Påmelding innan måndag 23. februar på Med helsing. Styret for NOKU Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påmelding innan måndag 23. februar på www.noku.no/rogaland. Med helsing. Styret for NOKU Rogaland"

Transkript

1 ÅRSMØTE NOKU ROGALAND / PRESENTASJON AV ÅRETS KULTURKOMMUNE ROGALAND 2015 PROGRAM: Påmelding innan måndag 23. februar på Med helsing Styret for NOKU Rogaland

2 ÅRSMELDING Årsmelding for årsmøteperioden

3 Oppsummering: I perioden har NOKU Rogaland fulgt og opprettholdt aktivitetsnivået som det forrige styret ( ) la føringer for i handlingsplanen for perioden Styret i inneværende periode finner at form og hyppighet på aktiviteter, samt frammøte på konferanser og kulturlunsjer har vært tilfredsstillende. Når det gjelder utfordringer overlevert fra det forrige styret er det spesielt temaet barne- og ungdomskultur og tverrfaglighet som peker seg ut som satsingsområder framover. (Jfr. avlysning av to konferanser i forrige periode pga. for få påmeldte.) 1. Representasjon 1.1. Styret På fylkeslagets årsmøte 12. mars 2013 i Stavanger konserthus, ble følgende styre valgt: Leder: Astrid Apalset Vassbø, Bjerkreim kommune (ny) Nestleder: Tone Eikeland, Sokndal kommune (ny) Kasserer: Eva Landre Meling, Forsand kommune (ny) Sekretær: Stine Berrefjord, Stavanger kommune (ny) Webansvarlig: Hallvard Fagerland, Sandnes kommune (ny) Vara: Vara: Gro Verpe, Haugesund kommune (ny) Kate Syvertsen, Rogaland fylkeskommune (ny) Alle funksjoner utenom leder ble konstituert av styret. Gro Verpe gikk ut av styret høsten 2014 da hun begynte i ny stilling. Tone Eikeland hadde studiepermisjon fra sin stilling i Sokndal kommune høsten 2014 og deltok derfor ikke i styrearbeidet i denne perioden. Revisorer: Vara: Egil Normann Eek, Lund kommune (ny) Stian Langeland (gjenvalg) Jens Thordal, Sandnes kommune (ny) 1.2. Delegater til landsmøtene til NOKU i 2013 og 2014 Delegater til landsmøtet i Narvik 05. juni 2013, var Astrid Apalset Vassbø og Hallvard Fagerland. Delegater til landsmøtet på Hamar 12. juni 2014, var Astrid Apalset Vassbø og Hallvard Fagerland NOKU sitt hovedstyre Tone Strømø (Sandnes) sitter som styremedlem i NOKU sitt hovedstyre. Astrid Apalset Vassbø (Bjerkreim) ble valgt til 2. vara til hovedstyret på landsmøtet i juni 2014.

4 2. Medlemmer Pr hadde NOKU Rogaland 27 medlemmer. Av medlemmene er 23 kommuner av totalt 26 kommuner i fylket. I tillegg kommer Rogaland fylkeskommune og 3 institusjoner. Pr har NOKU Rogaland 29 medlemmer: 26 kommuner - dvs. alle kommunene i fylket. To kulturinstitusjoner har meldt seg ut, og en inn, så 2 kulturinstitusjoner og fylkeskommunen er medlemmer i tillegg. 3. Målsettinger, aktivitet og resultat Målsettinger Årsmøtet i 2013 vedtok handlingsplanen for med følgende mål: Mål: Fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet Fremme et regionalt og tverrfaglig kulturperspektiv Arbeide for gode rammebetingelser for kulturlivet i Rogaland Skape felles møteplasser for kulturarbeidere i Rogaland og bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling 3.2. Delmål/resultat Delmål Fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet Fremme et regionalt og tverrfaglig kulturperspektiv Arbeide for gode rammebetingelser for kulturlivet i Rogaland Skape felles møteplasser for kulturarbeidere i Rogaland og bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling Kommentarer/resultat Kåring av årets kulturkommune og arrangement rundt dette. I 2013 ble Utsira kommune kåret til Rogalands kulturkommune. Kåring av Rogalands kulturkommune ble gjort på årsmøtet samme år. Kåring av Rogalands kulturkommune 2015 blir gjort på årsmøtet Kulturlunsjer og kulturkonferanser er lagt til ulike steder i fylket. Styret har lagt vekt på at konferanser og kulturlunsjer har et tverrfaglig innhold for å skape møtested på tvers av fagområdene. NOKU Rogaland har deltatt på landsmøter og vært i dialog med sentralleddet i NOKU. I tillegg har styret hatt møter med Rogaland fylkeskommune angående tilskudd og nye måter vi kan styrke samarbeidet mellom NOKU og fylket på og skaffe alternative inntektskilder. Kulturlunsjene og kulturdykk har vært arrangert med deltakelse fra arrangørsted. Flere av medlemmene har slik sett blitt involvert i valg av tema og program, samt teknisk gjennomføring. Studietur med tydelig tverrfaglig profil (til Reykjavik i 2014) har vært et ytterligere bidrag til felles møteplasser på tvers i kulturfeltet, og den oppnådde høy deltakelse.

5 3.3. Styreaktivitet relatert til vedtatt aktivitetsplan Styremøte Styremøter i årsmøteperioden: 15 styremøter. Antall saker: : 6 styremøter. Antall saker: : 8 styremøter. Antall saker: : 1 styremøte i januar før overgang til ny periode. Antall saker: 7. Styret har også hatt uformelle arbeidsmøter i forkant av konferanser, kåring av Årets kulturkommune og ifm planlegging av studietur til Island. Vararepresentantene har blitt innkalt og deltatt på styremøtene på lik linje med de faste representantene I meldingsårene har styret jobbet med: Oppfølging og gjennomføring av handlingsplan for perioden , herunder: o Planlegging og gjennomføring av Kulturlunsjer i hht. handlingsplan o Planlegging og gjennomføring av Kulturdykkonferanse i hht. handlingsplan o Planlegging av studietur i hht. handlingsplan Arkiv: NOKU Rogaland systematisering av arkivverdig materiale fra tidligere NOKU styrer Forslag til handlingsplan for neste periode Fag- og temakonferanser/studietur og annet 2013 Sted og tidspunkt Kommentarer Kulturlunsj: Heldagstur til Årets kulturkommune - Utsira Kulturlunsj: UKM i fokus Kulturdykk 2013: Kunst + Kommune= Sant. Kunstprosjekter i det offentlige rom Utsira, , (heldagsarrangement med flere innledere) Metropolis, Stavanger, (halvdagsarrangement med flere innledere) Sokndal, Sogndalstrand kulturhotell, (todagers arrangement med en rekke innledere) Omvisning og presentasjon av ulike anlegg og kulturliv i Utsira-samfunnet i fantastisk sommervær. 45 deltakere. En kulturjournalists tanker om rekruttering, fornying og gjennomføring av UKM. Hvilke krav og forventninger har UKM juryen? Hvorfor og hvordan samarbeide om UKM lokalt? Hvordan arbeider store kommuner med UKM? Fylkeskommunens tanker om UKM framover. 47 deltakere. Kunst og kunstprosjekter i det offentlige rom sett fra forskjellige ståsteder: Fra kunstnere, offentlig ansatte kulturformidlere, samt Rogaland kunstsenter. Historisk vandring i Sogndalsstrand og omvisning i lokale kunstprosjekter. 23 deltakere.

6 Arbeidsgruppe for studietur til Island våren 2014 Arkiv: NOKU Rogaland systematisering av arkivverdig materiale fra tidligere NOKUstyrer Arbeidsgruppe igangsatt fra oktober 2013 Påbegynt v/sandnes kulturkontor 2014 Sted og tidspunkt Kommentarer Kulturlunsj : Attraktive og Særheim på Klepp, livskraftige lokalsamfunn (halvdagsseminar) Kulturlunsj: Cultural planning Kino Kino, Sandnes, (halvdagsseminar) Riktig å starte planleggingen et halvt år før gjennomføring da styret har ansvar for alle oppgaver. (Programinnhold, info, påmelding, reise og logistikk) Arbeidet har i 2014 vært på hold på grunn av sykdom. Kulturell identitet, steds- og bygdeutvikling i fokus. Innleder: Prof. Jørund Lønning. Antall deltakere: 28 Om å bruke de kulturelle ressursene som finnes lokalt i samfunnsplanlegging og - utvikling. Omvisning i Kino Kino. Antall deltakere: 27 stk. Studietur til Island Reykjavik Tema: Kulturell identitet, kultur og innovasjon, ungdomsarbeid og kulturarv. Antall deltakere: 50 pers fra 20 kommuner/kulturinstitusjoner Juryarbeid - Årets kulturkommune 2015 Kulturlunsj: Frivillighet i lokalt kulturliv Jury igangsatt Landsbyhuset, Randaberg, (Halvdagsseminar med flere innledere) Jury og juryarbeid gjennomført høst Offentliggjøring på årsmøtet i Viktig å finne representantene før sommeren slik at komiteen kommer i gang tidlig på høsten. Hvordan arbeider vi med frivillige? Hvordan engasjere frivillige i festivalsammenheng? Plan for frivillighet. Omvisning i Landsbyhuset. Antall deltakere: 31 Kulturlunsj: Kulturminnevern Sola kulturhus: Hva trenger vi en kulturminneplan til og hvordan utarbeide en god plan? Utsatt fra høst 2014 pga. vanskelig tidspunkt for innledere. Innledere: Riksantikvaren, fylkeskommunen, m.fl. Antall deltakere: 38

7 Studietur Tema for studieturen 2014 kan sammenfattes slik: Kulturarbeid, innovasjon og nyskaping i en samfunnssituasjon preget av omfattende strukturelle og økonomiske utfordringer. Studieturen 2014 gikk til Reykjavik på Island. Antall deltakere: 50 personer. Tidspunkt Programmet følger som vedlegg til årsmeldingen Rogalands kulturkommune Høsten 2014 arbeidet følgende jury med kåringen av Rogalands kulturkommune 2015: Randi Lofthus, produsent/kulturrådgiver, Haugesund kommune leder for juryen Inge Håvard Aarskog, politiker, Forsand kommune Trond Lie, rådgiver, Stavanger kommune Astrid Apalset Vassbø, leder NOKU Rogaland Richard Beharie, medlem Sandnes ungdomsbystyre Vinneren offentliggjøres på årsmøtet 24.februar på Vitengarden. Rogalands kulturkommune 2015 er fylkets kandidat til kåringen av Norges kulturkommune 2015, der vinneren kunngjøres under et arrangement på Stortinget tidlig høst Informasjonsarbeid NOKU Rogaland har nettside på Nettsiden brukes som primær kommunikasjonskanal til NOKU Rogalands medlemmer. På nettsiden annonseres informasjon om kulturlunsjer, kulturdykk, studietur, og annen informasjon fra NOKU Rogaland. Det er også her medlemmene kan melde seg på elektronisk til aktiviteter i regi av NOKU Rogaland. NOKU Rogaland har også en egen Facebook side på der NOKU Rogaland relaterte nyheter også blir postet. NOKU Rogaland har også et eget nyhetsbrev som blir sendt ut via tjenesten Mailchimp. Pr var det 57 abonnenter av nyhetsbrevet.

8 4. Evaluering Styret har primært konsentrert seg om å følge opp og gjennomføre aktiviteter nedfelt i handlingsplanen , vedtatt på årsmøtet i mars Dette for å sikre kontinuitet og fordi samtlige styremedlemmer var nye. Ved utgangen av 2013 og 2014 finner styret å ha en grei balanse mellom arrangementer som når bredt ut og appellerer til mange, for samtidig å tilby smalere arrangement. Ingen planlagte arrangementer ble avlyst, og ved inngangen til 2015 er styret i rute når det gjelder handlingsplanen for perioden. Handlingsplanen til NOKU legger opp til studieturer i partallsår og kulturdykk-konferanser i oddetallsår. Høsten 2013 arrangerte NOKU Rogaland konferansen «Kulturdykk» i Sokndal med kunst og utsmykning som tema. Dette ble en interessant konferanse med svært fornøyde deltakere, men det var for få deltakere og ut fra et økonomisk synspunkt bør en nok ikke ha mange liknende arrangement. NOKU Rogaland har inngått et samarbeid med fylkeskommunen med tanke på en felles kulturkonferanse høsten 2015, og det arbeides for å få med fylkesmannen som medarrangør. Denne konferansen vil erstatte «Kulturdykk». Det forrige styret peker i sin årsmelding for perioden (pkt. 4 Evaluering) på at det er en utfordring for det nye styret å jobbe videre med tverrfaglighet og temaet kulturpolitikk for barn og unge, samt finne en ny form på BLIKK konferansene. (Jfr. to avlyste konferanser i forrige periode: 1. Kulturdykk med tema kulturminnevern + barn og unge, og 2. BLIKK konferansen med tema ungdomskultur.) Det sittende styret har som nevnt over først og fremst konsentrert seg om oppfølging og gjennomføring av vedtatt handlingsplan, men har også forsøkt å ta tak i disse utfordringene. Konkret gjennom forslag om en konferanse høsten 2015 med tema barn og unges arenaer for medvirkning, demokrati og ytringskultur der fokuset bør være tredelt: En bolk med spissing av samfunnsoppdraget knyttet til barn og unges medvirkning og ytringskultur, en bolk med fersk forskning på området, og deretter en stor inspirasjonsbolk med deling av suksesshistorer/metodikk fra praksisfeltet, nettverkssamarbeid, etc. 5. Økonomi I 2014 fikk vi melding fra fylket om at den årlige grunn- og tiltaksstøtten på kr som vi har mottatt tidligere ikke lenger ville bli gitt. Vi vil fremdeles kunne søke fylket om støtte til spesielle aktiviteter som arrangementer eller studieturer, men må se etter alternative inntektskilder som kan erstatte noe av driftsstøtten. NOKU Rogaland har derfor valgt å inngå et tettere samarbeid med fylket når det gjelder kulturlunsjer med temaer som fylket ønsker å ta opp. NOKU tar det meste av det praktiske ansvaret med påmelding, ordner servering og kurslokaler, og mottar en økonomisk støtte fra fylkeskommunen i kompensasjon. I tillegg har vi fått kr hvert år fra Norsk kulturforum: I 2013 til Kulturdykk og 2014 til studietur til Island. Fra 2015 er denne støtten økt til kr Se regnskapsrapport og revisormelding for mer informasjon.

9 Program: Søndag 27. april Tidspunkt Program Oppmøte Sola Fly Stavanger Keflavik Busstur Keflavik Reykjavik via varme kjelder og spennande natur som viser kvar kontinentalplater møtes Innsjekk hotell Center Hotel Plaza Middag på Center Hotel Plaza med "internt preg" med vekt på å bli kjende med kvarandre. Måndag 28. april Tidspunkt Program Avgang frå hotellet. Vi går "Korleis prioritere kultur når kassa er tom?" v/signý Pálsdóttir frå kulturadm. i Reykjavik Kort beinstrekk Samarbeid med frivillige organisasjonar og kultursektoren si rolle i planarbeid v/signý Pálsdóttir Pause med frukt, kaffi, te Arrangørrolla. Grimur Atlason, leiaren for musikkfestivalen "Iceland airwaves", presenterer festivalen, korleis dei arbeider i forhold til målgruppetenking, bruk av arenaer, kontakt med media med meir Avreise til Toppstõdin med buss Toppstõdin Andri Snær Magnason: Det innovative Island: mote, design, nytenking, kulturidentitet Islandsk lunsj Omvisning Presentasjon av det islandske språket som identitetsberar v/andri Snær Magnason Avreise frå Toppstødin til hotellet med buss 15:45 Fritid 18:15 Avgang frå hotellet til Harpa. Vi går. Omvisning Harpa, det nye konserthuset i Reykjavik, før middag same stad på restauranten Kolabrautin.

10 Tysdag 29. april Alternativ 1: Barne- og ungdomsarbeid Tidspunkt Program Avgang frå hotellet, vi går Omvisning og presentasjon av ungdomstilbuda på Hitt Husid: Ungdomshus med eit bredt tilbod for aldersgruppa år. Stikkord: Kultur, musikk, festivalar, jobbsøking, tilbud for funksjonshemmede, PR- og informasjonsarbeid Rikholdig lunsjbuffet på Skolabru kafe som ligg rett ved sidan av Hitt Husid Presentasjon av Rekjaviks ungdomsarbeid retta mot aldersgruppa 6-12 år og år. Stad: 3. etasje i Hitt Husid Vi spaserer fra Hitt Husid til Nordens hus. Transport organiserast ved evt. behov. Alternativ 2: Formidling Tidspunkt Program Avgang frå hotellet, vi går Presentasjon av og omvisning på utgravingsfeltet Landnámssýningin (Settlement Exhibition), Reykjavik sentrum. Vekt på formidling til barn og bevaring av kulturminne som ligg under jorda Avreise med buss med stopp og besøk på utandørskunstverket Tua på veg til Sjøfartsmuseet Omvisning på og fri gange på Sjøfartsmuseet. Vekt på formidling til barn og formidling av busetnad frå år bevart på utgravningsstaden Lunsj på Sjøfartsmuseet Avreise til Nordens hus med buss Liten pause der ein kan gå ein tur i fuglereservaret rett kring Nordens hus, kose seg i biblioteket i der, besøke Nasjonalmuseet som ligg like ved el.anna Felles på ettermiddag og kveld: Tidspunkt Program Omvisning på Nordens hus og høve til å stille spørsmål Vi går frå Nordens hus og tilbake til hotellet/sentrum. Nordens hus ligg like ved Nasjonalmuseet, dersom nokon vil gå innom der (på eigen kostnad) Avreise frå hotellet med buss.

11 18.30 Bad i Nauthollsvik. Her kan vi bade i havet, det vert sendt oppvarma vatn ut i ei vik med havvatn. I tillegg er det eit varmebasseng på land, for dei som foretrekk det. Fint turområde for dei som heller vil gå ein tur Middag på Nautholl Retur til hotellet med buss. Onsdag 30. april Tidspunkt Program Avreise frå hotellet med buss Avreise med fly frå Keflavik via Oslo. Landar i Oslo kl Returfly vidare frå Oslo kl Tilbake på Sola

12 Norsk kulturforum Rogaland NO M Resultat avd. 70 Noku Rogaland Konto Periode: Jan - Des 2014 Avdeling: Prosjekt: Kontonr: Regnskap i år Regnskap i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter , ,00 Salgsinntekter varer/tjenester , , Tilskudd fra Fylkeskommunen , , Tilskudd Norsk Kulturforum , ,00 Offentlig tilskudd , , Annen driftsrelatert inntekt ,00 300,00 Kapitalinntekter ,00 300,00 Sum driftsinntekter , ,00 DRIFTSKOSTNADER 6705 Honorar regnskap , , Møte, kurs, oppdatering o.l , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig ,00 324, Gave, fradragsberettiget , , Styre- og bedriftsforsamlingsmøter , , Landskonferanse/Årsmøte , , Bank- og kortgebyrer ,50 54,50 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc , ,88 Sum driftskostnader , ,88 Driftsresultat , , Annen renteinntekt , ,00 Finansinntekter , , Annen rentekostnad , ,00 Finanskostnader , ,00 Avdelingsresultat , , Årsresultat , , Avslutningskonti 0, ,12 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:38:12 av Sola Regnskap BA / ROF Side 1

13 Norsk kulturforum Rogaland NO M Resultat avd. 70 Noku Rogaland Konto Periode: Jan - Des 2013 Avdeling: Prosjekt: Kontonr: Regnskap i år Regnskap i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter , ,00 Salgsinntekter varer/tjenester , , Tilskudd fra Fylkeskommunen , , Tilskudd Norsk Kulturforum , ,00 Offentlig tilskudd , , Annen driftsrelatert inntekt ,00 0,00 Kapitalinntekter ,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 DRIFTSKOSTNADER 6705 Honorar regnskap , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l , , Møte, kurs, oppdatering o.l , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig ,00 0, Gave, fradragsberettiget ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter , , Landskonferanse/Årsmøte , , Bank- og kortgebyrer ,50 176, Annen kostnad ,00 62,00 Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc , ,07 Sum driftskostnader , ,07 Driftsresultat , , Annen renteinntekt , ,00 Finansinntekter , , Annen rentekostnad , ,28 Finanskostnader , ,28 Avdelingsresultat , , Årsresultat , , Avslutningskonti , ,65 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 10:43:41 av Sola Regnskap BA / ROF Side 1

14 Årsregnskap 2014 Norsk kulturforum Rogaland Note Resultatregnskap Salgsinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT Årsresultat SUM AVSLUTNINGSKONTI NO M Norsk kulturforum Rogaland Side 1

15 Årsregnskap 2014 Norsk kulturforum Rogaland Note Balanse Kundefordringer, andre krav Kontanter, bankinnskudd SUM EIENDELER Bokført egenkapital Årets resultat Egenkapital Leverandørgjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL NO M Norsk kulturforum Rogaland Side 2

16 Årsregnskap 2013 Norsk kulturforum Rogaland Note Resultatregnskap Salgsinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT Årsresultat SUM AVSLUTNINGSKONTI NO M Norsk kulturforum Rogaland Side 1

17 Årsregnskap 2013 Norsk kulturforum Rogaland Note Balanse Kundefordringer, andre krav Kontanter, bankinnskudd SUM EIENDELER Bokført egenkapital Egenkapital Leverandørgjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL NO M Norsk kulturforum Rogaland Side 2

18

19 FORSLAG TIL BUDSJETT Kostnad Inntekt Kostnad Inntekt Deltakaravgift på ulike NOKU arr Fylkeskommunalt tilskot til aktivitetar * Norsk kulturforum tilskot Rekneskapstenester Møter / kurs og konferansar Kulturdykk Studietur Reisekostnader Styremøter Landsmøte / årsmøte * Fram til år 2015 fekk NOKU Rogaland eit årleg tilskot på kr ( i grunnstøtte og i aktivitetsstøtte) frå Rogaland fylkeskommune. Då tilskotsreglementet i fylkeskommunen blei endra var det ingen tilskotsordningar som NOKU kunne søkja på. Derfor innleia NOKU Rogaland og Rogaland fylkeskommune eit samarbeid der NOKU får tilskot for å ta på seg arr.rolla. I budsjetteringa føreset me dette samarbeidet vil fortsetja og at dette årleg vil gi inntekter til laget. NOKU Rogaland v/ kasserar Eva Landre Meling, Forsand kommune, 4110 FORSAND Bankkonto Organisasjonsnummer

20 Her er valkomiteen si innstilling til styre for NOKU Rogaland for perioden : Leiar Astrid Apalset Vassbø, Bjerkreim, attval Styremedlemmer Hallvard Fagerland, Sandnes, attval Eva Landre Meling, Forsand, attval Johnny Liadal, Tysvær, ny Invgvild Arnevik Aadnøy, Gjesdal, ny Vara: Kirsti Sandved, Rogaland fylkeskommune, ny Ulf Ludvigsen, Klepp, ny Stavanger, Jane Merete Jonassen, Eva Kalstveit, Trond Lie

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2015

INNKALLING ÅRSMØTE 2015 INNKALLING ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen: Mandag 16. mars 2015, kl.18.00. Sted: Aktivitets- og forsamlingshuset "Gnisten", Håsteinsgate 3, 5163 Laksevåg. AGENDA: 1.

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

det norske hageselskap

det norske hageselskap 2010 årsrapport innhold 4 Styrets beretning 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Noter 11 Revisors beretning 13 Aktiviteter i fylker og lokallag 25 Avdeling fag 28 Avdeling organisasjon 30 Avdeling forlag 33

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer