Pilotfylke for universell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilotfylke for universell utforming"

Transkript

1 Møre og Romsdal Pilotfylke for universell utforming - Heile samfunnet for alle! Handlingsplan

2 HANDLINGSPLAN 2010 Satsingsområde 1: Kompetanseheving 1 Gjennomføre kurs for dei kommunale Medlemar Kulturavdelinga i råda for med fokus kommunale råd for på UU 5.1, NHV 2 og 3/ 3.3, Lage en brosjyre om Pilotfylke Universell Utforming Møre og Romsdal Etablere eit e-nettverk med kontaktpersonar for UU i kommunane Utvikle kurs om UU knytt til krav i innkjøpsreglementet. Gjennomføre kurset i 4 avdelingar i Motiverer til at UU blir tema i undervisninga i grunnskolen og vidaregåande skoler, potensielle samarbeidspartnar av i Møre og Romsdal Prosjektgruppa analyseavdelinga, Prosjektgruppa Avdelingane i Innkjøpsavdelinga Prosjektgruppa Elevar Utdanningsavdelingane, FMMR og Prosjektgruppa 1 Forkortingane betyr følgjande: NHM nasjonalt hovud, nasjonalt resultat, RHM regionalt hovud og RRM regionalt resultat 2

3 NHV 3, 5/ 3.1, og 2 NHV 3/ 3.3, Utforme opplæringspakkar om UU til ulike grupper Informere om UU og kommuneplanlegging i den nye PBL Kompetanseheving i høve til alternativ kommunikasjon Kartlegge kommuneplanar, jf bestemmingar om UU Planlegge fylkeskonferanse for UU i 2011 Leiargruppa i FMMR og, rektorkollegiet og avdelingane i og FMMR Opplysningstenesta, brukarorganisasjonar, politikarar analyseavdelinga, analyseavdelinga, Opplysningstenesta v/leiar analyseavdelinga, Prosjektgruppa Prosjektgruppa Prosjektgruppa Brukarorganisasjonar. av. 3

4 Satsingsområde 2: Friluftsliv NHM 2/ 2.2,, NHM 2/ 2.3,,, NHM 2/ 2.3 Tilsette prosjektleiar for samordning av Kulturavdelinga, tur og turstiar Starte opp kartlegging av eksisterande Kulturavdelinga, turar og tur. Gjennomføre ein konkurranse for beste utforma UU tur / 3 beste samla tilskot på kr Kulturavdelinga, Begynne utforming av felles skiltmal av Kulturavdelinga, Statens vegvesen turløyper Gradering av alle turløyper, UU utforma. Kulturavdelinga, Statens vegvesen Gjennom bruk av tilskotsmidlar legge til rette for UU så langt som mogleg i alle friluftsanlegg Satse på helseløyper/grøne løyper med maks fokus på universell utforming. Målet i fylkesplanen er en rundløype a la sognsvann modellen i kvar kommune Følgje opp friluftskonkurransen v/ DIRNAT, avslutta 2009 Kulturavdelinga, Kulturavdelinga, analyseavdelinga, analyseavdelinga

5 Satsingsområde 3: Samferdsel RRM 7 RRM 7 NHM 4/ 4.1, Avklare kva område innanfor terminalar, Samferdselsavdelinga, hurtigbåtkaier og haldeplassar som skal kartleggast Etabler eindikatorar for bruk i kartlegginga Samferdselsavdelinga, Starte opp kartlegging av terminalar Brukarar Samferdselsavdelinga, Starte opp kartlegging av haldeplassar Brukarar Samferdselsavdelinga, Starte opp kartlegging av hurtigbåtkaier Brukarar Samferdselsavdelinga, Kartlegging og behovsanalyse av UU status/standard på terminalar/snøggbåtkaier og haldeplassar er gjennomført og sluttrapport utarbeida. Prioritert tiltaksliste med kostnadsoverslag ferdigstilt av av og/eller ekstern oppdragstakar Statens vegvesen av og/eller ekstern oppdragstakar Samferdselsavdelinga

6 Satsingsområde 4: Informasjon internt og eksternt 5.1, 5.3 NHV 3, 5/ 3.3, 5.1, 5.3 NHV 4, 5/ 4.1, 5.1, 5.3 Universell utforming av heimesidene til FMMR, Informasjonsavdelingane Møre og Romsdal fylkeskommune og og IT-avdelingane i Fylkesmannen i Møre og Romsdal og FMMR Synleggjere pilotfylket Universell Utforming Møre og Romsdal på eigen nettstad, med fokus på publisering av nyhende og formidling av relevant og god informasjon Ein tilgjengelegheits portal på internett forprosjekt for realitets og ressursavklaring Målgruppene i Pilotfylke UU MR Brukarar av offentleg transport, friluftsliv og fylkeskommunale bygningar analyseavdelinga, analyseavdelinga, Avdelingar og einingar FMMR/ Prosjektgruppa, avdelingane/einingar FMMR og Samferdselsavdelinga, og Kulturavdelinga, Prosjektgruppa

7 Satsingsområde 5: Fylkeskommunalt eigde og leide bygnings- og eigedomsmasse NHV 4/ 4.1 NHV 4/ 4.1 Kartlegge tilgjenge på Fylkeshuset as i Fylkeshuset Kulturavdelinga, samarbeid med brukarrepresentantar Fylkeshuset AS og utarbeide plan for utbetringar Avklare ressursbruk og form/verkty for kartlegging av UU-status ved fylkeskommunalt eigde og leid bygnings- og eigedomsmasse. Brukarorganisasjonar, av Fylkeskommunen BYVE, Utdanning-, Tannhelse- og Kulturavdelinga, Fylkesrådet for Satsingsområde 6: Byrom og kommunesentra Ref NHV2 NHV3. 2/RHV 2 NHV3. 2/RHV 2 Avklare verktøy og ressursbruk for Fylke og kommunar Regional- og registrering av tilgjenge i offentlige næringsavdelinga, byrom Etablere (etter konkurranse?) pilotkommunar til etablering av database for tilgjenge i offentlege byrom i kommunesenteret. Årleg kåring av det beste byrom der ein har tatt omsyn til allergi, syn og rørsle og med vekt på tilgjenge, tryggleik, miljøkvalitet og estetikk. Regional- og næringsavdelinga, Regional- og næringsavdelinga, analyseavdelinga (GIS), Prosjektgruppa analyseavdelinga (GIS), Prosjektgruppa Kulturavdelinga

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Universell utforming og folkehelse Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Folkehelse/ universell utforming Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming (fdp uu) Pilotfylket

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Pilotfylket Nord- Trøndelag

Pilotfylket Nord- Trøndelag Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag 2011 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Nord- Trøndelag er pilotfylke for universell utforming under

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2009 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Stortingsmelding nr. 16 (2006 2007) og ingen sto igjen seier at både OECD og fleire norske utgreiingar har peika på alvorlege veikskapar ved

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer