Påmelding innan måndag 23. februar på Med helsing. Styret for NOKU Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påmelding innan måndag 23. februar på www.noku.no/rogaland. Med helsing. Styret for NOKU Rogaland"

Transkript

1 ÅRSMØTE NOKU ROGALAND / PRESENTASJON AV ÅRETS KULTURKOMMUNE ROGALAND 2015 PROGRAM: Påmelding innan måndag 23. februar på Med helsing Styret for NOKU Rogaland

2 ÅRSMELDING Årsmelding for årsmøteperioden

3 Oppsummering: I perioden har NOKU Rogaland fulgt og opprettholdt aktivitetsnivået som det forrige styret ( ) la føringer for i handlingsplanen for perioden Styret i inneværende periode finner at form og hyppighet på aktiviteter, samt frammøte på konferanser og kulturlunsjer har vært tilfredsstillende. Når det gjelder utfordringer overlevert fra det forrige styret er det spesielt temaet barne- og ungdomskultur og tverrfaglighet som peker seg ut som satsingsområder framover. (Jfr. avlysning av to konferanser i forrige periode pga. for få påmeldte.) 1. Representasjon 1.1. Styret På fylkeslagets årsmøte 12. mars 2013 i Stavanger konserthus, ble følgende styre valgt: Leder: Astrid Apalset Vassbø, Bjerkreim kommune (ny) Nestleder: Tone Eikeland, Sokndal kommune (ny) Kasserer: Eva Landre Meling, Forsand kommune (ny) Sekretær: Stine Berrefjord, Stavanger kommune (ny) Webansvarlig: Hallvard Fagerland, Sandnes kommune (ny) Vara: Vara: Gro Verpe, Haugesund kommune (ny) Kate Syvertsen, Rogaland fylkeskommune (ny) Alle funksjoner utenom leder ble konstituert av styret. Gro Verpe gikk ut av styret høsten 2014 da hun begynte i ny stilling. Tone Eikeland hadde studiepermisjon fra sin stilling i Sokndal kommune høsten 2014 og deltok derfor ikke i styrearbeidet i denne perioden. Revisorer: Vara: Egil Normann Eek, Lund kommune (ny) Stian Langeland (gjenvalg) Jens Thordal, Sandnes kommune (ny) 1.2. Delegater til landsmøtene til NOKU i 2013 og 2014 Delegater til landsmøtet i Narvik 05. juni 2013, var Astrid Apalset Vassbø og Hallvard Fagerland. Delegater til landsmøtet på Hamar 12. juni 2014, var Astrid Apalset Vassbø og Hallvard Fagerland NOKU sitt hovedstyre Tone Strømø (Sandnes) sitter som styremedlem i NOKU sitt hovedstyre. Astrid Apalset Vassbø (Bjerkreim) ble valgt til 2. vara til hovedstyret på landsmøtet i juni 2014.

4 2. Medlemmer Pr hadde NOKU Rogaland 27 medlemmer. Av medlemmene er 23 kommuner av totalt 26 kommuner i fylket. I tillegg kommer Rogaland fylkeskommune og 3 institusjoner. Pr har NOKU Rogaland 29 medlemmer: 26 kommuner - dvs. alle kommunene i fylket. To kulturinstitusjoner har meldt seg ut, og en inn, så 2 kulturinstitusjoner og fylkeskommunen er medlemmer i tillegg. 3. Målsettinger, aktivitet og resultat Målsettinger Årsmøtet i 2013 vedtok handlingsplanen for med følgende mål: Mål: Fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet Fremme et regionalt og tverrfaglig kulturperspektiv Arbeide for gode rammebetingelser for kulturlivet i Rogaland Skape felles møteplasser for kulturarbeidere i Rogaland og bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling 3.2. Delmål/resultat Delmål Fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet Fremme et regionalt og tverrfaglig kulturperspektiv Arbeide for gode rammebetingelser for kulturlivet i Rogaland Skape felles møteplasser for kulturarbeidere i Rogaland og bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling Kommentarer/resultat Kåring av årets kulturkommune og arrangement rundt dette. I 2013 ble Utsira kommune kåret til Rogalands kulturkommune. Kåring av Rogalands kulturkommune ble gjort på årsmøtet samme år. Kåring av Rogalands kulturkommune 2015 blir gjort på årsmøtet Kulturlunsjer og kulturkonferanser er lagt til ulike steder i fylket. Styret har lagt vekt på at konferanser og kulturlunsjer har et tverrfaglig innhold for å skape møtested på tvers av fagområdene. NOKU Rogaland har deltatt på landsmøter og vært i dialog med sentralleddet i NOKU. I tillegg har styret hatt møter med Rogaland fylkeskommune angående tilskudd og nye måter vi kan styrke samarbeidet mellom NOKU og fylket på og skaffe alternative inntektskilder. Kulturlunsjene og kulturdykk har vært arrangert med deltakelse fra arrangørsted. Flere av medlemmene har slik sett blitt involvert i valg av tema og program, samt teknisk gjennomføring. Studietur med tydelig tverrfaglig profil (til Reykjavik i 2014) har vært et ytterligere bidrag til felles møteplasser på tvers i kulturfeltet, og den oppnådde høy deltakelse.

5 3.3. Styreaktivitet relatert til vedtatt aktivitetsplan Styremøte Styremøter i årsmøteperioden: 15 styremøter. Antall saker: : 6 styremøter. Antall saker: : 8 styremøter. Antall saker: : 1 styremøte i januar før overgang til ny periode. Antall saker: 7. Styret har også hatt uformelle arbeidsmøter i forkant av konferanser, kåring av Årets kulturkommune og ifm planlegging av studietur til Island. Vararepresentantene har blitt innkalt og deltatt på styremøtene på lik linje med de faste representantene I meldingsårene har styret jobbet med: Oppfølging og gjennomføring av handlingsplan for perioden , herunder: o Planlegging og gjennomføring av Kulturlunsjer i hht. handlingsplan o Planlegging og gjennomføring av Kulturdykkonferanse i hht. handlingsplan o Planlegging av studietur i hht. handlingsplan Arkiv: NOKU Rogaland systematisering av arkivverdig materiale fra tidligere NOKU styrer Forslag til handlingsplan for neste periode Fag- og temakonferanser/studietur og annet 2013 Sted og tidspunkt Kommentarer Kulturlunsj: Heldagstur til Årets kulturkommune - Utsira Kulturlunsj: UKM i fokus Kulturdykk 2013: Kunst + Kommune= Sant. Kunstprosjekter i det offentlige rom Utsira, , (heldagsarrangement med flere innledere) Metropolis, Stavanger, (halvdagsarrangement med flere innledere) Sokndal, Sogndalstrand kulturhotell, (todagers arrangement med en rekke innledere) Omvisning og presentasjon av ulike anlegg og kulturliv i Utsira-samfunnet i fantastisk sommervær. 45 deltakere. En kulturjournalists tanker om rekruttering, fornying og gjennomføring av UKM. Hvilke krav og forventninger har UKM juryen? Hvorfor og hvordan samarbeide om UKM lokalt? Hvordan arbeider store kommuner med UKM? Fylkeskommunens tanker om UKM framover. 47 deltakere. Kunst og kunstprosjekter i det offentlige rom sett fra forskjellige ståsteder: Fra kunstnere, offentlig ansatte kulturformidlere, samt Rogaland kunstsenter. Historisk vandring i Sogndalsstrand og omvisning i lokale kunstprosjekter. 23 deltakere.

6 Arbeidsgruppe for studietur til Island våren 2014 Arkiv: NOKU Rogaland systematisering av arkivverdig materiale fra tidligere NOKUstyrer Arbeidsgruppe igangsatt fra oktober 2013 Påbegynt v/sandnes kulturkontor 2014 Sted og tidspunkt Kommentarer Kulturlunsj : Attraktive og Særheim på Klepp, livskraftige lokalsamfunn (halvdagsseminar) Kulturlunsj: Cultural planning Kino Kino, Sandnes, (halvdagsseminar) Riktig å starte planleggingen et halvt år før gjennomføring da styret har ansvar for alle oppgaver. (Programinnhold, info, påmelding, reise og logistikk) Arbeidet har i 2014 vært på hold på grunn av sykdom. Kulturell identitet, steds- og bygdeutvikling i fokus. Innleder: Prof. Jørund Lønning. Antall deltakere: 28 Om å bruke de kulturelle ressursene som finnes lokalt i samfunnsplanlegging og - utvikling. Omvisning i Kino Kino. Antall deltakere: 27 stk. Studietur til Island Reykjavik Tema: Kulturell identitet, kultur og innovasjon, ungdomsarbeid og kulturarv. Antall deltakere: 50 pers fra 20 kommuner/kulturinstitusjoner Juryarbeid - Årets kulturkommune 2015 Kulturlunsj: Frivillighet i lokalt kulturliv Jury igangsatt Landsbyhuset, Randaberg, (Halvdagsseminar med flere innledere) Jury og juryarbeid gjennomført høst Offentliggjøring på årsmøtet i Viktig å finne representantene før sommeren slik at komiteen kommer i gang tidlig på høsten. Hvordan arbeider vi med frivillige? Hvordan engasjere frivillige i festivalsammenheng? Plan for frivillighet. Omvisning i Landsbyhuset. Antall deltakere: 31 Kulturlunsj: Kulturminnevern Sola kulturhus: Hva trenger vi en kulturminneplan til og hvordan utarbeide en god plan? Utsatt fra høst 2014 pga. vanskelig tidspunkt for innledere. Innledere: Riksantikvaren, fylkeskommunen, m.fl. Antall deltakere: 38

7 Studietur Tema for studieturen 2014 kan sammenfattes slik: Kulturarbeid, innovasjon og nyskaping i en samfunnssituasjon preget av omfattende strukturelle og økonomiske utfordringer. Studieturen 2014 gikk til Reykjavik på Island. Antall deltakere: 50 personer. Tidspunkt Programmet følger som vedlegg til årsmeldingen Rogalands kulturkommune Høsten 2014 arbeidet følgende jury med kåringen av Rogalands kulturkommune 2015: Randi Lofthus, produsent/kulturrådgiver, Haugesund kommune leder for juryen Inge Håvard Aarskog, politiker, Forsand kommune Trond Lie, rådgiver, Stavanger kommune Astrid Apalset Vassbø, leder NOKU Rogaland Richard Beharie, medlem Sandnes ungdomsbystyre Vinneren offentliggjøres på årsmøtet 24.februar på Vitengarden. Rogalands kulturkommune 2015 er fylkets kandidat til kåringen av Norges kulturkommune 2015, der vinneren kunngjøres under et arrangement på Stortinget tidlig høst Informasjonsarbeid NOKU Rogaland har nettside på Nettsiden brukes som primær kommunikasjonskanal til NOKU Rogalands medlemmer. På nettsiden annonseres informasjon om kulturlunsjer, kulturdykk, studietur, og annen informasjon fra NOKU Rogaland. Det er også her medlemmene kan melde seg på elektronisk til aktiviteter i regi av NOKU Rogaland. NOKU Rogaland har også en egen Facebook side på der NOKU Rogaland relaterte nyheter også blir postet. NOKU Rogaland har også et eget nyhetsbrev som blir sendt ut via tjenesten Mailchimp. Pr var det 57 abonnenter av nyhetsbrevet.

8 4. Evaluering Styret har primært konsentrert seg om å følge opp og gjennomføre aktiviteter nedfelt i handlingsplanen , vedtatt på årsmøtet i mars Dette for å sikre kontinuitet og fordi samtlige styremedlemmer var nye. Ved utgangen av 2013 og 2014 finner styret å ha en grei balanse mellom arrangementer som når bredt ut og appellerer til mange, for samtidig å tilby smalere arrangement. Ingen planlagte arrangementer ble avlyst, og ved inngangen til 2015 er styret i rute når det gjelder handlingsplanen for perioden. Handlingsplanen til NOKU legger opp til studieturer i partallsår og kulturdykk-konferanser i oddetallsår. Høsten 2013 arrangerte NOKU Rogaland konferansen «Kulturdykk» i Sokndal med kunst og utsmykning som tema. Dette ble en interessant konferanse med svært fornøyde deltakere, men det var for få deltakere og ut fra et økonomisk synspunkt bør en nok ikke ha mange liknende arrangement. NOKU Rogaland har inngått et samarbeid med fylkeskommunen med tanke på en felles kulturkonferanse høsten 2015, og det arbeides for å få med fylkesmannen som medarrangør. Denne konferansen vil erstatte «Kulturdykk». Det forrige styret peker i sin årsmelding for perioden (pkt. 4 Evaluering) på at det er en utfordring for det nye styret å jobbe videre med tverrfaglighet og temaet kulturpolitikk for barn og unge, samt finne en ny form på BLIKK konferansene. (Jfr. to avlyste konferanser i forrige periode: 1. Kulturdykk med tema kulturminnevern + barn og unge, og 2. BLIKK konferansen med tema ungdomskultur.) Det sittende styret har som nevnt over først og fremst konsentrert seg om oppfølging og gjennomføring av vedtatt handlingsplan, men har også forsøkt å ta tak i disse utfordringene. Konkret gjennom forslag om en konferanse høsten 2015 med tema barn og unges arenaer for medvirkning, demokrati og ytringskultur der fokuset bør være tredelt: En bolk med spissing av samfunnsoppdraget knyttet til barn og unges medvirkning og ytringskultur, en bolk med fersk forskning på området, og deretter en stor inspirasjonsbolk med deling av suksesshistorer/metodikk fra praksisfeltet, nettverkssamarbeid, etc. 5. Økonomi I 2014 fikk vi melding fra fylket om at den årlige grunn- og tiltaksstøtten på kr som vi har mottatt tidligere ikke lenger ville bli gitt. Vi vil fremdeles kunne søke fylket om støtte til spesielle aktiviteter som arrangementer eller studieturer, men må se etter alternative inntektskilder som kan erstatte noe av driftsstøtten. NOKU Rogaland har derfor valgt å inngå et tettere samarbeid med fylket når det gjelder kulturlunsjer med temaer som fylket ønsker å ta opp. NOKU tar det meste av det praktiske ansvaret med påmelding, ordner servering og kurslokaler, og mottar en økonomisk støtte fra fylkeskommunen i kompensasjon. I tillegg har vi fått kr hvert år fra Norsk kulturforum: I 2013 til Kulturdykk og 2014 til studietur til Island. Fra 2015 er denne støtten økt til kr Se regnskapsrapport og revisormelding for mer informasjon.

9 Program: Søndag 27. april Tidspunkt Program Oppmøte Sola Fly Stavanger Keflavik Busstur Keflavik Reykjavik via varme kjelder og spennande natur som viser kvar kontinentalplater møtes Innsjekk hotell Center Hotel Plaza Middag på Center Hotel Plaza med "internt preg" med vekt på å bli kjende med kvarandre. Måndag 28. april Tidspunkt Program Avgang frå hotellet. Vi går "Korleis prioritere kultur når kassa er tom?" v/signý Pálsdóttir frå kulturadm. i Reykjavik Kort beinstrekk Samarbeid med frivillige organisasjonar og kultursektoren si rolle i planarbeid v/signý Pálsdóttir Pause med frukt, kaffi, te Arrangørrolla. Grimur Atlason, leiaren for musikkfestivalen "Iceland airwaves", presenterer festivalen, korleis dei arbeider i forhold til målgruppetenking, bruk av arenaer, kontakt med media med meir Avreise til Toppstõdin med buss Toppstõdin Andri Snær Magnason: Det innovative Island: mote, design, nytenking, kulturidentitet Islandsk lunsj Omvisning Presentasjon av det islandske språket som identitetsberar v/andri Snær Magnason Avreise frå Toppstødin til hotellet med buss 15:45 Fritid 18:15 Avgang frå hotellet til Harpa. Vi går. Omvisning Harpa, det nye konserthuset i Reykjavik, før middag same stad på restauranten Kolabrautin.

10 Tysdag 29. april Alternativ 1: Barne- og ungdomsarbeid Tidspunkt Program Avgang frå hotellet, vi går Omvisning og presentasjon av ungdomstilbuda på Hitt Husid: Ungdomshus med eit bredt tilbod for aldersgruppa år. Stikkord: Kultur, musikk, festivalar, jobbsøking, tilbud for funksjonshemmede, PR- og informasjonsarbeid Rikholdig lunsjbuffet på Skolabru kafe som ligg rett ved sidan av Hitt Husid Presentasjon av Rekjaviks ungdomsarbeid retta mot aldersgruppa 6-12 år og år. Stad: 3. etasje i Hitt Husid Vi spaserer fra Hitt Husid til Nordens hus. Transport organiserast ved evt. behov. Alternativ 2: Formidling Tidspunkt Program Avgang frå hotellet, vi går Presentasjon av og omvisning på utgravingsfeltet Landnámssýningin (Settlement Exhibition), Reykjavik sentrum. Vekt på formidling til barn og bevaring av kulturminne som ligg under jorda Avreise med buss med stopp og besøk på utandørskunstverket Tua på veg til Sjøfartsmuseet Omvisning på og fri gange på Sjøfartsmuseet. Vekt på formidling til barn og formidling av busetnad frå år bevart på utgravningsstaden Lunsj på Sjøfartsmuseet Avreise til Nordens hus med buss Liten pause der ein kan gå ein tur i fuglereservaret rett kring Nordens hus, kose seg i biblioteket i der, besøke Nasjonalmuseet som ligg like ved el.anna Felles på ettermiddag og kveld: Tidspunkt Program Omvisning på Nordens hus og høve til å stille spørsmål Vi går frå Nordens hus og tilbake til hotellet/sentrum. Nordens hus ligg like ved Nasjonalmuseet, dersom nokon vil gå innom der (på eigen kostnad) Avreise frå hotellet med buss.

11 18.30 Bad i Nauthollsvik. Her kan vi bade i havet, det vert sendt oppvarma vatn ut i ei vik med havvatn. I tillegg er det eit varmebasseng på land, for dei som foretrekk det. Fint turområde for dei som heller vil gå ein tur Middag på Nautholl Retur til hotellet med buss. Onsdag 30. april Tidspunkt Program Avreise frå hotellet med buss Avreise med fly frå Keflavik via Oslo. Landar i Oslo kl Returfly vidare frå Oslo kl Tilbake på Sola

12 Norsk kulturforum Rogaland NO M Resultat avd. 70 Noku Rogaland Konto Periode: Jan - Des 2014 Avdeling: Prosjekt: Kontonr: Regnskap i år Regnskap i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter , ,00 Salgsinntekter varer/tjenester , , Tilskudd fra Fylkeskommunen , , Tilskudd Norsk Kulturforum , ,00 Offentlig tilskudd , , Annen driftsrelatert inntekt ,00 300,00 Kapitalinntekter ,00 300,00 Sum driftsinntekter , ,00 DRIFTSKOSTNADER 6705 Honorar regnskap , , Møte, kurs, oppdatering o.l , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig ,00 324, Gave, fradragsberettiget , , Styre- og bedriftsforsamlingsmøter , , Landskonferanse/Årsmøte , , Bank- og kortgebyrer ,50 54,50 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc , ,88 Sum driftskostnader , ,88 Driftsresultat , , Annen renteinntekt , ,00 Finansinntekter , , Annen rentekostnad , ,00 Finanskostnader , ,00 Avdelingsresultat , , Årsresultat , , Avslutningskonti 0, ,12 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:38:12 av Sola Regnskap BA / ROF Side 1

13 Norsk kulturforum Rogaland NO M Resultat avd. 70 Noku Rogaland Konto Periode: Jan - Des 2013 Avdeling: Prosjekt: Kontonr: Regnskap i år Regnskap i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter , ,00 Salgsinntekter varer/tjenester , , Tilskudd fra Fylkeskommunen , , Tilskudd Norsk Kulturforum , ,00 Offentlig tilskudd , , Annen driftsrelatert inntekt ,00 0,00 Kapitalinntekter ,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 DRIFTSKOSTNADER 6705 Honorar regnskap , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l , , Møte, kurs, oppdatering o.l , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig ,00 0, Gave, fradragsberettiget ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter , , Landskonferanse/Årsmøte , , Bank- og kortgebyrer ,50 176, Annen kostnad ,00 62,00 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc , ,07 Sum driftskostnader , ,07 Driftsresultat , , Annen renteinntekt , ,00 Finansinntekter , , Annen rentekostnad , ,28 Finanskostnader , ,28 Avdelingsresultat , , Årsresultat , , Avslutningskonti , ,65 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 10:43:41 av Sola Regnskap BA / ROF Side 1

14 Årsregnskap 2014 Norsk kulturforum Rogaland Note Resultatregnskap Salgsinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT Årsresultat SUM AVSLUTNINGSKONTI NO M Norsk kulturforum Rogaland Side 1

15 Årsregnskap 2014 Norsk kulturforum Rogaland Note Balanse Kundefordringer, andre krav Kontanter, bankinnskudd SUM EIENDELER Bokført egenkapital Årets resultat Egenkapital Leverandørgjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL NO M Norsk kulturforum Rogaland Side 2

16 Årsregnskap 2013 Norsk kulturforum Rogaland Note Resultatregnskap Salgsinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT Årsresultat SUM AVSLUTNINGSKONTI NO M Norsk kulturforum Rogaland Side 1

17 Årsregnskap 2013 Norsk kulturforum Rogaland Note Balanse Kundefordringer, andre krav Kontanter, bankinnskudd SUM EIENDELER Bokført egenkapital Egenkapital Leverandørgjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL NO M Norsk kulturforum Rogaland Side 2

18

19 FORSLAG TIL BUDSJETT Kostnad Inntekt Kostnad Inntekt Deltakaravgift på ulike NOKU arr Fylkeskommunalt tilskot til aktivitetar * Norsk kulturforum tilskot Rekneskapstenester Møter / kurs og konferansar Kulturdykk Studietur Reisekostnader Styremøter Landsmøte / årsmøte * Fram til år 2015 fekk NOKU Rogaland eit årleg tilskot på kr ( i grunnstøtte og i aktivitetsstøtte) frå Rogaland fylkeskommune. Då tilskotsreglementet i fylkeskommunen blei endra var det ingen tilskotsordningar som NOKU kunne søkja på. Derfor innleia NOKU Rogaland og Rogaland fylkeskommune eit samarbeid der NOKU får tilskot for å ta på seg arr.rolla. I budsjetteringa føreset me dette samarbeidet vil fortsetja og at dette årleg vil gi inntekter til laget. NOKU Rogaland v/ kasserar Eva Landre Meling, Forsand kommune, 4110 FORSAND Bankkonto Organisasjonsnummer

20 Her er valkomiteen si innstilling til styre for NOKU Rogaland for perioden : Leiar Astrid Apalset Vassbø, Bjerkreim, attval Styremedlemmer Hallvard Fagerland, Sandnes, attval Eva Landre Meling, Forsand, attval Johnny Liadal, Tysvær, ny Invgvild Arnevik Aadnøy, Gjesdal, ny Vara: Kirsti Sandved, Rogaland fylkeskommune, ny Ulf Ludvigsen, Klepp, ny Stavanger, Jane Merete Jonassen, Eva Kalstveit, Trond Lie

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles 3420 Tilskudd Extrastiftelsen.............................................. -14 280,00 0,00 Offentlig tilskudd................................ -14 280,00 0,00 Sum

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter

Resultatregnskap ISACA Norway Chapter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingenter 1 104 896 126 418 Julemøte/årsmøte/medlemsmøter 53 500 47 988 CISA-seminar 280 000 134 125 CISM-seminar 54 000 0 Nasjonale seminarer

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 11. MARS Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod Fra administrasjonen:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer