Offentlig journal / U Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1"

Transkript

1 Offentlig journal Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/ U Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok: Komité for faglig vurdering Lnr: 2032/2010 Forrige lnr: 2010/ / U Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/FORSKRÅD ***** Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** ***** Dok: Godkjenning av doktorgradsavhandling Lnr: 2137/2010 Forrige lnr: 2010/1883

2 2010/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Sak: PhD - ***** ***** Dok: Anledning til å få avlagt dr. philos.-graden Lnr: 2229/2010 Forrige lnr: 2010/ / U Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Anuschka Polder Sak: PhD - ***** ***** Dok: Godkjenning av doktorgradsavhandling Lnr: 188/2011 Forrige lnr: 2011/844

3 2006/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Sak: Doktorgrad ***** ***** Dok: Revidert avhandling Lnr: 267/2011 Forrige lnr: 2011/ / N Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Gina Clausen Sak: Utlysning av EU-midler 2011 Dok: Søknad om prosjektetableringsstøtte (PES) prodmed Lnr: 3396/2011 Forrige lnr: 2011/3308

4 2010/ N Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Olav Reksen m.fl. Sak: Strategi for dyreforsøksvirksomheten ved NVH Dok: Organisatorisk plassering av Seksjon for eksperimentell biomedisin Lnr: 22/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Miljøverndepartementet Sak: Lokalisering av Seksjon for arktisk veterinærmedisin Dok: Vedrørende Norges veterinærhøgskoles videre engasjement i Framsenteret Lnr: 41/2012 Forrige lnr: 2011/1615

5 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMAASBO ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Forhåndsvarsel om oppsigelse Lnr: 46/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Innvilgelse av permisjon uten lønn - korreksjon Lnr: 49/2012 Forrige lnr: 2011/874

6 2004/ U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** Dok: Forlengelse av redusert stilling Lnr: 53/2012 Forrige lnr: 2010/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/ADMMURS Norges Forskningsråd Sak: NFR prosjekt /I10 - " Mapping and identification of genes associated with symmetrical lupoid onychodystrophy ( SLO ) and hypothyreosis (HT) in dogs " BasAM - F. Lingaas - NVH pr. nr: Dok: Oversendelse av endring til kontrakt Lnr: 67/2012 Forrige lnr: 2012/59

7 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Veterinærinstituttet Sandnes U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Refusjonskrav på lønnsutgifter ***** ***** Lnr: 68/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** Dok: Forlengelse av 20 % omsorgspermisjon uten lønn Lnr: 69/2012 Forrige lnr: 2010/2948

8 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som IT-konsulent/rådgiver ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 70/2012 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMMEUCH Fra: Kulturdepartementet Sak: Utredning av litteratur - og språkpolitiske virkemidler Dok: Høring av utredning av litteratur - og språkpolitiske virkemidler Lnr: 71/2012 Forrige lnr:

9 2007/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** Dok: Oppsigelse av stilling som instituttleder Lnr: 72/2012 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMAASBO Fra: NAV Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Endret møtetidspunkt for dialogmøte Lnr: 73/2012 Forrige lnr: 2012/31

10 2004/ I Datert: Arkiv: 008 Saksans: SEKR/ADMKONS Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Dal forsøksgård Dok: Mulig avvikling av drift og avhending av avdeling på Dal Lnr: 74/2012 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Fra: ***** Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: legeattest Lnr: 75/2012 Forrige lnr: 2011/869

11 2005/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMWIIK Fra: Statens strålevern Sak: Tillatelse bruk av radioaktive stoffer Dok: Midlertidig fornyet godkjenning for forskriftsmessig strålebruk ( GD07-31 ) Lnr: 84/2012 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Lokale forhandlinger 2011 Dok: Brev til ansatte om Lnr: 85/2012 Forrige lnr: 2012/86

12 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Fra: ***** Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Oppsigelse av studieplass Lnr: 90/2012 Forrige lnr: 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Utlysning av midler til utenlandsopphold og for midler til gjesteforskere 2012 Dok: utlysning av midler til utenlandsopphold og for midler til gjesteforskere Lnr: 92/2012 Forrige lnr:

13 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Utlysning av midler til utarbeidelse av EU - søknader 2012 Dok: Utlysning av midler til utarbeidelse av EU - søknader Lnr: 94/2012 Forrige lnr: 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Utlysning av midler til gjesteforelesere ved NVH 2012 Dok: Utlysning av midler til gjesteforelesere Lnr: 95/2012 Forrige lnr:

14 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Utlysning av forskningsstrategiske midler Lnr: 96/2012 Forrige lnr: 2009/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Campus Ås Dok: Avtale mellon Hospitalet AS og NVH om rådgivning ifb brukermedvirkning forprosjekt Lnr: 97/2012 Forrige lnr: 2011/3416

15 2009/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Doktor philos ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 98/2012 Forrige lnr: 2010/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Vitemål Lnr: 99/2012 Forrige lnr: 2010/2808

16 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Studentsamskipnaden i Oslo Sak: Samarbeidsavtale SIO Studentsamskipnaden i Oslo - Fri stasjon Dok: Signert avtale Lnr: 100/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Studentsamskipnaden i Oslo Sak: Samarbeidsavtale SIO Studentsamskipnaden i Oslo - Fri stasjon Dok: Signert avtale Lnr: 102/2012 Forrige lnr: 2012/100

17 2005/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMWIIK Fra: Statens strålevern Sak: Tillatelse bruk av radioaktive stoffer Dok: Frist for å søke om ny tillatelse til radioaktiv forurensning ( GO06-13) - Informasjon om nytt regelverk Lnr: 103/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDFORS Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** ***** Dok: ***** Lnr: 104/2012 Forrige lnr: 2010/1227

18 2005/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDFORS Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 105/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Fra: Line Olsen (BasAM) Sak: Utlysning av midler til utenlandsopphold og for midler til gjesteforskere 2012 Dok: Søknad om midler til utenlandsopphold Lnr: 106/2012 Forrige lnr: 2012/92

19 2006/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDFORS1 Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 107/2012 Forrige lnr: 2010/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Sak: Doktorgrad ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 108/2012 Forrige lnr: 2010/1204

20 2004/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 109/2012 Forrige lnr: 2010/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 110/2012 Forrige lnr: 2011/1754

21 2006/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Sak: Doktorgrad ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 111/2012 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Fra: Universitas Sak: Innsynsbegjæring Dok: Krav om innsyn i dokumenter 05/50-17, 11/204-3, 11/670-1 og 10/435 Lnr: 112/2012 Forrige lnr: 2010/1743

22 2006/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDFORS1 Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 113/2012 Forrige lnr: 2010/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Universitas Sak: Innsynsbegjæring Dok: Krav om innsyn i dokumenter 05/50-17, 11/204-3, 11/670-1 og 10/435 Lnr: 114/2012 Forrige lnr: 2012/112

23 2006/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDFORS1 Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 115/2012 Forrige lnr: 2010/ / N Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Kjetil Oftebro m.fl. Sak: Innsynsbegjæring Dok: Vedrørende krav om innsyn - anmodning om avdelingen/saksbehandlers vurdering om innsyn kan gis Lnr: 116/2012 Forrige lnr: 2012/114

24 2006/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 118/2012 Forrige lnr: 2010/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/ADMMURS Fra: Norges Forskningsråd Sak: Overføring - Differential neuroendocrine regulation of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone in Atlantic cod and GFP-transgenic medaka /S40 Dok: Oversendelse av endring til kontrakt Lnr: 119/2012 Forrige lnr: 2011/740

25 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Fra: ***** Sak: Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Legeattest Lnr: 120/2012 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMKONS Sak: Kontrakter kopimaskin Dok: Service avtale A kontrakt Lnr: 121/2012 Forrige lnr: 2011/480

26 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Oversendelse av oppfølgingsplan ved sykemelding Lnr: 122/2012 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDKONS Fra: ***** Sak: Studentmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Forlenget permisjon Lnr: 123/2012 Forrige lnr: 2011/722

27 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Fra: Frode Lingaas Sak: Utlysning av midler til utarbeidelse av EU - søknader 2012 Dok: Søknad om midler til utarbeidelse av EU - søknader Lnr: 124/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDFORS Sak: Mastergrad ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 125/2012 Forrige lnr: 2005/1168

28 2010/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Sak: PhD - ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 126/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDKONS ***** Sak: Studentmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Forlenget permisjon Lnr: 127/2012 Forrige lnr: 2012/123

29 2006/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Sak: Doktorgrad ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 128/2012 Forrige lnr: 2010/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 129/2012 Forrige lnr: 2010/2767

30 2005/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: TEKN/TEKNSEKR Fra: Brann og redningsetaten Sak: Tilsynsrapporter Dok: Tilsynsrapport brannvern Lnr: 130/2012 Forrige lnr: 2006/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Fra: Marianne Kraugerud, Basam Sak: Utlysning av midler til utenlandsopphold og for midler til gjesteforskere 2012 Dok: Søknadskjema for midler til utenlandsopphold Lnr: 134/2012 Forrige lnr: 2012/106

31 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD ***** Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: legeattest Lnr: 140/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: TEKN/TEKNSEKR Brann og redningsetaten Sak: Tilsynsrapporter Dok: Kommentarer til Tilsynsrapport Lnr: 141/2012 Forrige lnr: 2012/130

32 2005/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Opprettholdelse av krav om fast tilsetting Lnr: 142/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Sak: Studieutvalget Dok: SU referat Lnr: 144/2012 Forrige lnr: 2008/900

33 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Fra: Olav Reksen Sak: Utlysning av midler til utenlandsopphold og for midler til gjesteforskere 2012 Dok: Søknad om utenlandsopphold for Ingrid Holmøy prodmed Lnr: 146/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/ADMXTRA2 Fra: EUROPEAN COMMISSION Sak: Forskningsprosjekt: GMSAFOOD Biomarkers for post marketmonitoring of short and long-term effects of genetically modifieted organisms (GMOs) on animal and human health Dok: 7th framework programme for RTD financial audit Lnr: 147/2012 Forrige lnr: 2011/1237

34 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: 3 - årig dyrepleier bachelorutdanning Dok: Utredning om 3 - årig dyrepleierutdanning Lnr: 149/2012 Forrige lnr: 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/ADMMURS Norges Forskningsråd Sak: NFR ( kommer senere )Forskningsprosjekt : In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal prosjektleder Constanze Fintl SportFamed NVHs prosjekt nr. ( kommer senere ) Dok: Søknad på prosjekt In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarm Lnr: 150/2012 Forrige lnr:

35 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/ADMMURS Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR ( kommer senere )Forskningsprosjekt : In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal prosjektleder Constanze Fintl SportFamed NVHs prosjekt nr. ( kommer senere ) Dok: Kvittering for mottatt søknad Lnr: 151/2012 Forrige lnr: 2012/150

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

Dok.dato: 08.08.2012. Dok.dato: 31.08.2012. Dok.dato: 04.09.2012

Dok.dato: 08.08.2012. Dok.dato: 31.08.2012. Dok.dato: 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Arbeidsavtale datert 010812 2012/2351-7 19830/2012 08.08.2012 Bård Voldsund Tilbud om midlertidig stilling

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11.

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Forlenga arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus,

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014-27.7.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 30.07.2014 Oppnemning som medlem til styret for Norsk ordbok i perioden 2011-2014 Oppnemning til styret

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer