SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM"

Transkript

1 SPLIT LUFT TIL VANN VARMEPUMPER LIA..IM Den enkleste måten å få en gunstig og miljøvennlig oppvarming på. LIA -IM LIA -9IM LIA -IM

2 Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Varmeeffekt i kw (EN ) Split luft til vann varmepumper med effektregulering Planlegging og dimensjonering Varmeeffekten fra luft-til-vann-varmepumpen reduseres når utetemperaturen faller, samtidig som varmebehovet i bygningen stiger. Velg en varmepumpe hvor reguleringsområdet mellom minimum og maksimum varmeeffekt dekker mesteparten av den årlige varmeeffekten. Hvis behovet for oppvarming av bygningen overstiger maksimum varmeeffekt for split-varmepumpen aktiveres den elektriske tilleggsoppvarmingen. Hvis minimum varmeeffekt overskrider behovet for oppvarming av bygningen, taktstyres kompressoren. Hvert av diagrammene viser to planleggingseksempler for en standard utetemperatur på hhv. - til - C. LIA IM max. Heizleistung LIA 9IM max. H min. Heizleistung min. H dewärmebedarf außentemperatur - C) dewärmebedarf außentemperatur - C) LIA IM max. Heizleistung LIA IM max. H Split luft til vann varmepumper LIA..IM fra Dimplex kombinerer generelle fordeler fra varmekilden utendørsluft med de spesielle fordelene ved en SPLIT-konstruksjon. Her installeres luftvarmeveksleren (fordamperen) separat utendørs og kobles til med kjølemedie rør til den hydrauliske enheten som er installert innendørs. Split luft til vann varmepumpene LIA..IM med maksimale turløpstemperaturer på C muliggjør varmtvannsberedning og oppvarming av boliger med varmesystemer for lavtemperatur. Utedelen kan monteres på ytterveggen og tar lite plass. Den hydrauliske enheten med innebygd regulering monteres inne i boligen. En -liters varmtvannstank med varmepumpeegnet varmeveksleroverflate gir høy varmtvannskomfort. Inverterreguleringen tilpasser varmepumpens varmeeffekt til bygningens varmeforbruk. Fordelene ved split luft til vann varmepumper er som følger» Lave installasjonskostnader med utendørsluft som varmekilde» Gravearbeid, eller brønnboring er unødvendig slik at du slipper å gjøre inngrep i eksisterende hager» Lite plassbehov, fleksibel oppstilling og enkel installasjon» Ingen kostnadskrevende kuldeisolerte luftkanaler og veggjennomføringer eller nedgravde varmeledninger» Forstyrrende luftstøy i og ved bygningen unngås med aksialvifter med lavt turtall LIA IM min. Heizleistung dewärmebedarf außentemperatur - C) dewärmebedarf außentemperatur - C) Maks. varmeeffekt for split-varmepumpen Maks. varmeeffekt for split-varmepumpen Min. varmeeffekt for split-varmepumpen Min. varmeeffekt for split-varmepumpen Varmebehov i bygningen Varmebehov i bygningen (standard utetemperatur - C) (standard utetemperatur - C) Varmebehov i bygningen Varmebehov i bygningen (standard utetemperatur - ) (standard utetemperatur - ) Reguleringsområde Reguleringsområde min. H

3 Tekniske data cm cm cm Utedel min. cm Avstand monteringsskruer: x Vegg cm min. cm Innedel LIA -9IM LIA -IM Innedel med integrert regulering Turløpstemperatur styrt av utetemperaturen Prioritetskobling for varmtvannsberedning Tidsfunksjoner cm Display cm Trykkreduksjonsventil Strømningsbryter Manometer Avstand monteringsskruer: x Sirkulasjonspumpe Ekspansjonstank Elektrisk tilleggsoppvarming min. cm min. cm min. cm Gulv Minimumsavstander for monteringen Produktinformasjon på split luft til vann varmepumper Egenskaper LIA IM LIA 9IM LIA IM LIA IM LIA IM NRF nummer Tilkoblingsspenning regulering V Maksimal turløpstemperatur C Kjølemedium (RA); samlet fyllvekt kg,,,9,9,9 Varmeeffekt/virkningsgrad (COP) iht. EN ved A-/W kw / --, /,,9 /,, /,, /,, /, Varmeeffekt/virkningsgrad (COP) iht. EN ved A/W kw / --, /, 9, /,, /,, /,, /, Luftstrøm m /h Driftsgrense (luft) C - til + - til + - til + - til + - til + Driftsgrense (vann) C til til til til til Lydtrykknivå på meters avstand (innedel) db(a) Lydtrykknivå på meters avstand (utedel) db(a) 9 Lydeffektnivå (utedel) db Lydeffektnivå (innedel) db Avrimingsmåte Reversering av kretsløpet Utedelens bredde x høyde x dybde mm 9 x 9 x 9 x x Innedelens bredde x høyde x dybde mm x x 9 x 9 x Varmtvannstilkobling tomme / / / / / Ledningslengde (standard) m Ledningslengde (maks.) m Ledningslengde (maks. høydeforskjell) m Ekstra fyllmengde kjølemedium > m ledningslengde g/m Varme tur / intern trykkdifferensial ved A / W m /t / Pa, /, /, /, /, / Maks. trykkfall for sirkulasjonspumpen Pa Ekspansjonstank L Elektrisk tilleggsoppvarming kw Startstrøm A,,,,, Dimensjonering av rørlengder Utedelen og innedelen er koblet sammen med to kuldemedierør. Modell Ledningsdiameter Gass Væske Nominell lengde Veggtykkelse på rørene, mm (væske), mm (gass) Hvis innedelen monteres høyere enn utedelen, må en kuldetekniker kontrollere varmgassrøret separat for oljelekkasjer fra en høydeforskjell på mer enn meter. Installasjon og oppstart Legge isolerte kuldemedie rør mellom inne og utedelen, kontroll av systemløsning og regulatorinnstillingene. Kontroll av flensekoblingene, tetthetskontroll og påfylling av kjølemedie. Opplæring av kunden. Maks. Høydeforskjell Min. Ledningslengde Maks. Ledningslengde Ekstra fyllmengde for kjølemedium (g/m) LIA IM - 9IM / / LIA IM - IM / / Dimplex split-varmepumpen sikrer oppvarming og varmt vannsberedning selv ved svært lave utetemperaturer ned til - C. I forbindelse med installasjonen er det særlig viktig å ta hensyn til avriming av kondensat. I varmere regioner anbefales det å installere kondenskaroppvarming. I kaldere regioner med lengre frostperioder er det helt nødvendig å installere kondenskaroppvarming.

4 Hydraulisk integrasjon Tilbehør / Stående buffertank Nominelt volum l, polyuretanisolering for lave stillstandstap, inkl. muffer /", varmtvannstilkoblinger ". Egenskaper ø x høyde i mm Vekt kg Integrasjonsskjema med gulvvarme og romtemperaturregulering Gulvvarme kan brukes uten buffertank hvis vannvolumet i rørene er større enn det påkrevde minimumsvolumet på l. Romtemperaturregulatoren RT stopper varmepumpen når den innstilte romtemperaturen oppnås. PSW 9 / 9 ø x Varmtvannstank med foliemantel og temperaturføler Nominelt volum l, nyttevolum l, varmeveksleroverflate, m glattrør (innvendig) for en overføringseffekt på opptil kw, tre justerbare føtter, berederbeholder i stål (spesialemaljert på innsiden) med beskyttelsesnode, maks. driftstrykk bar, PU-isolering for lave beredskapstap (ca., kwt / t), drikkevanntilkoblinger " UG, sirkulasjon /", integrert temperaturføler for tilkobling til varmepumpeleder, hvit farge. ø x høyde i mm Vekt kg WWSP / 99 ø x 9 Prinsippkoblingsskjemaet må ikke vise hele anlegget. Anleggsplanleggeren har ubegrenset ansvar. Anerkjente tekniske regler og gjeldende forskrifter må alltid overholdes. ) Utedel ) Innedel ) Treveis vekselventil ) Varmtvannstank ) Tappevann-varmeelement ) Gulvvarme ) Romtermostat Kombinasjonstank for oppvarming og varmtvannsberedning Monteringsflateoptimert stående tank som består av en buffertank på l og en varmtvannstank på l. Begge tankene kobles ut hydraulisk, buffertank med muffe /", tilkobling oppvarming / ", varmtvannstank nyttevolum l, varmeveksleroverflate, m glattrør (innvendig), spesialemaljert, tilkobling oppvarming / ", tilkobling varmtvann ", tilkobling sirkulasjon /", temperaturføler medfølger, installasjonsmulighet for tappevannvarmeelement, hvit aluminium-farge. ø x høyde mm Vekt kg PWS / 9 ø x Tappevann-varmeelement for varmtvannstank Til termisk desinfeksjon, FLH M tappevann-varmeelement, kw, V~, temperaturregulator kan stilles inn fra C til C, sikkerhetstemperaturvakt, kan brukes sammen med alle varmtvannstanker (WWSP og PWS ), monteringsdybde mm, uoppvarmet lengde mm. Tilkoblingsspenning Varmeeffekt i kw Flens FLH M 9 / 9 /N/PE ~ V, Hz, Integrasjonsskjema med radiatorer og varmtvannsberedning Radiatorer reguleres vanligvis med varmeelementventiler som stopper varmtvannsgjennomstrømningen når romtemperaturen oppnås. Den hydrauliske utkoblingen sikrer i kombinasjon med en buffer den nødvendige tur-flowhastigheten og varmtvannsvolumet på l som er nødvendig til avrimingen. Treveis vekselventil Treveis vekselventil til veksling fra oppvarming til varmtvannsberedning i tur. Motordrevet for korte omkoblingstider (omkoblingstid på sek, omkoblingstid til sek); egnet for en maksimal flowmengde på m /h, maks. differansetrykk, bar, driftstemperaturområde for oppvarmingsvann C, maks. omgivelsestemperatur C. Isolerte rør Tilkobling oppvarming Nominell bredde DWUS / 9 DN Dimensjon Lengde SKML / 9 / -/ m SKML / 99 / -/ m Prinsippkoblingsskjemaet må ikke vise hele anlegget. Anleggsplanleggeren har ubegrenset ansvar. Anerkjente tekniske regler og gjeldende forskrifter må alltid overholdes. ) Utedel ) Innedel ) Treveis vekselventil ) Varmtvannstank ) Tappevann-varmeelement ) Buffertank ) Viftekonvektorer Veggkonsoll WKS Til festing av av split-utedel, f. eks. på en utvendig vegg, inkl. stabiliseringselement og festemateriell. (Sett med konsoller). Kondenskaroppvarming Til bruk i kaldere regioner for å forhindre at kondenskaret fryser til. Smussfanger SMF -, maskevidde, mm / DN SMF -, maskevidde, mm / DN WKS / 9 KWH / 9 SMF - / SMF - /

5 Dimplex, eksperten på varmepumpe systemer Høyeffektiv luft til vann varmepumpe for utendørs installasjon med kapasitet fra til kw Innendørs montert høyeffektiv luft til vann varmepumpe fra, til, kw varmekapasitet Utendørs montert luft til vann varmepumpe fra til, kw Luft til vann varmepumpe for innendørs bruk fra til kw Med forbehold om fargeavvik og tekniske endringer AU /. AKOM DIM/ Bestillingsnr. 9 Væske til vann varmepumpe med kapasitet fra til kw Reversible varmepumper med kjølekapasitet fra til kw Varmepumper som produserer varmtvann og som også er forberedt for solfangere Luft til vann varmepumpe TAS/MAS serie fra 9, til, kw Mer aktuell informasjon finner du på: og Her kan du også bestille Dimplex' varmepumpe-dvd som inneholder ytterligere informasjon. Glen Dimplex Deutschland GmbH Dimplex Division Am Goldenen Feld 9 Kulmbach, Germany Tel: Faks: Glen Dimplex Nordic AS Petter Segtnan Havnegt. Stjørdal Tel: + 9 Faks: + 9 Kim Dyhr Petersen Solgård Skog 99 Moss Tel: + 9 Faks: + 9

Produktutvalg 2012/2013 Norge. Varmepumper 2012/2013

Produktutvalg 2012/2013 Norge. Varmepumper 2012/2013 Produktutvalg /2013 Norge Varmepumper /2013 Luft utendørs Grunn Grunnvann Innholdsfortegnelsen Luft-til-vann-varmepumpe utendørs installasjon Pakkeløsning høyeffektiv luft-til-vann-varmepumpe... 4 Høyeffektiv

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210

LI 40AS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs NORSK. Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210 Monterings- og bruksanvisning NORSK Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452163.66.04 FD 9210 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2 Korrekt

Detaljer

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66.

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452163.66. LA 9TU LA 12TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe forinstallasjon utendørs Best. nr.: 452163.66.09 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

En renere fremtid Miljøvenlige Dimplex varmepumper

En renere fremtid Miljøvenlige Dimplex varmepumper Dimplex - den intelligente løsningen scanpartner.no 0276 Kvalitet i arbeidet Dimplex arbeider tett sammen med spesialister fra VVS, El og kjølebransjen. Dimensjoneringen og korrekt valg av produkter takes

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66.

LIK 8TE. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452160.66. LIK 8TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452160.66.01 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

2014 Luft/luft og luft/vann

2014 Luft/luft og luft/vann 2014 Luft/luft og luft/vann Skapt for Nordisk klima. 1 Innhold: Panasonic Luft/Luft S. 04 Luft/Luft Varmepumper S. 05 Heatcharge - VE9/12NKE S. 06 Flagship - HE9/12PKE S. 07 Etherea - NE9/12PKE S. 08 Basic

Detaljer

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller...

Hvorfor varmepumpe?...7. Ordliste...7. Litteraturkilder...9. Tegn...9. Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10. Omregningstabeller... Innhold Innhold Hvorfor varmepumpe?...7 Ordliste...7 Litteraturkilder...9 Tegn...9 Energiinnholdet i ulike drivstoffer...10 Omregningstabeller...10 1 Velge og dimensjonere varmepumper...11 1.1 Dimensjonere

Detaljer

2014 Luft/luft og luft/vann

2014 Luft/luft og luft/vann 2014 Luft/luft og luft/vann Skapt for Nordisk klima. 1 01.09.14 Innhold: Panasonic Luft/Luft S. 04 Luft/Luft Varmepumper S. 05 Heatcharge - VE9/12NKE S. 06 Flagship - HE9/12PKE S. 07 Etherea - NE9/12/18PKE

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME

SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME SI 5ME SI 7ME SI 9ME SI 11ME SI 14ME Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452232.66.13 FD 9109 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid

norge VARMEPUMPER Produktguide Varmepumpen for din fremtid norge Produktguide VARMEPUMR Varmepumpen for din fremtid Forord De tidene når byggherrer, leverandører og rådgivere involvert i arbeide med modernisering av varmeanlegg bare kunne velge mellom elektrisk

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparingen fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparingen fra Nordens ledende produsent VT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparingen fra Nordens ledende produsent MLJØMERKET 359001 MLJØMERKET 359001 2 En investering med direkte lønnsomhet. denne brosjyren presenterer vi våre varmepumper

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Luft/vann og væske/vann varmepumper. Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti

Luft/vann og væske/vann varmepumper. Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti Luft/vann og væske/vann varmepumper Vi tilbyr klimavennlig teknologi med 10 års garanti geotherm arotherm Fremtidens energiforsyning begynner i husene våre Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG DAIKIN ALTHERMA Den smarte veien til komfort R EVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Luft til vann varmepumpe

Luft til vann varmepumpe Luft til vann varmepumpe Nyskapende løsning for boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED Waterstage er et økonomisk og miljøvennlig system for varmtvann via varmepumpe Waterstage er et effektivt varmesystem

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer