Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL"

Transkript

1 Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

2 En uløst oppgave

3 -Jeg har en ide!

4 Håp

5 Komplett rasjonalitet

6 Håp

7 Smerte

8 Frykt

9 -Jeg er for anbud

10 Små tilbydere

11 EU/EØS

12 DN 30. august

13 Tvillingene

14 Tabloid

15 Innovasjonsoptimist

16 Rettferdighet

17 Matematisk rettferdighet

18 Innovasjon og rettferdighet

19 Den stor byttedagen

20 Virke-konferansen 2014 Innkjøpsmakt og næringsutvikling Statssekretær Lars Jacob Hiim Oslo, 23. september 2014

21 408 mrd. kroner X 100 X 10 Offentlige anskaffelser

22 Aftenposten,

23 Konkurransekraft for norske arbeidsplasser Næringspolitikk som virker Vekstfremmende skattelettelser Utbedring og bygging av ny infrastruktur Mer kunnskap i skolen Satsing på næringsrettet FoU Styrke privat eierskap

24 Enklere hverdag for bedrifter og folk flest

25

26 Opphevet kravet om originalbilag til reiseregninger. Besparelse: kr 1,2 milliarder Redusert det generelle kravet om ti års oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. Besparelse: kr 260 millioner Innført elektronisk skattekort. Besparelse: kr 70 millioner Opprette i løpet 2015 et regelråd

27 Anskaffelser i helse- og omsorgssektoren Gode møteplasser og innkjøpsrutiner Kompetanse om hvordan innkjøp bør gjøres Et hensiktsmessig regelverk Standardisering De rette insentivene

28 Ideer og innspill www. enklere regler.no Tusen takk for oppmerksomheten!

29 NAV Økonomi Innkjøpsseksjonen Difi

30 Om oss Kontor for brukeranskaffelser ( KBA ) 15 ansatte Produserer avtaler om kjøp av hjelpemidler på oppdrag fra HOT 18 NAV Hjelpemiddelsentraler 10 pågående anskaffelser Verdi 4,6 milliarder kroner ( 4 år ) 3 Planlagte nye anskaffelser 2014, verdi 478 millioner ( 4 år ) 18 Kommende anskaffelser etter 2014, 8,514 milliarder ( 4 år ) 38 hjelpemiddelområder 116 leverandører Kontor for driftsanskaffelser ( KDA ) 12 ansatte Forretningsjuridisk kontor ( FHK ) 9 ansatte

31 Leverandørutvikling NAV Økonomi, Innkjøpsseksjonen med siden oppstart for 5 år siden To piloter er gjennomført i regi av Leverandørutviklingsprogrammet: Hørsel, kommunikasjon og varsling Synstekniske hjelpemidler Prosjektene er avsluttet og kontraktene gjeldende. De to Pilotene er evaluert av Leverandørutviklingsprogrammet via konsulentfirma Poyry. Positivt.

32 Innkjøpeteam 3 12 medlemmer Formidlere Teknikere Innkjøpere Intresseorganisasjoner Behovsutreder kommende anskaffelse Tid Ressurser Avgrensninger Produkter Anskaffelsesplan Metodikk Veiledende kunngjøring på Doffin Inviterer til dialogkonferanse plenum Leverandørmøter en til en Kravspesifikasjon er behovsbasert

33 Premissene legges i kravene

34 Brukerbehov vs. teknisk spesifikkasjon Gir leverandøren mulighet til nye løsninger/produkter Brukerbehov styrer utvelgelse av produkt HVEM ER BRUKEREN? Behov Miljø Absolutte krav til produktene Hva skiller produktene fra hverandre? Tildelingskriterier Åpner postene for innovative løsninger? Blir produktene sammenlignbare?

35 Eksempel kravspesifikasjon Post 3 LeseTV Inlinesystem enkelt uten OCR Bruker har behov for et enkelt stasjonært lesetv som kan forstørre tekst og andre ting vedkommende har behov for å se. Bruker må kunne skrive under kamera. Bruker er ofte eldre, men kan også være svært ung. Vedkommende kan ha dårlig motorikk og/eller kognitiv funksjon og har derfor behov for kun en knapp for å skru apparatet av/på. Det er behov for to alternative skjermstørrelser til samme apparat. Som synshemmet har jeg behov for et lesetv med følgende egenskaper: god billedkvalitet ( opplevd billedkvalitet ) enkel å betjene (få og funksjonelle betjeningsknapper) starter på lav grad av forstørring ( nedre forstørringsgrad ) god ergonomi (muligheter til å justere høyde o.l på skjermen) lavt energiforbruk ( forbruk i W ved stand by og drift ) tiltalende design som passer inn i hjemmet mitt ( skjønn ) friksjonsregulering på XY-bordet leselinje eller gardin markering for forstørringsgrad Følgende er absolutte krav til produktet: er inlinesystem det skal kunne skrives under kameradelen kan leveres med 2 skjermstørrelser har høyderegulering og tilt for skjerm har ikke brytere med flerfunksjoner ( skjulte betjeningsfunksjoner ) 2 skjermstørrelsesalternativer ( vil få 2 HMS nummer ) leveres ferdig montert i en eske har kun en knapp/bryter for av/på av både skjerm og kameradel har fastmontert XY-bord

36 Eksempel gammel kravspesifikasjon Post 5: Forstørrende videosystem stasjonært med stativmontert kamera for nærarbeid for tilknytning til ekstern skjerm via video-, TV- og/eller PC-signal Forstørrelsesgrad for alle underposter A-P skal måles på 17" skjerm. A: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, uten bildedeling, uten avstandskamera. B: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, uten bildedeling, uten avstandskamera. C: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, med bildedeling, uten avstandskamera. D: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, med bildedeling, uten avstandskamera. E: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, uten bildedeling, uten avstandskamera. F: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, uten bildedeling, uten avstandskamera. G: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, med bildedeling, uten avstandskamera. H: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, med bildedeling, uten avstandskamera. I: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, uten bildedeling, med avstandskamera. J: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, uten bildedeling, med avstandskamera. K: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, med bildedeling, med avstandskamera. L: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, med bildedeling, med avstandskamera. M: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, uten bildedeling, med avstandskamera. N: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, uten bildedeling, med avstandskamera. O: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, med bildedeling, med avstandskamera. P: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, med bildedeling, med avstandskamera. Produkt- og prisskjema Bilag 2, skilleark a) Forstørrende videosys

37 Dialog med markedet Informer markeder om våre behov og utfordringer Finn ut hva markedet kan tilby Innovative offentlige anskaffelser krever tettere kontakt mellom leverandør og kunde enn tradisjonelle anskaffelser. Dialog mellom markedet, brukere og andre fagmiljøer De vil gi nyttig informasjon om hva som finnes i markedet og hva slags mulige løsninger som kan utvikles. Hvis vi forteller markedet om våre langsiktige utviklingsbehov og hva som er viktig for oss, for eksempel av miljøkrav, vil dette stimulere leverandørene til å utvikle nye løsningsforslag.

38 Dialogkonferanse 1 - Plenum Dette er et informasjonsmøte der leverandørene blir presentert den nye anbudsprosessen Sørg for å invitere brukerorganisasjonene Hele anskaffelsesteamet deltar Presentasjon av anskaffelsen Her gis informasjon om hva vi ønsker å oppnå med dialogkonferansen Gi leverandørene en hjemmelekse til 1-1 møtene Be om å få den skriftlig i forkant av Dialogkonferanse 2

39 Hjemmeleksen Leverandørene oppfordres til å: komme med sine tanker om den kommende prosessen komme med informasjon om pågående produktutvikling komme med informasjon om innovasjon og tanker om videre utvikling på området komme med ønske om krav og kriterier som åpner for at de kan tilby sine nye innovative produkter Komme med ris og ros til nåværende avtale Komme med forslag til nye møteplasser/samarbeidsarenaer

40 Dialogkonferanse 1-1 Her får leverandøren en tilmålt tid til å presentere sitt svar på hjemmeleksa. Må styres! Innkjøpsteamet deltar Er tydelig på at all informasjon som gis i møtet blir behandlet konfidensielt. Skriver referat fra hver presentasjon Videoopptak brukt i ett tilfelle i tillegg til å skrive referat.

41 Dialog med leverandørene Sendt deler av kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget ut på høring til leverandørene 9 interessenter 4 ga skriftlig tilbakemelding Høringsutkastet Overordnede krav til leverandørene Definisjoner Absolutte krav til produktene

42 Lytt! Ikke prat.

43 NAVs erfaringer dialogkonferansene Dialogkonferansen har gitt: konkrete innspill på utfordringer som NAV har, og innspill på alternative løsninger Klarere konkurransegrunnlag Bedre kunnskap om markedet og markedsutviklingen Innsikt i leverandørmarkedets forventinger Bedre kommunikasjon med leverandørene Økt anseelse for NAV i andre innkjøpsmiljøer og andre arenaer

44 Videre arbeid med informasjonen Etter dialogkonferansene Strukturere leverandørenes innspill pr område Identifisere brukers behov Finne hensiktsmessige produktposter på bakgrunn av identifiserte behov Identifisere eventuelle absolutte krav pr produktpost Identifisere eventuelle funksjonelle krav pr produktpost Identifisere tildelingskriterier pr produktpost Velge anskaffelsesprosess

45 Utfordringer ved ansk. av hjelpemidler (1) Utfordringer i forhold til brukers behov Bruker har rettmessig krav på et hjelpemiddel som er nødvendig og hensiktsmessig. Det er derfor viktig å få definert hva brukers behov faktisk er og sørge for at behovet blir dekket gjennom avtalene. Utfordringer i forhold til innovasjon Sikre bruker tilgang til nye fremtidsrettede produkter gjennom NAVs avtaler Stimulere leverandørmarkedet til innovasjon Utfordringer i forhold til leverandørmarkedet Inneha tilstrekkelig informasjon om utviklingen i markedet Opprettholde konkurransen i markedet over tid Utfordringer i henhold til metode/metodikk Hvordan utforme et konkurransegrunnlag som åpner for at leverandørene kan tilby nye løsninger? Hvor mye og hvilken kommunikasjon kan føres mot leverandørmarkedet?

46 Utfordringer ved ansk. av hjelpemidler (2) Utfordringer knyttet til opplæringsintensive hjelpemidler og indirekte kostnader Ressursbehovet til opplæring og oppfølging etter at bruker har fått hjelpemidlet Utfordringer knyttet til gjenbruk av hjelpemidler Utfordrende for hjelpemiddelsentralene å ta i bruk ny og ukjent teknologi Anskaffelsene er stadig mer ressurskrevende Krevende omgivelser Klager Innsyn

47 Leverandørenes evaluering De to Pilotene er evaluert av Leverandørutviklingsprogrammet via konsulentfirma Poyry Leverandørene mener de hadde konkret nytte av dialogkonferansene fordi: økt forståelse av anskaffelsesprosessen enklere dialog med NAV bedre konkurransegrunnlag

48 Erfaringer fra innovative anbud - anskaffelse av trygghetsalarmer og ny velferdsteknologi Oslo kommune, Helseetaten 23. september 2014

49 «Innovasjon, anbud og markedsdialog - Er det mulig å kombinere?»

50 «Legge til rette for at innbyggerne i Oslo kan bo hjemme lenger.»

51

52 Trygghetsalarm i hjemmet

53 Hjem Alarmsentral (hjemmetjenesten)

54

55

56

57

58 Oslo kommune, Helseetaten Øivind Røise, (47)

59 Forenklingsutvalget Advokat Henrik Renner Fredriksen, Virke

60 Hva er forenklingsutvalget? Utvalg som skal foreslå forenkling av det nasjonale anskaffelsesregelverket NOUen overlevert til statsråd Mæland 10. juni Høringsfrist 31. oktober 60

61 Kompliserte regler Hvorfor forenkling? Høye transaksjonskostnader There is much difference in cost efficiency between countries. For example, in Germany and Norway the process cost of procurement reaches above 4 percent of total procurement volume, while in the UK and Italy the share is less than 1 percent. (PwC-rapport fra 2011) 61

62 Færre regler Enklere regler Mer detaljerte/uttømmende regler Tydeligere regler Mindre gjentakelser Mer fleksibilitet Mindre formalisme Mindre rom for klager Mer rom for skjønn Mer forutberegnelighet Mer brukervennlighet Mer digitalisering Hva er forenkling? 62

63 Hvilket regelverk snakker vi om? Det nasjonale Loven og Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Del III anskaffelser over del II Direktivbasert dette bestemmer vi ikke over (men kommer nytt fra EU) 63

64 Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Hvilket regelverk snakker vi om? Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Del III Utenfor mandatet Nytt direktiv vedtas nå 64

65 3 % (6 mrd) Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Hvilket regelverk snakker vi om? Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Under nasjonal kunngjøringsverdi Del III 42 % 20 % Utenfor mandatet (46 mrd) Del I og II-anskaffelser utgjør ca 70% av alle anskaffelser - mye ressurser på små anskaffelser Mellom nasjonal kunngjøringsverdi og terskelverdi 30 % 77 % (178 mrd) Over terskelverdi 28 % 65 Antall Verdi

66 Dokumentasjonskrav Egenerklæring m/ettersending fra vinner Utvalgte forslag Prosedyrene Betydelig forenkling ved at forhandlingsforbudet fjernes. Skranker for oppdragsgivers frihet Avvisning Halvparten av alle KOFA-klager gjelder avvisning Foreslås enklere regler Prosedyreendringen vil gjøre omfanget av avvisninger langt mindre Formålsbestemmelsen Rendyrking av formålsbestemmelsen Effektiv ressursbruk Konkurranse Elektroniske prosesser Legges opp til elektroniske prosesser, men foreløpig opp til oppdragsgiver Kommer EU-regler Åpner for e-post fram til systemer er på plass Terskelverdi Uendret på Foreslås nedre grense på

67 Utvalget vil for øvrig understreke at anskaffelsesregelverket i seg selv ikke er til hinder for innovasjon. Denne muligheten er godt til stede i gjeldende regelverk og vil bli ytterligere forbedret, både gjennom det nye anskaffelsesdirektivet, og utvalgets forslag til endringer I det nasjonale anskaffelsesregelverket. (s. 277) Innovasjon 67

68 Utvikling av markedsrelasjoner og leverandørdialog er trukket frem som et område med stort forbedringspotensial i flere av innspillene utvalget har fått. Utvalget vil påpeke at mange aktører har en feilaktig oppfatning av at regelverket om offentlige anskaffelser er til hinder for en effektiv dialog med markedet. (s. 277) Dialog 68

69 Kjøp av helse- og sosialtjenester Særlig om foreslåtte endringer når det gjelder kjøp av helse- og sosialtjenester Nytt anskaffelsesdirektiv setter rammer ned til euro Direktivet understreker en rekke faktorer som bør tillegges vekt ved anskaffelse av denne type tjenester, men stiller for øvrig få krav Unntaket for ideelle lar seg ikke videreføre Foreslår ingen særregulering av denne type kjøp, med unntak av foreslått 5-6: Brukervalg Varighet av rammeavtaler 69

70 Mer makt til pasienten? Er vi tjent med at pasienten blir sin egen doktor?

71 Smartere Helse-konferanse Dr. med Håkon Lie Spes. fysikalsk medisin/rehabilitering og nevrologi InformaMedica, Oslo

72 Hva består god medisinsk virksomhet av? God Diagnostikk God Behandling God Oppfølging

73 Og god informasjon til pasienten I alle ledd av behandlingen og Fra alle ledd av behandlere

74 God medisinsk informasjon fordi. Det er grunnlaget for at pasienten skal forstå hva som «er galt i kroppen» og med det hensikten med nødvendige undersøkelser og behandling Det er grunnlaget for at pasienten skal kunne ta tilstrekkelig del i egen behandling og kunne formidle videre om sin tilstand, nødvendig behandling og forventet forløp 70-80% av registrerte klagesaker i helsevesenet skyldes dårlig kommunikasjon/misnøye med kommunikasjonen Det er 19% større risiko for at pasienten ikke etterlever behandlingsregimet når lege/behandler kommuniserer dårlig

75 Prof. i allmennmedisin Pål Gulbrandsen, Oslo Universitetssykehus Pasientinformasjon bør utgjøre nærmere halvparten av konsultasjonstiden hos legen

76 Og hvilken form bør informasjonen helst ha? Visuell - En god illustrasjon kan erstatte tusen ord Visuell og muntlig, individualisert med støttetekst

77 Hva finnes av visuell informasjon i dag? Anatomiske plastmodeller Medisinske illustrerte brosjyrer Populærmedisinske skriv Internett med et vell av informasjon fra nasjonale og internasjonale medisinske miljøer og ikke sjelden med en dårlig skjult markedsføring for «vår» behandling

78 Muskel- og skjelettlidelser (MSL) 40% av norske kvinner og menn er plaget med nakkeskulder- rygg- eller hodesmerter årlig 15% er daglig plaget MSL er hyppigst kontaktårsak hos fastlegen og står for 18% av alle konsultasjoner 50% av alle langtidssykemeldinger skyldes MSL 40% av nye uføretrygder skyldes MSL Totale norske kostnader for MSL var i år milliarder kroner årlig (behandling 14, sykefravær 34 og trygdeutgifter 25 milliarder)

79 InformaMedica Visuell pasientinformasjon med støttetekst, ved muskel- og skjelettlidelser, beregnet på fastleger, bedriftsleger, fysioterapeuter og kiropraktorer Ved prof. i ortopedi Lars Engebretsen, OUS og undertegnede Illustrasjoner ved med.illustratør Kari Toverud Videopptak ved Lasse Nettum, NIH

80 InformaMedica i App-versjon Fordi det er et økende «krav» om rask diagnostikk og behandling, der vi selv bidrar Fordi en rask diagnostikk og behandling gir raskere tilfriskning og kortere sykefravær Fordi innsikt i egen tilstand letter kommunikasjonen med behandler og arbeidskolleger

81 InformaMedica i App-versjon Er basert på veldokumenterte undersøkelser og behandlingsprinsipper som i dag benyttes ved norske sykehus og fysikalske institutter Presenterer enkle kliniske undersøkelser som man kan gjøre på seg selv, evt. med litt assistanse Presenterer for hver enkelt tilstand medisinske illustrasjoner som viser normalanatomien og de sykelige forandringene i vevet samt funn ved røntgen og MR-undersøkelser, og aktuell behandling 43 av 50 pasienter kom fram til riktig diagnose når de prøvde Appen på seg selv for første gang ved en muskel-og skjelettlidelse Gir også enkle råd om forebyggelse av nakke-, skulder- og ryggsmerter

82 Noe mer fra InformaMedica? Stress - Stopp Appen (Appen for deg før du møter veggen) Se deg selv utenifra i din stressete hverdag Hva kan du gjøre selv med din stressete hverdag? Ved prof. Per Høglend, Psykiatrisk klinikk OUS og undertegnede

83 InformaMedica Se InformaMedica.no Se im-app.no Tlf

84 Hvorledes lykkes med innovasjon Gode løsninger Tove Wangensten, rådgiver og problemløser

85 Hva er innovasjon? God ide Forskning Innovasjon Nytenking Utvikling Produktutvikling

86 Hva er innovasjon en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse og skaper verdi.

87 HVA DRIVER INNOVASJON Markedsdrevet innovasjon basert på behov identifisert i markedet Kostnadsdrevet innovasjon basert på behovet for å redusere kostnader FoU drevet innovasjon basert på resultater skapt gjennom FoU (forskning og utvikling) aktiviteter

88 BLT- METODEN BEHOV LØSNING TESTING MEN HVA MED GJENNOMFØRING

89 HVA ER VIKTIG I EN ORGANISASJON FOR Å SKAPE INNOVASJON Kompetanse Hardt arbeid Organisasjonen må tåle å mislykkes Krevende og vanskelig i regelstyrte virksomheter. Raus ledelse Mot

90 HVA ER VIKTIG I EN ORGANISASJON FOR Å SKAPE INNOVASJON Henry Ford sa: «Kunsten er ikke a fa folk til a tro pa nye ideer, kunsten er a fa dem til a glemme de gamle». det har vi prøvd før.det er ingen som har tro pa dette.det blir sa mye mas.

91 EKSEMPLER PÅ INNOVASJON Trygghetsavdelingen i Bærum Sykehjemskøen fjernet Brukernes rett til å velge Etablere Nav i Akershus fylke. Organisere kursvirksomheten på Frambu på en ny måte

92 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Svaret er TJA Akseptert teknolog: Trygghetsalarm Enkel mobiltelefon Egovakt på komfyren Innbruddsalarm

93 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Teknologi underveis Kose-sel GPS til demente Smarthus-teknologi

94 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Jo eldre du blir, jo mer har du behov for nærhet og omsorg. Erfaringer fra Kirkens bymisjons Omsorg+ på Kampen Moderne treningsapparater- det er hyggeligere å trene til pianomusikk i kafeen Fancy innstilling av lys og ventilasjon gi oss noen gode gamle brytere

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser BoJo AS Akersbakken 12 0172 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0010-9 11.03.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Innovative anskaffelser bedre anskaffelser

Innovative anskaffelser bedre anskaffelser Innovative anskaffelser bedre anskaffelser Strategisk virkemiddel 15.3.2017 // Hege Brinchmann / Seksjonssjef anskaffelser NAVs omverdenanalyse Hovedkonklusjoner Flere brukere Raskere omstillingstakt

Detaljer

Synstekniske hjelpemidler

Synstekniske hjelpemidler Synstekniske hjelpemidler Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2012) Bakgrunn Det etableres et pilotprosjekt mellom NAV, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Nasjonalt Program

Detaljer

Behovsbaserte kravspesifikasjoner Arbeids- og velferdsdirektoratet Økonomiavdelingen, Anskaffelsesseksjonen

Behovsbaserte kravspesifikasjoner Arbeids- og velferdsdirektoratet Økonomiavdelingen, Anskaffelsesseksjonen Difi - 04.04.2013 Hogne Petersen Behovsbaserte kravspesifikasjoner Arbeids- og velferdsdirektoratet Økonomiavdelingen, Anskaffelsesseksjonen Utgangspunkt Anskaffelse av Kommunikasjons-, Hørsels- og Varslingshjelpemidler.

Detaljer

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Møteplasser skaper

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Dialog med markedet. KSI Christian Lupke Anskaffelsesseksjonen Kontor for brukeranskaffelser

Dialog med markedet. KSI Christian Lupke Anskaffelsesseksjonen Kontor for brukeranskaffelser Dialog med markedet KSI 11.05.17 Christian Lupke Anskaffelsesseksjonen Kontor for brukeranskaffelser NAV og anskaffelser av hjelpemidler Dialog med leverandørmarkedet Konkurransegrunnlag på høring Bakgrunn

Detaljer

Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen

Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen Erfaring og praktiske råd v/seniorrådgiver Eva Kollerud Søndergaard NAV, Anskaffelsesseksjonen NAV, Anskaffelsesseksjonen 3 kontorer Kontor for brukeranskaffelser med 16 ansatte Kontor for driftsanskaffelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag på høring. Eva Kollerud Søndergaard Mette Lilleby Christian Lupke

Konkurransegrunnlag på høring. Eva Kollerud Søndergaard Mette Lilleby Christian Lupke Konkurransegrunnlag på høring Eva Kollerud Søndergaard Mette Lilleby Christian Lupke 01.04.2016 Innhold Presentasjon av Anskaffelsesseksjonen og Kontor for brukeranskaffelser (KBA) Dialog med leverandørmarkedet

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene

Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene Innovative anskaffelser som verktøy for fremtidsrettede løsninger i kommunene Steinkjer, TFoU, 7. des 2016 1 Innovative anskaffelser nødvendig når helsehus og velferdsteknologiske løsninger skal anskaffes

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Øverhagaen helseog velferdssenter

Øverhagaen helseog velferdssenter Øverhagaen helseog velferdssenter Dialogkonferanse arkitekt- og rådgivertjenester, Røros kommune 20. des 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Stavanger 5.juni 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Frokostmøte Kristiansand 12.okt 2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Video smartere samhandling

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser 09.10.13 Dialogkonferanse REN, Per Harbø Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto Hille Mellbye Arkitekter AS 2 Nasjonale utfordringer krever nye

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Hva er innovative anskaffelser? Beatrice Dankertsen Hennyng fagleder anskaffelser i Omsorgsbygg Oslo KF

Hva er innovative anskaffelser? Beatrice Dankertsen Hennyng fagleder anskaffelser i Omsorgsbygg Oslo KF Hva er innovative anskaffelser? Beatrice Dankertsen Hennyng fagleder anskaffelser i Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF eier, drifter og bygger kommunale formålsbygg.

Detaljer

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Trond Dahl Hansen Adm. direktør Medtek Norge trond@medteknorge.no Mobil 971 21 878 Dette er Medtek Norge Bransjeorganisasjonen

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen

Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen Partnerforum 01.09.15 Innovasjon i anskaffelser Hege Brinchmann Seksjonssjef anskaffelsesseksjonen Hvordan er NAV organisert? Arbeids- og velferdsdirektoratet Anskaffelsesseksjonen Tjenestelinjen Ytelseslinjen

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Startprogram. - for innovative anskaffelser. Modul 3, Leverandører. 3. november 2017

Startprogram. - for innovative anskaffelser. Modul 3, Leverandører. 3. november 2017 Startprogram - for innovative anskaffelser Modul 3, Leverandører 3. november 2017 Formålet med STARTPROGRAMMET er å lære hvordan man som leverandør lettere når opp i en innovativ anskaffelse Startprogram

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Inger Aarvig, prosjektdirektør i NHO, 03.11.10 Foto: Jo Michael Litt om NHO Størrelse: 20 000 medlemsbedrifter (19 000 færre enn 100 årsverk),

Detaljer

Innovativ anskaffelsesprosess i Kampen Omsorg

Innovativ anskaffelsesprosess i Kampen Omsorg Innovativ anskaffelsesprosess i Kampen Omsorg+ 05.12.2014 Anne Lise Nes, fagsjef Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Juryens begrunnelse Virksomheten

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Forslag agenda. Anskaffelsesprosess Samarbeidsmuligheter og videre dialog. Velferdsteknologi Kommunemarkedet

Forslag agenda. Anskaffelsesprosess Samarbeidsmuligheter og videre dialog. Velferdsteknologi Kommunemarkedet Forslag agenda Kort presentasjon LFH Kort presentasjon Drammen kommune, Innkjøp Innovasjon og utvikling innen helse i Drammen kommune LFH publikasjoner Velferdsteknologi Kommunemarkedet Anskaffelsesprosess

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt.

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Elvur Thorsteinsdottir Fagsjef anskaffelser

Detaljer

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 2 500 mrd pr år Offentlig

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler 15.6.2012 Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere Anskaffelser av hjelpemidler NAV Visjon - Vi gir mennesker muligheter Hovedmål: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere

Detaljer

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innhold Kort om Difi Regjeringens strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Hvordan gjennomføre dialog med markedet Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Konsekvenser av regelstridig

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET

HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING AV DET NORSKE ANSKAFFELSESREGELVERKET Arkivsak-dok. 14/25579-4 Saksbehandler Knut Otto Pedersen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 03.12.2014 HØRINGSSVAR FRA VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE - NOU 2014:4 ENKLERE REGLER - BEDRE ANSKAFFELSER, FORENKLING

Detaljer

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses»

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» «If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» 1 Hvor kan vi samhandle smartere? Skisse forprosjekt Prosjektering Konkurranse Leveranse Grov skisse på en anskaffelsesprosess

Detaljer

Kontor for brukeranskaffelser Christian Lupke

Kontor for brukeranskaffelser Christian Lupke Kontor for brukeranskaffelser 13.09.16 Christian Lupke Innhold Kontor for brukeranskaffelser Portefølje Dialog med markedet Organisering og prosess Konkurransegrunnlag på høring En vinner // parallelle

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Nærings og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29. oktober 2014 Høring forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 1 Innledning Vi viser

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til innovasjonskonkurranse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til innovasjonskonkurranse

Detaljer

Kapittel 11 Plikt til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser

Kapittel 11 Plikt til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser Fra: Watz Sissel Sendt: 27. oktober 2014 10:40 Til: Postmottak NFD Emne: NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser - høring Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår

Detaljer

Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling?

Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling? Foto: Jo Michael Hva gjør Nasjonalt program for leverandørutvikling? Per Harbø, programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling Hva er leverandørutvikling? Leverandørutvikling er å utvikle både

Detaljer

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg Nærings- og Fiskeridepartementet Sendt per epost: postmottak@nfd.dep.no Oslo, den 24.10.2014 Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel

Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel Innovative offentlige anskaffelser Leverandørdialog Dialogkonferanse 9. april 2015 Trondheim kommune Rådgivertjenester, Vikåsen vanntunnel Sørge for bedre og mer riktige løsninger i anskaffelser "Loven

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan?

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Innovasjon i helsesektoren Det er store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og behov for innovasjon for å bidra til løsninger.

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Gode og dårlige bestillinger

Gode og dårlige bestillinger Sveinung Skule EVA-forum 15. mars 2012 Gode og dårlige bestillinger Innspill fra et forskningsinstitutt Hvilke utfordringer (ev løsninger) står vi overfor mht. å: Utforme konkurransegrunnlaget Komme fram

Detaljer

Smart miljøvennlig anskaffelse

Smart miljøvennlig anskaffelse Foto: Jo Michael Smart miljøvennlig anskaffelse Fossil brensel ut av Osloskolene Nasjonalt program for leverandørutvikling PILOTPROSJEKT UNDERVISNINGSBYGG Fossil brensel ut av Osloskolene Bakgrunn: Oslo

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet

Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet LHF Bransjetreff 2013 Innovasjon i anskaffelser, samhandlingsreformen og velferdsteknologiens rolle på hjelpemiddelområdet Liv Welde Johansen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging Offentlige anskaffelser

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15. Foto: Jo Michael Smartere innkjøp Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.februar 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

Byrådssak 296/14. Høringsuttalelse til NOU 2014: 4, Enklere regler - bedre anskaffelser ESARK

Byrådssak 296/14. Høringsuttalelse til NOU 2014: 4, Enklere regler - bedre anskaffelser ESARK Byrådssak 296/14 Høringsuttalelse til NOU 2014: 4, Enklere regler - bedre anskaffelser OLRA ESARK-03-201400050-10 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har 20. juni år sendt ut på høring

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Forberedende markedsundersøkelser Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Når oppstår

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

«Hjelp vi skal anskaffe noe vi ikke har nok kunnskap om» Marthe Alnes Aarøe, rådgiver Konserninnkjøp

«Hjelp vi skal anskaffe noe vi ikke har nok kunnskap om» Marthe Alnes Aarøe, rådgiver Konserninnkjøp «Hjelp vi skal anskaffe noe vi ikke har nok kunnskap om» Marthe Alnes Aarøe, rådgiver Konserninnkjøp - Hvordan få oversikt over hva som finnes i markedet, og hvordan formidle våre behov til markedet? Deltakelse

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg

Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Riche Vestby, prosjektleder helse og omsorg Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Pådriver for innovative anskaffelser 1. Introdusere offentlige innkjøpere for innovative anskaffelser 2.

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Offentlige anskaffelser nye rammer. Advokat Tore Frellumstad

Offentlige anskaffelser nye rammer. Advokat Tore Frellumstad Offentlige anskaffelser nye rammer Advokat Tore Frellumstad FORENKLINGSUTVALGET Utvalget skal vurdere behovet for endring av den særnorske delen av anskaffelsesregelverket som gjelder innenfor klassisk

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Innovative innkjøp og regionale muligheter

Innovative innkjøp og regionale muligheter Foto: Jo Michael Innovative innkjøp og regionale muligheter NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale og regionale

Detaljer

Lyse Velferd Vår visjon: «TRYGG DER DU ER»

Lyse Velferd Vår visjon: «TRYGG DER DU ER» Lyse Velferd 1 Vår visjon: «TRYGG DER DU ER» Forretningsidé: «Safemate skal gjennom produkter og tjenester være markedets foretrukne leverandør av trygghetsløsninger» 2 VISJON Mer enn et selskap Målet

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Helhetlige helsetjenester

Helhetlige helsetjenester ehelse konferansen 2013 Helhetlige helsetjenester Fra passiv klient til aktiv deltaker ved Redcords etablerer Petter Planke Hvordan se nye muligheter når hodet er fullt av gamle tanker Petter Planke -

Detaljer

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september Velkommen til KS anskaffelsesseminar 2017 Holmen fjordhotell 6-7. september Nytt om anskaffelser Kristine Vigander og Kristine Røed Brun, KS Advokatene Nyheter offentlige anskaffelser Agenda: Ny stortingsmelding

Detaljer

Menon-rapport, mars 2014,

Menon-rapport, mars 2014, Innkjøpskonferanse U&H-sektoren Ålesund 3. juni 2015 Leverandørenes opplevelser og erfaringer med Menon-rapport, mars 2014, Innovative Innovative offentlige offentlige innkjøp, mer anskaffelser produktivitet

Detaljer

Prosjekt Tryggere hverdag

Prosjekt Tryggere hverdag Prosjekt Tryggere hverdag Responssentertjenester og trygghetsskapende produkter Notat som grunnlag for dialogprosess med leverandører fram mot utarbeidelse av kravspesifikasjon Målgruppe: Leverandører

Detaljer