file:///z:/postliste/ %20-% xml

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml"

Transkript

1 Page 1 of 48 Offentlig journal / X Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt /V10 - " Monitoring and risk assessment of contaminants in Southern Africa: Arusha in Tanzania as a model " - MORATANZ - Matinf - Prosjektleder Jan Ludvig Lyche - NVH prosjektnummer Dok: Endringer til kontrakt Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Dok: Application for approval of Agreement and Education Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Sak: Doktorgradsmappe - Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Avskjermet Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om opptak til ph.d.-studiet Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Sak: Doktorgradsmappe - Avskjermet Dok: APPROVAL FOR PHD STDIES Saksansv: IMV Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om opptak til ph.d.-studiet Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om opptak til doktorgradsutdanning Saksansv: IMV Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: APPROVAL FOR PHD STDIES - NORWEGIAN NIVERSITY OF LIFE SCIENCES (NMB) Saksansv: IMV Saksbeh: IMV 14/

2 Page 2 of 48 I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: 'Wenche Skau' Dok: Room Reservation Saksansv: IMV Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Avtale om gjennomføring samt tdanningsplan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Avskjermet Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Tilbakemelding på utlysningstekst far sekretariatet Saksansv: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Svar på søknad om disp. progresjonskrav allmenn sykdomslære 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: O off: Offl 25 første led I Fra: Kristiane Brathagen Sak: Rekruttering - utlysning - PHD seawed to Fish feed- midlertidig - IKBM Dok: Tilbakemelding på innstilling Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Confirmation - Studies Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om opptak Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: I Fra: Marith Loen Sak: Sem gjestegård AS Dok: Oversender referat styremøte 7. april 2014

3 Page 3 of 48 Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: Til: Franz Mühle Sak: Personalmappe offentlig - Mühle, Franz - INA Dok: Bekreftelse på arbeidsforhold 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: O off: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Samlet fremstilling av saken for STR Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: O off: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Oversendelsesbrev i sak 14/03873 Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: I Fra: Lutgart Lenaerts Sak: Boligsøknader Dok: Søknad om bolig Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: N Til: Sak: Innkjøp av el drevne varebiler for transport av verktøy og varer rundt på campus Dok: Anskaffelse av elvarebil til TA - Innmeld av anskaffelse Saksansv: TA Saksbeh: ØKOINN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Dok: Prøveforelesningstittel Saksansv: IMV Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: N Til: Sak: Anbud - avlevering av NVHs arkivmateriale til Riksarkivet Dok: Innmeldingskjema Saksansv: FR Saksbeh: ØKOINN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Svar på søknad om studiepermisjon Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad:

4 Page 4 of 48 X Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Protokoll Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avd. ing/overing.- midlertidig - IMV Dok: Offentlig søkerliste Saksansv: IMV Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: O off: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avd. ing/overing.- midlertidig - IMV Dok: Saksbehandlerliste Saksansv: IMV Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: N Til: Sak: Høring - Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Dok: Høring - Innføring av studieavgift for studenter fra tredjeland - ber om vurdering og eventuelt utarbeide forslag til høringsuttalelse Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: Til: Follo politistasjon Sak: Personalmappe offentlig - Strimbu, Victor - INA Dok: Bekreftelse på ansettelse 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Avskjermet Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Murpartnern AS - Svein Pedersen Sak: Mur, tegningsgrunnlag og leveransebeskrivelser, Tårn Moppevaskeri Dok: Avrop rammeavtale - Moppevaskeri Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Dyrepleier - fast - SportFamed Dok: Forslag til utlysningstekst Saksansv: SPFAMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Dyrepleier - fast - SportFamed Dok: Stillingsbeskrivelse Saksansv: SPFAMED

5 Page 5 of 48 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Bangalore Biotech Labs Sak: Anbud - Fermentor 30 L Pilotanlegg Dok: Brev avvisning fra konkurransen Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Sak: Doktorgradsmappe - Avskjermet Dok: Oppnevning av bedømmelseskomité Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Godkjenning av avhandling Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Budsjett Institutt for produksjonsdyrmedisin Dok: Overføring av tildelte utstyrsmidler for 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Budsjett Institutt for basalfag og akvamedisin Dok: Overføring av tildelte utstyrsmidler for 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Tonje Storlien Sak: Doktorgradsmappe - Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) Saksansv: IHA Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Tildeling av graden philosophiae doctor Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Karen Lone Sak: tleie av Kongeveien 26, 1 etg øst Dok: Forlengelse av leiekontrakt Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad:

6 Page 6 of 48 Til: Rozalia Lukacs Sak: tleie av Vollveien 7, 2 etg. sør Dok: Extension of the lease contract. Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Sak: tleie av Høgskoleveien 3C Dok: Extension of the lease contract Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Hans Nicolai Adam Sak: tleie av Høgskoleveien 1, hybler Dok: Extension of the lease contract Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - EDS Dok: ny sensur etter klage på karakter - EDS355 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - FYS Dok: Ny sensur etter klage på karakter - FYS155 (konte) 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting TBA Dok: klage på karakterfastsettingen - TBA210 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 0 Grad: Til: Sak: niscape 2015 Dok: Mottakelse i Oslo rådhus - niscape Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - Anatomi og fysiologi Dok: Ny vurdering etter klage på karakterfastsetting 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - Anatomi og fysiologi Dok: Vedtak klage på karakterfastsetting - Anatomi og fysiologi

7 Page 7 of 48 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: klage på karakterfassetting - Avskjermet Dok: Ny vurdering klage på karakterfastsetting kontinuasjonseksamen 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: klage på karakterfassetting - Avskjermet Dok: Vedtak klage på karakterfastsetting - Allmenn sykdomslære 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Behandling på sirkulasjon i STR- sak: 14/03873 Regnskapsmedarbeier Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Behandling på sirkulasjon i STR- sak: 14/03873 Regnskapsmedarbeier Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Behandling på sirkulasjon i STR- sak: 14/03873 Regnskapsmedarbeier Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Behandling på sirkulasjon i STR- sak: 14/03873 Regnskapsmedarbeier Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Behandling på sirkulasjon i STR- sak: 14/03873 Regnskapsmedarbeier Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: Sak: Diplomutdanning for bakere Dok: Diplomutdanning for bakere, 13187, regnskap Saksansv: SEV Saksbeh: SEV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rådgiver - vikariat - regnskapsseksjonen Dok: Behandling på sirkulasjon i STR- sak: 14/03873 Regnskapsmedarbeier

8 Page 8 of 48 Saksansv: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 441 Grad: Til: Mattilsynet Regionkontoret Oslo, Akershus og Østfold Sak: Mattilsynet - dispensasjon - innførsel - IMV Dok: Søknad om dispensasjon for innførsel av materiale som skal benyttes i forskning Saksansv: IMV Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: Til: NFR Sak: Personalmappe offentlig - Baardsen, Sjur - INA Dok: Ny leder av Institutt for naturforvaltning (INA) 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Dok: Permisjon / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: N Til: Dok: Oppnevning av bedømmelseskomite - Karen Lone 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om godkjenning av eksterne emner - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: N Til: Sak: Høring - Ny regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon Dok: Melding om høring - Ny regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: Irma Caroline Oskam Sak: Høring - Ny regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon Dok: Melding om høring - Ny regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: Irma Caroline Oskam Sak: Høring - Ny regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon Dok: Melding om høring - Ny regelverksveileder for økologisk landbruksproduksjon Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ N Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1

9 Page 9 of 48 Dok: 14/ Søknad om godkjenning av eksterne emner - Anatomi og fyisologi 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om fritak - forsøksdyrlære 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Norad Sak: Norad - Privat Sector Study - Food Security in A ClNorad - Food Security in A Climate Perspective: What Role Could Private Sector Play Regarding Investment In Smallholder Agriculture In Ethiopia, Malawi, Mozambique, Tanzania And Zambia. Norad ref Dok: Draft report - Food Security in a climate perspective: What role could the private sector play regarding investment in smallholder agriculture? 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Svar på søknad om tilrettelegging 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Forsker innen virologi - engasjement - Matinf Dok: Forslag til utlysningstekst Saksansv: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Forsker innen virologi - engasjement - Matinf Dok: tlysningstekst Saksansv: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: Sak: Mindre avløpsrenseanleg, Dok: Mindre avløpsrenseanlegg 2014, regnskap Saksansv: SEV Saksbeh: SEV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) Saksansv: IMT Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - stipendiat - midlertidig - BasAm, Seksjon for genetikk Dok: Forslag til utlysningstekst - norsk

10 Page 10 of 48 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Svar på søknad om fritak - forsøksdyrlære 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Oppsigelse av studieplass Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - stipendiat - midlertidig - BasAm, Seksjon for genetikk Dok: Forslag til utlysningstekst - engelsk 14/ X Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - dyrepleier - fast deltidsstilling med hovedvekt innen oftalmologi - SportFaMed - Smådyrseksjonen Dok: Forslag til utlysningstekst Saksansv: SPFAMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Referat - Avskjermet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: I Fra: - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sak: Helse for arbeid Dok: Informasjon om vedtak /2384 tvidet ekstern virksomhet hos stiftelsen Hernes institutt - Arbeid om helse Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Ny utdanningsplan våren / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Bestått klinikkperiode 14/ Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad:

11 Page 11 of 48 Sak: Prosjektstyret campus utvikling Dok: Prosjektstyreleder for "Prosjekt Campusutvikling" oppnevningsbrev Saksansv: ØKEI 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Forlengelse av studieperioden til Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: N Til: Sak: Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Dok: Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Oppsigelse av studierett Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Submission Declaration, Authorship Declarations, Study Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: N Til: Sak: Prosjektstyret campus utvikling Dok: S sak 117/2014 Strategisk Campusutvikling - Vedtak Saksansv: ØKEI 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: tleie av Hønsestigen 3 vest Dok: Kontrakt - Mona Kristiansen Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Mona Kristiansen Sak: tleie av Hønsestigen 3 vest Dok: Oversendelse av leiekontrakt Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Oppsigelse av studierett Saksbeh: IMT 14/

12 Page 12 of 48 Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: O off: Offl 25 første led N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - avd. ing/overing.- midlertidig - IMV Dok: Sentralt tilsettingsråd sak 108/ Avdelingsingeniør/overingeniør - IMV Saksansv: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Runa Rørtveit Dok: ttalelse vedrørende søknad om godkjenning av eksterne emner 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 N Til: Dok: Statement from the evaluation committee Saksansv: IPV Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - 2 Fredskorpsstillinger - midlertidig - Noragric Dok: Innstillingsvedlegg FK / / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Svar på søknad om godkjenning av eksterne emner 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - 2 Fredskorpsstillinger - midlertidig - Noragric Dok: FK /04468 Innstillingsskjema 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - 2 Fredskorpsstillinger - midlertidig - Noragric Dok: Tilsetting FK / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Dok: Opptak til PhD studiet - IPV

13 Page 13 of 48 Saksansv: IPV Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Dok: Approval of education plan Saksansv: IPV Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: N Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - konsulent - vikariat - forkontor/ledelsesstab Dok: Forslag til utlysningstekst - ledelsessekretær Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Approval - changes of education plan and study plan Saksansv: IPV Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Dok: APPOINTMENT OF AN EVALATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Sak: CRISTin - fullmaktsavtale bibliotekkonsortiene Dok: Fullmaktsavtale for bibliotekkonsortiene Saksansv: BIB Saksbeh: BIB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Godkjent endring av avtaleperioden Saksansv: IPV Saksbeh: IPV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Bioingeniør - midlertidig-seksjon for anatomi og patologi, Institutt for basalfag og akvamedisin Dok: tlysningstekst bioingeniørstilling innen histopatologi og mikrobiologi 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Søknad om refusjon fra dag en til NAV Saksansv: TA Saksbeh: TAADM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad:

14 Page 14 of 48 X Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Førstekonsulent forskerutdanning- fast - IHA Dok: tlysningstekst Saksansv: IHA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Førstekonsulent forskerutdanning- fast - IHA Dok: Notat vedrørende utlysning Saksansv: IHA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: - Lutgart Lenaerts Sak: tleie av tveien 6A, 1 fra øst Dok: Regarding the application for NMB employee Apartment. Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Personalmappe med dokumenter unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Medarbeidersamtale Referat 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 362 Grad: Sak: Bioteknologi for lærere i videregående skole, Dok: Bioteknologi for lærere i videregående skole, regnskap Saksansv: SEV Saksbeh: SEV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: tenlandsopphold budsjettåret 2015 Dok: tlysning for budsjettåret 2015 Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Ber om bekreftelse på studiedeltakelse Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Bekreftelse på studiedeltakelse Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 275 Grad: Sak: Stipender til mastergradsoppgaver innen planlegging 2014 Dok: Stipender til mastergradsoppgaver innen planlegging prosjektnummer Saksansv: ILP Saksbeh: ILP

15 Page 15 of 48 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: Til: Nerliens Meszansky AS Sak: Anbud - Sentrifuge 6 liter Pilotanlegg Dok: Forslag til kontrakt Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: O off: Offl 25 første led Til: Tore Hagen Sak: Personalmappe offentlig - Hagen, Tore - ILP Dok: Arbeidsavtale %- ILP Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Rekruttering - vikariat - IPV Dok: Vikariat for Henrik Bjørsell Saksansv: IPV Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: Til: Sak: Forskningsutvalget INA Dok: Sammensetning av Forskningsutvalget 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: tvalg for etisk vurdering av studier med dyrepasienter Dok: Mandat 23. juni 2014 Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: tvalg for etisk vurdering av studier med dyrepasienter Dok: Mandat revidert 9. oktober 2014 Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Oppsigelse av studierett Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 161 Grad: Til: 'Annette Bergman' Sak: Myhrwolds fond Dok: Støtte fra Myhrwolds fond til student ved NMB (tidligere Norges landbrukshøgskole) 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: Sak: Personalmappe offentlig - Pham, Cong Dung - IMT Dok: DI skjema - offer of employment

16 Page 16 of 48 Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: Sak: Innkallinger og møtebøker - ndervisningsutvalget ved INA Dok: Møtebok 5/ / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: Sak: Innkallinger og møtebøker - Forskningsutvalget ved INA Dok: Møtebok 7/14 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Klage på karakterfastsetting - KJM Dok: 14/ Klage på karakter - KJM230 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: Til: Sak: Personalmappe offentlig - Fredriksen, Bjørn Anders - Teknisk avdeling, parkenheten. Dok: Tilsettingsbrev Saksansv: TAADM Saksbeh: TAADM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Application for approval of Agreement for completion and Sutyd Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Application for approval of Agreement for completion and Study Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Agreement and Study Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Agreement and Study Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1

17 Page 17 of 48 Dok: Application for approval of Agreement for completion and Study Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: Til: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - økonomikonsulent -fast stilling - IMV Dok: Avslag på søknad, informasjon om tilsetting Saksansv: IMV Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Oppsigelse av studierett 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Agreement for completion and Study Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Bekreftelse på gjennomført ph.d.-utdanning 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Dok: Application for approval of Agreement for completion and Study Plan Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Carolin Fischer Sak: Personalmappe offentlig - Fischer, Carolin - INA Dok: Maternity leave, application for parental benefit to NAV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: N Til: Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: tvidet rett til omsorgspenger, vedtak Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: I Fra: Haakon Aaen Sak: Personalmappe offentlig - Aaen, Haakon - ProdMed Stasjonærklinikken Dok: Søknad om permisjon med lønn Saksansv: PROMEDST 14/

18 Page 18 of 48 X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Sak: Årsrapport om studiekvalitetsarbeid ved ProdMed 2013/2014 Dok: Årsrapport om studiekvalitetsarbeid ved ProdMed 2013/ 2014 Saksansv: PRODMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: Til: Norges forskningsråd Sak: NFR Prosjekt /V10 - " Monitoring and risk assessment of contaminants in Southern Africa: Arusha in Tanzania as a model " - MORATANZ - Matinf - Prosjektleder Jan Ludvig Lyche - NVH prosjektnummer Dok: Framdriftsrapport Moratanz Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: Til: Sak: Personalmappe offentlig - Knain, Erik - IMT Dok: Oppsigelse av stilling Saksansv: IMT Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Progress Report for 2014 Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Ellen Karin Solevåg Sak: Personalmappe offentlig - Solevåg, Ellen Karin - ProdMed ekspbio Dok: Tilbud om stilling Saksansv: PROMEDEB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Til: Kari Marie Børtveit Sak: Personalmappe offentlig - Børtveit, Kari Marie - ProdMed Ekspbio Dok: Tilbud om stilling Saksansv: PROMEDEB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: Til: Linn Emilie Knutsen Sak: Personalmappe offentlig - Knutsen, Linn Emilie - ProdMed Eksbio Dok: Tilbud om stilling Saksansv: PROMEDEB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: Til: Svein Inge Arnestad Sak: Personalmappe offentlig - Arnestad, Svein Inge - ProdMed Dok: Tilsettingsbrev - tilbud om stilling Saksansv: PRODMED 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Vestbytorget legesenter v/stine Bjørdal Garshol Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Avskjermet Dok: Oppfølgingsplan - Avskjermet

19 Page 19 of 48 Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Salg av aksje i Norrøna barnehage i Tromsø. Dok: aksjekjøpsavtale for aksje i Norrøna barnehage AS Saksansv: MATINFADM Saksbeh: MATINFADM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: Sak: Salg av aksje i Norrøna barnehage i Tromsø. Dok: Forespørsel om kjøp av Norges veterinærhøgskole sin aksje i Norrøna barnehage i Tromsø Saksansv: MATINFADM Saksbeh: MATINFADM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Godkjenning av avhandlingen Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Legeattest - søknad om tilrettelegging 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Svar på søknad om tilrettelegging - samt epostkorrespondanse 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Godkjenning av ny medveileder Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om forhåndsgodkjenning av eksterne emner - vurdert Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Søknad om overgang til annet studieprogram Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ X Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad:

20 Page 20 of 48 Dok: Dokumentasjon på klinikkdager 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: Tiril Therese Sandboe Dok: Bekreftelse 14/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studentmappe - Avskjermet Oppfrisknings-klinikk 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Hans Morten Haugen Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Førsteamanuensis i Global Change and International Relations Dok: Position no. 14/02844; first response to formal complaint 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dok: Svarbrev - Legeerklæring 14/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Rekruttering - tilsetting - Forsker - engasjement - BasAm Notat - Leif Lindeman forsker epigenetikk CERAD 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: N Til: Sak: Sommerblomster - Sommeren 2015 Dok: Innmeldingsskjema Saksansv: TA Saksbeh: ØKOINN 14/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: O off: Offl 25 første led Rekruttering - utlysning - tilsetting - Førstekonsulent forskerutdanning- fast - IHA tvidet søkerliste Saksansv: IHA Saksbeh: IHA 14/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: O off: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Doktorgradsmappe - Avskjermet Statement from the evaluation committee Saksbeh: IKBM 14/

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014-27.7.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 30.07.2014 Oppnemning som medlem til styret for Norsk ordbok i perioden 2011-2014 Oppnemning til styret

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer