Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal ---------------------------------------------------------"

Transkript

1 Offentlig journal Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF - prosjektnr: " Bivirkninger som følge av vaksinering av laks " - BasAM - Prosjektlansvartlig: Erling Olav Koppang - NVH prnr: Dok: Prosjektbeskrivelse - " Bivirkninger som følge av vaksinering av laks " - E.O. Koppang Lnr: 2916/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Bedømmelseskomiteens vurdering av prøveforelesning for graden PhD - ***** ***** Lnr: 3243/2011 Forrige lnr: 2011/3242

2 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Åshild Krogdahl, BasAM Sak: Utlysning av EU-midler 2011 Dok: Søknad om støtte til deltakelse i møte vedrørende planlegging / utforming av EU - søknad Lnr: 3261/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Ane Nødtvedt Sak: Utlysning av EU-midler 2011 Dok: Søknad om midler til ERC- starting grant Lnr: 3267/2011 Forrige lnr: 2011/3261

3 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Thora J. Jonasdottir Sak: Utlysning av midler til gjesteforelesere Dok: Søknad til UFE Lnr: 3293/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMCAIL ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Opprykk til førstelektor 2011 Dok: Re Søknad om opprykke til førstelektor Lnr: 3298/2011 Forrige lnr: 2011/2589

4 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Avtale om samarbeide om utdannenlse og forskning mellom Mekelle University, College of Veterinary Medicine og NVH Dok: Signert avtale om samarbeide om utdannenlse og forskning mellom Mekelle University, College of Veterinary Medicine og NVH Lnr: 3325/2011 Forrige lnr: 2009/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Fra: Ås kommune Sak: Campus Ås Dok: Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Campus Ås og reguleringsplan for Einarsjordet Lnr: 3326/2011 Forrige lnr: 2011/2563

5 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMKONS Fra: Departementenes servicesenter Sak: Nedleggelse av Norges statskalender Dok: Nedleggelse av Norges statskalender Lnr: 3327/2011 Forrige lnr: 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDHAGA Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Autorisasjon og assistentjeneste 2011 Dok: Søknad om autorisasjon som veterinær - Abdulmunaf Abulhal Lnr: 3328/2011 Forrige lnr: 2011/3259

6 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDHAGA Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Autorisasjon og assistentjeneste 2011 Dok: Søknad om autorisasjon som veterinær - Mohammad Afzal Javed Qureshi Lnr: 3329/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Campus Ås Dok: Referat fra særmøte kjemikaliekartlegging - samlokalisering av NVH, VI og UMB Lnr: 3330/2011 Forrige lnr: 2011/3326

7 2004/ I Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMAASBO Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Forhåndsvarsel om sanksjon - manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker Lnr: 3331/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/IRREKSE Olav Reksen Sak: NFR prnr: RFFVES - " Endosymbionter hos flått ( Ixodes ricinus ) et regionalt samarbeidsprosjekt " - ProdMed - S. Stuen - NVH pr.nr: Dok: Prosjektinformasjon Lnr: 3332/2011 Forrige lnr:

8 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/IRREKSE Olav Reksen Sak: NFR prnr: RFFVES - " Endosymbionter hos flått ( Ixodes ricinus ) et regionalt samarbeidsprosjekt " - ProdMed - S. Stuen - NVH pr.nr: Dok: Totalbudsjettering - NFR prnr: RFFVES - " Endosymbionter hos flått ( Ixodes ricinus ) et regionalt samarbeidsprosjekt " - ProdMed - S. Stuen - NVH pr.nr: Lnr: 3333/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/IRREKSE Olav Reksen Sak: NFR prnr: RFFVES - " Endosymbionter hos flått ( Ixodes ricinus ) et regionalt samarbeidsprosjekt " - ProdMed - S. Stuen - NVH pr.nr: Dok: Budsjett NFR prnr: RFFVES - " Endosymbionter hos flått ( Ixodes ricinus ) et regionalt samarbeidsprosjekt " - ProdMed - S. Stuen - NVH pr.nr: Lnr: 3334/2011 Forrige lnr: 2011/3333

9 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/IRREKSE Sak: NFR prnr: RFFVES - " Endosymbionter hos flått ( Ixodes ricinus ) et regionalt samarbeidsprosjekt " - ProdMed - S. Stuen - NVH pr.nr: Dok: Signert avtale - standardvilkår for regionalt utviklingsprogram - NFR prnr: RFFVES - " Endosymbionter hos flått ( Ixodes ricinus ) et regionalt samarbeidsprosjekt " - ProdMed - S. Stuen - NVH pr.nr: Lnr: 3335/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/OKOSJEF Sak: HMS - vernerunder for NVH Dok: Sjekkliste for vernerunde Prodmed Lnr: 3337/2011 Forrige lnr:

10 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMREITE Sak: NFR prosjektnr: /O10 - " Smerte - bedøming og behandling hos hest " - SportFaMed - H.A. Haga - NVH pr. nr: Dok: Prosjektinformasjon - NFR prosjektnr: /O10 - " Smerte - bedøming og behandling hos hest " - SportFaMed - H.A. Haga - NVH pr. nr: Lnr: 3338/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som avdelingsingeniør ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 3339/2011 Forrige lnr: 2011/2463

11 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/OKOSJEF Sak: HMS - vernerunder for NVH Dok: Referat fra vernerunde 07.november 2011 ProdMed Lnr: 3340/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMREITE Sak: NFR prosjektnr: /O10 - " Smerte - bedøming og behandling hos hest " - SportFaMed - H.A. Haga - NVH pr. nr: Dok: Totalbudsjetteringg oppdragsprosjekter - NFR prosjektnr: /O10 - " Smerte - bedøming og behandling hos hest " - SportFaMed - H.A. Haga - NVH pr. nr: Lnr: 3341/2011 Forrige lnr: 2011/3338

12 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** ***** Dok: Søknad om permisjon Lnr: 3343/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Christine Trondsen Murstad Sak: NFR prnr: " Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection, dynamics, genetic variations and pathogenesis " - MatInf - Anne Storset - NVH prnr: Dok: Enkel samarbeidsavtale mellom VI og NVH - NFR prnr: " Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection, dynamics, genetic variations and pathogenesis " - MatInf - Anne Storset - NVH prnr: Lnr: 3344/2011 Forrige lnr:

13 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Christine Trondsen Murstad Sak: NFR prnr: " Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection, dynamics, genetic variations and pathogenesis " - MatInf - Anne Storset - NVH prnr: Dok: Revidert prosjekt - endringer i kontraktsgrunnlag - NFR prnr: " Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection, dynamics, genetic variations and pathogenesis " - MatInf - Anne Storset - NVH prnr: Lnr: 3345/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Christine Trondsen Murstad Sak: NFR prnr: " Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection, dynamics, genetic variations and pathogenesis " - MatInf - Anne Storset - NVH prnr: Dok: Totalbudsjettering oppdragsprosjekter - NFR prnr: " Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs - infection, dynamics, genetic variations and pathogenesis " - MatInf - Anne Storset - NVH prnr: Lnr: 3346/2011 Forrige lnr: 2011/3345

14 2007/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** Dok: Evalueringsrapport Lnr: 3347/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Evaulueringsrapport Lnr: 3348/2011 Forrige lnr: 2011/3248

15 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Christine Trondsen Murstad Sak: FHF oppdragsprosjekt - " Optimalt for som gir fast filet av oppdrettslaks " - BasAM - E.O. Koppang - NVH prnr: 01120M Dok: Signert avtale - FHF oppdragsprosjekt - " Optimalt for som gir fast filet av oppdrettslaks " - BasAM - E.O. Koppang - NVH prnr: 01120M Lnr: 3349/2011 Forrige lnr: 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Christine Trondsen Murstad Sak: FHF oppdragsprosjekt - " Optimalt for som gir fast filet av oppdrettslaks " - BasAM - E.O. Koppang - NVH prnr: 01120M Dok: Prosjektinformasjon - FHF oppdragsprosjekt - " Optimalt for som gir fast filet av oppdrettslaks " - BasAM - E.O. Koppang - NVH prnr: 01120M Lnr: 3350/2011 Forrige lnr: 2011/3349

16 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Christine Trondsen Murstad Sak: FHF oppdragsprosjekt - " Optimalt for som gir fast filet av oppdrettslaks " - BasAM - E.O. Koppang - NVH prnr: 01120M Dok: Budsjett FHF oppdragsprosjekt - " Optimalt for som gir fast filet av oppdrettslaks " - BasAM - E.O. Koppang - NVH prnr: 01120M Lnr: 3351/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som ingeniør ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 3352/2011 Forrige lnr: 2011/940

17 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Christine Trondsen Murstad Sak: FHF oppdragsprosjekt - " Optimalt for som gir fast filet av oppdrettslaks " - BasAM - E.O. Koppang - NVH prnr: 01120M Dok: Totalbudsjettering oppdragsprosjekt - FHF oppdragsprosjekt - " Optimalt for som gir fast filet av oppdrettslaks " - BasAM - E.O. Koppang - NVH prnr: 01120M Lnr: 3353/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Oversendelse av ansettelseskontrakt Lnr: 3355/2011 Forrige lnr: 2011/3196

18 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Fra: Universitets- og høgskolerådet Sak: Karakterundersøkelser i Dok: Skisse til opplegg for karakterundersøkelser i ber om respons Lnr: 3356/2011 Forrige lnr: 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: TEKN/TEKNSJEF Fra: Oslo Kommune, Plan og byggningsetaten Sak: Godkjent avfallsplan Dok: Mangler vedrørende sluttrapport for avfallshåndtering Lnr: 3358/2011 Forrige lnr:

19 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Angående klage på eksamenskarakter ***** ***** Lnr: 3359/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Bekreftelse Lnr: 3360/2011 Forrige lnr: 2010/416

20 2004/ X Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 3361/2011 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Søknad om refusjon av utlegg - kjøp av databrilleglass Lnr: 3362/2011 Forrige lnr: 2011/12

21 2004/ I Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Søknad om økonomisk støtte til nye terminalbriller Lnr: 3363/2011 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Fra: Norges Forskningsråd Sak: Norges forskningsråd - Indikatorrapporten engelsk kortversjon Dok: Norges forskningsråd - Indikatorrapporten engelsk kortversjon Lnr: 3364/2011 Forrige lnr:

22 2007/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** Dok: Godkjenning av doktorgradsavhandlingen Lnr: 3366/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** Dok: Oppnevning av evalueringskomite - Evaluation committe for the degree of PhD for ***** ***** ***** Lnr: 3367/2011 Forrige lnr: 2011/3321

23 2008/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMKONS Fra: Fiskernes Hus Sak: Leieavtale Fiskernes Hus Dok: Oversendelse av fornyelse av leieavtale til signering Lnr: 3370/2011 Forrige lnr: 2009/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMKONS Sak: Pensjonistforening ved NVH Dok: Referat fra medlemsmøte 15 november 2011 Lnr: 3371/2011 Forrige lnr: 2011/1938

24 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Sak: Avtaler, kontrakter for MatInf 2011 Dok: Avtale mellom matinf - Morten Tryland og Høgskolen i Hedmark Lnr: 3372/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Samorganisering av Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges veterinærhøgskole og veterinærinstituttet Dok: Prosjektledelse overfor byggherren NVH ved nybygg på Ås - KTR 7 Lnr: 3373/2011 Forrige lnr: 2011/3224

25 2007/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Forlengelse av 20 % permisjon uten lønn Lnr: 3374/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Samorganisering av Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges veterinærhøgskole og veterinærinstituttet Dok: Kontrakt - KTR 8 Lnr: 3376/2011 Forrige lnr: 2011/3373

26 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: INFO/ADMBYE Fra: Steffen Kørner Ludvigsen Sak: Fast grafisk designer Anbud - tilbud informasjonsavdelingen Dok: Fast grafisk designer Lnr: 3378/2011 Forrige lnr: 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Søknad om permisjon Lnr: 3379/2011 Forrige lnr:

27 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Sak: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole (doktorgradsreglement) Dok: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) MatInf Lnr: 3380/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Sak: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges veterinærhøgskole (doktorgradsreglement) Dok: Forskrift for graden philosophiae doctor ProdMed Lnr: 3381/2011 Forrige lnr: 2011/3380

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Offentlig journal Journaldato: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014-27.7.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 30.07.2014 Oppnemning som medlem til styret for Norsk ordbok i perioden 2011-2014 Oppnemning til styret

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Journaldato: 15.05.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 15.05.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 16.05.2014 elvevaluering fra HiG - Teknologifagevaluering 2014 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer