file:///z:/postliste/ %20-% xml

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "file:///z:/postliste/2014.10.20%20-%202014.10.26.xml"

Transkript

1 Page 1 of 57 Offentlig journal / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om permisjon 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Permisjonssøknad Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Magdalena Rygalska - Magdalena, Rygalska Sak: Personalmappe offentlig - Rygalska, Magdalena - IMV Dok: Bekreftelse på arbeidspraksisplass Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Endring i avtaleperiode Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Legeattest - 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: FS-29V1_2013 Arkivleder Utlysningstekst - endelig.docx Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Dok: Tildeling post.doc. Ø.W.Finstad for 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett Felles ressurssenter Dok: Innspill til revidert budsjett for Felles Ressurssenter Saksansv: ØKO Saksbeh: FR 14/ N Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U

2 Page 2 of 57 Sak: Budsjett IT-avdelingen Dok: Innspill til revidert budsjett for IT Saksansv: ØKO Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rapportering om egenerklæringer om lagring av primærdata publiseringsåret 2013 Dok: Rapportering om egenerklæringer om lagring av primærdata publiseringsåret 2013 Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett IT-avdelingen Dok: Periodiseringsskjema 1. tertial IT Saksansv: ØKO Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett Felles ressurssenter Dok: Periodiseringsskjema 1. tertial FR Saksansv: ØKO Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett Universitetsbiblioteket Dok: Periodiseringsskjema 1. tertial UB Saksansv: ØKO Saksbeh: BIB 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Sak: Studentmappe - Dok: Brev til studenter som står i fare for ikke å oppfylle progresjonsreglene

3 Page 3 of 57 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Sak: Studentmappe - Dok: Brev til studenter som står i fare for ikke å oppfylle progresjonsreglene 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til:

4 Page 4 of 57 Sak: Studentmappe - Dok: Brev til studenter som står i fare for ikke å oppfylle progresjonsreglene 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Sak: Studentmappe - Dok: Brev til studenter som står i fare for ikke å oppfylle progresjonsreglene 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om godkjenning av ekstern praksis 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rapportering om egenerklæringer om lagring av primærdata publiseringsåret 2013 Dok: ILPs Rapportering om egenerklæringer om lagring av primærdata 2013 Saksansv: FORSK Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Svar på søknad om godkjenning av ekstern praksis 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe -

5 Page 5 of 57 Dok: Søknad om godkjenning av opplæringsdelen Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rapportering om egenerklæringer om lagring av primærdata publiseringsåret 2013 Dok: Oversikt over egenerklæringer om lagring av primærdata ved IKBM Saksansv: FORSK Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U I Fra: Siri Skauge Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Tilbudsforespørsel - rekruttering arkivleder Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - kommunikasjonsrådgiver - fast - KA Dok: Forslag til utlysningstekst Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: KOMMAVD 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Personalrådgiver - fast stilling - IMV Dok: Kunngjøringstekst - uttalelse fra tjenestemannsorganisasjonene Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Oppstart fra permisjon. Tilrettelegging 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Personalrådgiver - fast stilling - IMV Dok: Kunngjøringstekst - uttalelse fra tjenestemannsorganisasjonene Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Personalrådgiver - fast stilling - IMV Dok: Kunngjøringstekst - uttalelse fra tjenestemannsorganisasjonene Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Godkjenning av opplæringsdelen i PhD studiet Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1

6 Page 6 of 57 U Til: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U 'Helene Trømborg Mykland' Sak: Rekruttering - utlysning- Stipendiat inne organisk kjemi-bioraffiering - midleritdig - IKBM Dok: Stipendiat stilling Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Søknad om godkjenning av utdanningsplan inkl PhD avtale Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: APPROVAL OF EDUCATION PLAN - PHD STUDY Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Søknad om godkjenning av utdanningsplan inkl. avtale Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: APPROVAL OF EDUCATION PLAN - PHD STUDY Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U I Fra: Siri Skauge Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Bekrefter oppdraget - arkivleder 14/02465 Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Bror Jonathan Myhren Sak: Personalmappe offentlig - Myhren, Bror Jonathan - MatInf Dok: Tilbud om forlengelse av engasjement Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rapportering om egenerklæringer om lagring av primærdata publiseringsåret 2013 Dok: Oversikt over egenerklæringer om lagring av primærdata IPM/IMV Saksansv: FORSK Saksbeh: IMV

7 Page 7 of 57 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rørlegger - fast - teknisk avdeling - VVS Dok: Stillingsanalyseskjema Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rørlegger - fast - teknisk avdeling - VVS Dok: Forslag til utlysningstekst Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Bror Jonathan Myhren Sak: Personalmappe offentlig - Myhren, Bror Jonathan - MatInf Dok: Arbeidsavtale - Forlengelse t.o.m %- MatInf Saksansv: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Sak: Innovasjon og Skog Dok: Orientering til AFK om avslag fra NFR Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Legeerklæring - Almenn Sykdomslære eksamen / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: ID - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Dok: Referat fra ID møte VetBio Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Til: Signe Kroken Kurt R. Johansen Sak: NMBUs Fakultetsvise nominasjonskomitear for val Dok: Representantar til universitetets nominasjonskomitear - for val til universitetet sine styre Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om sykepermisjon / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Signe Kroken Berit Pettersen Signe Kroken Kurt R. Johansen

8 Page 8 of 57 Sak: NMBUs Fakultetsvise nominasjonskomitear for val Dok: Representantar til universitetets nominasjonskomitear - for val til universitetet sine styre Saksansv: POA Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Forslag til bedømmelseskomité Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - kommunikasjonsrådgiver - fast - KA Dok: Utlysningstekst rådgiver KA_forslag Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: KOMMAVD 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - kommunikasjonsrådgiver - fast - KA Dok: Utlysningstekst Rådgiver/seniorrådgiver, Kommunikasjonsavdelingen Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: KOMMAVD 14/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Til: Signe Kroken Kurt R. Johansen Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - kommunikasjonsrådgiver - fast - KA Dok: Stillingsutlysning - vurdering av lønnsplassering Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Svar på søknad om dispensasjon - progresjonskrav 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Statsbygg Sak: M Rådgivning, forvaltningsplaner Statsbygg Dok: Signert avtale mellom Statsbygg og NMBU - ansatt til disposisjon for Statsbygg Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: U Sak: Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte (PPUN400), 10 studiepoeng Dok: Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte (PPUN400), 10 studiepoeng Saksbeh: IMT 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Sak: /H20 Democracy and Governance in Regional Context Dok: Kontrakt NFR /H20 - Democracy and Govemance on Regional Context Saksansv: ILP Saksbeh: ILP

9 Page 9 of 57 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Norges forskningsråd Sak: Klage til Norges Forskningsråd - Utsatt innsendelsesfrist - Prosjektsøknad - MatInf Dok: Svar på klage - Videre behandling - Utsatt innsendelsesfrist - Prosjektsøknad - MatInf Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Walid Fayez Mustapha Sak: Utleie av Fougnerbakken 18 - leilighet 2. etg. s/ø Dok: Leiekontrakt Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Siås bolig Sak: Utleie av Åkebakkveien 10 Dok: Signert leiekontrakt mellom SiÅs og NMBU Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Shaid Nadeem Sak: Utleie av Fougnerbakken 20, 1 etg.n/v Dok: Signert leiekontrakt mellom Shaid Nadeem og NMBU Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Siås bolig Sak: Utleie av Åkebakkveien 10 Dok: Oversendelse av leiekontrakt Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Shaid Nadeem Sak: Utleie av Fougnerbakken 20, 1 etg.n/v Dok: Oversendelse av leiekontrakt Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om disp. fra progresjonskrav allmenn sykdomslære 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Klage på karakterfastsetting IND Dok: Svar på klage på karakter - IND210 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Dok: Høring - forslag til uttalelse fra NMBU

10 Page 10 of 57 Saksansv: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U Sak: Søknad om utsatt sensurfrist Dok: Innvilgelse av søknad om utsatt sensurfrist - Masteroppgave 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U Sak: Søknad om utsatt sensurfrist Dok: Innvilgelse av søknad om utsatt sensurfrist - M30 - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U Sak: Søknad om utsatt sensurfrist Dok: Innvilgelse av søknad om utsatt sensurfrist - KJM120 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U Sak: Søknad om utsatt sensurfrist Dok: Innvilgelse av søknad om utsatt sensurfrist - TBA190 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: U Sak: Søknad om utsatt sensurfrist Dok: Innvilgelse av søknad om utsatt sensurfrist - BIO330 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om godkjennelse av eksterne studiepoeng Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Professor/Associate professor in urban/peri-urban green space management - ILP Dok: Melding fra bedømmelseskomite Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Svar søknad - Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til:

11 Page 11 of 57 Sak: Studentmappe - Dok: Svar på søknad om godkjenning av eksternt emne Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Innstillingsskjema Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Innstilling Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Sak: Innovasjon og Skog Dok: Tilsagnsbrev fra AFK Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Sak: Innovasjon og Skog Dok: Bekreftelse på timeinnsats Bioforsk Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Sak: Innovasjon og Skog Dok: Bekreftelse timeinnsats Skog og Landskap Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Elisabeth Furuseth Hansen Sak: Personalmappe offentlig - Hansen, Elisabeth Furuseth - MatInf Dok: Svar på søknad om ammefri Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Norges forskningsråd Sak: Klage til Norges Forskningsråd - Utsatt innsendelsesfrist - Prosjektsøknad - MatInf Dok: Klage til Norges Forskningsråd - Utsatt innsendelsesfrist - Prosjektsøknad - MatInf Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/

12 Page 12 of 57 I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Fra: Sak: Studentmappe - Olavsen, Torill Lystskjold ILP Dok: Søknad om godkjenning av eksteren studiepoeng - behandlet Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Norges forskningsråd Sak: Klage til Norges Forskningsråd - Utsatt innsendelsesfrist - Prosjektsøknad - MatInf Dok: Svar på klage - Videre behandling - Utsatt innsendelsesfrist - Prosjektsøknad - MatInf Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om godkjenning av eksterne emner - behandlet Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om godkjenning av eksterne emner - behandlet Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om godkjenning av eksterne emner - behandlet Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Strategi for ILP Dok: FAK-sak 28- strategiskplan ILP.docx Saksansv: ILP Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Professor II / Førsteamanuensis II i meteorologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi Dok: Prøveforelesninger - meteorologi Saksansv: MILJØTEK Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rørlegger - fast - teknisk avdeling - VVS Dok: Innstillingsvedlegg Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rørlegger - fast - teknisk avdeling - VVS Dok: Innstillingsprotokoll underskrevet Saksansv: TA Saksbeh: TA

13 Page 13 of 57 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Avdeligsingeniør innen molekylærbiologi/cellebiologi - engasjement - IKBM Dok: Svar angående drøfting av stillingsutlysning Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Saksbehandlerliste - korrigert Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Innstilling arkivleder korrigert Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Offentlig søkerliste - korrigert Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Dok: Tildeling post.doc. Andrews og stip. Teige for 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om innpassing av eksterne emner fra UiO Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Svar på søknad om innpassing av eksterne emner fra UiO Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Sak 14/02465 til sentralt tilsettingsråd Saksansv: FR Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Sak: Skikkethetsnemnd Dok: Skikkethetsnemnd - oppnevning

14 Page 14 of 57 Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett Universitetsbiblioteket Dok: Periodiseringsskjema UB - 2. tertial 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: BIB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Personalrådgiver - fast stilling - IMV Dok: Tilsettingssak STR 94/2014 Personalrådgiver IMV Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett IT-avdelingen Dok: Periodiseringsskjema IT - 2. tertial 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Budsjett Felles ressurssenter Dok: Periodiseringsskjema FR - 2. tertial 2014 Saksansv: ØKO Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Svar på søknad om sykepermisjon / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Tilleggsopplysninger vedrørende finansering i PhD perioden Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 361 Grad: U Sak: Kurs i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte (PPUN400), 10 studiepoeng Dok: Påmeldingsskjema høst 2014 Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: U Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Tilleggsopplysninger vedrørende finansiering i PhD perioden Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra:

15 Page 15 of 57 Sak: Studentmappe - Dok: Forhåndsgodkjenning av eksterne emner - behandlet Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - kommunikasjonsrådgiver - fast - KA Dok: Tilsettingssak STR 96/2014: Kommunikasjonsrådgiver KA Saksansv: KOMMAVD Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - rørlegger - fast - teknisk avdeling - VVS Dok: Tilsettingssak STR 93/2014: Rørlegger TA Saksansv: TA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Kristiane Brathagen Sak: Rekruttering - utlysning- Stipendiat inne organisk kjemi-bioraffiering - midleritdig - IKBM Dok: Innstilling 14/03507 Organisk kjemi PhD Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Kristiane Brathagen Sak: Rekruttering - utlysning- Stipendiat inne organisk kjemi-bioraffiering - midleritdig - IKBM Dok: Innstilling 14/03507 Organisk kjemi PhD Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Kristiane Brathagen Sak: Rekruttering - utlysning- Stipendiat inne organisk kjemi-bioraffiering - midleritdig - IKBM Dok: Innstilling 14/03507 Organisk kjemi PhD Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Till Seehusen Sak: Doktorgradsmappe - Dok: APPOINTMENT OF AN EVALUATION COMMITTEE FOR THE DEGREE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PHD) - Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U Sak: Personalmappe offentlig - Kolflaath, Sidsel - BIBL Dok: B-tillegg, ansvarlig for lærling Saksansv: BIB Saksbeh: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Sak: Rekruttering - utlysning- Stipendiat inne organisk kjemi-bioraffiering - midleritdig - IKBM Dok: Innstilling 14/03507 Organisk kjemi PhD Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM

16 Page 16 of 57 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Til: Lars Juhl Munkholm Laura Elina Alakukku Sak: Doktorgradsmappe - Dok: ASSESSMENT OF PHD THESIS - Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 719 Grad: U Sak: Avtaler SHF 2014 Dok: Avtale mellom SHF og IHA om drift av Stoffskiftefjøset fra 2015 Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 719 Grad: U Sak: Avtaler SHF 2014 Dok: Avtale om leie av grasrive Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Kristiane Brathagen Sak: Rekruttering - utlysning - Research scientist - midlertidig - IKBM Dok: Innstilling forsker 14/03505 Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Kristiane Brathagen Sak: Rekruttering - utlysning - Research scientist - midlertidig - IKBM Dok: RE: Innstilling forsker 14/03505 Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Kristiane Brathagen Sak: Rekruttering - utlysning - Research scientist - midlertidig - IKBM Dok: Innstilling forsker 14/03505 Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Nedflytting til kull / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Nedflytting til kull / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Sak: Rapportering om egenerklæringer om lagring av primærdata publiseringsåret 2013

17 Page 17 of 57 Dok: 14/ Rapportering om egenerklæringer om lagring av primærdata publiseringsåret 2013 Saksansv: FORSK Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Progresjonskrav veterinærstudiet 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 39 Grad: U U Til: Sak: Kartlegging av situasjonen for hørselshemmede studenter i høyere utdanning Dok: Svar til påminnelse - Kartlegging av situasjonen for hørselshemmede studenter i høyere utdanning 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: ID - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Dok: Referat fra ID VetBio Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Klage på karakterfastsetting - FYS Dok: Svar på klage på karakter - FYS210 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Klage på karakterfastsetting - FYS Dok: Svar på klage på karakter - FYS210 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Håvard Myhrer Sak: Brukerutstyr Urbygningen Dok: Kontoer for brukerutstyrsbevilgning Urbygningen Saksansv: TA Saksbeh: TA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 710 Grad: U U Til: Sak: Henvendelse til NMBU angående kastrering av gris Dok: 14/ Flau av å være i fra Ås pga. dere's kastreringsmetode. Saksansv: SHF Saksbeh: SHF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Bror Jonathan Myhren Sak: Personalmappe offentlig - Myhren, Bror Jonathan - MatInf Dok: Søknad om høyere lønn ved inngåelse av ny kontrakt Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U

18 Page 18 of 57 U Til: Bror Jonathan Myhren Sak: Personalmappe offentlig - Myhren, Bror Jonathan - MatInf Dok: Søknad om høyere lønn ved inngåelse av ny kontrakt Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U I Fra: Sak: Kontrakt fjernvarme Adamstua, Hafslund-NMBU Dok: Fjernvarmeavtale Adamstua Saksansv: ØKOINN Saksbeh: ØKOINN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 00 Grad: U Sak: Kontrakt fjernvarme Adamstua, Hafslund-NMBU Dok: Notat vedrørende fjernvarmeavtale Saksansv: ØKOINN Saksbeh: ØKOINN 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 373 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Klage på karakterfastsetting - MVI Dok: Svar på klage på karakter - MVI230 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Studentmappe - Dok: Etteroppmelding Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 30 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Erstatningsopptak - Dok: Søknad om erstatningsopptak til veterinær - Saksansv: SAA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: U U Til: Amesto Solutions Purchasing AS Sak: Anbud - Ultralydmaskin til hest - SportFaMed Dok: Konkurransedokumenter Saksansv: SPFAMED Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Leder Studenttingets Arbeidsutvalg (Lasse Hjelle) Sak: NMBUs Fakultetsvise nominasjonskomitear for val Dok: Nominasjonskomité Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ingeborg Pedersen Sak: Personalmappe offentlig - Pedersen, Ingeborg - ILP Dok: Søknad om permisjon Saksansv: ILP Saksbeh: ILP

19 Page 19 of 57 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Nedflytting til kull / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Personalmappe unntatt offentlighet - Dok: Søknad om omsorgspermisjon Saksansv: ØKOINN Saksbeh: ØKO 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Generell bekreftelse på opptak Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Vitnemål Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Vitnemål Saksansv: ILPBYREG Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Vitnemål Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Vitnemål Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Vitnemål Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Melding fra bedømmelseskomite

20 Page 20 of 57 Saksansv: ILPBYREG Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 første led Kristiane Brathagen Sak: Rekruttering - utlysning - Research scientist - midlertidig - IKBM Dok: Innstilling forsker 14/03505 Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Submission Declaration + Authorship Declarations Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Karakterutskrift fra Høgskolen i Molde Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Konferansedeltakelse med foredrag (5 sp) Saksbeh: IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Varsel om tap av studieplass 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Avdelingsingeniør innen virologi og molekylærbiologi - 1-årig engasjement - MatInf Dok: Utlysningstekst Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Åsmund Mikalsen Kvifte Sak: Personalmappe offentlig - Kvifte, Åsmund M. - IMV Dok: Arbeidsavtale timer - IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Toril Fjeldaas Rygg Sak: Personalmappe offentlig - Rygg, Toril Fjeldaas - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ U Til: Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U

21 Page 21 of 57 Sak: Personalmappe offentlig - Pedersen, Ingeborg - ILP Dok: Svar på søknad om permisjon Saksansv: ILP Saksbeh: ILP 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U Sak: Rekruttering - utlysning - instituttleder - åremålsstilling - Institutt for miljøvitenskap (IMV) Dok: Offentlig søkerliste Saksansv: STAB Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: UO Uoff: Offl 25 Sak: Rekruttering - utlysning - instituttleder - åremålsstilling - Institutt for miljøvitenskap (IMV) Dok: Saksbehandlerliste Saksansv: STAB Saksbeh: POA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Miljødirektoratet Sak: Prosjekt - Effekt av vindmøller på hubro - Jæren Dok: Rapport om bruk av midler fra Viltfondet - forlengelse av prosjekt Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Bror Jonathan Myhren Sak: Personalmappe offentlig - Myhren, Bror Jonathan - MatInf Dok: Arbeidsavtale - fast stilling som avdelingsingeniør fra % -MatInf Saksansv: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad vedr. utsettelse av studiestart 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Mari Høiland Sak: Personalmappe offentlig - Høiland, Mari - ProdMed Teknikerteam Dok: Arbeidsavtale - fast fra % - ProdMed teknikerteam Saksansv: PROMEDT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad vedr. utsettelse av studiestart 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Utviklingsfondet for skogbruket Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Søknad om reisestipend Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/

22 Page 22 of 57 N Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Til: Sak: Høring - innspill til planleggelse av program for å finne nye miljøgifter Dok: Invitasjon om å gi innspill til Miljødirektoratets program for nye miljøgifter Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: høring forslag til planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Dok: Følgebrev - høring forslag til planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Høring av utkast til endring i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr Dok: Høringsbrev legemiddelrester august 2014.docx Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U U Til: Mattilsynet Sak: Høring - forslag til endringer i TSE-regelverket Dok: NMBUs høringsuttalelse om forslag til endringer i TSE-regelverket - saksnr. 2014/ Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Melding fra bedømmelseskomite Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Søknad om unntak fra progresjonsreglene 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Jan Vermaat Sak: NMBUs Fakultetsvise nominasjonskomitear for val Dok: Nominasjonskomité for Miljøtek Saksansv: POA Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: NMBUs Fakultetsvise nominasjonskomitear for val Dok: Nominasjonskomité ved VetBio Saksansv: POA Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Sak: NMBUs Fakultetsvise nominasjonskomitear for val Dok: Nominasjonskomité ved Samvit Saksansv: POA Saksbeh: STAB

23 Page 23 of 57 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: Legeerklæring - eksamen Almenn sykdomslære / Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Margrethe Bekkevold Sak: Personalmappe offentlig - Bekkevold, Margrethe - Universitetsbiblioteket Dok: Arbeidsavtale lærling - Universitetsbiblioteket Saksansv: BIB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ibrahim Mehmeti Sak: Personalmappe offentlig - Mehmeti, Ibrahim - IKBM Dok: Arbeidsavtale % - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Marianne Staff Fredhjem Sak: Personalmappe offentlig - Fredhjem, Marianne Staff - IKBM Dok: Arbeidsavtale timer - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Mohammed Abdul Abi Sak: Personalmappe offentlig - Abi, Mohammed Abdul - IKBM Dok: Arbeidsavtale timer - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Torbjørn Friborg Sak: Personalmappe offentlig - Friborg, Torbjørn - IKBM Dok: Arbeidsavtale timer - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Stine Therese Aanrud Sak: Personalmappe offentlig - Aanrud, Stine Therese - IKBM Dok: Arbeidsavtale timer - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Tildeling av grad Saksansv: IHA Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 212 Grad: U U Til: Christer Isberg Eng Sak: Rekruttering - utlysning - tilsetting - Arkivleder - fast - FR Dok: Tilbud om fast stilling som arkivleder ved NMBU

24 Page 24 of 57 Saksansv: FR Saksbeh: FR 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Melding fra bedømmelseskomite Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Vitnemål Saksansv: IHA Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Vitnemål Saksansv: IHA Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Tildeling av grad Saksansv: IHA Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 452 Grad: U I Fra: Cermaq Norway AS Sak: Samarbeidsavtale angående forskning på lakseoppdrett under arktiske forhold Dok: underskrevet samarbeidsavtale angående forskning på lakseoppdrett under arktiske forhold Saksansv: BASAM Saksbeh: BASAM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Tildeling av grad Saksansv: FORSK Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Tildeling av grad Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Vitnemål Saksbeh: FORSK 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Skogholt Joakim

25 Page 25 of 57 Sak: Personalmappe offentlig - Skogholt, Joakim - IMT Dok: Arbeidsavtale % - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Joakim Skoholt Sak: Personalmappe offentlig - Skogholt, Joakim - IMT Dok: Arbeidsavtale % - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Preben Boysen Sak: Personalmappe offentlig - Boysen, Preben - MatInf Dok: Tilbud om forlengelse av vikariat Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Søknad om godkjenning av opplæringsdelen i PhD studiet Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 421 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 U Til: Sak: Doktorgradsmappe - Dok: Godkjenning av opplæringsdelen i PhD studiet Saksbeh: IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: U Sak: Innkallinger og møtebøker - Ansettelsesutvalget ved INA Dok: Møtebok pr e-post Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 012 Grad: U Sak: Innkallinger og møtebøker - Ansettelsesutvalget ved INA Dok: Innkalling til møte 3/ Saksansv: INA Saksbeh: INA 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Camilla Risa Haugstad Sak: Personalmappe offentlig - Haugstad, Camilla Risa - IKBM Dok: Arbeidsavtale timer - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U U Til: Sak: Skikkethetsnemnd Dok: Skikkethetsnemnd - melding om oppnevning Saksansv: POA Saksbeh: POA 14/

26 Page 26 of 57 I Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U Fra: Norges forskningsråd Sak: Klage til Norges Forskningsråd - Utsatt innsendelsesfrist - Prosjektsøknad - MatInf Dok: Avslag på klage til Norges forskningsråd Saksansv: MATINF Saksbeh: MATINF 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Frøydis Kvaløy Sak: Personalmappe offentlig - Kvaløy, Frøydis - IMT Dok: Arbeidsavtale % - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Frøydis Kvaløy Sak: Personalmappe offentlig - Kvaløy, Frøydis - IMT Dok: Arbeidsavtale % - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Høring - Evaluering av kvoteordningen Dok: Høring - Evaluering av kvoteordningen Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Melding om høring av regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - saksnr. 2014/ Dok: Melding om høring av regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - saksnr. 2014/ Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Melding om høring av regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - saksnr. 2014/ Dok: Melding om høring av regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr - saksnr. 2014/ Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Høring - Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidle ved personlig import ved forsendelse Dok: Høring - Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Høring - Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidle ved personlig import ved forsendelse Dok: Høring - Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Høring - Eksplosivforskriften Dok: Høring - Eksplosivforskriften Saksansv: STAB Saksbeh: STAB

27 Page 27 of 57 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 008 Grad: U Sak: Høring - Eksplosivforskriften Dok: Høring - Eksplosivforskriften Saksansv: STAB Saksbeh: STAB 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 516 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 I Fra: Sak: Studentmappe - Dok: SØKNAD OM ANNULLERING AV VEDTAK OM Å RYKKE NED TIL KULL 13 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Yngve Moe Sak: Personalmappe offentlig - Moe, Yngve - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Ida Synnøve Aarum Sak: Personalmappe offentlig - Aarum, Ida Synnøve - IKBM Dok: Arbeidsavtale % - IKBM Saksansv: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: Grad: U I Fra: Ida Synnøve Aarum Sak: Personalmappe offentlig - Aarum, Ida Synnøve - IKBM Dok: Prøvetid Saksansv: IKBM Saksbeh: IKBM 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Nils Amund Skauen Ruud Sak: Personalmappe offentlig - Ruud, Nils Amund Skauen - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Solveig Næss Sak: Personalmappe offentlig - Næss, Solveig - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Elisabeth Flatner Sak: Personalmappe offentlig - Flatner, Elisabeth - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Helene Berg Pedersen Sak: Personalmappe - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT

28 Page 28 of 57 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Helene Tømmerbakke Sak: Personalmappe - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: - Anders Christian Thømt Sak: Personalmappe offentlig - Thømt, Anders - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Mari Benedikte Øgaard Sak: Personalmappe offentlig - Øgaard, Mari Benedikte - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Håkon Sætre Strøm Sak: Personalmappe offentlig - Strøm, Håkon Sætre - IT-avdelingen Dok: Arbeidsavtale - fast fra timer - IT-avdelingen Saksansv: IT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Ole Fredrik Skoglund Sak: Personalmappe offentlig - Skoglund, Ole Fredrik - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Karoline Skår Sak: Personalmappe offentlig - Skår, Karoline - IMT Dok: Arbeidsavtale timer - IMT 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Trond Ole Moksnes Sak: Personalmappe offentlig - Moksnes, Trond Ole - IMV Dok: Arbeidsavtale timer - IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 221 Grad: U I Fra: Truls Olve Terjesønn Hansen Sak: Personalmappe offentlig - Hansen, Truls Olve - IMV Dok: Arbeidsavtale timer - IMV 14/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivkode: 059 Grad: U U Til: Amesto Solutions Purchasing AS

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml Page 1 of 42 Offentlig journal 16.08.2014-31.08.2014 14/01433-1 Dok.dato: 26.02.2014 Jour.dato: 18.08.2014 Arkivkode: 820 Grad: U U Til: Tollregion Oslo og Akershus Sak: Søknad om registrering som avgiftsfri

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 06.09.2015 Journalenhet: I, 14/00062-27 Svar på varselbrev om konsekvenser i forhold til ikke å avlegge/bestå eksamen Studentmappe - Studieadministrasjon Adamstua /Ann Kristin Egeli Dok. dato:

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.09.08%20-%202014.09.12.xml

file:///z:/postliste/2014.09.08%20-%202014.09.12.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 08.09.2014-12.09.2014 14/00333-1 U Dok.dato: 17.01.2014 Jour.dato: 09.09.2014 Arkivkode: 421 Grad: UO Til: Avskjermet Avskjermet Avskjermet Sak: Doktorgradsmappe - Avskjermet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Offentlig journal Journaldato: 28.5.2012-3.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00730-004 U Datert: 04.06.2008 Arkiv: 01 Saksans: ØK/OKOSJEF Instrumenttjenesten AS Sak: Protokoll - ITAS Dok:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 9.9.2013-15.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00292-001 U Datert: 11.03.2004 Arkiv: ***** Saksans: SPORTFAMED-ADM/ISMGROND ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak:

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00327-005 X Datert: 12.10.2011 Arkiv: ***** Saksans: BASAM-ADM/BASRIMER Sak: Forskningsprosjekt - EWOS / FHF

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010 Referat - Styremøte - 9.12.9 Møtebok - Styremøter - HA - 29 213/1844-12 1434/213 1.1.213 9.12.29 Framdriftsrapport pr 1.1.213 rosjekt 184636/S3 - Effects of changing climate on the alpine tree line and

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

26.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 25.10.2012. Side: 3183 av 366 7

26.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 25.10.2012. Side: 3183 av 366 7 tviklingen i festeavgiften for tomt 181 Begjæring om tvangssalg av eiendom gnr. 42 bnr. 1 fnr. 181 - Lyngveien 2 A 2011/188-8 121/2012 29.10.2012 26.10.2012 Terra eiendomsmegling Forelesning og disputas

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

31.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012. Side: 2006 av 366 7

31.05.2012 01.06.2012 01.06.2012 01.06.2012. Side: 2006 av 366 7 2012/512-18 6985/2012 04.06.2012 31.05.2012 V Offentleglova 13, 1. ledd Dyreassisterte intervensjoner med hund, 12143 Oversendelse av avtale for godkjenning Dyreassisterte intervensjoner med hund, 12143

Detaljer