Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN"

Transkript

1 Offentlig journal Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om erstatningsopptak til veterinærstudiet Lnr: 2073/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/PROHAGL ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Innvilgelse av foreldrepermisjon Lnr: 4038/2012 Forrige lnr: 2012/4036

2 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BENDTR Novartis Norge AS Sak: Avtaler BasAM 2012 Dok: Oversendelse av rammeavtale om laboratorie- og vitenskaplige tjenester Lnr: 4183/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/BIRGERK Universitas v/ A. Rikstad Sak: Innsynsbegjæringer Dok: Svar på klage på avslag om dokumentinnsyn 04/ Lnr: 4420/2012 Forrige lnr: 2012/4283

3 2009/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Tore Framstad Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Svar på søknad om oppnevning av ny medveileder Lnr: 4442/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/CATHERIC U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Lokale forhandlinger 2012 Dok: Signert protokoll og resultat forhandlinger høst 2012 Lnr: 4466/2012 Forrige lnr: 2012/2426

4 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Opprykk til professor etter kompetanse 2012 Dok: Evaluation personal advancement to Professor ***** ***** ***** Lnr: 4471/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMTURI ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Tilbud om forlengelse av ansettelseskontrakt Lnr: 4472/2012 Forrige lnr: 2011/2356

5 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Opprykk til professor etter kompetanse 2012 Dok: Committee - ***** ***** Lnr: 4474/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Vibeke Rootwelt Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Tildeling av graden ph.d. Lnr: 4475/2012 Forrige lnr: 2012/4442

6 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR /Q10 - " Prosjektetableringsstøtte til arbeid med EU søknader " NVH - Prosjektleder: Gina Clausen Dok: Oversendelse av kontrakt Lnr: 4476/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: Randi Oppermann Moe, ProdMed Sak: Utlysning av midler til gjesteforelesere ved NVH 2012 Dok: Søknad om midler til gjesteforeleser - Grahame Coleman - Dyrevelferd, menneske - dyr relasjoner Lnr: 4477/2012 Forrige lnr: 2012/3986

7 2004/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykemeldt arbeidstaker Lnr: 4478/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Fra: ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Legeattest for sykdom ved eksamen Lnr: 4479/2012 Forrige lnr:

8 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/CHRISTIH Fra: Kulturdepartementet Sak: Høring - Endring i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument Dok: Høring - Endring i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument Lnr: 4480/2012 Forrige lnr: 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Statens strålevern Sak: Tillatelse bruk av radioaktive stoffer Dok: Vedrørende tilbakemelding på svar på tilsynsrapport - Pålegg om retting av avvik Lnr: 4481/2012 Forrige lnr: 2012/4245

9 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/NMHGRANU Fra: Mattilsynet Sak: Forespørsel om veterinærers kompetanse sett i forhold til spesifikke kompetansekrav i det nye næringsmiddelhygieneregelverket ( Animaliehygieneforskriften ) Dok: Forespørsel om veterinærers kompetanse sett i forhold til spesifikke kompetansekrav i det nye næringsmiddelhygieneregelverket ( Animaliehygieneforskriften ) Lnr: 4482/2012 Forrige lnr: 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Sykemelding fra klinisk eksamen Lnr: 4483/2012 Forrige lnr: 2012/4479

10 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Koestan Gadan Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Tildeling av graden philosophiae doctor Lnr: 4484/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Fra: ***** Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** Dok: Søknad om endring av registrert oppstartsdato for PhD - studiet Lnr: 4485/2012 Forrige lnr: 2010/2801

11 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: IT/IT-LEDER Sak: Avtaler kontrakter IT avdelingen 2012 Dok: Tilslutningsavtale - Rammeavtale mellom UNINETT og leverandøren - Avtale mellom Crayon AS og NVH Lnr: 4486/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Sak: Overtakelse av smådyrvakta - etablering av 24-timers intensivvakt Dok: SportFaMed - Merknad til styresak S - 68/12 Lnr: 4487/2012 Forrige lnr: 2012/4353

12 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/BIRGERK Fra: Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk 18 desember Leverandørtilsyn renholdstjenester Dok: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk 18 desember Leverandørtilsyn renholdstjenester Lnr: 4488/2012 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Fra: Universitets- og høgskolerådet Sak: Totale kostnader i forskningsprosjekter - Beregningsmodell - TDI modellen Dok: Totale kostnader i forskningsprosjekter - Beregningsmodell - TDI modellen Lnr: 4489/2012 Forrige lnr:

13 2009/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Fra: Veterinærinstituttetet Sak: Campus Ås Dok: Notat - En klinisk enhet ved Senter for husdyrforsøk ( SFH ) vil være et viktig element i gjenomføringen av god smitteberedskap på campus Ås Lnr: 4490/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Universitetet i Oslo m.fl. Sak: HAV21 Dok: Invitasjon til forskerseminar - Akvakultur Lnr: 4493/2012 Forrige lnr: 2012/4198

14 2010/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Fast stilling Lnr: 4494/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Oppsigelse Lnr: 4495/2012 Forrige lnr: 2012/4494

15 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Fra: ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om tilrettelagt eksamen Lnr: 4496/2012 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/BIRGERK Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Høring - Utvikling av de administrative løsningene i UH - sektoren Dok: Høring - Utvikling av de administrative løsningene i UH - sektoren Lnr: 4497/2012 Forrige lnr:

16 2004/ I Datert: Arkiv: Saksans: LED/BIRGERK Fra: Universitets- og høgskolerådet Sak: KOPINOR Dok: Prolongering av eksisterende Kopinor avtale Lnr: 4498/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ANNELISA ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Innvilgelse av 50 % permisjon uten lønn Lnr: 4500/2012 Forrige lnr: 2012/4499

17 2008/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT ***** Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Tildeling av graden ph.d. Lnr: 4501/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Innvilgelse av foreldrepermisjon med 100 % lønn Lnr: 4503/2012 Forrige lnr: 2012/4502

18 2008/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Sak: Samorganisering av Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Dok: Tomt til Veterinærinstituttet på Campus Ås Lnr: 4505/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: Statens Strålevern Sak: Tillatelse bruk av radioaktive stoffer Dok: Kommentarer til stillingsinstruks for strålevernkoordinator - Lukking av avvik Lnr: 4506/2012 Forrige lnr: 2012/4481

19 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Ekspertgruppe i spesialistpedagogikk Dok: Ekspertgruppen i spesialistpedagogikk er i gang med arbeidet. Gruppen ønsker dialog med universiteter og høyskoler Lnr: 4507/2012 Forrige lnr: 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Sak: EAEVE Evaluation 2014/EAEVE-evaluering 2014 Dok: Rapport vedrørende smittevern ved NVH 13.desember 2012 med forslag til nødvendige tiltak før EAEVE evalueringen i 2014 Lnr: 4508/2012 Forrige lnr: 2012/3529

20 2007/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/MARIANNT Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Evalueringskomite Lnr: 4509/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/JULIEJA Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Forslag til bedømmelseskomite Lnr: 4510/2012 Forrige lnr: 2012/4315

21 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om tilrettelagt eksamen Lnr: 4513/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse Lnr: 4514/2012 Forrige lnr: 2012/4495

22 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: Høgskolen i Hedmark Sak: Melding om vedtak om utestenging fra studier ved andre universiteter og høgskoler - Samlesak 2012 Dok: Vedtak om utestenging Lnr: 4515/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: Høgskolen i Ålesund Sak: Melding om vedtak om utestenging fra studier ved andre universiteter og høgskoler - Samlesak 2012 Dok: Vedtak om utestenging Lnr: 4516/2012 Forrige lnr: 2012/4515

23 2004/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: NAV U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Lnr: 4517/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/KIMKL NFR Sak: NFR / KPN Statens landbruksforvaltning : Tapsbringende infeksjon hos storfe i Norge "The two... infections in...cattle. Is it possible to control bovine respiratory syncytial virus ad bovine coronavirus " pr.leder: M. Stokstad Agressonr. : Dok: Prosjektsøknad Lnr: 4518/2012 Forrige lnr:

24 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/KIMKL Fra: Statens landbruksforvsltning Sak: NFR / KPN Statens landbruksforvaltning : Tapsbringende infeksjon hos storfe i Norge "The two... infections in...cattle. Is it possible to control bovine respiratory syncytial virus ad bovine coronavirus " pr.leder: M. Stokstad Agressonr. : Dok: Tilbakemelding på KPN søknade eter matfondavtalens utlysning av FOU - midler for 2013 innen mat - og landbuk Lnr: 4519/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Sak: Studentmappe ***** ***** ***** Dok: Signert avtale med Sørum og Fet veterinærkontor Lnr: 4520/2012 Forrige lnr: 2012/3898

25 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/TURIDH Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Signert avtale med Petvet Majorstuen Lnr: 4521/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Sak: Studentmappe- ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Signert avtale med Petvet Bergen Lnr: 4522/2012 Forrige lnr:

26 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Tilsetting Førsteamanuensis i besetningsmedisin og besetningshygiene - veterinær samfunnsmedisin i Sandnes 52 / 11 Dok: Kunngjøing Lnr: 4523/2012 Forrige lnr: 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Tilsetting Førsteamanuensis i besetningsmedisin og besetningshygiene - veterinær samfunnsmedisin i Sandnes 52 / 11 Dok: Betenkning Lnr: 4524/2012 Forrige lnr: 2012/4523

27 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsetting Førsteamanuensis i besetningsmedisin og besetningshygiene - veterinær samfunnsmedisin i Sandnes 52 / 11 Dok: Søkerliste Lnr: 4525/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsetting Førsteamanuensis i besetningsmedisin og besetningshygiene - veterinær samfunnsmedisin i Sandnes 52 / 11 Dok: Innstilling Lnr: 4526/2012 Forrige lnr: 2012/4525

28 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsetting Førsteamanuensis i besetningsmedisin og besetningshygiene - veterinær samfunnsmedisin i Sandnes 52 / 11 Dok: Bedømmelse Lnr: 4527/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Tilsetting Førsteamanuensis i besetningsmedisin og besetningshygiene - veterinær samfunnsmedisin i Sandnes 52 / 11 Dok: Protokoll Lnr: 4528/2012 Forrige lnr: 2012/4527

29 2008/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Forlengelse av stipendiatperiode ***** ***** ***** Lnr: 4530/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Forlengelse av engasjement ***** ***** ***** ***** Lnr: 4531/2012 Forrige lnr: 2012/3998

30 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE ***** Sak: Studentmappe ***** ***** ***** Dok: Søknad om fritak fra undervisning Lnr: 4532/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om fritak fra undervisning Lnr: 4533/2012 Forrige lnr: 2012/4201

31 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/CHRISTIH Fra: Fiskeri og kystdepartementet Sak: Forskift om uttak og utnytting av genetis materiale ( Bioprospekteringsforskiften ) Dok: Høring Forskift om uttak og utnytting av genetis materiale ( Bioprospekteringsforskiften ) Lnr: 4534/2012 Forrige lnr: 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Sak: Avtaler, kontrakter for MatInf 2012 Dok: Signert avtale - Avtale om tjeneste mellom MatInf og Instrumentservice Kaupang - Ansvarlig Åsa Magnusson Lnr: 4539/2012 Forrige lnr: 2012/4465

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG

Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: 512.33 ADM-D/KWC. Dok.dato: 15.04.2011. Klassering: ADM-D/KEG Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 26.04.2011 Svar: søknad om opptak til enkeltfag Opptak til enkeltfag ***** ***** 2011/800-2 3730/2011 ADM-D/KWC 512.33

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer