Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august"

Transkript

1 Reisevaner i Region sør Arendalsuka - fredag 14. august

2 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Gjennomføring og metode: Sjuende RVU i Norge Gjennomført i perioden august 2013 september 2014 Svar fra over personer i hele Norge Svar fra nesten personer i Region sør Formål: Undersøke befolkningens reiseaktivitet og reisemønster: Informasjon om antall reiser, transportmiddelvalg, reisens formål, tilgang til transportressurser mv. Studere forskjell mellom ulike områder og utvikling over tid

3 Region sør Buskerudbyen Ringeriksregionen Vestfoldbyen Grenland Arendalsregionen Kristiansandsregionen Kommuner som inngår Drammen, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier Ringerike og Hole Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stokke, Nøtterøy og Tjøme Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble Grimstad, Arendal og Tvedestrand Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen

4 Analyser av reisevaner i Region sør: Syv delrapporter Hele region sør Urbanet Analyse rapport 57/2015: Reisevaner i Region sør 2014/13. Ellis, Ingunn Opheim, Miriam Søgnen Haugsbø og Mats Johansson Buskerudbyen Urbanet Analyse rapport 58/2015: Reisevaner i Buskerudbyen 2014/13. Ellis, Ingunn Opheim, Miriam Søgnen Haugsbø og Mats Johansson Ringeriksregionen Urbanet Analyse rapport 59/2015: Reisevaner i Ringeriksregionen 2014/13. Haugsbø, Miriam S, Ingunn Opheim Ellis og Mats Johansson Vestfoldbyen Urbanet Analyse rapport 60/2015: Reisevaner i Vestfoldbyen 2014/13. Ellis, Ingunn Opheim, Miriam Søgnen Haugsbø og Mats Johansson Grenlandsregionen Urbanet Analyse rapport 61/2015: Reisevaner i Grenlandsregionen 2014/13. Haugsbø, Miriam S, Ingunn Opheim Ellis og Mats Johansson Arendalsregionen Urbanet Analyse rapport 62/2015: Reisevaner i Arendalsregionen 2014/13. Haugsbø, Miriam S, Ingunn Opheim Ellis og Mats Johansson Kristiansandsregionen Urbanet Analyse rapport 63/2015: Reisevaner i Kristiansandsregionen 2014/13. Haugsbø, Miriam S, Ingunn Opheim Ellis og Mats Johansson

5 Temaer som belyses Tilgang til transportressurser: Hvor stor andel av befolkningen i Region sør har tilgang til førerkort og bil, parkeringstilgang og tilgang til kollektivsystemet? Transportomfang og transportmiddelbruk: Hvor mye reiser befolkningen i Region sør, og hvilke transportmidler bruker de på reisene? Reisemønster: Når og hvor reiser befolkningen i Region sør? Reiseformål: Hva kjennetegner reiser til ulike formål? Fokus: Har det skjedd endring over tid, og er det forskjeller mellom ulike områder i Region sør?

6 Hva er en reise? Kilde: TØI-rapport 1383/2014: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport

7 Reisevaner i Region sør BEFOLKNINGENS TILGANG TIL TRANSPORTRESSURSER

8 Prosentandel med førerkort for bil har økt Andelen med førerkort for bil har økt fra 2009 til 2013/14 Lavest andel med førerkort i Vestfoldbyen Høyest andel med førerkort i Ringeriksregionen Lavere andel med førerkort i sentrum enn i områder utenfor sentrum Prosentandel av personer 18 år og eldre med førerkort for bil. Region Sør 2013/14 Region Sør 2009 Region Sør 2005 Vestfoldbyen Buskerudbyen Kristiansandsregionen Arendalsregionen Grenland Ringeriksregionen Drammen sentrum Drammen Konnerud Kristiansand sentrum Kristiansand øst Skien sentrum Grenland utenfor bybåndet 85 % 88 % 89 % 88 % 88 % 92 % 91 % 92 % 92 % 93 % 93 % 94 % 94 % 95 % 96 %

9 Flere uten tilgang til bil i sentrum enn utenfor sentrum Prosentandel som bor i en husstand med tilgang til bil Andelen som bor i en husstand med tilgang til bil har økt fra 2009 til 2013/14 Lavest andel med tilgang bil i Kristiansandsregionen Høyest andel med tilgang til bil i Ringeriksregionen Region Sør 2013/14 Region Sør 2009 Region Sør 2005 Kristiansandsregionen Buskerudbyen Vestfoldbyen Grenland Arendalsregionen Ringeriksregionen 93 % 90 % 91 % 89 % 92 % 92 % 93 % 93 % 94 % Høyre andel med tilgang til bil utenfor sentrumsområdene Kristiansand sentrum Kristiansand øst Drammen sentrum Konnerud 73 % 84 % 94 % 98 % Arendal sentrum 88 % Arendal utenfor sentrum 96 %

10 Andel som bor i en husstand uten tilgang til bil, basert på informasjon på grunnkretsnivå. RVU 2013/14

11 Et stort flertall har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver Prosentandel som har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver. RVU 2013/14 8 av 10 yrkesaktive har tilgang til gratis p-plass hos arbeidsgiver Færrest i Kristiansandsregionen Flest i Ringeriksregionen Færre arbeidsplasser med tilgang til gratis parkering i sentrum enn utenfor sentrum Region sør Kristiansandsregionen Buskerudbyen Vestfoldbyen Arendalsregionen Grenland Ringeriksregionen Kristiansand sentrum Kristiansand vest Drammen sentrum Øvre Eiker Tønsberg sentrum Tønsberg utenfor sentrum 83% 74% 80% 80% 80% 81% 86% 47% 98% 53% 91% 60% 88%

12 Andel med gratis parkering ved arbeidssted, basert på informasjon på grunnkretsnivå. RVU 2013/14

13 Sterk sammenheng mellom tilgang til parkering og transportmiddelvalg på arbeidsreisen Sammenheng mellom tilgang til parkering og transportmiddelvalg på arbeidsreisen. 10 største byområder i Norge. Kilde: UA-rapport 64/ % 52% 45% 44% 16% 27% 22% 14% Gratis p-plass hos arbeidsgiver Avgiftsbelagt p-plass hos arbeidsgiver Kollektivtransport (eks drosje og fly) Parkering i vei/p-hus mm Bilfører Ingen p-muligheter ved arbeid

14 Mange bor nær en holdeplass for kollektivtransport Avstand fra bolig til holdeplass for kollektivtransport. RVU 2013/14 En stor andel bor nær en holdeplass for kollektivtransport som det kan være aktuelt å bruke Region Sør Vestfoldbyen Kristiansandsregionen Andelen som bor nær en holdeplass er Buskerudbyen Grenland Høyest i Vestfoldbyen Arendalsregionen Lavest i Ringeriksregionen Ringeriksregionen % 25 % 50 % 75 % 100 % Under 500 meter meter til 1499 meter til meter Over meter

15 Men ikke alle har høy frekvens Avgangsfrekvens for kollektivtransport. RVU 2013/14 20 % har et kollektivtilbud som går minst fire ganger i timen Region Sør Grenland Andelen med høy frekvens er Kristiansandsregionen Buskerudbyen Høyest i Grenland Vestfoldbyen Lavest i Ringeriksregionen og Arendalsregionen Ringeriksregionen Arendalsregionen % 25 % 50 % 75 % 100 % Minst fire ganger i timen En gang i timen Minst to ganger i timen Sjeldnere

16 Indeks for tilgang til kollektivtransport En funksjon av avstand til holdeplass og avgangsfrekvens fra denne holdeplassen Avgangsfrekvens Minst 4 avganger pr time Avstand til holdeplass Under 1 km 1 1,5 km Over 1,5 km Svært god 2-3 avganger pr time 1 avganger pr time Sjeldnere enn 1 gang i timen

17 Indeks for tilgang til kollektivtransport En funksjon av avstand til holdeplass og avgangsfrekvens fra denne holdeplassen Avgangsfrekvens Avstand til holdeplass Under 1 km 1 1,5 km Over 1,5 km Minst 4 avganger pr time Svært god God 2-3 avganger pr time God 1 avganger pr time Sjeldnere enn 1 gang i timen

18 Indeks for tilgang til kollektivtransport En funksjon av avstand til holdeplass og avgangsfrekvens fra denne holdeplassen Avgangsfrekvens Avstand til holdeplass Under 1 km 1 1,5 km Over 1,5 km Minst 4 avganger pr time Svært god God 2-3 avganger pr time God Middels god 1 avganger pr time Middels god Sjeldnere enn 1 gang i timen

19 Indeks for tilgang til kollektivtransport En funksjon av avstand til holdeplass og avgangsfrekvens fra denne holdeplassen Avgangsfrekvens Avstand til holdeplass Under 1 km 1 1,5 km Over 1,5 km Minst 4 avganger pr time Svært god God Svært dårlig 2-3 avganger pr time God Middels god Svært dårlig 1 avganger pr time Middels god Dårlig Svært dårlig Sjeldnere enn 1 gang i timen Dårlig Svært dårlig Svært dårlig

20 Svært god tilgang til kollektivtransport i Grenland Prosentandel med svært god tilgang til kollektivtransport. Befolkningens tilgang til kollektivtransport har blitt noe bedre Region Sør 2013/14 Region Sør 2009 Region Sør % 13% 12% Andelen med svært god tilgang til kollektivtransport er Høyest i Grreland Lavest i Arendalsregionen og Ringeriksregionen Det er bedre tilgang til kollektivtransport sentralt i et byområde Grenland Kristiansandsregionen Buskerudbyen Vestfoldbyen Arendalsregionen Ringeriksregionen Porsgrunn sentrum Kristiansand sentrum 8% 7% 22% 21% 17% 38% 54% 59% Skien sentrum 50%

21 Befolkningens tilgang til kollektivtransport, basert på informasjon på grunnkretsnivå. RVU 2013/14

22 Kollektivtilbudets betydning for transportmiddelvalg De som har svært god tilgang til kollektivtransport foretar 35 % flere kollektivreiser 23 % flere sykkelturer 29 % flere gangturer 22 % færre reiser som bilfører enn de som har dårlig tilgang til kollektivtransport Kollektiv Sykkelturer Gangturer Bilfører Isolert effekt av å ha svært god tilgang til kollektivtransport -22% 23% 19% 35% Lokaliserer nye boligområder, arbeidsplasser og servicefunksjoner har stor betydning for transportmiddelfordeling

23 Reisevaner i Region sør TRANSPORTOMFANG OG TRANSPORTMIDDELBRUK

24 Gjennomsnittslengden per reise øker Gjennomsnittlig lengde per reise (km) Hver person i Region sør foretar 3,2 reiser per dag i snitt Hver reise er på 14,1 km i snitt, og har økt fra 11,4 km i 2005 Region sør 2013/14 Region sør 2009 Region sør 2005 Ringeriksregionen 14,1 12,9 11,4 17,7 Gjennomsnittsreisen er Arendalsregionen 14,1 lengst i Ringeriksregionen Buskerudbyen 13,7 kortest i Kristiansandsregionen og i Grenland Vestfoldbyen Grenland 13,6 11,8 Kristiansandsregionen 11,7 Kilometer

25 Bilførerandelen har økt fra 2009 til 2013/14 Transportmiddelfordeling på daglige reiser blant befolkningen i Region sør Region Sør 2013/14 19% 5% 6% 60% 9% 2% Region Sør % 5% 5% 56% 13% 3% Region Sør % 5% 5% 59% 12% 2% Kristiansandsregionen 19% 8% 6% 56% 8% 3% Buskerudbyen 19% 4% 8% 60% 9% 1% Vestfoldbyen 18% 6% 6% 60% 8% 2% Arendalsregionen 17% 4% 4% 63% 9% 3% Grenland 17% 4% 4% 63% 10% 2% Ringeriksregionen 16% 4% 4% 66% 10% 1% Til fots Sykkel Kollektivtransport (ink drosje, eks fly) Bilfører Bilpassasjer Annet

26 Lavere bilandel i sentrumsområdene enn i områder utenfor sentrum Transportmiddelfordeling på daglige reiser blant befolkningen i Region sør Kristiansand sentrum 34 % 19 % 6 % 35 % 5 % 1% Kristiansand øst 13 % 7 % 8 % 60 % 10 % 2% Vennesla 13 % 4 % 3 % 70 % 4 % 7% Drammen sentrum 33 % 5 % 8 % 45 % 8 % 1% Drammen nord 20 % 4 % 15 % 53 % 8 % 0% Øvre Eiker 12 % 3 % 4 % 72 % 8 % 2% Tønsberg sentrum 23 % 9 % 5 % 53 % 7 % 2% Stokke 16 % 4 % 5 % 64 % 10 % 1% Arendal sentrum 18 % 4 % 3 % 64 % 8 % 2% Arendal utenfor 14 % 3 % 5 % 67 % 9 % 2% Til fots Sykkel Kollektivtransport (ink drosje, eks fly) Bilfører Bilpassasjer Annet

27 Kollektivreisene er de lengste reisene Gangturer: 2 km og 24 minutter i snitt Sykkelturer: 4,7 km og 17 minutter i snitt Kollektivreiser: 29,8 km og 54 minutter i snitt Reiser som bilfører: 15,5 km og 21 minutter i snitt Reiser som bilpassasjer: 23,2 km og 28 minutter i snitt Gjennomsnittlig lengde per reise (km) fordelt på transportmiddel. Region sør. RVU 2013/14 Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivtransport 2,0 4,7 15,5 23,2 29,8

28 men hvordan vi måler har stor betydning for reiselengden 1. Gjennomsnitt basert på alle reisene 2. Gjennomsnitt basert på reiser som er under 10 mil 2 % av de daglige reisene er 10 mil eller lenger 3. Median-verdien: verdien til det tallet som deler et utvalg i to deler mer stabil overfor ekstreme observasjoner Reiselengde per reise (km) fordelt på transportmiddel. Region sør. RVU 2013/14 Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivtransport 2,0 1,9 1,0 4,7 4,2 2,0 5,7 6,0 15,5 11,2 10,0 12,8 19,4 23,2 29,8 Gjennomsnitt Gjennomsnitt < 10 mil Median

29 Nesten 3 av 10 bilreiser er under tre kilometer Reiselengde per reise (km) fordelt på transportmiddel. Region sør. RVU 2013/14 Andel av reisene som er under tre kilometer: Nesten 8 av 10 gangturer 6 av 10 sykkelturer Nesten 3 av 10 bilførerreiser ¼ av bilpassasjerreisene 1 av 10 kollektivreiser Til fots 44% 34% Sykkel 18% 44% 19% Bilfører 5% 23% 16% 20% Bilpassasjer 4% 20% 17% 20% Kollektivtransport eks fly 9% 15% 24% 14% 17% 14% 10% 10% 12% 4% 19% 25% 38% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Mindre enn 1 km 1 til 2,9 km 3 til 4,9 km 5 til 9,9 km 10 til 19,9 km 20 km eller lengre

30 Reiser som bilfører utgjør 70 % av det daglige transportarbeidet målt i kilometer Transportmiddelfordeling: antall reiser 9% 2% 19% 12% Transportmiddelfordeling: transportarbeid (km) 4% 3% 2% 9% 5% 6% 60% 70%

31 Reisevaner i Region sør REISEMØNSTER

32 Prosent Tidspunkt for alle reisene. Prosent Hele Region sør Klokkeslett Kl : 15 % Kl : 36 % Kl : 27 % Kl : 22 % Alle reiser

33 Prosent Tidspunkt for alle gangturer. Prosent Hele Region sør Kl : 12 % Kl : 40 % Kl : 24 % Kl : 24 % Klokkeslett Alle reiser Gangturer

34 Prosent Tidspunkt for alle sykkelturer. Prosent Hele Region sør Kl : 20 % Kl : 34 % Kl : 28 % Kl : 18 % Klokkeslett Alle reiser Gangturer Sykkelturer

35 Prosent Tidspunkt for alle kollektivturer. Prosent Hele Region sør Kl : 28 % Kl : 25 % Kl : 31 % Kl : 16 % Klokkeslett Alle reiser Kollektivreiser

36 Prosent Tidspunkt for bilreisene Hele Region sør Kl : 15 % Kl : 28 % Kl : 35 % Kl : 22 % Klokkeslett Alle reiser Bilførerreiser

37 Prosent Tidspunkt for bilreisene Hele Region sør 13 Kl : 8 % Kl : 33 % Kl : 30 % Kl : 29 % Klokkeslett Alle reiser Bilførerreiser Bilpassasjer

38 De fleste reisene er lokale reiser De fleste reisene foregår internt i egen kommune Reiser som slutter i Arendal kommune: 90 % av reisene starter i Arendal kommune 6 % starter i Grimstad 2 % starter i Tvedestrand Hvor reisene som ender i Arendal kommune kommer fra Interne reiser 90 %

39 De fleste reisene er lokale reiser De fleste reisene foregår internt i egen kommune Reiser som slutter i Stokke kommune: 65 % av reisene starter i Stokke kommune 16 % starter i Tønsberg 9 % starter i Sandefjord 2 % Starter på Nøtterøy/Tjøme Hvor reisene som ender i Stokke kommune kommer fra Interne reiser 65 %

40 Reisevaner i Region sør REISEHENSIKT

41 Nesten 1/3 av reisene er handle- og servicereiser Arbeidsreiser: reiser til/fra arbeid Skolereiser: reiser til/fra skole/studiested Tjenestereiser: reiser i arbeid for arbeidsgiver eller egen næring Handle- og servicereiser: innkjøp av dagligvarer, andre innkjøp, service/diverse ærend (bank/post, reisebyrå etc.), medisinske tjenester (lege/sykehus, apotek) Følge- og omsorgsreiser: følge barn til/fra barnehage/park/dagmamma/skole, følge barn til/fra sport- og fritidsaktiviteter, andre følgereiser Besøk: privat besøk hos familie, venner, sykebesøk Øvrige fritidsreiser: fornøyelse innendørs (kino, teater, konsert, museum, kultur/fritid som tilskuer), fornøyelse utendørs (sportsstevner, andre stevner etc.), organiserte fritidsaktiviteter som utøver, gikk/syklet/jogget en tur/skitur/luftet hund, vedlikehold, dugnadsarbeid el. utenfor hjemmet (pusse båt, hjelpe andre, dugnad etc.), annen fritid og rekreasjon, ferie- og helgereiser (korte og lange) Reiseformål for daglige reiser. Region sør. RVU 2013/14 6% 20% 19% 4% 2% 11% 10% 28% Arbeid Skole Tjeneste Handel Omsorg Besøk Øvrig fritid Annet formål

42 8 av 10 følge- og omsorgsreiser gjøres med bil Følge/omsorg Tjeneste Arbeid Handel/service Besøk Øvrig fritid Skole % 25 % 50 % 75 % 100 % Til fots Sykkel Kollektivtransport (ink drosje, eks fly) Bilfører Bilpassasjer Annet

43 Svært høy sykkelandel på arbeidsreiser i Kristiansand sentrum Høyest sykkelandel på arbeidsreiser i Kristiansandsregionen Svært høy blant bosatte i Kristiansand sentrum (28 %) Høyest kollektivandel på arbeidsreiser i Buskerudbyen Særlig høy i Drammen nord (29 %) Høy gangandel i Kristiansand sentrum og Drammen sentrum Ringeriksregionen har høyest bilandel Kristiansandsregionen Buskerudbyen Vestfoldbyen Arendalsregionen Grenland Ringeriksregionen Kristiansand sentrum Drammen sentrum Drammen nord Til fots Transportmiddelfordeling på arbeidsreiser blant bosatte i ulike områder. Prosent. RVU 2013/ Kollektivtransport eks fly Bilpassasjer Sykkel Bilfører Annet

44 Svært høy gangandel på fritidsreiser i sentrum av Kristiansand og Drammen Høyest gangandel på fritidsreiser i Buskerudbyen Svært høy gangandel på fritidsreiser som foretas av bosatte i Kristiansand sentrum (52 %) Drammen sentrum (49 %) Også høy sykkelandel på fritidsreiser i Kristiansand sentrum (15 %) Høyest bilandel blant bosatte i Ringeriksregionen Arendalsregionen Buskerudbyen Vestfoldbyen Kristiansandsregionen Grenland Ringeriksregionen Arendalsregionen Kristiansand sentrum Drammen sentrum Transportmiddelfordeling på øvrige fritidsreiser blant bosatte i ulike områder. Prosent. RVU 2013/14 Til fots Kollektivtransport eks fly Bilpassasjer Sykkel 15 Bilfører Annet

45 Også høy gangandel på handlereiser i sentrum av Kristiansand og Drammen Høy gangandel på handle- og servicereiser blant befolkningen i Kristiansand sentrum (39 %) Drammen sentrum (38 %) Også høy sykkelandel på handlereiser i Kristiansand sentrum (15 %) Ringeriksregionen og Grenland har høyest bilandel Kristiansandsregionen Vestfoldbyen Buskerudbyen Arendalsregionen Ringeriksregionen Grenland Kristiansand sentrum Drammen sentrum Transportmiddelfordeling på handlereiser blant bosatte i ulike områder. Prosent. RVU 2013/ Til fots Kollektivtransport eks fly Bilpassasjer Sykkel Bilfører Annet

46 Reisevaner i Region sør OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

47 Oppsummering 1. Befolkningens tilgang til bil har økt Samtidig er det flere som kjører bil alene og færre som sitter på med andre 2. Klar sammenheng mellom tilgang til transportressurser (som bil, parkering og kollektivsystemet) og transportmiddelbruk De med god tilgang til parkering på arbeid kjører mer bil til jobb De med et godt kollektivtilbud der de bor går mer, sykler mer og reiser mer med kollektivtransport 3. Større forskjeller i befolkningens reisemønster og tilgang til transportressurser innad i en byregion enn mellom byregionene Sentrumsområdene skiller seg ut i positiv retning Forskjellen er større jo større byområdet er

48 Konsekvenser for planlegging av framtidens transportsystem 1. Både gulrot og pisk for å styre reiseatferden i ønsket retning Et forbedret kollektivtilbud og økt satsing på gode gang- og sykkelveger, sammen med en restriktiv bilpolitikk i form av parkeringsrestriksjoner og køprising 2. Arealbruk er et viktig virkemiddel for å redusere bilbruken Fortett i områder hvor forholdene ligger til rette for gang- og sykkelturer og kollektivreiser 3. Kollektivtransport, sykkel og gange i samspill for å dempe biltrafikken Kollektivtransporten må ta veksten i de lengre reisene, mens gange og sykkel bør ta veksten i de korte reisene

49 Takk for oppmerksomheten

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Vestfoldbyen 2013/14. Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson 60/2015

Rapport. Reisevaner i Vestfoldbyen 2013/14. Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson 60/2015 Rapport 0/0 Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson Reisevaner i Vestfoldbyen 0/ Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 0/ Forord Reisevaneundersøkelsen 0/ (RVU 0/) ble gjennomført fra

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Buskerudbyen 2013/14. Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson 58/2015

Rapport. Reisevaner i Buskerudbyen 2013/14. Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson 58/2015 Rapport /0 Ingunn Opheim Ellis Miriam Søgnen Haugsbø Mats Johansson Reisevaner i Buskerudbyen 0/ Reisevaner i Buskerudbyen 0/ Forord Reisevaneundersøkelsen 0/ (RVU 0/) ble gjennomført fra august 0 til

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Kristiansandsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 63/2015

Rapport. Reisevaner i Kristiansandsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 63/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Kristiansandsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Kristiansandsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Grenland 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 61/2015

Rapport. Reisevaner i Grenland 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 61/2015 Rapport 1/01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Grenland 01/1 Reisevaner i Grenland 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble gjennomført fra august 01

Detaljer

Reisevaneundersøkelser -en

Reisevaneundersøkelser -en Reisevaneundersøkelser -en kunnskapskilde RVU møte Oslo 23. sept. 2008 TAO Statens vegvesen Region sør skal bidra til attraktive byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Ringeriksregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 59/2015

Rapport. Reisevaner i Ringeriksregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 59/2015 Rapport 9/20 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i 20/ Forord Reisevaneundersøkelsen 20/ (RVU 20/) ble gjennomført fra august 20 til september 20. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015

Rapport. Reisevaner i Arendalsregionen 2013/14. Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson 62/2015 Rapport /01 Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Opheim Ellis Mats Johansson Reisevaner i Arendalsregionen 01/1 Reisevaneundersøkelse for Arendalsregionen 01/1 Forord Reisevaneundersøkelsen 01/1 (RVU 01/1) ble

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU Dybdeanalyser Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU seminar 30. august 2012 Bakgrunn og formål Formål: utvikle en modell for å analysere potensial

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 0 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 1 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 0/. Som i 0

Detaljer

Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10

Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10 Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10 Riksvegkonferansen, Arendal 7.april 2011 Redigert versjon Utelatt: Foreløpige resultater for Region sør Utelatt: Eksempler på integrasjon med

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/14

Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/14 TØI rapport 1414/2015 Susanne Nordbakke Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/14 TØI rapport 1414/2015 Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/14 Susanne Nordbakke Transportøkonomisk institutt

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Bergen 20. januar 2015 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Sammendrag: TØI rapport 436/1999 Forfatter: Randi Johanne Hjorthol Oslo 1999, 88 sider Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Tre nasjonale reisevaneundersøkelser

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk Sammendrag: Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk TØI rapport 1505/2016 Forfattere: Petter Christiansen, Frants Gundersen og Fredrik Alexander Gregersen Oslo 2016 55 sider Siden 2009

Detaljer

Parkeringstilgjengelighet og reisemiddelvalg v/ Ingunn Opheim Ellis. Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016

Parkeringstilgjengelighet og reisemiddelvalg v/ Ingunn Opheim Ellis. Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016 Parkeringstilgjengelighet og reisemiddelvalg v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyses jubileumskonferanse 2016 Bakgrunn og metode Bakgrunn: Nullvekstmålet og bymiljøavtaler Reduserte bilandelen og øke andelen

Detaljer

Skaper regionforstørring mer transportarbeid? Hvilke resultater gir dagens planlegging? Katrine N Kjørstad Kristiansand

Skaper regionforstørring mer transportarbeid? Hvilke resultater gir dagens planlegging? Katrine N Kjørstad Kristiansand Skaper regionforstørring mer transportarbeid? Hvilke resultater gir dagens planlegging? Katrine N Kjørstad Kristiansand 17.6.2014 Innhold Utviklingen i reiseaktivitet og transportmiddelbruk Dagens planer:

Detaljer

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder Sammendrag: Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder TØI rapport 1178/11 Forfattere: Øystein Engebretsen og Petter Christiansen Oslo 11, 64 sider I byområder er reisemønster

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Tromsø 20.november 2014 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad Kort om presentasjonen God kunnskap om sammenhengen

Detaljer

Notat. Analyser av reisevanedata for de største byområdene i Norge 33 / 2010. Ingunn Opheim Ellis

Notat. Analyser av reisevanedata for de største byområdene i Norge 33 / 2010. Ingunn Opheim Ellis Notat Ingunn Opheim Ellis 33 / 2010 Analyser av reisevanedata for de største byområdene i Norge Analyser av reisevanedata for de største byområdene i Norge Forord I dette notatet dokumenteres resultater

Detaljer

RAPPORT 218. Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14

RAPPORT 218. Reisevaner i Osloområdet. En analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten,

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Trondheim 27. januar 2015 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad - PTA 534 % - Bil har stått for 78% av veksten Mangedobling

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Utvikling i reisevaner i Norge og Sverige Er data direkte sammenlignbare over tid og mellom land? Foreløpige resultater fra arbeidet med oppdatering

Utvikling i reisevaner i Norge og Sverige Er data direkte sammenlignbare over tid og mellom land? Foreløpige resultater fra arbeidet med oppdatering Utvikling i reisevaner i Norge og Sverige Er data direkte sammenlignbare over tid og mellom land? Foreløpige resultater fra arbeidet med oppdatering av kollektivtransportboka Agenda Litt om datakildene

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 TØI rapport 1215/2012 Inge Brechan Liva Vågane Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 TØI Rapport 1215/2012 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Inge Brechan Liva Vågane Transportøkonomisk

Detaljer

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning Vegdirektoratet, 4. mai 2009 Liva Vågane, TØI Mange biler i Norge Ved årsskiftet var det registrert 2,2 millioner personbiler

Detaljer

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Tromsø 20. november 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør.

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør. Grønn Mobilitet - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør Region sør Vegdirektoratet Mobility Oslo - prosjekterfaringer 2006-2008 Eget driftsbudsjett + ca 2 årsverk Samarbeid med enkeltbedrifter

Detaljer

Samling av faktaark. Reisevaneundersøkelsen 2013/14

Samling av faktaark. Reisevaneundersøkelsen 2013/14 NASJONAL TRANSPORTPLAN 1 Reisevaneundersøkelsen 1/1 Samling av faktaark 1. Reiser til fots. Sykkelreiser. Kollektivreiser. Bilhold og bilbruk. Arbeidsreiser. Fritidsreiser. Innkjøpsreiser. Bytransport.

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser. Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5.

Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser. Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5. Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5.2016 Litt formalia Fra prosjektet Potensialet for endring i arbeidsreiser

Detaljer

Reiselementer, enkeltreiser og reisekjeder

Reiselementer, enkeltreiser og reisekjeder Reiselementer, enkeltreiser og reisekjeder Liva Vågane 03.09.2012 Side 1 Tema Hvordan ulike transportmidler kombineres på hver enkelt reise Hvordan reisene er sammensatt til kjeder, og hvordan dagene kobles

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En analyse av RVU-data

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En analyse av RVU-data Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En analyse av RVU-data Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse VTI Transportforum 2017, sesjon 20 Omfanget av sykling i Norge Analyse av de norske reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Presentasjon av hovedresultater November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Disposisjon

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Oslo 3.desember 2014 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad Kort om presentasjonen God kunnskap om sammenhengen mellom

Detaljer

Om parkering i RTM DOM Nord Jæren

Om parkering i RTM DOM Nord Jæren Om parkering i RTM DOM Nord Jæren Innhold 1 Generelt om parkering i RTM... 2 2 Bruk av parkering i RTM Nord Jæren... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Parkeringssjablonger... 3 3 Resultater... 5 3.1 Overordnet

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål?

Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål? Trafikkveksten i de større byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange et faglig sett rimelig mål? Arvid Strand Transportøkonomisk institutt Kilder for all trafikkvekst som følge av befolkningsveksten

Detaljer

Byreiser sett med fugleperspektiv

Byreiser sett med fugleperspektiv Byreiser sett med fugleperspektiv Statens vegvesen Fagkonferanse om transport i by Mandag 19. september 2005 Øystein Engebretsen, TØI Eller en romlig analyse av reisevaner i by basert på bruk av 1. Reisevaneundersøkelser

Detaljer

Samling av faktaark. 1. Transportmiddelbruk og tilgang til transportressurser. 2. Bilhold og bilbruk. 3. Arbeidsreiser. 4. Kollektivtransport

Samling av faktaark. 1. Transportmiddelbruk og tilgang til transportressurser. 2. Bilhold og bilbruk. 3. Arbeidsreiser. 4. Kollektivtransport Samling av faktaark 1. Transportmiddelbruk og tilgang til transportressurser. Bilhold og bilbruk 3. Arbeidsreiser. Kollektivtransport. Sykkelreiser. Reiser til fots 7. Flytrafikk og lange reiser. båt persontransport

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Sammendrag: TØI-rapport 1124/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood Oslo 2011, 42 sider Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Beregninger med

Detaljer

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Frokostseminar, 9. november 2015 Avklaring: Resultatene som presenteres her er foreløpige.

Detaljer

Ingunn Opheim Ellis Maria Amundsen Katrine N Kjørstad

Ingunn Opheim Ellis Maria Amundsen Katrine N Kjørstad Notat 119/2017 Ingunn Opheim Ellis Maria Amundsen Katrine N Kjørstad Nullvekstmålet Fordeling av transportvekst mellom kollektivtransport, sykkel og Forord Nasjonal Transportplan slår fast at «Veksten

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Notat. Nullvekstmålet. Hensiktsmessig fordeling av transportveksten. Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg 74/2014

Notat. Nullvekstmålet. Hensiktsmessig fordeling av transportveksten. Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg 74/2014 Notat 74/2014 Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg Nullvekstmålet Hensiktsmessig fordeling av transportveksten Forord Nasjonal Transportplan slår fast at «Veksten i persontransporten i storbyområdene

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Bergen 20. januar 2015 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad UTVIKLINGEN I REISEAKTIVITET OG TRANSPORTMIDDELBRUK -

Detaljer

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av RVU-data. Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Sykkelseminar 17.

Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av RVU-data. Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Sykkelseminar 17. Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av RVU-data Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Sykkelseminar 17. februar 2017 Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge Tre deloppgaver:

Detaljer

Notat. Nullvekstmålet. Hvordan man kan fordele transportveksten. Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg 74/2014

Notat. Nullvekstmålet. Hvordan man kan fordele transportveksten. Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg 74/2014 Notat 74/2014 Ingunn Opheim Ellis Katrine N Kjørstad Mads Berg Nullvekstmålet Hvordan man kan fordele transportveksten Forord Nasjonal Transportplan slår fast at «Veksten i persontransporten i storbyområdene

Detaljer

Reisevaner i Oslo og Akershus. Mattias Gripsrud Liva Vågane TØI rapport 910/2007 PROSAM rapport 152

Reisevaner i Oslo og Akershus. Mattias Gripsrud Liva Vågane TØI rapport 910/2007 PROSAM rapport 152 Reisevaner i og Akershus Mattias Gripsrud Liva Vågane PROSAM rapport 152 TØI rapport 910/2007 Reisevaner i og Akershus Mattias Gripsrud og Liva Vågane ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-0791-3 Papirversjon

Detaljer

Befolkningens reisevaner

Befolkningens reisevaner Befolkningens reisevaner Guro Berge Sosiolog og seniorrådgiver Transportplanseksjonen TMT-avdelingen Vegdirektoratet Innhold Hvorfor vi reiser Om den nasjonale reisevaneundersøkelsen Om våre muligheter

Detaljer

Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter

Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter Sammendrag: Endring i befolkningens reisevaner i en 25-årsperiode trender og drivkrefter TØI rapport 1190/2012 Forfatter(e): Randi Hjorthol Oslo 2012, 43 sider Mellom 1985 og 2009 har befolkningen i Norge

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN

REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN 2009-2010 BASERT PÅ UNDERSØKELSE I TIDSROMMET 13.01.2009 06.10.2010 FORORD Nasjonale reisevaneundersøkelser gjennomføres hvert 4. år i Norge. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

Liva Vågane TØI rapport 1143/2011

Liva Vågane TØI rapport 1143/2011 Liva Vågane TØI rapport 1143/2011 Reisevaner i og Rygge 2009/2010 TØI rapport 1143/2011 Reisevaner i og Rygge 2009/2010 Liva Vågane Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Rapport. Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn. RVU dybdeanalyser

Rapport. Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn. RVU dybdeanalyser Rapport 30 / 2012 Ingunn Opheim Ellis Lisa Steine Nesse Bård Norheim RVU dybdeanalyser Sammenheng mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn Forord På oppdrag fra den tverretatlige

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst gir høy transportvekst Ca 1,6 millioner flere reiser per dag i 2030 enn i dag

Detaljer

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Nettverkssamling Oslo 1. desember 2014 Bård Norheim Bymiljøavtaler Bakgrunn Byene vokser kraftig Staten klarer ikke å finansiere

Detaljer

Katrine Næss Kjørstad TØI rapport 876/2007

Katrine Næss Kjørstad TØI rapport 876/2007 Katrine Næss Kjørstad TØI rapport 876/2007 Reisevaner i Nedre Glomma 2006 TØI rapport 876/2007 Reisevaner i Nedre Glomma 2006 Katrine Næss Kjørstad ISSN 0808-1190 ISBN 82-480-0724-1 Papirversjon ISBN

Detaljer

FORDELINGSVIRKNINGER AV KØPRISING Alberte Ruud. Teknologidagene i Trondheim 2009, 08 / 10 / 09

FORDELINGSVIRKNINGER AV KØPRISING Alberte Ruud. Teknologidagene i Trondheim 2009, 08 / 10 / 09 FORDELINGSVIRKNINGER AV KØPRISING Alberte Ruud Teknologidagene i Trondheim 2009, 08 / 10 / 09 Utgangspunkt Køprising er aktualisert: Erfaringer fra Stockholm og London Økt fokus på restriksjoner mot biltrafikken

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk. v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse

Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk. v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse Effekter av en mer restriktiv parkeringspolitikk v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analyse Bakgrunn og problemstilling Hvilke virkemidler innen parkeringspolitikken har størst innvirkning på reisemiddelvalget?

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

STF50 A07036 Åpen RAPPORT. Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Veg- og transportplanlegging

STF50 A07036 Åpen RAPPORT. Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Veg- og transportplanlegging STF50 A07036 Åpen RAPPORT Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Desember 2007 IV V SAMMENDRAG Denne rapporten presenterer

Detaljer

Turer til fots og på sykkel

Turer til fots og på sykkel TØI rapport 858/2006 Turer til fots og på sykkel Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0686-7 Papirversjon ISBN 82-480-0687-5 Elektronisk versjon Oslo, november

Detaljer

MÅL OG STATUS Skien 2.-3.april 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Skien 2.-3.april 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Skien 2.-3.april 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Romkonferansen 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI Hva er transport- og miljøeffektene

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

Reisevaner i et 25-års perspektiv trender og drivkrefter

Reisevaner i et 25-års perspektiv trender og drivkrefter Reisevaner i et 25-s perspektiv trender og drivkrefter Seminar Samferdselsdepartementet 30.august 2012 Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt rh@toi.no Hvorfor reiser vi? Fordi vi må tidsmessig og

Detaljer

Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kort om prosjektet Prosjektet Oppdrag fra MD/KMD Samarbeidsprosjekt Asplan (kartlegger

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Reisevaner i Oslo og Akershus Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem (MIS)

Reisevaner i Oslo og Akershus Analyser av Ruters markedsinformasjonssystem (MIS) SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten,

Detaljer

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Nils Fearnley og Petter Christiansen naf@toi.no pch@toi.no

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

AREAL- OG SAMFERDSELSPLANLEGGING I VEKSTOMRÅDER

AREAL- OG SAMFERDSELSPLANLEGGING I VEKSTOMRÅDER AREAL- OG SAMFERDSELSPLANLEGGING I VEKSTOMRÅDER MANIFESTASJON 29. SEPTEMBER 2016 ERIK SPILSBERG JAKTEN PÅ DET MANGFOLDIGE TILBUD I BYENE En av de viktigste globale megatrendene Har pågått lenge i Norge

Detaljer

Mobile tjenesteytere i RVU 2013/14 beregninger på andel av trafikkarbeidet

Mobile tjenesteytere i RVU 2013/14 beregninger på andel av trafikkarbeidet Arbeidsdokument 51139 Oslo 23.05.2017 4474 Mobile tjenesteytere Berit Grue Mobile tjenesteytere i RVU 2013/14 beregninger på andel av trafikkarbeidet Innhold 1 Innledning... 2 2 Datagrunnlag... 2 3 Identifisering

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst?

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Aud Tennøy Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Stipendiat, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging 04.04.2011

Detaljer

RVU 2001 REISER TIL FOTS. Jon Martin Denstadli Randi Hjorthol. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Transportøkonomisk institutt

RVU 2001 REISER TIL FOTS. Jon Martin Denstadli Randi Hjorthol. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Transportøkonomisk institutt Jon Martin Denstadli Randi Hjorthol RVU 2001 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen REISER TIL FOTS Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet

Detaljer

Intro om ATP-modellen

Intro om ATP-modellen Intro om ATP-modellen Kari Skogstad Norddal ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen) Metode for samordnet areal- og transportplanlegging Modell / verktøy for: analyser og planlegging tilrettelegging

Detaljer

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Hvordan vil byproblematikk bli behandlet i NTP- prosessen? Gyda Grendstad - Statens vegvesen Vegdirektoratet Noen hovedutfordringer Globaliseringen og det internasjonale perspektivet (store aktører styrer

Detaljer