Offentlig journal / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:"

Transkript

1 Offentlig journal Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges veterinærhøgskole Dok: spørsmål til intern revisjon (likelydende spørsmål til de ulike personer på instituttene) Lnr: 2948/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges veterinærhøgskole Dok: Revisjonsrapport fra MatInf Lnr: 2949/2012 Forrige lnr: 2012/2948

2 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges veterinærhøgskole Dok: Revisjonsrapport fra ProdMed Lnr: 2950/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges veterinærhøgskole Dok: Revisjonsrapport BasAM Lnr: 2951/2012 Forrige lnr: 2012/2950

3 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges veterinærhøgskole Dok: Revisjonsrapport fra SportFaMed Lnr: 2952/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tilbud om vikariat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 2971/2012 Forrige lnr: 2012/2795

4 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/NADINEDT U.off: Offentleglova 26 Grad: 26 Sak: Forskningsprosjekt - " Før grenser og over grenser - samiske samfunsforandringer i et langt perspektiv " BaA - Prosjektleder: Knut Røed - NVH prnr: Dok: Kopi av vedtaksbrev - Forskningsprosjekt - " Før grenser og over grenser - samiske samfunsforandringer i et langt perspektiv " BaAm - Prosjektleder: Knut Røed - NVH prnr: Lnr: 2982/2012 Forrige lnr: 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/NADINEDT Sak: Forskningsprosjekt - " Før grenser og over grenser - samiske samfunsforandringer i et langt perspektiv " BaA - Prosjektleder: Knut Røed - NVH prnr: Dok: Totalbudsjettering - oppdragsprosjekter Lnr: 2983/2012 Forrige lnr: 2012/2982

5 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Valg av styrerepresentanter 2012 Dok: Valgprotokoll fra valg av styrerepresentant for T/A - ansatte til fellessyret for perioden 31 aug juli 2013 Lnr: 2984/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Sak: Etablering av " Centre for Fish Virology ( CFV) " Dok: Bekreftelse fra NVH - " Centre for Fish Virology - confirmation from the Norwegian School of Veterinary Science" Lnr: 2985/2012 Forrige lnr: 2012/2986

6 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Sak: Etablering av " Centre for Fish Virology ( CFV) " Dok: Støttebrev - Etablering av " Centre for Fish Virology ( CFV) " Lnr: 2986/2012 Forrige lnr: 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/NADINEDT Sak: Forskningsprosjekt - " Genetiske effekter av ulike spredingsstrategier: kontraster mellom flott og truede biller i små, lokale bestander " - BasAm - Prosjektleder: Knut Røed - NVH prnr: Dok: Søknad om SAK midler innen livsvitenskap, miljø og klima mellom NVH, UiO og UMB Lnr: 2987/2012 Forrige lnr:

7 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/NADINEDT Sak: Forskningsprosjekt - " Genetiske effekter av ulike spredingsstrategier: kontraster mellom flott og truede biller i små, lokale bestander " - BasAm - Prosjektleder: Knut Røed - NVH prnr: Dok: Totalbudsjettering - oppdragsprosjekter Lnr: 2988/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om fritak for undervisning og eksamen Lnr: 2990/2012 Forrige lnr:

8 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/RONNYR Fra: Mattilsynet Sak: Vedtak om båndlegging Dok: Rapport med vedtak om oppheving av restriksjoner Lnr: 2991/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker Lnr: 2992/2012 Forrige lnr: 2012/2344

9 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om tilrettelagt eksamen Lnr: 2993/2012 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Felles studensystem ( FS ) Dok: Tilgang til data fra Felles Studentsystem ( FS ) Lnr: 2994/2012 Forrige lnr:

10 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Avslutning av arbeidsforhold Lnr: 2995/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/OLAVR Fra: Mattilsynet Sak: Rapport med vedtak om båndlegging Dok: Rapport med vedtak om Båndlegging - hesteklinikken Lnr: 2996/2012 Forrige lnr: 2012/2242

11 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Satu Pyörälä m.fl. U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Dr. Philos - ***** ***** Dok: Evaluation committee for the degree og dr.philos. for ***** ***** Lnr: 2997/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/NADINEDT Sak: Kreftforeningen - Forskningsprosjekt - " Identifications of expression profiles associated with malignant progression in canin mammary tumour - Sportfamed - Prosjektleder: T. Grotmol / V. Kristiansen - NVH prnr: Dok: Prosjektkontrakt Forskningsprosjekt - " Identifications of expression profiles associated with malignant progression in canin mammary tumour - Sportfamed - Prosjektleder: T. Grotmol / V. Kristiansen Lnr: 2998/2012 Forrige lnr:

12 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/NADINEDT Sak: Kreftforeningen - Forskningsprosjekt - " Identifications of expression profiles associated with malignant progression in canin mammary tumour - Sportfamed - Prosjektleder: T. Grotmol / V. Kristiansen - NVH prnr: Dok: Totalbudsjettering - oppdragsprosjekter Lnr: 2999/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Søknad om godskriving av ECTS poeng Lnr: 3000/2012 Forrige lnr: 2011/2066

13 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Svar på søknad om godskriving av ECTS poeng Lnr: 3001/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Erstatningsopptak 2012 Dok: Søknad om erstatningsopptak til veterinærstudiet - ***** ***** ***** Lnr: 3002/2012 Forrige lnr: 2012/2847

14 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/CHRISTIH Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Høring - utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, " Langs lange spor " Dok: Høring - utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, " Langs lange spor " Lnr: 3009/2012 Forrige lnr: 2009/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Fravær eksamen - ***** Lnr: 3010/2012 Forrige lnr: 2012/2238

15 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Fra: Forsøksdyutvalget Sak: Vedtak i forsøksdyrutvalget Dok: Vedtak i forsøksdyrutvalget - FOTS ID 4428 Lnr: 3014/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Fra: Fosøksdyrutvalget Sak: Vedtak i forsøksdyrutvalget Dok: Klage på vedtak - FOTS ID 4448 Lnr: 3016/2012 Forrige lnr: 2012/3014

16 2004/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: NAV U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tilsagn om tilskudd i arbeidspraksis i ordinær virksomhet Lnr: 3017/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Representanter til Fellesstyret for samorganiseringen av NVH og UMB Dok: Oppnevning som medlemmer av felesstyret for NVH og UMB Lnr: 3021/2012 Forrige lnr: 2012/2513

17 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/BIRGERK Sak: Bemanningen ved biblioteket Dok: Personalsituasjonen i biblioteket Lnr: 3022/2012 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Fra: Høgskolen i Buskerud U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Melding om vedtak om utestenging fra studier ved andre universiteter og høgskoler - Samlesak 2012 Dok: Orientering om utestengte studenter Lnr: 3023/2012 Forrige lnr: 2012/2861

18 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Sak: Lånekassen 2012 Dok: Innmeldingsskjema Lnr: 3024/2012 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: Ian Mayer og Wenche Farstad Sak: Utlysning av midler til utarbeidelse av EU - søknader 2012 Dok: Søknadsskjema for midler til utarbeidelse av EU søknader Lnr: 3027/2012 Forrige lnr: 2012/2356

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00327-005 X Datert: 12.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Offentlig journal Journaldato: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.10.20%20-%202014.10.26.xml

file:///z:/postliste/2014.10.20%20-%202014.10.26.xml Page 1 of 57 Offentlig journal 20.10.2014-26.10.2014 14/01477-1 Dok.dato: 28.01.2014 Jour.dato: 22.10.2014 Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om permisjon

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.30%20-%202015.04.05.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.30%20-%202015.04.05.xml Page 1 of 9 Offentlig journal 30.03.2015-05.04.2015 14/02123-2 Dok.dato: 07.11.2014 Jour.dato: 30.03.2015 Arkivkode: 221 Grad: U Personalmappe offentlig - Fraser, Thomas - ProdMed Opprykksbrev Saksansv:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 29.10.2012 22.10.

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 29.10.2012 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 ***** 22.10.2012

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling 71051 - Assistenter - Elvetun skole. Assistenter - Elvetun skole - 71051 2010/3170-7 17478/2010 13.12.

Offentlig journal. Søknad på stilling 71051 - Assistenter - Elvetun skole. Assistenter - Elvetun skole - 71051 2010/3170-7 17478/2010 13.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2011 nnhold: Søknad på stilling 71051 - Assistenter - Elvetun skole Assistenter - Elvetun skole - 71051 2010/3170-7 17478/2010

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 06.09.2015 Journalenhet: I, 14/00062-27 Svar på varselbrev om konsekvenser i forhold til ikke å avlegge/bestå eksamen Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11.

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 17.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A nnhold: Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Personalmappe - ***** ***** Sak/dok

Detaljer