Offentlig journal / U Datert: Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF"

Transkript

1 Offentlig journal Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/ U Datert: Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok: Innkalling til generalforsamling Lnr: 1869/2008 Forrige lnr: 2008/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Foreløpig svar på søknad om fødselspermisjon (epost) Lnr: 1101/2012 Forrige lnr: 2012/1102

2 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMKONS Styrets medlemmer Sak: Styrets møter 2012 Dok: Innkalling til styrets møte 31. mai 2012 Lnr: 1648/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Feil ved beregning av ansiennitet Lnr: 1769/2012 Forrige lnr: 2011/3191

3 2006/ U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som stipendiat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 1781/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Styret Sak: Fremtidig organisering og drift av Seksjon for arktisk veterinærmedisin (SAV) Dok: Orientering til Styret om arbeidet med Seksjon for arktisk veterinærmedisin og samarbeid med Universitetet i Tromsø Lnr: 1785/2012 Forrige lnr: 2012/1699

4 2011/ X Datert: Arkiv: 021 Saksans: LED/ADMKRUSE Styret Sak: Handlingsromkomité Dok: Status i handlingsromsarbeidet Lnr: 1790/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Steinar Waage Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Søknad forskergruppe populasjonsmedisin Lnr: 1832/2012 Forrige lnr: 2012/1572

5 2009/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Angående søknad om å ta eksamen i cellebiologi og videre studier Lnr: 1848/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som førsteamanuensis ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 1863/2012 Forrige lnr: 2011/3513

6 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Eksamen i cellebiologi Lnr: 1864/2012 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** ***** Dok: legeattest Lnr: 1865/2012 Forrige lnr: 2012/833

7 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tilbud om vikariat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 1867/2012 Forrige lnr: 2010/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Fra: Kenneth Jonassen Sak: Innsynsbegjæring Dok: Purring på svar vedrørende innsynsbegjæring Lnr: 1868/2012 Forrige lnr: 2012/1507

8 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Kenneth Jonassen Sak: Innsynsbegjæring Dok: Svar på purring på svar vedrørende innsynsbegjæring Lnr: 1869/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Kenneth Jonassen Sak: Innsynsbegjæring Dok: Innvilget innsyn Lnr: 1871/2012 Forrige lnr: 2012/1869

9 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 02/11 - Dyrepleier / forskningstekniker Dok: Stillingsbeskrivelse Lnr: 1872/2012 Forrige lnr: 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 02/11 - Dyrepleier / forskningstekniker Dok: Utlysning Lnr: 1873/2012 Forrige lnr: 2012/1872

10 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 02/11 - Dyrepleier / forskningstekniker Dok: Søkerliste Lnr: 1874/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 212 Saksans: SPORTFAMED/ISMREITE Sak: Tilsettingssak - Professor II i veterinærmedisin (obstetrikk hos smådyr) 28/07 Dok: Betenkning og tilsetting kalling som dosent - II i veterinærmedisin - obstetrikk hos smådyr S - 25/08 Lnr: 1875/2012 Forrige lnr: 2009/3096

11 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 02/11 - Dyrepleier / forskningstekniker Dok: Innstilling Lnr: 1876/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 02/11 - Dyrepleier / forskningstekniker Dok: Tilsetting Lnr: 1878/2012 Forrige lnr: 2012/1876

12 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 02/11 - Dyrepleier / forskningstekniker Dok: Protokoll Lnr: 1879/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 03/11 Førstelektor - hestekirurgi Dok: Betenkning Lnr: 1880/2012 Forrige lnr:

13 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 03/11 Førstelektor - hestekirurgi Dok: Kunngjøring Lnr: 1881/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 03/11 Førstelektor - hestekirurgi Dok: Søkerliste Lnr: 1882/2012 Forrige lnr: 2012/1881

14 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 03/11 Førstelektor - hestekirurgi Dok: Innstilling Lnr: 1883/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 03/11 Førstelektor - hestekirurgi Dok: Protokoll Lnr: 1884/2012 Forrige lnr: 2012/1883

15 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 04/11 - Postdoktor Dok: Betenkning Lnr: 1885/2012 Forrige lnr: 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 04/11 - Postdoktor Dok: Kunngjøring Lnr: 1886/2012 Forrige lnr: 2012/1885

16 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 04/11 - Postdoktor Dok: Søkerliste Lnr: 1887/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 04/11 - Postdoktor Dok: Faglig vurdering Lnr: 1888/2012 Forrige lnr: 2012/1887

17 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 04/11 - Postdoktor Dok: Kommentar faglig vurdering Lnr: 1889/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 04/11 - Postdoktor Dok: Vurdering og innstilling Lnr: 1890/2012 Forrige lnr: 2012/1889

18 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 04/11 - Postdoktor Dok: Sakkyndig komite Lnr: 1891/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 04/11 - Postdoktor Dok: Protokoll Lnr: 1892/2012 Forrige lnr: 2012/1891

19 2006/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradstudiet - ***** ***** Dok: Bedømmelse av doktorgradsavhandling Lnr: 1893/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 06/11 - Doktorgradsstipendiat - adferd hos hund Dok: Betenkning Lnr: 1894/2012 Forrige lnr:

20 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 06/11 - Doktorgradsstipendiat - adferd hos hund Dok: Kunngjøring Lnr: 1895/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 06/11 - Doktorgradsstipendiat - adferd hos hund Dok: Søkerliste Lnr: 1896/2012 Forrige lnr: 2012/1895

21 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 06/11 - Doktorgradsstipendiat - adferd hos hund Dok: Evaluering og innstilling Lnr: 1897/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 06/11 - Doktorgradsstipendiat - adferd hos hund Dok: Protokoll Lnr: 1898/2012 Forrige lnr: 2012/1897

22 2008/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Forlengelse av tilsettingsperioden som stipendiat Lnr: 1899/2012 Forrige lnr: 2008/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 07/11 - Postdoktor cellebiologi og immunologi Dok: Betenkning Lnr: 1900/2012 Forrige lnr:

23 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 07/11 - Postdoktor cellebiologi og immunologi Dok: Kunngjøring Lnr: 1901/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 07/11 - Postdoktor cellebiologi og immunologi Dok: Søkerliste Lnr: 1902/2012 Forrige lnr: 2012/1901

24 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 07/11 - Postdoktor cellebiologi og immunologi Dok: Bedømmelseskommite Lnr: 1903/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 07/11 - Postdoktor cellebiologi og immunologi Dok: Bedømmelse Lnr: 1905/2012 Forrige lnr: 2012/1903

25 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 07/11 - Postdoktor cellebiologi og immunologi Dok: Innstilling Lnr: 1906/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 07/11 - Postdoktor cellebiologi og immunologi Dok: Protokoll Lnr: 1907/2012 Forrige lnr: 2012/1906

26 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 10/11 - IT - konsulent ( PC / print ) Dok: Stillingsbeskrivelse Lnr: 1908/2012 Forrige lnr: 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 10/11 - IT - konsulent ( PC / print ) Dok: Kunngjøring Lnr: 1910/2012 Forrige lnr: 2012/1908

27 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 10/11 - IT - konsulent ( PC / print ) Dok: Søkerliste Lnr: 1911/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 10/11 - IT - konsulent ( PC / print ) Dok: Innstilling Lnr: 1912/2012 Forrige lnr: 2012/1911

28 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 10/11 - IT - konsulent ( PC / print ) Dok: Tilsetting Lnr: 1913/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 10/11 - IT - konsulent ( PC / print ) Dok: Protokoll Lnr: 1914/2012 Forrige lnr: 2012/1913

29 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Betenkning Lnr: 1915/2012 Forrige lnr: 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Kunngjøring Lnr: 1922/2012 Forrige lnr: 2012/1915

30 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Søkerliste Lnr: 1923/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Bedømmelseskomite Lnr: 1927/2012 Forrige lnr: 2012/1923

31 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Bedømmelse Lnr: 1928/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Innstilling Lnr: 1929/2012 Forrige lnr: 2012/1933

32 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Innstilling mail Lnr: 1930/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Protokoll Lnr: 1931/2012 Forrige lnr: 2012/1930

33 2006/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMTURI Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: System for fastsetting av rektors lønn S - 54 /06 Lnr: 1932/2012 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/11 - Postdoktor - miljøgifter og cancer Dok: Notat - ny kunngjøring 49/11 Lnr: 1933/2012 Forrige lnr: 2012/1931

34 2007/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/MGAHAGE ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som professor II ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 1934/2012 Forrige lnr: 2008/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 22/11 - Førsteamanuensis patologi Dok: Betenkning Lnr: 1935/2012 Forrige lnr:

35 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 22/11 - Førsteamanuensis patologi Dok: Kunngjøring Lnr: 1936/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 22/11 - Førsteamanuensis patologi Dok: Søkerliste Lnr: 1937/2012 Forrige lnr: 2012/1936

36 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 22/11 - Førsteamanuensis patologi Dok: Notat ang tilsetting Lnr: 1938/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 22/11 - Førsteamanuensis patologi Dok: Innstilling Lnr: 1939/2012 Forrige lnr: 2012/1938

37 2011/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 22/11 - Førsteamanuensis patologi Dok: Protokoll Lnr: 1940/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR - Søknad om midler til forskningsprosjekter BasAM Dok: Kvittering fra NFR - " Molecular mechanisms underlying development of intestinal pathologies in salmonids revealed by new intestinal epithelial cell lines " Lnr: 1943/2012 Forrige lnr: 2012/1945

38 2004/ U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Oversendelse av oppfølgingsplan Lnr: 1944/2012 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: PhD - ***** ***** - ProdMed Dok: Revidert prosjektbeskrivelse Lnr: 1947/2012 Forrige lnr: 2012/1464

39 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR - Søknad om midler til forskningsprosjekter BasAM Dok: Kvittering fra NFR - " Effects of kisspeptins on GnRH neurons and pituitary gonadotrope cells : does the HPG - axis need a Kiss? " - Kjetil Hodne Lnr: 1948/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR - Søknad om midler til forskningsprosjekter BasAM Dok: Kvittering fra NFR - " Zebrafish-omics screens - Next Generation Genomics Analysis of Omega3 Bio-activities " - Peter Aleström Lnr: 1950/2012 Forrige lnr: 2012/1948

40 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR - Søknad om midler til forskningsprosjekter BasAM Dok: Kvittering fra NFR - " National Research School in Aquatic Bioscience " - Peter Aleström Lnr: 1951/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Autorisasjoner 2012 Dok: Søknad om autorisasjon eller lisens - ***** ***** Lnr: 1952/2012 Forrige lnr: 2012/1616

41 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe - ***** ***** Dok: Tilrettelagt eksamen Lnr: 1953/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMAASBO ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse Lnr: 1955/2012 Forrige lnr: 2012/1954

42 2004/ U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse Lnr: 1958/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe - ***** ***** Dok: Tilrettelagt eksamen Lnr: 1959/2012 Forrige lnr: 2012/1733

43 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: PhD - ***** ***** - ProdMed Dok: Svar på søknad om opptak til organisert doktorgradsprogram ved NVH - ***** ***** ***** Lnr: 1960/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad Indicators of welfare and pain in ruminants /110 Dok: Innfrielse av tilsagn for 2012 Lnr: 1963/2012 Forrige lnr: 2011/846

44 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED-ADM/IRRREKSE Mattilsynet Sak: Felles medisinrapportering for veterinær tilknyttet ambulatorisk klinikk Dok: Søknad om tillatelse til felles medisinrapportering for veterinær tilknyttet ambulatorisk klinikk Lnr: 1964/2012 Forrige lnr: 2008/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Bekreftelse av oppsigelse Lnr: 1970/2012 Forrige lnr: 2012/1968

45 2009/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad Indicators of welfare and pain in ruminants /110 Dok: Framdriftsrapport Lnr: 1971/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: Saksans: ØK/ADMALDA Norges Forskningsråd Sak: NFR prosjektsøknad - "søknad Why Does Perinatal Lamb Mortality Increase in Norway?" ProdMed - I. Holmøy Dok: Framdriftsrapport Lnr: 1972/2012 Forrige lnr: 2011/3029

46 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offentleglova 26 Grad: 26 Sak: Avtale om patentretighet Avtale mellom campus Kjeller og NVH - matinf Henning Sørum Dok: Avtale mellom Campus Kjeller og NVH Vaksine mot ny sykdom hos oppdrettsfisk Lnr: 1973/2012 Forrige lnr: 2010/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/ADMWIIK Fra: Nasjonalbiblioteket Sak: Evalueringsportalen Dok: Korrespondanse vedrørende kontaktperson - Evalueringsportalen Lnr: 1974/2012 Forrige lnr: 2011/1925

47 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/ADMWIIK Nasjonalbiblioteket Sak: Evalueringsportalen Dok: Ny kontaktperson - Evalueringsportalen Lnr: 1975/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Tilbakemelding på tildeling av midler Lucy Robertson Lnr: 1976/2012 Forrige lnr: 2012/1832

48 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Fra: Mette Myrmel Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Søknad om omdisponering om bruk av midler Lnr: 1977/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Rune Mikalsen Sak: Oppnevning sensor 2012 Dok: Oppnevningsbrev for sensorer Lnr: 1979/2012 Forrige lnr: 2012/970

49 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMMEUCH Fra: Mattilsynet Sak: Forslag til endring i forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i området som omfatter leka, Vikna, Fosnes,Namsos, Namdalseid og Flatanger kommuner i nord - trøndelag og Osen kommune i sør - trøndelag Dok: Høring Forslag til endring i forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i området som omfatter leka, Vikna, Fosnes,Namsos, Namdalseid og Flatanger kommuner i nord - trøndelag og Osen kommune i sør - trøndelag Lnr: 1980/2012 Forrige lnr: 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Tilbud om forlengelse av ansettelseskontrakt Lnr: 1981/2012 Forrige lnr: 2012/19

50 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMCAIL ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Fratredelsesvarsel Lnr: 1982/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Sak: Lønnspolitikk Dok: Lønnssystemer ved NVH S -55 / 06 Lnr: 1984/2012 Forrige lnr: 2005/96

51 2004/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/OKOSJEF Sak: Statsbudsjettet 2006 Dok: Halvårsrapport i forhold til handlingsplanen for 2006 S - 49 / 06 Lnr: 1985/2012 Forrige lnr: 2008/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/OKOSJEF Sak: Økonomioversikter - regnskapsrapporter for 2006 Dok: Internregnskap pr 30. juni oversikt og kommentarer S - 47 / 06 Lnr: 1986/2012 Forrige lnr:

52 2004/ X Datert: Arkiv: 271 Saksans: SEKR/ADMKONS Sak: Handlingsplan for likestilling Dok: NVHs arbeid med likestilling Lnr: 1988/2012 Forrige lnr: 2009/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMKONS Sak: Styrets møter 2006 Dok: Evaluering av styrets funksjon S - 53 / 06 Lnr: 1989/2012 Forrige lnr: 2007/94

53 2007/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Tilbud om tilsetting som instituttleder Lnr: 1991/2012 Forrige lnr: 2007/3530