Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR"

Transkript

1 Offentlig journal Journaldato: , Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR Lnr: 1803/2010 Forrige lnr: 2012/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/GROH Til: Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk 18 desember Leverandørtilsyn renholdstjenester Dok: Svart tilsynsrapport og varsel om pålegg Lnr: 476/2013 Forrige lnr: 2013/291

2 2011/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Til: Styret Sak: Statsbudsjettet for 2013 Dok: Tildelingsbrevet for 2013 fra Kunnskapsdepartementet Lnr: 484/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Styrets medlemmer Sak: Styrets møter 2013 Dok: Innkalling til styrets møte 13. februar 2013 Lnr: 496/2013 Forrige lnr:

3 2009/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Oversendelse av ansettelseskontrakt Lnr: 537/2013 Forrige lnr: 2012/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEVU/VIBEKEE Til: Sak: Tittel for gjennomført videreutdanning i fysioterapi og rehabilitering - SEVU Dok: Styresak S- 9 / 13 - Tittel for gjennomført videreutdanning i fysioterapi og rehabilitering Lnr: 544/2013 Forrige lnr:

4 2013/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/HANSG Til: Styret Sak: Intern organisering av seksjoner ved SportFaMed Dok: Intern organisering ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin Lnr: 545/2013 Forrige lnr: 2008/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Styret Sak: Samorganisering av Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Dok: "NVH fra A-Å" statusrapport S - 12 / 13 Lnr: 549/2013 Forrige lnr: 2012/4505

5 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Resultat av inngått særavtale ved forhandlinger, november 2012 Lnr: 569/2013 Forrige lnr: 2010/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMNERGA Til: U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Resultat av inngått særavtale ved forhandlinger, november 2012 Lnr: 572/2013 Forrige lnr: 2011/461

6 2004/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ANNELISA Til: U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Resultat av inngått særavtale ved forhandlinger, november 2012 Lnr: 573/2013 Forrige lnr: 2007/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Resultat av inngått særavtale ved forhandlinger, november 2012 Lnr: 574/2013 Forrige lnr: 2010/2375

7 2004/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Resultat av inngått særavtale ved forhandlinger, november 2012 Lnr: 575/2013 Forrige lnr: 2006/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Søknad om permisjon Lnr: 593/2013 Forrige lnr: 2013/162

8 2006/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Søknad om permisjon Lnr: 594/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** Dok: Legeerklæring Lnr: 604/2013 Forrige lnr: 2012/3047

9 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Fra: Mattilsynet Sak: Autorisasjoner 2013 Dok: Vurdering Autorisasjon som veterinær Lnr: 605/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Melding om vedtak om utestenging fra studier ved andre universiteter og høgskoler - Samlesak 2013 Dok: Utestengelse Lnr: 606/2013 Forrige lnr: 2013/571

10 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som førstesekretær ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 607/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Fra: Direktoratet for naturforvaltning Sak: Offentlig høring av søknad EFSA / GMO / NL / 2012 / under EU - forordning 1829/2003 Dok: Offentlig høring av søknad EFSA / GMO / NL / 2012 / under EU - forordning 1829/2003 Lnr: 610/2013 Forrige lnr:

11 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Fra: Direktoratet for naturforvaltning Sak: Offentlig høring av søknad EFSA / GMO / NL / 2012 / under EU - forordning 1829/2003 Dok: Offentlig høring av søknad EFSA / GMO / BE / 2012 / 110- under EU - forordning 1829/2003 Lnr: 611/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Fra: Direktoratet for naturforvaltning Sak: Offentlig høring av søknad EFSA / GMO / ES / 2012 / under EU - forordning 1829/2003 Dok: Offentlig høring av søknad EFSA / GMO / ES / 2012 / under EU - forordning 1829/2003 Lnr: 612/2013 Forrige lnr:

12 2009/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/JULIEJA Til: U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgrad - ***** ***** ***** Dok: Veilederuttalelse Lnr: 613/2013 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Opprykk til professor etter kompetanse 2012 Dok: Komite for å vurdere om det kreves fullstendig bedømmelse av søknad om oppykk til personlig pofessorat Lnr: 614/2013 Forrige lnr: 2013/577

13 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Fra: ***** U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Søknad på stilling som universitetslektor Lnr: 616/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som universitetslektor ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 617/2013 Forrige lnr: 2013/616

14 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: Ane Mohn Bjelland Sak: Utlysning av midler til utenlandsopphold og gjesteforskere Dok: Søknad om gjesteforskeropphold Lnr: 618/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP Fra: ***** U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad på stilling som universitetslektor ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 655/2013 Forrige lnr: 2011/3559

15 2004/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMHJELP U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som universitetslektor ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 656/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Oversendelse av ansettelseskontrakt Lnr: 657/2013 Forrige lnr: 2013/191

16 2011/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** Dok: Legeerklæring Lnr: 658/2013 Forrige lnr: 2011/ / I Datert: Arkiv: 008 Saksans: BIBL/BIBMUNTH Fra: Kulturdepartementet Sak: Forslag til lov om omsetning av bøker ( boklov ) Dok: Høring - Forslag til lov om omsetning av bøker ( boklov ) Lnr: 659/2013 Forrige lnr:

17 2004/ U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om forlengelse av engasjement Lnr: 660/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/HSKARV Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** ***** Dok: Klage Lnr: 661/2013 Forrige lnr:

18 2009/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/JULIEJA Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Doktorgrad - ***** ***** ***** Dok: Ber om å få doktorgradsavhandlingen vurdert Lnr: 662/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Søknad om foreldrepermisjon Lnr: 663/2013 Forrige lnr: 2009/1775

19 2004/ U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Innvilgelse av foreldrepermisjon Lnr: 664/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Innvilgelse av foreldrepermisjon - fedrekvote Lnr: 666/2013 Forrige lnr: 2013/665

20 2008/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/ADMDRAG U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** Dok: Bekreftelse Lnr: 667/2013 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Orientering om rettigheter ved sykdom Lnr: 668/2013 Forrige lnr: 2012/2788

21 2010/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Fra: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Oppsigelse Lnr: 669/2013 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Sak: Personalmappe - ***** ***** ***** Dok: Bekreftelse på mottatt oppsigelse Lnr: 670/2013 Forrige lnr: 2013/669

22 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR prosjekt " Intestinal parasits in Northern India : effects of climate patterns on prevalence of different intestinal paasites in childen " prrosjektnummer / H 30 prosjektleder Lycy Jane Robertson Agressonr.: Dok: Oversendelse av kontrakt til signering Lnr: 671/2013 Forrige lnr: 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport fra Maria Stokstad Lnr: 672/2013 Forrige lnr: 2013/135

23 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Raport fra Lucy Robertson med fler Lnr: 673/2013 Forrige lnr: 2013/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport fra Steinar Waage Lnr: 674/2013 Forrige lnr: 2013/673

24 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport Janczak Lnr: 675/2013 Forrige lnr: 2013/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport fra Randi O Moe Lnr: 676/2013 Forrige lnr: 2013/675

25 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport Tranulis Lnr: 677/2013 Forrige lnr: 2013/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport Jonasdottir Lnr: 678/2013 Forrige lnr: 2013/677

26 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport E. Ropstad Lnr: 679/2013 Forrige lnr: 2013/ / X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport T.Framstad Lnr: 680/2013 Forrige lnr: 2013/679

27 2012/ X Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Til: Sak: Utlysning av forskningsstrategiske midler for Dok: Rapport Elisabeth Lie Lnr: 681/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: TEKN/TEKNSJEF Fra: Mikkel Nordmann Sak: Regulering ny nabo til Dal forsøksgård Dok: Nabovarsel Dal Lnr: 684/2013 Forrige lnr:

28 2005/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SEKR/CHRISTIH Til: Statens Strålevern Sak: Tillatelse bruk av radioaktive stoffer Dok: Søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Lnr: 686/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Til: Norges Forskningsråd U.off: Offentleglova 26 Grad: 26 Sak: NFR - prosjektsøknader MatInf 2013 Dok: Søknad Elisabeth Lie " Cancer induced by chemical exposure during earl life " Lnr: 687/2013 Forrige lnr: 2013/392

29 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Fra: Norges Forskningsråd Sak: NFR - prosjektsøknader MatInf 2013 Dok: Kvittering til Elisabeth Lie Lnr: 688/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Fra: NOKUT Sak: Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet utlysning Dok: Kunnskapsdepartementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet utlysning Lnr: 689/2013 Forrige lnr:

30 2013/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** ***** ***** Dok: Tilbud om vikariat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 690/2013 Forrige lnr: 2013/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Sak: Kontrakter studenter ProdMed Dok: Oversendelse av ansettelseskontrakt - timeliste Lnr: 709/2013 Forrige lnr:

31 2013/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM U.off: Offl. 25 Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Tilbud om stilling som stipendiat ved Norges veterinærhøgskole Lnr: 745/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok: Søknad om fritak fra husdyrpraksis Lnr: 775/2013 Forrige lnr: 2013/362

32 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Melding om vedtak om utestenging fra studier ved andre universiteter og høgskoler - Samlesak 2013 Dok: Vedtak om karantene for 2 studenter Lnr: 776/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: ***** U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Melding om vedtak om utestenging fra studier ved andre universiteter og høgskoler - Samlesak 2013 Dok: Vedtak om utestenging av 4 studenter Lnr: 777/2013 Forrige lnr: 2013/776

33 2013/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: TEKN/TEKNSJEF Til: Mikkel Nordmann Sak: Regulering ny nabo til Dal forsøksgård Dok: Nabovarsel Dal Lnr: 778/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: PERS/GROH Fra: Arbeidstilsynet Sak: Arbeidstilsynets tilsynsbesøk 18 desember Leverandørtilsyn renholdstjenester Dok: Vedtak om pålegg Lnr: 781/2013 Forrige lnr: 2013/476

34 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Bruk av kontantkort til personer uten bankkonto Dok: Avtale om bruk av Bruk av kontantkort til personer uten bankkonto Lnr: 782/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: ØK/JANEA Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: høring Forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ( BOA ) Dok: Høring Forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ( BOA ) Lnr: 783/2013 Forrige lnr:

35 2011/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/ANNKE U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad: S Sak: Studentmappe - ***** ***** ***** Dok: Svar på ***** ***** ***** Lnr: 784/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/GSCLAUSE Fra: Randi Oppermann Moe Sak: Utlysning av midler til utenlandsopphold og gjesteforskere Dok: Søknad Dyrevelferd Randi Oppermann Moe Lnr: 789/2013 Forrige lnr: 2013/618

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 31.1.2008

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 31.1.2008 MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 31.1.2008 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg

Detaljer

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 rotokoll fra møte 6/2010 i Tilsettingsrådet

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi

UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet - Økonomi SERVICEAVTALE FOR BIDRAGS - OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) VED MOF Mål for oppgaven Hva avtalen omfatter Hvem avtalen omfatter

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Aksept - tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsynsrapport i NRK-bygget med Kristkirken - Gnr. 15 Bnr. 429 - Kanalveien 90 - NRK Hordaland

Aksept - tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsynsrapport i NRK-bygget med Kristkirken - Gnr. 15 Bnr. 429 - Kanalveien 90 - NRK Hordaland Offentlig journal Seleksion: Journaldato: 13.3.2014, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Rapport generert: 14.03.2014 Aksept - tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsynsrapport i NRK-bygget med Kristkirken

Detaljer