energiforsyning begynner i husene våre Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

En renere fremtid Miljøvenlige Dimplex varmepumper

En renere fremtid Miljøvenlige Dimplex varmepumper Dimplex - den intelligente løsningen scanpartner.no 0276 Kvalitet i arbeidet Dimplex arbeider tett sammen med spesialister fra VVS, El og kjølebransjen. Dimensjoneringen og korrekt valg av produkter takes

Detaljer

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no Produktkatalog 2010 www.energisentrum.no Hovedkatalog og Prisliste 2010 Varmepumper for bolig, Air Condition (AC), industriell kjøling (isvannmaskiner) og næring og industriforemål Energisentrum AS er

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

VÆSKE/VANN VARMEPUMPER. alterra VARMTVANNSBEREDERE GROUND SOURCE HEAT PUMPS RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER VIEGA PRESSYSTEMER

VÆSKE/VANN VARMEPUMPER. alterra VARMTVANNSBEREDERE GROUND SOURCE HEAT PUMPS RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER VIEGA PRESSYSTEMER alterra VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER VIEGA PRESSYSTEMER VÆSKE/VANN VARMEPUMPER GROUND SOURCE HEAT PUMPS 1 FRA KOMPONENT- TIL SYSTEMLEVERANDØR Høiax ble grunnlagt i 1927,

Detaljer

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe Varme om vinteren Kjøling om sommeren NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær,

Detaljer

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi Ventilasjonssystemer Pust dypt inn og spar energi Hvorfor investere i et ventilasjonsanlegg? Renere friskluft eller å spare energi? Gjennom ventilasjonsaggregatene til Genvex får du begge deler. Uavhengig

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

2014 Luft/luft og luft/vann

2014 Luft/luft og luft/vann 2014 Luft/luft og luft/vann Skapt for Nordisk klima. 1 01.09.14 Innhold: Panasonic Luft/Luft S. 04 Luft/Luft Varmepumper S. 05 Heatcharge - VE9/12NKE S. 06 Flagship - HE9/12PKE S. 07 Etherea - NE9/12/18PKE

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

2014 Luft/luft og luft/vann

2014 Luft/luft og luft/vann 2014 Luft/luft og luft/vann Skapt for Nordisk klima. 1 Innhold: Panasonic Luft/Luft S. 04 Luft/Luft Varmepumper S. 05 Heatcharge - VE9/12NKE S. 06 Flagship - HE9/12PKE S. 07 Etherea - NE9/12PKE S. 08 Basic

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer