Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april Klif møtesenter Per Harbø, NHO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO"

Transkript

1 Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april Klif møtesenter Per Harbø, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael

2 Møteplasser skaper markedsplasser NHO Telemarks Årskonferanse, 20 Mars Per Harbø, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael

3 Lov om offentlige anskaffelser "Loven skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser " Utnytter vi mulighetene? 3

4 Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Vi må samhandle smartere! 4

5 Hvor kan vi samhandle smartere? Grov skisse på en anskaffelsesprosess 5

6 Innovasjon står høyt på dagsorden 6

7 Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige Ledende pådrivere Ledende statlige virksomheter Kommunal sektor NHO KS NHD FAD MD (Framtidens byer) HOD KRD Helsedirektoratet Innovasjon Norge Forskningsrådet DIFI Statsbygg Forsvarsbygg Jernbaneverket Statens vegvesen NAV Oslo kommune Bergen kommune Stavanger kommune 7

8 Målgrupper Offentlige innkjøpere Leverandører Utviklings- og FoU aktører Innsatsområder Veileder (trinn for tinn) Pilotprosjekter / gode eksempler Ledelsesforankring Regional mobilisering 8

9 Femårig program (startet 2010) PROGRAMMET SKAL FREMME Innovasjon gjennom mer aktiv bruk av offentlige anskaffelser Kompetanse om innovative offentlige anskaffelser Gode eksempler, bidrag til flere innovative offentlige anskaffelser 9

10 Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. På den måten kan leverandørene bedre dekke oppdragsgivers fremtidige behov, og dermed sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. 10

11 Veiledning (trinn for trinn) Veiledning om innovative offentlige anskaffelser Workshop om smartere innkjøp leverandorutvikling.no anskaffelser.no 11

12 Pågående piloter pr Hvem Hva Stat/kommue Fagområde Hvor Antatt Leverandørutfordring ferdig Oslo kommune Omsorg + Kommune Helsesektoren Øst 2012 Tilgang på fremtidsrettede smarthusløsninger til omsorgsboliger NAV Hjelpemiddel Hørsels- komm. og varslingstekn. hjelpemidler Stat Helsesektoren Hele 2012 Få tilgang på bedre løsninger som dekker brukers behov Stavanger kommune Nytt sentraldriftssystem Kommune Energi og miljø Vest 2012 Alternative løsninger som skal bidra til energibesparelser og mer effektiv drift av kommunen Lyngdal kommune Smarthusteknologi Kommune Helsesektoren Sør 2012 Tilgang på fremtidsrettede smarthusløsninger til omsorgsboliger og sykehjem Bergen kommune Alarmer til demente Kommune Helsesektoren Vest 2012 Velferdsteknologi. Jus/etiske utfordringer Avinor OSL Terminal 2 Stat Energi og miljø Øst 2013 Glass/fasade og trebruk Helse Sør-Øst Nytt Østfoldsykehus Stat Energi og miljø Øst 2015 Få tatt i bruk bygningsinformasjonsmodeller (BIM) Undervisningsbygg Vindusrehabilitering Kommune Energi og miljø Øst 2013 Samfunnsøkonomisk optimal anskaffelse. Vern vs. fremtidens energiløsninger Statsbygg Ny Vet.høgskole og Institutt Stat Energi og miljø Øst 2015 Miljøvennlig materialbruk, energiløsninger + laboratorier Etnedal kommune Ny gangbro Kommune Energi og miljø Øst 2013 Miljøvennlig og sikker gangbru til barnehage Skånland kommune Smarthusteknologi i omsorgsboliger Kommune Helsesektoren Nord 2013 Tilgang på fremtidsrettede smarthusløsninger til omsorgsboliger Forsvarsbygg Utfasing av olje Stat Energi og miljø Hele 2012 Oljeutfasing - Tilgang på nye løsninger NAV Hjelpemiddel Synstekniske hjelpemidler Stat Helsesektoren Hele 2013 Få kommunisert behov på en god måte samt få tilgang på ny teknologi Oslo kommune Ikontines produkter kommune Helsesektoren Øst 2012 Få tilgang på produkter som bedre tilfredstiller brukers behov Tromsø kommune "Hardhus" til psykriatiske pasienter kommune Helsesektoren Nord 2013 Tilgang på fremidsrettet teknologi som dekker brukers behov Jernbaneverket Follo tunellen Stat Energi og miljø Øst 2018 Få tatt i brukden store andelen finmasse til sementproduksjon Statens vegvesen Skilt refleks Stat Helsesektoren Hele 2013 Driftssikre og kryssbare for ambulanser 12

13 Pilotprosjekt Undervisningsbygg: Fossil brensel ut av Osloskolene Bakgrunn: Oslo bystyre vedtok i januar 2008 at bruk av fossil brensel skulle utfases innen Resultat: Undervisningsbygg har styrket sin kunnskap om markedet. De har oppnådd økt interesse fra leverandørene og fått innovative idéer og innspill på nye løsninger som de ellers ikke ville fått ved enn tradisjonell anskaffelse. Fire av idéene er brukt helt eller delvis i senere konkurranser.

14 Pilotprosjekt - Oslo kommune: Omsorg+ Om å ta i bruk teknologi i omsorgsboliger! Bakgrunn Eldrebølge og færre hender i arbeid krever nye løsninger! Foreløpig resultat Dialogen med markedet inspirerte til nye og ukjente idéer for kommunen. Kravspesifikasjonen ble betydelig mer behovstilpasset og funksjonell enn om man hadde gjennomført en tradisjonell prosess. Leverandørene har også fått ny innsikt om behov og muligheter og øker sin konkurranseevne gjennom samspill og utvikling. 14

15 Pilotprosjekt Stavanger kommune: Nytt sentraldriftssystem Bakgrunn Etablere et nytt sentraldriftssystem som skal bidra til energibesparelser og mer effektiv drift av kommunen. Foreløpig resultat Kommunen har gjennom dialogaktivitetene fått god kunnskap om hva markedet kan tilby. Kommunen har fått innspill på systemer som de ikke visste om som kan effektivisere driften av kommunen. Skal lyses ut sommeren