Amputasjonsforum Nr. 2/2012 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13. Tid for padling. Foto: JAS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Amputasjonsforum Nr. 2/2012 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13. Tid for padling. Foto: JAS. www.lfa."

Transkript

1 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13 Tid for padling Foto: JAS 1

2 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470 Slemmestad Mobil Privat e-post: Nestleder Alvhild Kvamme Iversen 6084 Larsnes Mobil Privat e-post: Styremedlem Sigmund Tøndelstrand Bergheimsvegen Trondheim Mobil e-post: Styremedlem Gisle Hagenes Kyrkjesteinsvegen 15, 5357 Fjell Mobil Privat e-post: Styremedlem Inger Biseth Grefsenkollvn. 14A 0490 Oslo Mobil Privat e-post: Styremedlem Randi Inger Mellem Galterudveien Kongsvinger Mobil Privat e-post: Styremedlem Odd Harald Kristoffersen Brøstadveien Brøstadbotn Mobil e-post: 1. Varamedlem Jan Simensen Hamangskogen Sandvika Mobil Privat e-post: 2. Varamedlem Anne Johnsen Skauveien Svelvik Mobil e-post: 3. Varamedlem Aksel Låstad, Ytre Bruvik 5285 Bruvik Mobil Privat e-post: Oslo og Akershus PER HOVDEN Østfold KARI JANSEN Hedmark RANDI MELLEM Oppland KAI BEKKEMELLOM LOKALE KONTAKTPERSONER BuskFold ROLF E. STRAND Agder SVEIN UPSAHL Rogaland JORUNN SVANEVIK Hordaland GISLE HAGENES Møre og Romsdal ALVILD KVAMME IVERSEN Trøndelag BJARNE AFRET Nord ODD HARALD KRISTOFFERSEN

3 LEDER N HAR ORDET Hei alle medlemmer av Landsforeningen For Amputerte og lesere av vårt blad. Vell overstått påske! LFA holdt i år sitt årsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen, lørdag 21 søndag 22.april. Fremmøte for årsmøte delegater, observatører og inviterte var kl hvor vi starter med å spise lunch. Merete Krohn fra NHF Sentralstyret gjestet LFAs Årsmøte Fra kl kl holdt Merete sin presentasjon, hvor at det viktigste budskapet fra Sentralstyret er at NHF med landsforeningene må stå sammen om to kjernepunkter i det kommende året, særlig med tanke på valget i Dette er å få likestilling og likeverd for alle funksjonshemmede på valg kamp plakatene til partiene. Våre to satsningsområder da er rettighetsfesting av BPA og forskrift om tidsfrist for Universell Utforming (UU) av eksisterende bygg konsentrert til skolebygg. Hun forteller videre at det er viktig at Landsforeningene jobber med Samhandlingsreformen, her kommer rehabilitering spesielt inn. Sist men ikke minst hjelpemidler og Holteutvalget som vi ønsker å få begravd og forseglet så snart som mulig. Selv om det er stor politisk enighet om å støtte Holteutvalget så lekker det tanker ut ennå som igjen gir negative utslag for mange av NHF s medlemmer. Hun forstod på diskusjonen hos forsamlingen at dette kjenner vi godt til, og får føle det på kroppen. Det er nettopp det vi ikke ønsker skal skje, men som vi ser en stor fare for så lenge dette spøkelset får leve i skyggene. Merete hadde med en hilsen fra ledelsen i NHF og lykkeønskninger om et godt LFA Årsmøte på Gardermoen. Det ble holdt 1 minutts stillhet til minne for Arne Randolf Larsen, LFAs tidligere leder og medlemmer som har gått bort i Årsmøteforhandlingene startet kl.15.30, Merete Krohn ble valgt til møteleder for Årsmøtet. Årsmøtet gikk veldig bra uten store innsigelser eller protester av noen slag, som sagt et bra årsmøte og årsmøtet avsluttet ca kl Vi møttes igjen kl til årsmøte aperitiff og hygge før vi skulle gå til middag. Kl satte vi oss til bords for å spise en fortreffelig årsmøtemiddag og videre med en hyggelig kveld ut over nattestid. Søndag startet vi kl hvor Alvhild Kvamme Iversen som er nestleder i LFA hovedstyre og leder i lokallaget LFA Møre og Romsdal holdt innlegg om lokallag og økonomi. Hun snakket om aktuelle måter å skaffe midler på: offentlige tilskudd fra helseforetak, ev. fra kommunen, lotteri av ulike slag, info stand på messer m/loddsalg, bingo, arv eller gaver, legat som eksempel på inntekter. Hun presiserte også at uavhengig av god eller dårlig økonomi foregår det mye godt interessepolitisk arbeid i lagene. Videre fortalte hun om hva to lokallag har gjort for å få bedret økonomien ved å gripe sjansen som dukket opp gjennom å søke om å bli godkjente av Lotteritilsynet som formål for entreprenørbingo. NHF sendte ut informasjon til regionen om hvordan vi kunne gå frem. Det Alvhild fortalte i sitt innlegg viser at det er mange muligheter for lokallagene til å bedre sin økonomi. Ca. kl var det foredrag ved Advokat Knut-Owe Karlsen Trygdefaglig leder, snakket om våres trygderettigheter og skattefradrag for funksjonshemmede, skattefradrag temaet ble et meget stort og interessant tema med mange spørsmål. Søndagen avsluttes med et møte med LFA hovedstyret og lokallagsledere de siste 40 minuttene før lunch kl og hjemreise. Leder ønsker å takke innleggerne for deres innsatts til at det ble en veldig innholdsrik og lærerik årsmøtehelg og takk til Merete Krohn for at hun ledet årsmøtet. Ønsker Aksel Låstad fra LFA Hordaland velkommen inn i LFA Hovedstyre som varamedlem. Til slutt vil jeg få takke Årsmøtet for en kjempe fin helg og deres tillit til meg som leder i 2 nye år. Vil ønske alle medlemmer, redaksjonskomiteen, annonsører, trykkeriet og lesere av vårt blad en riktig god SOMMER! Med vennlig hilsen LFA Leder Franck Tore Larsen Amputasjonsforum: Utgiver LFA Postboks 9217, Grønland 0134 Oslo Utkommer 4 ganger årlig Trykk/lay-out: Nordkyn Vekst As Internett: ww.lfa.no 3 Redakasjonskomite: Inger Biseth Jan Simensen Per Hovden

4 ÅRSMØTEPROTOKOLL LFAs ÅRSMØTE 2011 PÅ QUALITY HOTEL GARDERMOEN AIRPORT 21. APRIL Det ble holdt 1 minutts stillhet til minne for Arne Randolf Larsen og medlemmer som har gått bort i Sak 1 Sak 2 Sak Godkjenning av innkalling og delegater. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 20 fremmøtte delegater ble godkjent. Godkjenning av saksliste. Vedtak: Godkjent. Konstituering Valg av møteleder. Vedtak: Merete Krohn fra NHF Sentralstyret. Valg av protokollfører. Vedtak: Anne Johnsen Valg av to delegater som sammen med møteleder skal undertegne årsmøteprotokollen. Vedtak: Kari Jansen og Leif Nikolai Larsen Valg av tellekorps. Vedtak: Stine Therese Børstad og Sigmund Tøndelstrand. Sak 4 Godkjenning av LFAs årsmelding Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med disse endringer: Årsmøteperioden 02. april april Dato for 2. styremøte endres til Sak 5 Godkjenning av LFAs Årsregnskap Vedtak: Årsregnskapet godkjent. Kommentar: Det var ønske om egen note på kostnadene til medlemstreffet på Beitostølen.. Sak 6 Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag. Sak 7 LFAs Handlingsplan Nytt punkt: Verving av nye medlemmer. Handlingsplanen tatt til orientering. Sak 8 Rammebudsjett a) Rammebudsjett tatt til orientering b) Honorarer LFA Hovedstyret. LFAs hovedstyre sitt forslag videreføring av kr. pr. møte. Leif Nikolai Larsen forslag pr. møte. Avstemning: Styrets forslag fikk 17 stemmer. Leif Nikolai Larsen sitt forslag fikk 2 stemmer og 1 blank. 4

5 Sak 9 Valg. Leder av valgkomiteen Svein Upsahl, la fram valgkomiteens forslag til styre. Leder: Franck Tore Larsen LFA BuskFold. 2 år Sekretær: Odd Harald Kristoffersen LFA Nord. Inger Biseth LFA Oslo/Akershus. Gisle Hagenes LFA Hordaland Alvhild Kvamme Iversen Sigmund Tøndelstrand Randi Mellem Ikke på valg. LFA Møre og Romsdal. LFA Trondheim. LFA Hedmark. Valgkomiteens forslag til vara medlemmer til styret. Jan Simensen LFA Oslo/Akershus. 1 år Anne Johnsen LFA BuskFold. Aksel Låstad LFA Hordaland. Vedtak: Leder Franck Tore Larsen ble enstemmig valgt for 2 år. Styremedlem Odd Harald Kristoffersen 2 år Inger Biseth 2 år Gisle Hagenes 2 år Varamedlem Jan Simensen 1 år Anne Johnsen 1 år Aksel Låstad 1 år Valgkomite: Svein Upsahl Leder. Roald Hauge medlem Tora Sunde varamedlem Torstein Møller varamedlem Gardermoen 21. april Anne Johnsen Protokollfører Merete Krohn møteleder Kari Jansen Protokollunderskriver Leif Nikolai Larsen Protokollunderskriver 5

6 HANDLINGSPLAN Hensikten med denne handlingsplanen er at Landsforeningen for Amputerte (LFA) sentralt og lokalt skal trekke i samme retning. En levende landsforening forutsetter lokalt engasjement, og lokallagene bør derfor utarbeide egne aktivitetsplaner på områder som er aktuelle i deres fylke og ut fra satsningsområdene i LFAs felles handlingsplan for SATSNINGSOMRÅDER Utvikling av arbeidsområdene i Landsforeningen for Amputerte (LFA) skal gjøres ved - gjenomføring av ulike opplæringstiltak i interessepolitisk og organisatorisk arbeid. Dette kan skje ved deltagelse på kurs og konferanser i blant annet NHFs regi. - gjennom å inspirere lokallagstillitsvalgte til deltagelse på kurs/konferanser i regi av NHF og LFA. - gjennom aktivt å utøve interessepolitisk påvirkning av sentrale og lokale beslutningsmyndigheter. Dette kan gjøres ved blant annet å ta aktivt del i ulike høringsprosesser på områder som vedrører våre målgrupper. Mål: Økt kunnskap til å utøve interessepolitikk og ivareta LFAs organisatoriske arbeid sentralt og lokalt. LFA skal drive et aktivt informasjonsarbeide, internt og eksternt - gjennom å spre informasjon om LFA til offentlige instanser - gjennom økt samarbeid og kontakt med den kommunale helsetjenesten - gjennom å utvikle medlemsbladet Amputasjonsforum. Bladet skal bli et talerør for vår målgruppe; kvalitet og fire utgivelser pr. år er et realistisk mål som skal bestrebes gjennomført. - gjennom hyppigere utspill og aktiv deltagelse i høringer/interessepolitiske arbeid på områder som vedrører amputerte. - vedlikeholde og oppdatere LFAs egen hjemmeside Mål: Gjøre LFA kjent og tilgjengelig. Utvikling av likemannsarbeid - Det skal opprettes minst 1 fast kontaktperson på sykehus/rehab.institusjoner og ortopediske verksteder, som kjenner LFAs likemannsarbeid i sitt fylke. Det bør også opprettes gode kontakter innenfor kommunehelsetjensten. - gjennom oppsøkende virksomhet til behandlingsinstitusjoner lokalt - gjennom å arbeide for at det opprettes lokale tverrfaglige oppfølgingsgrupper for amputerte bestående av likemann (amputert), lege, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør og sosionom - drive aktivt likemannsarbeide lokalt. Mål: Kunne tilby medlemmene hjelp med sine problemer på kort og lang sikt. Hjelpe den enkelte amputerte. Økonomi - LFA sentralt og lokalt skal kontinuerlig være aktive på å finne frem til ulike finansieringskilder til landsforeningens aktiviteter. - Det skal arbeides for stabile annonseinntekter. - Det skal knyttes kontakter med aktuelle samarbeidspartnere med hensyn til utstillerhonorarer osv. I all inntektsbringende virksomhet er det viktig for LFA å ha en bevisst holdning til de virkemidler som tas i bruk. Mål: Å sikre LFA en trygg økonomi for å sikre drift og gjennomføre planlagte tiltak/aktiviteter lokalt og sentralt. 6 Mars 2012

7 GÅSKOLEN VED OUS, AKER SYKEHUS I mediene har det gjennom lang tid vært mye skriveri om Oslo universitetssykehus (OUS) og nedleggelse av Aker sykehus. Mange har derfor spurt om det er noe aktivitet tilbake på Aker og svaret er JA. På rehabiliteringsposten er det fortsatt full aktivitet. Gåskolen, som har eksistert i over 10 år, fungerer også fortsatt, men noen endringer har skjedd som ble nevnt i forrige nummer av Amputasjonsforum. Hva er Gåskolen egentlig: Gåskolen er et tilbud på Aker sykehus om videre trening og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus for benprotesebrukere. Tilbudet er også aktuelt for deg som har vært amputert lenge og trenger en ny treningsperiode. Gåskolen er basert på tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeut og ortopediingeniør. Lege kontaktes ved behov. Hva skjer på Gåskolen: Du trener i gruppe sammen med andre som er benamputert. Fysioterapeuter leder treningen og fokus er rettet mot balanse- og styrketrening samt gangtrening. Du trener med protesen på, men det kan også være øvelser uten protese. Treningen foregår som regel i en treningssal men kan også foregå ute når været tillater det. Målet med Gåskolen er: Å hjelpe deg til å beholde og forbedre din fysiske funksjon, balanse og gangfunksjon med protese slik at du fungerer så bra som mulig i hverdagen. Være med til å forebygge komplikasjoner som sår, smerter og belastningsskader. Gåskolen fungerer også som et støtteapparat. Det betyr mye å treffe andre i samme situasjon. Hva er nytt? Du vil ikke lengre kunne delta på gåskolen i en ubegrenset periode, men få et tilbud om trening 15 ganger. Tilbudet vil kunne forlenges avhengig av hvor stor pågangen er. Når du har sluttet, men føler at du trenger oppfølging igjen- f.eks fordi det har skjedd store endringer i din livssituasjon, eller du føler at du har fått et uhensiktsmessig gangmønster - kan du henvende deg på nytt. Illustrasjonsfoto: eksempel på gangtrening Hvordan komme med? Få din fastlege til å sende en henvisning til: OUS,Aker. Geriatrisk avdeling, rehabiliteringsposten. Tverrfaglig poliklinikk for benamputerte. Postboks 4959 Nydalen Oslo. Du kan også kontakte fysioterapiavdelingen v/jette Schack eller Hanne Bratlie på telefonnummer: eller kontakte via mail: eller ANNONSEPRISER FRA 2011: Helside kr ,- Halvside kr ,- Kvartside kr ,- Ved avtale om 4 annonser er 1 gra s. 7

8 REFERAT FRA KURSET " AMPUTASJON, DIN HVER- DAG SOM AMPUTERT,GLEDER OG UTFORDRINGER" Kurset ble holdt 20. og 21. mars 2012 på Oslo universitetssykehus HF, Aker sykhus. Det var et samarbeid mellom Avdeling for klinisk service, seksjon for fysioterapi, seksjon for ergoterapi og seksjon sosionomer, Smerteklinikken, Lærings- og mestringssenteret - Aker, Sophies Minde Ortopedi, Avdeling for kirurgisk rehabilitering og Landsforeningen for amputerte Oslo/Akershus. Kursdeltagere var 15 stk, noe Per Hovden, LFA var godt fornøyd med. Det kom også deltagere fra Kysthospitalet i Stavern for å oppservere og lære. Første dag. Per Hovden, LFA Oslo og Akershus, ønsket oss velkommen. Første foredragsholder, sykepleier Tomas Hajek fra Kir. og medisinsk avdeling, tok for seg sårbehandling av stumpen når man er amputert. Tomas fortalte om hvor viktig det er med renhold,hver eneste dag, for å unngå bakterier og dernest infeksjon!! Vi lever "tett og fuktig", og derfor er det opp til hver enkelt å stelle huden og protesen vår etter "alle kunstens regler". Tomas er spesialist i klinisk sykepleie og vet hva han snakker om. Mange gode råd ble gitt, feks om man fikk smerte i stumpen, skulle man forsøke å sette den ned (nedenfor hjerte), sirkulasjonen ville da bedres! Vi kunne bruke "hendene" våre for å sjekke "temperaturen" på stumpen, som et termometer! Eks.: "Kald dårlig sirkulasjoon, varm infeksjon" Andre foredragsholder, fysioterapeut Jette Schack fra seksjon for Fysioperapi, fortalte om trening. Trening er også meget viktig. Først og fremst får det blodet til å sirkulere, noe som betyr alt når man er amputert. Trening kan utmerket godt også foregå om man sitter i rullestol! Er man amputert og bruker protese trenger vi balanse. Jette fortalte om spesielle øvelser som hjelper oss til å bedre balansen, og dernest få mindre vondt i ryggen!! For eksempel ved å øve opp seteog hoftemuskelatur. Vår «kossør» for dagen, var Anders Nordengen. Nordengen er prest av yrke, forfatter og en "ordspiller" av de sjeldne. Han lærte oss hvordan vi kunne "jobbe" selv etter å ha opplevet en traume i livet. Jobbe for å få tilbake et positivt selvbilde. Man kunne: Oppsøke glede og latter, istedenfor "å hekte seg på sorg og nedturer! Man må akseptere livssituasjonen først, så kan man forsone seg med den! Man kan leve med traumet eller man kan gjøre noe med det! Nordengen betonte også sterkt forskjellen på begeistring kontra sutring! Viktig!! Annen dag. Første foredragsholder var ortopediingeniør Andreas Huck fra Sophies Minde Ortopedi. Han snakket om forventninger og muligheter knyttet til protesen i forhold til brukernes ulike situasjoner. Forskningen har heldigvis gått fremover mht proteser, men det siste nye behøver ikke å være det beste for alle!!! Det gjelder å ha et åpent forhold mellom bruker og ortopediingeniør, slik at protesen kan tilpasses hver enkelt så godt det lar seg gjøre. Forklare ingenøren eksakt hvor "skoen trykker"!!! Andreas hadde med seg to brukere og det var meget positivt for oss i salen. Den ene brukeren hadde vært amputert nesten hele livet og hadde fulgt utviklingen fra ""tre-bein og opp til idag. Sikkert ingen dans på roser, men det lyste pågangsmot og viljestyrke av hele jenta, og det er vel akkurat det som skal til. Den andre brukeren var amputert i godt voksen alder. Det var flott å høre hvordan han arbeidet seg opp fra rullestol til rullator og videre til å bli protesebruker. Begge hadde et meget godt samarbeid med ortopediingeniøren, Andreas, og alle tre var fornøyde med tingenes tilstand!! Andre foreleser var Sissel Jarmund fra Smerteklinikken, Aker. Hun snakket om fantomsmerter og smerteproblematikk, et vanskelig tema!! Men vi fikk gode og råd og lærte litt om hjernen vår, hvor egentlig alle "fantomsmertene" sitter. Hvor mye vi kan gjøre selv, ved f.eks. tankefokusering. Prøve å "flytte" smertene ut av kroppen ved å fokusere på noe positivt. Noen ganger kan man få dette til!! Smerter opptrer på en million forskjellige måter, fordi de "bor" i forskjellige mennesker. Men finner 8

9 man en god " medisin" som tar endel av smertene, så må man være fornøyd med det. Etter lunsj fikk vi besøk av Knut-Owe Karlsen. Han er advokat og har helt spesielle kunnskaper om NAV og pasientrettigheter. Det var fint å høre Karlsen fortelle om hvilke rettigheter man har som amputert. Mye var ukjent. Det var godt å få vite at man kan henvende seg til Karlsen, hvis det oppstår spesielle problemer, feks hjelpemidler fra NAV, mulige skattefradrag på grunn av behov man har til daglig, som ikke lenger lar seg utføre som amputert. Noe så enkelt som å skifte hjul på bilen, vaske bilen, vaske huset. Man behøvde ikke lenger legge ved kvitteringer til selvangivelsen, men kvitteringene måtte "finnes". Skattemyndighetene kan når som helst forlange disse fremlagt. Trekvarters lunsjpause var lagt inn midt på dagen begge dager. Det ble servert grove rundstykker og kaffe. Frukt sto fremme. Veldig bra fra Lærings- og mestringssenteret. Man trenger litt påfyll og litt sosialt samvær midt i all lærdommen. Deltagerne var enige om at kurset hadde vært morsomt, lærerikt og helt sikkert mye man trenger å bli minnet på, kanskje en gang i året??? Det skjer mye nytt, heldigvis og uheldigvis!! April 2012, Bodil Iversen LFA Oslo og Akershus HUSBANKEN Tilskudd til prosjektering Dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen din, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp. Dersom du har behov for spesialtilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av funksjonshemming hos deg eller annet husstandsmedlem, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr ,-. Det kan også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr ,-. I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd. Hvem kan få tilskudd til prosjektering? Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen der du bor. Hvordan søke? Søknaden sendes Husbankens regionkontor. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for tilskudd til prosjektering. Kontakt gjerne kommunen eller Husbankens regionkontor for nærmere veiledning. Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger. Opprettet: - Sist oppdatert: Tilskudd til tilpasning av egen bolig Du kan få tilskudd til å tilpasse boligen etter dine behov dersom du har nedsatt funksjonsevne Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i kommunen. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg. Hvem kan få tilskudd til tilpasning? Tilskuddet gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etter-spørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune. Hvordan søke? Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknadsfrister vil variere fra kommune til kommune. Mange av kommunene har ikke fastsatt frister, men behandler søknadene fortløpende. Sjekk med kommunen der du bor. Ved underskrift av søknad gir du fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger. Opprettet: - Sist oppdatert: Kilde: Husbankens hjemmeside

10 VELKOMMEN TIL HØSTTREFF 2012 PÅ SORIA MORIA Vel møtt til høstfest den og 30 september 2012 på SORIA MORIA i Oslo. Vær rask med påmelding, og hold av datoen! Selvkost pr. pers. kr ,- Innbetales til konto nr LFA Oslo og Akershus innen Dette inkluderer hotell og mat fredag- lørdag og søndag Foredrag på fredag og søndag. Besøk på lørdag med buss til Holmenkollen og Den Norske Opera. Påmelding til : Per Hovden tlf / eller: Inger Biseth tlf / helst innen

11 Programmet blir: Fredag Kl Kl Kl Kl Aperitif Velkommen til Soria Moria Foredrag av Per Anders Nordengen Hustavle for selvbilde og godt liv. Vi kan love et inspirerende foredrag. Middag m/hyggelig samvær og dans Lørdag Kl Kl Kl Kl Avreise m/buss til Skimuseet. Avreise m/buss til operaen enkel lunsj Retur til hotellet Middag m/hyggelig samvær og dans Søndag Kl Kl Kl Knut-Owe Karlsen Nye pensjonsordninger, muligheter for arbeidsinntekt, grunn/hjelpestønad, bil Oppsummering/avslutning Lunsj/avreise Vi har reservert handikaprom for 50 personer. Gi beskjed om enkelt/dobbeltrom. Vi trenger å vite hvor mange som kommer m/elektrisk rullestol. Har du behov for spesiell mat gi beskjed til oss. VI ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL EN OPPLEV ELSESRIK HELG. HILSEN STYRET I OSLO OG AKLERSHUS BLI MED PÅ STOLTHETSPARADEN 2012 Lørdag 9. juni ruller Stolthetsparaden gjennom Oslos gater, med plakater, musikk og slagord, for å vise at funksjonshemmede er stolte, sterke og synlige. I år er det femte gang Stolthetsparaden går av stabelen. Stolthetsparaden skal vise at personer med funksjonsnedsettelser er noe annet, og noe mer, enn det samfunnet skal ha oss til å være. Funksjonsnedsettelser gjør oss ikke svake, det gjør oss ikke underlegne, og det fratar oss ikke evnene til å styre våre egne liv. Vi skal vise andre at vi både er sterke, stolte og godt synlige! Oppmøte på Youngstorget lørdag 9. juni kl Avmarsj kl Etter parademarsjen blir det utdeling av Stolthetsprisen 2012 og gratiskonsert med Donkeyboy. 11

12 TIL MINNE OM BJØRN ARNESEN Vi fikk den sørgelige meldingen om at vår kjære venn i LFA gikk bort den 23. april, 71 år gammel. Bjørn har vært med i LFA i mange år, og var en trivelig og blid deltager på gå- skolen på Aker, og på turene sammen med Lise og oss andre i Oslo/Akershus avdelingen. Vi har mistet en trivelig og god forenings kollega. Takk for alle gode minner PER 12

13 ÅPEN DAG Vi i L.F.A. Trøndelag i sammen med T.O.V. Trøndelag Ortopediske Versted har det vi kaller for åpen dag. Dagen åpnes av direktør Mette Vestli ved T.O.V. Det fortsatte med foredrag av forskjellige slag som har med amputasjon. Det var orientering om proteser og oppbygingsteknik Erik Ax hodler opp sin moderne protese og en protese som er hjemmelaget fra Selbu, han som eide protesen hadde mistet foten i en arbeidsulykke og laget seg en protese selv og det var i år Anne Marie Hagrup fra TV serien uten grenser Åpen dag var også et samarbeid med S.t Olavs Hospital vi hadde også er fyldig informasjon om amputasjon av overlege Arne Lium. Overlege Arne Lium Erik Ax 13

14 14

15 LFA LIKEMENN PR NOVEMBER 2011 Oslo/Akershus Per Hovden Mob: Jan Simensen Mob: Inger Biseth Mob: Buskfold Rolf E. Strand Mob: Erik Ax Mob: Franck Tore Larsen Mob: Møre og Romsdal Alvhild Kvamme Iversen Mob: Berit Sporstøl Tlf: Kjell Titlestad Mob: Tora Sunde Mob: Trøndelag Sigmund Tøndelstrand Mob: Sigbjørn Rønning Mob: Bjarne Afret Tlf: Hordaland Helge Kvaale Mob: Roald Hauge Mob: Gisle Hagenes, Mob: Aksel Lastad e-post: Per Gulbrandsen e-post: Stine Therese Børtstad e-post: Agder Svein Upsahl Mob Nord-Norge Torstein Møller Mob: Anita Larsen Mob: Karl Foslund Mob: Odd Harald Kristoffersen Mob: Are Apeland Mob: Hedemark Randi Mellem Mob: Østfold Kari Jansen Mob: Inger Wiklund Mob: Bjørn Helgesen Mob:

16 Retur adresse: LFA Postboks 9217, Grønland 0134 OSLO Amputasjonsforum Nr. 2/2012 B Forskjellen mellom mann og kvinne: Penger Barns forklaring på ting Noen damer har veldig store pupper, mens andre er nesten toppløse. Den største forskjellen på mann og damer er at damene har mer orden på sysakene, mens menn har mer redskaper enn damene. Damer har kurver mens menn har stresskuffert. Indre verdier betyr at man har vært så uheldig å svelge en ti kroning. En mann er villig til å betale 100 kroner for en ting som koster 50 kroner, dersom han trenger den. En kvinne betaler 100 kroner som koster 120 kroner, selv om hun ikke trenger den. Den er nemlig på salg. Trykk: Nordkyn Vekst As, tlf: Innmelding i LFA (Landsforeningen for Amputerte) Hovedmedlem : kr. 300,- Pårørende i husstand: kr. 150,- Interessemedlem: kr. 300,- Navn: Adresse: Postnr/sted: Sendes til: e-post: Telefon/mobil: Fødselsdato og år: Landsforeningen for Amputerte Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo Kategori: Funksjonshemmet Amputert Pårørende Nettsted: Tlf: Sted/dato: e-post: Underskrift: 16

Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST

Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 2 2009 HØST Høsten den er her, det mørkner så fort, dagen blir kort, og jeg får mindre gjort. Men høsten er vakker i sitt fargeflor, og bladene

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. LFA`s leder har styringen. Amputasjonsforum Nr.

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. LFA`s leder har styringen. Amputasjonsforum Nr. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12 LFA`s leder har styringen Foto: JAS www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2011 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470

Detaljer

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang Nr. 1 / 2009 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 1 2009 Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Hovedstyret I LFA 2009

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte

AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16 Kong Olav V på Skjerjehamn Foto: Kolbjørn Fosse, Frekhaug www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Foto: PH. Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania.

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Foto: PH. Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14 Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania. Foto: PH www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen

Detaljer

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu 3/2006 medlemsblad for momentum foreningen for arm og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu LIVSGLEDE 3/2006 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten!

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! Medlemsblad for Landsforeningen for Amputerte (LFA) Nr. 2-2004 Tilsluttet Norges Handikapforbund 7. Årgang Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! En drøm ble virkelighet for Jorunn i Bergen.

Detaljer

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum.

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum. Livsglede MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE 2/ 2005 Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61 Følg med på www.momentum.nu Mye spennende å lese se selv!

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang De lærer slagrammede å gå Den gode samtale Rask behandling nytter Leder En sommer er over Vel overstått

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Livsglede 4/ Vårt livsglade Æresmedlem. (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN

Livsglede 4/ Vårt livsglade Æresmedlem. (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN Livsglede 4/ 2005 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE Vårt livsglade Æresmedlem (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) Knäleder ProLimb KenDall A72H innovativt

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010 Landsforeningen for trafikkskadde Reiste 156 mil for å trene: - Sammen skal vi klare utfordringene side 4-7 Ny giv i LTN- Hordaland

Detaljer

armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008

armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008 armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008 Jørn Kvamme, Daglig leder Kristine Tillung, Fysioterapeut Øystein Furnes Solheim, Kundeservice Jan Meurk, Salgssjef Orto Norge AS Ortopro er et Norsk fi rma

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-12. årgang 2013 Kjetil Rui Serigstad: Klar for en runde på øvingsbanen s.17 Med vind i seilene s. 4-5 Rehabilitering på kryss og tvers

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer