Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier"

Transkript

1 Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera Avdelingsleder Frode Longva, TØI

2 Vi blir flere, eldre og rikere (Kilde: NTP/SSB) 2

3 Målsetningene er klare Veksten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Stortingsmelding 21 ( ): Klimameldingen Etatenes forslag til Nasjonal transportplan KVU for transportsystemet i Bergensområdet (2011) Diverse KVU er i forskjellige byområder har tilsvarende målsetninger 3

4 Men andelen bilreiser har endret seg lite de siste tiårene Bilfører/passasjer Kollektivt Sykkel Til fots

5 Kollektivstrategier i et sammensatt land By og land ikke hånd i hånd Kollektivtransport i by handler om kapasitet og klima/miljø Kollektivtransport i distrikt handler om velferd og tilgjengelighet Virkemidler i by har ofte dårlig relevans i distrikt Eks rushtidsavgift: fordeler trafikk der kapasiteten er dårlig Eks store busser: overkapasitet i distriktene øker utslippene Eks; vekst i største byene vs forgubbing i distriktene Responsen på et tiltak eller en pakke av tiltak er avhengig av mange faktorer som kan variere fra sted til sted Og husk: Norge har mye av mellomtingen! 5

6 Store regionale forskjeller i reisevanene: Lokale reiser ( 50 km) fra/til bolig (personer 18 år) 6

7 Mange har dårlig kollektivtilbud Vet ikke Svært dårlig Dårlig Oslo Store tettsteder Rurbane kommuner Storbykommuner Omlandskommuner Utkantkommuner Dårlig: Avgang hver annen time eller sjeldnere på hverdager og under 1 km til holdeplass, eller 1 avgang per time og 1-1,5 km til holdeplassen. Svært dårlig: Ikke noe kollektivtilbud innen 1,5 km fra boligen, eller avganger sjeldnere enn hver annen time på hverdager og 1-1,5 km til holdeplassen

8 Hvordan kan vi redusere utslippene fra transport? 1. Ved å redusere reisebehov Lokalisering av boliger, arbeidsplasser og kjøpesenter 2. Ved å påvirke transportmiddelvalg Positive virkemidler: Tilbudsforbedringer Restriktive virkemidler: Parkering, køprising 3. Ved å utvikle renere teknologi Nye teknologiske løsninger 8

9 Hva påvirker vår reisemåte? Tettstedstype og reisevaner Alle tettsteder Kilde: Engebretsen/TØI/RVU 9

10 Tettstedshierarki og reisevaner Reisemåter etter tettstedenes størrelse Reiser som starter i tettstedet. Reiser < 100 km 10

11 Tettstedshierarki og reisevaner Reisemåter etter tettstedenes størrelse Tettsted Oslo Bergen Trondheim Stavanger/Sandnes Fredrikstad/Sarpsborg Bil Til fots Sykkel Kollektivt Reiser som starter i tettstedet. Reiser < 100 km 11

12 Etter befolkningstetthet i tettstedene Reiser som starter i tettstedet. Reiser < 100 km 12

13 Tettstedshierarki og reisevaner Kombinasjon størrelse/tetthet: Daglig kjørelengde med bil (gj.sn) Reiser < 100 km. Bosatte i tettstedet (unntatt personer som ikke fortok noen reise på undersøkelsesdagen) 13

14 Tettstedshierarki og reisevaner Kombinasjon størrelse/tetthet: Klar effekt av tetthet i store tettsteder Uklar effekt for små og mellomstore Daglig kjørelengde med bil (gj.sn) Reiser < 100 km. Bosatte i tettstedet (unntatt personer som ikke fortok noen reise på undersøkelsesdagen) 14

15 Tettstedshierarki og reisevaner Jo mindre selvforsynt tettstedene er med arbeidsplasser, butikktilbud, servicetilbud og kulturtilbud, Klar effekt av tetthet i store tettsteder Uklar effekt for - små desto og større mellomstore interaksjon med andre (større) tettsteder - og desto mer bilbruk. Kombinasjon størrelse/tetthet: Daglig kjørelengde med bil (gj.sn) Mange er satellitter til større steder Reiser < 100 km. Bosatte i tettstedet (unntatt personer som ikke fortok noen reise på undersøkelsesdagen) 15

16 Konklusjon så langt: Variasjoner i reisevanene påvirkes av tettstedenes størrelse (innbyggere) tetthet regionale funksjon (utpendlingsrate) Relevans for kollektivstrategi: Betydningen av lokalisering og faktiske pendlingsårer 16

17 Bystruktur og reisevaner To faktorer: 1. Bostedets bymessighet 2. Reisemålets bymessighet Tettsteder med minst innbygger Kilde: Engebretsen/TØI/RVU 17

18 Bostedets bymessighet Reiser fra/til eget hjem 18

19 Bostedets bymessighet Tetthet i boligområder Servicetetthet Arbeidsplasstetthet 19

20 Bostedets bymessighet Tetthet i boligområder Servicetetthet Bostedets bymessighet har betydning for transportmiddelvalget Arbeidsplasstetthet Hva betyr mest? Lokalisering 20

21 Generalisering (modell basert på regresjonsanalysen) Sannsynlighet for valg av bil (fører) på reise fra/til eget hjem, etter: 60 % Bostedets bymessighet - Befolkningstetthet ved bostedet - Arbeidsplasstetthet ved bostedet - Bostedets avstand til sentrum 50 % 40 % 30 % 500 arb.pl 20 % 10 % 0 % Bosatte per daa arb.pl arb.pl

22 Reisemålets bymessighet Reiser med målpunkt i tettsteder innbyggere Ikke medregnet hjemreiser 22

23 Reisemålets bymessighet Arbeidsplasstetthet. Servicetetthet Tettsteder innb Personer > 17 år Reiser < 150 km Ikke til eget hjem Sentrumsavstand 23

24 Reisemålets bymessighet Oslo Arbeidsplasstetthet. Tettsteder innb tettsted Servicetetthet Sentralitet Sentrumsavstand Tettsteder

25 Kollektivt av motorisert Reisemålets (%): bymessighet Oslo Arbeidsplasstetthet. Tettsteder innb tettsted Servicetetthet Sentralitet Sentrumsavstand Tettsteder

26 Kollektivt av motorisert Reisemålets (%): bymessighet Oslo Arbeidsplasstetthet. Tettsteder innb tettsted Servicetetthet Sentralitet Oslo tettsted Sentrumsavstand Tettsteder

27 Reisemålets bymessighet Arbeidsplasstetthet Servicetetthet Reisemålets bymessighet har betydning for transportmiddelvalget Sentralitet Hva betyr mest? Sentrumsavstand 27

28 Reisemålets bymessighet Generalisering (modell): Sannsynlig andel reiser som bilfører og kollektivtrafikant etter målpunktets sentrumsavstand og arbeidsplasstetthet 28

29 Dette henger selvfølgelig også sammen med kollektivtilbudet. For å tydeliggjøre det vil vi her vise noen sammenhenger mellom Reisetidsforholdet kollektivt/bil dør til dør Hvor lett det er å bruke bil Lokalisering 29

30 Sannsynligheten for å reise kollektivt til arbeidsplass i Oslo tettsted - etter: Kollektivtilbudet kvalitet målt som relativ reisetid til jobb Parkeringsmulighet ved jobb Jobbens lokalisering Folk som kan velge mellom kollektivtransport og bil (har bil/førerkort) 30

31 Sannsynligheten for å reise kollektivt til arbeidsplass i Oslo tettsted - etter: Kollektivtilbudet kvalitet målt som relativ reisetid til jobb Parkeringsmulighet ved jobb Jobbens lokalisering Folk som kan velge mellom kollektivtransport og bil (har bil/førerkort) 31

32 Sannsynligheten for å reise kollektivt til arbeidsplass i Oslo tettsted - etter: Kollektivtilbudet kvalitet målt som relativ reisetid til jobb Parkeringsmulighet ved jobb Jobbens lokalisering Folk som kan velge mellom kollektivtransport og bil (har bil/førerkort) 32

33 Reisemålets bymessighet Vi ser på arbeidsreiser for bosatte i tettsteder innbyggere Sannsynligheten for å reise kollektivt etter: Konklusjon: Kollektivtilbudet kvalitet målt som relativ reisetid til jobb Parkeringsmulighet ved jobb Bymessig fortetting - kombinert med et effektivt kollektivsystem, 90 % Ikke gratis P-plass 80 % Gratis P-plass 70 % 60 % kan bidra til reduksjon av biltrafikken i de store 50 % Basert tettstedene. på reisemåte ved 40 % siste jobbreise 30 % Folk som reiste kollektivt 20 % eller med bil (fører) 10 % Folk med førerkort og tilgang til bil 0 % 0,5 1 1,5 2 2, Reisetid kollektivt i forhold til reisetid med bil (dør til dør)

34 Reisetid dør/dør inkluderer ventetid, kundene ønsker frekvens Ref: Ruter AS

35 Kombinerte tiltak virker best Hvis målet er å begrense biltrafikken, vil konsentrert utbygging innenfor dagens tettstedsgrenser være det smarteste Men størst effekt får du hvis du kombinerer det med godt kollektivtilbud og restriksjoner på bilbruk Samordnet areal og transportplanlegging er komplisert, og det begynner med organisering Kjøpsorgan/ruteplan på fylkeskommunal hånd har gitt økte muligheter til samordning Men hva nå med samordning vei og kollektivt etter forvaltningsreformen? 35

36 Utfordringer Tettstedene er ulike, tiltakene må differensieres Tiltak virker sammen; kan forsterke eller motvirke hverandre Umiddelbare tiltak vs langsiktig arealplanlegging? Sett mest mulig realistiske mål: Alle reiser? Arbeidsreiser? Vær obs på målkonflikter Regionforstørring vs mindre bilbruk; gods fra vei til sjø vs ferjefri E39. Vi vet at ny infrastruktur skaper ny etterspørsel, dvs økt trafikk 36

37 7 overordnede bud 1. Sats på nærhet: Jo tettere, jo mindre reisebehov 2. Fokus på kollektivtrafikk: lengre frem i de langsiktige planprosessene 3. Invester i kollektivtransporten: frekvens, frekvens, frekvens 4. Utnytt kapasiteten: Ledig kapasitet over døgnet og i biler 5. Innfør restriksjoner: Parkering + køprising der det er behov 6. Tilrettelegg for sykkel: Kombinerte transportløsninger 7. Langsiktig planlegging og samordnede tiltak virker best! 37

38 TUSEN TAKK FOR MEG!!! Bare ta kontakt ved spørsmål, behov for utdypninger eller rett og slett kjeft Frode Longva institutt 38

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten?

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten? Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten? Av forsker/sosiolog Alberte Ruud og forsker/samfunnsøkonom Bård Norheim Urbanet Analyse Trafikdage

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Kjersti Visnes Øksenholt Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim Kjersti Visnes Øksenholt

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER FORORD

Detaljer

Notat. Marked og organisering. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 18 / 2009. Bård Norheim

Notat. Marked og organisering. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 18 / 2009. Bård Norheim Notat Bård Norheim 18 / 2009 Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? Marked og organisering Forord Dette notatet er en del av prosjektet Hvordan får man bilister til at bruge kollektiv

Detaljer

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Miljø og kollektivtrafikk

Miljø og kollektivtrafikk Miljø og kollektivtrafikk Kollektivkonferansen i Kristiansand, 23. april 2015 Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet Kristiansand er en storby og må opptre deretter Regjeringen vil ha som mål at

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Supplerende programnotat Loktra

Supplerende programnotat Loktra Supplerende programnotat Loktra Forord for supplerende programnotat Loktra Dette notatet er utarbeidet av programstyret for Forskningsprogrammet LOKTRA med bistand fra forskningsleder Gustav Nielsen. Det

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer