Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag."

Transkript

1 Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Figurene og tabellene nedenfor søker å si noe om studentsammensetningen for nye studenter ved HiN. Med nye studenter menes alle som er nye på et studieprogram disse trenger følgelig ikke være helt nye. Dataene fra rekrutteringsundersøkelsen går til helt nye studenter ved HiN. Jeg gjør ingen grundig analyse av dataene da tabellene taler for seg selv. Oppsummert kan man si at en typisk HiN student er ca. 25 år gammel, kommer Ofoten og har valgt HiN pga. nærhet til familie og at studietilbudene synes attraktive. Svar i opptaket Antall svar (ja og nei) Antall svar kvinner (ja og nei) Svinnet i opptaksprosessen

2 Svinnet fra antall studenter som får tilbud om studieplass, til antall som takker ja og til slutt til antall som faktisk møter opp er merkbart. F.eks ble det sendt ut 77 tilbud til Bachelor ingeniørfag Allmenn bygg. Av disse takket 60 ja, og 53 er aktive per 1. oktober. Liknende situasjon finnes for mange andre studieprogram. Disse er oppsummert i tabellen nedenfor fordelt på antall tilbud sendt ut, antall som takket ja og antall aktive nye studenter per 1. oktober. Antall tilbud om studieplass, antall ja svar, aktive nye studenter per 1.oktober Tilbud Ja Aktiv Tilbud Ja Aktiv Tilbud Ja Aktiv AL 1.år Bachelor i ingeniørfag Alta, alle B AB Bachelor ingeniørfag Allmenn bygg B DT Bachelor ingeniørfag Datateknikk B EN Bachelor ingeniørfag Elektronikk B IN Bachelor ingeniørfag Industriteknikk B KD Bachelor ingeniørfag Kraftdesign B RO Bachelor ingeniørfag Romteknologi B YEN Bachelor ingeniørfag Elektronikk Y VE B YKD Bachelor ingeniørfag Kraftdesign Y VEI SUM ingeniør B LRT Bachelor lærerutdanning i realfag og tek B ØA Bachelor i økonomi og administrasjon B SYK Bachelor Sykepleie FOR 1 årig Forkurs for Ingeniør og Maritim FORA 1 årig Forkurs for Ingeniør og Maritim (alta) M EL Master i teknologi Elektroteknikk M IB Master i teknologi Integrert Bygningst M ID Master i teknologi Ingeniørdesign M IN Master i teknologi Industriell teknolo M IT Master i teknologi Data/IT M RT Master i teknologi Romteknologi SUM Master PPU Praktisk pedagogisk utdanning PØL Praktisk økonomi og ledelse PØL VD Videreutdanning i Datateknikk VRU Videreutdanning i rusforebyggende arbeid VRUR Videreutdanning i rusrelatert arbeid NOF 2 Norsk språk og samf.kunnskap for utenlan NOF Norsk språk og samf.kunnskap for utenlan Sum Alle studieprogram

3 Geografi og alderssammensetning Med nye studenter menes studenter som er nye på studieprogram (1. klassinger). Blant disse er det en klar dominans av studenter fra Nord Norge generelt og Nordland spesielt. HiN rekrutterer best fra nærmeste omland. Blant de nye studentene ser vi følgende geografisk fordeling: Geografisk fordeling. HØST 2004 HØST 2005 HØST 2006 Alle regioner Nord Ukjent (inkl. utenlandske) Midt Øst Sør Vest Ved å drille videre nedover i Nord Norge ser vi at Narvik med nabokommuner er viktigste rekrutteringsområde og at rekrutteringen fra de største befolkningssentraene i nord er lav. Geografisk fordeling region/kommune HØST 2004 HØST 2005 HØST 2006 All FylkeKommune Kommune/region FINNMARK FINNMARK NORDLAND NORDLAND NORDLAND Bodø* Indre Salten Lofoten Mosjøen Narvik* Nord Salten Vesterålen TROMS TROMS TROMS HARSTAD TROMSØ KVÆFJORD SKÅNLAND GRATANGEN LAVANGEN 2 1 BARDU SALANGEN 1 MÅLSELV SØRREISA 2 8 DYRØY 1 1 TRANØY TORSKEN 1 BERG 2 LENVIK * Region som inkluderer flere kommuner. F.eks Narvik= Narvik, Ballangen, Evenes, Tjeldsund

4 Alderssammensetningen er ikke spesielt ung. Største aldersgruppe er år Alderssammensetning HØST 2004 HØST 2005 HØST 2006 All Aldersgruppe >=

5 Rektrutteringsundersøkelsen Det er foretatt en undersøkelse blant nye studenter om hvorfor de valgte HiN som lærested. Studentutvalget er helt nye studenter. Det var ca. 400 mulige respondenter og 80 har svart. Hovedtendensen i undersøkelsen er 1) At man får kjennskap til HiN via venner og kjente 2) At HiN velges pga. nærhet til hjemsted og attraktive studietilbud 3) At informasjon om studietilbud hentes fra web. Disse inntrykkene er oppsummert i følgende tre grafer og tabeller: Hvordan fikk du vite om HiN som lærested? Datagrunnlag % # Annonser i aviser eller tidsskrift Redaksjonelt stoff i aviser ol Kinoreklame Annonser på websteder SMS Utdanningsmesser Besøk på HiN Presentasjon av HiN på skolen du gikk Rådgiver på skolen Fra venner og kjente Annet Sum:

6 Hvorfor valgte du Hin som lærested? Datagrunnlag % # Studietilbudene var spesielt attraktive Velferdstilbudene (bolig, barnehage, idrett etc) Byen med dens beliggenhet og muligheter for friluftsliv, idrett og kultur Nærme hjemsted Andre kjente eller venner som allerde var studenter her Annet Sum: Hvordan innhentet du infor masjon om HiN sine studietilbud?

7 Datagrunnlag % # Fikk tilsendt brosjyre e.l HiN sine websider Samorda opptak sine websider Utdanning.no Ringte til HiN Fikk informasjon på E post Kontaktet venner eller kjente Annet Sum: