file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/ %20-% xml

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml"

Transkript

1 Page 1 of 30 Offentlig journal / Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp av multipleks analyseinstrument Meddelelse om kontraktstildeling i åpen anbudskonkurranse om multiplex analyseutstyr Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 33 Grad: U Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning PPU 2014 Forslag til opptakskomité for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NMBU 2014 Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Svar på søknad om permisjon fra mastergraden i folkehelsevitenskap Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U Søknad om utsatt sensurfrist Forlenget sensurfrist - vårparallell 2014 inkl. ny/utsatt eksamen og juniblokk 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Svar på klage Saksansv: SAA 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Oversending av avhandling Saksbeh: IPV 14/ Til: X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U 'Claes Caldenby' Ellen Marie Braae Anne Katrine Geelmuyden Personalmappe offentlig - Dietze-Schirdewahn, Annegreth - ILP Bedømmelseskomite Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U Rektors ledergruppe (RLG) Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - Notat til RLG Saksansv: STAB Saksbeh: STAB

2 Page 2 of 30 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Application of changes in the education and approval of the academic training component - PhD studies Saksbeh: IMV 14/ U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Dietze-Schirdewahn, Annegreth - ILP Brev til bedømmelseskomìtè Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of an evaluation commitee for the degree philosophiae doctor (PhD) Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Bekreftelse på arbeid Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Referat fra praksisbesøk Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Hildegunn Iversen Personalmappe offentlig - Iversen, Hildegunn - MatInf Forlengelse av tilsettingsperiode som doktorgradsstipendiat Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Svar på søknad om utsatt innleveringsfrist på masteroppgaven Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 07 Grad: U U Til: University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Science Western Balkans - Programmet HERD - Agricultural Adaption to Climate Change - Networking, Education, Research and Extension in the Western Balkans. Agreement between Noragric, Department of International Environment and Development studies and Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo. Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/

3 Page 3 of 30 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Frøydis Hardeng Personalmappe offentlig - Hardeng, Frøydis - MatInf Tilbud om forlengelse av engasjement Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Georg Kapperud Personalmappe offentlig - Kapperud, Georg - MatInf Tilbud om forlengelse av engasjement Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 241 Grad: U Reiseforsikring - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) Forsikringsbevis avtalenummer SP Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 153 Grad: U Bonus / incentivmidler for publisering av masteroppgave - INA Bonus for publisering av masteroppgave Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Doktorgradsmappe - Godkjenning av utdanningsplan Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U N Til: Instilling personalrådgiver IHA (ref 14/01474) Utlysningstekst Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U Fullmakter for signering av papirer - EU Autoriserte signaturer for EU-finansierte søknader og prosjekter Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 N Til: Instilling personalrådgiver IHA (ref 14/01474) Innstilling Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 N Til: Instilling personalrådgiver IHA (ref 14/01474) CVer og søknader Saksansv: POA Saksbeh: POA

4 Page 4 of 30 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 040 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd ÅF - Consult AS Asplan Viak AS Sweco Norge AS Unionconsult Boro VVS og Miljø AS Malnes og Endresen AS Molis AS Norsk Enøk og Energi AS Rambøll Norge AS Norconsult AS Siv.ing. Terje Eknes a/s Haug og Blom-Bakke AS Hilde Haugland Høyer Finseth AS HR Prosjekt AS Jørn Erik Andersen Kåre Hagen AS COWI AS EH Consult AS Energi Triangeln AB Erichsen & Horgen AS Faveo Prosjektledelse AS Haga & Hågensen AS Anbud rådgivende ingeniører Ny meddelelse om tildeling Saksansv: TA Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 013 Grad: U Koordinator for NMBUs lærlinger Retningslinjer for utøvelse av oppgaven som koordinator for NMBUs lærlinger Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 39 Grad: U Doktorgradsseremoni NMBU Doktorgradsseremoni NMBU 2014 Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U U Til: Respikius Martin Kvoteordningen 2014 Letter of Award - Noragric 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Nilsen, Anders Avtale om utvidet overtid Saksansv: IT Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Nilsen, Anders Avtale om utvidet overtid Saksansv: IT Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 254 Grad: U HMS-erklæring HMS erklæring 2014

5 Page 5 of 30 Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 330 Grad: U U Til: Yonas Berhanu Jagisso Kvoteordningen 2014 Letter of Award - Noragric 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Svar på søknad om studiepermisjon Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: U Basiskurs i arealplanlegging, Oversendelse av avtale for godkjenning Saksansv: SEVU Saksbeh: SEVU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: U Plan- og bygningsrett, Oversendelse av avtale for godkjenning Saksansv: SEVU Saksbeh: SEVU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U N Til: Instilling personalrådgiver IHA (ref 14/01474) Tilleggskommentarer til innstilling av personalrådgiver ved IHA (ref 14/ ) Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of an evaluation commitee for the degree philosophiae doctor (PhD) Saksansv: IMT Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 014 Grad: U Sentralt IDF - møter ved NMBU Innkalling til sentralt IDF-møte Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U Manage-Care (EU-prosjekt) Avtale mellom TUD og NMBU Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/

6 Page 6 of 30 U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of an evaluation commitee for the degree philosophiae doctor (PhD) Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 10 Grad: U Økonomiforvaltningen ved NMBU Økonomiforvaltningen ved ILP Saksansv: ØKO Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 13 Grad: U N Til: Årsregnskap UMB Overføring av ubrukt tildeling fra 2013 til 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid og bruk av PC - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid og bruk av PC - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Angående studiepermisjon Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid på skriftlig eksamen ved NMBU

7 Page 7 of 30 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Innvilgelse av forlenget tid og bruk av PC - skriftlig eksamen ved NMBU 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of Evaluation Committee Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Guro Løkka Personalmappe offentlig - Løkka, Guro - BASAM Fratredelsesvarsel - engasjementet nærmer seg utløpsdato Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Fra: I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 430 Grad: U Grønn Næringskompetanse AS Jan Vidar Jakobsen Ivar Solvi Johan Kristiansen Truls Haugsrud Prosjekt Kommersiell norsk mikroalgeproduksjon i regulert klima /E50 - Mikroalgekom Konsortieavtale - Mikroalgeproduksjon hos Kristiansen Gartneri Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Berit Nordahl Personalmappe offentlig - Nordahl, Berit - ILP Søknad om forskningstermin Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om overgang til annet studieprogram Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om overgang til annet studieprogram Saksansv: IKBM Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Forskningsrådet Oat in the prevention of metabolic syndrome (OatMet) /E40 Kontrakt med Forskningsrådet Saksbeh: IPV

8 Page 8 of 30 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Nofima AS matforskningsinstituttet Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality (Hvetekvalitet) /E50 Konsortieavtale Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om fritt emne Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Statens landbruksforvaltning NFR prosjekt /O99 - Taksering av ungskog med flybåren laserscanning etter arealmetoden Forlengelse av prosjekt til Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 050 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd I Fra: VWR International AS Anbud - Avansert geldokumentasjonssystem - IKBM Andre tilbud fra VWR Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 050 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd I Fra: Bio-Rad Laboratories Anbud - Avansert geldokumentasjonssystem - IKBM Andre tilbud fra Bio-Rad Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 050 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd I Fra: AH Diagnostics Anbud - Avansert geldokumentasjonssystem - IKBM Andre tilbud fra AH Diagnostics Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 40 Grad: U I Fra: Nordox AS Vekstmedium Cu og Zn (prosjektnr M) Oppdrag Cu Zn Nordox og budsjett Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U I Fra: Advokatfirma Elden DA NMBUs klagenemnd sak Klage over nektet tilrettelegging av undervisning NMBUs klagenemnd - faktura advokat Bliksrud Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Fra: I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 040 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Advokatfirmaet Selmer DA Håvard Slaatten Silje Grimseth Ullebust / Haavind Anbud rådgivende ingeniører

9 Page 9 of 30 Epost fra Advokatfirma Selmer vedrørende EH-consult unntak fra offentlighet Saksansv: TA Saksbeh: ØKOINN 14/ Fra: I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 040 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd EH Consult AS Håvard Slaatten Silje Grimseth Ullebust / Haavind Anbud rådgivende ingeniører Svar vedrørende unntatt offentlighet Saksansv: TA Saksbeh: ØKOINN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Kontrakt, Masteroppgave Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Appointment of an evaluation commitee for the degree philosophiae doctor (PhD) Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ingrid Nyborg Personalmappe offentlig - Nyborg, Ingrid- NOR Søknad om forskningstermin Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i bergen /E40 AquaFly - Insects as natural feed ingredients for sustainable salmon farming - Åshild Krogdahl Kontrakt med vedlegg - prosjekt AquaFly Saksansv: BASAMADM Saksbeh: BASAMADM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Rekruttering - utlysning - tilsetting - Konsulent - midlertidig - ProdMed Utlysningstekst Saksansv: PRODMED Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Erklæring om medforfatterskap - artikkel 1 Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Erklæring om medforfatterskap - artikkel 2 Saksbeh: IPV

10 Page 10 of 30 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Erklæring om medforfatterskap - artikkel 3 Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Informasjon i forhold til endt studiepermisjon Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om studiepermisjon - fødsel 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Studentmappe - Svar på søknad om studiepermisjon - fødsel 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Gundersen, Leo - Byggenheten Endringsskjema - endring av lønn fra Saksansv: TA Saksbeh: TA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Manuel Garcia Personalmappe offentlig - Garcia, Manuel - IKBM Arbeidsavtale % - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Emmanuel Lapied Personalmappe offentlig - Lapied, Emmanuel - IMV Arbeidsavtale % - IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon Saksansv: TAADM Saksbeh: TAADM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon

11 Page 11 of 30 Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personalmappe unntatt offentlighet - Oppsummering - Årsplansamtale i gruppe - Administrasjon Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ingrid Kay Personalmappe offentlig - Kay, Ingrid - IMV Arbeidsavtale timer - IMV 14/ Til: U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Assessment of PhD Thesis Saksbeh: IPV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Erik Lopez Fedde Personalmappe offentlig - Fedde, Erik Lopez - MatInf Arbeidsavtale % - MatInf Saksansv: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Kristin Sivertsen Storli Personalmappe offentlig - Storli, Kristin Sivertsen - IHA Arbeidsavtale % - IHA Saksansv: IHA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Marcia Kyle Personalmappe offentlig - Kyle, Marcia - IMV Arbeidsavtale % - IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

12 Page 12 of 30 Doktorgradsmappe - Framdriftsrapport 2014 Saksansv: INA Saksbeh: INA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ole Martin Eklo Personalmappe offentlig - Eklo, Ole Martin - IPV Arbeidsavtale % - IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U U Til: Lars Strannegård Irmelin Drake Rekruttering - utlysning - tilsetting - Førsteamanuensis i ledelse - Fast - HH Oppnevning av sakkyndigkomite - Førsteamanuensis i ledelse - Stilling nr. 14/05599 Saksansv: HH Saksbeh: HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Dejan Petrovic Personalmappe offentlig - Petrovic, Dejan - IKBM Arbeidsavtale % - IKBM Saksansv: IKBM 14/ U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Hanne Nøreklit Trond Bjørnenak Rekruttering - utlysning - tilsetting - Professor / dosent / førsteamanuensis / førstelektor eller universitetslektor i økonomistyring, regnskap, og/eller skatterett - Fast - HH Oppnevning av sakkyndigkomite - Lektor/førstelektor/dosent/førsteamanuensis/professor i økonomistyring/regnskap/skatterett - stilling nr. 14/05601 Saksansv: HH Saksbeh: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U U Til: Eva Liljeblom Øystein Gjerde Rekruttering - utlysning - tilsetting - Professor i finans - Fast - HH Oppnevning av sakkyndigkomite - Professorat i finans - Stilling nr. 14/05600 Saksansv: HH Saksbeh: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Malin Stoll Personalmappe offentlig - Stoll, Malin - ProdMed Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PRODMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Michaela Östholm Personalmappe offentlig - Östholm, Michaela - SpFaMed Arbeidsavtale timer - SportFaMed Saksansv: SPFAMED 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Borghild Hillestad

13 Page 13 of 30 Personalmappe offentlig - Hillestad, Borghild - IHA Arbeidsavtale % - IHA Saksansv: IHA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Daniela Dulgheriu Personalmappe offentlig - Dulgheriu, Daniela - MatInf Arbeidsavtale - fast fra % - MatInf - FarmToks Saksansv: MATINF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Victoria Karlsen Personalmappe offentlig - Karlsen, Victoria - IKBM Arbeidsavtale timer - IKBM Saksansv: IKBM 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om permisjon Saksansv: HH Saksbeh: HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Statens pensjonskasse Personalmappe offentlig - Mortensen, Leiv Magne - IPV SPK - Pensjonsmeldingsskjema 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Leiv M. Mortensen Personalmappe offentlig - Mortensen, Leiv Magne - IPV Oversender søknad om 20 % AFP til SPK Saksbeh: IPV 14/ N Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Annonsering av disputas Saksansv: HH Saksbeh: HH 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd I Fra: Shiori Koga Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Avtale IPV Saksansv: ØKOLØNN 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 309 Grad: U U Til: NIFU Studieutvalgets seminar februar 2015 Møte i forkant av seminar - Seminar om studiekvalitet NMBU feb /

14 Page 14 of 30 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 309 Grad: U I Fra: NIFU Studieutvalgets seminar februar 2015 Svar angående møte før seminar - Seminar om studiekvalitet NMBU feb / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Aaland Anne Mari HH Søknad om studiepermisjon Saksansv: HH Saksbeh: HH 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Sissela Stråbø Masteravhandlinger 2014 Genetic variation in anther extrusion in oats and its relationship to Fusarium 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Rune Lunde Masteravhandlinger 2014 Lake-habitat use of post-juvenile sea trout over time and space - An acoustic telemetry study in a regulated river? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Ingvild Øyjordet Masteravhandlinger 2014 Jakt på svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus) - Hva er naturlige grenser for forvaltningsområdene?? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Solaug Solem Masteravhandlinger 2014 Fenologisk utvikling i rødkløver? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Anita Natvik Masteravhandlinger 2014 Segmentbeskrivelse og identifisering av motivasjonsfaktorer for reisende på atlanterhavskrysning med Christian Radich? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Björn Gunnlaugsson Masteravhandlinger 2014 Informed nudges : the effects of pre or post informing about motives and mechanisms of nudge based behavioral interventions? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Kristoffer Bøhn Masteravhandlinger 2014 Bestandsutvikling og habitatvalg for lavskrike (Perisoreus infaustus) i Sør-Norge

15 Page 15 of 30 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om opptak Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Doktorgradsmappe - Søknad om opptak - PhD utdanning Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om opptak Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Raymond Achu Samndong Personalmappe offentlig - Samndong, Raymond Achu - Noragric Arbeidsavtale time - Noragric Saksansv: NOR 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd Fra: Alice Budai Anne Marthe Leinebø Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Avtale IMV Saksansv: ØKOLØNN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 000 Grad: U I Fra: Språkrådet Målbruk i offentlig tjeneste Svar på tilleggsspørsmål om målloven - tilbakemelding Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: KOMMAVD 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om opptak - PhD utdanning Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U I Fra: SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond Høring - SAIHs politiske plattform Høring - SAIHs politiske plattform Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Doktorgradsmappe -

16 Page 16 of 30 Svar på søknad om opptak - PhD utdanning Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U I Fra: Miljødirektoratet Høring - Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2014/121 under EU-forordning 1829/2003 Høring - Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2014/121 under EU-forordning 1829/2003 Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om opptak - PhD utdanning Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U I Fra: Mattilsynet Hovedkontoret Høring - Melding om høring - Forskrift økologisk akvakultur - Saksnummer 2015/47964 Melding om høring - Forskrift økologisk akvakultur - Saksnummer 2015/47964 Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Marine Scotland Science - Freshwater Laboratory Prosjekt M - SNP Genotyping - Marine Scotland Science - Freshwater Laboratory R&D Agreement Saksansv: IHA Saksbeh: IHA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 009 Grad: U I Fra: Landbruks- og matdepartementet Invitasjon til innspillsmøte til utvalg om rekruttering i landbruket Invitasjon til innspillsmøte til utvalg om rekruttering i landbruket Saksansv: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 005 Grad: U I Fra: Universitets- og høgskolerådet Karakterfordeling på masterarbeid - Kvalitetssikring av grunnlagsmateriale Karakterfordeling på masterarbeid - Kvalitetssikring av grunnlagsmateriale 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 219 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Åpen søknad / Åpne søknader 2015 Åpen søknad - NMBU Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om godkjenning av utdanningsplan Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

17 Page 17 of 30 Doktorgradsmappe - Søknad om godkjenning av utdanningsplan + ny veiledergruppe Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 403 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 I Fra: Cécile Hermansen / Bryn Aarflot Patentsak - Oversender besvarelsen som er sendt til den australske patentmyndighet Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U I Fra: Universitets- og høgskolerådet Høring - Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning Høring - Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Follo landbrukskontor Forvaltning av skog, arealer boligfelt, Årungen og arealer som ikke direkte inngår i parkarealene Foryngelseskontroll 2015 Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Søknad om endring av utdanningsplan Saksbeh: IMV 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 07 Grad: U I Fra: Norsk institutt for by- og regionforskning Kommunens rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Oppdrag fra Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR). Signert kontrakt Saksansv: NOR Saksbeh: NOR 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Klage på karakterfastsetting FYS Klage på karakter - FYS100 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Nav Ås Personalmappe - Referat fra dialogmøte Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 052 Grad: U I Fra: Ricoh Norge AS Leieavtale mellom NMBU og RICOH Norge AS Signert leieavtale mellom Ricoh og NMBU - fagforeningen - Mpc3003 m/safecom Saksansv: DOK Saksbeh: ADM

18 Page 18 of 30 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 052 Grad: U I Fra: Ricoh Norge AS Leieavtale mellom NMBU og RICOH Norge AS Signert leieavtale mellom Ricoh og NMBU - Studieavdelingen - Mpc3003(SiT) og Mpc begge med Safecom Saksansv: DOK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 052 Grad: U I Fra: Ricoh Norge AS Leieavtale mellom NMBU og RICOH Norge AS Signert leieavtale mellom Ricoh og NMBU - Universitetsadministrasjonen - 3 stk Mpc6003 m/safecom Saksansv: DOK Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Lindorff Personalmappe unntatt offentlighet - Pålegg om trekk i lønn Saksansv: ØKOLØNN 14/ N Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Forslag til bedømmelseskomite Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Agathe Duault Masteravhandlinger 2014 Evaluating sustainable logistics for Local Food Systems and using colaboration as a tool for rationnalization in the retailwholesale sector: A case study in the Nord-Pas de Calais region, France? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Kirsten Husby Melien Masteravhandlinger 2014 A quantitative analysis of organochlorine pesticides in Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus)? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Tor Håvard Ellingsen Masteravhandlinger 2014 Undersøkelse av bruddutvikling hos spikerplateforbindelser i takstol av trebaserte i-bjelker 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Emmanuel Lapied Masteravhandlinger 2014 Impact of gamma irradiation on apoptotic activity in the earthworm Eisenia fetida (Clitellata) 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Nataliia Sivchenko Personalmappe offentlig - Sivchenko, Nataliia - IMT

19 Page 19 of 30 Arbeidsavtale timer - IMT Saksansv: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Johanne Solheim Personalmappe - IMT Arbeidsavtale timer - IMT Saksansv: IMT 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Jeffrey Roy Needham Personalmappe offentlig - Needham - Jeffrey Roy Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PROMEDEB 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U U Til: Dr. Priefert Oppdragsprosjekt - Agreement - Project FIP-055 Saksansv: IHA Saksbeh: IHA 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - E-postkorrespondanse om innpassing av eksterne emner Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Stine Emilie Nøding Hansen Masteravhandlinger 2014 Behavior of Scandinavian brown bears when encountered by dogs and humans? 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Søknad om godkjenning av eksterne emner Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 26 femte ledd I Fra: Elgailani Abdalla Avtale mellom NMBU og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av NMBU Avtale NOR Saksansv: ØKOLØNN 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Gunn Karin Malmin Personalmappe offentlig - Malmin, Gunn Karin - ProdMed Arbeidsavtale time - ProdMed Saksansv: PRODMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U

20 Page 20 of 30 I Fra: Silje Katrine Nes Personalmappe offentlig - Nes, Silje Katrine - ProdMed Arbeidsavtale timer - ProdMed Saksansv: PRODMED 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Oropeza Armando Personalmappe offentlig - Oropeza, Armando - ProdMed Arbeidsavtale % - ProdMed Saksansv: PRODMED 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: U I Fra: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Prosjekt - Validering av reproduksjonsmodell for lakselus Inndragning av kroner fra prosjekt Validering av reproduksjonsmodell for lakselus Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 060 Grad: U I Fra: Pelsdyrfôr Hamar SA Innkjøp av pelsdyrfôr Kontrakt for kjøp av pelsdyrfôr Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Norsk Sau og Geit Prosjekt M - SNP Genotyping - Norsk Sau og Geit R&D Agreement - Norsk Sau og Geit Saksansv: IHA Saksbeh: IHA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 254 Grad: U I Fra: Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Arbeidsulykke ved SKP Tilsyn - NMBU Saksansv: SKP Saksbeh: SKP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Politistasjonen i Follo Personalmappe unntatt offentlighet - Pålegg om trekk i lønn Saksansv: ØKOLØNN 15/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 043 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Statistisk Sentralbyrå Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT i staten 2015 Purring - Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i staten for 2015, RA-0536 Saksansv: ØKEI Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 372 Grad: U I Fra: Anders Endrestøl Masteravhandlinger 2014 The rise and fall of the farrowing sow : does communication matter??

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon Plan for styresaker Styrets arbeidsplan består dels av saker som hører fast med i et årshjul (eksempelvis tertialrapporter, budsjett mv), og saker som administrasjonen arbeider med, evt ser vil komme i

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014-14.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 18.09.2014 Bistand til UHR-kartlegging - kartleggingsskjema Kvalitet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer