AMPUTASJONSFORUM. Nr. 4 / 2010 Blad nr. 7 RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Amputasjonsforum Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMPUTASJONSFORUM. Nr. 4 / 2010 Blad nr. 7 RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Amputasjonsforum Nr."

Transkript

1 Amputasjonsforum Nr. 4/ 2010 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 4 / 2010 Blad nr. 7 RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 1

2 Amputasjonsforum Nr. 4/2010 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2010 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3B, leilighet Slemmestad Mobil Privat E.mail Nest leder Alvhild Kvamme Iversen 6084 Larsnes Mobil Privat E.mail Styremedlem og likemannsansvarlig Inger Biseth Grefsenkollvn. 14A 0490 Oslo Mobil Privat E.mail Styremedlem Randi Inger Mellem Galterudveien Kongsvinger Mobil Privat E.mail Styremedlem Gisle Hagenes Kyrkjesteinsvegen 15, 5357 Fjell Mobil Privat E.mail Styremedlem Odd Harald Kristoffersen Brøstadveien Brøstadbotn Mobil E. mail Styremedlem og Sekretær Roald Hauge Hauge 5281Valestrandsfossen Mobil Privat E.mail Varamedlem Jan Simensen Hamangskogen Sandvika Mobil Privat E.mail Varamedlem Sigmund Tøndelstrand Bergheimsvegen Trondheim Mobil Varamedlem Arne Randolf Larsen Bieveien 25 B 4878 Grimstad Mobil Privat E.mail Oslo og Akershus PER HOVDEN Østfold KARI JANSEN Hedmark RANDI MELLEM Oppland KAI BEKKEMELLOM LOKALE KONTAKTPERSONER BuskFold ROLF E. STRAND Agder SVEIN UPSAHL Rogaland JORUNN SVANEVIK Hordaland GISLE HAGENES Møre og Romsdal ALVILD KVAMME IVERSEN Trøndelag BJARNE AFRET Nord ODD HARALD KRISTOFFERSEN

3 Amputasjonsforum Nr. 4/ 2010 LEDER N HAR ORDET Hei alle medlemmer i Landsforeningen For Amputerte og lesere av vårt blad. Siden siste Amputasjonsforum nr har vi hatt høsttreffet til LFA på Hotel Ullensvang i Lofthus i Hardanger september. Det var en uforglemmelig helg i fantastiske omgivelser og vi bodde på et gammelt men utrolig flott og meget godt vedlikeholdt Hotel Ullensvang. Lokallaget LFA Hordaland stod som arrangør for høsttreffet og de skal ha stor skryt for valget av sted og for arrangementet/ høsttreffet. Som sagt det var en uforglemmelig helg. (se innlegget om høsttreffet lenger inne i bladet). Det store samtale emnet i høst har vært NOU 2010:5 - Holteutvalgets forslag for hjelpemiddelområdet. Det ble holdt høringsmøte om NOU 2010:5 som departementet arrangerte på Folkets Hus i Oslo onsdag 15.september 2010 fra kl og der var LFA representert v/leder. Etter høringsmøtet hadde LFA v/ leder og Momentum v/leder og nestleder et møte hvor vi diskuterte om vi i fellesskap skulle få til ett møte med politiker på Stortinget angående hjelpemidler og da spesielt for oss protese brukere, hvor det i punkt i NOUén foreslås å overføre vedtaks- og finansieringsansvaret for ortopediske hjelpemidler fra NAV til spesialhelsetjenesten, noe som ikke vil falle gunstig ut for oss. LFA og Momentum fikk til et møte med stortingspolitiker Tove Linnea Brandvik fra AP onsdag 13. oktober 2010 kl på Stortinget. Da denne datoen ikke passet for leder i LFA og ingen av de 2 hovedstyremedlemmene i Oslo området kunne, spurte jeg om leder Rolf E. Strand og styremedlem Rune Kløvtveit fra lokallaget LFA Busk- Fold om de kunne representere LFA sammen med Momentum s leder Hans Emil Møller-Hansen og nestleder Geir Bornkessel på møtet hos stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik på Stortinget, noe de gjerne ville gjøre. Det ble skrevet en felles høringsuttalelse om NOU 2010:5 fra LFA og Momentum som er signert og overlevert stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik fra AP. (Den felles høringsuttalelsen fra LFA og Momentum kan leses i innlegget lenger inne i bladet) LFA leder vil gi en stor takk til Rolf E. Strand og Rune Kløvtveit for deres innsats som LFA s representanter i møte. Ønsker også å gi stor ros til redaksjonskomiteen, Inger Biseth, Jan Simensen og Per Hovden for deres meget gode arbeide med medlemsbladet Amputasjonsforum. Til slutt vil jeg få ønske alle medlemmer og lesere av vårt blad En RIKTIG GOD JUL og et GODT NYTT ÅR! Med vennlig hilsen Leder LFA Franck Tore Larsen Amputasjonsforum: Utgiver LFA Postboks 9217, Grønland 0134 Oslo Utkommer 4 ganger årlig Trykk/lay-out: Koppmolla As Internett: ww.lfa.no Redakasjonskomite: Inger Biseth Jan Simensen Per Hovden 3

4 Amputasjonsforum Nr. 4/2010 HAUSTTREFF PÅ HOTELL ULLENSVANG SEPT I år var det Hordaland som var arrangør av hausttreffet, og komiteen hadde funne fram til dette hotellet som no 4. generasjon Utne driv. Så var det kaffipause og tur utanfor for nokre av oss. Hotellet har fine krokar med terassevarmarar og pledd, der ein kan sitja med kaffikoppen og ein røyk. Og dette er ein fin samlingsplass for å snakka om både det eine og det andre. Etter pausen var det Randi Mellem frå LFA Hedmark som snakka om likemannsarbeid. Ho fortalde om det ho gjer, og kva som trengs. Etter ein ny pause om vart litt ekstra lang grunna tekniske problem, var det tid for ei aldri så "lita" reise. Frode Bergquist - kjend frå TV-serien "Ingen grenser" tok oss med på turen gjennom ord og bilete. Han fortalde først si eiga historie om korleis han miste armen. Så kom historia frå den strabasiøse turen, som for nokon enda undervegs, men for dei fleste enda i mål. Ein må berre ta av seg både hatten og parykken og Underteikna kom seint fredagskvelden grunna arbeid, og då hadde dei andre fått historia om hotellet. Me kom ca. 20:30 og rakk å få oss litt middag før dei rydda vekk. Det var utruleg kjekt å koma inn i matsalen og sjå så mange kjende og eitt og anna ukjend fjes. Nokre klemmar vart det og. Etter middag var det samling og sosialt samvær i "Abelu". Laurdag starta med frukost og meir prat, før turen gjekk til konferansesalen Lofthus. Ein fin sal med sjel, tykkjer no eg. Først ut med foredrag var Anne Berit Kolaas, som tala om kva likemannsarbeid er. Ho snakka og om "Holteutvalgets hjelpemidler" nummerert NOU 2010:5 Det vart litt diskusjon om tema innimellom, noko som viste engasjerte deltakarar. Og godt er no det. meire til for ein sånn flott og sterk gjeng. Trass i mykje motgong, dårleg ver og mykje vondt tok dei seg fram, meter for meter. Dag etter dag. Humør som svinga frå topp til botn. Samvit som gnaga dei svakaste. Og den farlege nedstigninga til slutt. Ein må berre verta imponert over ein sånn herleg gjeng. Lunsjen vart seinare enn tenkt, men etter eit godt fiskemåltid var det Frøydis Jensen frå Drevelin AS sin tur. Ho er ortopedi-ingeniør og hadde med seg ymse protesar og ortosar. Ho viste fram støtteskjener for små, små protasar, store protesar. Ho hadde og med seg eit utval gode sko. Godt skotøy er viktig for alle, men særs viktig for alle med protesar og ortosar. Ein må ha så godt underlag som mogeleg for å spara resten av kroppen. 4

5 Amputasjonsforum Nr. 4/ 2010 Me fekk og møta eit brurefølgje på hotellet. Og dei blanda seg med resten av oss utanfor i kosekroken, kor det var mykje lått og løye. Det vart mang ein prat om problem som møter både dei amputerte og deira pårørande mens me sat der. Og det er godt å kunne dela både gode og dårlege efaringar med andre. Ikkje alle vert møtt like fint i det offentlege, og det er trist. Ein skulle tru rettigheitane er for alle, men nokon må slita ekstra hardt får sine, det kom tydeleg fram. Som pårørande såg eg kor godt me har det i vår kommune når det gjeld NAV. Dei har framleis nokre dyktige av gamlesorten der. Det var offisiell avslutning i "Abelu" med blomeoverekking til talarane. Middagen om kvelden var som vanleg buffèt. Og den er god med godt utval. Og så var det endå meir sosialt samvær med dans og prat. Nokon gjekk til ro tidleg, mens andre heldt det gåande ei stund utover. Resten av dagen var det fritidssyslar. Enkelte var i svømmehallen, nokon spelte bordtennis, andre gjekk tur og atter andre tok verda med ro. Underteikna var ein tur på butikken som låg berre nokre minutt unna. Det var ikkje vergudane si finaste side me fekk møta denne helga, men litt opplett var det. Denne staden er vakker sjølv i regn og skodde. Det var ein som sa han syntes det var trolsk med skoddedottane som låg henslengt rundt om fjella. Men sanneleg plaska det godt innimellom. Sundag var det frukost med meir prat om laust og fast. Ein hadde vorten kjend med nye, og ein hadde utvida bekjendskapen med andre. Trur dei aller fleste var einige om at det hadde vore ei fin og koseleg helg. Og det skriv eg under på! Til me møtast att: Takk for sist til dei som var med, og vel møtt til dei som ikkje var med denne gongen men ynskjer reisa til neste treff. Kor no dèt vert..på gjensyn! Ruth for Roald Hauge 5

6 Amputasjonsforum Nr. 4/2010 HØRING: NOU 2010:5, OM AKTIV DELTAGELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING. ET HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD. Høringen har som hovedmål: Aktiv deltagelse, Likeverd og Inkludering. Vi kan ikke se at denne NOU`en klarer å dekke disse hovedmålene på en god måte. Retten til hjelpemidler skal innbære at retten til aktiv utfoldelse i samfunnet for øvrig blir ivaretatt på en helhetlig måte. Rettighetsaspektet i denne høringen er generelt for svakt. Hvis denne NOUèn skulle bli realitet vil den svekke brukeren rettsikkerhet og vern. Vi er spesielt redde for at det med det systemet det er lagt opp til i denne NOUèn vil det bli store forskjeller fra kommune til kommune. Vi tror også at man legger opp til et system hvor egenandelene vil bli drastisk store for enkelte grupper i samfunnet. Det er ikke akseptabelt. Så over til det som i våre øyne er veldig spesielt og nærmest uforsvarlig, nemlig punkt Her foreslås å overføre vedtaks- og finansieringsansvaret for ortopediske hjelpemidler fra NAV til spesialisthelsetjenesten. Flertallet i komiteen mener at dette medfører et helhetlig og faglig ansvar for dette området og at det også innebærer mer kvalifiserte vurderinger av ulike produkter. Vi står i dag ovenfor et veiskille. Skulle dette bli vedtatt og bli det endelige forslaget, vil det svekke brukernes rettssikkerhet og vern. I dag er denne rettigheten knyttet til folketrygden i en slags overslagsbevilgning. Dette gjelder alle mennesker i vårt samfunn, det sikrer like rettigheter. Tilsvarende finnes selvfølgelig ikke i spesialisthelsetjenesten, hvor man operer ut fra et rammebudsjett. Vi vil på sikt måtte konkurrere mellom de forskjellige avdelingene innen spesialisthelsetjenesten. Vi kan jo se for oss at våre tekniske hjelpemidler blir satt opp i mot budsjetter for avdelinger som bedriver kampen mot kreft. Vi er dømt til å tape. Vi må være klar over at vi mister en rettighet i forhold til folketrygdloven, men får en ny rettighet i forhold til de vedtak som lages innen spesialisthelsetjenesten. Men vi vet hva spesialisthelsetjenesten kan gjøre, viser da spesielt til ventelister og ventelistegarantien og hvor lett dette kan endres ut i fra de behov spesialisthelsetjenesten har og ikke spesielt brukerens behov. Vi tror dette forslaget er ment for å spare penger, og hvordan dette er tenkt i praksis, kan man bare spekulere omkring. At ortopediske kirurger er bedre til å vurdere hva slags bein og armer vi har bruk for, er oss ubegripelig. Vi skjønner at det kan være vanskelig for NAV-ansatte som skal innvilge våre proteser å vurdere hva som er funksjonelt eller ikke, men de har tross alt mange års erfaring og har god dialog med norske ortopediverksteder. I tillegg kan NAV innhente spesialisterklæringer ved behov. Dagens ordning sikrer brukerne de rette hjelpemidler. Det er hentydninger i NOUèn til at verkstedene skaper behov hos brukerne(les: vi har for gode proteser). Så vidt vi vet skapes det ikke noe behov. Hvem vil ha ortopediske hjelpemidler hvis man ikke har bruk for dem? Det er ikke slik at mennesker uten behov går og får seg en arm eller et bein. Dagens ordning er også en garanti for at det er tilnærmet lik tilgjengelighet over hele landet. NAV stiller i dag krav til at de ortopediske verkstedene har et nasjonalt ansvar, og man er pålagt et likeverdig tilbud i hele landet. Ved en ansvarsoverdragelse til spesialisthelsetjenesten, vil dette bortfalle og vi vil kunne se store forskjeller fra helseregion til helseregion. Da er man på kollisjonskurs med pasientrettighetsloven, som sikrer befolkningen lik tilgang på helsehjelp. I denne saken samarbeider Momentum og Landsforeningen for amputerte (LFA) tett med, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Norges handikapforbund (NHF), og Ortopeditekniske virksomheters landsforbund (OVL). Vi er alle enige om denne felles høringsutalelse. Vi lover å følge denne saken nøye og virkelig kjempe for at våre synspunkter blir tillagt vekt. Med vennlig hilsen Geir Bornkessel Rune Kløvtveit Nestleder Momentum Styremedlem LFA BuskFold Hans Emil Møller-Hansen Rolf E. Strand Styreleder Momentum Leder LFA BuskFold 6

7 Amputasjonsforum Nr. 4/

8 Amputasjonsforum Nr. 4/2010 STATSBUDSJETTET 2011 NOEN KOMMENTARER ØKT SKATT FOR PENSJONISTER Rundt en tredjedel av landets pensjonister må betale mer skatt fra nyttår, går det frem av statsbudsjettet. Ordningen rammer de aller fleste av dem med over ,- i pensjon. Hvordan skatteendringen slår ut, avhenger av hvor høy pensjonsinntekt du har, om du er gift eller ikke, og om du kombinerer pensjonsinntekten med arbeidsinntekt, En enslig alderspensjonist med kun pensjon og standardfradrag får økt skatt med en inntekt over kr ,-. Det er flott at de med små pensjoner får redusert skatt neste år. Men man kan ikke bare ta fra de andre pensjonistene helt uten videre sier leder for Seniorsaken Tore Henning Larsen. SLIK BLIR SKATTEN FOR PENSJONISTER: DAGENS skattebegrensningsregel erstattes med et nytt skattefradrag. SKATTEFRADRAGET fastsettes individuelt for hver enkelt skatteyter, uavhengig av ektefelles inntekt. Derfor kommer gifte pensjonister bedre ut enn tidligere. SÆRFRADRAGET for alder oppheves. TRYGDEAVGIFTEN for pensjonister økes fra 3,0 til 4,7 prosent. MARGINALSKATTEN for arbeidsinntekt ved siden av pensjonen settes ned til nivå som for andre skatteytere. MINSTEPENSJONISTER skal fortsatt ikke betale skatt. Vil du vite mer om den nye skatteordningen for pensjonister gå inn på REGJERINGEN GIR SYKEHJEMSGARANTI Regjeringen foreslår å bevilge 222 millioner kroner til 2000 nye omsorgsplasser. Målet er full sykehjemsplasser i Norge ved at alle som trenger heldøgns omsorg, skal få det innen Sykepleieforbundet er ikke imponert og etterlyser penger til videreutdanning for å øke kompetansen i kommunehelsetjenetsen. Regjeringen varsler at de også vil fremme forslag om en egen VERDIGHETSGARANTI. Ved å fremheve begrepet verdighet blir det gjort tydelig at dette er grunnleggende element i en forsvarlig helseog omsorgstjeneste. Forskrift om en verdig eldreomsorg vil sikre at eldre ikke kommer uheldig ut i forhold til prioriteringen i pleie- og omsorgtjenesten. Arbeidsledigheten vil også i 2011 holde seg på rundt 3,5 prosent hvilket regjeringen sier seg fornøyd med. Skjuler regjeringen den reelle arbeidsledigheten ved økning i antall uføretrygdede som øker faretruende og særlig blant de unge? Årslønnen forventes å øke med drøyt 3 prosent neste år. Sett sammen med prisveksten og rentekuttene blir det god vekst i disponibel realinntekt neste år. Vil det også gjelde for pensjonister og uføretrygdede? LYKKE KAN LÆRES Slik blir du lykkeligere Oppsøk andre mennesker og sosiale arenaer Bruk de talentene og styrkene du har, om det så er å løse Matematiske ligninger, skrivedikt, danse, studere, trene eller administrere. Sett deg personlige mål og jobb mot disse. Tren jevnlig og sov godt om natten. Fysisk helse spiller inn på det psykiske. Vær hyggelig og blid mot andre mennesker. Da får du smil og vennlighet tilbake. Delta i aktiviteter som gjør deg glad. Det og være i flyt, la seg oppsluke og engasjere av det man driver med, er viktig. Tren deg opp i det gode liv. Optimisme og livsglede kan læres, Mener psykologen. Sakset fra psykolog Vivoll Straume 8

9 Amputasjonsforum Nr. 4/ 2010 HJELPEMIDLER I UTLANDET Om du kan ta med deg hjelpemidler til utlandet er avhengig av hvor du skal og hvor lenge du blir borte. Hva kan du ta med til utlandet? I utgangspunktet kan du ta med hjelpemidlene dine på ferier og kortere opphold i EØS-land. Flytter du til utlandet eller skal oppholde deg i utlandet utover 12 måneder må du søke NAV Utland om å få beholde hjelpemidlene. Det gjelder også hvis du bor i utlandet og søker om hjelpemidler i Norge. Har du bosted/midlertidig opphold i Norge og skal på midlertidig utenlandsopphold under 12 måneder må du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral. Har du fått bil gjennom Folketrygden, kan du reise ut av landet både i og utenfor EØS i opptil én måned uten å søke. Hvis det er særlige grunner for det, kan du søke om dispensasjon for å kunne ta med bilen utenlands i mer enn en måned. Søknaden sendes til Bilkontoret i fylket der du bor. Utenlandsopphold i EØS-land Dersom du har fått stønad støtte til briller/kontaktlinser, forstørrelsesbriller, kikkertbriller, høreapparat, manuell eller elektrisk rullestoler eller annet mekanisk forflytningsmiddel, førerhund eller ortopediske hjelpemidler har du rett til å ta disse med deg til et EØS-land. Har du andre hjelpemidler, kan du søke NAV Utland eller NAV Hjelpemiddelsentral om å få ta dette med til et EØS-land. Utenlandsopphold utenfor EØS-området Skal du på ferieopphold i land utenfor EØS kan du søke om å få ta med deg hjelpemiddelet. Flytting til utlandet Flytter du til utlandet skal som hovedregel hjelpemiddelet skaffes lokalt etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral/NAV Utland. Bor du i et annet EØS-land skal du først søke om hjelpemidler i det landet du bor. Får du avslag kan du søke om hjelpemidler fra Norge. Flytter du til et land utenfor EØS-området skal hjelpemiddelet leveres tilbake til NAV Hjelpemiddelsentral. Reparasjoner i utlandet Hvis du har fått lov til å ta med deg et hjelpemiddel til utlandet, har du rett til å få det reparert dersom det går i stykker. Du må kontakte NAV Hjelpemiddelsentral som godkjente søknaden. Informasjonen er hentet fra NAVs hjemmeside VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER, SAMARBEIDS- PARTNERE OG ANNONSØRER EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR. 9

10 Amputasjonsforum Nr. 4/2010 SÆRFRADRAGSORDNINGEN FOR STORE SYKDOMSUTGIFTER FORESLÅS FJERNET Et regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe har foreslått å fjerne særfradragsordningen for store sykdomsutgifter. Sykdomsgrupper som vil bli særlig rammet dersom forslaget gjennomføres er blant annet personer med diabetes, revmatikere, astmatikere, personer med psoriasis, ms-rammede, personer med dårlig tannhelse samt hjerte- og lungesyke. Dette reagerer vi svært negativt på! Forsvinner denne fradragsordningen vil det rett og slett bli dyrere æ være syk og funksjonshemmet i Norge. Funksjonshemmede og kronisk syke har et sterkt ønske om å bidra til samfunnet og fellesskapet, og de av oss som har mulighet til å delta i arbeidslivet betaler gjerne inn skatt til fellesskapet. Dette ønsker vi også å fortsette med. At vi skal straffes økonomisk på grunn av sykdommene våre er det derimot vanskelig å akseptere. Ønsker vi større sosiale forskjeller og mer urettferdighet i samfunnet? Vi anmoder derfor regjeringen å legge bort dette usosiale forslaget og isteden vurdere grundig hvordan kompensasjonen for store sykdomsutgifter kan gjøres bedre og mer rettferdig. 10

11 Amputasjonsforum Nr. 4/ 2010 LFA LIKEMENN PR MAI 2009 Oslo/Akershus Per Hovden mob.: Jan Simensen mob.: Inger Biseth mob.: Buskfold Rolf E. Strand mob.: Erik Ax mob Agder Arne Randolf Larsen mob.: Svein Upsahl mob.: Møre og Romsdal Alvhild Kvamme Iversen mob.: Kari Langseth tlf.: Berit Sporstøl tlf.: Kjell Titlestad mob.: Tora Sunde mob.: Trøndelag Sigmund Tøndelstrand mob.: Sigbjørn Rønning mob.: Bjarne Afret mob.: Hordaland Helge Kvaale mob.: Roald Hauge tlf.: Nord-Norge Torstein Møller mob.: Karl Foslund mob.: Odd Harald Kristoffersen mob..: Are Apeland mob.: Hedemark Randi Mellem mob.: Oppland Karin Bekkemellem mob.: Østfold Kari Jansen mob.: Inger Wiklund mob.: Bjørn Helgesen mob.:

12 Retur adresse: LFA Postboks 9217, Grønland 0134 OSLO Amputasjonsforum Nr. 4/2010 B Til: AFTRET, BJARNE TROMPETVEGEN VIKHAMMER Å vera til- Større ord er ikkje sagt! Olav Duun Vi lever alle under den samme himmel, men vi har ikke alle den samme horisont! Adenauer Drikk for de du er lykkelig, aldri fordi du er ulykkelig G.K.Chesterton Vi minner ikke dager, Men øyeblikket. C. Pavese Mot er motstand mot frykt, herredømme over frykt, Ikke fravær av frykt. Mark Twain Ole Andreas 6 år; Indre verdier betyr at du har vært så uheldig å svelge en tikroning Trykk: Koppmolla As, tlf: Innmelding i LFA (Landsforeningen for Amputerte) Hovedmedlem : kr. 300,- Pårørende i husstand: kr. 150,- Interessemedlem: kr. 300,- Navn: Adresse: Postnr/sted: Sendes til: e-post: Telefon/mobil: Fødselsdato og år: Landsforeningen for Amputerte Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo Kategori: Funksjonshemmet Amputert Pårørende Nettsted: Tlf: Sted/dato: e-post: Underskrift: 12

Amputasjonsforum Nr. 2/2012 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13. Tid for padling. Foto: JAS. www.lfa.

Amputasjonsforum Nr. 2/2012 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13. Tid for padling. Foto: JAS. www.lfa. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13 Tid for padling Foto: JAS www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470 Slemmestad

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST

Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 2 2009 HØST Høsten den er her, det mørkner så fort, dagen blir kort, og jeg får mindre gjort. Men høsten er vakker i sitt fargeflor, og bladene

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. LFA`s leder har styringen. Amputasjonsforum Nr.

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. LFA`s leder har styringen. Amputasjonsforum Nr. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12 LFA`s leder har styringen Foto: JAS www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2011 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte

AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16 Kong Olav V på Skjerjehamn Foto: Kolbjørn Fosse, Frekhaug www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen

Detaljer

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang Nr. 1 / 2009 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 1 2009 Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Hovedstyret I LFA 2009

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Foto: PH. Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania.

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Foto: PH. Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14 Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania. Foto: PH www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen

Detaljer

UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det.

UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det. BLADET FOR AMPUTERTE/PROTESEBRUKERE 3/2010 UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM, FORENINGEN FOR ARM OG BENPROTESEBRUKERE Bladet

Detaljer

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten!

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! Medlemsblad for Landsforeningen for Amputerte (LFA) Nr. 2-2004 Tilsluttet Norges Handikapforbund 7. Årgang Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! En drøm ble virkelighet for Jorunn i Bergen.

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum.

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum. Livsglede MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE 2/ 2005 Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61 Følg med på www.momentum.nu Mye spennende å lese se selv!

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu 3/2006 medlemsblad for momentum foreningen for arm og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu LIVSGLEDE 3/2006 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Livsglede. God påske! På ski uten ben 1/ 2004 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Livsglede. God påske! På ski uten ben 1/ 2004 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE Livsglede MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE 1/ 2004 På ski uten ben God påske! LIVSGLEDE 1/2004 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen 0212 Oslo. Utkommer 4 ganger årlig.

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg Nr. 2/2012 - årgang 7 Vervekampanje Trygdeoppgjøret 2012 Er pensjonene våre i fare? Barnevernet 2012: Nedprioritert og utarmet

Detaljer

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten

Har tro på ny NAV-ordning. side 4-5. magasin. Studie på ryggmargsskader. Krav til statsbudsjett. Søkelys på erstatningsretten magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 2-9. årgang 2010 Har tro på ny NAV-ordning side 4-5 Studie på ryggmargsskader s. 6-8 Krav til statsbudsjett s. 10-11 Søkelys på erstatningsretten

Detaljer

Unge slagrammede. Slagrammet tok doktorgraden. Slagenheter. sliter. redder liv ISSN: 0803-6217

Unge slagrammede. Slagrammet tok doktorgraden. Slagenheter. sliter. redder liv ISSN: 0803-6217 ISSN: 0803-6217 Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 4-2008 - 18. årgang Ingen gaver fra Jens... Unge slagrammede sliter Side 9 Slagenheter redder liv Side 11 Slagrammet tok doktorgraden

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Det er lenge siden jeg har fått så mange innlegg til tidsskriftet. Tusen takk

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015 Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 4 2014 Årg. 69 Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement Turtilbud 2015 God jul og godt nytt år! colorlab.no The Norwegian

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2010 Lafys Brennende Hjerter Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen etableringen av LAFY Eldrebølgen krever arbeidskraft Styrelederens Faste Spalte GRATULERER Landsrådet kan i

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

Polio. Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55

Polio. Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55 Polio Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55 proteser ortoser korsetter fotsenger og innlegg ortopedisk fottøy barnehjelpemidler

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

agenda nordsjøen side 9 Tinnitus ødelegger mitt liv Se side 5 Jan Sørhus slutter etter mange år i Lederne Se side 8

agenda nordsjøen side 9 Tinnitus ødelegger mitt liv Se side 5 Jan Sørhus slutter etter mange år i Lederne Se side 8 agenda www.lederne.no nummer 1 januar 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Finn Berbusmel i Orkanger: Tinnitus ødelegger mitt liv Se side 5 Jan Sørhus slutter etter mange

Detaljer