Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL"

Transkript

1 Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

2 En uløst oppgave

3 -Jeg har en ide!

4 Håp

5 Komplett rasjonalitet

6 Håp

7 Smerte

8 Frykt

9 -Jeg er for anbud

10 Små tilbydere

11 EU/EØS

12 DN 30. august

13 Tvillingene

14 Tabloid

15 Innovasjonsoptimist

16 Rettferdighet

17 Matematisk rettferdighet

18 Innovasjon og rettferdighet

19 Den stor byttedagen

20 Virke-konferansen 2014 Innkjøpsmakt og næringsutvikling Statssekretær Lars Jacob Hiim Oslo, 23. september 2014

21 408 mrd. kroner X 100 X 10 Offentlige anskaffelser

22 Aftenposten,

23 Konkurransekraft for norske arbeidsplasser Næringspolitikk som virker Vekstfremmende skattelettelser Utbedring og bygging av ny infrastruktur Mer kunnskap i skolen Satsing på næringsrettet FoU Styrke privat eierskap

24 Enklere hverdag for bedrifter og folk flest

25

26 Opphevet kravet om originalbilag til reiseregninger. Besparelse: kr 1,2 milliarder Redusert det generelle kravet om ti års oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. Besparelse: kr 260 millioner Innført elektronisk skattekort. Besparelse: kr 70 millioner Opprette i løpet 2015 et regelråd

27 Anskaffelser i helse- og omsorgssektoren Gode møteplasser og innkjøpsrutiner Kompetanse om hvordan innkjøp bør gjøres Et hensiktsmessig regelverk Standardisering De rette insentivene

28 Ideer og innspill www. enklere regler.no Tusen takk for oppmerksomheten!

29 NAV Økonomi Innkjøpsseksjonen Difi

30 Om oss Kontor for brukeranskaffelser ( KBA ) 15 ansatte Produserer avtaler om kjøp av hjelpemidler på oppdrag fra HOT 18 NAV Hjelpemiddelsentraler 10 pågående anskaffelser Verdi 4,6 milliarder kroner ( 4 år ) 3 Planlagte nye anskaffelser 2014, verdi 478 millioner ( 4 år ) 18 Kommende anskaffelser etter 2014, 8,514 milliarder ( 4 år ) 38 hjelpemiddelområder 116 leverandører Kontor for driftsanskaffelser ( KDA ) 12 ansatte Forretningsjuridisk kontor ( FHK ) 9 ansatte

31 Leverandørutvikling NAV Økonomi, Innkjøpsseksjonen med siden oppstart for 5 år siden To piloter er gjennomført i regi av Leverandørutviklingsprogrammet: Hørsel, kommunikasjon og varsling Synstekniske hjelpemidler Prosjektene er avsluttet og kontraktene gjeldende. De to Pilotene er evaluert av Leverandørutviklingsprogrammet via konsulentfirma Poyry. Positivt.

32 Innkjøpeteam 3 12 medlemmer Formidlere Teknikere Innkjøpere Intresseorganisasjoner Behovsutreder kommende anskaffelse Tid Ressurser Avgrensninger Produkter Anskaffelsesplan Metodikk Veiledende kunngjøring på Doffin Inviterer til dialogkonferanse plenum Leverandørmøter en til en Kravspesifikasjon er behovsbasert

33 Premissene legges i kravene

34 Brukerbehov vs. teknisk spesifikkasjon Gir leverandøren mulighet til nye løsninger/produkter Brukerbehov styrer utvelgelse av produkt HVEM ER BRUKEREN? Behov Miljø Absolutte krav til produktene Hva skiller produktene fra hverandre? Tildelingskriterier Åpner postene for innovative løsninger? Blir produktene sammenlignbare?

35 Eksempel kravspesifikasjon Post 3 LeseTV Inlinesystem enkelt uten OCR Bruker har behov for et enkelt stasjonært lesetv som kan forstørre tekst og andre ting vedkommende har behov for å se. Bruker må kunne skrive under kamera. Bruker er ofte eldre, men kan også være svært ung. Vedkommende kan ha dårlig motorikk og/eller kognitiv funksjon og har derfor behov for kun en knapp for å skru apparatet av/på. Det er behov for to alternative skjermstørrelser til samme apparat. Som synshemmet har jeg behov for et lesetv med følgende egenskaper: god billedkvalitet ( opplevd billedkvalitet ) enkel å betjene (få og funksjonelle betjeningsknapper) starter på lav grad av forstørring ( nedre forstørringsgrad ) god ergonomi (muligheter til å justere høyde o.l på skjermen) lavt energiforbruk ( forbruk i W ved stand by og drift ) tiltalende design som passer inn i hjemmet mitt ( skjønn ) friksjonsregulering på XY-bordet leselinje eller gardin markering for forstørringsgrad Følgende er absolutte krav til produktet: er inlinesystem det skal kunne skrives under kameradelen kan leveres med 2 skjermstørrelser har høyderegulering og tilt for skjerm har ikke brytere med flerfunksjoner ( skjulte betjeningsfunksjoner ) 2 skjermstørrelsesalternativer ( vil få 2 HMS nummer ) leveres ferdig montert i en eske har kun en knapp/bryter for av/på av både skjerm og kameradel har fastmontert XY-bord

36 Eksempel gammel kravspesifikasjon Post 5: Forstørrende videosystem stasjonært med stativmontert kamera for nærarbeid for tilknytning til ekstern skjerm via video-, TV- og/eller PC-signal Forstørrelsesgrad for alle underposter A-P skal måles på 17" skjerm. A: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, uten bildedeling, uten avstandskamera. B: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, uten bildedeling, uten avstandskamera. C: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, med bildedeling, uten avstandskamera. D: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, med bildedeling, uten avstandskamera. E: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, uten bildedeling, uten avstandskamera. F: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, uten bildedeling, uten avstandskamera. G: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, med bildedeling, uten avstandskamera. H: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, med bildedeling, uten avstandskamera. I: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, uten bildedeling, med avstandskamera. J: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, uten bildedeling, med avstandskamera. K: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, med bildedeling, med avstandskamera. L: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, med bildedeling, med avstandskamera. M: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, uten bildedeling, med avstandskamera. N: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, uten bildedeling, med avstandskamera. O: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, med bildedeling, med avstandskamera. P: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, med bildedeling, med avstandskamera. Produkt- og prisskjema Bilag 2, skilleark a) Forstørrende videosys

37 Dialog med markedet Informer markeder om våre behov og utfordringer Finn ut hva markedet kan tilby Innovative offentlige anskaffelser krever tettere kontakt mellom leverandør og kunde enn tradisjonelle anskaffelser. Dialog mellom markedet, brukere og andre fagmiljøer De vil gi nyttig informasjon om hva som finnes i markedet og hva slags mulige løsninger som kan utvikles. Hvis vi forteller markedet om våre langsiktige utviklingsbehov og hva som er viktig for oss, for eksempel av miljøkrav, vil dette stimulere leverandørene til å utvikle nye løsningsforslag.

38 Dialogkonferanse 1 - Plenum Dette er et informasjonsmøte der leverandørene blir presentert den nye anbudsprosessen Sørg for å invitere brukerorganisasjonene Hele anskaffelsesteamet deltar Presentasjon av anskaffelsen Her gis informasjon om hva vi ønsker å oppnå med dialogkonferansen Gi leverandørene en hjemmelekse til 1-1 møtene Be om å få den skriftlig i forkant av Dialogkonferanse 2

39 Hjemmeleksen Leverandørene oppfordres til å: komme med sine tanker om den kommende prosessen komme med informasjon om pågående produktutvikling komme med informasjon om innovasjon og tanker om videre utvikling på området komme med ønske om krav og kriterier som åpner for at de kan tilby sine nye innovative produkter Komme med ris og ros til nåværende avtale Komme med forslag til nye møteplasser/samarbeidsarenaer

40 Dialogkonferanse 1-1 Her får leverandøren en tilmålt tid til å presentere sitt svar på hjemmeleksa. Må styres! Innkjøpsteamet deltar Er tydelig på at all informasjon som gis i møtet blir behandlet konfidensielt. Skriver referat fra hver presentasjon Videoopptak brukt i ett tilfelle i tillegg til å skrive referat.

41 Dialog med leverandørene Sendt deler av kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget ut på høring til leverandørene 9 interessenter 4 ga skriftlig tilbakemelding Høringsutkastet Overordnede krav til leverandørene Definisjoner Absolutte krav til produktene

42 Lytt! Ikke prat.

43 NAVs erfaringer dialogkonferansene Dialogkonferansen har gitt: konkrete innspill på utfordringer som NAV har, og innspill på alternative løsninger Klarere konkurransegrunnlag Bedre kunnskap om markedet og markedsutviklingen Innsikt i leverandørmarkedets forventinger Bedre kommunikasjon med leverandørene Økt anseelse for NAV i andre innkjøpsmiljøer og andre arenaer

44 Videre arbeid med informasjonen Etter dialogkonferansene Strukturere leverandørenes innspill pr område Identifisere brukers behov Finne hensiktsmessige produktposter på bakgrunn av identifiserte behov Identifisere eventuelle absolutte krav pr produktpost Identifisere eventuelle funksjonelle krav pr produktpost Identifisere tildelingskriterier pr produktpost Velge anskaffelsesprosess

45 Utfordringer ved ansk. av hjelpemidler (1) Utfordringer i forhold til brukers behov Bruker har rettmessig krav på et hjelpemiddel som er nødvendig og hensiktsmessig. Det er derfor viktig å få definert hva brukers behov faktisk er og sørge for at behovet blir dekket gjennom avtalene. Utfordringer i forhold til innovasjon Sikre bruker tilgang til nye fremtidsrettede produkter gjennom NAVs avtaler Stimulere leverandørmarkedet til innovasjon Utfordringer i forhold til leverandørmarkedet Inneha tilstrekkelig informasjon om utviklingen i markedet Opprettholde konkurransen i markedet over tid Utfordringer i henhold til metode/metodikk Hvordan utforme et konkurransegrunnlag som åpner for at leverandørene kan tilby nye løsninger? Hvor mye og hvilken kommunikasjon kan føres mot leverandørmarkedet?

46 Utfordringer ved ansk. av hjelpemidler (2) Utfordringer knyttet til opplæringsintensive hjelpemidler og indirekte kostnader Ressursbehovet til opplæring og oppfølging etter at bruker har fått hjelpemidlet Utfordringer knyttet til gjenbruk av hjelpemidler Utfordrende for hjelpemiddelsentralene å ta i bruk ny og ukjent teknologi Anskaffelsene er stadig mer ressurskrevende Krevende omgivelser Klager Innsyn

47 Leverandørenes evaluering De to Pilotene er evaluert av Leverandørutviklingsprogrammet via konsulentfirma Poyry Leverandørene mener de hadde konkret nytte av dialogkonferansene fordi: økt forståelse av anskaffelsesprosessen enklere dialog med NAV bedre konkurransegrunnlag

48 Erfaringer fra innovative anbud - anskaffelse av trygghetsalarmer og ny velferdsteknologi Oslo kommune, Helseetaten 23. september 2014

49 «Innovasjon, anbud og markedsdialog - Er det mulig å kombinere?»

50 «Legge til rette for at innbyggerne i Oslo kan bo hjemme lenger.»

51

52 Trygghetsalarm i hjemmet

53 Hjem Alarmsentral (hjemmetjenesten)

54

55

56

57

58 Oslo kommune, Helseetaten Øivind Røise, (47)

59 Forenklingsutvalget Advokat Henrik Renner Fredriksen, Virke

60 Hva er forenklingsutvalget? Utvalg som skal foreslå forenkling av det nasjonale anskaffelsesregelverket NOUen overlevert til statsråd Mæland 10. juni Høringsfrist 31. oktober 60

61 Kompliserte regler Hvorfor forenkling? Høye transaksjonskostnader There is much difference in cost efficiency between countries. For example, in Germany and Norway the process cost of procurement reaches above 4 percent of total procurement volume, while in the UK and Italy the share is less than 1 percent. (PwC-rapport fra 2011) 61

62 Færre regler Enklere regler Mer detaljerte/uttømmende regler Tydeligere regler Mindre gjentakelser Mer fleksibilitet Mindre formalisme Mindre rom for klager Mer rom for skjønn Mer forutberegnelighet Mer brukervennlighet Mer digitalisering Hva er forenkling? 62

63 Hvilket regelverk snakker vi om? Det nasjonale Loven og Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Del III anskaffelser over del II Direktivbasert dette bestemmer vi ikke over (men kommer nytt fra EU) 63

64 Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Hvilket regelverk snakker vi om? Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Del III Utenfor mandatet Nytt direktiv vedtas nå 64

65 3 % (6 mrd) Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Hvilket regelverk snakker vi om? Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Under nasjonal kunngjøringsverdi Del III 42 % 20 % Utenfor mandatet (46 mrd) Del I og II-anskaffelser utgjør ca 70% av alle anskaffelser - mye ressurser på små anskaffelser Mellom nasjonal kunngjøringsverdi og terskelverdi 30 % 77 % (178 mrd) Over terskelverdi 28 % 65 Antall Verdi

66 Dokumentasjonskrav Egenerklæring m/ettersending fra vinner Utvalgte forslag Prosedyrene Betydelig forenkling ved at forhandlingsforbudet fjernes. Skranker for oppdragsgivers frihet Avvisning Halvparten av alle KOFA-klager gjelder avvisning Foreslås enklere regler Prosedyreendringen vil gjøre omfanget av avvisninger langt mindre Formålsbestemmelsen Rendyrking av formålsbestemmelsen Effektiv ressursbruk Konkurranse Elektroniske prosesser Legges opp til elektroniske prosesser, men foreløpig opp til oppdragsgiver Kommer EU-regler Åpner for e-post fram til systemer er på plass Terskelverdi Uendret på Foreslås nedre grense på

67 Utvalget vil for øvrig understreke at anskaffelsesregelverket i seg selv ikke er til hinder for innovasjon. Denne muligheten er godt til stede i gjeldende regelverk og vil bli ytterligere forbedret, både gjennom det nye anskaffelsesdirektivet, og utvalgets forslag til endringer I det nasjonale anskaffelsesregelverket. (s. 277) Innovasjon 67

68 Utvikling av markedsrelasjoner og leverandørdialog er trukket frem som et område med stort forbedringspotensial i flere av innspillene utvalget har fått. Utvalget vil påpeke at mange aktører har en feilaktig oppfatning av at regelverket om offentlige anskaffelser er til hinder for en effektiv dialog med markedet. (s. 277) Dialog 68

69 Kjøp av helse- og sosialtjenester Særlig om foreslåtte endringer når det gjelder kjøp av helse- og sosialtjenester Nytt anskaffelsesdirektiv setter rammer ned til euro Direktivet understreker en rekke faktorer som bør tillegges vekt ved anskaffelse av denne type tjenester, men stiller for øvrig få krav Unntaket for ideelle lar seg ikke videreføre Foreslår ingen særregulering av denne type kjøp, med unntak av foreslått 5-6: Brukervalg Varighet av rammeavtaler 69

70 Mer makt til pasienten? Er vi tjent med at pasienten blir sin egen doktor?

71 Smartere Helse-konferanse Dr. med Håkon Lie Spes. fysikalsk medisin/rehabilitering og nevrologi InformaMedica, Oslo

72 Hva består god medisinsk virksomhet av? God Diagnostikk God Behandling God Oppfølging

73 Og god informasjon til pasienten I alle ledd av behandlingen og Fra alle ledd av behandlere

74 God medisinsk informasjon fordi. Det er grunnlaget for at pasienten skal forstå hva som «er galt i kroppen» og med det hensikten med nødvendige undersøkelser og behandling Det er grunnlaget for at pasienten skal kunne ta tilstrekkelig del i egen behandling og kunne formidle videre om sin tilstand, nødvendig behandling og forventet forløp 70-80% av registrerte klagesaker i helsevesenet skyldes dårlig kommunikasjon/misnøye med kommunikasjonen Det er 19% større risiko for at pasienten ikke etterlever behandlingsregimet når lege/behandler kommuniserer dårlig

75 Prof. i allmennmedisin Pål Gulbrandsen, Oslo Universitetssykehus Pasientinformasjon bør utgjøre nærmere halvparten av konsultasjonstiden hos legen

76 Og hvilken form bør informasjonen helst ha? Visuell - En god illustrasjon kan erstatte tusen ord Visuell og muntlig, individualisert med støttetekst

77 Hva finnes av visuell informasjon i dag? Anatomiske plastmodeller Medisinske illustrerte brosjyrer Populærmedisinske skriv Internett med et vell av informasjon fra nasjonale og internasjonale medisinske miljøer og ikke sjelden med en dårlig skjult markedsføring for «vår» behandling

78 Muskel- og skjelettlidelser (MSL) 40% av norske kvinner og menn er plaget med nakkeskulder- rygg- eller hodesmerter årlig 15% er daglig plaget MSL er hyppigst kontaktårsak hos fastlegen og står for 18% av alle konsultasjoner 50% av alle langtidssykemeldinger skyldes MSL 40% av nye uføretrygder skyldes MSL Totale norske kostnader for MSL var i år milliarder kroner årlig (behandling 14, sykefravær 34 og trygdeutgifter 25 milliarder)

79 InformaMedica Visuell pasientinformasjon med støttetekst, ved muskel- og skjelettlidelser, beregnet på fastleger, bedriftsleger, fysioterapeuter og kiropraktorer Ved prof. i ortopedi Lars Engebretsen, OUS og undertegnede Illustrasjoner ved med.illustratør Kari Toverud Videopptak ved Lasse Nettum, NIH

80 InformaMedica i App-versjon Fordi det er et økende «krav» om rask diagnostikk og behandling, der vi selv bidrar Fordi en rask diagnostikk og behandling gir raskere tilfriskning og kortere sykefravær Fordi innsikt i egen tilstand letter kommunikasjonen med behandler og arbeidskolleger

81 InformaMedica i App-versjon Er basert på veldokumenterte undersøkelser og behandlingsprinsipper som i dag benyttes ved norske sykehus og fysikalske institutter Presenterer enkle kliniske undersøkelser som man kan gjøre på seg selv, evt. med litt assistanse Presenterer for hver enkelt tilstand medisinske illustrasjoner som viser normalanatomien og de sykelige forandringene i vevet samt funn ved røntgen og MR-undersøkelser, og aktuell behandling 43 av 50 pasienter kom fram til riktig diagnose når de prøvde Appen på seg selv for første gang ved en muskel-og skjelettlidelse Gir også enkle råd om forebyggelse av nakke-, skulder- og ryggsmerter

82 Noe mer fra InformaMedica? Stress - Stopp Appen (Appen for deg før du møter veggen) Se deg selv utenifra i din stressete hverdag Hva kan du gjøre selv med din stressete hverdag? Ved prof. Per Høglend, Psykiatrisk klinikk OUS og undertegnede

83 InformaMedica Se InformaMedica.no Se im-app.no Tlf

84 Hvorledes lykkes med innovasjon Gode løsninger Tove Wangensten, rådgiver og problemløser

85 Hva er innovasjon? God ide Forskning Innovasjon Nytenking Utvikling Produktutvikling

86 Hva er innovasjon en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse og skaper verdi.

87 HVA DRIVER INNOVASJON Markedsdrevet innovasjon basert på behov identifisert i markedet Kostnadsdrevet innovasjon basert på behovet for å redusere kostnader FoU drevet innovasjon basert på resultater skapt gjennom FoU (forskning og utvikling) aktiviteter

88 BLT- METODEN BEHOV LØSNING TESTING MEN HVA MED GJENNOMFØRING

89 HVA ER VIKTIG I EN ORGANISASJON FOR Å SKAPE INNOVASJON Kompetanse Hardt arbeid Organisasjonen må tåle å mislykkes Krevende og vanskelig i regelstyrte virksomheter. Raus ledelse Mot

90 HVA ER VIKTIG I EN ORGANISASJON FOR Å SKAPE INNOVASJON Henry Ford sa: «Kunsten er ikke a fa folk til a tro pa nye ideer, kunsten er a fa dem til a glemme de gamle». det har vi prøvd før.det er ingen som har tro pa dette.det blir sa mye mas.

91 EKSEMPLER PÅ INNOVASJON Trygghetsavdelingen i Bærum Sykehjemskøen fjernet Brukernes rett til å velge Etablere Nav i Akershus fylke. Organisere kursvirksomheten på Frambu på en ny måte

92 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Svaret er TJA Akseptert teknolog: Trygghetsalarm Enkel mobiltelefon Egovakt på komfyren Innbruddsalarm

93 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Teknologi underveis Kose-sel GPS til demente Smarthus-teknologi

94 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Jo eldre du blir, jo mer har du behov for nærhet og omsorg. Erfaringer fra Kirkens bymisjons Omsorg+ på Kampen Moderne treningsapparater- det er hyggeligere å trene til pianomusikk i kafeen Fancy innstilling av lys og ventilasjon gi oss noen gode gamle brytere

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Møteplasser skaper

Detaljer

Behovsbaserte kravspesifikasjoner Arbeids- og velferdsdirektoratet Økonomiavdelingen, Anskaffelsesseksjonen

Behovsbaserte kravspesifikasjoner Arbeids- og velferdsdirektoratet Økonomiavdelingen, Anskaffelsesseksjonen Difi - 04.04.2013 Hogne Petersen Behovsbaserte kravspesifikasjoner Arbeids- og velferdsdirektoratet Økonomiavdelingen, Anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt Anskaffelse av Kommunikasjons-, Hørsels- og Varslingshjelpemidler.

Detaljer

Synstekniske hjelpemidler

Synstekniske hjelpemidler Synstekniske hjelpemidler Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2012) Bakgrunn Det etableres et pilotprosjekt mellom NAV, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Nasjonalt Program

Detaljer

Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen

Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen NAV, Anskaffelsesseksjonen 3 kontorer Kontor for brukeranskaffelser med 16 ansatte Kontor for driftsanskaffelser

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen

Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen Partnerforum 01.09.15 Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen Hvordan er NAV organisert? Arbeids- og velferdsdirektoratet Anskaffelsesseksjonen Tjenestelinjen Ytelseslinjen

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Hva er innovative anskaffelser? Beatrice Dankertsen Hennyng fagleder anskaffelser i Omsorgsbygg Oslo KF

Hva er innovative anskaffelser? Beatrice Dankertsen Hennyng fagleder anskaffelser i Omsorgsbygg Oslo KF Hva er innovative anskaffelser? Beatrice Dankertsen Hennyng fagleder anskaffelser i Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF eier, drifter og bygger kommunale formålsbygg.

Detaljer

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innhold Kort om Difi Regjeringens strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Inger Aarvig, prosjektdirektør i NHO, 03.11.10 Foto: Jo Michael Litt om NHO Størrelse: 20 000 medlemsbedrifter (19 000 færre enn 100 årsverk),

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15. Foto: Jo Michael Smartere innkjøp Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.februar 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige

Detaljer

Dagens agenda. 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg?

Dagens agenda. 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg? Dagens agenda 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg? a) Forventninger til den ideelle kunden b) Forutsetninger for gode anskaffelsesprosesser 3. Mål for Samarbeidsavtalene RHF+LFH+LMI

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet LHF Bransjetreff 2013 Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet Liv Welde Johansen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Offentlige anskaffelser

Detaljer

Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling?

Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling? Foto: Jo Michael Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling? Per Harbø, programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling Hva er leverandørutvikling? Leverandørutvikling er å utvikle både

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan?

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Innovasjon i helsesektoren Det er store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og behov for innovasjon for å bidra til løsninger.

Detaljer

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt.

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Elvur Thorsteinsdottir Fagsjef anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser nye rammer. Advokat Tore Frellumstad

Offentlige anskaffelser nye rammer. Advokat Tore Frellumstad Offentlige anskaffelser nye rammer Advokat Tore Frellumstad FORENKLINGSUTVALGET Utvalget skal vurdere behovet for endring av den særnorske delen av anskaffelsesregelverket som gjelder innenfor klassisk

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Smart miljøvennlig anskaffelse

Smart miljøvennlig anskaffelse Foto: Jo Michael Smart miljøvennlig anskaffelse Fossil brensel ut av Osloskolene Nasjonalt program for leverandørutvikling PILOTPROSJEKT UNDERVISNINGSBYGG Fossil brensel ut av Osloskolene Bakgrunn: Oslo

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. NOU2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser. Veidekke ASA vil med dette inngi høringsuttalelse for overnevnte NOU.

HØRINGSUTTALELSE. NOU2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser. Veidekke ASA vil med dette inngi høringsuttalelse for overnevnte NOU. HØRINGSUTTALELSE NOU2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser Veidekke ASA vil med dette inngi høringsuttalelse for overnevnte NOU. Om VeidekkeASA: Veidekke ASA er en av Skandinavias største entreprenører

Detaljer

«Den ideelle anskaffelsesprosessen kommunemarkedet» Inspirasjon til nytenking om offentlige anskaffelsesprosesser

«Den ideelle anskaffelsesprosessen kommunemarkedet» Inspirasjon til nytenking om offentlige anskaffelsesprosesser «Den ideelle anskaffelsesprosessen kommunemarkedet» Inspirasjon til nytenking om offentlige anskaffelsesprosesser Den ideelle anskaffelsesprosessen Forberedelsesfasen Leveransefasen (Implementering og

Detaljer

Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet

Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet Hjemmeboende borgere og digital informasjonsdeling Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Samfunnsregskapet Stillstand

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

Menon-rapport, mars 2014,

Menon-rapport, mars 2014, Innkjøpskonferanse U&H-sektoren Ålesund 3. juni 2015 Leverandørenes opplevelser og erfaringer med Menon-rapport, mars 2014, Innovative Innovative offentlige offentlige innkjøp, mer anskaffelser produktivitet

Detaljer

Dialog med markedet. Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Dialog med markedet. Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Dialog med markedet Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Dialog..med markedet og med brukerne Hvorfor dialog med markedet? Få kunnskap om hva markedet kan tilby Gi leverandørene informasjon om ditt behov

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget NOU 1997:21 Av utvalgets mandat følger det at: «Utvalget

Detaljer

LFH. standpunkt. Innovasjon

LFH. standpunkt. Innovasjon LFH standpunkt Innovasjon Innledning Leverandører for helse-norge (LFH) er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge. LFHs 123 medlemmer omsetter for omtrent 10 milliarder kroner i

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945)

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Hva er LFH? Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Medlemsbedriftene produserer, distribuerer, og selger medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet.

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet. Vinter 2015 Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene. Innhold 1 Innledning / Anskaffelsen...

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund. Kort om Lab Norge

NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund. Kort om Lab Norge NITO BFI lederdager 28. oktober 2015 Ålesund Kort om Lab Norge Stiftet 1990 25 år i år Het tidligere NLF Organiserer laboratorieleverandørene 55 medlemsbedrifter Opp mot 2,5 mrd omsetning pr år Kontaktpunkt

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

Hvilke hensyn bør tas ved reiserelaterte tjenester utforming av krav og kriterier

Hvilke hensyn bør tas ved reiserelaterte tjenester utforming av krav og kriterier Hvilke hensyn bør tas ved reiserelaterte tjenester utforming av krav og kriterier Vigdis Myran, juridisk fagansvarlig DepKjøp NTBA, Oslo 25. april 2013 Innholdet i presentasjonen Kort om DSS Kort om DepKjøp

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av manuelle rullestoler, elektriske drivhjul og trappeklatrere. Det var anført at innklagede

Detaljer

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap Innovasjonspartnerskap Ny "kontraktsform" i nye FOA Advokat Anne Buan 8. September 2015 www.svw.no Temaer Kort om bakgrunnen Gjennomgang av kontraktsformen Når og hvordan? Oppsummering/konklusjon Er det

Detaljer

Innovative innkjøp og regionale muligheter

Innovative innkjøp og regionale muligheter Foto: Jo Michael Innovative innkjøp og regionale muligheter NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale og regionale

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015

NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015 NIMA Telemark Konferanse 14.10.2015 Offentlige anskaffelser og et regelverk i endring v/rune Hagøy -Hvordan bli tilbyder til offentlige anskaffelser? Presentasjon av GKI GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Anskaffelse av trygghetspakker

Anskaffelse av trygghetspakker Oslo kommune Helseetaten Anskaffelse av trygghetspakker Strategi for å ta i bruk velferdsteknologi for hjemmeboende 12.03.15 Utgangspunkt Morgendagens omsorg, Seniormeldingen Mål: bo lenger hjemme; trygg,

Detaljer

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 Handlingsplanen gjelder for 2 år av gangen og revideres hvert år. Vedtatt KSI årsmøte 25. mars 2015 1 INNLEDNING - Gode innkjøp Hvorfor er gode innkjøp viktig?

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Nytt fremtidsrettet varslingssystem/er ved Overhalla helsesenter

Nytt fremtidsrettet varslingssystem/er ved Overhalla helsesenter Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Nytt fremtidsrettet varslingssystem/er ved Overhalla helsesenter Innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt/regionalt program for Leverandørutvikling

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET Astrid Nyeng Prosjektleder/ass programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet E-Helseuka 2015 Juni 2015 3 NASJONALE VELFERDSTEKNOLOGISKE

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle leverandører

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 28. september 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli i år. De gjelder alle sammen anskaffelser som

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet Fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser hva er nytt og blir regelverket enklere?

Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser hva er nytt og blir regelverket enklere? Endringer i regelverket om offentlige hva er nytt og blir regelverket enklere? v/seniorrådgiverne Tonje Areng Skaara og Carsten Eriksrud, Konkurransepolitisk avdeling Tre direktiver vedtatt i februar 2014:

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Oslo kommune Helseetaten Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Morten Thorgersen Helseetaten 19.11.14 Hva jeg vil si litt om? Helseetaten - hjemmetjenestene - trygghetsalarmer Modne og umodne produkter

Detaljer

Lyse Velferd Vår visjon: «TRYGG DER DU ER»

Lyse Velferd Vår visjon: «TRYGG DER DU ER» Lyse Velferd 1 Vår visjon: «TRYGG DER DU ER» Forretningsidé: «Safemate skal gjennom produkter og tjenester være markedets foretrukne leverandør av trygghetsløsninger» 2 VISJON Mer enn et selskap Målet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser Marit Holter-Sørensen Seniorrådgiver, Difi Presentert av Kai Roger Jensen, Difi Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer