Om informasjonsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om informasjonsarbeidet"

Transkript

1 Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

2 Tilsette i Info-avdelinga Jostein Fuglset Grafisk konsulent Anita Vingen Informasjonsrådgivar Svein M. Harnes Informasjonsrådgivar

3 Hovudmål for informasjonsverksemda Medverke til å verkeleggjere Møre og Romsdal sin visjon: Ein tydeleg medspelar

4 Info-avdelinga skal medverke til å: presentere Møre og Romsdal fylke som sentral samfunnsaktør og regional tilretteleggjar og utviklar vise korleis Møre og Romsdal fylke samhandlar med kommunar, næringsliv, organisasjonar og enkeltmenneske etablere og oppretthalde allmenn interesse for oppgåvene Møre og Romsdal fylke løyser

5 Sentrale premissar Informasjon er eit leiar-ansvar. Linjeleiarane har ansvaret for informasjonsarbeidet ved si avdeling Informasjonsavdelinga er støttespelar, samt har eit opplæringsansvar.

6 Sentrale oppgåver Styrkje og utvikle : Ekstern informasjon Intern informasjon Rådgiving og beredskap Grafisk produksjon og rådgiving

7 Sentrale arbeidsoppgåver Refererer frå fylkesutval og fylkesting Publisering saklister for møte i hovudutval, fylkesutval, fylkesting Publisering på nett Pressemeldingar Pressekonferansar

8 Sentrale arbeidsoppgåver Webredaktør internett og intranett Webforum (for nettredaktørar i avd.) Fotografering Fylkesmagasinet SPOR Kronikkar - koordinering og publisering

9 Sentrale arbeidsoppgåver Mediekontakt Mediekurs øving Rådgivning Produksjon trykksaker Rådgiving Grafisk utvikling Profilprogram

10 Informasjon i forvaltninga Kommunelova 4 Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning

11 Informasjon i forvaltninga Kommunelova 31 Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf. Offentlighetslova 2 : Forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov

12 Forholdet til media Pressa sitt oppdrag i samfunnet: Pressa skal vere ein fri og uavhengig institusjon i eit demokratisk samfunn og har rett til å informere om det som skjer i samfunnet og også avdekke kritiske forhold

13 Forholdet til media Vær varsom-plakaten: o 1.1 En fri og uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn o 1.2 Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. o 1.3 Pressen skal verne om ytringsfrihet, trykkefrihet og offentlighetsprinsippet.

14 Informasjonsarbeid i det offentlege Vi skal vere: Opne Gi innsyn i offentleg verksemd for å styrke informasjons- og ytringsfridomen. Vi skal leggje til rette for: auka demokratisk deltaking allmenn kontroll den einskilde sin rettstryggleik

15 Informasjonsarbeid i det offentlege Vi har ei rolle som: Kontaktperson Døropnar Brubyggar Tilretteleggjar Formidlar Kunnskapsbase osv. Lojaliteten ligg alltid hos oppdragsgivaren Alt arbeidet bygger på godkjent etisk standard

16 Viktige kanalar og verkemiddel Fylkesmagasinet SPOR Årsrapport

17 Viktige kanalar og verkemiddel Pressemeldingar Brosjyrer, program etc.

18 Spor er det einaste magasinet i fylket som blir distribuert til alle husstandar

19 Fylkesmagasinet SPOR skal: medverke til å styrkje identiteten og byggje omdømmet til Møre og Romsdal som eit attraktivt, nyskapande og innovativt fylke. vise breidda i fylket gjennom møte med menneske i reportasjar og fotos.

20 SPOR kjem med seks utgåver pr. år Blir sendt til alle husstandar, samt næringsliv, organisasjonar, kommunar etc. er ei unik plattform for kommunikasjon med alle husstandane i fylket.

21 NORFAKTA-undersøking hausten 2006: SPOR blir oppfatta som truverdig, lettlest og variert. Eit klart fleirtal synest det er positivt å få magasinet 36 prosent synest at SPOR hadde gitt dei ny informasjon om Møre og Romsdal fylke.

22 NORFAKTA-undersøking hausten 2006: Over ein fjerdedel meiner at SPOR har gitt dei eit meir positivt inntrykk av Møre og Romsdal enn dei hadde tidlegare 40 prosent seier dei ser fram til å lese neste nummer

23 Vedtak i fylkesutvalet i august: Møre og Romsdal fylke gir ut fylkesmagasinet SPOR i 2008 og Produksjonen av fylkesmagasinet SPOR for 2008 og 2009 blir lagt ut på anbod.

24 Nettsidene våre er tilgjengelege 24 timar i døgnet, året igjennom og blir stadig oppdatert med ny informasjon. Her finn du nøkkelinformasjon om Møre og Romsdal fylke

25 Flat struktur = Web-ansvarlege i avdelingane Web-forum kvar månad Eigne nettsider for prosjekt, eks.

26 INTRANETT Intranett for Møre og Romsdal fylke og fylkesmannen i Møre og Romsdal Eigne intranett for område, som t.d. Utdanning og Tannhelse

27 Nyheiter på e-post Du kan registrere deg for å få tilsendt e-post med ein gong det blir publisert nyheiter og endringar på Møre og Romsdal fylke si nettside for dei fagområda som interesserer deg. /nyheitsvarsling

28 Møte, kurs og konferansar På nettsida ligg ei samla oversikt over møte, kurs og konferansar for Møre og Romsdal fylke og fylkesmannen. /kalender

29 Tilskot Møre og Romsdal fylke forvaltar ei rekkje tilskotsordningar. Under Tilskot på nettsida finn du meir informasjon. /tilskot

30 Vidaregåande opplæring All informasjon om søking til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal finn du på:

31 Tilsette i Møre og Romsdal fylke Under lenka Om Møre og Romsdal fylke finn du fram til adresser og telefon til tilsette i sentraladministrasjonen i Møre og Romsdal fylke. /tilsette

32 Pressemeldingar og pressekonferansar Infoavdelinga har dagleg kontakt med media og andre eksterne aktørar

33 Pressemeldingar og pressekonferansar Pressemeldingar blir jamnleg sendt ut Media-info blir sendt ut via e-postliste samt lagt ut på nett Nokre gonger kan det vere aktuelt å arrangere media-seminar

34 Årsrapportane Årsrapporten er ei stor og sentral oppgåve for Info Samarbeider nært med avdelingane Koordinerer framdrifta Produserer også avdelingane sine årsrapportar Alt grafisk design in-house

35 Trykksaker Stor årleg produksjon av trykksaker Viktig støttefunksjon for avdelingane Sentral fagkunnskap in-house Ivaretek profilprogrammet

36 i kjømda Presentasjon av fylkestinget med kontaktinformasjon Info om alle utval Kontaktinformasjon til administrative leiarar Fakta om Møre og Romsdal fylke Møteplan 2008

37 i kjømda

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

«Operasjon døråpner» Offentlighetsprosjekt i regi av Møre og Romsdal Redaktørforening. Hans Martin Dypvik, prosjektleder

«Operasjon døråpner» Offentlighetsprosjekt i regi av Møre og Romsdal Redaktørforening. Hans Martin Dypvik, prosjektleder «Operasjon døråpner» Offentlighetsprosjekt i regi av Møre og Romsdal Redaktørforening Hans Martin Dypvik, prosjektleder http://dl.dropbox.com/u/19412298/offentlighetsrapp ort%20endelig%20versjon.pdf Vær

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Apotekene Vest HF Innhold 1. Innleiing 3 2. Overordna dokumenta 4 3. Prinsipp for informasjons- og kommunikasjonsarbeid 5 3.1 Kommunikasjonsprinsippet 3.2 Prinsippet

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Håndbok for sosiale medier

Håndbok for sosiale medier Håndbok for sosiale medier denne Håndboken Handler om følgende: a) God delingskultur gir fin læring. b) Elever kan mye, men lærere kan mye mer om kritisk sans, bevissthet om etikk og personlig integritet.

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008

Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjonsstrategi for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2006-2008 Informasjon er et viktig redskap for forståelse mellom mennesker. Med en åpen dialog unngår man misforståelser som skaper ubehageligheter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER - om vaksenopplæringstilbodet i Møre og Romsdal - FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1/2003 INNHALDSREGISTER: 1. INNLEIING

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer