STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Erlandsen Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Krister Berntsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant (vara for Merethe Kumle) Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Meldt forfall: Merethe Kumle

2 Orienteringssaker: 1. Tilbakemelding fra studentene om studiesituasjonen 2. Nettstøttet undervisning muntlig orientering 3. Signering av hovedsamarbeidsavtale med Shell Saksliste Sak 69/12: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste Sak 70/12: Budsjett 2013 Sak 71/12: Nye studietilbud 2013/2014 ved Høgskolen i Narvik Sak 72/12: Studieporteføljen for kommende studieår 2013/2014 Sak 73/12: Sak 74/12: Sak 75/12: Oppnevning av styremedlem og vara til den nye Studentsamskipnaden i Nordland (SiN) Statutter for forskningspris, formidlingspris og læringsmiljø- og studiekvalitetspris ved Høgskolen i Narvik Engasjement av professor II, Dag Lorentzen. Sak 76/12: Arbeidsplan for styret 2013 Utsatte saker: Sak 66/12: Sak 67/12: Honorar for styremedlemmer Bedømmelseskomite for professorat

3 Orienteringssak 1 Tilbakemeldinger fra studentene ved HiN om studiesituasjonen. Årets undersøkelse gir et bredere inntrykk av situasjonen ved HiN enn tidligere år, først og fremst fordi den i år er utvidet til å omfatte alle campus/avdelinger til HiN inkl. nettstudenter, utenlandske studenter samt studenter fra alle årstrinn. Den er utformet slik at avhengig av valgene som gjøres får respondenten tilpasset spørsmål for sin aktuelle situasjon (for eksempel nettstudenter blir ikke spurt om forhold som går på lokalt campus, Narvik by etc). Tendensene er i stor grad like fra tidligere år; trivselssituasjonen virker jevn, alderssammensetningen lik, og de viktigste kanalene for hvordan nye studenter finner HiN er nettsidene + anbefalinger fra venner. Videre viser undersøkelsen at HiNs gode rykte, den faglige kvaliteten og gode muligheter for jobb etter endte studier betyr langt mer i søkingsprosessen enn parametere som hva venner valgte, nærhet til hjemstedet og friluftsmuligheter i regionen. 40% av respondentene svarer at de trives svært godt, og rundt 55% svarer at de trives godt (midt på treet). 5% svarer at de ikke trives så godt ved HiN, og ut fra fritekststilbakemeldingene kan det virke som en stor andel av disse er utenlandske studenter. Det synes som en gjenganger at flere av de utenlandske synes særlig vinteren er en vanskelig periode hvor det heller ikke skjer så mye i studentmiljøet. Den klare tilbakemeldingen er også at opplegget rundt studiestart er meget god, og tjener en viktig funksjon for å legge grunnlaget for videre trivsel som student ved HiN. Det kan også virke som om de utenlandske studentene kunne tenkt seg mer interaksjon med de norske studentene under studiestart, enn hva som ble lagt opp til under årets oppstart. Noen utvalgte tilbakemeldinger: «Everything is ok for me here, but for a international student, I feel bored sometimes, especially in the winter time.» «Everything good but sometimes bored in the winter.» «Trives ikke så godt som nettstudent da jeg savner et studiemiljø. Blir veldig krevende å sitte for seg selv og plages mye med oppgaver, men de aller fleste lærerne virker veldig behjelpelige og positivt innstilt. Det er den helhetlige nettstudiesituasjon som gjør det slitsomt.» «Fine lokaler, veldig bra mat, gode løsninger med tanke på treningssenter, nærhet til sentrum. Gode lærere og ressurser for lab etc!» «Meget bra miljø ved avdelingen i Alta, hvor jeg studerer.» «There could be more communication in English with students who don't speak Norwegian. At the moment there aren't very many services available in English to the students.» Vedlegg: Utdrag av undersøkelsen.

4 Orienteringssak 1 Utvidet kommentar om studentundersøkelsen høsten 2012 Årets undersøkelse gir et bredere inntrykk av situasjonen ved Høgskolen i Narvik enn tidligere år, først og fremst fordi den i år er utvidet til å omfatte alle satellitter/avdelinger til HiN inkl. nettstudenter, utenlandske studenter samt studenter fra alle årstrinn. Undersøkelsen ble utformet slik at respondentene får tilpasset spørsmål for sin aktuelle situasjon (for eksempel vil nettstudenter ikke bli spurt om forhold lokalt på campus, Narvik by etc.). Svarprosenten i år lå på 18 % (286 av 1577), dette er en økning på 240 eller 3 % fra sist år da 46 av 312 respondenter svarte. Tendensene samsvarer i stor grad med tall fra tidligere år; trivselsituasjonen virker jevn, alderssammensetningen lik, og de viktigste kanalene for hvordan nye studenter finner HiN er nettsidene våre + anbefalinger fra venner. Det skal nevnes at oppslutningen i tidligere både emne og studentundersøkelser har vært særlig variabel også innenfor samme studentgrupperinger. Det virker som at det er langt flere som gir tilbakemelding hvis de har noe særlig bra eller særlig dårlig som de ønsker å melde om. Høgskolens gode rykte, den faglige kvaliteten og gode muligheter for jobb etter endte studier betyr langt mer i søkingsprosessen enn parametere som hva venner valgte, nærhet til hjemstedet og friluftsmuligheter i regionen. Trivsel 40 % av respondentene svarer at de trives svært godt, og ca. 55 % svarer at de trives godt (midt på treet). 5 % svarer at de ikke trives så godt ved HiN, og ut tilbakemeldinger i fritekstfelt om trivsel, kan det virke som en stor andel av disse er utenlandske studenter. Det synes som en gjenganger at flere av de utenlandske studentene synes særlig vinteren er en vanskelig periode hvor det heller ikke skjer så mye i studentmiljøet. Det er tilbakemeldinger om at opplegget rundt studiestart er meget god, og tjener en viktig funksjon for å legge grunnlaget for videre trivsel som student ved HiN. Det er også tilbakemeldinger fra utenlandske studenter om at de kunne tenkt seg mer interaksjon med de norske studentene under studiestart enn hva som ble lagt opp til under årets oppstart. Fritekstkommentarer Hovedvekten av studentene krysser av for at de trives godt ved HiN, men i fritekstfeltet kommer det også fram blandet respons. Det meldes om både stort og smått som de oppfatter som positivt og negativt i studiehverdagen. Av de negative tilbakemeldinger kan det nevnes; uklarheter i fag og med enkelte lærere, varierende kvalitet på fag, høyt studiepress, uklar kommunikasjon, og studiemiljøsavn fra nettbaserte studenter. En stadig tilbakevendende tilbakemelding er også at mange synes det skjer for lite (arrangementer, konserter etc.) i den vanlige studiehverdagen. Av positive tilbakemeldinger trekkes det frem blant annet; Fadderordningen og studiestart, sosialt tilbud under samlinger for nettstudenter, godt faglig personale, godt læringsmiljø, mulighet for fleksibilitet, flerkulturelt miljø og «lav terskel» for å kontakte lærere. Fadderordningen og nettbaserte studietilbud nevnes ofte både i positive og negative tilbakemeldinger.

5

6 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> Publisert fra til respondenter (285 unike) Filter: manuell 1. Kjønn/Gender: Alternativer Prosent Verdi 1 Kvinne/Female 27,4 % 78 2 Mann/Male 72,6 % 207 Total 285 1

7 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 2. Alder/Age: Alternativer Prosent Verdi ,2 % ,8 % ,9 % ,8 % ,3 % ,5 % ,8 % ,8 % ,0 % 0 10 Eldre enn 60/Older than 60 0,0 % 0 Total 285 2

8 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 3. Hvilket studie går du på? -- Which program are you in? 3

9 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> Alternativer Prosent Verdi 1 Bachelor ingeniørfag, Y-vei, Glomfjord 1,1 % 3 2 Bachelor ingeniørfag, Y-vei, Hammerfest 1,1 % 3 3 Bachelor Bygg 8,8 % 25 4 Bachelor Elektro 4,9 % 14 5 Bachelor Elektro Y-vei 4,6 % 13 6 Bachelor Prosessteknologi 4,6 % 13 7 Bachelor Prosessteknologi Y-vei 0,7 % 2 8 Bachelor Datateknikk 6,3 % 18 9 Bachelor Datateknikk Y-vei 2,1 % 6 10 Bachelor Maskin 4,6 % Bachelor Maskin Y-vei 1,1 % 3 12 Bachelor Fornybar Energi 1,1 % 3 13 Bachelor Internasjonal Beredskap 5,6 % Bachelor Sykepleie 8,8 % Bachelor Økonomi og Administrasjon 3,5 % Master of Science - Computer Science 1,4 % 4 17 Master of Science - Electrical Engineering 4,9 % Master of Science - Engineering Design 1,1 % 3 19 Master of Science - Industrial Engineering 6,0 % Master of Science - Satellite Engineering 2,5 % 7 21 Master i teknologi - Ingeniørdesign 1,8 % 5 22 Master i teknologi - Integrert Bygningsteknologi 1,8 % 5 23 Forkurs, Narvik 6,0 % Forkurs, Alta 0,4 % 1 25 Forkurs, Bodø 0,4 % 1 26 Forkurs, Mo i Rana 0,0 % år Bachelor ingeniørfag, Alta 0,4 % år Bachelor ingeniørfag, Bodø 0,7 % 2 29 Nettstøttet Bachelor Bygg 4,6 % Nettstøttet Bachelor Datateknikk 2,1 % 6 31 Nettstøttet Bachelor Elektro 0,0 % 0 32 Nettstøttet Bachelor Maskin 2,1 % 6 33 Nettstøttet Bachelor Prosessteknologi 1,1 % 3 34 Annet/Other 4,6 % 13 Total 285 satelitt teknologi Norskkurs 3-termin, satelitteknologi Bachelor Sattelitteknologi Bachelor Elkraft Industriell Elektronikk Videreutdanning for ingeniør 3-termin Datateknikk Samhandling i praksis Motiverende intrervju Videreutdanning, helsefag bachelor i satellitteknologi 4

10 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 4. Begynte du å studere ved Høgskolen i Narvik høsten 2012? -- Did you start your studies at Narvik University College in the autumn of 2012? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 43,9 % Nei/No 56,1 % 160 Total 285 5

11 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 5. Hvor kommer du fra? -- Where are you from? Alternativer Prosent Verdi 1 Norge/Norway 82,4 % Norden bortsett fra Norge/Scandinavia except Norway 0,0 % 0 3 Kina/China 3,2 % 4 4 Russland/Russia 2,4 % 3 5 India/India 3,2 % 4 6 Pakistan/Pakistan 2,4 % 3 7 Annet land/other country: 6,4 % 8 Total 125 Italy iran Eritrea nepal Nepal Ukraina Nepal Vietnam 6

12 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 6. Hvilken del av landet er du fra? -- What part of the country are you from? Alternativer Prosent Verdi 1 Finnmark 8,7 % 9 2 Troms 18,4 % 19 3 Nordland (Ofoten) 12,6 % 13 4 Nordland (resten av fylket) 23,3 % 24 5 Trøndelag 4,9 % 5 6 Vestlandet 8,7 % 9 7 Sørlandet 1,0 % 1 8 Østlandet 22,3 % 23 9 Svalbard 0,0 % 0 Total 103 7

13 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 7. Hvordan fikk du informasjon om Høgskolen i Narvik? (du kan krysse av for flere) -- How did you hear about Narvik University College? (you can select multiple answers) Alternativer Prosent Verdi 1 Messer/Fairs 9,6 % 12 2 Besøk ved skolen din/nuc visited your school 7,2 % ,4 % 58 4 Annonser i avisen/advertisement in the paper 5,6 % 7 5 Brosjyrer fra HiN/Brochures from NUC 10,4 % 13 6 Artikler i avis eller fagblad/articles from papers or magazines 7 Nåværende/tidligere studenter på HiN/Students from NUC 8,0 % 10 14,4 % 18 8 Venner/Friends 34,4 % 43 9 Familie/Familiy 20,8 % Rådgivere/School counselors 12,8 % Ved henvendelse til HiN/By contacting NUC 4,8 % 6 12 Søkerhåndboka fra Samordna opptak (SO)/Application handbook from The Norwegian Universities and Colleges Admission Service, NUCAS 11,2 % ,8 % 1 14 Andre nettsider/informasjonskild er. Spesifiser: -- Other web pages/information sources. Specify: 17,6 % 22 Total 125 Gjennom jobb Den viktigste: Arvid Urke my university: unibg (italy) wikipedia foreleser via jobben norges brannskole restplass Tomteknologi VG3 Brannskolen samordna opptak - Restetorget Googlet litt rundt, og fant da linjen jeg ville gå. Informasjon fra Statoil søkte på nettstudier google

14 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8. Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? Alternativer N 1 Interesse/Interests Jobbmuligheter/Job opportunities Mange valgmuligheter innen studier/many opportunities for studies Faglig kvalitet på studietilbudet/good academic quality of the study Nærhet til hjemsted/close to home Ønsker å bo i en bestemt by/desire to live in a particular city Venner valgte det samme/friends made the same choice Et generelt positivt inntrykk/positive impression Lett å finne et sted å bo/easy to find a place to live Friluftsliv/Outdoor activities Sosialt og kulturelt tilbud/social and cultural activities 125 9

15 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.1 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Interesse/Interests Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 23,2 % ,4 % ,6 % ,2 % ,2 % ingen betydning/no importance 6,4 % 8 Total

16 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.2 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Jobbmuligheter/Job opportunities Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 16,8 % ,2 % ,0 % ,8 % ,6 % ingen betydning/no importance 13,6 % 17 Total

17 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.3 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Mange valgmuligheter innen studier/many opportunities for studies Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 13,6 % ,2 % ,0 % ,4 % ,0 % ingen betydning/no importance 20,8 % 26 Total

18 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.4 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Faglig kvalitet på studietilbudet/good academic quality of the study Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 23,2 % ,8 % ,8 % ,4 % ,2 % ingen betydning/no importance 13,6 % 17 Total

19 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.5 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Nærhet til hjemsted/close to home Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 18,4 % ,6 % ,8 % ,4 % ,2 % ingen betydning/no importance 45,6 % 57 Total

20 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.6 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Ønsker å bo i en bestemt by/desire to live in a particular city Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 15,2 % ,0 % ,6 % ,8 % ,6 % ingen betydning/no importance 40,8 % 51 Total

21 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.7 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Venner valgte det samme/friends made the same choice Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 3,2 % ,0 % ,0 % ,6 % ,6 % ingen betydning/no importance 65,6 % 82 Total

22 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.8 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Et generelt positivt inntrykk/positive impression Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 10,4 % ,4 % ,6 % ,4 % ,2 % ingen betydning/no importance 20,0 % 25 Total

23 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.9 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Lett å finne et sted å bo/easy to find a place to live Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 8,0 % ,4 % ,8 % ,2 % ,0 % ingen betydning/no importance 41,6 % 52 Total

24 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.10 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Friluftsliv/Outdoor activities Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 14,4 % ,2 % ,2 % ,6 % ,2 % ingen betydning/no importance 34,4 % 43 Total

25 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 8.11 Hvorfor valgte du Høgskolen i Narvik? -- Why did you choose NUC? - Sosialt og kulturelt tilbud/social and cultural activities Alternativer Prosent Verdi veldig stor betydning/very important 6,4 % ,6 % ,0 % ,8 % ,0 % ingen betydning/no importance 35,2 % 44 Total

26 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 9. Andre grunner til at jeg valgte Høgskolen i Narvik: -- Other reasons why I chose Narvik University College: Nettstudier Dykkingen i Narvik havn. Miljøskifte for en søring. Beliggenhet i forhold til norske olje- og gass- utvinningsområder, og dets relevans til skolens studietilbud. Det at den var nettstøttet. Slippe å flytte for å studere. Etter en del research, viste det seg at Narvik er best innenfor datateknikkutdanning. De er de eneste som har tilbud om det studiet jeg ønsket Omskolering og ønske å bli engeniør Nettstudium passet meg utmerket Eneste skole med tilbud om BA Internasjonal Beredskap nettbasert undervisning de eneste som hadde studiet For å ta en eksamen som jeg ikke fikk ta noen andre plasser!! I choose Narvik University College because you have a unique program-me in Satellite Engineering. Kun internasjonal beredskap her Omskolering ett opplegg gjennom jobben jeg velgte Høskolen i narvik fordi jeg har vidig intresset i elektrikal ingenør. så har jeg fikk en god mulighet å ble her!også høskolens lærer system er veldig flink.jeg føler meg veldig bra å ble her HiN har linjen satelitteknologi Fordi jeg er interessert i programmering, og siden jeg ikke har R1 fra før, kunne jeg ved HiN velge tre-semesterordningen, noe som hadde veldig mye å si. I feks Gjøvik kunne jeg gjøre det samme, men der måtte jeg ha konkurrert om studieplass etter endt intensivt mattekurs (tre-semester) i begynnelsen av studiet, noe som gjør studievalget usikkert, ettersom jeg bare kanskje får studieplass. Arvid Urke Nettstøttet tilbud, er enslig forsørger med gutt i skole alder, og har ikke lyst til å tvinge han til å flytte vekk fra familie og venner, bare for noen år, og så flytte igjen. - Nettstøttet studie. - Ledig plass. 3- termin- tilbudet var grunnen til at jeg valgte Narvik Tre-termin satellitteknologi, som jeg ikke kom inn på og satellitteknologi som jeg ønsker gå neste år. Er ferdig bestemt i faget eneste plassen som har sattelitteknologi Jeg var litt i tvil om hva jeg skulle gjøre etter vgs, så det å ta forkurset ville gi meg den matten og fysikken jeg manglet for å få spesiell studiekompetanse, da jeg allerede har generell. Dette var et bedre alternativ enn å ta et friår, siden det ville åpne flere muligheter for videre utdannelse. I wanted to study in Norway...and I had no choices except this college because I get offer letter from this college only Nettstøttet ingeniørutdanning Det var dere som hadde tilbudet jeg søkte, med tretermin. Det var óg et pluss at treterminen startet så sent som det gjorde, da jeg hadde sommerjobb. De er den eneste høyskolen så vidt jeg vet som tilbyr nettstøttet bachelor i spillutvikling. Samarbeid med Statoil i pilot prosjekt y vei nord Har hørt mye positivt om HiN fra de få jeg kjenner som har gått der. Jeg trenger forkurset. Såvidt jeg klarte å finne ut, kunne jeg ikke ta forkurset på HiT, noe som sikkert ikke stemmer i det hele tatt.. Fordi det er her jeg er født og oppvokst Nettstudier der en ikke trenger møte opp, bra for en kvinne i voksen alder i full jobb :-)) har tilbub on nettstudie Nettstudier. Anledning til å justere i eget tempo pga 150% jobb vedsiden av som er mye viktigere enn studier. Skal aldri jobbe med det jeg studerer, gjør det bare pga personlig interesse. de har ikke bygg ingeniør i tromsø. eneste tilbyder av studiet BIB det var her det var ledige plasser. Fordi den ikke har for mange elever, dermed blir det mer sosialt og du blir kjent med flere personer. Kom ikke inn i bergen eller stavanger. Var restplass i Narvik 21

27 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 10. Har noen av følgende gitt deg råd og påvirket deg ved valg av studiested? (du kan krysse av på flere) -- Have any of the following given you advice and influenced you your choice of study? (you can select multiple answers) Alternativer Prosent Verdi 1 Venner/Friends 35,2 % 44 2 Lærere på skoler du har gått før/teachers at previous schools 3 Rådgivere på videregående skole/high school counselors 12,0 % 15 12,8 % 16 4 Foreldre/Parents 28,0 % 35 5 Søsken og andre slektninger/other relatives 10,4 % 13 6 Andre HiN-studenter/Other NUC-students 15,2 % 19 7 Høgskolens ansatte/academy staff 16,8 % 21 8 Noen du kjenner fra næringslivet/an acquaintance from the industry 9,6 % 12 9 Omtaler i media/media coverage 9,6 % Ingen/Nobody 30,4 % Andre/Other: 5,6 % 7 Total 125 Google Gjennom NBSK NAV muligheten til y-veien i saw the school's website, and i got the programs that i am interested in Kurs i emnet my self 22

28 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 11. Var Høgskolen i Narvik den eneste skolen du søkte på? -- Was Narvik University College the only school you applied for? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 63,2 % 79 2 Nei/No 36,8 % 46 Total

29 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 12. Søkte du også på følgende: -- Did you also apply for: Alternativer N 1 Andre universiteter i Norge/Other universities in Norway? 46 2 Andre høgskoler i Norge/Other colleges in Norway? 46 3 Skoler i utlandet/schools abroad 46 24

30 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 12.1 Søkte du også på følgende: -- Did you also apply for: - Andre universiteter i Norge/Other universities in Norway? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 76,1 % 35 2 Nei/No 23,9 % 11 Total 46 25

31 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 12.2 Søkte du også på følgende: -- Did you also apply for: - Andre høgskoler i Norge/Other colleges in Norway? Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 67,4 % 31 2 Nei/No 32,6 % 15 Total 46 26

32 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 12.3 Søkte du også på følgende: -- Did you also apply for: - Skoler i utlandet/schools abroad Alternativer Prosent Verdi 1 Ja/Yes 17,4 % 8 2 Nei/No 82,6 % 38 Total 46 27

33 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 13. Jeg søkte også på følgende universitet(er) i Norge: -- I also applied for: Alternativer Prosent Verdi 1 NTNU- Norges teknisk-naturv.sk. universitet (Trondheim) 42,9 % 15 2 UiA - Universitetet i Agder 8,6 % 3 3 UiB - Universitetet i Bergen 17,1 % 6 4 UiN - Universitetet i Nordland 2,9 % 1 5 UiO - Universitetet i Oslo 25,7 % 9 6 UiS - Universitetet i Stavanger 20,0 % 7 7 UiT - Universitetet i Tromsø 40,0 % 14 8 UMB - Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (Ås) 5,7 % 2 9 Annet 14,3 % 5 Total 35 Høgskolen i Gjøvik university in telemark HIB Søkte ingen univeristeter 28

34 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 14. Jeg søkte også på følgende høgskole(r) i Norge: -- I also applied for: Alternativer Prosent Verdi 1 Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand 3,2 % 1 2 Arkitektur- og designhøgskolen 0,0 % 0 3 Betanien Diakonale høgskole, Fyllingsdalen 3,2 % 1 4 Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 0,0 % 0 5 Diakonhjemmet Høgskole, Oslo 0,0 % 0 6 Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim 0,0 % 0 7 Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo 0,0 % 0 8 Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen 3,2 % 1 9 Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo 19,4 % 6 10 Høgskolen i Bergen 19,4 % 6 11 Høgskolen i Buskerud 9,7 % 3 12 Høgskolen i Finnmark 12,9 % 4 13 Høgskolen i Gjøvik 9,7 % 3 14 Høgskolen i Harstad 16,1 % 5 15 Høgskolen i Hedmark 3,2 % 1 16 Høgskolen i Lillehammer 3,2 % 1 17 Høgskolen i Molde 3,2 % 1 18 Høgskolen i Nesna 3,2 % 1 19 Høgskolen i Nord-Trøndelag 3,2 % 1 20 Høgskolen i Sogn og Fjordane 6,5 % 2 21 Høgskolen i Staffeldtsgate 0,0 % 0 22 Høgskolen i Stord/Haugesund 3,2 % 1 23 Høgskolen i Sør-Trøndelag 6,5 % 2 24 Høgskolen i Telemark 6,5 % 2 25 Høgskolen i Vestfold 9,7 % 3 26 Høgskolen i Volda 3,2 % 1 27 Høgskolen i Østfold 9,7 % 3 28 Høgskolen i Ålesund 6,5 % 2 29 Høgskolen Diakonova 0,0 % 0 30 Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo 0,0 % 0 31 Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand 0,0 % 0 32 Misjonshøgskolen, Stavanger 0,0 % 0 33 NLA Høgskolen, Bergen 0,0 % 0 34 Norges Handelshøgskole, Bergen 0,0 % 0 35 Norges Idrettshøgskole, Oslo 0,0 % 0 36 Norges Veterinærhøgskole, Oslo 3,2 % 1 37 Politihøgskolen 0,0 % 0 38 Sámi allaskuvla/sámi University College 0,0 % 0 39 Annet 3,2 % 1

35 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 15. Jeg søkte også på følgende skole(r) i utlandet: -- I also applied for these schools abroad: czech university fo life science university of odense Southern Utah University University of Sydney I applied for University of Windsor, Ontario, Canada and also got an offer letter. DTU,Danmark saxion INSA - institut national des sciences appliquées de Toulouse a school in South Africa Ingen. Men svarboksen klikket. 30

36 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 16. Var HiN ditt førstevalg, andrevalg osv.? -- Was NUC your first choice, second choice, etc.? Alternativer Prosent Verdi 1 Førstevalg/First choice 97,5 % 77 2 Andrevalg/Second choice 0,0 % 0 3 Tredjevalg/Third choice 0,0 % 0 4 Annet/Other 2,5 % 2 Total 79 31

37 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 17. Hvorfor var ikke HiN ditt førstevalg -- Why was NUC not your first choice? Alternativer Prosent Verdi 1 Studietilbudet/Specific study 0,0 % 0 2 Geografisk beliggenhet/geographic location 50,0 % 1 3 Fritidstilbud/Leisure activities 0,0 % 0 4 Boligtilbud/Student housing 0,0 % 0 5 Annet, spesifiser: -- Other. Specify: 50,0 % 1 Total 2 Brannskolen... 32

38 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 18. Hvorfor takket du likevel ja til plass på HiN? -- Why did you accept the offer of admission at NUC? Alternativer Prosent Verdi 1 Kom ikke inn på høyere prioritet/i did not get in on my higher priorities 2 Jeg søkte via Restetorget/I applied through Restetorget 50,0 % 1 0,0 % 0 3 Annen årsak: -- Other reason: 50,0 % 1 Total 2 33

39 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 19. Når bestemte du deg for å studere ved HiN? -- When did you decide to study at NUC? Alternativer Prosent Verdi 1 For flere år siden/several years ago 10,4 % 13 2 Etter første gangs informasjon/when I first got information about NUC 3 Etter at jeg selv tok kontakt/after I contacted NUC 4 Etter å ha blitt kontaktet av HiN/After NUC contacted me 17,6 % 22 13,6 % 17 2,4 % 3 5 Etter å ha besøkt HiN/After visiting NUC 8,0 % 10 6 Etter at jeg hadde søkt/after I applied 11,2 % 14 7 Først etter at jeg hadde fått tilbud om studieplass/after I recieved an offer of admission 16,8 % 21 8 Er ikke sikker/i am not sure 8,8 % 11 9 Annet. Spesifiser: -- Other. Specify: 11,2 % 14 Total uke før skolestart Når jeg fant ut at å studere utenlands ble for dyrt 1 year ago, when my friend told me about this. Etter at jeg oppdaget tilbudet i mars Omskolering Impuls etter å ha sett på restplasser på samordnaopptak.no Søkte når kurset ble annonsert når jeg bestemte meg for og ta høyer utdanning I løpet av 3. året på vgs Når jeg fant ut at jeg trengte forkurset og ut at jeg kunne ta det her. når jeg fant ut om nettstudie programmet slutten av mars. litt impulsbasert at man skal studere Når jeg ventet barn. dumpet medisinstudie 34

40 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 20. Hvilken type studie har du startet på? -- What type of study have you started? Alternativer Prosent Verdi 1 Forkurs for Ingeniør- og Maritim utdanning 16,0 % 20 2 Bachelor Ingeniørfag 46,4 % 58 3 Bachelor Sykepleie 6,4 % 8 4 Bachelor Økonomi og Administrasjon 6,4 % 8 5 Master 16,0 % 20 6 Videreutdanning 8,8 % 11 Total

41 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21. I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: Alternativer 1 Jeg har klare planer for hele mitt studieforløp/i have plans for my entire course of study 2 Jeg tror jeg lett vil finne meg til rette i miljøet/i think I will easily find my place in the environment 3 Jeg tror jeg skal klare meg godt økonomisk/i think I will manage financially 93 4 Jeg kommer til å benytte meg av friluftsmulighetene i Narvik/I am going to take advantage of the outdoor opportunities in Narvik 5 Jeg føler meg trygg på at jeg vil klare de faglige utfordringene/i feel confident that I will manage the academic challenges 6 Jeg vil trolig fullføre min utdanning ved denne skolen/i will probably complete my education at this school N

42 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.1 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg har klare planer for hele mitt studieforløp/i have plans for my entire course of study Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 26,9 % ,5 % ,6 % ,7 % ,3 % helt uenig/strongly disagree 1,1 % 1 Total 93 37

43 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.2 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg tror jeg lett vil finne meg til rette i miljøet/i think I will easily find my place in the environment Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 22,6 % ,1 % ,8 % ,5 % ,0 % helt uenig/strongly disagree 0,0 % 0 Total 93 38

44 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.3 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg tror jeg skal klare meg godt økonomisk/i think I will manage financially Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 11,8 % ,0 % ,9 % ,3 % ,8 % helt uenig/strongly disagree 3,2 % 3 Total 93 39

45 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.4 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg kommer til å benytte meg av friluftsmulighetene i Narvik/I am going to take advantage of the outdoor opportunities in Narvik Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 26,9 % ,7 % ,1 % ,6 % ,5 % helt uenig/strongly disagree 4,3 % 4 Total 93 40

46 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.5 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg føler meg trygg på at jeg vil klare de faglige utfordringene/i feel confident that I will manage the academic challenges Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 24,7 % ,5 % ,0 % ,5 % ,2 % helt uenig/strongly disagree 0,0 % 0 Total 93 41

47 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 21.6 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg vil trolig fullføre min utdanning ved denne skolen/i will probably complete my education at this school Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 44,1 % ,0 % ,2 % ,5 % ,1 % helt uenig/strongly disagree 2,2 % 2 Total 93 42

48 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 22. I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: Alternativer 1 Jeg har klare planer for hele mitt studieforløp/i have plans for my entire course of study 2 Tilbudet om å studere andre steder enn på campus i Narvik var avgjørende da jeg valgte å søke på HiN/ 3 Jeg tror jeg skal klare meg godt økonomisk/i think I will manage financially 32 4 Jeg føler meg trygg på at jeg vil klare de faglige utfordringene/i feel confident that I will manage the academic challenges 5 Jeg vil trolig fullføre min utdanning ved denne skolen/i will probably complete my education at this school N

49 QuestBack 14:34 eksport - <p style="margin-left: 20px;"><br>Studentundersøkelse ved HiN høsten 2012 <br>--<br> Student survey, NUC, Autumn 2012</p> 22.1 I hvor stor grad stemmer følgende utsagn for deg: -- To what extent do you agree/disagree with the following statements: - Jeg har klare planer for hele mitt studieforløp/i have plans for my entire course of study Alternativer Prosent Verdi helt enig/strongly agree 31,3 % ,6 % ,9 % ,4 % ,8 % helt uenig/strongly disagree 3,1 % 1 Total 32 44

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven. Vil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg. Are higher education choices influenced by adapted education?

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer