VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler."

Transkript

1 VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler.

2 Det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Mitsubishi presenterer siste generasjon VRF - et komplett system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Mitsubishi s lange erfaring og satsning på utvikling har gitt et kompakt system med overlegen driftsøkonomi og fleksibilitet. Gjennom lanseringen av KX6 og sin lange erfaring innen dette produktsegmentet er Mitsubishi i dag en av verdens ledende produsenter av VRF systemer. 2

3 VRF-system VRF er forkortelsen for variable refrigerant flow og er et direkte system. Sammenlignet med indirekte systemer trengs det her bare en varmeveksling mellom kuldemediet og luften som skal varmes eller kjøles i det enkelte rom. Dette gjør systemet mer energieffektivt sammenlignet med indirekte systemer. KX6 bruker kuldemediet R410A som er et effektivt og miljøvennlig kuldemedie. Systemet gir deg store valgmuligheter for kontroll og overvåking. Fra en enkel kablet eller trådløs kontroller for den enkelte innedel, til flere muligheter for sentral system kontroll for individuell og sone- kontroll. Det finnes også løsninger for integrering i eksisterende SD anlegg eller for Web-tilpasninger. Lavt lydnivå Stort arbeidsområde Miljøvennlige komponenter Høy sikkerhet Høy materialkvalitet Beregningsprogram for systemdesign og dimensjonering 3

4 Energieffektivitet Den store fordelen med VRF sammenlignet med indirekte system er at systemet produserer den varme- eller kjøleeffekt som er nødvendig og leverer den til de rom og den delen av bygningen som har effektbehov. Konvensjonelle indirekte systemer forbruker også effekt når det ikke er behov, ettersom sirkulasjonspumper må være i drift for å redusere tap i systemet. VRF bruker ikke energi dersom det ikke er varmeeller kjølebehov. VRF-systemet har stor energibesparing også ved lave temperaturer. Selv ved utetemperatur på -20 o C kan man oppnå en varmefaktor opp mot 3. Det betyr at dersom du bruker 1 kw i tilført effekt på anlegget vil du få 3 kw i tilført varme effekt. Under hele fyringssesongen vil man redusere oppvarmingskostnadene med mer en 50%, i enkelte tilfeller helt opp til 65% avhengig av byggets struktur, gjennomsnittlig utetemperatur i fyringssesongen og fuktighet. COP (Virkningsgrad) % (40Hz) 66% (80Hz) 0% 30% 50% 70% 100% Kompressorlast i % VRF-systemet designes for å operere i den mest effektive COP-sonen Ved kjøledrift ligger effektfaktoren på rundt 4. Hver innedel styres individuelt og ønsket temperatur stilles inn på kontrolleren. Tilførselen av energi skjer trinnløst og med en eksakt kontroll. Det innebærer at man raskt oppnår den ønskede temperatur og at romtemperaturen vedlikeholdes på innstilt temperatur. 4

5 Stort arbeidsområde Stort utvalg av utedeler fra 11,5 kw til 136 kw nominell kuldeytelse. Opp til 80 innedeler med individuell kontroll på samme rørstrekk. Stort utvalg av innedeler. 15 ulike modeller med forskjellige kapasiteter, noe som gir et stort utvalg. Dette gjør det lett å tilpasse modellene til det enkelte rom. Økt kapasitetskontroll helt opp til 200% av utedelens nominelle effekt. Stor energieffekt gjennom høy effektfaktor både under kjøle og varme drift og høy effektkontroll. Meget gode kontrollfunksjoner både gjennom lokale kontrollere som styrer det enkelte rom og gjennom sentrale kontrollere som styrer og overvåker hele systemet. Enkelt og godt systemdesign som sikrer best mulig utnyttelse. Rask og enkel montering Små rørdimensjoner gir små eller ingen bygningsmessige arbeider noe som gir enkel implementering i eksisterende bygg. Økt komfort gir økt effektivitet og trivsel Miljøvennlig sammenlignet med alternative oppvarmingssystem. Total lengde: 1000m Til første gren: max 130m Fra første gren til borteste innedel: 90m Borteste innedel: 160m Utedel Innedel Innedel Innedel Høydeforskjell 50m(utedel over) 40m(utedel under) Max høydeforskjell mellom innedeler: 18m Som skissen viser er rørlengdene på de nye VRF-systemene økt vesentlig. Dagens VRF arbeider med små rør dimensjoner. Eksempelvis bruker et VRF anlegg på 136 kw nominell effekt et hovedrørstrekk på 1 3/8 for gassrøret og 3/8 for væskerøret. Disse trappes ytterligere ned utover i anlegget. 5

6 Innedeler FDT 4- veis takkasett Kapasitet 2,8 16,0 kw FDU FDUM - FDQS Kanalmodeller Kapasitet 2,2 16,0 kw FDTC 4-veis kompakt takkasett Kapasitet 2,2 5,6 kw FDK Veggmodell Kapasitet 2,2 7,1 kw FDTW 2-veis takkasett Kapasitet 2,8 14,0 kw FDFW Gulvmodell Kapasitet 2,2 5,6 kw FDTS 1-veis takkasett Kapasitet 4,5 7,1 kw FDUH Hotell applikasjon Kapasitet 2,2 5,6 kw FDTQ 1-veis kompakt takkasett Kapasitet 2,2 3,6 kw Dette er et utvalg av de mest brukte innedelene, flere modeller finnes på forespørsel. 6

7 Utedeler Mikro KX er en liten kompakt utedel med strømforsyning 230V/1/50. Den finnes i 3 effektstørrelser, 11,5 kw, 14,0 kw og 15,5 kw nominell kapasitet og kan tilknyttes opp til 8 innedeler I Mikro KX serien finnes også 3 modeller med større kapasitet disse krever en strømforsyning på 400V/3/50 dersom man ikke har 400V på anlegget kan den enkelt forsynes med en separat transformator Den finnes i 3 effektstørrelser 22,4 kw, 28 kw og 35,5 kw nominell kapasitet og kan tilknyttes opp til 22 innedeler KX6 single utedeler finnes i 6 modeller. Disse krever en strømforsyning på 400V/3/50 Den finnes i effektstørrelser fra 40,0 kw til 68,0 kw nominell kapasitet og kan tilknyttes opp til 49 innedeler på samme rørkrets 7

8 Utedeler KX6 doble utedeler finnes i 12 modellvarianter. Alle disse krever en strømkforsyning på 400V/3/50. Den finnes i effektstørrelser fra 73,0 kw til 136,0 kw nominell kapasitet og kan tilknyttes opp til 80 innedeler på samme rørkrets. I det nye KX6-programmet fra Mitsubishi kan man også velge et recoverysystem, KXR6. Dette systemet gir deg muligheten til å kjøle eller varme det enkelte rom uavhengig av øvrige rom som dekkes av samme system. Den varmen som taes ut fra de rommene som kjører kjøling, overføres via systemet til de rommene som ønsker varme og gjennom dette økes varmefaktoren vesentlig. Dette kalles ofte for et tre-rørs system ettersom det kreves et ekstra gassrør. Ut over dette nyttes samme innedeler som i to-rørs systemet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjenomgang av dine lokaler med henblikk på energibesparing og økt komfort for dine medarbeidere.