Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL"

Transkript

1 Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

2 En uløst oppgave

3 -Jeg har en ide!

4 Håp

5 Komplett rasjonalitet

6 Håp

7 Smerte

8 Frykt

9 -Jeg er for anbud

10 Små tilbydere

11 EU/EØS

12 DN 30. august

13 Tvillingene

14 Tabloid

15 Innovasjonsoptimist

16 Rettferdighet

17 Matematisk rettferdighet

18 Innovasjon og rettferdighet

19 Den stor byttedagen

20 Virke-konferansen 2014 Innkjøpsmakt og næringsutvikling Statssekretær Lars Jacob Hiim Oslo, 23. september 2014

21 408 mrd. kroner X 100 X 10 Offentlige anskaffelser

22 Aftenposten,

23 Konkurransekraft for norske arbeidsplasser Næringspolitikk som virker Vekstfremmende skattelettelser Utbedring og bygging av ny infrastruktur Mer kunnskap i skolen Satsing på næringsrettet FoU Styrke privat eierskap

24 Enklere hverdag for bedrifter og folk flest

25

26 Opphevet kravet om originalbilag til reiseregninger. Besparelse: kr 1,2 milliarder Redusert det generelle kravet om ti års oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. Besparelse: kr 260 millioner Innført elektronisk skattekort. Besparelse: kr 70 millioner Opprette i løpet 2015 et regelråd

27 Anskaffelser i helse- og omsorgssektoren Gode møteplasser og innkjøpsrutiner Kompetanse om hvordan innkjøp bør gjøres Et hensiktsmessig regelverk Standardisering De rette insentivene

28 Ideer og innspill www. enklere regler.no Tusen takk for oppmerksomheten!

29 NAV Økonomi Innkjøpsseksjonen Difi

30 Om oss Kontor for brukeranskaffelser ( KBA ) 15 ansatte Produserer avtaler om kjøp av hjelpemidler på oppdrag fra HOT 18 NAV Hjelpemiddelsentraler 10 pågående anskaffelser Verdi 4,6 milliarder kroner ( 4 år ) 3 Planlagte nye anskaffelser 2014, verdi 478 millioner ( 4 år ) 18 Kommende anskaffelser etter 2014, 8,514 milliarder ( 4 år ) 38 hjelpemiddelområder 116 leverandører Kontor for driftsanskaffelser ( KDA ) 12 ansatte Forretningsjuridisk kontor ( FHK ) 9 ansatte

31 Leverandørutvikling NAV Økonomi, Innkjøpsseksjonen med siden oppstart for 5 år siden To piloter er gjennomført i regi av Leverandørutviklingsprogrammet: Hørsel, kommunikasjon og varsling Synstekniske hjelpemidler Prosjektene er avsluttet og kontraktene gjeldende. De to Pilotene er evaluert av Leverandørutviklingsprogrammet via konsulentfirma Poyry. Positivt.

32 Innkjøpeteam 3 12 medlemmer Formidlere Teknikere Innkjøpere Intresseorganisasjoner Behovsutreder kommende anskaffelse Tid Ressurser Avgrensninger Produkter Anskaffelsesplan Metodikk Veiledende kunngjøring på Doffin Inviterer til dialogkonferanse plenum Leverandørmøter en til en Kravspesifikasjon er behovsbasert

33 Premissene legges i kravene

34 Brukerbehov vs. teknisk spesifikkasjon Gir leverandøren mulighet til nye løsninger/produkter Brukerbehov styrer utvelgelse av produkt HVEM ER BRUKEREN? Behov Miljø Absolutte krav til produktene Hva skiller produktene fra hverandre? Tildelingskriterier Åpner postene for innovative løsninger? Blir produktene sammenlignbare?

35 Eksempel kravspesifikasjon Post 3 LeseTV Inlinesystem enkelt uten OCR Bruker har behov for et enkelt stasjonært lesetv som kan forstørre tekst og andre ting vedkommende har behov for å se. Bruker må kunne skrive under kamera. Bruker er ofte eldre, men kan også være svært ung. Vedkommende kan ha dårlig motorikk og/eller kognitiv funksjon og har derfor behov for kun en knapp for å skru apparatet av/på. Det er behov for to alternative skjermstørrelser til samme apparat. Som synshemmet har jeg behov for et lesetv med følgende egenskaper: god billedkvalitet ( opplevd billedkvalitet ) enkel å betjene (få og funksjonelle betjeningsknapper) starter på lav grad av forstørring ( nedre forstørringsgrad ) god ergonomi (muligheter til å justere høyde o.l på skjermen) lavt energiforbruk ( forbruk i W ved stand by og drift ) tiltalende design som passer inn i hjemmet mitt ( skjønn ) friksjonsregulering på XY-bordet leselinje eller gardin markering for forstørringsgrad Følgende er absolutte krav til produktet: er inlinesystem det skal kunne skrives under kameradelen kan leveres med 2 skjermstørrelser har høyderegulering og tilt for skjerm har ikke brytere med flerfunksjoner ( skjulte betjeningsfunksjoner ) 2 skjermstørrelsesalternativer ( vil få 2 HMS nummer ) leveres ferdig montert i en eske har kun en knapp/bryter for av/på av både skjerm og kameradel har fastmontert XY-bord

36 Eksempel gammel kravspesifikasjon Post 5: Forstørrende videosystem stasjonært med stativmontert kamera for nærarbeid for tilknytning til ekstern skjerm via video-, TV- og/eller PC-signal Forstørrelsesgrad for alle underposter A-P skal måles på 17" skjerm. A: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, uten bildedeling, uten avstandskamera. B: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, uten bildedeling, uten avstandskamera. C: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, med bildedeling, uten avstandskamera. D: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, med bildedeling, uten avstandskamera. E: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, uten bildedeling, uten avstandskamera. F: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, uten bildedeling, uten avstandskamera. G: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, med bildedeling, uten avstandskamera. H: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, med bildedeling, uten avstandskamera. I: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, uten bildedeling, med avstandskamera. J: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, uten bildedeling, med avstandskamera. K: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord fast, med bildedeling, med avstandskamera. L: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord fast, med bildedeling, med avstandskamera. M: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, uten bildedeling, med avstandskamera. N: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, uten bildedeling, med avstandskamera. O: Største forstørrelse skal være minst 30x, xy-bord løst, med bildedeling, med avstandskamera. P: Minste forstørrelse skal ikke være større enn 3x, xy-bord løst, med bildedeling, med avstandskamera. Produkt- og prisskjema Bilag 2, skilleark a) Forstørrende videosys

37 Dialog med markedet Informer markeder om våre behov og utfordringer Finn ut hva markedet kan tilby Innovative offentlige anskaffelser krever tettere kontakt mellom leverandør og kunde enn tradisjonelle anskaffelser. Dialog mellom markedet, brukere og andre fagmiljøer De vil gi nyttig informasjon om hva som finnes i markedet og hva slags mulige løsninger som kan utvikles. Hvis vi forteller markedet om våre langsiktige utviklingsbehov og hva som er viktig for oss, for eksempel av miljøkrav, vil dette stimulere leverandørene til å utvikle nye løsningsforslag.

38 Dialogkonferanse 1 - Plenum Dette er et informasjonsmøte der leverandørene blir presentert den nye anbudsprosessen Sørg for å invitere brukerorganisasjonene Hele anskaffelsesteamet deltar Presentasjon av anskaffelsen Her gis informasjon om hva vi ønsker å oppnå med dialogkonferansen Gi leverandørene en hjemmelekse til 1-1 møtene Be om å få den skriftlig i forkant av Dialogkonferanse 2

39 Hjemmeleksen Leverandørene oppfordres til å: komme med sine tanker om den kommende prosessen komme med informasjon om pågående produktutvikling komme med informasjon om innovasjon og tanker om videre utvikling på området komme med ønske om krav og kriterier som åpner for at de kan tilby sine nye innovative produkter Komme med ris og ros til nåværende avtale Komme med forslag til nye møteplasser/samarbeidsarenaer

40 Dialogkonferanse 1-1 Her får leverandøren en tilmålt tid til å presentere sitt svar på hjemmeleksa. Må styres! Innkjøpsteamet deltar Er tydelig på at all informasjon som gis i møtet blir behandlet konfidensielt. Skriver referat fra hver presentasjon Videoopptak brukt i ett tilfelle i tillegg til å skrive referat.

41 Dialog med leverandørene Sendt deler av kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlaget ut på høring til leverandørene 9 interessenter 4 ga skriftlig tilbakemelding Høringsutkastet Overordnede krav til leverandørene Definisjoner Absolutte krav til produktene

42 Lytt! Ikke prat.

43 NAVs erfaringer dialogkonferansene Dialogkonferansen har gitt: konkrete innspill på utfordringer som NAV har, og innspill på alternative løsninger Klarere konkurransegrunnlag Bedre kunnskap om markedet og markedsutviklingen Innsikt i leverandørmarkedets forventinger Bedre kommunikasjon med leverandørene Økt anseelse for NAV i andre innkjøpsmiljøer og andre arenaer

44 Videre arbeid med informasjonen Etter dialogkonferansene Strukturere leverandørenes innspill pr område Identifisere brukers behov Finne hensiktsmessige produktposter på bakgrunn av identifiserte behov Identifisere eventuelle absolutte krav pr produktpost Identifisere eventuelle funksjonelle krav pr produktpost Identifisere tildelingskriterier pr produktpost Velge anskaffelsesprosess

45 Utfordringer ved ansk. av hjelpemidler (1) Utfordringer i forhold til brukers behov Bruker har rettmessig krav på et hjelpemiddel som er nødvendig og hensiktsmessig. Det er derfor viktig å få definert hva brukers behov faktisk er og sørge for at behovet blir dekket gjennom avtalene. Utfordringer i forhold til innovasjon Sikre bruker tilgang til nye fremtidsrettede produkter gjennom NAVs avtaler Stimulere leverandørmarkedet til innovasjon Utfordringer i forhold til leverandørmarkedet Inneha tilstrekkelig informasjon om utviklingen i markedet Opprettholde konkurransen i markedet over tid Utfordringer i henhold til metode/metodikk Hvordan utforme et konkurransegrunnlag som åpner for at leverandørene kan tilby nye løsninger? Hvor mye og hvilken kommunikasjon kan føres mot leverandørmarkedet?

46 Utfordringer ved ansk. av hjelpemidler (2) Utfordringer knyttet til opplæringsintensive hjelpemidler og indirekte kostnader Ressursbehovet til opplæring og oppfølging etter at bruker har fått hjelpemidlet Utfordringer knyttet til gjenbruk av hjelpemidler Utfordrende for hjelpemiddelsentralene å ta i bruk ny og ukjent teknologi Anskaffelsene er stadig mer ressurskrevende Krevende omgivelser Klager Innsyn

47 Leverandørenes evaluering De to Pilotene er evaluert av Leverandørutviklingsprogrammet via konsulentfirma Poyry Leverandørene mener de hadde konkret nytte av dialogkonferansene fordi: økt forståelse av anskaffelsesprosessen enklere dialog med NAV bedre konkurransegrunnlag

48 Erfaringer fra innovative anbud - anskaffelse av trygghetsalarmer og ny velferdsteknologi Oslo kommune, Helseetaten 23. september 2014

49 «Innovasjon, anbud og markedsdialog - Er det mulig å kombinere?»

50 «Legge til rette for at innbyggerne i Oslo kan bo hjemme lenger.»

51

52 Trygghetsalarm i hjemmet

53 Hjem Alarmsentral (hjemmetjenesten)

54

55

56

57

58 Oslo kommune, Helseetaten Øivind Røise, (47)

59 Forenklingsutvalget Advokat Henrik Renner Fredriksen, Virke

60 Hva er forenklingsutvalget? Utvalg som skal foreslå forenkling av det nasjonale anskaffelsesregelverket NOUen overlevert til statsråd Mæland 10. juni Høringsfrist 31. oktober 60

61 Kompliserte regler Hvorfor forenkling? Høye transaksjonskostnader There is much difference in cost efficiency between countries. For example, in Germany and Norway the process cost of procurement reaches above 4 percent of total procurement volume, while in the UK and Italy the share is less than 1 percent. (PwC-rapport fra 2011) 61

62 Færre regler Enklere regler Mer detaljerte/uttømmende regler Tydeligere regler Mindre gjentakelser Mer fleksibilitet Mindre formalisme Mindre rom for klager Mer rom for skjønn Mer forutberegnelighet Mer brukervennlighet Mer digitalisering Hva er forenkling? 62

63 Hvilket regelverk snakker vi om? Det nasjonale Loven og Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Del III anskaffelser over del II Direktivbasert dette bestemmer vi ikke over (men kommer nytt fra EU) 63

64 Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Hvilket regelverk snakker vi om? Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Del III Utenfor mandatet Nytt direktiv vedtas nå 64

65 3 % (6 mrd) Del I grunnleggende regler og krav som gjelder alle anskaffelser Formål, prinsipper, habilitet, offentlighet etc. Hvilket regelverk snakker vi om? Del II anskaffelser fra til 1/1.6 mill for varer og de fleste tjenester 40 mill for bygg og anlegg Uendelig for helse- og sosial mv. Under nasjonal kunngjøringsverdi Del III 42 % 20 % Utenfor mandatet (46 mrd) Del I og II-anskaffelser utgjør ca 70% av alle anskaffelser - mye ressurser på små anskaffelser Mellom nasjonal kunngjøringsverdi og terskelverdi 30 % 77 % (178 mrd) Over terskelverdi 28 % 65 Antall Verdi

66 Dokumentasjonskrav Egenerklæring m/ettersending fra vinner Utvalgte forslag Prosedyrene Betydelig forenkling ved at forhandlingsforbudet fjernes. Skranker for oppdragsgivers frihet Avvisning Halvparten av alle KOFA-klager gjelder avvisning Foreslås enklere regler Prosedyreendringen vil gjøre omfanget av avvisninger langt mindre Formålsbestemmelsen Rendyrking av formålsbestemmelsen Effektiv ressursbruk Konkurranse Elektroniske prosesser Legges opp til elektroniske prosesser, men foreløpig opp til oppdragsgiver Kommer EU-regler Åpner for e-post fram til systemer er på plass Terskelverdi Uendret på Foreslås nedre grense på

67 Utvalget vil for øvrig understreke at anskaffelsesregelverket i seg selv ikke er til hinder for innovasjon. Denne muligheten er godt til stede i gjeldende regelverk og vil bli ytterligere forbedret, både gjennom det nye anskaffelsesdirektivet, og utvalgets forslag til endringer I det nasjonale anskaffelsesregelverket. (s. 277) Innovasjon 67

68 Utvikling av markedsrelasjoner og leverandørdialog er trukket frem som et område med stort forbedringspotensial i flere av innspillene utvalget har fått. Utvalget vil påpeke at mange aktører har en feilaktig oppfatning av at regelverket om offentlige anskaffelser er til hinder for en effektiv dialog med markedet. (s. 277) Dialog 68

69 Kjøp av helse- og sosialtjenester Særlig om foreslåtte endringer når det gjelder kjøp av helse- og sosialtjenester Nytt anskaffelsesdirektiv setter rammer ned til euro Direktivet understreker en rekke faktorer som bør tillegges vekt ved anskaffelse av denne type tjenester, men stiller for øvrig få krav Unntaket for ideelle lar seg ikke videreføre Foreslår ingen særregulering av denne type kjøp, med unntak av foreslått 5-6: Brukervalg Varighet av rammeavtaler 69

70 Mer makt til pasienten? Er vi tjent med at pasienten blir sin egen doktor?

71 Smartere Helse-konferanse Dr. med Håkon Lie Spes. fysikalsk medisin/rehabilitering og nevrologi InformaMedica, Oslo

72 Hva består god medisinsk virksomhet av? God Diagnostikk God Behandling God Oppfølging

73 Og god informasjon til pasienten I alle ledd av behandlingen og Fra alle ledd av behandlere

74 God medisinsk informasjon fordi. Det er grunnlaget for at pasienten skal forstå hva som «er galt i kroppen» og med det hensikten med nødvendige undersøkelser og behandling Det er grunnlaget for at pasienten skal kunne ta tilstrekkelig del i egen behandling og kunne formidle videre om sin tilstand, nødvendig behandling og forventet forløp 70-80% av registrerte klagesaker i helsevesenet skyldes dårlig kommunikasjon/misnøye med kommunikasjonen Det er 19% større risiko for at pasienten ikke etterlever behandlingsregimet når lege/behandler kommuniserer dårlig

75 Prof. i allmennmedisin Pål Gulbrandsen, Oslo Universitetssykehus Pasientinformasjon bør utgjøre nærmere halvparten av konsultasjonstiden hos legen

76 Og hvilken form bør informasjonen helst ha? Visuell - En god illustrasjon kan erstatte tusen ord Visuell og muntlig, individualisert med støttetekst

77 Hva finnes av visuell informasjon i dag? Anatomiske plastmodeller Medisinske illustrerte brosjyrer Populærmedisinske skriv Internett med et vell av informasjon fra nasjonale og internasjonale medisinske miljøer og ikke sjelden med en dårlig skjult markedsføring for «vår» behandling

78 Muskel- og skjelettlidelser (MSL) 40% av norske kvinner og menn er plaget med nakkeskulder- rygg- eller hodesmerter årlig 15% er daglig plaget MSL er hyppigst kontaktårsak hos fastlegen og står for 18% av alle konsultasjoner 50% av alle langtidssykemeldinger skyldes MSL 40% av nye uføretrygder skyldes MSL Totale norske kostnader for MSL var i år milliarder kroner årlig (behandling 14, sykefravær 34 og trygdeutgifter 25 milliarder)

79 InformaMedica Visuell pasientinformasjon med støttetekst, ved muskel- og skjelettlidelser, beregnet på fastleger, bedriftsleger, fysioterapeuter og kiropraktorer Ved prof. i ortopedi Lars Engebretsen, OUS og undertegnede Illustrasjoner ved med.illustratør Kari Toverud Videopptak ved Lasse Nettum, NIH

80 InformaMedica i App-versjon Fordi det er et økende «krav» om rask diagnostikk og behandling, der vi selv bidrar Fordi en rask diagnostikk og behandling gir raskere tilfriskning og kortere sykefravær Fordi innsikt i egen tilstand letter kommunikasjonen med behandler og arbeidskolleger

81 InformaMedica i App-versjon Er basert på veldokumenterte undersøkelser og behandlingsprinsipper som i dag benyttes ved norske sykehus og fysikalske institutter Presenterer enkle kliniske undersøkelser som man kan gjøre på seg selv, evt. med litt assistanse Presenterer for hver enkelt tilstand medisinske illustrasjoner som viser normalanatomien og de sykelige forandringene i vevet samt funn ved røntgen og MR-undersøkelser, og aktuell behandling 43 av 50 pasienter kom fram til riktig diagnose når de prøvde Appen på seg selv for første gang ved en muskel-og skjelettlidelse Gir også enkle råd om forebyggelse av nakke-, skulder- og ryggsmerter

82 Noe mer fra InformaMedica? Stress - Stopp Appen (Appen for deg før du møter veggen) Se deg selv utenifra i din stressete hverdag Hva kan du gjøre selv med din stressete hverdag? Ved prof. Per Høglend, Psykiatrisk klinikk OUS og undertegnede

83 InformaMedica Se InformaMedica.no Se im-app.no Tlf

84 Hvorledes lykkes med innovasjon Gode løsninger Tove Wangensten, rådgiver og problemløser

85 Hva er innovasjon? God ide Forskning Innovasjon Nytenking Utvikling Produktutvikling

86 Hva er innovasjon en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse og skaper verdi.

87 HVA DRIVER INNOVASJON Markedsdrevet innovasjon basert på behov identifisert i markedet Kostnadsdrevet innovasjon basert på behovet for å redusere kostnader FoU drevet innovasjon basert på resultater skapt gjennom FoU (forskning og utvikling) aktiviteter

88 BLT- METODEN BEHOV LØSNING TESTING MEN HVA MED GJENNOMFØRING

89 HVA ER VIKTIG I EN ORGANISASJON FOR Å SKAPE INNOVASJON Kompetanse Hardt arbeid Organisasjonen må tåle å mislykkes Krevende og vanskelig i regelstyrte virksomheter. Raus ledelse Mot

90 HVA ER VIKTIG I EN ORGANISASJON FOR Å SKAPE INNOVASJON Henry Ford sa: «Kunsten er ikke a fa folk til a tro pa nye ideer, kunsten er a fa dem til a glemme de gamle». det har vi prøvd før.det er ingen som har tro pa dette.det blir sa mye mas.

91 EKSEMPLER PÅ INNOVASJON Trygghetsavdelingen i Bærum Sykehjemskøen fjernet Brukernes rett til å velge Etablere Nav i Akershus fylke. Organisere kursvirksomheten på Frambu på en ny måte

92 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Svaret er TJA Akseptert teknolog: Trygghetsalarm Enkel mobiltelefon Egovakt på komfyren Innbruddsalarm

93 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Teknologi underveis Kose-sel GPS til demente Smarthus-teknologi

94 ER DE ELDRE MODEN FOR TEKNOLOGISK INNOVASJON? Jo eldre du blir, jo mer har du behov for nærhet og omsorg. Erfaringer fra Kirkens bymisjons Omsorg+ på Kampen Moderne treningsapparater- det er hyggeligere å trene til pianomusikk i kafeen Fancy innstilling av lys og ventilasjon gi oss noen gode gamle brytere

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Viktig at staten viser vei

Viktig at staten viser vei Landets ledende fagblad om offentlige anskaffelser www.offentlighandel.no februar 2012 Nr. 1 10. årgang DIFI valgte SendRegning som leverandør av aksesspunkt: Viktig at staten viser vei 11 13 Delte meninger

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer