file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/ %20-% xml

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml"

Transkript

1 Page 1 of 30 Offentlig journal / Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp av multipleks analyseinstrument Meddelelse om kontraktstildeling i åpen anbudskonkurranse om multiplex analyseutstyr Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 33 Grad: U Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning PPU 2014 Forslag til opptakskomité for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU 2014 Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Svar på søknad om permisjon fra mastergraden i folkehelsevitenskap Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U Søknad om utsatt sensurfrist Forlenget sensurfrist - vårparallell 2014 inkl. ny/utsatt eksamen og juniblokk 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Svar på klage Saksansv: SAA 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Oversending av avhandling Saksbeh: IPV 14/ Til: X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U 'Claes Caldenby' Ellen Marie Braae Anne Katrine Geelmuyden Personalmappe offentlig - Dietze-Schirdewahn, Annegreth - ILP Bedømmelseskomite Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U Rektors ledergruppe (RLG) Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - Notat til RLG Saksansv: STAB Saksbeh: STAB

2 Page 2 of 30 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Application of changes in the education and approval of the academic training component - PhD studies Saksbeh: IMV 14/ U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Dietze-Schirdewahn, Annegreth - ILP Brev til bedømmelseskomìtè Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of an evaluation commitee for the degree philosophiae doctor (PhD) Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Bekreftelse på arbeid Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Referat fra praksisbesøk Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Hildegunn Iversen Personalmappe offentlig - Iversen, Hildegunn - MatInf Forlengelse av tilsettingsperiode som doktorgradsstipendiat Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Svar på søknad om utsatt innleveringsfrist på masteroppgaven Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 07 Grad: U U Til: University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Science Western Balkans - Programmet HERD - Agricultural Adaption to Climate Change - Networking, Education, Research and Extension in the Western Balkans. Agreement between Noragric, Department of International Environment and Development studies and Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo. Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/

3 Page 3 of 30 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Frøydis Hardeng Personalmappe offentlig - Hardeng, Frøydis - MatInf Tilbud om forlengelse av engasjement Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Georg Kapperud Personalmappe offentlig - Kapperud, Georg - MatInf Tilbud om forlengelse av engasjement Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 241 Grad: U Reiseforsikring - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) Forsikringsbevis avtalenummer SP Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Bonus for publisering av masteroppgave Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Doktorgradsmappe - Godkjenning av utdanningsplan Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U N Til: Instilling personalrådgiver IHA (ref 14/01474) Utlysningstekst Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U Fullmakter for signering av papirer - EU Autoriserte signaturer for EU-finansierte søknader og prosjekter Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 N Til: Instilling personalrådgiver IHA (ref 14/01474) Innstilling Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 N Til: Instilling personalrådgiver IHA (ref 14/01474) CVer og søknader Saksansv: POA Saksbeh: POA

4 Page 4 of 30 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 040 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd ÅF - Consult AS Asplan Viak AS Sweco Norge AS Unionconsult Boro VVS og Miljø AS Malnes og Endresen AS Molis AS Norsk Enøk og Energi AS Rambøll Norge AS Norconsult AS Siv.ing. Terje Eknes a/s Haug og Blom-Bakke AS Hilde Haugland Høyer Finseth AS HR Prosjekt AS Jørn Erik Andersen Kåre Hagen AS COWI AS EH Consult AS Energi Triangeln AB Erichsen & Horgen AS Faveo Prosjektledelse AS Haga & Hågensen AS Anbud rådgivende ingeniører Ny meddelelse om tildeling Saksansv: TA Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 013 Grad: U Koordinator for NMBUs lærlinger Retningslinjer for utøvelse av oppgaven som koordinator for NMBUs lærlinger Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 39 Grad: U Doktorgradsseremoni NMBU Doktorgradsseremoni NMBU 2014 Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U U Til: Respikius Martin Kvoteordningen 2014 Letter of Award - Noragric 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Nilsen, Anders Avtale om utvidet overtid Saksansv: IT Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Nilsen, Anders Avtale om utvidet overtid Saksansv: IT Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 254 Grad: U HMS-erklæring HMS erklæring 2014

5 Page 5 of 30 Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U U Til: Yonas Berhanu Jagisso Kvoteordningen 2014 Letter of Award - Noragric 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Svar på søknad om studiepermisjon Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: U Basiskurs i arealplanlegging, Oversendelse av avtale for godkjenning Saksansv: SEVU Saksbeh: SEVU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: U Plan- og bygningsrett, Oversendelse av avtale for godkjenning Saksansv: SEVU Saksbeh: SEVU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U N Til: Instilling personalrådgiver IHA (ref 14/01474) Tilleggskommentarer til innstilling av personalrådgiver ved IHA (ref 14/ ) Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of an evaluation commitee for the degree philosophiae doctor (PhD) Saksansv: IMT Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 014 Grad: U Sentralt IDF - møter ved NMBU Innkalling til sentralt IDF-møte Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U Manage-Care (EU-prosjekt) Avtale mellom TUD og NMBU Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/

6 Page 6 of 30 U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of an evaluation commitee for the degree philosophiae doctor (PhD) Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 10 Grad: U Økonomiforvaltningen ved NMBU Økonomiforvaltningen ved ILP Saksansv: ØKO Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 13 Grad: U N Til: Årsregnskap UMB Overføring av ubrukt tildeling fra 2013 til 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid og bruk av PC - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid og bruk av PC - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Angående studiepermisjon Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid på skriftlig eksamen ved NMBU

7 Page 7 of 30 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid og bruk av PC - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of Evaluation Committee Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Guro Løkka Personalmappe offentlig - Løkka, Guro - BASAM Fratredelsesvarsel - engasjementet nærmer seg utløpsdato Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Fra: I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 430 Grad: U Grønn Næringskompetanse AS Jan Vidar Jakobsen Ivar Solvi Johan Kristiansen Truls Haugsrud Prosjekt Kommersiell norsk mikroalgeproduksjon i regulert klima /E50 - Mikroalgekom Konsortieavtale - Mikroalgeproduksjon hos Kristiansen Gartneri Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Berit Nordahl Personalmappe offentlig - Nordahl, Berit - ILP Søknad om forskningstermin Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om overgang til annet studieprogram Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om overgang til annet studieprogram Saksansv: IKBM Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Forskningsrådet Oat in the prevention of metabolic syndrome (OatMet) /E40 Kontrakt med Forskningsrådet Saksbeh: IPV

8 Page 8 of 30 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Nofima AS matforskningsinstituttet Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality (Hvetekvalitet) /E50 Konsortieavtale Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om fritt emne Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Statens landbruksforvaltning NFR prosjekt /O99 - Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden Forlengelse av prosjekt til Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 050 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd I Fra: VWR International AS Anbud - Avansert geldokumentasjonssystem - IKBM Andre tilbud fra VWR Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 050 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd I Fra: Bio-Rad Laboratories Anbud - Avansert geldokumentasjonssystem - IKBM Andre tilbud fra Bio-Rad Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 050 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd I Fra: AH Diagnostics Anbud - Avansert geldokumentasjonssystem - IKBM Andre tilbud fra AH Diagnostics Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U I Fra: Nordox AS Vekstmedium Cu og Zn (prosjektnr M) Oppdrag Cu Zn Nordox og budsjett Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U I Fra: Advokatfirma Elden DA NMBUs klagenemnd sak Klage over nektet tilrettelegging av undervisning NMBUs klagenemnd - faktura advokat Bliksrud Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Fra: I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 040 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Advokatfirmaet Selmer DA Håvard Slaatten Silje Grimseth Ullebust / Haavind Anbud rådgivende ingeniører

9 Page 9 of 30 Epost fra Advokatfirma Selmer vedrørende EH-consult unntak fra offentlighet Saksansv: TA Saksbeh: ØKOINN 14/ Fra: I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 040 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd EH Consult AS Håvard Slaatten Silje Grimseth Ullebust / Haavind Anbud rådgivende ingeniører Svar vedrørende unntatt offentlighet Saksansv: TA Saksbeh: ØKOINN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Kontrakt, Masteroppgave Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of an evaluation commitee for the degree philosophiae doctor (PhD) Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ingrid Nyborg Personalmappe offentlig - Nyborg, Ingrid- NOR Søknad om forskningstermin Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i bergen /E40 AquaFly - Insects as natural feed ingredients for sustainable salmon farming - Åshild Krogdahl Kontrakt med vedlegg - prosjekt AquaFly Saksansv: BASAMADM Saksbeh: BASAMADM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Rekruttering - utlysning - tilsetting - Konsulent - midlertidig - ProdMed Utlysningstekst Saksansv: PRODMED Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Erklæring om medforfatterskap - artikkel 1 Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Erklæring om medforfatterskap - artikkel 2 Saksbeh: IPV

10 Page 10 of 30 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Erklæring om medforfatterskap - artikkel 3 Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Informasjon i forhold til endt studiepermisjon Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om studiepermisjon - fødsel 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Svar på søknad om studiepermisjon - fødsel 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Gundersen, Leo - Byggenheten Endringsskjema - endring av lønn fra Saksansv: TA Saksbeh: TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Manuel Garcia Personalmappe offentlig - Garcia, Manuel - IKBM Arbeidsavtale % - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Emmanuel Lapied Personalmappe offentlig - Lapied, Emmanuel - IMV Arbeidsavtale % - IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon Saksansv: TAADM Saksbeh: TAADM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon

11 Page 11 of 30 Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ingrid Kay Personalmappe offentlig - Kay, Ingrid - IMV Arbeidsavtale timer - IMV 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Assessment of PhD Thesis Saksbeh: IPV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Erik Lopez Fedde Personalmappe offentlig - Fedde, Erik Lopez - MatInf Arbeidsavtale % - MatInf Saksansv: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Kristin Sivertsen Storli Personalmappe offentlig - Storli, Kristin Sivertsen - IHA Arbeidsavtale % - IHA Saksansv: IHA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Marcia Kyle Personalmappe offentlig - Kyle, Marcia - IMV Arbeidsavtale % - IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

12 Page 12 of 30 Doktorgradsmappe - Framdriftsrapport 2014 Saksansv: INA Saksbeh: INA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ole Martin Eklo Personalmappe offentlig - Eklo, Ole Martin - IPV Arbeidsavtale % - IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U U Til: Lars Strannegård Irmelin Drake Rekruttering - utlysning - tilsetting - Førsteamanuensis i ledelse - Fast - HH Oppnevning av sakkyndigkomite - Førsteamanuensis i ledelse - Stilling nr. 14/05599 Saksansv: HH Saksbeh: HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Dejan Petrovic Personalmappe offentlig - Petrovic, Dejan - IKBM Arbeidsavtale % - IKBM Saksansv: IKBM 14/ U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Hanne Nøreklit Trond Bjørnenak Rekruttering - utlysning - tilsetting - Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor eller universitetslektor i økonomistyring, regnskap, og/eller skatterett - Fast - HH Oppnevning av sakkyndigkomite - Lektor/førstelektor/dosent/førsteamanuensis/professor i økonomistyring/regnskap/skatterett - stilling nr. 14/05601 Saksansv: HH Saksbeh: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U U Til: Eva Liljeblom Øystein Gjerde Rekruttering - utlysning - tilsetting - Professor i finans - Fast - HH Oppnevning av sakkyndigkomite - Professorat i finans - Stilling nr. 14/05600 Saksansv: HH Saksbeh: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Malin Stoll Personalmappe offentlig - Stoll, Malin - ProdMed Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PRODMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Michaela Östholm Personalmappe offentlig - Östholm, Michaela - SpFaMed Arbeidsavtale timer - SportFaMed Saksansv: SPFAMED 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Borghild Hillestad

13 Page 13 of 30 Personalmappe offentlig - Hillestad, Borghild - IHA Arbeidsavtale % - IHA Saksansv: IHA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Daniela Dulgheriu Personalmappe offentlig - Dulgheriu, Daniela - MatInf Arbeidsavtale - fast fra % - MatInf - FarmToks Saksansv: MATINF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Victoria Karlsen Personalmappe offentlig - Karlsen, Victoria - IKBM Arbeidsavtale timer - IKBM Saksansv: IKBM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om permisjon Saksansv: HH Saksbeh: HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Statens pensjonskasse Personalmappe offentlig - Mortensen, Leiv Magne - IPV SPK - Pensjonsmeldingsskjema 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Leiv M. Mortensen Personalmappe offentlig - Mortensen, Leiv Magne - IPV Oversender søknad om 20 % AFP til SPK Saksbeh: IPV 14/ N Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Annonsering av disputas Saksansv: HH Saksbeh: HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd I Fra: Shiori Koga Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Avtale IPV Saksansv: ØKOLØNN 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 309 Grad: U U Til: NIFU Studieutvalgets seminar februar 2015 Møte i forkant av seminar - Seminar om studiekvalitet NMBU feb /

14 Page 14 of 30 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 309 Grad: U I Fra: NIFU Studieutvalgets seminar februar 2015 Svar angående møte før seminar - Seminar om studiekvalitet NMBU feb / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Aaland Anne Mari HH Søknad om studiepermisjon Saksansv: HH Saksbeh: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Sissela Stråbø Masteravhandlinger 2014 Genetic variation in anther extrusion in oats and its relationship to Fusarium 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Rune Lunde Masteravhandlinger 2014 Lake-habitat use of post-juvenile sea trout over time and space - An acoustic telemetry study in a regulated river? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Ingvild Øyjordet Masteravhandlinger 2014 Jakt på svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) - Hva er naturlige grenser for forvaltningsområdene?? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Solaug Solem Masteravhandlinger 2014 Fenologisk utvikling i rødkløver? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Anita Natvik Masteravhandlinger 2014 Segmentbeskrivelse og identifisering av motivasjonsfaktorer for reisende på atlanterhavskrysning med Christian Radich? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Björn Gunnlaugsson Masteravhandlinger 2014 Informed nudges : the effects of pre or post informing about motives and mechanisms of nudge based behavioral interventions? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Kristoffer Bøhn Masteravhandlinger 2014 Bestandsutvikling og habitatvalg for lavskrike (Perisoreus infaustus) i Sør-Norge

15 Page 15 of 30 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om opptak Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Doktorgradsmappe - Søknad om opptak - PhD utdanning Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om opptak Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Raymond Achu Samndong Personalmappe offentlig - Samndong, Raymond Achu - Noragric Arbeidsavtale time - Noragric Saksansv: NOR 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Alice Budai Anne Marthe Leinebø Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Avtale IMV Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U I Fra: Språkrådet Målbruk i offentlig tjeneste Svar på tilleggsspørsmål om målloven - tilbakemelding Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om opptak - PhD utdanning Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U I Fra: SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond Høring - SAIHs politiske plattform Høring - SAIHs politiske plattform Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Doktorgradsmappe -

16 Page 16 of 30 Svar på søknad om opptak - PhD utdanning Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U I Fra: Miljødirektoratet Høring - Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2014/121 under EU-forordning 1829/2003 Høring - Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2014/121 under EU-forordning 1829/2003 Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om opptak - PhD utdanning Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U I Fra: Mattilsynet Hovedkontoret Høring - Melding om høring - Forskrift økologisk akvakultur - Saksnummer 2015/47964 Melding om høring - Forskrift økologisk akvakultur - Saksnummer 2015/47964 Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Marine Scotland Science - Freshwater Laboratory Prosjekt M - SNP Genotyping - Marine Scotland Science - Freshwater Laboratory R&D Agreement Saksansv: IHA Saksbeh: IHA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 009 Grad: U I Fra: Landbruks- og matdepartementet Invitasjon til innspillsmøte til utvalg om rekruttering i landbruket Invitasjon til innspillsmøte til utvalg om rekruttering i landbruket Saksansv: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 005 Grad: U I Fra: Universitets- og høgskolerådet Karakterfordeling på masterarbeid - Kvalitetssikring av grunnlagsmateriale Karakterfordeling på masterarbeid - Kvalitetssikring av grunnlagsmateriale 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 219 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Åpen søknad / Åpne søknader 2015 Åpen søknad - NMBU Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om godkjenning av utdanningsplan Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

17 Page 17 of 30 Doktorgradsmappe - Søknad om godkjenning av utdanningsplan + ny veiledergruppe Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 403 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 I Fra: Cécile Hermansen / Bryn Aarflot Patentsak - Oversender besvarelsen som er sendt til den australske patentmyndighet Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U I Fra: Universitets- og høgskolerådet Høring - Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning Høring - Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Follo landbrukskontor Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene Foryngelseskontroll 2015 Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om endring av utdanningsplan Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 07 Grad: U I Fra: Norsk institutt for by- og regionforskning Kommunens rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Oppdrag fra Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR). Signert kontrakt Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Klage på karakterfastsetting FYS Klage på karakter - FYS100 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Nav Ås Personalmappe - Referat fra dialogmøte Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 052 Grad: U I Fra: Ricoh Norge AS Leieavtale mellom NMBU og RICOH Norge AS Signert leieavtale mellom Ricoh og NMBU - fagforeningen - Mpc3003 m/safecom Saksansv: DOK Saksbeh: ADM

18 Page 18 of 30 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 052 Grad: U I Fra: Ricoh Norge AS Leieavtale mellom NMBU og RICOH Norge AS Signert leieavtale mellom Ricoh og NMBU - Studieavdelingen - Mpc3003(SiT) og Mpc begge med Safecom Saksansv: DOK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 052 Grad: U I Fra: Ricoh Norge AS Leieavtale mellom NMBU og RICOH Norge AS Signert leieavtale mellom Ricoh og NMBU - Universitetsadministrasjonen - 3 stk Mpc6003 m/safecom Saksansv: DOK Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Lindorff Personalmappe unntatt offentlighet - Pålegg om trekk i lønn Saksansv: ØKOLØNN 14/ N Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Forslag til bedømmelseskomite Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Agathe Duault Masteravhandlinger 2014 Evaluating sustainable logistics for Local Food Systems and using colaboration as a tool for rationnalization in the retailwholesale sector: A case study in the Nord-Pas de Calais region, France? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Kirsten Husby Melien Masteravhandlinger 2014 A quantitative analysis of organochlorine pesticides in Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Tor Håvard Ellingsen Masteravhandlinger 2014 Undersøkelse av bruddutvikling hos spikerplateforbindelser i takstol av trebaserte i-bjelker 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Emmanuel Lapied Masteravhandlinger 2014 Impact of gamma irradiation on apoptotic activity in the earthworm Eisenia fetida (Clitellata) 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Nataliia Sivchenko Personalmappe offentlig - Sivchenko, Nataliia - IMT

19 Page 19 of 30 Arbeidsavtale timer - IMT Saksansv: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Johanne Solheim Personalmappe - IMT Arbeidsavtale timer - IMT Saksansv: IMT 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Jeffrey Roy Needham Personalmappe offentlig - Needham - Jeffrey Roy Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PROMEDEB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U U Til: Dr. Priefert Oppdragsprosjekt - Agreement - Project FIP-055 Saksansv: IHA Saksbeh: IHA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - E-postkorrespondanse om innpassing av eksterne emner Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Stine Emilie Nøding Hansen Masteravhandlinger 2014 Behavior of Scandinavian brown bears when encountered by dogs and humans? 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om godkjenning av eksterne emner Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd I Fra: Elgailani Abdalla Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Avtale NOR Saksansv: ØKOLØNN 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Gunn Karin Malmin Personalmappe offentlig - Malmin, Gunn Karin - ProdMed Arbeidsavtale time - ProdMed Saksansv: PRODMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U

20 Page 20 of 30 I Fra: Silje Katrine Nes Personalmappe offentlig - Nes, Silje Katrine - ProdMed Arbeidsavtale timer - ProdMed Saksansv: PRODMED 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Oropeza Armando Personalmappe offentlig - Oropeza, Armando - ProdMed Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PRODMED 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U I Fra: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Prosjekt - Validering av reproduksjonsmodell for lakselus Inndragning av kroner fra prosjekt Validering av reproduksjonsmodell for lakselus Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 060 Grad: U I Fra: Pelsdyrfôr Hamar SA Innkjøp av pelsdyrfôr Kontrakt for kjøp av pelsdyrfôr Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Norsk Sau og Geit Prosjekt M - SNP Genotyping - Norsk Sau og Geit R&D Agreement - Norsk Sau og Geit Saksansv: IHA Saksbeh: IHA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 254 Grad: U I Fra: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Arbeidsulykke ved SKP Tilsyn - NMBU Saksansv: SKP Saksbeh: SKP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Politistasjonen i Follo Personalmappe unntatt offentlighet - Pålegg om trekk i lønn Saksansv: ØKOLØNN 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 043 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Statistisk Sentralbyrå Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT i staten 2015 Purring - Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten for 2015, RA-0536 Saksansv: ØKEI Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Anders Endrestøl Masteravhandlinger 2014 The rise and fall of the farrowing sow : does communication matter??

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302 Offentlig journal Journaldato: 18.3.2013-31.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00565-001 U Datert: 03.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/MELANIEE Agreement between the Norwegian School of Veterinary

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399 Offentlig journal Journaldato: 3.2.2013-9.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00584-002 X Datert: 03.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 17.9.2012-23.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00327-005 X Datert: 12.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Offentlig journal Journaldato: 1.1.2012-8.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P Offentlig journal Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00852-014 U Datert: 30.11.2011 Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.30%20-%202015.04.05.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.30%20-%202015.04.05.xml Page 1 of 9 Offentlig journal 30.03.2015-05.04.2015 14/02123-2 Dok.dato: 07.11.2014 Jour.dato: 30.03.2015 Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Fraser, Thomas - ProdMed Opprykksbrev Saksansv:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: Offentlig journal Journaldato: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsetting 2012

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875 Offentlig journal Journaldato: 15.4.2013-21.4.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00600-006 U Datert: 31.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/GROH Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 11.6.2012-17.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00458-031 X Datert: 26.04.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak:

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.22%20-%202014.12.31.xml

file:///z:/postliste/2014.12.22%20-%202014.12.31.xml Page 1 of 14 Offentlig journal 22.12.2014-31.12.2014 14/03822-1 Dok.dato: 14.07.2014 Jour.dato: 29.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: U U Til: Østfold Fylkeskommune Sak: REKS Regional nöt- och lammköttsproduktion-

Detaljer

E-handel statistikk. Gjelder til og med okt Sist oppdatert 01. desember 2015

E-handel statistikk. Gjelder til og med okt Sist oppdatert 01. desember 2015 Ehandel statistikk Gjelder til og med okt. Sist oppdatert. desember ehandel statistikk for NMBU t.o.m. oktober januar 3 februar 3 mars 3 april 3 mai 3 juni 3 juli 3 august 3 septemb oktober 3 novembe desembe

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.10.20%20-%202014.10.26.xml

file:///z:/postliste/2014.10.20%20-%202014.10.26.xml Page 1 of 57 Offentlig journal 20.10.2014-26.10.2014 14/01477-1 Dok.dato: 28.01.2014 Jour.dato: 22.10.2014 Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om permisjon

Detaljer

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 27.10.2016 For godkjenning per e-post innen 07.10.2016 FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

Offentlig journal / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 23.9.2013-29.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00298-038 X Datert: 28.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Campus

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 13.2.2012-19.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 13.5.2013-19.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Opprykk til professor etter kompetanse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

E-handel statistikk. Gjelder til og med JUNI Sist oppdatert 10. juli 2015

E-handel statistikk. Gjelder til og med JUNI Sist oppdatert 10. juli 2015 Ehandel statistikk Gjelder til og med JUNI Sist oppdatert. juli ehandel statistikk for NMBU t.o.m. juni januar februar mars april mai juni juli august septemb oktober novembe desembe januar februar mars

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Offentlig journal. Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A 2013/00258-001 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/JULIEJ Nofima AS Sak: Prosjekt... - NOFIMA - "Mørke

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Offentlig journal Journaldato: 27.8.2012-9.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMTURI

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMTURI Offentlig journal Journaldato: 9.12.2013-15.12.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00505-008 U Datert: 29.11.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMTURI Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok:

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 2.12.2013-8.12.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Tilsetting 2012 - ProdMed, Postdoktor

Detaljer

file:///z:/postjournal%20-%20offentlig%20journal/2015.03.23%20-%202015.03.29.xml

file:///z:/postjournal%20-%20offentlig%20journal/2015.03.23%20-%202015.03.29.xml Page 1 of 51 Offentlig journal 23.03.2015-29.03.2015 14/00595-15 I Dok.dato: 05.06.2014 Jour.dato: 23.03.2015 Arkivkode: 053 Grad: U Fra: PatoGen Analyse AS Sak: MatInf 2014 - Kontrakter og avtaler Dok:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Offentlig journal 19.01.2015-25.01.2015

Offentlig journal 19.01.2015-25.01.2015 Offentlig journal 19.01.2015-25.01.2015 14/00045-2 Dok.dato: 07.01.2014 Jour.dato: 19.01.2015 Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Avskjermet Svar på søknad om permisjon fra mastergraden

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Offentlig journal Journaldato: 5.11.2012-11.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00032-048 U Datert: 31.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 ***** Sak: Autorisasjoner 2012 Dok: Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13

Offentlig journal. U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Offentlig journal Journaldato: 6.5.2013-12.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00606-003 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Til: ***** Sak: Studentmappe- ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 13, fvl. 13.

Offentlig journal. U.off: Offl. 13, fvl. 13. Offentlig journal Journaldato: 10.6.2013-16.6.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00317-007 U Datert: 05.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014.

Journaldato: 09.10.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 09.10.14, Journalenhet: JU - Journalenhet for Ui, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 10.10.2014 Rammeavtale signert av begge parter Rammeavtale 35/13 - Konsulenttjenester

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Offentlig journal Journaldato: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse ifm søknad om permisjon, vår 2011 Lnr: 1257/2011 Forrige lnr: 2011/2590

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse ifm søknad om permisjon, vår 2011 Lnr: 1257/2011 Forrige lnr: 2011/2590 Offentlig journal Journaldato: 12.11.2012-18.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00117-015 X Datert: 04.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Offentlig journal Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Instituttledere Sak: Utlysninger ledige høgskolestipendiatstillinger

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Dokumenttype: I,U,x.n, Status: J,A 2007/00154-006 U Datert: 18.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-05-2015-06-05-2015

Offentlig journal Periode: 06-05-2015-06-05-2015 Offentlig journal Periode: 06-05-2015-06-05-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00194-13 I Fylkesmannen i Buskerud Søknad om tilskudd

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00517-008 U Datert: 02.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00517-008 U Datert: 02.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Offentlig journal Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00517-008 U Datert: 02.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13

Detaljer

Offentlig journal 18.05.2015-24.05.2015

Offentlig journal 18.05.2015-24.05.2015 Offentlig journal 18.05.2015-24.05.2015 14/01869-1 Dok.dato: 17.03.2014 Jour.dato: 22.05.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Veterinærinstituttet Sandnes Personalmappe offentlig - Nessa, Jon Ludvig - ProdMed

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 31.12.2012-6.1.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00445-001 U Datert: 07.05.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/KRISTINS Gjensidige Nor Forsikring Sak: Gjensidige

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00196-10 Innvilget søknad om forlengelse av studierett Doktorgrad Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse 12.06.2017 I, 14/00535-17 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

E-handel statistikk. Gjelder til og med mai Sist oppdatert 29. august 2016

E-handel statistikk. Gjelder til og med mai Sist oppdatert 29. august 2016 E-handel statistikk Gjelder til og med mai 216 Sist oppdatert 29. august 216 e-handel statistikk for NMBU - t.o.m. juli 216 1 Antall ordre Antall ordrelinjer Antall ordre og ordrelinjer 4 3 3 2 Ordre Ordrelinjer

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 02.09.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Elin Børrud (EB), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB),

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer