DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S"

Transkript

1 DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1

2 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på nord-veggen, kobles TA+Gnd på X4 TRL (returføler varmeanlegg), kobles TRL+Gnd på X4 TBW (varmtvannsføler), kobles TBW+Gnd på X4 Ferdig koblet føler monteres på retur-rør så nærme varmepumpen som mulig, inne i teknisk rom. STRØM: Ferdig monterte ledninger i utedelen trekkes inn X7 ledning fra utedel merket X7 kobles X7 X10 ledning fra utedel merket X 10 kobles X10 LIN ledning merket LIN fra utedel kobles A2 (Display). Skjermingen skal jordes. Strømsetting av innedelen X7 strøm kompressor, tilførsel fra sikringsskap X7 strøm tillskuddsvarme, tilførsel fra sikringsskap kobles som 3-fas (se veil. side 6 og 7) X7 strøm til intern kolbe kobles om til 3-fas (egen skisse) X10 Strøm til styrestrøm, tilførsel fra sikringskap Kurs Kompressor Kolbe 6 kw Styrestrøm Jordfeilautomat (allpolig utførelse <30mA) C 20a si 2-fas C 20a 3-fas B10a 2-fas Sirkulasjonspumper: Intern koblet sirkulasjonspumpe HUP, flyttes til ZUP Sirkulasjonspumpe varmeanlegg kobles HUP, X10-N og X10-PE Vekselventil for tappevannsprioritering: Sort ledning BUP Brun ledning X10-L1 Blå ledning X10-N TILBEHØR: Ekstra shunt Sirkulasjonspumpe kobles FP1, X10-N og X10-PE Temperaturføler tur kobles TB1 og GND Shuntmotor kobles MA1, MZ1 og X10-N Ekstra spisslast kolbe ZW2 og N-10 Styrestrømssignalkontaktor (kontaktor leveres av elektriker) 2

3 400 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på nord-veggen, kobles TA+Gnd på X4 TRL (returføler varmeanlegg)), kobles TRL+Gnd på X4 TBW (varmtvannsføler), kobles TBW+Gnd på X4 Ferdig koblet føler monteres på retur-rør så nærme utedel som mulig, inne i teknisk rom. STRØM: Ferdig monterte ledninger i utedelen trekkes inn X8 ledning fra utedel merket X8 kobles X8 X10 ledning fra utedel merket X 10 kobles X10 LIN ledning merket LIN fra utedel kobles A2 (Display). Skjermingen skal jordes. Strømsetting av innedelen X8 strøm kompressor, tilførsel fra sikringsskap X9 strøm tillskuddsvarme, tilførsel fra sikringsskap X10 Strøm til styrestrøm, tilførsel fra sikringskap Kurs Kompressor Kolbe 6 kw Styrestrøm Jordfeilautomat (allpolig utførelse <30mA) C10a 3-fas, si, dreieretning høyre C13a 3-fas B10a 2-fas Sirkulasjonspumper: Intern koblet sirkulasjonspumpe HUP, lyttes til ZUP Sirkulasjonspumpe varmeanlegg kobles HUP, X10-N og X10-PE Vekselventil for tappevannsprioritering: Sort ledning BUP Brun ledning X10-L1 Blå ledning X10-N TILBEHØR: Ekstra shunt Sirkulasjonspumpe kobles FP1, X10-N og X10-PE Temperaturføler tur kobles TB1 og GND Shuntmotor kobles MA1, MZ1 og X10-N Ekstra spisslast kolbe ZW2 og N-10 Styrestrømssignalkontaktor (kontaktor leveres av elektriker) 3

4 VEILEDNING PÅ HVA SOM SKAL KOBLES INN AV RØRLEGGER MONTASJEPRINSIPP: Varmepumpe Alpha DeltaFlex LWD skal monteres utendørs, plassert på stabilt fast underlag eller på betongvegg med tilhørende konsoller bakke/vegg, på gummidempere. Se bruksanvisning for oppstilling. Innedel HMD/S monteres på vegg innendørs - påse at det er minimum 50 cm avstand fra vegg på høyre side for å ivareta tilkoblinger til elektro og tilgang for senere service. Bereder stilles opp og anlegget kobles etter rørskjema. OBS! Påse at lufting av spiral er ivaretatt! Minimum rørdimensjon er DN25, dvs. 28cu eller tilsvarende. Se systemskisse for plassering av følere. Vekselventil: A= tappevann B= varme AB= varmekilde Varmeanlegg Glykol fylles med 15 % Avløp føres til frostfritt, se håndboka for løsninger. MERKING: Rørlegger MÅ merke utstyr for elektriker som følger: BUP: HUP: Vekselventil Sirkulasjonspumpe gulvvarme: TRL-E: Ekstern returføler TBW: Varmtvannsføler TA: Uteføler: VEDLIKEHOLD: Se bruksanvisning for vedlikehold. 4

5 OPPSTART AV ANLEGG/VARMEPUMPE: A. Anlegget må være oppfylt med vann før spenning/strøm settes på B. Bereder forbruksvann fylles og trykksettes først, deretter varmeanlegg C. Styrestrømmen kan settes på for å varme kompressoren, gjerne dagen før oppstart. D. Bruk KIG-Assistent (skjermbilder viser hovedinnstillinger).velg GO ikonet for å sette opp anlegget: 1. Velg språk: Norsk 2. Velg hydraulikkskjema: Bekreft at strøm er korrekt tilkoblet 4. Bekreft av varmeanlegg er fylt og utluftet 5. Bekreft at anlegget er frostsikret 6. Start evt. utluftingsprogam (HUP + ZUP) 7. Sett opp varmekurver for varmekrets Gulvvarme:32 ved -20 og 22 ved +22 Radiatorer:50 ved -20 og 20 ved Koblingsur for varmeanlegg, standard: Nei 9. Sett varmtvannstemperatur 10. Koblingsur for varmtvann, standard: Nei 11. Sett legionellaprogram: bekreft at tilskuddsenergi er korrekt tilkoblet velg dag, tirsdag 12. Koblingsur for varmtvann sirkulasjon: Nei 13. Prioriteringer: Nei 14. System og temperaturinnstillinger: Nei 15. KIG Assistent er gjennomført! Anlegget varmes med tilskuddsenergi: - Radiator = Driftsart Tilskuddsenergi - Tappekran = Driftsart OFF Anlegget varmes med el-kolbe inntil varmepumpens kompressor er varm. Når anlegget er varmt settes driftsart varme og varmtvann til Automatikk. Innstilling av temperaturer: Legg inn servicekode under service, innstillinger - gå til innstillinger temperatur Maks returtemperatur 3 grader, VR maks forhøyning (krever servicenøkkel) -2 grader, frigi ZWE-TE til 68 grader, maks turtemperatur (krever servicenøkkel) 50 grader, varmtvann maks Innstilling av systeminnstillinger: Legg inn servicekode under service, innstillinger - gå til innstillinger systeminnstillinger VV5 settes til U.HUP Pumpeoptimering settes til NEI På 230 volts maskiner settes kompressor overvåking til OFF Anleggsoppsett: Settes i følgesystemskisse (varme/varmtvann) Serienummer på utedel legges inn i regulator under Innstillinger (Krever servicenøkkel). Etter oppstart: Fyll ut oppstartprotokoll Gå inn på service til datalogger, ta ut datalogg på en USB penn Filen, oppstartsprotokoll og datalogg merkes med serienummer til utedelen Oppstartsprotokoll og datalogg sendes Høiax AS 5

6 Omkobling av spisslastelement til trefas Oversiktsbilde Kontaktor Q5 Rekkeklemme -X7 Fjerne alle 4 rekkeklemmelasker Alle 4 lasker fjernes ved å benytte et flatt skrujern som vist på bildet Medfølgende røde ledninger kobles som følger: FRA: X7 kl. 1N1 TIL: Q5 kl.3 FRA: X7 kl. 1N2 - TIL: Q5 kl. 5 FRA: X7 kl. 1N3 - TIL: Q5 kl. 1 Tilkobling av spenning for spisslast: 3x230V + PE tilkobles på rekkeklemme X7 kl. 1L1, 1L2, 1L3. 6

7 Tilkobling IT / TT 3x230V Tilkobling IT / TT 3x230V A -Q Q X7 1L1 1L2 1L3 PE B -X7 1N1 1N2 1N3 Rød ledning Rød ledning Rød ledning -X7 1L1 1L2 1L3 PE L1 L2 L3 PE Fra fordelingsskap -X7 1N1 1N2 1N3 Rød ledning Rød ledning Rød ledning L1 L2 L3 PE Fra fordelingsskap C Rørskjema luft/vann varmepumpe, hydraulikkmodul og bereder GULVVARME GULVVARME (HUSK BY-PASS) (HUSK BY-PASS) TERMOMETER/PLUGGES KURS 3: STYRESTRØM Kuleventil D KURS 3: WWW STYRESTRØM - Internett for Kuleventil WWW - LUFTING SPIRAL fjernovervåkning Internett for Filterball LUFTING SPIRAL fjernovervåkning Filterball Dato Skjema omkobling til 3x230V Vekselventil UTEFØLER Vekselventil Utført UTEFØLER TA TA Mikrobobleutskiller Godkj. Mikrobobleutskiller KV VV KV VV Utg. Endring Dato Signatur Norm NEK400 Oppr. tegn. Erst. Strupeventil for Erst. av Strupeventil 1 M M Sikkerhetsventil Sikkerhetsventil HUP P ELEKTRO TERMOMETER/PLUGGES HUP P ELEKTRO TRL-E Dato TRL-E Utført TBW TBW AVT./PLUGGES AVT./PLUGGES AB Skjema omkobling til 3x230V A B AB A B INNEDEL INNEDEL HMD/S HMD/S Signatur Godkj. EVT. EKSTERNT EVT. EKSTERNT SPISSLASTELEMENT SPISSLASTELEMENT (TIL VALG) (TIL VALG) Norm NEK400 Oppr. tegn. Erst. for Erst. av VARMEPUMPE LWD VARMEPUMPE Montasje LWD på veggkonsol eller sokkel Montasje på veggkonsol eller sokkel FYLLING FYLLING Titanium DeltaFlex 210/75 Titanium DeltaFlex 210/75 Veggjennomføring Avløp for kondensat Veggjennomføring (tilbehør) Avløp for kan kondensat føres innedørs (tilbehør) kan føres med innedørs veggjennomføring med veggjennomføring 7 System: LWD + Delta Flex rørskjema + følere System: LWD + Delta Flex rørskjema + følere Konstruktor: Arne Vold-Johansen

8 2 x 230 V + PE/50 Hz 2 x 230 V + PE/50 Hz 2 x 230 V + PE/50 Hz 8

9 9

10 Tekniske data DeltaFlex 230 og 400V Varmepumpe modell: Alpha DeltaFlex 5 KW Alpha DeltaFlex 7 KW Alpha DeltaFlex 5 KW Alpha DeltaFlex 7 KW Spenning 230 volt 230 volt 400 volt 400 volt Fabrikkbetegnelse LWD 50ASX LWD 70ASX LWD 50A LWD 70A Effektdata A7 / W35 EN14511 kw/cop 6,8 / 4,46 6,0 / 4,35 7,1 / 4,8 8,5 / 4,3 Temperaturområde A7 / W45 EN14511 kw/cop 6,5 / 3,56 5,7 / 3,5 6,8 / 3,8 8,4 / 3,5 A2 / W35 EN14511 kw/cop 5,5 / 3,68 7,4 / 3,49 5,6 / 3,8 7,7 / 3,8 A10 / W35 EN14511 kw/cop 7 / 4,76 10,3 / 4,58 7,5 / 5 10,5 / 5,1 A-7 / W35 EN14511 kw/cop 4,5 / 3 6,2 / 2,7 4,6 / 3,2 6,3 / 3,2 Varmeanlegg C 20(1) 60(2) 20(1) 60(2) 20(1) 60(2) 20(1) 60(2) Varmekilde C Ekstra driftspunkter A>-7/70 (2) A>-7/70 (2) A>-7/70 (2) A>-7/70 (2) Lyd Lydtrykknivå målt ved 1 m avstand db(a) (i fritt felt) Lyd ute db Varmekilde Luftvolumstrøm ved maksimalt eksternt M3/h trykk Varmeanlegg Frostsikring Glykol 15 % 15 % 15 % 15 % Data / mål / vekt Elektriske data Sirkulert mengde: minimum / l/h 900 / 1200 / / 1600 / / 1200 / / 1600 / 2000 nominell A7W35 EN / maksimum Trykktap varmepumpe / volumstrøm Bar / l/h 0,066 / ,055 / ,066 / ,055 / 1600 Mål ( B x D x H) mm 1320 x 505 x x 505 x x 505 x x 505 x 930 Vekt Kg Kuldemedium / fyllmengde / Kg R290 / 0,95 R290 / 1,1 R290 / 0,95 R290 / 1,1 Tilkoblinger varmekrets - G 1. G 1. G 1. G 1. Tilkoblinger varmekilde - G 1. G 1. G 1. G 1. Tilførsel kompressor (**) A C 20, 2-fas C 20, 2-fas C10, 3-fas C10, 3-fas Tilførsel styrestrøm (**) A B10, 2 fas B10, 2 fas B10, 2 fas B10, 2 fas Tilførsel intern elkolbe (**) A C20, 3-fas C20, 3-fas C13, 3-fas C13, 3-fas Faktisk effektopptak i normpunktet A7/ Kw / A 1,5 / 10,9 / 0,6 2,2 / 15,9 / 0,6 1,5 / 3,2 / 0,66 2,0 / 4,1 / 0,71 W35 jfr. EN 14511: Effektopptak / strømopptak / cosø Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene A ,5 Startstrøm: Direkte med mykstarter A IP klasse IP Internt elektrisk element kw Ekspansjonskar L Sirkulasjonspumpe - Grundfos Grundfos Grundfos Grundfos Hydraulikkmodul (innedel) (1) Returløp varmtvann (2) Turløp varmtvann (**) Lokale forskrifter må overholdes Hydraulikkmodul Mål: B x D x H (mm) 550 x 700 x 320 Vekt inkl. transportinnpakning kg 25 kg Titanium DeltaFlex 210/75 liter Mål: D x H (mm) Ø580 x 1670 Vekt inkl. transportinnpakning kg 51 kg Liter 210 l varmtvannsbereder/75 l akkumulator Spiral 22 m Varmeveksler Highflow spiralvarmeveksler for varmepumpe 10

11 Oppstartsprotokoll 11

12 DELTA FLEX TM Høiax AS Hovedkontor/Fabrikk Trippeveien Fredrikstad Telefon: Fax: Høiax avd. Oslo Kontor/Hentelager Nils Hansens vei OSLO Telefon: Fax: Høiax avd. Trondheim Kontor/Hentelager Holtermannsvei Trondheim Telefon: Fax: Høiax avd. Bergen Kontor/Hentelager Storbotn Næringspark 13 A 5309 Kleppestø Telefon: Fax: Høiax avd. Stavanger Kontor/Hentelager Gamle Forusveien 51 B 4033 Stavanger Telefon:

OSO boligvarmesentraler

OSO boligvarmesentraler OSO boligvarmesentraler Montasje, bruksanvisning & reservedeler 60-07 BVM -0 Pionér EP Optima EP Super SC Tekniske data Best. nr. - el standard Varmekilder El max. Dia x høyde mm Kv/Vv Tur-ret. Volum l.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

OSO Super S og Super SE

OSO Super S og Super SE OSO Super S og Super SE Rustfri boligbereder - bruks- og montasjeanvisning 146061-08 SSM O 01-2015 www.oso.no 90 60 Tekniske data OSO best. nr. S 120-1,95 kw S 200-1,95 kw S 250-3 kw S 300-3 kw SE 120*

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994

TEKNISK DOKUMENT. iht NS5820:1994 TEKNISK DOKUMENT iht NS5820:1994 1. DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER - for gjeldende produkt: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE DATA:... 3 1.1 Materialer/Komponenter... 3 1.2 Type/liter... 3 1.3 Trykkområde...

Detaljer

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine/vannvarmepumpe for Installasjon innendørs Best. nr.: 452235.66.05 FD 9205 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806

SIH 40TE. Monterings- og bruksanvisning. Brine-til-vannvarmepumpe. installasjon innendørs. Norsk. Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 SIH 40TE Monterings- og bruksanvisning Norsk Brine-til-vannvarmepumpe for installasjon innendørs Best. nr.: 452234.66.08 FD 8806 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2 1.2

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM

LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM LIA 7IM LIA 9IM LIA 12IM LIA 14IM LIA 16IM Monterings- og bruksanvisning Norsk LIA 7-9IM LIA 12-16IM Split-luft-til-vannvarmepumpe Best. nr.: 452155.66.29 FD 9105 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-3

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2

BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2 BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTERINGSVEILEDER FOR SD OG AUTOMATIKK-ANLEGG UTGAVE 1.2 2 INNLEDNING... 3 KORT OM VENTILASJONSANLEGG... 4 Entreprisegrenser mm... 4 Generelt for ventilasjonsaggregat... 4 Temperaturfølere...

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

DRIFTSINSTRUKS. Flyttbart aggregat MPG09. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! DRIFTSINSTRUKS Flyttbart aggregat MPG09 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning flyttbare aggregater.... 3 Generelt... 3 Brukerens

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer