Offentlig journal / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB"

Transkript

1 Offentlig journal Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Legeerklæring Lnr: 1244/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/ADMJACOB Anne - Grethe Trønsdal Berg Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Meddelelse av graden PhD Lnr: 2484/2011 Forrige lnr: 2012/476

2 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Sak: Internasjonale søkere til norske læresteder - Kartlegging Dok: Link til undersøkelse - Internasjonale søkere til norske læresteder - Kartlegging Lnr: 2572/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Anskaffelse - Innkjøp av et system for monitorering av cellevekst/celledød og responser på ulike typer av eksponering/behandling Dok: Anskaffelsesprotokoll anskaffelsenr: Innkjøp av et system for monitorering av cellevekst/celledød og responser på ulike typer av eksponering/behandling Lnr: 3228/2011 Forrige lnr: 2011/3230

3 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Anskaffelse - Kjøp av brukt analyseutstyr til klinisk kjemiske analyser - BasAm / Sentrallaboratoriet Dok: Anskaffelsesprotokoll - Kjøp av brukt analyseutstyr til klinisk kjemiske analyser - BasAm / Sentrallaboratoriet Lnr: 3231/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDHAGA ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** ***** Dok: Søknad om å gjennomføre påsitterpraksis ved NVH ***** ***** ***** Lnr: 3283/2011 Forrige lnr: 2011/3282

4 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Kunnskapsdepartementet Sak: Evalueringsrapport Matinf Dok: Forespørsel om møte Lnr: 3377/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Styret Sak: Studiekvalitetsrapport for høsten 2010 og våren 2011 Dok: Studiekvalitetsrapport for høsten 2010 og våren styrenotat Lnr: 3397/2011 Forrige lnr:

5 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Sak: LMU skoleåret 2011/2012 Dok: Budsjettinnspill fra LMU 2012 Lnr: 3418/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Sak: LMU skoleåret 2011/2012 Dok: Rapport fra læringsmiljøundersøkelsen 2011 Lnr: 3421/2011 Forrige lnr: 2012/297

6 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMKONS Styrets medlemmer Sak: Styrets møter 2011 Dok: Innkalling til styrets møte 15. desember 2011 Lnr: 3435/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE ***** Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som førstekonsulent ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 3451/2011 Forrige lnr:

7 2008/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Styret Sak: Samorganisering av Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges veterinærhøgskole og veterinærinstituttet Dok: prosjekt "Rubicon" - orientering til styremøtet 15. desember 2011 S- 110/11 Lnr: 3460/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Styret Sak: Handlingsplan for likestilling S -109/11 Dok: Handlingsplan for likestilling Lnr: 3487/2011 Forrige lnr:

8 2009/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Styret Sak: Høring Revisjon studieplan av 2002 Dok: Studieplan for veterinærstudiet S- 103/2011 Lnr: 3489/2011 Forrige lnr: 2010/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Styret Sak: Arbeidsmiljø Sport og familiedyr Dok: Arbeidsmiljø ved Seksjon for smådyrsjukdommer - orientering Lnr: 3491/2011 Forrige lnr: 2011/3223

9 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Styret Sak: Evaluering av seksjon for arktisk veterinærmedisin,matinf Dok: Evaluering av seksjon for arktisk veterinærmedisin S-106/11 Lnr: 3500/2011 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED/ISMREITE ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Svar på søknad om permisjon Lnr: 3501/2011 Forrige lnr: 2011/3499

10 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Sak: Arbeidsmiljø Sport og familiedyr Dok: Vedlegg til styresak S. 107 /11 arbeidsmiljøsituasjonen Lnr: 3534/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 3568/2011 Forrige lnr: 2011/3540

11 2008/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMKONS Sak: Leieavtale Fiskernes Hus Dok: Signert leieavtale mellom Fiskernes hus AS og NVH Lnr: 3597/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Campus Ås Dok: Innledene smitte risikoanalyse - Campus Ås Lnr: 3634/2011 Forrige lnr: 2012/97

12 2009/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Campus Ås Dok: Avfallsplan - Drift - Campus Ås Lnr: 3635/2011 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Campus Ås Dok: Referat brukergruppe LAB - Campus Ås Lnr: 3636/2011 Forrige lnr: 2011/3635

13 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Sak: Lokal særavtale - Vilkår for lokalt tillitsvalgte ved NVH Dok: Lokal særavtale - Vilkår for lokalt tillitsvalgte ved NVH - Merarbeide i fusjonsprosessen Lnr: 3651/2011 Forrige lnr: 2009/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Svar på søknad om forlenget studietid ved NVH Master Aquamedisin Lnr: 3659/2011 Forrige lnr: 2011/1244

14 2010/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 19/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Til den det måtte angå Sak: Olivier Levionnois - guest researcher MatInf Dok: Confirmation: Guest researcher appointment Lnr: 42/2012 Forrige lnr:

15 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ISMJOHAN ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Fravær fra studiet Lnr: 48/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMMEUCH Fra: Mattilsynet Sak: Høring Endring av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin Dok: Høring Endring av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin Lnr: 365/2012 Forrige lnr:

16 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMMEUCH Fra: Mattilsynet Sak: Høring Forslag til nye regler om endring av biproduktforskriften Dok: Høring Forslag til nye regler om endring av biproduktforskriften Lnr: 366/2012 Forrige lnr: 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe - ***** ***** Dok: Søknad om fødselspermisjon Lnr: 367/2012 Forrige lnr: 2011/3535

17 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Forlengelse av stipendiatperioden Lnr: 368/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: IT/IT-LEDER Fra: ATEA Sak: Avtaler kontrakter IT avdelingen 2012 Dok: Samsvarserklæring for spredenett Lnr: 369/2012 Forrige lnr:

18 2008/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Krav om fast tilsetting Lnr: 371/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** Dok: Søknad om godkjenning av opplæringsdelen for graden PhD Lnr: 372/2012 Forrige lnr: 2012/364

19 2007/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** Dok: Søknad om godkjenning av opplæringsdel for garden PhD Lnr: 373/2012 Forrige lnr: 2007/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** Dok: Svar på søknad om godkjenning av opplæringsdel for garden PhD Lnr: 374/2012 Forrige lnr: 2012/373

20 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: PhD - ***** ***** Dok: Bedømmelseskomiteens vurdering av innlevert avhandling for graden PhD Lnr: 376/2012 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: PhD - ***** ***** Dok: Godkjenning av doktorgradsavhandlingen Lnr: 377/2012 Forrige lnr: 2012/376

21 2006/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Sak: Doktorgradstudiet - ***** ***** Dok: Forslag til bedømmelseskomite Lnr: 378/2012 Forrige lnr: 2007/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: BASAM/PATALEKS Sak: HMS BasAM Dok: Oversendelse av HMS protokoll etter HMS runde BasAm 2011 Lnr: 381/2012 Forrige lnr: 2011/3647

22 2008/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Søknad om permisjon Lnr: 382/2012 Forrige lnr: 2009/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Svar på søknad om permisjon Lnr: 383/2012 Forrige lnr: 2012/382

23 2007/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Søknad om foreldrepermisjon Lnr: 384/2012 Forrige lnr: 2009/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Svar på søknad om foreldrepermisjon Lnr: 385/2012 Forrige lnr: 2012/384

24 2007/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Søknad om bedømmelse av avhandling for graden PhD Lnr: 386/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Oppsigelse av avtale om vaktordning Lnr: 387/2012 Forrige lnr: 2012/174

25 2004/ U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Oppsigelse av avtale om vaktordning Lnr: 388/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Oppsigelse av avtale om vaktordning Lnr: 389/2012 Forrige lnr: 2012/175

26 2004/ U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Oppsigelse av avtale om vaktordning Lnr: 390/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Oppsigelse av stilling Lnr: 393/2012 Forrige lnr: 2012/192

27 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/ADMMEUCH Fra: Utenriksdepartementet Sak: Høring om NOU 2012 : 2 - utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU Dok: Høring om NOU 2012 : 2 - utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU Lnr: 394/2012 Forrige lnr: 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Bekreftelse av oppsigelse Lnr: 395/2012 Forrige lnr: 2011/2900

28 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 01/10 - avdelingsingeniør (31/09) - fast - MatInf Dok: Utlysning Lnr: 396/2012 Forrige lnr: 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 01/10 - avdelingsingeniør (31/09) - fast - MatInf Dok: Stillingsbeskrivelse Lnr: 397/2012 Forrige lnr: 2012/396

29 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 01/10 - avdelingsingeniør (31/09) - fast - MatInf Dok: Søkerliste Lnr: 398/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 01/10 - avdelingsingeniør (31/09) - fast - MatInf Dok: Innstilling Lnr: 399/2012 Forrige lnr: 2012/398

30 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE ***** Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som avdelingsingeniør ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 400/2012 Forrige lnr: 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 01/10 - avdelingsingeniør (31/09) - fast - MatInf Dok: Protokoll Lnr: 401/2012 Forrige lnr: 2012/399

31 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 03/10 - konsulent (39/09) - vikariat - BasAM Dok: Stillingsbeskrivelse Lnr: 402/2012 Forrige lnr: 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 03/10 - konsulent (39/09) - vikariat - BasAM Dok: Søkerliste Lnr: 403/2012 Forrige lnr: 2012/402

32 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 03/10 - konsulent (39/09) - vikariat - BasAM Dok: Innstilling Lnr: 404/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 03/10 - konsulent (39/09) - vikariat - BasAM Dok: Protokoll Lnr: 405/2012 Forrige lnr: 2012/404

33 2008/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Stedfortredertjeneste Lnr: 406/2012 Forrige lnr: 2008/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 06/10 - renholder (01/10) - fast - Teknisk avdeling Dok: Utlysning Lnr: 407/2012 Forrige lnr:

34 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 06/10 - renholder (01/10) - fast - Teknisk avdeling Dok: Søkerliste Lnr: 408/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 06/10 - renholder (01/10) - fast - Teknisk avdeling Dok: Innstilling Lnr: 409/2012 Forrige lnr: 2012/408

35 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 06/10 - renholder (01/10) - fast - Teknisk avdeling Dok: Protokoll Lnr: 410/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 08/10 - lønnskonsulent (06/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Utlysning Lnr: 411/2012 Forrige lnr:

36 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 08/10 - lønnskonsulent (06/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Søkerliste Lnr: 412/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 08/10 - lønnskonsulent (06/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Innstilling Lnr: 413/2012 Forrige lnr: 2012/412

37 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 08/10 - lønnskonsulent (06/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Protokoll Lnr: 414/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 09/10 - forskningstekniker (03/10) - fast - Forsøksdyravdelingen Dok: Utlysning Lnr: 415/2012 Forrige lnr:

38 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 09/10 - forskningstekniker (03/10) - fast - Forsøksdyravdelingen Dok: Søkerliste Lnr: 416/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 09/10 - forskningstekniker (03/10) - fast - Forsøksdyravdelingen Dok: Innstilling Lnr: 417/2012 Forrige lnr: 2012/416

39 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 09/10 - forskningstekniker (03/10) - fast - Forsøksdyravdelingen Dok: Protokoll Lnr: 418/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 11/10 - forskningstekniker (16/10) - fast - MatInf Dok: Utlysning Lnr: 419/2012 Forrige lnr:

40 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 11/10 - forskningstekniker (16/10) - fast - MatInf Dok: Søkerliste Lnr: 420/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 11/10 - forskningstekniker (16/10) - fast - MatInf Dok: Innstilling Lnr: 421/2012 Forrige lnr: 2012/420

41 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 11/10 - forskningstekniker (16/10) - fast - MatInf Dok: Protokoll Lnr: 422/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 12/10 - seniorkonsulent - fast - Personalavdelingen Dok: Utlysning Lnr: 423/2012 Forrige lnr:

42 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 12/10 - seniorkonsulent - fast - Personalavdelingen Dok: Søkerliste Lnr: 424/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 12/10 - seniorkonsulent - fast - Personalavdelingen Dok: Innstilling Lnr: 425/2012 Forrige lnr: 2012/424

43 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 12/10 - seniorkonsulent - fast - Personalavdelingen Dok: Protokoll Lnr: 426/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 13/10 - rørlegger / driftstekniker (15/10) - fast - Teknisk avdeling Dok: Utlysing Lnr: 427/2012 Forrige lnr:

44 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 13/10 - rørlegger / driftstekniker (15/10) - fast - Teknisk avdeling Dok: Søkerliste Lnr: 428/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 13/10 - rørlegger / driftstekniker (15/10) - fast - Teknisk avdeling Dok: Innstilling Lnr: 429/2012 Forrige lnr: 2012/428

45 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 13/10 - rørlegger / driftstekniker (15/10) - fast - Teknisk avdeling Dok: Protokoll Lnr: 430/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 14/10 - avdelingsingeniør (20/10) - fast - BasAM Dok: Utlysning Lnr: 431/2012 Forrige lnr:

46 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 14/10 - avdelingsingeniør (20/10) - fast - BasAM Dok: Søkerliste Lnr: 432/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 14/10 - avdelingsingeniør (20/10) - fast - BasAM Dok: Innstilling Lnr: 433/2012 Forrige lnr: 2012/432

47 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 14/10 - avdelingsingeniør (20/10) - fast - BasAM Dok: Protokoll Lnr: 434/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 15/10 - resepsjonist (32/10) - fast - SportFaMed Dok: Utlysning Lnr: 435/2012 Forrige lnr:

48 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 15/10 - resepsjonist (32/10) - fast - SportFaMed Dok: Søkerliste Lnr: 436/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 15/10 - resepsjonist (32/10) - fast - SportFaMed Dok: Innstilling Lnr: 437/2012 Forrige lnr: 2012/436

49 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 15/10 - resepsjonist (32/10) - fast - SportFaMed Dok: Protokoll Lnr: 438/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/10 - prosjektcontroller (34/10) - fast - Økonomiavdelingen Dok: Utlysning Lnr: 439/2012 Forrige lnr:

50 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/10 - prosjektcontroller (34/10) - fast - Økonomiavdelingen Dok: Stillingsbeskrivelse Lnr: 440/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/10 - prosjektcontroller (34/10) - fast - Økonomiavdelingen Dok: Søkerliste Lnr: 441/2012 Forrige lnr: 2012/440

51 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/10 - prosjektcontroller (34/10) - fast - Økonomiavdelingen Dok: Innstilling Lnr: 442/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak 17/10 - prosjektcontroller (34/10) - fast - Økonomiavdelingen Dok: Protokoll Lnr: 443/2012 Forrige lnr: 2012/442

52 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 18/10 - personalrådgiver (33/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Utlysning Lnr: 444/2012 Forrige lnr: 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 18/10 - personalrådgiver (33/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Stillingsbeskrivelse Lnr: 445/2012 Forrige lnr: 2012/444

53 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 18/10 - personalrådgiver (33/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Søkerliste Lnr: 446/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 18/10 - personalrådgiver (33/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Innstilling Lnr: 447/2012 Forrige lnr: 2012/446

54 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 18/10 - personalrådgiver (33/10) - fast - Personalavdelingen Dok: Protokoll Lnr: 448/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 20/10 - hovslager (36/10) - fast - SportFaMed Dok: Utlysning Lnr: 449/2012 Forrige lnr:

55 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 20/10 - hovslager (36/10) - fast - SportFaMed Dok: Stillingsbeskrivelse Lnr: 450/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 20/10 - hovslager (36/10) - fast - SportFaMed Dok: Innstilling Lnr: 451/2012 Forrige lnr: 2012/450

56 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 20/10 - hovslager (36/10) - fast - SportFaMed Dok: Protokoll Lnr: 452/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 28/10 - universitetslektor - hestesjukdommer - vikariat - SportFaMed Dok: Utlysning Lnr: 453/2012 Forrige lnr:

57 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 28/10 - universitetslektor - hestesjukdommer - vikariat - SportFaMed Dok: Stillingsbeskrivelse Lnr: 454/2012 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 28/10 - universitetslektor - hestesjukdommer - vikariat - SportFaMed Dok: Innstilling Lnr: 455/2012 Forrige lnr: 2012/454

58 2010/ X Datert: Arkiv: 211 Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Tilsettingssak nr 28/10 - universitetslektor - hestesjukdommer - vikariat - SportFaMed Dok: Protokoll Lnr: 456/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Refusjonskrav på lønnsutgifter ***** ***** Lnr: 457/2012 Forrige lnr: 2012/68

59 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/FORSKRÅD Fra: Olav Reksen Sak: Utlysning av midler til utenlandsopphold og for midler til gjesteforskere 2012 Dok: Søknad om midler for Cesilie Granum Castellanos Lnr: 458/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Statens lederlønnsordning - endring i rutiner Dok: Signert lederlønnskontrakt Lnr: 464/2012 Forrige lnr: 2011/3674

60 2008/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK-REGN/ADMMURS Norges Forskningsråd Sak: NFR Overføring - Differential neuroendocrine regulation of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone in Atlantic cod and GFP-transgenic medaka /S40 prosjektleder Finn-Arne Weltzien Dok: Oversendelse av signert kontrakt Lnr: 465/2012 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED/SPOTHORUD Norges Forskningsråd Sak: NFR - Søknad om midler til forskningsprosjekt SportFamed 2012 Dok: karkanalens rolle i leddinfeksjoner hos føll prosjektleder Kristin Olstad Lnr: 467/2012 Forrige lnr:

61 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED/SPOTHORUD Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR - Søknad om midler til forskningsprosjekt SportFamed 2012 Dok: Kvittering fra NFR på prosjekt karkanalenes rolle i leddinfeksjer hos føll Lnr: 468/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Fra: Veterinærinstituttetet Sak: Kjøp av analyser og administrasjon i forbindelse med fremmedstoffprogrammet på levende dyr og animalske næringsmidler Dok: Forslag til endring av kontrakt Lnr: 470/2012 Forrige lnr: 2011/3024

62 2005/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED/ISMREITE Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe - ***** ***** Dok: Tidligere mottatt sanksjonsvarsel for manglende oppfølging av sykemeldt - Frafall av sanksjon Lnr: 471/2012 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMAASBO Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tidligere mottatt sanksjonsvarsel for manglende oppfølging av sykemeldt - Frafall av sanksjon Lnr: 472/2012 Forrige lnr: 2012/73

63 2009/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Sak: Campus Ås Dok: Fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan - Campus Ås Lnr: 473/2012 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/FORSKRÅD U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 474/2012 Forrige lnr: 2009/1115

64 2004/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 476/2012 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** ***** Dok: Vitnemål Lnr: 478/2012 Forrige lnr: 2011/3402

65 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Dok: Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Lnr: 479/2012 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Vedtak om utestenging fra studier jfr Høgskoleloven - Samlesak 2012 Dok: Orientering om vedtak om utestenging Lnr: 481/2012 Forrige lnr: 2012/231

66 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Fra: Mattilsynet Sak: Fremleie av mattilsynets bygningsandel på Høylandet Dok: Videre disponering av mattilsynets bygningsandel i fellesbygg på Høyland Lnr: 482/2012 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** Dok: Diploma Lnr: 483/2012 Forrige lnr: 2011/3238

67 2011/ X Datert: Arkiv: 421 Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgradsstudiet ***** ***** ***** Dok: Karakterutskrift Lnr: 484/2012 Forrige lnr: 2011/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/ADMALDA Birger Kruse m.fl. Sak: Statsbudsjettet 2012 Dok: Supplerende tildelingsbrev - Startsbudsjettet for Kap. 260 post 50 SAK-midler til Fellesstyret for NVH og UMB / Kap. 281 post 01 - Midler til Fellestyret for NVH og UMB - prosjekt Kopi av brev til UMB Lnr: 485/2012 Forrige lnr: 2012/249

68 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/ADMKRUSE Fra: Miljøverndepartementet Sak: Statens bymiljøpris 2012, invitasjon til å fremme kandidat Dok: Statens bymiljøpris 2012, invitasjon til å fremme kandidat Lnr: 487/2012 Forrige lnr: 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Fra: Statens landbruksforvaltning Sak: Forskningsområder for 2013 seminar Dok: Skriftlige innspill om forskningstemaer Lnr: 488/2012 Forrige lnr: 2011/3519

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00223-008 X Datert: 06.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Offentlig journal Journaldato: 9.1.2012-15.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00302-002 U Datert: 01.09.2010 Arkiv: 421 Saksans: SFA/STUDVIK1 Bjørn Munro Jensen Sak: PhD - ***** ***** Dok:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399 Offentlig journal Journaldato: 3.2.2013-9.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00584-002 X Datert: 03.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Offentlig journal. Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A 2013/00258-001 U Datert: 03.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/JULIEJ Nofima AS Sak: Prosjekt... - NOFIMA - "Mørke

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00327-005 X Datert: 12.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00409-001 N Datert: 10.09.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00409-001 N Datert: 10.09.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Offentlig journal Journaldato: 29.10.2012-4.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00409-001 N Datert: 10.09.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Olav Reksen Sak: Studieutvalg studieplanarbeid

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Offentlig journal Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00354-001 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Instituttledere Sak: Utlysninger ledige høgskolestipendiatstillinger

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 11.6.2012-17.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00458-031 X Datert: 26.04.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om vikariat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 1697/2013 Forrige lnr:

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om vikariat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 1697/2013 Forrige lnr: Offentlig journal Journaldato: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00248-001 U Datert: 23.04.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 17.9.2012-23.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00242-005 U Datert: 20.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 2.12.2013-8.12.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Tilsetting 2012 - ProdMed, Postdoktor

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13

Offentlig journal. U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Offentlig journal Journaldato: 6.5.2013-12.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00606-003 U Datert: 02.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Til: ***** Sak: Studentmappe- ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P Offentlig journal Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00852-014 U Datert: 30.11.2011 Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Offentlig journal Journaldato: 27.8.2012-9.9.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00373-002 X Datert: 23.08.2012 Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Sak: Internrevisjon Internkontroll HMS Norges

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 13.2.2012-19.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00015-004 U Datert: 11.01.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Sak: Doktorgradsstudiet - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00278-020 U Datert: 16.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: LED/BIRGERK

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/00278-020 U Datert: 16.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: LED/BIRGERK Offentlig journal Journaldato: 26.11.2012-2.12.2012, Dokumenttype: I,U,x.n, Status: J,A 2010/00278-020 U Datert: 16.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: LED/BIRGERK Til: Universitas v/ A. Rikstad Sak: Innsynsbegjæring

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: Sak: Lokale forhandlinger 2011 Dok: Protokoll

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: Offentlig journal Journaldato: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsetting 2012

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 13.5.2013-19.5.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00360-024 U Datert: 06.05.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Opprykk til professor etter kompetanse

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Offentlig journal Journaldato: 1.1.2012-8.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00563-006 U Datert: 04.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00147-005 N Datert: 17.02.2004 Arkiv: 254 Saksans: SEKR/ADMKONS

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00147-005 N Datert: 17.02.2004 Arkiv: 254 Saksans: SEKR/ADMKONS Offentlig journal Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00147-005 N Datert: 17.02.2004 Arkiv: 254 Saksans: SEKR/ADMKONS Sekretariatet m.fl. Sak: Høring HMS-håndbok

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Offentlig journal Journaldato: 5.11.2012-11.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00032-048 U Datert: 31.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 ***** Sak: Autorisasjoner 2012 Dok: Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Offentlig journal. Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Journaldato: 4.3.2013-10.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00011-017 U Datert: 04.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Randi Oppermann Moe, ProdMed Sak: Utlysning

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00407-006 U Datert: 10.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00407-006 U Datert: 10.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 16.12.2013-30.12.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00407-006 U Datert: 10.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Nina Mellin-Olsen Sak: Personalmappe *****

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMTURI

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMTURI Offentlig journal Journaldato: 9.12.2013-15.12.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00505-008 U Datert: 29.11.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMTURI Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875

Offentlig journal. Sak: Klagesaker hesteklinikken Dok: Klage hest Lnr: 485/2013 Forrige lnr: 2012/2875 Offentlig journal Journaldato: 15.4.2013-21.4.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00600-006 U Datert: 31.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/GROH Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk

Detaljer

Offentlig journal / N Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1

Offentlig journal / N Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Offentlig journal Journaldato: 19.3.2012-25.3.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00353-002 N Datert: 23.05.2007 Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Til: Birger Kruse Sak: Arbeidsgruppe for vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse ifm søknad om permisjon, vår 2011 Lnr: 1257/2011 Forrige lnr: 2011/2590

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse ifm søknad om permisjon, vår 2011 Lnr: 1257/2011 Forrige lnr: 2011/2590 Offentlig journal Journaldato: 12.11.2012-18.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2005/00117-015 X Datert: 04.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00517-008 U Datert: 02.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00517-008 U Datert: 02.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Offentlig journal Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00517-008 U Datert: 02.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 22.10.2012-28.10.2012, Dokumenttype: I,U,x.n, Status: J,A 2007/00154-006 U Datert: 18.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 13, fvl. 13.

Offentlig journal. U.off: Offl. 13, fvl. 13. Offentlig journal Journaldato: 10.6.2013-16.6.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00317-007 U Datert: 05.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2011/00559-011 X Datert: 07.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2011/00559-011 X Datert: 07.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Til: Offentlig journal Journaldato: 25.2.2013-3.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00559-011 X Datert: 07.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Sak: Statsbudsjettet for 2013 Dok: Tildelingsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302

Offentlig journal. Sak: Avtale mellom universitetet Camagüey på Cuba og NVH Dok: Signerte avtaler Lnr: 85/2013 Forrige lnr: 2012/4302 Offentlig journal Journaldato: 18.3.2013-31.3.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00565-001 U Datert: 03.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/MELANIEE Agreement between the Norwegian School of Veterinary

Detaljer

Offentlig journal

Offentlig journal Offentlig journal Journaldato: 21.5.2012-27.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00624-001 U Datert: 02.12.2011 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED/SPOTHORUD Oslo politidistrikt U.off: Offentleglova

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA Offentlig journal Journaldato: 3.12.2012-9.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00508-016 U Datert: 30.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 31.12.2012-6.1.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00445-001 U Datert: 07.05.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/KRISTINS Gjensidige Nor Forsikring Sak: Gjensidige

Detaljer

Offentlig journal / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 23.9.2013-29.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00298-038 X Datert: 28.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Campus

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 16.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00035-003 X Datert: 14.03.2012 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Styret Sak: Felles masterutdanning mellom

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 2.9.2013-8.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00012-030 U Datert: 10.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED/RONNYR Irene Gaarud Sak: Klager smådyrsklinikken

Detaljer

Offentlig journal

Offentlig journal Offentlig journal Journaldato: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00203-001 X Datert: 10.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BENDTR European Commission, Directorate General

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00251-007 U Datert: 13.06.2006 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00251-007 U Datert: 13.06.2006 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE Offentlig journal Journaldato: 7.5.2012-13.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00251-007 U Datert: 13.06.2006 Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMMYKLE ***** U.off: Ofl. 5a, fvl. 13. Grad: P Sak:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE.

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE. Offentlig journal Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2013/00105-002 X Datert: 11.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Sak: Studieutvalg (SU) saksliste, sakspapirer

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Offentlig journal Journaldato: 25.11.2013-1.12.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00018-048 U Datert: 12.03.2009 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Elisabeth Lie Sak: Utlysning av driftsmidler

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/03607-007 U Datert: 09.02.2011 Arkiv: 033 Saksans: NOUTV/MRH

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2010/03607-007 U Datert: 09.02.2011 Arkiv: 033 Saksans: NOUTV/MRH Offentlig journal Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/03607-007 U Datert: 09.02.2011 Arkiv: 033 Saksans: NOUTV/MRH Til: Til alle representanter

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Offentlig journal Journaldato: 21.1.2013-27.1.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00363-004 U Datert: 03.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Nils Ivar Dolvik Sak: Forskningstermin 2013

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013 2013/00235-003 U Datert: 16.10.2013 Arkiv: 270 Saksans: RÅD/JONGP Til: Buskerud fylkeskommune Sak: Oppreisningsordning for tidligere

Detaljer

Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014

Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014 Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014 2010/00063-005 U Datert: 07.01.2013 Arkiv: 212 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: NAV økonomitjenester Sak: Refusjonskrav porto Dok: Refusjonskrav porto 2012 Lnr:

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Offentlig journal Journaldato: 26.3.2012-8.4.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00325-001 U Datert: 12.08.2009 Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Egeli Ann K Sak: Fordypningsoppgave Dok: fordypningsoppgave

Detaljer

Offentlig journal. Politiattest 2015. Personalmappe - ***** ***** 2012/827-20 10345/2015 15.07.2015 28.07.2015. Bekreftelse på navneendring

Offentlig journal. Politiattest 2015. Personalmappe - ***** ***** 2012/827-20 10345/2015 15.07.2015 28.07.2015. Bekreftelse på navneendring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.01.2016 nnhold: Politiattest 2015 rsonalmappe - 2012/827-20 10345/2015 15.07.2015 nnhold: Bekreftelse på navneendring rsonalmappe

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD Offentlig journal Journaldato: 19.12.2011-1.1.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00360-003 U Datert: 18.10.2010 Arkiv: ***** Saksans: SFA/SFARAAD U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 2010/00645-010 U Datert: 19.08.2013 Arkiv: 233 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skjønnsmidler 2010, 2011, 2012og 2013 Dok: Vedrørende

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal. Helseattest/Sos.medier/IKT Personalmappe - ***** ***** 2015/ / Helseattest

Offentlig journal. Helseattest/Sos.medier/IKT Personalmappe - ***** ***** 2015/ / Helseattest Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2016-6.6.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.06.2016 nnhold: Helseattest/Sos.medier/KT 120516. rsonalmappe - 2015/1141-3 6701/2016 12.05.2016 nnhold:

Detaljer

Journaldato: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011. Dok.

Journaldato: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2011. Dok.dato: 13.05.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2011 VS: Notat - kartlegging av naturmangfold vedr. ønske om massedeponier

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014. Inngående post

Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014. Inngående post Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014 Inngående post 2014/00114-004 I Datert: 25.07.2014 Arkiv: U63 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Linda Løvli Sak: Utvidet skjenkebevilling - Veggli Fjellstue - lørdag

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune

Offentlig journal for Flesberg kommune Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 26.4.2010-30.4.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00171-021 I Datert: 19.04.2010 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Fra: Ansettelsesutvalget Sak: Oppvekst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014

Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014 Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014 2013/00611-007 U Datert: 09.01.2014 Arkiv: 440 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Arbeidstilsynet Sak: Tilsyn - arbeidsmiljø - helse og sosialadministrasjonen, Rollag

Detaljer

Dok.dato: 12.01.2015. Tilsettingssak - Sykepleier 100% Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2462192907. Dok.dato: 12.01.

Dok.dato: 12.01.2015. Tilsettingssak - Sykepleier 100% Sengeenhet medisin med dialyse, Klinikk Hammerfest - st. ref. 2462192907. Dok.dato: 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2015 tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak - Helsefagarbeider Medisinsk sengepost HS - st. ref. 2462148203

Detaljer

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 22.6.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.6.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 23.06.2011 øknad om intern overflytting ved HiG ntern overflytting

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00196-10 Innvilget søknad om forlengelse av studierett Doktorgrad Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse 12.06.2017 I, 14/00535-17 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 09.06.2009-09.06.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.06.2009. Dok.dato: 08.06.

Journaldato: 09.06.2009-09.06.2009, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.06.2009. Dok.dato: 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud om sommerjobb - sentralbord SOMMERJOBB SKOLENGDOM 2009 2009/2842-49 20263/2009

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av vedståelsesfrist, jf. FOA 19-6 andre ledd

Offentlig journal. Forlengelse av vedståelsesfrist, jf. FOA 19-6 andre ledd Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.09.2015 Forlengelse av vedståelsesfrist, jf. FOA 19-6 andre ledd 2014/3976-19 4859/2015 19.02.2015 Roche Diagnostics

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79 12669/2014 28.07.

Offentlig journal. Utbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79 12669/2014 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2014.07.30, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2014 tbetalingsvedtak av 28.07.2014 (vedtaksref:100003477923074) Helfo - vedtak om utbetaling - 2014 2014/45-79

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00351-9 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling organisasjonsutvikling /Lisa Åse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 312.65, 14/01724-15 Søknad NFR prosjekt

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014 2008/01304-007 U Datert: 23.04.2014 Arkiv: B43 Saksans: SKLA/ANNEMA Til: Samarbeidsutvalget Lampland skole U.off: Off.l. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal SØKNAD OM VIKARIAT. Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-115 10171/2014 PERS/SO2908FI 26.06.2014 16.06.2014.

Offentlig journal SØKNAD OM VIKARIAT. Generelle jobbsøknader - 2014 2014/60-115 10171/2014 PERS/SO2908FI 26.06.2014 16.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 26.06.2014 SØKNAD OM VKARAT 2014/60-115 10171/2014 PERS/SO2908F Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2944-2 22647/2014 03.09.2014 19.09.2014

Offentlig journal. Forespørsel om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2944-2 22647/2014 03.09.2014 19.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.09.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2014 Forespørsel om helseopplysninger ***** 2014/2944-2 22647/2014 f Skadeforsikring 03.09.2014 Anmodning om pasientopplysninger

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

Offentlig journal. Svar på forespørsel om referansenummer. Tilsyn - Arbeidstilsynet - samarbeid om arbeidsbetingelser - klinikk Hammerfest

Offentlig journal. Svar på forespørsel om referansenummer. Tilsyn - Arbeidstilsynet - samarbeid om arbeidsbetingelser - klinikk Hammerfest Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.03.2014 nnhold: Svar på forespørsel om referansenummer Tilsyn - Arbeidstilsynet - samarbeid om arbeidsbetingelser

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009

Offentlig journal. Følgebrev til diplom. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 SV-ADM/EEN 13.07.2009 20.03.2009 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.7.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.07.2009 Følgebrev til diplom Kandidatmappe ***** ***** ***** 2007/2623-19 6173/2009 20.03.2009 V-ADM/EEN P Avsender

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** 2015/940-2 3861/2015 18.05.2015 22.05.2015

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** 2015/940-2 3861/2015 18.05.2015 22.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** Barnehagemappe - ***** ***** ***** 2015/940-2 3861/2015

Detaljer

Journaldato: 23.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2015. Dok.

Journaldato: 23.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Foreløpig svar - Søknad på sommerjobber i Storfjord kommune Stilling

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Dok.dato: 18.12.2013. Klassering: PERS/PB1607FI. Dok.dato: 04.12.2013. Klassering:

Dok.dato: 18.12.2013. Klassering: PERS/PB1607FI. Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.12.2013 nnhold: Utlysning - WebCruiter annonse Reumatolog Enhet medisinske leger - st. ref. 1997263712

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.12.2012-31.12.2012 2012/00207-004 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 39/6/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Tømrermester Harald Teksle AS Sak: Gnr 39/6 Tiltak - Ombygging

Detaljer

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 08.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N,,, tatus: J,A 17.04.2013 Tilbud om tilsetting som postdoktor i ledelse

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune

Offentlig journal for Flesberg kommune Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 5.4.2010-11.4.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00137-001 U Datert: 04.03.2010 Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Til: JobbNorge Sak: Oppvekst og kultur

Detaljer