Luft/vann varmepumpe. GR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010"

Transkript

1 Luft/vann varmepumpe GR Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

2 Generelt MHI sine luft til vann varmepumper er et komplett og moderne system for oppvarming, kjøling og for å produsere varmtvann for hus som gir effektiv energisparing og reduserer utslipp av karbondioksid. Dette er et sikkert og økonomisk system, med varmeelement, sirkulasjonspumpe og klimasystem i innedelen. Varmeenergien er hentet fra uteluften gjennom utedelen, og blir transportert til innedelen via kuldemediet som sirkulerer i et lukket rørsystem. Varmepumpeteknologien MHI luft til vann varmepumpe er et system som tilbyr oppvarming, varmtvann og kjøling. Mekanismen til en varmepumpe ved oppvarming kan bli oppsuert som følgende: 1. Utedelen henter varmeenergien fra uteluften (varme kilden) og øker temperaturen ved en komprimeringsprosess med kompressor. 2. Det varme kuldemediet (nå i gassform) blir ledet til innedelen 3. Kuldemediet utgir varmeenergien til vannet for videre distribuering i klimasystemet. 4. Kuldemediet (nå i væskeform) blir ledet tilbake til utedelen og prosessen gjentas. Ved reversering av hele prosessen for kjøling, vil kuldemediet i dette systemet fjerne varmeenergi fra vann og slippe den ut i uteluften i samsvar med varmepumpeteori. Innedelen besteer når utedelen skal kjøre eller ikke ved å bruke innsamlet data fra temperatursensoren. Ved behov for ekstra varme kan innedelen innhente tilleggsvarme fra varmeelementet, eller andre eksterne enheter. Varmeenergi fra uteluft Kuldemedium Varmeveksler (Ute) Ekspansjons xpans ion ventil valve Varmeveksler (Inne) Varmtvann (58~65 C) Vann tilførsel CSirkulasjons irculation pumpe 2

3 A2W Hydrolution 3HP, 3.5HP 6HP Detaljer: Optimert årlig driftskostnad takket være den inverterdrevne kompressoren. Hastigheten på kompressoren er kontrollert i forhold til behov og varmekurve. Industriens høyeste COP på 4.08~4.44 ved varmedrift er oppnådd. Den kompakte størrelsen (600x650) er oppnådd ved å integrere varmtvannstanken saen med varmeveksleren inne i innedelen. Elektriske rør og ledningsoppsett er enklere på grunn av integrert innedeldesign. Maks temperatur turvann er 65 C ved bruk av en høykapasitets ekstern varmekilde som standard utstyr for backup slik at systemet vil være klar til å ta seg av irregulær og overforbruk av varmt vann. (58 C ved bruk av kun en kompressor) Forskjellige temperaturinnstillinger for sterilisering i hht. krav fra hvert land. Vanntrykket til dusj og vask i 2. og 3 etasje vil ikke falle. Ved å utnytte den direkte innkoende vannforsyning og ikke benytte vanntrykket fra en oppbevaringstank, er kvaliteten vedlikeholdt så vel som redusering av risikoen for en oppbygging av legionellabakterier. Vannforsyning Varmtvann 3

4 Teknisk info 3HP, 3.5HP, 6HP Innedel modell Utedel modell Strømforsyning Nominell varme tilstand 1 kapasitet tilstand 2 COP tilstand 1 tilstand 2 Nominell kjøle tilstand 1 kapasitet tilstand 2 EER Tappekapasitet Utedel Innedel tilstand 1 tilstand 2 12/min 16/min Driftsområde (omgivelsestemperatur) Driftsområde (vanntemperatur) Max. kuldemedie rørlengde Max høydeforskjell inne og utedel Høyde Bredde Dybde Vekt (uten vann i systemet) Nedsunket varmeapparat Total volum Volum varmtvannscoil Volum ekspansjonskar Dimensjoner klimasystemrør Dimensjoner varmtvannsrør Vannrørtilknytning Høyde Bredde Dybde Vekt Lydeffektnivå Lydtrykksnivå Luftstrøm Kompressortype Ref. kontroll Kuldemediefylling (rørlengde uten ytterligere belastning) Dimensjoner kuldemediumrør Ref. rørtilkobling kw kw kw kw varme kjøling varme kjøling m m kg kg db(a) db(a) m 3 /min kg (m) Tankenhet (kun for HMS140V) 3HP HMA100V HMA100VM FDCW71VNX 1 fase 230V 50Hz 3 fase 230V 50Hz 3 fase 400V 50Hz 8.0 (3.08.0) 8.3 (2.08.3) (2.07.1) 10.7 ( ) (15) 3.5HP HMA100V HMA100VM FDCW100VNX 1 fase 230V 50Hz 3 fase 230V 50Hz 3 fase 400V 50Hz 9.0 ( ) 9.2 ( ) (3.09.0) 11.0 ( ) * (65 med varmeelement) (+2050, justerbare føtter) kW 4 trinn % Klemrør Rotasjon EEV 2.9 (12) Gassledning : OD (5/8"), Væskeledning : OD 9.52 (3/8") Flare 6HP HMS140V FDCW140VNX 1 fase 230V 50Hz 3 fase 400V 50Hz 16.5 ( ) 16.5 ( ) ( ) (15) Modell HT30 MT300 MT500 Strømforsyning 1 fase 230V / 3 fase 400 V 50 Hz Volum Volum varmtvannscoil Tappekapasitet 12 /min /min 230 Nedsunket varmeelement kw 9 kw 4 trinn Høyde Bredde Dybde Vekt kg Dimensjoner, klima ledningssystem 25.4 (1 ) 28 Dimensjoner, varmtvannssystemt 25.4 (1 )w Test tilstander Vann temperatur Ambient temperatur Varme Tilstand 45 o C ute / 40 o C inne Tilstand 35 o C ute / 30 o C inne 7 o C DB/6 o C WB Kjøling Tilstand 7 o C ute/ 12 o C inne Tilstand 18 o C ute/ 23 o C inne 35 o C DB Tapping 40 o C ute / 15 o C inne 7 o C DB / 6 o C WB 4

5 PHRT, monoblock Medium temperaturområde, 3545 o varmtvann. Passer utmerket for vannbåren gulvvarme. Kan også brukes på lav temperatur radiatorer eller med fancoiler. Scroll kompressor, R410A. On/Off Type Kapasitet (kw) Varme v/4045 grader vann + 7 utetemp PHRT 7 7,2 PHRT 9 9,2 PHRT 12 12,4 Inneholder: tank, 3trinns sirkulasjonspumpe, sikkerhetsventil, lufteventil, vannfilter og manometer. Modell PHRT 7 PHRT 9 PHRT 12 Strøm 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Varmekapasitet 40/45 vann, +7 ute 7,2 kw 9,2 kw 12,4 kw COP 2,72 2,87 2,9 Varmekapasitet xx/45 vann, 7 ute 4,6 kw 5,0 kw 5,9 kw Varmekapasitet xx/55 vann, +7 ute 6,0 kw 8,2 kw 9,4 kw Kjølekap. 12/7 vann. Omg.35 grader 5,9 kw 7,1 kw 8,56 kw Lyd, dba, 10 m R410A 1,7 kg 2,1 kg 3,5 kg Anbefalt sikringskurs 20 A 25 A 25/32 A Vannmengde 1,19 m3/t 1,58 m3/t 1,87 m3/t Rør dim.ut/inn 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 5

6 Split inverter HKE Technibels nye modell på luft/vann heter SPLIT HKE. Dette er en inverter R410 modell. Medium temperaturområde opptil 50 o ( 10 o ute). Perfekt til gulvvarme. Kan brukes i ulike applikasjoner, og har et utvalg av predefinerte prograer i medfølgende kontroller. Kjølerør med kuldemediegass R410 legges mellom inne og utedel. Separat elektrisk tilførsel innedelutedel. Kun Buskabel mellom. 6

7 Tekniske data HKE 189 R5I 269 R5I 369 R5I 489 R5I GRFI/HKE GRFI/HKE GRFI/HKE GRFI/HKE Nominell varmekap (kw) 5.2 (1.05.8) 8.3 (1.79.9) 10.3 ( ) 13.5 ( ) Nominell strømforbruk (A) Nominell tilført effekt (kw) Vannmengde (nominell) m 3 /t Tilgjengelig kpa Varmekap/COP ved: 30/35 vann +7 o ute 5.2 / / / / 4.08 xx/35 vann 7 o ute 2.85 / / / / /45 vann +7 o ute 4.8 / / / / 3.09 xx/45 vann 7 o ute 2.56 / / / / 1.95 Kuldemedie R410A (kg) Kuldemedie Rør dim 1/4 1/2 3/8 5/8 3/8 5/8 3/8 5/8 Rørlengder kuldemedierør min/max m/standardfylling 3m/10m 3m/10m 3m/10m 3m/10m Max. tillatt rørlengde m/ tilleggsfylling 30 m 30 m 30 m 30 m Vannrør dim 3/4 3/4 1 1 Vekt inne/ute (kg) 40/41 41/54 42/90 43/95 Innedel HKE: Alle vannrør er på insiden av huset. Innedel inneholder: pumpe, veksler, ekspansjonstank, manometer og elektriske tilkoblingspunkter. 7

8 Fancoiler Technibel har et bredt utvalg i fan coiler, som vi lagerfører og tilbyr våre kunder. De har et flott design og har meget gode lyddata. Tekniske data for alle typer er oppgitt ved : Luft inne: 27 (tørr) / 19 (våt) Vann inn/ut: 7/12 grader Luftmengde : ved høyeste viftehastighet. MPW Modell Kuldeytelse kw lav /medium/høy L x H x D Luft m3/h Trykkfall kpa Lydnivå dba v/2 m Vannstrøm l/h MPW 1 0,8 / 1,25 805x270x ,1 23/ MPW 2 0,96 / 1,67 805x270x ,2 26/ MPW 3 1,91 / 2,53 / 3,17 995x285x ,4 37/43/ MPW 4 2,62 / 3,14 / 3,67 995x285x ,1 39/44/ KPSW Modell Kuldeytelse kw lav /medium/høy L x H x D Luft m3/h Trykkfall kpa Lydnivå dba v/2 m Vannstrøm l/h KPSW 2 1,07 /1,80 / 2,40 900x680x /35/ KPSW 3 1,13 / 2,40 / 3,19 900x680x /37/ KPSW 4 1,77 / 3,00 / 3,60 900x680x /43/ CWX Modell Kuldeytelse kw lav /medium/høy L x H x D Luft m3/h Trykkfall kpa Lydnivå dba v/2 m Vannstrøm l/h CWX 3 2,15 / 2,35 / 2,60 575X575X /34/ CWX 5 3,60 / 4,10 / 4,70 575X575X /42/ CWX 6 4,20 / 5,00 / 6,00 760X760X /34/ CWX 8 5,50 / 6,50 / 8, X1050X /42/ CWX 10 6,23 / 8,09 / 9, X1050X /42/ Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent IVT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent MILJØMERKET 359001 2 Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er det ekstra viktig å

Detaljer

2014 Luft/luft og luft/vann

2014 Luft/luft og luft/vann 2014 Luft/luft og luft/vann Skapt for Nordisk klima. 1 01.09.14 Innhold: Panasonic Luft/Luft S. 04 Luft/Luft Varmepumper S. 05 Heatcharge - VE9/12NKE S. 06 Flagship - HE9/12PKE S. 07 Etherea - NE9/12/18PKE

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

2014 Luft/luft og luft/vann

2014 Luft/luft og luft/vann 2014 Luft/luft og luft/vann Skapt for Nordisk klima. 1 Innhold: Panasonic Luft/Luft S. 04 Luft/Luft Varmepumper S. 05 Heatcharge - VE9/12NKE S. 06 Flagship - HE9/12PKE S. 07 Etherea - NE9/12PKE S. 08 Basic

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no

Energisentrum. Produktkatalog 2010. www.energisentrum.no Produktkatalog 2010 www.energisentrum.no Hovedkatalog og Prisliste 2010 Varmepumper for bolig, Air Condition (AC), industriell kjøling (isvannmaskiner) og næring og industriforemål Energisentrum AS er

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG DAIKIN ALTHERMA Den smarte veien til komfort R EVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

Varmepumper luft/vann. fra Riello

Varmepumper luft/vann. fra Riello Varmepumper luft/vann fra Riello Riello Air HP Nordic For nordiske forhold Høykvalitets turtallsregulerte varmepumper som gir mer effekt når det trengs. Høy COP ved lave temperaturer. Fungerer ned til

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Varmepumper/aircondition for yrkesbygg

Varmepumper/aircondition for yrkesbygg Prisliste mai 2011, v_02 Varmepumper/aircondition for yrkesbygg For bestilling, ring 02320 eller send e-post til post@abkklima.no 1 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig

Detaljer

Produktveiledning SRK ZGX-S

Produktveiledning SRK ZGX-S www.smk.as Produktveiledning SRK ZGX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Anbefalt av: NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Med en Daikin varmepumpe får du lavere kostnader samt et sunnere og mer komfortabelt inneklima. Våre kvalitetsprodukter

Detaljer

SABIANAKATALOG 2015. Viftekonvektorer. varmepumper aircondition. AlBoW

SABIANAKATALOG 2015. Viftekonvektorer. varmepumper aircondition. AlBoW SABIANAKATALOG 20 AlBoW 1 Viftekonvektorer varmepumper aircondition 2 InnHolD: S. 03 Om EcoFC S. 04 Veggmodell FHW T-3V S. 05 EcoFC Topline 4-veiskassett S. 06 EcoFC Gulv SEC/F S. 07 EcoFC Tak SEC/F S.

Detaljer

Scancool. Vannkjølere og varmepumper med stor kapasitet. Oilon ChillHeat. Optimal kjøling og oppvarming

Scancool. Vannkjølere og varmepumper med stor kapasitet. Oilon ChillHeat. Optimal kjøling og oppvarming Scancool Vannkjølere og varmepumper med stor kapasitet Oilon ChillHeat Optimal kjøling og oppvarming Prisgunstig, miljøvennlig energi med varmepumper Lav-temperatur spillvarme inneholder verdifull energi

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler.

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Mitsubishi presenterer siste generasjon VRF - et komplett system for

Detaljer

HARA VARMEPUMPER KIRIGAMINE ÅRETS NYHET. www.miba.no VARMEPUMPEN SOM TENKER

HARA VARMEPUMPER KIRIGAMINE ÅRETS NYHET. www.miba.no VARMEPUMPEN SOM TENKER ÅRETS NYHET VARMEPUMPER Japanske Mitsubishi Electric imponerer først og fremst på varmeeffekt, der merket knuser samtlige konkurrenter ved -15 grader.( ) Sitat fra Forbrukerrådet KIRIGAMINE HARA VARMEPUMPEN

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Varmepumper 2009/2010 Sparer FD-Heat Kirigamine mest kwt er anbefalt av Norges Astma Dine Penger VG og Allergiforbund 2009 www.miba.

Varmepumper 2009/2010 Sparer FD-Heat Kirigamine mest kwt er anbefalt av Norges Astma Dine Penger VG og Allergiforbund 2009 www.miba. Varmepumper 2009/2010 Sparer mest kwt Dine Penger VG 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric?

Detaljer

VARMEPUMPER 4300W 2013/14. www.varmepumpeservice.no Tlf: 40 00 58 94 KIRIGAMINE VED -15 C!

VARMEPUMPER 4300W 2013/14. www.varmepumpeservice.no Tlf: 40 00 58 94 KIRIGAMINE VED -15 C! 2013/14 Japanske Mitsubishi Electric imponerer først og fremst på varmeeffekt, der merket knuser samtlige konkurrenter både ved -15 grader og -7 grader.( ) Sitat fra Forbrukerrådet MARS 2012 Ekstraordinær

Detaljer