lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal"

Transkript

1 lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial...

2 Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne bygninger er økende og det med god grunn. VAV systemer generelt sparer mye av den energien som brukes til transport og kjøling av luften. Aldri før har energiforbruk og inneklima vært så høyt på agendaen. Faktum er at energiforbruket i kontorbygninger står for mer enn 40% av CO 2 forbruket i Europa. Studier av moderne kontorbygninger viser at ansatte er på kontoret kun 50-70% av arbeidstiden, dette gir alle kontorbygninger et økt behov for en fleksibel inneklimaløsning. Lindabs nye VAV-løsning, Pascal er utviklet og designet for å forenkle og optimere alle faser av byggeprosessen, fra prosjektering til drift. Denne løsning gir redusert energiforbruk, minimalt med reguleringsutstyr i kanalsystemet, enkel installasjon og igangsetting. Lindab Pascal er markedets enkleste løsning med alt du trenger for et optimalt VAV-anlegg. Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial

3 Lindab Pascal Lindab Pascal er en løsning som gjør det enklere å oppfylle alle krav til et velfungerende VAV system. Ulikt dagens VAV systemer med konstanttrykk regulering er kanaldimensjoneringen mindre viktig og behovet for reguleringsutstyr mindre med Lindab Pascal. Med Pascal er det mulig å opprettholde riktig luftmengde i alle deler av anlegget og i alle driftstilstander. Hjertet i Pascal er MBBV boksen som regulerer hver ventil i systemet til korrekt luftmengde. Det unike lineære koniske spjeldet i MBBV gjør det mulig å håndtere opptil 200Pa med lavt lydnivå. Dette kombinert med en integrert motor med nøyaktig luftmengdemåling eliminerer behovet for annet reguleringsutstyr mellom viften og MBBV. Alle komponentene leveres med standard innstillinger fra fabrikk og kan enkelt konfigureres etter installasjon. Med bare et fåtall standardkomponenter, ingen spesielle krav til kanaldimensjonering, og et fleksibelt systemoppsett gjør Pascal prosjektering, installasjon og igangkjøring så mye enklere. - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Med Pascal er det mulig å redusere energiforbruket enda mer enn med tradisjonelle VAV system. Istedenfor tradisjonell trykkregulering av viftene har Pascal en vifteoptimizerfunksjon som kontrollerer turtallet på både tilluft og avtrekksviftene. Systemet leser av alle spjeldposisjoner på romnivå og sørger for nok luft tilgjenglig i alle deler av systemet, samt sikrer at ikke viften genererer høyre trykk enn nødvendig. Pascal har en behovsstyringsfunksjon som via en bevegelsessensor kan gi beskjed om rommet er i bruk eller ikke, og gå til en lavere minimumsluftmengde dersom rommet ikke er i bruk. Kommunikasjon Exoline BUS system for optimal kommunikasjon mellom Regulaenhetene og et overordnet BMS system. Avtrekkskontroll Balanserer luftmengden mellom avtrekk og tilluft på en enkel måte. Vifteoptimizer Leser alle spjeldposisjoner på romnivå og reduserer energiforbruket ved å bruke kun tilstrekkelig viftetrykk.

4 Enkel design... Variabelt trykksystem Lindab Pascal er et variabelt trykksystem. Dette innebærer at trykket vil variere i alle deler av anlegget, men gi korrekt luftmengde i alle driftstilstander. Det er ikke behov for trykkregulering i kanalsystemet og derfor ikke spesielle krav til utformingen. Det betyr også færre komponenter i kanalsystemet siden det ikke er behov for annet utstyr mellom viften og ventilen i rommet. Fleksibel kanalføring Lindab Pascal er en løsning som forenkler alle faser av et VAV system, men som samtidig sikrer en høy fleksibilitet. Ulikt tradisjonelle VAV systemer er det ingen behov for trykkstyrte soner og utformingen av kanalsystemet er mindre viktig med Pascal. Med en Pascalløsning er systemet også forberedt for fremtidige endringer og krav. Med en fleksibel set-up kan man enkelt legge til flere ventiler uten å være nødt til å innregulere systemet på nytt. Også nye romløsninger i bygninger kan enkelt bli justert i Pascal ved en enkel endring i oppsettet. Enkel prosjektering... Standardinstallasjon Lindab Pascal er en løsning basert på et fåtall standardkomponenter. Kjennetegnet på alle Pascalkomponentene er at de ikke trenger spesielle innstillinger fra fabrikk og dermed heller ikke trenger ID merkning som f eks romnummer. Kun standardkomponenter og alle innstillinger foregår etter at installasjon er ferdig. Færre spjeld og lydfeller i systemet gjør også at Pascal er enkel og hurtig å montere. Enkel igangkjøring Lindab Pascal trenger ingen tradisjonell innregulering kun systemkonfigurasjon. Konfigureringen blir enkelt gjort etter installasjonen, og kan gjøres av installatør. Det er ikke behov for IT -ekspertise eller dataverktøy. Alle innstillinger og konfigurasjon kan gjøres direkte i displayet på Regula enheter som har standard program og innstillinger. Luftmengeregulering Ønsket luftmengde opprettsholdes i alle driftstilstander uten behov for konstant trykkregulering. Behovskontroll Reduserer luftmengden til minimum nivå når rommet ikke er i bruk. Dette for å spare ytterligere energi.

5 Lavt energiforbruk... Lavt energiforbruk Lindab Pascal tar kontrollen over viftene for å sikre lavt energiforbruk til å transportere luften i systemet. Pascal leser av alle spjeldposisjoner i systemet og sikrer at viftene kun bruker nødvendig trykk. Med en Pascal optimizer funksjon blir viftene kontrollert av signaler fra samtlige rom og det er ingen behov for trykkstyring av viftene. Uten behov for konstant trykk i systemet kombinert med lavt trykkfall i regulatoren krever Pascal lavere basistrykk fra viftene enn andre VAV system. Behovsstyring Lindab Pascal er utviklet for å gi en lav grunnluftmengde når rommet ikke er i bruk. Studier fra moderne kontorbygginger viser at ansatte kun er på kontoret sitt ca % av arbeidstiden. Derfor har Pascal en behovsstyringsfunksjon som via en bevegelsessensor gir beskjed om rommet er i bruk, og gir en lavere minimumsluftmengde hvis rommet ikke er i bruk. CO2 styring er selvfølgelig også mulig med Pascal. Få en komplett produktoversikt på lindab.no Her kan du laste ned teknisk dokumentasjon, montasjeanvisninger og driftsmanual. Se vår Pascalanimasjon og se en typisk Pascal installasjon. Standardkomponenter Ventiler Estetiske ventiler for 0-100% variabel luftmengde, kan leveres med integrert bevegelsessensor. MBBV Nøyaktig luftmengderegulering opp til 200 Pa med lavt lydnivå. Regula Combi Fleksibel temperaturregulator med forhåndsinnstilt Pascalprogram og justerbare parameter. Regula Master Systemregulator med enkel konfigurering av avtrekksmengde, vifteoptimering og driftskontroll. Luftmengderegulator Nøyaktig volumregulator for avtrekksmengde.

6