STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Erlandsen Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Krister Berntsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant (vara for Merethe Kumle) Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Meldt forfall: Merethe Kumle

2 Orienteringssaker: 1. Tilbakemelding fra studentene om studiesituasjonen 2. Nettstøttet undervisning muntlig orientering 3. Signering av hovedsamarbeidsavtale med Shell Saksliste Sak 69/12: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste Sak 70/12: Budsjett 2013 Sak 71/12: Nye studietilbud 2013/2014 ved Høgskolen i Narvik Sak 72/12: Studieporteføljen for kommende studieår 2013/2014 Sak 73/12: Sak 74/12: Sak 75/12: Oppnevning av styremedlem og vara til den nye Studentsamskipnaden i Nordland (SiN) Statutter for forskningspris, formidlingspris og læringsmiljø- og studiekvalitetspris ved Høgskolen i Narvik Engasjement av professor II, Dag Lorentzen. Sak 76/12: Arbeidsplan for styret 2013 Utsatte saker: Sak 66/12: Sak 67/12: Honorar for styremedlemmer Bedømmelseskomite for professorat

3 Orienteringssak 1 Tilbakemeldinger fra studentene ved HiN om studiesituasjonen. Årets undersøkelse gir et bredere inntrykk av situasjonen ved HiN enn tidligere år, først og fremst fordi den i år er utvidet til å omfatte alle campus/avdelinger til HiN inkl. nettstudenter, utenlandske studenter samt studenter fra alle årstrinn. Den er utformet slik at avhengig av valgene som gjøres får respondenten tilpasset spørsmål for sin aktuelle situasjon (for eksempel nettstudenter blir ikke spurt om forhold som går på lokalt campus, Narvik by etc). Tendensene er i stor grad like fra tidligere år; trivselssituasjonen virker jevn, alderssammensetningen lik, og de viktigste kanalene for hvordan nye studenter finner HiN er nettsidene + anbefalinger fra venner. Videre viser undersøkelsen at HiNs gode rykte, den faglige kvaliteten og gode muligheter for jobb etter endte studier betyr langt mer i søkingsprosessen enn parametere som hva venner valgte, nærhet til hjemstedet og friluftsmuligheter i regionen. 40% av respondentene svarer at de trives svært godt, og rundt 55% svarer at de trives godt (midt på treet). 5% svarer at de ikke trives så godt ved HiN, og ut fra fritekststilbakemeldingene kan det virke som en stor andel av disse er utenlandske studenter. Det synes som en gjenganger at flere av de utenlandske synes særlig vinteren er en vanskelig periode hvor det heller ikke skjer så mye i studentmiljøet. Den klare tilbakemeldingen er også at opplegget rundt studiestart er meget god, og tjener en viktig funksjon for å legge grunnlaget for videre trivsel som student ved HiN. Det kan også virke som om de utenlandske studentene kunne tenkt seg mer interaksjon med de norske studentene under studiestart, enn hva som ble lagt opp til under årets oppstart. Noen utvalgte tilbakemeldinger: «Everything is ok for me here, but for a international student, I feel bored sometimes, especially in the winter time.» «Everything good but sometimes bored in the winter.» «Trives ikke så godt som nettstudent da jeg savner et studiemiljø. Blir veldig krevende å sitte for seg selv og plages mye med oppgaver, men de aller fleste lærerne virker veldig behjelpelige og positivt innstilt. Det er den helhetlige nettstudiesituasjon som gjør det slitsomt.» «Fine lokaler, veldig bra mat, gode løsninger med tanke på treningssenter, nærhet til sentrum. Gode lærere og ressurser for lab etc!» «Meget bra miljø ved avdelingen i Alta, hvor jeg studerer.» «There could be more communication in English with students who don't speak Norwegian. At the moment there aren't very many services available in English to the students.» Vedlegg: Utdrag av undersøkelsen.

4 Orienteringssak 1 Utvidet kommentar om studentundersøkelsen høsten 2012 Årets undersøkelse gir et bredere inntrykk av situasjonen ved Høgskolen i Narvik enn tidligere år, først og fremst fordi den i år er utvidet til å omfatte alle satellitter/avdelinger til HiN inkl. nettstudenter, utenlandske studenter samt studenter fra alle årstrinn. Undersøkelsen ble utformet slik at respondentene får tilpasset spørsmål for sin aktuelle situasjon (for eksempel vil nettstudenter ikke bli spurt om forhold lokalt på campus, Narvik by etc.). Svarprosenten i år lå på 18 % (286 av 1577), dette er en økning på 240 eller 3 % fra sist år da 46 av 312 respondenter svarte. Tendensene samsvarer i stor grad med tall fra tidligere år; trivselsituasjonen virker jevn, alderssammensetningen lik, og de viktigste kanalene for hvordan nye studenter finner HiN er nettsidene våre + anbefalinger fra venner. Det skal nevnes at oppslutningen i tidligere både emne og studentundersøkelser har vært særlig variabel også innenfor samme studentgrupperinger. Det virker som at det er langt flere som gir tilbakemelding hvis de har noe særlig bra eller særlig dårlig som de ønsker å melde om. Høgskolens gode rykte, den faglige kvaliteten og gode muligheter for jobb etter endte studier betyr langt mer i søkingsprosessen enn parametere som hva venner valgte, nærhet til hjemstedet og friluftsmuligheter i regionen. Trivsel 40 % av respondentene svarer at de trives svært godt, og ca. 55 % svarer at de trives godt (midt på treet). 5 % svarer at de ikke trives så godt ved HiN, og ut tilbakemeldinger i fritekstfelt om trivsel, kan det virke som en stor andel av disse er utenlandske studenter. Det synes som en gjenganger at flere av de utenlandske studentene synes særlig vinteren er en vanskelig periode hvor det heller ikke skjer så mye i studentmiljøet. Det er tilbakemeldinger om at opplegget rundt studiestart er meget god, og tjener en viktig funksjon for å legge grunnlaget for videre trivsel som student ved HiN. Det er også tilbakemeldinger fra utenlandske studenter om at de kunne tenkt seg mer interaksjon med de norske studentene under studiestart enn hva som ble lagt opp til under årets oppstart. Fritekstkommentarer Hovedvekten av studentene krysser av for at de trives godt ved HiN, men i fritekstfeltet kommer det også fram blandet respons. Det meldes om både stort og smått som de oppfatter som positivt og negativt i studiehverdagen. Av de negative tilbakemeldinger kan det nevnes; uklarheter i fag og med enkelte lærere, varierende kvalitet på fag, høyt studiepress, uklar kommunikasjon, og studiemiljøsavn fra nettbaserte studenter. En stadig tilbakevendende tilbakemelding er også at mange synes det skjer for lite (arrangementer, konserter etc.) i den vanlige studiehverdagen. Av positive tilbakemeldinger trekkes det frem blant annet; Fadderordningen og studiestart, sosialt tilbud under samlinger for nettstudenter, godt faglig personale, godt læringsmiljø, mulighet for fleksibilitet, flerkulturelt miljø og «lav terskel» for å kontakte lærere. Fadderordningen og nettbaserte studietilbud nevnes ofte både i positive og negative tilbakemeldinger.

5

6 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> Publisert fra til respondenter (285 unike) Filter: manuell 1. Kjønn/Gender: Alternativer Prosent Verdi 1 Kvinne/Female 27,4 % 78 2 Mann/Male 72,6 % 207 Total 285 1

7 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 2. Alder/Age: Alternativer Prosent Verdi ,2 % ,8 % ,9 % ,8 % ,3 % ,5 % ,8 % ,8 % ,0 % 0 10 Eldre enn 60/Older than 60 0,0 % 0 Total 285 2

8 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 3. Hvilket studie går du på? -- Which program are you in? 3

9 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> Alternativer Prosent Verdi 1 Bachelor ingeniørfag, Y-vei, Glomfjord 1,1 % 3 2 Bachelor ingeniørfag, Y-vei, Hammerfest 1,1 % 3 3 Bachelor Bygg 8,8 % 25 4 Bachelor Elektro 4,9 % 14 5 Bachelor Elektro Y-vei 4,6 % 13 6 Bachelor Prosessteknologi 4,6 % 13 7 Bachelor Prosessteknologi Y-vei 0,7 % 2 8 Bachelor Datateknikk 6,3 % 18 9 Bachelor Datateknikk Y-vei 2,1 % 6 10 Bachelor Maskin 4,6 % Bachelor Maskin Y-vei 1,1 % 3 12 Bachelor Fornybar Energi 1,1 % 3 13 Bachelor Internasjonal Beredskap 5,6 % Bachelor Sykepleie 8,8 % Bachelor Økonomi og Administrasjon 3,5 % Master of Science - Computer Science 1,4 % 4 17 Master of Science - Electrical Engineering 4,9 % Master of Science - Engineering Design 1,1 % 3 19 Master of Science - Industrial Engineering 6,0 % Master of Science - Satellite Engineering 2,5 % 7 21 Master i teknologi - Ingeniørdesign 1,8 % 5 22 Master i teknologi - Integrert Bygningsteknologi 1,8 % 5 23 Forkurs, Narvik 6,0 % Forkurs, Alta 0,4 % 1 25 Forkurs, Bodø 0,4 % 1 26 Forkurs, Mo i Rana 0,0 % år Bachelor ingeniørfag, Alta 0,4 % år Bachelor ingeniørfag, Bodø 0,7 % 2 29 Nettstøttet Bachelor Bygg 4,6 % Nettstøttet Bachelor Datateknikk 2,1 % 6 31 Nettstøttet Bachelor Elektro 0,0 % 0 32 Nettstøttet Bachelor Maskin 2,1 % 6 33 Nettstøttet Bachelor Prosessteknologi 1,1 % 3 34 Annet/Other 4,6 % 13 Total 285 satelitt teknologi Norskkurs 3-termin, satelitteknologi Bachelor Sattelitteknologi Bachelor Elkraft Industriell Elektronikk Videreutdanning for ingeniør 3-termin Datateknikk Samhandling i praksis Motiverende intrervju Videreutdanning, helsefag bachelor i satellitteknologi 4

10 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 4. Begynte du å studere ved Høgskolen i Narvik høsten 2012? -- Did you start your studies at Narvik University College in the autumn of 2012? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 43,9 % Nei/No 56,1 % 160 Total 285 5

11 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 5. Hvor kommer du fra? -- Where are you from? Alternativer Prosent Verdi 1 Norge/Norway 82,4 % Norden bortsett fra Norge/Scandinavia except Norway 0,0 % 0 3 Kina/China 3,2 % 4 4 Russland/Russia 2,4 % 3 5 India/India 3,2 % 4 6 Pakistan/Pakistan 2,4 % 3 7 Annet land/other country: 6,4 % 8 Total 125 Italy iran Eritrea nepal Nepal Ukraina Nepal Vietnam 6

12 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 6. Hvilken del av landet er du fra? -- What part of the country are you from? Alternativer Prosent Verdi 1 Finnmark 8,7 % 9 2 Troms 18,4 % 19 3 Nordland (Ofoten) 12,6 % 13 4 Nordland (resten av fylket) 23,3 % 24 5 Trøndelag 4,9 % 5 6 Vestlandet 8,7 % 9 7 Sørlandet 1,0 % 1 8 Østlandet 22,3 % 23 9 Svalbard 0,0 % 0 Total 103 7

13 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 7. Hvordan fikk du informasjon om Høgskolen i Narvik? (du kan krysse av for flere) -- How did you hear about Narvik University College? (you can select multiple answers) Alternativer Prosent Verdi 1 Messer/Fairs 9,6 % 12 2 Besøk ved skolen din/nuc visited your school 7,2 % ,4 % 58 4 Annonser i avisen/advertisement in the paper 5,6 % 7 5 Brosjyrer fra HiN/Brochures from NUC 10,4 % 13 6 Artikler i avis eller fagblad/articles from papers or magazines 7 Nåværende/tidligere studenter på HiN/Students from NUC 8,0 % 10 14,4 % 18 8 Venner/Friends 34,4 % 43 9 Familie/Familiy 20,8 % Rådgivere/School counselors 12,8 % Ved henvendelse til HiN/By contacting NUC 4,8 % 6 12 Søkerhåndboka fra Samordna opptak (SO)/Application handbook from The Norwegian Universities and Colleges Admission Service, NUCAS 11,2 % ,8 % 1 14 Andre nettsider/informasjonskild er. Spesifiser: -- Other web pages/information sources. Specify: 17,6 % 22 Total 125 Gjennom jobb Den viktigste: Arvid Urke my university: unibg (italy) wikipedia foreleser via jobben norges brannskole restplass Tomteknologi VG3 Brannskolen samordna opptak - Restetorget Googlet litt rundt, og fant da linjen jeg ville gå. Informasjon fra Statoil søkte på nettstudier google

14 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8. Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? Alternativer N 1 Interesse/Interests Jobbmuligheter/Job opportunities Mange valgmuligheter innen studier/many opportunities for studies Faglig kvalitet på studietilbudet/good academic quality of the study Nærhet til hjemsted/close to home Ønsker å bo i en bestemt by/desire to live in a particular city Venner valgte det samme/friends made the same choice Et generelt positivt inntrykk/positive impression Lett å finne et sted å bo/easy to find a place to live Friluftsliv/Outdoor activities Sosialt og kulturelt tilbud/social and cultural activities 125 9

15 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.1 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Interesse/Interests Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 23,2 % ,4 % ,6 % ,2 % ,2 % ingen betydning/no importance 6,4 % 8 Total

16 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.2 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Jobbmuligheter/Job opportunities Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 16,8 % ,2 % ,0 % ,8 % ,6 % ingen betydning/no importance 13,6 % 17 Total

17 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.3 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Mange valgmuligheter innen studier/many opportunities for studies Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 13,6 % ,2 % ,0 % ,4 % ,0 % ingen betydning/no importance 20,8 % 26 Total

18 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.4 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Faglig kvalitet på studietilbudet/good academic quality of the study Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 23,2 % ,8 % ,8 % ,4 % ,2 % ingen betydning/no importance 13,6 % 17 Total

19 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.5 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Nærhet til hjemsted/close to home Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 18,4 % ,6 % ,8 % ,4 % ,2 % ingen betydning/no importance 45,6 % 57 Total

20 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.6 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Ønsker å bo i en bestemt by/desire to live in a particular city Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 15,2 % ,0 % ,6 % ,8 % ,6 % ingen betydning/no importance 40,8 % 51 Total

21 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.7 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Venner valgte det samme/friends made the same choice Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 3,2 % ,0 % ,0 % ,6 % ,6 % ingen betydning/no importance 65,6 % 82 Total

22 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.8 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Et generelt positivt inntrykk/positive impression Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 10,4 % ,4 % ,6 % ,4 % ,2 % ingen betydning/no importance 20,0 % 25 Total

23 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.9 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Lett å finne et sted å bo/easy to find a place to live Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 8,0 % ,4 % ,8 % ,2 % ,0 % ingen betydning/no importance 41,6 % 52 Total

24 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.10 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Friluftsliv/Outdoor activities Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 14,4 % ,2 % ,2 % ,6 % ,2 % ingen betydning/no importance 34,4 % 43 Total

25 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.11 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Sosialt og kulturelt tilbud/social and cultural activities Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 6,4 % ,6 % ,0 % ,8 % ,0 % ingen betydning/no importance 35,2 % 44 Total

26 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 9. Andre grunner til at jeg valgte Høgskolen i Narvik: -- Other reasons why I chose Narvik University College: Nettstudier Dykkingen i Narvik havn. Miljøskifte for en søring. Beliggenhet i forhold til norske olje- og gass- utvinningsområder, og dets relevans til skolens studietilbud. Det at den var nettstøttet. Slippe å flytte for å studere. Etter en del research, viste det seg at Narvik er best innenfor datateknikkutdanning. De er de eneste som har tilbud om det studiet jeg ønsket Omskolering og ønske å bli engeniør Nettstudium passet meg utmerket Eneste skole med tilbud om BA Internasjonal Beredskap nettbasert undervisning de eneste som hadde studiet For å ta en eksamen som jeg ikke fikk ta noen andre plasser!! I choose Narvik University College because you have a unique program-me in Satellite Engineering. Kun internasjonal beredskap her Omskolering ett opplegg gjennom jobben jeg velgte Høskolen i narvik fordi jeg har vidig intresset i elektrikal ingenør. så har jeg fikk en god mulighet å ble her!også høskolens lærer system er veldig flink.jeg føler meg veldig bra å ble her HiN har linjen satelitteknologi Fordi jeg er interessert i programmering, og siden jeg ikke har R1 fra før, kunne jeg ved HiN velge tre-semesterordningen, noe som hadde veldig mye å si. I feks Gjøvik kunne jeg gjøre det samme, men der måtte jeg ha konkurrert om studieplass etter endt intensivt mattekurs (tre-semester) i begynnelsen av studiet, noe som gjør studievalget usikkert, ettersom jeg bare kanskje får studieplass. Arvid Urke Nettstøttet tilbud, er enslig forsørger med gutt i skole alder, og har ikke lyst til å tvinge han til å flytte vekk fra familie og venner, bare for noen år, og så flytte igjen. - Nettstøttet studie. - Ledig plass. 3- termin- tilbudet var grunnen til at jeg valgte Narvik Tre-termin satellitteknologi, som jeg ikke kom inn på og satellitteknologi som jeg ønsker gå neste år. Er ferdig bestemt i faget eneste plassen som har sattelitteknologi Jeg var litt i tvil om hva jeg skulle gjøre etter vgs, så det å ta forkurset ville gi meg den matten og fysikken jeg manglet for å få spesiell studiekompetanse, da jeg allerede har generell. Dette var et bedre alternativ enn å ta et friår, siden det ville åpne flere muligheter for videre utdannelse. I wanted to study in Norway...and I had no choices except this college because I get offer letter from this college only Nettstøttet ingeniørutdanning Det var dere som hadde tilbudet jeg søkte, med tretermin. Det var óg et pluss at treterminen startet så sent som det gjorde, da jeg hadde sommerjobb. De er den eneste høyskolen så vidt jeg vet som tilbyr nettstøttet bachelor i spillutvikling. Samarbeid med Statoil i pilot prosjekt y vei nord Har hørt mye positivt om HiN fra de få jeg kjenner som har gått der. Jeg trenger forkurset. Såvidt jeg klarte å finne ut, kunne jeg ikke ta forkurset på HiT, noe som sikkert ikke stemmer i det hele tatt.. Fordi det er her jeg er født og oppvokst Nettstudier der en ikke trenger møte opp, bra for en kvinne i voksen alder i full jobb :-)) har tilbub on nettstudie Nettstudier. Anledning til å justere i eget tempo pga 150% jobb vedsiden av som er mye viktigere enn studier. Skal aldri jobbe med det jeg studerer, gjør det bare pga personlig interesse. de har ikke bygg ingeniør i tromsø. eneste tilbyder av studiet BIB det var her det var ledige plasser. Fordi den ikke har for mange elever, dermed blir det mer sosialt og du blir kjent med flere personer. Kom ikke inn i bergen eller stavanger. Var restplass i Narvik 21

27 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 10. Har noen av følgende gitt deg råd og påvirket deg ved valg av studiested? (du kan krysse av på flere) -- Have any of the following given you advice and influenced you your choice of study? (you can select multiple answers) Alternativer Prosent Verdi 1 Venner/Friends 35,2 % 44 2 Lærere på skoler du har gått før/teachers at previous schools 3 Rådgivere på videregående skole/high school counselors 12,0 % 15 12,8 % 16 4 Foreldre/Parents 28,0 % 35 5 Søsken og andre slektninger/other relatives 10,4 % 13 6 Andre HiN-studenter/Other NUC-students 15,2 % 19 7 Høgskolens ansatte/academy staff 16,8 % 21 8 Noen du kjenner fra næringslivet/an acquaintance from the industry 9,6 % 12 9 Omtaler i media/media coverage 9,6 % Ingen/Nobody 30,4 % Andre/Other: 5,6 % 7 Total 125 Google Gjennom NBSK NAV muligheten til y-veien i saw the school's website, and i got the programs that i am interested in Kurs i emnet my self 22

28 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 11. Var Høgskolen i Narvik den eneste skolen du søkte på? -- Was Narvik University College the only school you applied for? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 63,2 % 79 2 Nei/No 36,8 % 46 Total

29 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 12. Søkte du også på følgende: -- Did you also apply for: Alternativer N 1 Andre universiteter i Norge/Other universities in Norway? 46 2 Andre høgskoler i Norge/Other colleges in Norway? 46 3 Skoler i utlandet/schools abroad 46 24

30 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 12.1 Søkte du også på følgende: -- Did you also apply for: - Andre universiteter i Norge/Other universities in Norway? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 76,1 % 35 2 Nei/No 23,9 % 11 Total 46 25

31 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 12.2 Søkte du også på følgende: -- Did you also apply for: - Andre høgskoler i Norge/Other colleges in Norway? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 67,4 % 31 2 Nei/No 32,6 % 15 Total 46 26

32 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 12.3 Søkte du også på følgende: -- Did you also apply for: - Skoler i utlandet/schools abroad Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 17,4 % 8 2 Nei/No 82,6 % 38 Total 46 27

33 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 13. Jeg søkte også på følgende universitet(er) i Norge: -- I also applied for: Alternativer Prosent Verdi 1 NTNU- Norges teknisk-naturv.sk. universitet (Trondheim) 42,9 % 15 2 UiA - Universitetet i Agder 8,6 % 3 3 UiB - Universitetet i Bergen 17,1 % 6 4 UiN - Universitetet i Nordland 2,9 % 1 5 UiO - Universitetet i Oslo 25,7 % 9 6 UiS - Universitetet i Stavanger 20,0 % 7 7 UiT - Universitetet i Tromsø 40,0 % 14 8 UMB - Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (Ås) 5,7 % 2 9 Annet 14,3 % 5 Total 35 Høgskolen i Gjøvik university in telemark HIB Søkte ingen univeristeter 28

34 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 14. Jeg søkte også på følgende høgskole(r) i Norge: -- I also applied for: Alternativer Prosent Verdi 1 Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand 3,2 % 1 2 Arkitektur- og designhøgskolen 0,0 % 0 3 Betanien Diakonale høgskole, Fyllingsdalen 3,2 % 1 4 Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 0,0 % 0 5 Diakonhjemmet Høgskole, Oslo 0,0 % 0 6 Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim 0,0 % 0 7 Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo 0,0 % 0 8 Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen 3,2 % 1 9 Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo 19,4 % 6 10 Høgskolen i Bergen 19,4 % 6 11 Høgskolen i Buskerud 9,7 % 3 12 Høgskolen i Finnmark 12,9 % 4 13 Høgskolen i Gjøvik 9,7 % 3 14 Høgskolen i Harstad 16,1 % 5 15 Høgskolen i Hedmark 3,2 % 1 16 Høgskolen i Lillehammer 3,2 % 1 17 Høgskolen i Molde 3,2 % 1 18 Høgskolen i Nesna 3,2 % 1 19 Høgskolen i Nord-Trøndelag 3,2 % 1 20 Høgskolen i Sogn og Fjordane 6,5 % 2 21 Høgskolen i Staffeldtsgate 0,0 % 0 22 Høgskolen i Stord/Haugesund 3,2 % 1 23 Høgskolen i Sør-Trøndelag 6,5 % 2 24 Høgskolen i Telemark 6,5 % 2 25 Høgskolen i Vestfold 9,7 % 3 26 Høgskolen i Volda 3,2 % 1 27 Høgskolen i Østfold 9,7 % 3 28 Høgskolen i Ålesund 6,5 % 2 29 Høgskolen Diakonova 0,0 % 0 30 Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo 0,0 % 0 31 Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand 0,0 % 0 32 Misjonshøgskolen, Stavanger 0,0 % 0 33 NLA Høgskolen, Bergen 0,0 % 0 34 Norges Handelshøgskole, Bergen 0,0 % 0 35 Norges Idrettshøgskole, Oslo 0,0 % 0 36 Norges Veterinærhøgskole, Oslo 3,2 % 1 37 Politihøgskolen 0,0 % 0 38 Sámi allaskuvla/sámi University College 0,0 % 0 39 Annet 3,2 % 1

35 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 15. Jeg søkte også på følgende skole(r) i utlandet: -- I also applied for these schools abroad: czech university fo life science university of odense Southern Utah University University of Sydney I applied for University of Windsor, Ontario, Canada and also got an offer letter. DTU,Danmark saxion INSA - institut national des sciences appliquées de Toulouse a school in South Africa Ingen. Men svarboksen klikket. 30

36 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 16. Var HiN ditt førstevalg, andrevalg osv.? -- Was NUC your first choice, second choice, etc.? Alternativer Prosent Verdi 1 Førstevalg/First choice 97,5 % 77 2 Andrevalg/Second choice 0,0 % 0 3 Tredjevalg/Third choice 0,0 % 0 4 Annet/Other 2,5 % 2 Total 79 31

37 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 17. Hvorfor var ikke HiN ditt førstevalg -- Why was NUC not your first choice? Alternativer Prosent Verdi 1 Studietilbudet/Specific study 0,0 % 0 2 Geografisk beliggenhet/geographic location 50,0 % 1 3 Fritidstilbud/Leisure activities 0,0 % 0 4 Boligtilbud/Student housing 0,0 % 0 5 Annet, spesifiser: -- Other. Specify: 50,0 % 1 Total 2 Brannskolen... 32

38 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 18. Hvorfor takket du likevel ja til plass på HiN? -- Why did you accept the offer of admission at NUC? Alternativer Prosent Verdi 1 Kom ikke inn på høyere prioritet/i did not get in on my higher priorities 2 Jeg søkte via Restetorget/I applied through Restetorget 50,0 % 1 0,0 % 0 3 Annen årsak: -- Other reason: 50,0 % 1 Total 2 33

39 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 19. Når bestemte du deg for å studere ved HiN? -- When did you decide to study at NUC? Alternativer Prosent Verdi 1 For flere år siden/several years ago 10,4 % 13 2 Etter første gangs informasjon/when I first got information about NUC 3 Etter at jeg selv tok kontakt/after I contacted NUC 4 Etter å ha blitt kontaktet av HiN/After NUC contacted me 17,6 % 22 13,6 % 17 2,4 % 3 5 Etter å ha besøkt HiN/After visiting NUC 8,0 % 10 6 Etter at jeg hadde søkt/after I applied 11,2 % 14 7 Først etter at jeg hadde fått tilbud om studieplass/after I recieved an offer of admission 16,8 % 21 8 Er ikke sikker/i am not sure 8,8 % 11 9 Annet. Spesifiser: -- Other. Specify: 11,2 % 14 Total uke før skolestart Når jeg fant ut at å studere utenlands ble for dyrt 1 year ago, when my friend told me about this. Etter at jeg oppdaget tilbudet i mars Omskolering Impuls etter å ha sett på restplasser på samordnaopptak.no Søkte når kurset ble annonsert når jeg bestemte meg for og ta høyer utdanning I løpet av 3. året på vgs Når jeg fant ut at jeg trengte forkurset og ut at jeg kunne ta det her. når jeg fant ut om nettstudie programmet slutten av mars. litt impulsbasert at man skal studere Når jeg ventet barn. dumpet medisinstudie 34

40 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 20. Hvilken type studie har du startet på? -- What type of study have you started? Alternativer Prosent Verdi 1 Forkurs for Ingeniør- og Maritim utdanning 16,0 % 20 2 Bachelor Ingeniørfag 46,4 % 58 3 Bachelor Sykepleie 6,4 % 8 4 Bachelor Økonomi og Administrasjon 6,4 % 8 5 Master 16,0 % 20 6 Videreutdanning 8,8 % 11 Total

41 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21. I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: Alternativer 1 Jeg har klare planer for hele mitt studieforløp/i have plans for my entire course of study 2 Jeg tror jeg lett vil finne meg til rette i miljøet/i think I will easily find my place in the environment 3 Jeg tror jeg skal klare meg godt økonomisk/i think I will manage financially 93 4 Jeg kommer til å benytte meg av friluftsmulighetene i Narvik/I am going to take advantage of the outdoor opportunities in Narvik 5 Jeg føler meg trygg på at jeg vil klare de faglige utfordringene/i feel confident that I will manage the academic challenges 6 Jeg vil trolig fullføre min utdanning ved denne skolen/i will probably complete my education at this school N

42 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.1 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg har klare planer for hele mitt studieforløp/i have plans for my entire course of study Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 26,9 % ,5 % ,6 % ,7 % ,3 % helt uenig/strongly disagree 1,1 % 1 Total 93 37

43 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.2 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg tror jeg lett vil finne meg til rette i miljøet/i think I will easily find my place in the environment Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 22,6 % ,1 % ,8 % ,5 % ,0 % helt uenig/strongly disagree 0,0 % 0 Total 93 38

44 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.3 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg tror jeg skal klare meg godt økonomisk/i think I will manage financially Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 11,8 % ,0 % ,9 % ,3 % ,8 % helt uenig/strongly disagree 3,2 % 3 Total 93 39

45 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.4 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg kommer til å benytte meg av friluftsmulighetene i Narvik/I am going to take advantage of the outdoor opportunities in Narvik Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 26,9 % ,7 % ,1 % ,6 % ,5 % helt uenig/strongly disagree 4,3 % 4 Total 93 40

46 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.5 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg føler meg trygg på at jeg vil klare de faglige utfordringene/i feel confident that I will manage the academic challenges Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 24,7 % ,5 % ,0 % ,5 % ,2 % helt uenig/strongly disagree 0,0 % 0 Total 93 41

47 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.6 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg vil trolig fullføre min utdanning ved denne skolen/i will probably complete my education at this school Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 44,1 % ,0 % ,2 % ,5 % ,1 % helt uenig/strongly disagree 2,2 % 2 Total 93 42

48 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 22. I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: Alternativer 1 Jeg har klare planer for hele mitt studieforløp/i have plans for my entire course of study 2 Tilbudet om å studere andre steder enn på campus i Narvik var avgjørende da jeg valgte å søke på HiN/ 3 Jeg tror jeg skal klare meg godt økonomisk/i think I will manage financially 32 4 Jeg føler meg trygg på at jeg vil klare de faglige utfordringene/i feel confident that I will manage the academic challenges 5 Jeg vil trolig fullføre min utdanning ved denne skolen/i will probably complete my education at this school N

49 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 22.1 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg har klare planer for hele mitt studieforløp/i have plans for my entire course of study Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 31,3 % ,6 % ,9 % ,4 % ,8 % helt uenig/strongly disagree 3,1 % 1 Total 32 44

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-36/15 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL The University of Newcastle (Bachelor og Master) Du som skal søke til

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag.

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Figurene og tabellene nedenfor søker å si noe om studentsammensetningen for nye studenter ved HiN. Med nye studenter menes alle som er nye på et studieprogram

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen

Detaljer

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN Det innkalles til: Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00 Pr telefon, Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. DATO: 6. desember 2010 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN

Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene

Detaljer