Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme"

Transkript

1 Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr

2 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Kultur- og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Føremålet med undersøkinga er å kartlegge verksemdene som har søkt/motteke driftstilskot frå Hordaland fylkeskommune. Datainnsamlinga er gjennomført elektronisk. Totalt vart spørjeskjemaet sendt på e-post til 118 verksemder. 107 har delteke i undersøkinga. Dette gjev ein svarprosent på 90 %. Til grunn for undersøkinga ligg Regional kulturplan for Hordaland som er under arbeid. I denne planen er det føreslått kriterium for utdeling av driftsstøtte. Spørjeskjemaet er bygd på desse kriteria og dekkjer følgjande tema: - Hovudføremål med verksemda - Geografisk nedslagsfelt - Funksjon - Andre relevante omsyn - Økonomi 2

3 Kven er søkjarane? 3

4 Kven er søkjarane? 4

5 Kven er søkjarane? 5

6 Kven er søkjarane? 6

7 Kven er søkjarane? 7

8 Kven er søkjarane? 8

9 Kven er søkjarane? Den største delen av verksemdene er stiftingar (44 %). Ein stor del (36 %) er også foreiningar. 65 % av verksemdene er profesjonelle verksemder, mens 35 % er i hovudsak basert på amatør/frivilligheit. 34 % av verksemdene er paraplyorganisasjonar. 95 % av verksemdene ( av dei som ikkje er paraplyorganisasjonar) har publikumsretta aktivitetar. 64 % av verksemdene har medlemmar og/eller brukarar. 88 % av desse har enkeltpersonar som brukarar, 55 % organisasjonar og 38 % har føretak/organisasjonar som brukarar. 9

10 Hovudføremål med verksemda 10

11 Hovudføremål med verksemda 11

12 Hovudføremål med verksemda Det er størst del av verksemdene (30 %) har musikk som sitt viktigaste fagområde. Deretter følgjer kultur/kulturminne (13 %) og scenekunst (12 %). På spørsmål om verksemda har andre fagområde i tillegg, er det størst del som svarar opplæring (58 %). Deretter følgjer visuell kunst (38 %) scenekunst (35 %) og musikk (32 %). 12

13 Publikum og geografisk nedslagsfelt 13

14 Publikum og geografisk nedslagsfelt 14

15 Publikum og geografisk nedslagsfelt 15

16 Publikum og geografisk nedslagsfelt 16

17 Publikum og geografisk nedslagsfelt Verksemdene som har publikumsaktivitetar, har publikum frå eit breitt geografisk område. 70 % oppgjev at dei har publikum frå heile Hordaland, 68 % frå heile landet og 51 % seier at dei har publikumarar frå andre land. Den største delen har hovudtyngda av publikum frå eigen kommune (35 %) og eigen region (32 %). 17 % oppgjev at hovudtyngda av publikum kjem frå heile fylket. Halvparten av verksemdene seier at aktivitetane hovudsakleg finn stad i eigen kommune. 28 % oppgjev Hordaland og 18 % oppgjev eigen region på spørsmål om kvar verksemda sine aktivitetar i all hovudsak finn stad. Verksemdene sine aktivitetar vert marknadsførte gjennom ei rekkje ulike kanalar. Heile 95 % av verksemdene seier at dei nyttar sosiale medier til dette. 75 % marknadsfører seg via lokale aviser og 65 % via regionale aviser. 49 % oppgjev at dei marknadsfører aktivitetane sine i fagtidskrifter. 17

18 Funksjon 18

19 Funksjon 19

20 Funksjon Verksemdene meiner langt på veg at dei er nyskapande. I gjennomsnitt svarar dei 4,9 (skala frå 1 til 6) på i kva grad verksemda er nyskapande både når det gjeld formidling og kunst. Når det gjeld å vere nyskapande på det organisatoriske feltet er gjennomsnittet litt lågare; 4,3. Verksemdene meiner og i stor grad at aktivitetane deira held svært høg fagleg/kunstnarleg kvalitet (5,6 i gjennomsnitt) og at dei er aleine på sitt fagfelt i Hordaland (5,1). 20

21 Andre relevante omsyn (samarbeid og kunnskap) 21

22 Andre relevante omsyn (samarbeid og kunnskap) 22

23 Andre relevante omsyn (samarbeid og kunnskap) Verksemdene oppgjev i svært stor grad at dei har fagleg samarbeid med andre (5,0 i gjennomsnitt). Dei har i noko mindre grad samarbeid med andre på felta økonomi (3,6) og organisasjon (3,7). På spørsmål om i kva grad verksemda generer ny kunnskap med overføringsverdi til andre innan kultur og idrettsfeltet, svarar dei 4,9 i gjennomsnitt. Det same er også tilfelle for spørsmålet om i kva grad verksemda jobbar målretta med å dele kunnskap. 23

24 Økonomi 24

25 Økonomi - driftstilskot 25

26 Økonomi - driftstilskot 26

27 Økonomi - driftstilskot 27

28 Økonomi - prosjekttilskot 28

29 Økonomi - prosjekttilskot 29

30 Økonomi Den største delen (47 %) av verksemdene oppgjev at mellom 0 og 20 % av budsjettet for 2013 er eigeninntekt. 23 % svarar at mellom 21 og 40 % av budsjettet er eigeninntekt, mens 17 % seier at mellom 41 og 60 % er eigeninntekt. Heile 85 % av verksemdene oppgjev at 0 til 20 % av budsjettet er driftstilskot frå private. Når det gjeld tilskot frå det offentlege er biletet annleis. 25 % av verksemdene oppgjev at mellom 61% og 80 % av budsjettet er driftstilskot frå det offentlege. 24 % oppgjev mellom 81% og 100 % og 22 % oppgjev mellom 41% og 60 %.Til saman er det altså 71 % av verksemdene som seier at over 40 % av budsjettet er tilskot frå det offentlege. 64 % av verksemdene i kartlegginga oppgjev at inntil 20 % av budsjettet er tilskot frå Hordaland fylkeskommune. 13 % svarar at 21 til 40 % av budsjetter er tilskot frå fylkeskommunen. Prosjekttilskot frå private utgjer ein liten del av budsjetta til verksemdene. 93 % svarar at dette utgjer 0 til 20 % av budsjettet for Prosjektilskot frå det offentlege utgjer ein noko større del av budsjetta. 67 % seier at dette utgjer mellom 0 og 20 %, og 14 % oppgjev at offentleg prosjekttilskot utgjer mellom 21 og 40 % av budsjettet. 30

31 Kontakt: twitter.com/hfk_aud 31

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Nynorsk i staten. Reglar og råd

Nynorsk i staten. Reglar og råd Nynorsk i staten Reglar og råd Kjære statstilsett! Ei av dei faste oppgåvene til Språkrådet er å gje statstilsette informasjon om lov om målbruk i offentleg teneste (mållova). Lova skal sikre ei rimeleg

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer