Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST"

Transkript

1 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr HØST Høsten den er her, det mørkner så fort, dagen blir kort, og jeg får mindre gjort. Men høsten er vakker i sitt fargeflor, og bladene drysser ned på vår jord. utdrag av Marianne Berg Hansen`s dikt HØST 1

2 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2009 Leder Arne Randolf Larsen Bieveien 25 B 4878 Grimstad Mobil Privat E.mail Nest leder Franck Tore Larsen Eikelistien Bødalen Mobil Privat E.mail Styremedlem og likemannsansvarlig Inger Biseth Kjelsåsveien 6 b 0488 Oslo Mobil Privat E.mail Styremedlem og redaktør i Amputasjonsforum Per Hovden Strømsveien Strømmen Mobil Privat E.mail Styremedlem Randi Inger Mellem Galterudveien Kongsvinger Mobil Privat E.mail Styremedlem Torstein Møller Lanesbogen 9372 Gibostad Mobil Privat E.mail Styremedlem og Sekretær Roald Hauge Hauge 5281Valestrandsfossen Mobil Privat E.mail Varamedlem Alvhild Kvamme Iversen 6084 Larsnes Mobil Privat E.mail Varamedlem Jan Simensen Hamangskogen Sandvika Mobil Privat E.mail Varamedlem Odd Harald Kristoffersen LFA Troms Mobil E. mail Oslo og Akershus PER HOVDEN Østfold KARI JANSEN Hedmark RANDI MELLEM Oppland KAI BEKKEMELLOM LOKALE KONTAKTPERSONER BuskFold ROLF ERIK STRAND Agder SVEIN UPSAHL Rogaland JORUNN SVANEVIK Hordaland GISLE HAGENES Møre og Romsdal ALVILD KVAMME IVERSEN Trøndelag BJARNE AFRET Nord ODD HARALD KRISTOFFERSEN

3 LEDER N HAR ORDET Nå er vi tilbake i full modus igjen. Sommer og ferietid er passert, nye oppgaver venter. Jeg håper, at alle lokallag med likemannsarbeidere, har sendt inn passbilde og mottatt et I.D. Kort. Som dere alle vet vil nå de fleste sykehus og andre sentre, blant annet rehabilitering stille flere krav til oss, blant annet det med skolering, i vårt arbeid. Noen av oss har vært med på dette så lenge at vi ser på det som unødvendig, men vi trenger å skolere nye, og da er det greit å kunne legitimere seg for avdelingenene vi skal besøke. Videre går vi inn i en periode med mange, endringer i organiseringen av Norges Handikapforbund og alle Landsforeningene, vi håper disse endringer skal gjøre det letter å arbeide å kanskje gi litt mer penger i kassen. Nå vil jeg si litt om bladet, redaksjonskomiteen står på hele tiden for å lage et blad som er innbydende å lese, lett å finne frem i, å ikke minst, skaffe stoff, som er aktuelt, for alle medlemmer. Send inn referater fra møter turer, i det hele ting som kan være an interesse. Redaksjonskomiteen er, som dere sikkert vet, Per Hovden, Inger Biseth og Jan Simensen. Har dere noe, så finner dere alt dere trenger, å vite om de tre, på side to i Amputasjonsforum. Takk for denne gang, ser frem til en aktiv høst, og fremgang for LFA å våre medlemmer. Grimstad Arne Randolf Larsen Leder LFA Amputasjonsforum: Utgiver LFA Postboks 9217, Grønland 0134 Oslo Utkommer 4 ganger årlig Trykk/lay-out: Koppmolla As Internett: ww.lfa.no Redakasjonskomite: Inger Biseth Jan Simensen Per Hovden 3

4 HANDLINGSPLAN Hensikten med denne handlingsplanen er at Landsforeningen for Amputerte (LFA) sentralt og lokalt skal trekke i samme retning. En levende landsforening forutsetter lokalt engasjement, og lokallagene bør derfor utarbeide egne aktivitetsplaner på områder som er aktuelle i deres fylke og ut fra satsningsområdene i LFAs felles handlingsplan for SATSNINGSOMRÅDER Utvikling av arbeidsområdene i Landsforeningen for Amputerte (LFA) skal gjøres ved - gjenomføring av ulike opplæringstiltak i interessepolitisk og organisatorisk arbeid. Dette kan skje ved deltagelse på kurs og konferanser i blant annet NHFs regi. - gjennom å inspirere lokallagstillitsvalgte til deltagelse på kurs/konferanser i regi av NHF og LFA - gjennom aktivt å utøve interessepolitisk påvirkning av sentrale og lokale beslutningsmyndigheter. Dette kan gjøres ved blant annet å ta aktivt del i ulike høringsprosesser på områder som vedrører våre målgrupper. - arbeide for å ivareta armamputertes kompetanse og interesser. Mål: Økt kunnskap til å utøve interessepolitikk og ivareta LFAs organisatoriske arbeid sentralt og lokalt. LFA skal drive et aktivt informasjonsarbeide, internt og eksternt - gjennom å spre informasjon om LFA til offentlige instanser - gjennom økt samarbeid og kontakt med den kommunale helsetjenesten - gjennom å utvikle medlemsbladet Amputasjonsforum. Bladet skal bli et talerør for vår målgruppe; kvalitet og fire utgivelser pr. år er et realistisk mål som skal bestrebes gjennomført. - gjennom hyppigere utspill og aktiv deltagelse i høringer/interessepolitiske arbeid på områder som vedrører amputerte. - vedlikeholde og oppdatere LFAs egen hjemmeside Mål: Gjøre LFA kjent og tilgjengelig. Utvikling av likemannsarbeide - Det skal opprettes minst 1 fast kontaktperson på sykehus/rehab.institusjoner og ortopediske verksteder, som kjenner LFAs likemannsarbeid i sitt fylke. Det bør også opprettes gode kontakter innenfor kommunehelsetjensten. - gjennom oppsøkende virksomhet til behandlingsinstitusjoner lokalt - gjennom å arbeide for at det opprettes lokale tverrfaglige oppfølgingsgrupper for amputerte bestående av likemann (amputert), lege, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør og sosionom - drive aktivt likemannsarbeide lokalt. Mål: Kunne tilby medlemmene hjelp med sine problemer på kort og lang sikt. Hjelpe den enkelte amputerte. Økonomi - LFA sentralt og lokalt skal kontinuerlig være aktive på å finne frem til ulike finansieringskilder til landsforeningens aktiviteter. - Det skal arbeides for stabile annonseinntekter. - Det skal knyttes kontakter med aktuelle samarbeidspartnere med hensyn til utstillerhonorarer osv. I all inntektsbringende virksomhet er det viktig for LFA å ha en bevisst holdning til de virkemidler som tas i bruk. Mål: Å sikre LFA en trygg økonomi for å sikre drift og gjennomføre planlagte tiltak/aktiviteter lokalt og sentralt. 4

5 REDAKSJONEN HAR ORDET Vel overstått sommer. Her kommer blad nr. 2 for LFA. Vi har fått en del tilbakespill på at bildene ikke ble gode nok. Dette håper vi skal bli bedre i dett nummeret. Som dere ser er det foretatt noen redaksjonelle endringer som vi håper faller i smak. Nytt denne gangen er tema RETTIGHETER som vil bli et fast innslag fremover. Denne gangen har vi valgt temaet PARKE- RING. Vi i redaksjonskomiteen arbeider hele tiden for å gi ut et blad som dekker medlemmenes behov og ønsker, men da er vi avhengig av å få innspill (råd og tips) fra dere. Her er noen eksempler: Hva skjer i lokallagene-send inn stoff gjerne med bilder Emneområder som ønskes tatt opp Hvordan takler vi vår situasjon-får du den hjelp og støtte du har behov for Hvordan fungerer forholdet til Ortopediverkstedene-erfaringer Hvordan fungerer hjelpeapparatet på ditt sted Hvordan fungerer forholdet til LFA sentralt - ønsker man besøk fra styret Hvordan er forholdet til NHF lokalt/sentralt Ønsker dere at styret kan arrangere felles ferie/ opplevelsesturer, årlig samling med interessant forelesere, aktuelle kurs som for eksempel likemannskurs, organisasjonskurs o.a. Til slutt - vet du om aktuelle annonsører som kunne tenker seg å annonsere i bladet vårt? Ta kontakt med redaksjonskomiteen eller et av styremedlemmene - som dere skjønner ønsker vi å øke aktiviteten både lokalt og sentralt. BRUK OSS. Med vennlig hilsen Redaksjonskomiteen 5

6 PARKERING Hva går ordningen med parkering for forflytningshemmede ut på? Parkeringskortet gir forflytningshemmede rett til å parkere på spesielt oppmerkede parkeringsplasser. Retten gjelder på alle offentlige parkeringsplasser merket med offentlig trafikkskilt. Tillatelsen gir rett til avgiftsfritak og utvidet tidsbegrensning. Parkering ut over lengste tillatte parkeringstid gjelder likevel ikke dersom det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid. Parkeringskortet gir deg også rett til å parkere på handikapplasser på parkeringsplasser som drives av private parkeringsselskap, men på disse plassene må du som hovedregel betale avgift. Hva skal til for at jeg kan få parkeringstillatelse? For at du skal kunne få parkeringstillatelse, kreves det at du bare kan bevege deg en begrenset strekning. Forskriften som regulerer dette gir rom for en fornuftig helhetsvurdering ut fra den enkeltes livssituasjon, dvs. hvilke særlige behov som fremgår av søknaden. Du må beskrive dine behov for parkering slik at det tydelig fremgår hvor, og hvor ofte du må parkere. I tillegg kan det være lurt å si noe om du eventuelt trenger større plass, for eksempel ved at bildøren må være vid åpen for å komme inn og ut av bilen. Alle typer aktiviteter skal tas med i vurderingen av parkeringskort. I legeerklæringen som du må legge ved er det forutsatt at legen din angir forflytningsevnen slik at kommunen med sin kunnskap skal kunne vurdere behovet for parkeringslettelse i forhold til det som kommer fram av opplysninger i selve søknaden. Det kan være lurt å være tilstede når legen fyller ut skjemaet, slik at alle sider ved saken blir synliggjort. Kan jeg ha rett til parkeringstillatelse selv om jeg selv ikke kan kjøre bil? Forflytningshemmede som ikke selv kjører bil kan få parkeringstillatelse, men som passasjer må du likevel oppfylle de generelle kriteriene for tildeling av parkeringstillatelse. Det skal gjøres en totalvurdering av søkerens livssituasjon, hvor også hensynet til belastningen for de som forestår transporten av den forflytningshemmede kan tillegges vekt. Har jeg rett til fri passering i bomringer når jeg har parkeringstillatelse? Forflytningshemmede med parkeringstillatelse får fritak for avgift i alle landets bomringer etter søknad. Mange bomringer er knyttet til bomstasjoner opprettet i ring rundt bykjernen. Dette gjelder pr 2005 i alt 7 bomringer og omfatter: Oslo, Trondheim, Nord-Jæren (Stavanger), Bergen, Tønsberg, Kristiansand og Namsos. På frittstående bomstasjoner må du betale avgift. Har jeg rett til fritak for piggdekkavgift når jeg har parkeringstillatelse? Forflytningshemmede med parkeringskort har fritak for betaling av piggdekkavgift på de stedene som har innført dette. Dette er hjemlet i «Forskrift om bruk av piggdekk og tilleggsgebyr». Ved piggdekkontroll på veg, er det tilstrekkelig at sjåfør/ passasjer kan forevise parkeringskortet. For mer informasjon om Parkering, se NHFs brosjyre "Behov for parkeringstillatelse". Denne kan fås ved henvendelse til NHFs regionkontorer eller NHF sentralt. Den kan også lastes ned fra NHFs hjemmeside Alvhild 6

7 PÅ BØLJAN BLÅ Lokallaget Oslo/Akershus i LFA har utvidet sin horisont ytterligere. Fra turer til Koster syd og København har vi nå tatt enda et skritt ut i den store verden. I strålende vær, godt humør og smokingen i bagasjen (det er kravet) entret vi Royal Carribean Cruiseline sitt elegante cruise skip Vision of the seas, med kurs for Amsterdam. Etter noen timer på soldekket ( med nogo attåt), trakk jentene i sidserken og gutta i blådressen inn til en meget velsmakende middag og en overdådig servise. Neste dag på sjøen ble brukt til sol, basseng, fitnessenteret, kort sagt noe for enhver smak. En hel dag i Amsterdam bød på diverse utflukter: Båttur på kanalene, Van Gogh museet, Keukenhof (tulipanparken), Anne Franks hus og andre utflukter, før vi igjen måtte vende skutebaugen hjemover. En veldig fin tur hadde vi også på tilbaketuren. Flatt hav og nydelig vær. Om kveldene var det ulike show med litt ymse underholdningsverdi. Enkelte av oss tilbragte noen sene timer ved dekksbaren med en nattlig hamburger og et nattbad i bassenget. Forretningene om bord var nok mer basert på amerikanske turister enn på Ola Nordmann. Det var en finfin tur, en luksustilværelse. Det ga helt sikkert mersmak for noen av oss. Lars koser seg Inger Biseth Deilig på dekk Vi venter på middag Kanaltur i Amsterdam 7

8 ALFIMED AS. NY NORSK PROTESE LEVERANDØR Geir Finnerud (39), Daglig leder i AlfiMed as, har lang erfaring både som benamputert og profesjonell innen protesefaget. Hans erfaring kommer til nytte både for amputerte og for produsenter av ortopediske hjelpemidler. Sammen med hans far, Terje (65) som styrer lageret, driver de firmaet AlfiMed as på Slemmestad i Røyken kommune. Geir hadde en medfødt skade /dysmeli og amputerte sin fot i midten av 70 årene etter å ha ligget 2 år i hoftegips for dobbelsidig hoftedysplasi. Etter en rekke operasjoner i både hofter og fot var hans stump klar for protese. Fra første dag av var han opptatt av mestring. Vi visste han skulle leve et langt liv med protese og var veldig opptatt av at han skulle lære å gå skikkelig fra starten av, sier Else, Geirs mor. Vi trente på å gå i times vis hver dag. Han var helt besatt av tanken på å gå så pent at ingen kunne se han hadde protese. Han ville at vi skulle si ifra hvis han slurvet med gangen eller haltet. Som ung gutt spilte han fotball sammen med jevnaldrende og løp 60 meteren på rundt 9 sekunder. En kombinasjon av gode proteser og mye trening gjorde at Geir egentlig aldri skilte seg ut som handikappet på noen måte, legger hun til. Jeg er ikke så opptatt av at det ikke skal synes at jeg har protese lenger sier Geir. Nå går jeg med en protese som ikke er anatomisk kosmetisk utformet. Den er dekorert med leopard mønster og min neste protese skal ha børstet alumineum look. Jeg er mer opptatt av funksjon. Protesen skal først og fremst være et hjelpemiddel som jeg kan bruke aktivt i hverdagen. Med min bruk blir en skumkosmetikk fort stygg, opprevet og i veien. Geir forteller at han og hans kone Torunn til sammen har 11 barn fra 7 til 23 år. I tillegg er alle gutter. Det å måle krefter med sin far og stefar er en daglig aktivitet. Og når 2-3 av dem kaster seg over meg samtidig, er det viktig at protesen holder. Det er viktig å kommunisere med 8

9 den som skal produsere hjelpemiddelet man skal bruke. Den må tilpasses brukeren og hans/hennes behov. Geir har jobbet snart 20 år i den ortopeditekniske bransje hvorav det siste året i eget firma Noen fordeler er det å drive et firma i denne bransje når man selv er amputert. Jeg har muligheten til å prøve ut mange av de produkter vi leverer i AlfiMed as. Og dermed også få erfaring og kunnskap om produktene. I tillegg har jeg prøvet veldig mange av de produkter som finnes og har dermed også muligheten til å sammenligne. I AlfiMed as er vi opptatt av den enkeltes mulighet til å leve et selvstendig dagligliv. Da er den funksjonshemmede avhengig av at praktiske gjøremål kan gjennomføres uten for mange avbrudd eller hindringer. For å kunne delta på lik linje med andre i aktiviteter innefor barnehage og skole, arbeid, ferie og fritid, må den enkelte selv kunne sette premissene for eget liv og være med å definere sine behov i samarbeid med det profesjonelle apparatet rundt. Selv om alle amputerte er unike og har forskjellige utgangspunkt, ønsker og behov, ser jeg det som en fordel at jeg er amputert i tillegg til å ha utdannelse innen protesefaget. Det siste året har jeg også engasjert meg i LFA og blitt valgt inn i styret til lokallaget LFA BuskFold. Jeg syntes det er kjempehyggelig å treffe likesinnede og være med og om mulig bidra til at folk får en lettere hverdag. Vi som har noen år på stumpen, har jo etter hvert fått litt erfaring vi kanskje kan bringe videre til nyamputerte, sier Geir. Franck Tore Larsen BJARNE LERBAKK - SKOGENS MANN Etter 7 timer med soppsanking på Krokskogen, utstyrt med krykker og et bein, er han tilbake, litt sliten, men i fin form. Fangsten var ca, 8 kg.flotte gule kantareller, og det ble mange slike turer denne høsten både bær - og soppturer. Bjarne Lerbakk ble låramputert oktober 2007 Han er 60 år, men en ung 60 åring. Han har alltid vært en skogens mann, og skal vi bruke uttrykket "å kjenne hver tue i marka så må det være han Bjarne! Han har nå kjøpt seg bil og tatt førerkort. Mopeden er satt på vent. Er fremdeles med i idrettslaget sitt, I.L.JUTUL i Skui. Bjarne klar til en av sine mange soppturer, Noe av soppen var undertegnene så heldig å få. TAKK FOR KANTARELLENE, BJARNE! Blåbær blir det også, 7-8 kg. denne gangen. Stå på ikke gi opp! Noe å tenke på folkens. Sandvika, september 2008 JAS 9

10 Vi har brukerne i fokus Sophies Minde Ortopedi AS har lang erfaring og høy kompetanse både med arm- og benproteser. Vi behersker både tradisjonelle metoder og materialer samt moderne teknologi og komponenter for å skreddersy den beste løsningen til den enkelte bruker.vi er et selvstendig og heleid datterselskap av Oslo universitetssykehus HF som består av Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Vi har et bredt samarbeid med alle sykehusene og kan derfor tilby våre brukere et helhetlig tilbud i protesetilpasning og opptrening med fysioterapeut eller ergoterapeut. Vi har lang erfaring i bruk av CAD/CAM-teknologi Vi har levert og tilpasset C-leg siden i fremstillingen av våre proteser. Silikon kosm- Våre medarbeidere oppdaterer seg jevnlig etikk er med på å gi protesen et naturtro utseende. på denne og tilsvarende teknologier. Vi har en egen gruppe medarbeidere som har spesial kompetanse på silikon. Vi ser det som vår oppgave å åpne muligheter og ikke lage begrensninger for våre brukere. Hovedavdelingen ved Avd. ved Avd. ved Ullevål Avd. Drammen: Aker universistetssykehus Rikshospitalet: universitetssykehus: Nedre Torggt. 9 Trondheimsvn 235, bygg nr 79, Sognsvannsveien 20 Kirkeveien Drammen Postboks 493, Økern, 0512 Oslo 0027 Oslo 0255 Oslo Felles sentralbord for avdelingene: , e-post: hjemmeside: 10

11 HJELPEMIDDELMESSEN ØST 2009 Høstens store eventyr finner sted i Ekeberghallen onsdag 21. oktober og torsdag 22. oktober i år. Norges Handikapforbund Oslo og Øst sammen med Leverandørforeningen for helsesektoren inviter til to unike dager i hjelpemiddelverden. Programmet blir variert, blant annet finner vi trolig mellom utstillere som vil vise frem det siste på hjelpemiddelområdet og andre viktige hjelpemidler og nyheter. Herunder også en del offentlige myndigheter, som NAV og Hjelpemiddelområdet. Handikapidretten vil også være til stede, både med stand og med mange spennende aktiviteter. Her blir ikke minst mulig for den enkelte selv å prøve seg i flere idretter og aktiviteter. Videre tar vi sikte på å dekke flest mulige områder som bevegelse, bil, syn, hørsel, kognitive hjelpemidler, nyheter innen IKT, ferie og friluftsliv og handikapidretten. Eget aktivitets- og nyhetstorg hører med, likeledes faglige seminarer. Messen retter seg mot oss alle, uansett alder, men barn vil i flere sammenhenger få litt spesielt fokus, det være seg gjennom tilbudet av hjelpemidler, idrettens ulike tilbud eller på annen måte. NHF vil ha egen stand sammen med våre landsforeninger. I tillegg inviterer vi andre interesseorganisasjoner, for eksempel Blindeforbundet, Norsk forbund for utviklingshemmede, Hørselshemmedes landsforbund og FFO. Messen skreddersys for to målgrupper, NHF s medlemmer og andre som har interesse av en slik utstilling. Den andre målgruppen er offentlige ansatte, ikke minst ansatte i hjemmebaserte tjenester, NAV og hjelpemiddelområdet. Her vil man finne mye av interesse for oss alle sammen. Messen er gratis for publikum og vi vil legge til rette for best mulig atkomst og deltakelse. Derfor, sett av datoene allerede nå, vi tar sikte på å åpne dørene kl og holder åpent frem til kl begge dager. Ytterligere informasjon kan fås på regionkontorene, NHF Oslo tlf eller hos NHF Øst tlf VELKOMMEN! LFA LIKEMENN PR MAI 2009 Oslo/Akershus Per Hovden mob.: Jan Simensen mob.: Inger Biseth mob.: Buskfold Rolf Strand mob.: Erik Ax mob Agder Arne Randolf Larsen mob.: Svein Upsahl mob.: Møre og Romsdal Alvhild Kvamme Iversen mob.: Kari Langseth tlf.: Berit Sporstøl tlf.: Kjell Titlestad mob.: Tora Sunde mob.: Trøndelag Sigmund Tøndelstrand mob.: Sigbjørn Rønning mob.: Bjarne Afret mob.: Hordaland Helge Kvaale mob.: Roald Hauge tlf.: Nord-Norge Torstein Møller mob.: Karl Foslund mob.: Odd Harald Kristoffersen mob..: Are Apeland mob.: Hedemark Randi Mellem mob.: Oppland Karin Bekkemellem mob.: Østfold Kari Jansen mob.: Inger Wiklund mob.: Bjørn Helgesen mob.:

12 Amputasjonsforum Retur adresse: Nr. 2 / 2009 B LFA Postboks 9217, Grønland 0134 OSLO Til: Din egentlige alder er summen av tidløse øyeblikk P.Arneberg Å forstå sin alder er å forstå dens gleder. W.Churchill Det store er ikke å aldri falle, men å reise seg igjen Trykk: Koppmolla As, tlf: Du søkte en kilde og fant et hav du søkte en kvinne og fant en sjel Innmelding i LFA (Landsforeningen for Amputerte) Hovedmedlem : kr. 300,- Pårørende i husstand: kr. 150,- Interessemedlem: kr. 300,- Navn: Adresse: Postnr/sted: Sendes til: e-post: Telefon/mobil: Fødselsdato og år: Landsforeningen for Amputerte Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo Kategori: Funksjonshemmet Amputert Pårørende Nettsted: Tlf: Sted/dato: e-post: Underskrift: 12

AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte

AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16 Kong Olav V på Skjerjehamn Foto: Kolbjørn Fosse, Frekhaug www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen

Detaljer

UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det.

UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det. BLADET FOR AMPUTERTE/PROTESEBRUKERE 3/2010 UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM, FORENINGEN FOR ARM OG BENPROTESEBRUKERE Bladet

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Livsglede. God påske! På ski uten ben 1/ 2004 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE

Livsglede. God påske! På ski uten ben 1/ 2004 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE Livsglede MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE 1/ 2004 På ski uten ben God påske! LIVSGLEDE 1/2004 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen 0212 Oslo. Utkommer 4 ganger årlig.

Detaljer

Bil og transport. Tema: Bil

Bil og transport. Tema: Bil Tekst: Hilde Jeanette Løberg Tema: Bil Bil og transport Ihra Lill Scharning (19) har bil men ikke lappen. Les om henne på side 24. Personer som har gangvansker Det gis ikke stønad til bil hvis du Det er

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

PER JØRGEN LERUD, AMPUTASJONSSPESIALISTEN 6-7 NÅR HENDER KAPPES AV - SOM STRAFF 14-16 OVL-LEDEREN: VI ER PÅ RETT VEI 17 WWW.MOMENTUM.

PER JØRGEN LERUD, AMPUTASJONSSPESIALISTEN 6-7 NÅR HENDER KAPPES AV - SOM STRAFF 14-16 OVL-LEDEREN: VI ER PÅ RETT VEI 17 WWW.MOMENTUM. BLADET FOR AMPUTERTE/PROTESEBRUKERE 1/2013 PER JØRGEN LERUD, AMPUTASJONSSPESIALISTEN 6-7 NÅR HENDER KAPPES AV - SOM STRAFF 14-16 OVL-LEDEREN: VI ER PÅ RETT VEI 17 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM, FORENINGEN FOR

Detaljer

Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund helga 1.-3. oktober!

Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund helga 1.-3. oktober! Nummer 3/2010 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 3 sept 2010 årgang 4 Hele 47 medlemmer har meldt seg på til kombinert likemannshelg og feiring av 25-årsjubileet vårt på Scandic Hotel i Ålesund

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Nr. 4, 2013. 23. årgang. Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt. God jul og godt nyttår!

Nr. 4, 2013. 23. årgang. Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt. God jul og godt nyttår! Nr. 4, 2013 23. årgang Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt God jul og godt nyttår! 1 Lederen Kjære leser! Desember er måneden for tilbakeblikk. 2013 ble også et innholdsrikt

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

Polio. Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55

Polio. Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55 Polio Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55 proteser ortoser korsetter fotsenger og innlegg ortopedisk fottøy barnehjelpemidler

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer