Apparatinformasjon. Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE. Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Tillegg til bruksanvisningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Apparatinformasjon. Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE. Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Tillegg til bruksanvisningen"

Transkript

1 Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper Tillegg til bruksanvisningen Apparatinformasjon Hydraulikkmodul HMD 1/(R)SE NO eNO Oversettelse av driftsveiledningen

2 Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer bruksanvisningen HMD 1/E Luft/vann varmepumper utvendig oppstilling. I tillegg til denne Apparatinformasjonen må bruksanvisningen HMD 1/E stå til Deres disposisjon. Fordi Apparatinformasjonen er laget for flere apparattyper, er det veldig viktig at De overholder parametrene som gjelder for den aktuelle apparattypen. Apparatinformasjonen gjelder kun for de personene som arbeider med apparatet. Alle deler av bruksanvisningen er konfidensielle. De er beskyttet gjennom opphavsretten. De må ikke, verken helt eller delvis i en annen form, reproduseres, overføres, mangfoldiggjøres, lagres i elektroniske systemer eller oversettes til andre språk uten produsentens tillatelse. 2 Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH

3 Inholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKEREN OG KVALIFISERT FAGPERSONALE VENNLIGST LES DETTE FØRST...2 INFORMASJON FOR KVALIFISERT FAGPERSONALE TEKNISKE DATA / LEVERANSENS INNHOLD HMD 1/(R)SE...4 EFFEKTDIAGRAMMER Fri løftehøyde varmeanlegg...6 REKKEKLEMMESKJEMA...7 STRØMLØPSSKJEMAER...8 Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH

4 Tekniske data / Leveransens innhold Tilbehør til varmepumpetype LWD 50ASX - LWD 70ASX ı LWD 50ARSX - LWD 70ARSX passer ı passer ikke Funksjonsnødvendig passer ı passer ikke Oppstillingssted Inne ı Ute passer ı passer ikke Max. Romtemperatur C Max. RH % Samsvar CE Varmekrets Varmekrets høyeffektpumpe integrert: ja nei FEksternt trykk varmekretspumpe p (fabrikksinnstilling) ı Eksternt trykk maks. pmaks ı Volumstrøm bar ı bar ı l/h Volumstrøm: minimal gjennomstrømn. ı maksimal gjennomstrømn. l/h maks. tillatt driftsovertrykk bar Integrert ekspansjonsbeholder ı Volum ı Fortrykk ja nei ı l ı bar Akkumulator integrert: ja nei Varmemengdemåling eller visning av gjennomstrømning integrert: ja nei Generelle enhetsdata Masse korpus (høyde, bredde, dybde) mm ı mm ı mm Vekt total kg Tilkoblinger Inngående varmebærer (returløp)... Utgående varmebærer (turløp):... Elektrisk anlegg Spenningskode ı allpolet sikring varmepumpe 5 kw**)... ı A Spenningskode ı allpolet sikring varmepumpe 7 kw**)... ı A Spenningskode ı allpolet styrespenning **)... ı A Spenningskode ı sikring elektrisk varmeelement 1~20V**)... ı A Spenningskode ı sikring elektrisk varmeelement ~20V**)... ı A Beskyttelsesgrad IP Effekt elektrovarmeelement ı 2 ı 1 faset kw ı kw ı kw Varmekretspumpe: Maksimalt effektopptak ı Strømopptak kw ı A Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetskomponenter varmeanlegg ı Sikkerhetskomponenter varmekilde eringsomfanget: ja nei Varme- og varmepumperegulator eringsomfanget: ja nei Overløpsventil integrert: ja nei **lokale forskrifter må overholdes 4 Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH

5 HMD 1/SE HMD 1/RSE ı ı ı ı ,46 ı 0,54 ı ,46 ı 0,54 ı ı ı 2000 ı 12 ı 1,5 ı 12 ı 1,5 695 ı 550 ı ı 550 ı R 1" Innen R 1" Innen R 1" Innen R 1" Innen 1~/N/PE/20V/50Hz ı C16 1~/N/PE/20V/50Hz ı C16 1~/N/PE/20V/50Hz ı C20 1~/N/PE/20V/50Hz ı C20 1~/N/PE/20V/50Hz ı B16 1~/N/PE/20V/50Hz ı B16 1~/N/PE/20V/50Hz ı B2 1~/N/PE/20V/50Hz ı B2 ~/PE/20V/50Hz ı B16A ~/PE/20V/50Hz ı B16A ı 4 ı 2 6 ı 4 ı 2 0,07 ı 0,1 0,07 ı 0,1 ı ı 8112b 811b Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH 5

6 Fri løftehøyde varmeanlegg HMD 1/(R)SE 0,8 0,7 pmax 0,6 p 0,5 p (bar) 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5, (m /h) Tegnforklaring: Volumstrøm varmtvann i m ³ /h p Eksternt trykk (fabrikkinnstilling) pmax Eksternt trykk maksimal 6 Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH

7 HMD 1/(R)SE Rekkeklemmeskjema L1 For sikring vennligst se de tekniske dataene A5 -F10 -F11 -F12 -F1 A2 -Q14 A2 EVU A1 A1 Forklaring: NO81176b Betegnelse Funksjon A1 Reguleringsplate; Advarsel: l-max = 6A/20VAC A2 Betjeningsdel A Utvendig enhet A4 Bruksvarmtvann eller buffer A5 Underfordeling husinstallasjon F10 Ledningsvernebryter tilleggsoppvarming 1 F11 Sikring kompressor F12 Ledningsvernebryter tilleggsoppvarming 2 F1 Sikring styrestrømstyring Q14 ZW2 Beskyttelse elektro varmestav bruksvarmtvann eller buffer Klemmer BUP Bruksvann varmepumpe/koblingsventil EVU El.verksutkobling: lukket ved frigitt; Lasket hvis ingen sperretid FP1 Sirkulasjonspumpe blandekrets 1 HUP Varmesirkulasjonspumpe LIN Connection Betjeningsdel --> utedel MA1/MIS Oljekjel/gulvvarme/kjølekrets 1 på MZ1/MIS Oljekjel/gulvvarme/kjølekrets 1 lukket MOT Motorvern PEX Ingen funksjon RFV Tilbehør: Fjernjusterer i rom TA Utetemperaturføler TB1 Temperaturføler blandekrets 1 TBW Brukvannsføler/termostat TRL Ekstern returtemperaturføler X0-X4 Klemmelist på kretskort regulator (se etikett) X7:L1,N,PE Forbindelsesklemme i hydraulikkmodul for effekt fortetter X7:1L1,1N1,PE Forbindelsesklemme i hydraulikkmodul ; mating effekt tilleggsvarme X10 Klemmelist i koplingsskap hydraulikkmodul; N/PE-fordeling for eksterne 20V apparater ZUP Sirkulasjonspumpe kondensator ZIP Sirkulasjonspumpe Varmtvannsirk ZW1 Styrestrømsignal Tilskuddsenergi 1; internt koblet ZW2/SST Styrestrømsignal Tilskuddsenergi 2 2 Luft vann dual HUP FP1 ZUP BUP MIS ZIP M M RFV TB1 TBW TA X10 LIN X7 PE bl br ZW2 1 2 L1 L1 MOT ASD EVU HUP FP1 ZUP BUP VBO ZW1 ZW2/SST MA1 MZ1 ZIP PEX RFV TB1 TBW TA TRL PE PE N N L L 1L1 1L2 1L 1N1 1N2 1N PE L1 N PE 1 2 PE -X0 -X2 -X -X4 -X -X10 -X7 A A4 A1 A2 X10 X7 X Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH 7

8 Kretsskjema 1/2 HMD 1/(R)SE LIN X7 LIN-bus Innmating effekt kondensator --> til utendørsenhet Ledning Forbindelse av apparat X7 L1,N,PE; Elektrisk tilførsel kompressor X7 1L1,1L2,1L,1N1,1N2,1N,PE; Elektrisk tilførsel tilskuddsenergi E22 ZW1 Tilskuddsenergi K11 Betjeningsdel Q5 Kontaktor elektrisk tilskuddsenergi Forklaring: Driftsmiddel NO8178c Funksjon L N PE X7 PE V/LIN/ LIN 1L1 1L2 1L 1N1 1N2 1N 1 2 P E PE L1 N PE -X7 -X7 -X E22 ZW Q5 / X K Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH

9 HMD 1/(R)SE Kretsskjema 2/2 EVU El.verksutkobling: lukket ved frigitt; Lasket hvis ingen sperretid F6 ASD Flow sensor K10 Reguleringsplate; Advarsel: l-max = 6A/20VAC K12 Comfort platina; integrert ved valg av alternativet energieffektivitet M4 HUP Varmepumpe; faller bort ved alternativ energieffektiv M5 HUP Energieffektiv varmepumpe; integrert ved valg av alternativet energieffektivitet Q5 ZW1 Kontaktor elektrisk tilskuddsenergi R4 TRL Returtemperaturføler R5 TVL Turtemperaturføler STB Sikkerhetstemperaturbegrenser tilleggsvarme X10 Tilkoblingsklemmer i koblingsboks hydraulikkmodul; N/PE fordeling for eksterne 20V enheter --> til utendørsenhet Forklaring: Driftsmiddel EVU NO8178c Funksjon Elektrisk tilførsel regulator 6 5 /1.4 4 / /1. PE N L X10 -X10 L N PE bl br HUP -M5 HUP -M4 -R5 ϑ TVL -R4 ϑ TRL M 1 L N PE br bl PE M 1 bk bl 12 br 0-10V Q5 ZW1 A1 A2 1 -F STB 1 ϑ C 0-10V 8 MOT EVU ASD HUP ZW1 -X0 -X0 -X2 L N PE L L L TVL -X2 -X2 -X -X -X5 -X5 TRL -X6 AO2 -K10 20VAC -K Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH 9

10 10 Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH

11 Med forbehold om tekniske endringer eNO Oversettelse av driftsveiledningen ait-deutschland GmbH 11

12 NO ait-deutschland GmbH Industriestraße D-9559 Kasendorf E W alpha innotec et varemerke for ait-deutschland GmbH

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S

HydraulikkModul. Apparatinformasjon. Tillegg til bruksanvisningen. Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Apparatinformasjon NO Tillegg til bruksanvisningen HydraulikkModul Tilbehør for duale luft / vann varmepumpe HMD 1/S Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

LWD Luft/Vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL. Tillegg til bruksanvisningen. Art. nr

LWD Luft/Vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL. Tillegg til bruksanvisningen. Art. nr LWD Luft/Vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen Art. nr 681 1 20 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMRATURFØLERE: STRØM: (uteføler), plasseres på nord-veggen,

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Apparatinformasjon NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD 50, 70A/(R)SX 0500cNO Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet.

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling LWD S. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LWD S NO805/0 Driftinstruks Vennligst les dette først Apparatinformasjonen er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

Tilbehør for Duale Luft /Vann varmepumper. Bruksanvisning. Hydraulikkmodul HMD 1/E HMD 1/RE eNO Oversettelse av driftsveiledningen

Tilbehør for Duale Luft /Vann varmepumper. Bruksanvisning. Hydraulikkmodul HMD 1/E HMD 1/RE eNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Tilbehør for Duale Luft /Vann varmepumper Bruksanvisning Hydraulikkmodul HMD 1/E HMD 1/RE 83053600eNO Oversettelse av driftsveiledningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

PWZS væske/vann varmepumpe

PWZS væske/vann varmepumpe PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen Art. nr.63131 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

SWCV Modul Væske/Vann Varmepumpe Inverter Tillegg til bruksanvisningen For rørlegger og elektriker

SWCV Modul Væske/Vann Varmepumpe Inverter Tillegg til bruksanvisningen For rørlegger og elektriker SWCV Modul Væske/Vann Varmepumpe Inverter Tillegg til bruksanvisningen For rørlegger og elektriker Art. nr. 87570 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler),

Detaljer

PWZSV Væske/Vann Varmepumpe Inverter

PWZSV Væske/Vann Varmepumpe Inverter PWZSV Væske/Vann Varmepumpe Inverter Tillegg til bruksanvisningen For rørlegger og elektriker Art. nr. 7560 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Apparatinformasjon O LUFT/VA VARMEUMR Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LW A serie 8000dO Vennligst les dette først Apparatinformasjonen spesialutførelse er en del av produktet. Denne kompletterer

Detaljer

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra PWZS væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10 på X

Detaljer

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling. LW A serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Apparatinformasjon NO. Tillegg til bruksanvisningen. Varmepumper. Utvendig oppstilling. LW A serie. Med forbehold om tekniske endringer. Apparatinformasjon O LUFT/VA Varmepumper Utvendig oppstilling Tillegg til bruksanvisningen LW A serie O80/080 Vennligst les dette først Apparatinformasjonen spesialutførelse er en del av produktet. Denne

Detaljer

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper Bruksanvisning NO HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper HMD 1(E) Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL. Tilbehør for LWD HTD. Med forbehold om tekniske endringer. 83053800bNO Oversettelse av bruksanvisningen

Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL. Tilbehør for LWD HTD. Med forbehold om tekniske endringer. 83053800bNO Oversettelse av bruksanvisningen Bruksanvisning NO HYDRAULIKKTÅRN DUAL Tilbehør for LWD HTD Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen

alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen alterra SWC Modul væske/vann varmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen, kobles NTC 10 + M10

Detaljer

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper

HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper Bruksanvisning NO HYDRAULIKKMODUL Tilbehør for duale luft / vann varmepumper HMD HMD /E HMD /R HMD /RE Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal

Detaljer

Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Hydraulikkmodul 1E Hydraulikkmodul 1RE. Bruksanvisning

Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper. Hydraulikkmodul 1E Hydraulikkmodul 1RE. Bruksanvisning Bruksanvisning Tilbehør for Duale Luft / Vann varmepumper Hydraulikkmodul E Hydraulikkmodul RE NO 83053603eNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Med forbehold om tekniske endringer. www.novelan.com

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

Alpha VPM Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPM Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Alpha VPM Bergvarmepumpe Tillegg til bruksanvisningen 1 Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker Temperaturfølere: TA (uteføler), plasseres på nord veggen TRL (returføler varmeanlegg) TBW (varmtvannsføler)

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO Akkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper NO8018/210601 Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Tilbehør for to Duale Luft / Vann varmepumper

Tilbehør for to Duale Luft / Vann varmepumper Bruksanvisning Tilbehør for to Duale Luft / Vann varmepumper Hydraulikkmodul 2E Hydraulikkmodul 2RE NO 83055503bNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Med forbehold om tekniske endringer. www.novelan.com

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW... A/RX Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet. Den er del av produktet, og må

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+

Tekniske spesifikasjoner SI 130TUR+ Tekniske spesifikasjoner SI 13TUR+ Enhetsinformasjon SI 13TUR+ Utforming - Varmekilde Brine - Modell Universalkonstruksjon reversibel - Regulering - Måling for mengde termisk energi Integrert - Installasjonssted

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SWC H1-serie aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SWC H1-serie aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SWC H-serie 805700aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

Akkumulator montert på rekke

Akkumulator montert på rekke Bruksanvisning NO kkumulator montert på rekke Skilleakkumulator Tilbehør til varmepumper 80800cNO Oversettelse av bruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SW-serie. 83056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SW-serie 8056800aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

Bruksanvisning NO. 830 L, 1000 L Solar. Tilbehør til varmepumper. Med forbehold om tekniske endringer. NO830174/200208

Bruksanvisning NO. 830 L, 1000 L Solar. Tilbehør til varmepumper. Med forbehold om tekniske endringer. NO830174/200208 Bruksanvisning NO MultifunksjonstappevarmtvannsAKKUMULATOR 830 L, 1000 L Solar Tilbehør til varmepumper Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av apparatet.

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SWC V-serie cNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SWC V-serie cNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SWC V-serie 8057000cNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Dual / utvendig oppstilling LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX 805500gNO ait-deutschland GmbH Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette

Detaljer

Tilbehør for varmepumper montert utendørs

Tilbehør for varmepumper montert utendørs Tilbehør for varmepumper montert utendørs Kontroll Alle luft/vann varmepumper er utstyrt med Luxtronik Turn & Tip-kontroll som har intelligent menystyring. Denne lett forståelige varmepumperegulatoren

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer. Betjeningsveiledning NO Brine/vann Profesjonell Varmepumper SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Luft/Vann Varmepumper LAD 5 LAD 7 LAD 9 LAD 5RX LAD 7RX. Bruksanvisning. Dual / Utvendig oppstilling

Luft/Vann Varmepumper LAD 5 LAD 7 LAD 9 LAD 5RX LAD 7RX. Bruksanvisning. Dual / Utvendig oppstilling Bruksanvisning Luft/Vann Varmepumper Dual / Utvendig oppstilling LAD 5 LAD 7 LAD 9 LAD 5RX LAD 7RX NO 80550iNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Med forbehold om tekniske endringer. www.novelan.com

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS

Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Tekniske spesifikasjoner LA 14PMS Enhetsinformasjon LA 14PMS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer.

Betjeningsveiledning. Brine/vann. Varmepumper. Profesjonell. SWP Serie. Det tas forbehold om tekniske endringer. Betjeningsveiledning NO Brine/vann Profesjonell Varmepumper SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning

Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE. Med forbehold om tekniske endringer. 83008800aNO Original bruksanvisning Bruksanvisning NO ELEKTRISK VARMEKOLBE 83008800aNO Original bruksanvisning Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Varmepumper. Utvendig oppstilling. Bruksanvisning NO. LW A serie LW H-A serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Varmepumper. Utvendig oppstilling. Bruksanvisning NO. LW A serie LW H-A serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO LUFT/VANN Varmepumper Utvendig oppstilling LW A serie LW H-A serie NO80/07 Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR

MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 830 L, 1000 L SOLAR Bruksanvisning NO MULTIFUNKSJONS- TAPPEVARMTVANNSAKKUMULATOR 0 L, 00 L SOLAR Tilbehør til varmepumper 017400aNO Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om bruken av

Detaljer

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie

BRINE/VANN VARMEPUMPER. Profesjonell. Betjeningsveiledning NO. SWP Serie Betjeningsveiledning NO BRINE/VANN Profesjonell VARMEPUMPER SWP Serie Les dette først Denne betjeningsveiledningen inneholder viktige opplysninger om håndtering av apparatet. Den er en del av produktet

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS

Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Tekniske spesifikasjoner LA 11PS Enhetsinformasjon LA 11PS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 2006 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

Væske / vann Professionell

Væske / vann Professionell Bruksanvisning NO Væske / vann Professionell Varmepumper SWP Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet, og må oppbevares

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS

Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Tekniske spesifikasjoner LA 26HS Enhetsinformasjon LA 26HS Utforming - Varmekilde Utendørsluft - Modell Universalkonstruksjon - Regulering WPM 26 veggmontert - Installasjonssted Utendørs - Ytelsesnivåer

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.P.3

Monteringsanvisning MA 4.P.3 Monteringsanvisning Tekniske data 1 Regulatorens formål Strying for viftekonvektorer med tre hastighetstrinn 2 Strømtilførsel 230 V (ac) 50 Hz 3 Maksimal vaiabel last 2 A, 230V (ac) 4 Arbeidsområde termostat

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling innendørs LW 60H/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruksanvisning. Luxtronik. Oppvarmings- og varmepumperegulator

Bruksanvisning. Luxtronik. Oppvarmings- og varmepumperegulator NO Regulator del 2 Oppvarmings- og varmepumperegulator Bruksanvisning Luxtronik (Faghåndverker) Leveransens innhold, montering, elektriske tilkoblingsarbeider Programvareoppdatering Igangsetting / Første

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMR Oppstiling innendørs LW 0(L) LW 0(L) LW 80H 8000cNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Aeroheat. Monteringsanvisning MA 8.A.7. Innestående luft/vann varmepumpe. Aeroheat CS i og CS is MA 8.A /62

Aeroheat. Monteringsanvisning MA 8.A.7. Innestående luft/vann varmepumpe. Aeroheat CS i og CS is MA 8.A /62 Monteringsanvisning Aeroheat Innestående luft/vann varmepumpe tlf: 95 4 0 8..04 /6 Monteringsanvisning tlf: 95 4 0 8..04 /6 Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse INFORMASJON FOR BRUKER OG FAGPERSONELL

Detaljer

LUFT/VANN VARMEPUMPER

LUFT/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO LUFT/VANN VARMEPUMPER Oppstilling utendørs LW 60 H-A/V Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,

Detaljer

Elztrip EZ300. Elztrip EZ300. Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende. Produktspesifikasjoner

Elztrip EZ300. Elztrip EZ300. Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende. Produktspesifikasjoner Elztrip EZ300 Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende 2 modeller 3 3600 4500 W Bruksområde EZ300 er beregnet for totaloppvarming og som tilleggsvarme i industrimiljøer som lagerbygninger

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8562 Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8562 Legende: Innringede symboler med fet skrift betyr: Tilkobling

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Varmepumpen for din fremtid

varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Varmepumpen for din fremtid varmekilde uteluft sol. luft. varmepumpe. Energi fra utelufta varmepumper Produktutvalg Luft/Vann Varmepumper for utendørs montasje LWD 50A - 70A LW 71A - 81A LW 81A/X LW 81A/SX LW 101A LW 121A LW 121A/SX

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. WZS-serie. 83056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. WZS-serie. 83056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning WZS-serie 8056600aNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse 1 Om denne driftsveiledningen... 1.1 Gyldighet... 1.2 Relevant dokumentasjon...

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP no - NO 08.11 09 235 400 / 01 09 235 400 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 5105 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Elztrip EZ200. Elztrip EZ200. Topanels varmestråler for butikker, forsamlingslokaler og lignende. Produktspesifikasjoner

Elztrip EZ200. Elztrip EZ200. Topanels varmestråler for butikker, forsamlingslokaler og lignende. Produktspesifikasjoner Elztrip EZ200 Topanels varmestråler for butikker, forsamlingslokaler og lignende 8 modeller 3 800 2200 W Bruksområde EZ200 er beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og som beskyttelse mot kaldras

Detaljer

Installationsplan / Installation plan PW 6161 EL

Installationsplan / Installation plan PW 6161 EL Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskine PW 6080 EL AV/LP. no - NO M.-Nr / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskine PW 6080 EL AV/LP. no - NO M.-Nr / 01 Installasjonsplan Vaskemaskine PW 6080 EL AV/LP no - NO 12.09 M.-Nr. 07 580 020 / 01 M.-Nr. 07 580 020 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 6080 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede

Detaljer

Bruksanvisning LUXTRONIK

Bruksanvisning LUXTRONIK Bruksanvisning NO Regulator del 2 (Faghåndverker) Leveransens innhold, montering, elektriske tilkoblingsarbeider Programvareoppdatering Igangsetting / Første gangs bruk Programområde «Service» Vedlegg

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad

Høyeffektiv varmepumpe. Calio S. Datablad Høyeffektiv varmepumpe Calio S Datablad Trykkested Datablad Calio S KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller

Detaljer

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer.

Bruksanvisning NO. Varmepumper. Varmesentral. WZS Serie. Med forbehold om tekniske endringer. Bruksanvisning NO VÆSKE/VANN Varmesentral Varmepumper WZS Serie Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke apparatet. Den er del av produktet,

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583. Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8581 PG 8583 Materialnummer 10 076 770 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8581-8583 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Hydraulikkløsninger. HDG Hydronic. hdg-bavaria.com

Hydraulikkløsninger. HDG Hydronic. hdg-bavaria.com Hydraulikkløsninger HDG Hydronic hdg-bavaria.com Hydraulikkløsninger HDG Hydronic - Innhold Innhold 1 Informasjon................................................................. 5 1.1 Innledning..................................................................

Detaljer

Luft/Vann Varmepumper LA 16HV. Bruksanvisning. Oppstilling utendørs

Luft/Vann Varmepumper LA 16HV. Bruksanvisning. Oppstilling utendørs Bruksanvisning Luft/Vann Varmepumper Oppstilling utendørs LA 16HV NO 83054503dNO Oversettelse av originalbruksanvisningen Med forbehold om tekniske endringer. www.novelan.com Vennligst les dette først

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 7186 EL. no - NO M.-Nr / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 7186 EL. no - NO M.-Nr / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 7186 EL no - NO 12.09 M.-Nr. 07 738 280 / 01 M.-Nr. 07 738 280 / 01 2 Teknisk Datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 7186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Elztrip EZ300. Elztrip EZ300. Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende

Elztrip EZ300. Elztrip EZ300. Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende 3600 4500 W Elvarme 2 modeller Elztrip EZ300 Trepanels varmestråler for lagre, verksteder og lignende Bruksområde EZ300 er beregnet for totaloppvarming og som tilleggsvarme i industrimiljøer som lagerbygninger

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en ideell luftportløsning

Detaljer

Industriinfra IR. Industriinfra IR. For lokaler med store, åpne rom og høyt tak

Industriinfra IR. Industriinfra IR. For lokaler med store, åpne rom og høyt tak Industriinfra For lokaler med store, åpne rom og høyt tak Bruksområde er velegnet til totaloppvarming eller som tilleggsvarme i lokaler med store, åpne rom og stor takhøyde. Den kan også brukes utendørs,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

KULDEBÆRER/VANN VARMEPUMPER

KULDEBÆRER/VANN VARMEPUMPER Bruksanvisning NO KULDEBÆRER/VANN VARMEPUMR Varmesentral kuldebærer PWZS serie Med forbehold om tekniske endringer. 8000dNO Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om

Detaljer

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SWC-serie cNO Oversettelse av driftsveiledningen

Kuldebærer/vann varmepumper. Driftsveiledning. SWC-serie cNO Oversettelse av driftsveiledningen Kuldebærer/vann varmepumper Driftsveiledning SWC-serie 0700cNO Oversettelse av driftsveiledningen NO Innholdsfortegnelse Om denne driftsveiledningen.... Gyldighet.... Relevant dokumentasjon.... Symboler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8591 PG Materialnummer Sist endret / Versjon 01 NO

Installasjonsveiledning PG 8591 PG Materialnummer Sist endret / Versjon 01 NO Installasjonsveiledning PG 8591 PG 8593 Materialnummer 10 390 920 Sist endret / Versjon 01 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8591-8593 Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie

VÆSKE / VANN COMPACT. Varmepumper. Bruksanvisning NO. SWC Serie Bruksanvisning NO VÆSKE / VANN Varmepumper COPACT SWC Serie Oversettelse av originalbruksanvisningen Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir Dem viktig informasjon for hvordan De skal bruke

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer